1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

TERSİYER BÜTİL KATEKOL (TERT BUTYL CATHECOL)

TERT BÜTİL KATEKOL ( TERT BUTYL CATHECOL)

 

CAS NUMBER:98-29-3

EC Number:202-653-9

 

SYNONYMS:4-tert-Butylpyrocatechol; ≥99.0%; 4-tert-Butylcatechol; 98-29-3; P-tert-Butylcatechol; 4-tert-Butylpyrocatechol; P-tert-Butyl catechol; 4-(tert-butyl)benzene-1,2-diol;TBC;PTBC;4-tbc;synoxtbc;Synox tbc;p-Tert-Butyl;4-tert-Butyl-1;4-tert-Butylca;T-BUTYL CATECHOL;P-T-BUTYLCATECHOL;4-tert-Butyl-pyrocatechol; 4-tert-Butylbenzene-1,2-diol; 4-(2-Methyl-2-propanyl)-1,2-benzoldiol;4-(2-Méthyl-2-propanyl)-1,2-benzènediol;p-tert-butyl catechol; 4-tert- butyl pyrocatechol; 4-tert-butyl-1,2-benzenediol; 4-tert- butyl-1,2-dihydroxybenzene; 4-tert-butyl-benzene-1,2-diol; 4-tert-butyl-pyrocatechol; 4-(tert-butyl)benzene-1,2-diol;4-tert- butylbenzene-1,2-diol;4-tert-butylcatechin;4-t-butylcatechol;4-tertbutylcatechol p-tert- butylcatechol;4-t-butylpyrocatechol;4-tert-butylpyrocatechol;p-t-butylpyrocatechol;p-tert-butylpyrocatechol; catechol; 4-tert-butyl-1,2-dihydroxy-4-tert-butylbenzene;4-(1,1-dimethylethyl)-1,2-benzenediol;4-(2-methyl-2-propanyl)-1,2-benzenediol;4-(2-methyl-2-propanyl)-1,2-benzoldiol;pyrocatechol; 4-tert-butyl-4; TBC; para-tert-butyl catechol 85%; 1, 2 Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-; 4-tert-butyl-;p-tert-Butylcatechol;p-tert-Butylpyrocate; 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-; Pyrocatechol, 4-tert-butyl-; p-tert-Butylcatechol; p-tert-Butylpyrocatechol; 1,2-Dihydroxy-4-tertbutylbenzene; 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol; 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene; 4-tert-Butylcatechin; 4-tert-Butylcatechol; 4-tert-Butylpyrocatechol; p-t-Butyl catechol; 4-t-Butylcatechol; p-t-Butylpyrocatechol; 4-t-Butylpyrocatechol; 4-tert-Butylpyrokatechin; Synox TBC; 4-t-Butyl-1,2-benzenediol; 4-TBC; NSC 5310;Pyrocatechol, 4-tert-butyl-; 4-(1,1-DIMETHYLETHYL)-1,2-BENZENEDIOL; p-tert.-Butylcatechol; 4-tert-Butylcatechin; p-tert-Butylpyrocatechol; 4-TBC; 4-t-Butylbenzene-1,2-diol; t-Butylcatechol; p-tert-Butylcatechol; TBC; p-t-Butylcatechol 4-t-Butyl-1,2-dihydroxybenzene; 4-tert-Butylpyrokatechin; 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-; PTBC Pyrocatechol, 4-t-butyl-; Synox TBC; 4-TERT-BUTYL-1,2-DIHYDROXYBENZENE; 4-TERT-BUTYLCATECHOL; 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene; 4-t-Butyl-1,2-benzenediol; 4-t-Butylcatechol; NSC 5310; 4-TERT-BUTYLPYROCATECHOL; p-t-Butylpyrocatechol; 4-T-BUTYLPYROCATECHOL; T-BUTYL CATECHOL; p-t-Butyl catechol; 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol;

 

 

 

 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tersiyerbütilkatekol, stiren, bütadien ve diğerlerinin polimerizasyon inhibitörü olarak kullanılmasını içeren geniş bir uygulama alanına sahiptir. Polimerize edilebilir monomerler, polimerler ve yağlar için bir antioksidan ve çeşitli organikler için bir stabilizatör compound.Tersiyerbütilkatekol (TBC), bir katekol türevi olan organik kimyasal bir bileşiktir. Bu mevcuttur katı kristal form ve sulu çözelti içinde. Polimerizasyon inhibitörü için 60 ° C'de hidrokinondan 25 kat daha iyidir etkisi.Tersiyerbütilkatekol (TBC) Butadien, stiren, vinil bir stabilizatör ve bir polimerizasyon inhibitörü olarak eklenir asetat ve diğer reaktif monomer akışları. Poliüretan köpük üretiminde de stabilizatör olarak kullanılabilir. Tersiyer bütil katekol (TBC), monomerlerin stabilize edilmesi ve kendiliğinden kendiliğinden korunmaları için endüstride yaygın olarak kullanılır. Polimerizasyon. Oda sıcaklığında, Tersiyer bütil katekol, erime noktası 50 ° C ve Kaynama noktası olan katı kristal tozdur.Yaklaşık 280-290C. Endüstriyel Hijyen açısından bakıldığında, Tersiyer bütil katekol, hem Tersiyer bütil katekol tozunun hem de buharın bulunduğu yarı uçucu bir bileşiktir havada tespit edilebilir. Eritilmiş Tersiyer bütil katekol, yüksek konsantrasyonda sıcak Tersiyer bütil katekol buharı biriktirebilir. Sıcak hava soğuduğunda, Tersiyer bütil katekol, Tersiyer bütil katekol buharı ile dengede bir duman (solunabilir toz) oluşturabilir. Bildiğimiz kadarıyla (2016), hayır Tersiyer bütil katekol'nin resmi maruz kalma sınırı. Maruz kalma sınırının Catechol'e benzer olması muhtemeldir, Tersiyer bütil katekol'a kimyasal ve yapısal olarak benzer. ACGIH WEEL (2011), kısa süreli pozlama olarak 2 mg / m³ önerir. Tersiyer bütil katekol için limit. 4-tert-Bütilkatekol (TBC), bir katekol türevi olan organik bir kimyasal bileşiktir. Olarak eklenir butadien, stiren, vinil asetat ve diğer reaktif monomer akımlarına bir stabilizatör ve bir polimerizasyon inhibitörü. O Polimerizasyon inhibitör etkisi için 60 ° C'de hidrokinondan 25 kat daha iyidir. Ayrıca bir stabilizatör olarak kullanılır poliüretan köpük imalatı. Ayrıca sentetik kauçuk, polimerler ve yağ türevleri için bir antioksidan olarak kullanılabilir. Aminoformat katalizörleri için saflaştırma maddesi olarak kullanılabilir. Tersiyer bütil katekol bir katı kristal ve% 85 oranında mevcuttur. Metanol veya su içinde çözelti Mevcut buluş, yüksek saflıkta tert-bütil katekol sentezlemek için bir metot ifşa eder, yöntem, 100-160 ° C'lik bir sıcaklıkta hammadde olarak NKC-9 katalizörü, katekol, metil tert-butil eterdir. 0.04 MPa'dan daha düşük bir reaksiyon basıncı altında, reaksiyon 3-9 saattir ve metanol yan ürünü sırasında reaksiyon, ürün hazırlandı. Mevcut buluşun sentetik usulü aşağıdaki avantajlara sahiptir: 1, ham İzobutilen, isobutene güvenlik taşımacılığı veya üretim süreci ile karşılaştırıldığında hammadde olarak kullanılan malzemeler mevcut değil 2, ağırlıkça sadece% 0.5 ila% 5 oranında katekol içeren az miktarda katalizörün kaybını azaltmak için geri dönüştürülebilir.

 

Butadeine'de Tersiyer-Butil Katekol (TBC) İzleme

Tersiyer bütil katekol genellikle butadien ve stiren gibi monomerlere bir polimerizasyon inhibitörü olarak eklenir. Tersiyer bütilkatekol konsantrasyonu Monomer, spontan polimerizasyonun yanı sıra atıktan kaçınmak için yaklaşık 100 ppm'de ayarlanmalıdır. Tersiyerbütilkatekol'de bir OMA sisteminin gerçek zamanlı konsantrasyonunu kolayca izleyebilmesini sağlayan farklı UV absorbans eğrisi. Tam spektrum Analiz, Tersiyerbütilkatekol absorbansının toluen gibi diğer emici safsızlıklardan ayırt edilmesi için kritik öneme sahiptir. Saf sıvı beri Butadein, sistem boşluğu amaçları için (yani normal sıcaklıklarda ve basınçlarda) hazırlamak için çok zordur. Aleti sıfırlamak için izopropanol kullanılır. Tam spektrum analizi, normalleşmeye izin verir. Butadein spektrumu ve izopropanol spektrumu arasındaki uyumsuzluk. OMA sürekli olarak Tersiyerbütil katekol okumasını çıktı Santralin ana bilgisayarı, 1 saniyelik aralıklarla yeni ölçümler sağlar - kullanılan geleneksel HPLC'den çok daha hızlıdır. Bu uygulama için (15 dakikalık aralık). Tersiyer bütil katekol'deki ani değişikliklere hızlı bir şekilde cevap vermek için tepki süresi kritikkonsantrasyonu.

 

 

 


PRODUCT DESCRIPTION

Tertiarybutylcathecol has a broad range of applications including being used as a polymerization inhibitor for styrene, butadiene, and other polymerizable monomers, an antioxidant for polymers and oils, and a stabilizer for various organic compounds.TertButylcatechol (TBC) is an organic chemical compound which is a derivative of catechol. It is available in solid crystal form and in aqueous solution. It is 25 times better than hydroquinone at 60 °C for polymerization inhibitory effect.Tert-Butylcatechol (TBC) It is added as a stabilizer and an inhibitor of polymerization to butadiene, styrene, vinyl acetate and other reactive monomer streams. It can also be used as a stabilizer in the manufacture of polyurethane foam. Tert-Butyl Catechol (TBC) is commonly used in industry to stabilize monomers, preventing them from spontaneous self polymerization. At room temperature, the Tertiarybutylcathecol is solid crystalline powder having melting point around 50C and Boiling point around 280-290C. From the Industrial Hygiene perspective, Tertiarybutylcathecol is a semi volatile compound, where both Tertiarybutylcathecol dust and vapour can be detected in air. Melted Tertiarybutylcathecol may build up elevated concentration of hot Tertiarybutylcathecol vapour. When the hot air cools down, the Tertiarybutylcathecol may form a fume (respirable dust) in equilibrium with Tertiarybutylcathecol vapour. To the best of our knowledge (2016), there is no official exposure limit of Tertiarybutylcathecol. It is likely that it exposure limit should be similar to the one of Catechol, which is chemically and structurally similar to Tert-Butyl Catechol. ACGIH WEEL (2011) recommends 2 mg/m³ as a short-time exposure limit for Tertiarybutylcathecol. 4-tert-Butylcatechol (TBC) is an organic chemical compound which is a derivative of catechol. It is added as a stabilizer and an inhibitor of polymerization to butadiene, styrene, vinyl acetate and other reactive monomer streams. It is 25 times better than hydroquinone at 60 °C for polymerization inhibitory effect. Also used as a stabilizer in the manufacture of polyurethane foam. It also can be used as an antioxidant for synthetic rubber, polymers and oil derivatives. It can be used as purification agent for aminoformate catalysts. Tertiarybutylcathevol is available in a form of a solid crystal and 85% solution in methanol or water.The present invention discloses a method for synthesizing high purity tert-butyl catechol, the method is NKC-9 catalyst, catechol, methyl tert-butyl ether as a raw material, at a temperature of 100-160 deg.] C, under a reaction pressure of less than 0.04MPa, the reaction is 3-9 hours, and separating the methanol by-product during the reaction, the product was prepared. Synthetic method of the present invention has the following advantages: 1, raw materials used as raw materials as compared with isobutylene, isobutene security transportation or production process does not exist. 2, a small amount of catalyst, of only 0.5 to 5% by weight of catechol, can be recycled to reduce the loss of material. 3, 3-TBC-free reaction mixture and 3,5-TBC, high purity, up to 99%, and only a small pot residue, and the washing process without neutralization, no waste water. 4, the method of the invention the synthesis reaction conditions are mild, simple process, low production cost.

 

Monitoring Tert-Butyl Catechol (TBC) in Butadeine

 

Tertiarybutylcathecol is usually added as a polymerization inhibitor to monomers like butadiene and styrene. The concentration of Tertiarybutylcathecol in the monomer needs to be regulated at approximately 100 ppm to avoid spontaneous polymerization as well as waste. Tertiarybutylcathecol has a distinct UV absorbance curve which allows the OMA system to easily monitor its real-time concentration. The fullspectrum analysis is critical for differentiating Tertiarybutylcathecol absorbance from other absorbing impurities like toluene. Since pure liquid butadeine is very difficult to prepare for system blanking purposes (i.e. at normal temperatures and pressures), pure isopropanol is used to zero the instrument. The full-spectrum analysis allows for normalization of the discrepancy between the butadeine spectrum and the isopropanol spectrum. The OMA continuously outputs the Tertiarybutylcathecol reading to the plant's main computer, providing new measurements at a 1 second interval - much faster than the traditional HPLC used for this application (15 minute interval). Response time is critical in order to respond quickly to sudden changes in TBC concentration.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.