1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM CHLORITE (SODYUM KLORİT)


Synonmys;
Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite; Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite; Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite; Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite; Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite; Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite; Chlorous acid; sodium salt; Chlorite sodium; SODIUM CHLORITE; sodyum klorür; sodyum klorit; sodium chloride; sodıum chlorıde; sodyum klorit 31%; sodyum klorit 31; 31 sodyum klorit; sodyum tuz; tuz; sodyum klorite; sodyum klorit; sodyum chlorıde; chloride sodium; SODIUM CHLORITE;7758-19-2;Textone;Chlorous acid, sodium salt;Chlorite sodium;Textile;Alcide LD;Neo Silox D;Caswell No. 755;sodiumchlorite;


cas no: 7758-19-2
Görünümü: Sarı berrak sıvı
Kokusu: Tipik
Toplam Alkalite (% NaOH): max 3
Spesifik gravite ( 20oC) (kg/L): 1,29-1,32
pH (% 1):11,00-12,50
Kimyasal formülü NaClO2 olan sodyum klorit yanıcı olmayan, kararlı yapıda bir kimyasal bileşiktir.Sodyum klorit,. Sodyum klorit, gözlerde ve deride tahriş ve yanmaya sebep olur. Yutulduğunda zararlı olup pH 4,5 a kadar dayanıklıdır. Kolayca okside olabilen veya yanıcı maddelerden uzak tutulmalı, 100˚C nin üzerinde depolanmamalıdır. 1960'lardan sonra sodyum kloritin elyafta kayda değer bir bozunma yaratmadan kullanılabileceği farkedilmiş ve günümüze kadar sürmüştür.

Günümüzde, "sodyum klorit" kokusuz yapısı ve bu paralelde içerdiği düşük toksisitesi ile dünya genelinde içme sularının temizlenmesinde, gıda sektöründe, hastane hijyeninde etkili bir dezenfektan olarak ve ayrıca tekstile zarar vermeden ağartıcı özelliğe sahip olması nedeni ile de tekstil ve deterjan sanayinde kullanılmaktadır.Deniz suyunun dezenfeksiyonu,Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO) Membranın da Biyofilm kontrolüDeniz sularında midye kontrolüTekstil fiber, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde ağartıcı olarak,Su arıtımı için dezenfektan ve saflaştırma kimyasalı olarak,Suda yosun oluşmasını önleyici madde olarak,Şekerin, nişastanın, merhem ve waxların beyazlatılmasında,Kanalizasyon atık suyunun sterilizasyonu ve kokunun giderilmesinde,Tıpta tedavi edici olarak,Biyolojik atık boşaltılmasında,Gıdaların işlenmesinde,Endüstriyel atık sudan fenolün uzaklaştırılmasında,Endüstriyel soğutma sistemlerinde ve kulelerde mikrobik kirlenmeyi kontrol etmede,Endüstriyel amonyak tesislerinde klorun yerine,Mantar önleyici kimyasal olduğu için gıda işleme şirketleri tarafından meyve ve sebzeleri yıkamada,Deterjan kompozisyonlarında küf önleyici olarak,Diş macunu ve lens solüsyonlarında kullanılmaktadır. Sodyum kloritin ana uygulaması, tekstil, kağıt hamuru ve kağıdın ağartılması ve soyulması için klor dioksit üretimidir. Ayrıca, klorin diokside dönüştürüldükten sonra belediye su arıtma tesislerinin dezenfekte edilmesinde de kullanılır. : 2 Bu uygulamada, daha yaygın olarak kullanılan klorla kıyaslandığında bir avantaj, trihalometanların (kloroform gibi) organik maddelerden üretilmemesidir. kirleticiler : 25,33 Sodyum kloritten üretilen klor dioksit, meyve, sebze ve kümes hayvanlarının yıkanmasında kullanılan suyun dezenfekte edilmesi için bazı koşullar altında FDA tarafından onaylanmıştır.
Sodyum klorit, NaClO2, bazen çinko klorür ile kombinasyon halinde, göz damlalarında terapötik durulamalarda, gargaralarda, diş macunlarında ve jellerde, ağız spreylerinde ve göz damlalarında koruyucu olarak uygulama bulmaktadır. Purite ticari adı altında kontakt lens temizleme solüsyonunda. Tekstilde Bu sektörde selülozik elyafların ağartılmasında ve sökülmesinde kullanılmaktadır.Ayrıca akrilik, poliamid, asetat ve pamuklu elyafların ağartılmasında yükseltgen madde olarak kullanılmaktadır. Sodyum klorat asidik solüsyon içerisinde uygun indirgenlerle birlikte klor dioksite indirgenir. Daha sonra klor dioksit alkali çözelti içinde hidrojen peroksitle indirgenerek sodyum klorit oluşması gerçekleşir. Sodyum klorit, klordioksit üretmek için kullanılmaya en uygun bileşiktir.
Sodyum Klorit (NaClO2), kağıdın üretiminde ve dezenfektan olarak kullanılan kimyasal bir bileşiktir. Organik sentezde, sodyum klorit, Aldehitlerin Karboksilik asitlerin oksidasyonu için Pinnick oksidasyonunda bir reaktif olarak sıklıkla kullanılır. Reaksiyon genellikle bir klor tutucu (genellikle 2-metil-2-büten) varlığında monosodyum fosfat tamponlu çözelti içinde gerçekleştirilir. Sodyum klorit çözeltisinin zayıf bir gıda sınıfı asit çözeltisi (yaygın olarak sitrik asit) ile karıştırılması, hem stabil hem de güçlü dekontaminasyon özelliklerine sahip olan kısa ömürlü asitlendirilmiş sodyum klorit (ASC) üretir. Ana aktif bileşenin karıştırılmasından sonra klorit anyon ile denge içinde klorlu asit üretilir. Bu oran, pH, sıcaklık ve% 65-95 klorit ile% 5-35 arasında klor içeren asit gibi diğer faktörlere göre değişir; Daha asidik çözeltiler daha yüksek oranda klorlu asit ile sonuçlanır. Klorik asit, klorür anyonuna ve en sonunda klorür anyonuna ayrılan klorin dioksite ayrılır. ASC, kırmızı et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, meyveler ve sebzeler de dahil olmak üzere çeşitli gıdalar için gıda ile temas eden ve yıkama veya durulama gibi sert yüzeylerin sanitasyonu için kullanılır. Okso-klorin bileşikleri uygun şekilde hazırlandığında kararsız olduğu için, uygun şekilde tedavi edilirse gıda üzerinde ölçülebilir bir kalıntı olmamalıdır. ASC ayrıca süt sığırlarında mastit kontrolü için meme başı olarak kullanılır.Sodyum klorit, birçok oksitleyici ajan gibi, patlayıcı bir karışımın oluşmasını önlemek için organik maddeler tarafından istenmeyen kontaminasyondan korunmalıdır. Kimyasal, saf formda stabildir ve organik bir kirleticiler mevcut olmadıkça, örneğin bir örs üzerindeki kimyasal maddeye çarpan bir yağlı çekiç gibi, darbeli darbede patlamaz. Ayrıca toz şeker, kükürt veya kırmızı fosfor gibi bir indirgeyici madde ile birleştirildiğinde sürtünme ile kolayca tutuşur. Sodyum klorit güçlü bir oksidandır ve bu nedenle iyi bilinen sodyum klorat: methemoglobinemi, hemoliz, böbrek yetmezliği gibi klinik semptomlara neden olması beklenebilir. 10-15 gram sodyum klorat dozu ölümcül olabilir. Methemoglobemi sıçanlarda ve kedilerde gösterilmiştir ve EMEA tarafından yapılan son çalışmalar, klinik semptomatolojinin sıçanlarda, farelerde, tavşanlarda ve yeşil maymunlarda sodyum kloratın neden olduğu ile çok benzer olduğunu doğrulamıştır. EPA, içme suyunda litre başına 1 miligram klorit maksimum kirletici seviyesi (1 mg / L) belirlemiştir. "Mucizevi Madeni Çözelti" nin satıcıları, aynı zamanda "MMS" olarak da bilinen sodyum klorit ve sitrik asitin bir karışımı olarak kabul edilen, dünyanın dört bir yanındaki birçok yargı alanında hüküm giydi, para cezasına çarptırıldı ya da başka bir şekilde disiplin altına alındı. MMS ürünleri çeşitli şekillerde yılan yağı ve tam işçilik olarak adlandırılmıştır. ÜRETİM Serbest asit, klorlu asit, HClO2, sadece düşük konsantrasyonlarda stabildir. Konsantre edilemediği için ticari bir ürün değildir. Bununla birlikte, karşılık gelen sodyum tuzu, sodyum klorit, NaCl02, ticari olarak temin edilebilecek kadar stabil ve ucuzdur. Ağır metallerin (Ag +, Hg +, Tl +, Pb2 + ve ayrıca Cu2 + ve NH4 +) ilgili tuzları, ısı veya şokla patlayarak ayrışır. Sodyum klorit, dolaylı olarak sodyum klorat, NaCl03'den türetilir. İlk olarak, patlayıcı (sadece atmosferde% 10'dan daha yüksek konsantrasyonlarda) klor dioksit, ClO2, uygun bir indirgeyici madde (örneğin, sodyum sülfit, sülfür dioksit veya hidroklorik asit) ile güçlü bir asit çözeltisi içinde sodyum klorat azaltılarak üretilir. Daha sonra klorin dioksit alkali bir solüsyon içine emilir ve hidrojen peroksitle (gerekli) arındırılır. 2O 2) sodyum klorit elde edilir. ERG Rehberinden alıntılar 143 [Oksitleyiciler (Kararsız)]: Yanıcı maddeleri (ağaç, kağıt, yağ vb.) Dökülmüş malzemeden uzak tutun. Uygun koruyucu kıyafet giymediğiniz sürece hasarlı kaplara veya dökülen maddelere dokunmayın. Buharları azaltmak veya buhar bulutu sapmasını değiştirmek için su spreyi kullanın. Su yollarına, kanalizasyona, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girişi engelleyin. KÜÇÜK DÖKÜLMÜŞ: Su baskın miktarlarda suyla yıkayın. BÜYÜK DÖKÜLMÜŞ: BİR UZMANIN DENETİMİNDEN DAHİL OLMAK ÜZERE, CİHAZI YA DA BUNLARA DAYANMAYIN. (ERG, 2016). SODYUM CHLORITE kendiliğinden reaktiftir. Sodyum kloritin trihidrat kristalleri perküsyonda patlar. Sodyum klorür, kendiliğinden patlayan klorin dioksit gazı (ClO2) oluşturmak için asitlerle birlikte bulunur. 347 ° F'nin üzerinde ısıtıldığında, reaksiyon kendi kendini idame ettirmek için yeterli ısı verir, [Mellor 2 Supp. 1: 573 1956]. Kloritli amonyak, şok duyarlı bir bileşik olan amonyum klorit üretir. İnce bölünmüş metalik veya organik maddeler, eğer kloritlerle karıştırılmış ise, oldukça yanıcıdırlar ve sürtünme ile ateşlenebilirler. Gov. Kimyacı 1965]. Organik madde ve sodyum klorit karışımı ısıya, darbeye veya sürtünmeye karşı çok hassas olabilir (Diox Process 1949). Sodyum klorit, iki değerlikli sülfür içeren organik malzemelerle veya serbest sülfürle çok güçlü reaksiyona girer (tutuşabilir).Yanıcı maddeler, sülfürik asit ve indirgeyici maddelerle şiddetli reaksiyona girer. Karbondioksit veren güçlü asitlerle reaksiyona girer. Patlamalar amonyak tuzları, amonyum tiyosülfat, antimon sülfür, arsenik, karbon, odun kömürü, organik maddeler, organik asitler, tiyosiyanatlar, kimyasal olarak aktif metaller, yağlar, metal sülfürler, nitrobenzen, toz metaller, şeker ile temastan kaynaklanabilir. Şok duyarlı karışımlar oluşturan bazı organik kirleticilerle reaksiyona girer.

Properties: 1.Sodium Chlorite Solution is light yellowish solution, basic, easily soluble in water and alcohol. 2.Sodium Chlorite Solution is stable in normal condition, it release Toxicity and explosive gas(chlorine dioxide) when heat or meet acid. 3.when Fuel fire, it can fueling the fire. 4.If contact with reducing substances, it is easy to explode or burn. 5.Sodium Chlorite Solution will release chloride when High thermal decomposition. Uses: Sodium Chlorite used in producing chlorine dioxide, or bleaching textiles, fiber, paper pulp, sand sugar, flour, wax, fruit etc, or certain metal surface treating, drink water and waste water purification etc. Package and symbol: liquid: in net weight 250kgs UN approved plastic drums, or in net weight 1250kgs UN approved IBCs, or follow customer's demand. Storage: Do not mix with acid or reducing substances, Sealed tightly and store in cool and dry place. Avoid sunshine and keep far away from heat and fire. Fire: Extinguishing it with sand, water, or other kinds of fire extinguisher.Storage areas should be equipped with suitable material to catch spill, storage should be locked.The product dust can cause respiratory tract, mucous membranes, eyes and skin irritation,if Sodium Chlorite Solution is accidentally splashed into the eyes or skin ,immediately flush skin.If swallowed , immediately drinking salt water or soapy water to make him spit, sent to hospital for treatment. Sodium chlorite is a kind of latest, efficient bleacher and bactericide. Previously, it is applied to bleach flax, cotton, fibres, textiles etc. Sodium Chlorite has been expanding its using fields with the running raise of people's concept, especially the further application of the fourth generation disinfectant (ClO2) on medicine and health, food-processing, aquaculture, drinking water disinfection, industry water treatment, dry flower procedure and so on. Use for drinking water purification, no residual chlorine taste, sewage sterilization, phenol, deodorant effect removed. For the efficient bleach for bleaching fabrics, fibers, pulp, with little damage to the fiber characteristics. Mainly used as pulp, paper and a variety of fibers such as cotton, hemp, reed class. Bleached viscose fibers and the like, can also be bleached, sugar, flour, starch, oils and waxes. Hair removal for leather, also used as indanthrene stained discharge agent.Cool and dry place and also can not store with acid and reducible material. During transportation, it should be far away from fire and heat source and can not transport together with acid, reducible material. Incaseofcontact,immediatelyflushskinwithplentyofwaterforatleast15minuteswhile removingcontaminatedclothingandshoes.Washclothingbeforere-use. Incaseofeye contact,immediatelyflushwithplentyofwaterforatleast15minutes. Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact with skin and eyes. Firefighters should wear proper protective equipment and self-contained breathing apparatus with full facepiece operated in positive pressure mode. Move exposed containers from fire area if it can be done without risk. Use water to keep fire-exposed containers cool. Fightfirefromprotectedlocation. Material is a strong oxidizer. Keep from contact with clothing and other combustible materials. Remove and wash contaminated clothing promptly. Do not store near combustible materials. Store in tightly closed container. Since empty container may retain productresidue,follow label warningsevenafter containerisempty. Keepawayfrom fire. Fireorhightemperaturesmaycauseexplosivedecomposition. Whatever cannot be saved for recovery or recycling should be handled as hazardous waste and sent to a RCRA approved waste facility. Processing, use or contamination of this product may change the waste management options. State and local disposal regulations may differ from federal disposal regulations. Dispose of container and unused contentsinaccordancewithfederal,stateandlocal requirements. Mixing sodium chlorite solution with a weak food-grade acid solution (commonly citric acid), both stable, produces short-lived acidified sodium chlorite (ASC) which has potent decontaminating properties. Upon mixing the main active ingredient, chlorous acid is produced in equilibrium with chlorite anion. The proportion varies with pH, temperature, and other factors, ranging from approximately 5-35% chlorous acid with 65-95% chlorite; more acidic solutions result in a higher proportion of chlorous acid. Chlorous acid breaks down to chlorine dioxide which in turn breaks down to chlorite anion and ultimately chloride anion. ASC is used for sanitation of the hard surfaces which come in contact with food and as a wash or rinse for a variety of foods including red meat, poultry, seafood, fruits and vegetables. Because the oxo-chlorine compounds are unstable when properly prepared, there should be no measurable residue on food if treated appropriately.ASC also is used as a teat dip for control of mastitis in dairy cattle.Sodium chlorite is a strong oxidant and can therefore be expected to cause clinical symptoms similar to the well known sodium chlorate: methemoglobinemia, hemolysis, renal failure. A dose of 10-15 grams of sodium chlorate can be lethal. Methemoglobemia had been demonstrated in rats and cats, and recent studies by the EMEA have confirmed that the clinical symptomatology is very similar to the one caused by sodium chlorate in rats, mice, rabbits, and green monkeys.Sodium chlorite is derived indirectly from sodium chlorate, NaClO3. First, the explosive (only at concentrations greater than 10% in atmosphere) chlorine dioxide, ClO2 is produced by reducing sodium chlorate in a strong acid solution with a suitable reducing agent (for example, sodium sulfite, sulfur dioxide, or hydrochloric acid). The chlorine dioxide is then absorbed into an alkaline solution and reduced[clarification needed] with hydrogen peroxide (H2O2), yielding sodium chlorite. Decomposes at 200°C. This produces toxic and corrosive fumes. This generates fire and explosion hazard. The substance is a strong oxidant. It reacts violently with combustible and reducing materials. Reacts violently with acids, ammonium compounds, phosphorus, sulfur and sodium dithionate. This generates explosion hazard. Explosive Limits and Potential Shock- and friction-sensitive when mixed with organic materials. Acid causes release of explosive chlorine dioxide. Reacts with ammonia and amines to be explosive compounds. Reacts violently with combustibles, sulfuric acid, and reducing materials. Reacts with strong acids giving off carbon dioxide. Explosions may be caused by contact with ammonia salts, ammonium thiosulfate, antimony sulfide, arsenic, carbon, charcoal,organic matter, organic acids, thiocyanates, chemically active metals, oils, metal sulfides, nitrobenzene, powdered metals, sugar. Reacts with some organic contaminants forming shock-sensitive mixtures. The main application of sodium chlorite is the generation of chlorine dioxide for bleaching and stripping of textiles, pulp, and paper. It is also used for disinfection of municipal water treatment plants after conversion to chlorine dioxide.:2 An advantage in this application, as compared to the more commonly used chlorine, is that trihalomethanes (such as chloroform) are not produced from organic contaminants. 25,33 Chlorine dioxide generated from sodium chlorite is approved by FDA under some conditions for disinfecting water used to wash fruits, vegetables, and poultry. Under the brand name Oxine it is used for sanitizing air ducts and HVAC/R systems and animal containment areas (walls, floors, and other surfaces). Mixing sodium chlorite solution with a weak food-grade acid solution (commonly citric acid), both stable, produces short-lived acidified sodium chlorite (ASC) which has potent decontaminating properties. Upon mixing the main active ingredient, chlorous acid is produced in equilibrium with chlorite anion. The proportion varies with pH, temperature, and other factors, ranging from approximately 5-35% chlorous acid with 65-95% chlorite; more acidic solutions result in a higher proportion of chlorous acid. Chlorous acid breaks down to chlorine dioxide which in turn breaks down to chlorite anion and ultimately chloride anion. ASC is used for sanitation of the hard surfaces which come in contact with food and as a wash or rinse for a variety of foods including red meat, poultry, seafood, fruits and vegetables. Because the oxo-chlorine compounds are unstable when properly prepared, there should be no measurable residue on food if treated appropriately.ASC also is used as a teat dip for control of mastitis in dairy cattle. Sodium chlorite, like many oxidizing agents, should be protected from inadvertent contamination by organic materials to avoid the formation of an explosive mixture. The chemical is stable in pure form and does not explode on percussive impact, unless organic contaminants are present, such as on a greasy hammer striking the chemical on an anvil.[12] It also easily ignites by friction if combined with a reducing agent like powdered sugar, sulphur or red phosphorus. The free acid, chlorous acid, HClO2, is only stable at low concentrations. Since it cannot be concentrated, it is not a commercial product. However, the corresponding sodium salt, sodium chlorite, NaClO2 is stable and inexpensive enough to be commercially available. The corresponding salts of heavy metals (Ag+, Hg+, Tl+, Pb2+, and also Cu2+ and NH4+) decompose explosively with heat or shock. Sodium chlorite is an inorganic sodium salt in which chlorite is the counterion. It has a role as an oxidising agent. It is an inorganic sodium salt and a chlorite salt.

 


Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.