1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIOCTYL TEREPHTHALATE (DOTP)

Bis(2-ethylhexyl) benzene-1,4-dicarboxylate; DOTP; DOPT; kodaflexdotp; 168 plasticizer; 168-ca plasticizer; Dioctyl terephthalat;Dioctyl Terepthalate; DIOCTYL TEREPHTHALATE; DIOCTYL TETREPHTHLATE; Dioctyl terephthalate; Diethylhexyl terephthalate; Bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzenedicarboxylate; Bis(2-ethylhexyl) terephthalate; Dioctyl terephthalate; 1,4-Benzenedicarboxylic acid; bis(2-ethylhexyl) ester; Bis(2-ethylhexyl) terephthalate; Di-(2-ethylhexyl) terephthalate; DOTP; Terephthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester; 1,4-Benzenedicarboxylic acid 1,4-bis(2-ethylhexyl) ester; 1,4-Benzenedicarboxylic acid dioctyl ester


CAS NUMBER: 6422-86-2


Dioktil tereftalat (bis (2-etilheksil) benzen-1,4-dikarboksilat ya da di (2-etilheksil) tereftalat), yaygın olarak kısaltılır DOTP ya DEHT formül C6H4 (CO2 C8H17) 2 ile bir organik bileşiktir. Tereftalik asit diesteri ve dallı zincirli 2-etilheksanol olan olmayan ftalat akışkanlaştırıcıdır. PVC plastik yumuşatılması için kullanılan bu renksiz viskoz sıvı gibi DEHP ve DINP gibi ancak herhangi bir negatif düzenleyici baskısı olmadan genel amaçlı ftalatların kimyasal benzerlik tanınır. Çok iyi plastikleştirici özelliklere sahip ve bir çok uygulamalarda DEHP ve DINP için doğrudan yerine kullanılabilmektedir. DOTP nedeniyle mükemmel toksikolojik profiline orto-ftalat plastikleştirici daha güvenli olarak kabul edilir genel amaçlı plastifiyandır. Bazı orto-ftalat çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir karaciğer enzimlerinin peroksizom çoğalması tereftalatlar sergi hiçbiri. [1] ekstrüzyon, perdahlama, enjeksiyon kalıplama, rotasyonel kalıplama, daldırma kalıplama, rüşvet kalıplama ve kaplama gibi uygulamalarda kullanım alanı vardır. DOTP benzer teknik özelliklere sunan birkaç alternatif yumuşatıcılar vardır. Bu alternatifler DINP, DOP, DPHP, DIDP gibi ftalatlar yanı sıra DINCH ve sitrat esterleri gibi non-ftalatlar bulunmaktadır.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.