1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE CFX 2


Synonyms : Nipacide CFX 2 ; Nipacide CFX2 ; NIPACIDE CFX 2 ; NİPACİDE CFX 2 ; Nıpacide cfx 2 ; nipacide cfx 2 ; nipacide cfx2 ; NIPACIDE ; CFX ; 2 ; Nipacide CFX 2 ; nipacidecfx 2 ; NIPACIDE CFX2 ; nipacidecfx2 ; Nipasid CFX 2 ; Nipacid CFX 2.

 

 

Nipacide CFX 2 is an in-can biocide based on formaldehyde + chloromethyl and methylisothiazolinone.

Nipacid CFX 2 is water-based low toxicity isothiazolinone/ formaldehyde donor biocide, developed for the complete in-can and head space protection of water-based products. Nipacide CFX2 is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi.

When products are prone to surface contamination by fungi and head space protection is required, NIPACIDE CFX 2 should be the biocide of choice. Nipaside CFX 2 is effective against a wide range of spoilage organisms effective over a wide pH and temperature range.

 

 

APPLICATIONS
NipacideCFX 2 is recommended for preservation of a wide range of applications including

water-based adhesives
polymer emulsions
water based decorative paints
metal working fluids
construction chemicals

 

 

 

 

Nipacide CFX 2 bir formaldehit + klorometil ve metilizotiazolinon dayalı biyosittir.

Nipacide CFX2 su bazlı ürünlerin tam in-can ve baş uzay korunması için geliştirilen su bazlı, düşük toksisite izotiazolinon / formaldehit donör biosittir vardır. Nipacide CFX 2 gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantar mikroorganizmaların geniş bir karşı etkilidir.

Ürünleri mantar ve baş boşluk koruması tarafından kontaminasyon gereklidir yüzeye eğilimli olduğunda, Nipacid CFX 2 seçim biyosit olmalıdır. Nipasid CFX 2 geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkilidir bozucu mikroorganizmaların geniş bir karşı etkilidir.

 

 

UYGULAMALAR
NipacideCFX 2 de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesi korunması için önerilir.

su tabanlı yapışkanlar
polimer emülsiyonlar
su bazlı boyalar dekoratif
Metal işleme sıvıları
yapı kimyasalları

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.