1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE CFX


Synonyms : NIPACIDE CFX, nıpacıde CFX, Nipacide CFX, nipacide cfx, NIPASID CFX, NIPACID CFX, NİPACİDE CFX, Nipasid cfx, Nipacıd Cfx, NIPACIDE, CFX, nipacid, nipasid, NIPACIDECFX, nipacidecfx.Nipacide CFX is an in-can biocide based on formaldehyde + chloromethyl and methylisothiazolinone.

NIPACIDE CFX is water based low toxicity isothiazolinone/ formaldehyde donor biocide, developed for the complete in-can and head space protection of water based products. Nipacid CFX is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi.

When products are prone to surface contamination by fungi and head space protection is required, Nipacide CFX should be the biocide of choice. Nipaside CFX is effective against a wide range of spoilage organisms effective over a wide pH and temperature range.

 

APPLICATIONS
Nipacide CFX is recommended for preservation of a wide range of applications including
water-based adhesives
polymer emulsions
water based decorative paints
metal working fluids
construction chemicalsNipasid CFX bir formaldehit + klorometil ve metilizotiazolinon dayalı biyosittir.

NİPACİDE CFX tam için geliştirilen su bazlı, düşük toksisite izotiazolinon / formaldehit donör biyosit, in-can ve su bazlı ürünleri kafa alanı koruması. Nipacsde CFX gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantar mikroorganizmaların geniş bir karşı etkilidir.

Ürünleri mantar ve baş boşluk koruması tarafından kontaminasyon gereklidir yüzeye eğilimli olduğunda, Nıpacide CFX tercih biyosit olmalıdır. NipacideCFX geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkilidir bozucu mikroorganizmaların geniş bir karşı etkilidir.

 

UYGULAMALAR
Nipacide CFX geniş bir uygulama yelpazesi korunması için önerilir
su tabanlı yapışkanlar
polimer emülsiyonlar
su bazlı boyalar dekoratif
Metal işleme sıvıları
yapı kimyasalları

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.