1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYETHYLENE GLYCOL 6000 (PEG 6000/POLİETİLEN GLİKOL 6000)

POLİETİLEN GLİKOL 6000 ( PEG 6000/POLYETHYLENE GLYCOL 6000)

CAS : 25322-68-3

SYNONYMS

Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; 6000polyethyleneglycol;poly-ethlylene-glycol-6000; polyethyleneglycol peg 6000; poliethyleneglycol6000; polietilenglycol 6000; polietilenglikol 6000; poly ethylene glycol; polietilenglikol 6000; polietilen glikol (PEG 6000) PEG, Poly(ethylene glycol;, Polyglycol;  Polyethylene oxid; Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; , Polyoxy ethylene;  PEG 6000;  polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) Polietilen Glikol 6000; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) ; 6000polyethyleneglycol;poly-ethlylene-glycol-6000; polyethyleneglycol peg 6000; poliethyleneglycol6000; polyethylene glycol 6000; polyethylene glycol 6000 (PEG 6000); polietilenglikol6000; pol-etilen-glikol-6000; Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; 6000polyethyleneglycol;poly-ethlylene-glycol-6000; polyethyleneglycol peg 6000; poliethyleneglycol6000; polietilenglycol 6000; polietilenglikol 6000; polietilenglikol 6000; polietilen glikol (PEG 6000) PEG, Poly(ethylene glycol;, Polyglycol;  Polyethylene oxid; Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; , Polyoxy ethylene; Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; 6000polyethyleneglycol; Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000); poly-ethlylene-glycol-6000; polyethyleneglycol peg 6000; poliethyleneglycol6000; polietilenglycol 6000; polietilenglikol 6000; poly ethylene glycol; polietilenglikol 6000; polietilen glikol (PEG 6000) PEG, Poly(ethylene glycol;, Polyglycol;  Polyethylene oxid; Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000;  Polyoxy ethylene;  PEG 6000;  polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) Polietilen Glikol 6000; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; Polietilen Glikol 6000; 25322-68-3; PEG 6000; PEG-6000; polyethylene glycol 6000; poly ethylene glycol 6000; polyethethyleneglycol 6000; polyethyleneglycol6000; 6000polyethyleneglycol;poly-ethlylene-glycol-6000; polyethyleneglycol peg 6000; poliethyleneglycol6000; polietilenglycol 6000; polietilenglikol 6000; poly ethylene glycol; polietilenglikol 6000; polietilen glikol (PEG 6000); Peg 6000; polietilenglikol 6000;  cas no : 25322-68-3;  macrogoll6000; Peg 6000, Polietilen glikol 6000;  Polyethylene Glycol 6000; poli etilen glikol;  polietilenglikol-6000; poli etilen glikol 6000; poly(ethylene glycol); poly(ethyleneglycol); poly ethyleneglycol; poly ethylene glycol; polyethylene glycol-6000; Polietilen glikol 6000, Polyethylene Glycol 6000; 

Polietilen Glikol 6000 ‘in (PEG 6000) Teknik Özellikleri

Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Kimyasal Formülü: HO(C2H4O)nH
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Molekül ağırlığı = 5600-600 g/mol
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Erime sıcaklığı: 55-60 °C
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)

 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) PARAMETRELER          Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) SPESİFİKASYON DEĞERLERİ                                                                        
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Ort.Molekül Ağırlığı : 5600-6600 gr/mol 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)   Hidroksil Değeri : 17-20 mg KOH/gr 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Erime Aralığı : 55,0-60,0 C
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Su : <= 1,0 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Sülfatlanmış Kül : <= 0,1 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) 1,4-Dioksan : <= 0,0001 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Toplam Glikoller : <= 0,2 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Formaldehit : <= 0,002 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Ağır Metaller(Pb) : <= 0,0005 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Etilen Oksit : <= 0,0001 % 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Viskozite(5%,H2O,20 C) : 210-262 mPa.s 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000 Kinetik Viskozite(100 C) : 250-390 mm2/S 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  pH(5%,H2O,25 C) : 5,0-7,5 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Renk(25% Sol. Pt-Co) : <=30 

Eşanlamlılar: PEG 6000 

Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  , genel formülü H-(OCH2-CH)-OH ve ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 6000 olan polimerlerin karışımıdır.
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Kimyasal formülü: (C2H4O)nH2O   (n: molekül ağırlığı 6000 olan etilen oksit birimlerinin sayısı, yaklaşık 140)
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Saflık: %90’dan az ve %110’dan fazla olmamalıdır.
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Tanımlama: Mumsu veya parafin benzeri görünüşte, beyaz veya hafif  beyaz renkte katı.
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  A. Çözünürlük:Suda ve metilen klorürde çok iyi çözünür. Pratikte alkol, eter, katı yağ içeren sıvı yağlar ve mineral yağlarda çözünmez.
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) sütlü beyaz şekilde bulunmaktadır. Janes (1974), yüksek moleküler ağırlığa sahip Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) ‘in su stres iyaratmada etkili bir şekilde kullanılabileceğini vurgulamıştır. PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 ve PEG 8000 mumsu veya paraffin benzeri görünüşüyle beyaz veya beyaza yakın katıdır.
 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) viskozite ve erime noktası; ayarlamak için ilaç ve kozmetik, temel malzemesi olarak kullanılabilir . Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  yağ, soğutma Ajan, lastik sanayi ve metal proses endüstrisnde ayrıca ajan, emülsiyon ajanı tarım aracı sanayi ve oya endüstriside de kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  statik bir ajan olarak tekstil sanayi ve benzeri sanayilerde kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  yağ su, metanol, etanol, Asetonitril, benzen ve diklorometan çözünür ve Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)   Dietil eter ve hekzanda çözünmez. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  , PEG-150 bazlı plastikleştirici ve kalıp ayırıcıdır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  basınca duyarlı ve termoplastik yapıştırıcılarda kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  kayganlık ve nemlendirici özelliklere sahiptir. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Islak yapışma gücünü korur. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) ), endüstriyel imalattan tıbba kadar birçok uygulamaya sahip bir polieter bileşiğidir.
Polietilen glikol 6000'in (PEG-6000) sulu çözeltilerinin ozmotik potansiyeli (psi (s)), konsantrasyon ile eğrisel olarak ilişkidir. Belirli konsantrasyonlarda, psi (s) sıcaklıkla doğrusal olarak artar. Konsantrasyon ve sıcaklığın Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  çözeltilerinin psi (ler) i üzerindeki etkileri çoğu tuz ve şeker için olanlardan farklıdır ve görünüşe göre PEG polimerindeki yapısal değişikliklerle ilgilidir. Termokupl psikrometreleri ile psi (s) ölçümleri, bir buhar basıncı osmometresine sahip olanlardan daha negatiftir, psikrometre muhtemelen yığın çözümler için daha neredeyse doğru psi (ler) verir. Ampirik bir denklem, 15 ila 35 ° C sıcaklık aralığında bilinen Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  konsantrasyonlarından psi (s) 'nin hesaplanmasına izin verir. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  yüksek nispi moleküler ağırlığa sahip katı mumsu polietilen glikol, genellikle düşük moleküler ağırlıklı sıvı PEG'nin ve ayrıca harici olarak dengelenmiş diğer ilaçların viskozitesini ve katılığını arttırmak için kullanılır; Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Suda kolayca çözünmeyen ilaçlar için kulanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) solüsyonlarının konsantrasyonlarının ölçülebildiği uygun yöntemlerdir.
 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) fitil ve merhemlerin hazırlanmasında ilaç endüstrisinde eksipiyan olarak kullanılır; Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  kağıt endüstrisinde kağıdın parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü arttırmak için bir apre maddesi olarak; kauçuk endüstrisinde bir katkı maddesi olarak kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) kauçuk ürünlerinin yağlanmasını ve plastisitesini artırmak, işleme sırasında güç tüketimini azaltmak ve kauçuk ürünlerin hizmet ömrünü uzatmak için kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) ürünleri, ester yüzey aktif maddeler için hammadde olarak kullanılabilir. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) ilaç ve kozmetik endüstrilerinin üretiminde viskoziteyi ve erime noktasını ayarlamak için substrat olarak kullanılır; Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  kauçuk ve metal işleme endüstrilerinde, pestisit ve pigment üretiminde yağlayıcı ve soğutucu olarak kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) dağıtıcı, emülgatör olarak kullanılır; Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  tekstil endüstrisinde antistatik ajan, yağlayıcı vb. olarak kullanılır. 
Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  serisi toksik değildir, yanıcı değildir ve Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  genel kimyasallar olarak depolanır ve taşınır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)   garanti süresi iki yıldır.

 Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) -Çözücü , dağıtıcı olarak kullanılır. Viskozite ayarlayıcı olarak kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Kauçuk endüstrisinde kullanılır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) plastikleştirici ,nem giderici ve emdirme ajanı olarak kullanılmaktadır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) yağlayıcı ve kalıp ayırıcı olarak kullanılmaktadır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  kimyasal sentezlerde ara madde olarak kullanılmaktadır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) elektrolik kaplama işlemlerinde kullanılmaktadır. Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) katı deterjan konsantreleri mum boyalar sulu boyalarda kullanılır.
98/72 / EC sayılı Direktife göre Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000), yalnızca tatlandırıcılar için bir taşıyıcı olarak kullanım için onaylanmıştır (Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, 1998). Sınıflar veya kullanımlar, AB'de gıdalarda kullanım için onaylanmıştır.
 
ABD'de ortalama moleküler ağırlığı 200 ila 9500 olan Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) Ggibi polietilen glikollerin doğrudan, çok amaçlı bir gıda katkı maddesi olarak kullanımına izin verilmektedir Ek olarak, Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000) gibi polietilen glikoller, ABD'de oral uygulama için çok sayıda farmasötik ve diyet takviye ürününde kullanılabilir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Aktif Olmayan İçerik veritabanında (FDA, 2005) listelendiği gibi oral uygulama için onaylanmış ilaç ürünlerinde kullanılmasına izin verilen maksimum polietilen glikol miktarları sırasıyla PEG 400, 3350, 4000, Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  ve 8000 içindir 960.48 Dozaj formu başına 76.92, 449.6, 450 ve 100 mg. , Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  çözünürlüğünü artırmak için terapötik proteinlerin ve peptitlerin modifikasyonunda kullanılır. Ayrıca, Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)   hücrelerin kapsüllenmesi için biyoaktif ve immüno izolasyon bariyerlerinin üretiminde de kullanılır. , Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Gaz kromatografisinde polar durağan faz olarak kullanılır. , Polietilen Glikol 6000 (PEG 6000)  Elastomer imalatında kalıp ayırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır.

POLYETHYLENE GLYCOL 6000 (PEG 6000/POLİETİLEN GLİKOL 6000)
 
Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000) is a compound used to modify therapeutic proteins and peptides to increase their solubility. Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000) is a compound used to modify therapeutic proteins and peptides to increase their solubility. Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000) is often used as a polar stationary phase for Gas Chromatorgraphy. Commonly also used in mass spec experiments. Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000)  is also used to preserve objects that have been retrieved from the ocean. Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000)  is hydrophilic substances that are widely used in a variety of formulations. Liquid Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000) is well suited for water-miscible solvents in soft gelatin capsules whilst high molecular Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000) works in solid dosage forms to offer binding and lubricating functions. Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000) is PEG-150-based plasticizer and mold release agent. Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  is used in pressure sensitive and thermoplastic adhesives.  Polyethylene Glycol (PEG) 6000 possesses lubricity and humectant properties. Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000) maintains wet-tack strength. 
 
Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  soluble in water and aromatic hydrocarbons. Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000) is a polyether compound with many applications from industrial manufacturing to medicine. 
For enhanced water solubility, nonvolatility, inertness and lubricity,  Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  .Combining these desirable properties into one convenient solution, Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  can be used in all types of household products like cleaners and polishes, detergents, toilet bowl cleaners, automotive formulations and more. olid waxy Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000) with high relative molecular weight is often used to increase the viscosity and solidity of low molecular weight liquid PEG, as well as externally compensated other drugs; for drugs that are not easily soluble in water, Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)can be used as a carrier for solid dispersant to achieve For solid dispersion purposes, Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)are good coating materials, hydrophilic polishing materials, membranes and capsules, plasticizers, lubricants and dropping pills matrix for the preparation of tablets, pills, capsules, microcapsules.

 
Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  a family of water soluble linear polymers, are among the most versatile chemical ingredients available to formulators and manufacturers Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000) ‘s are available in a wide range of viscosities, weights for optimal formulation flexibility in applications including ceramics, lubricants, soaps and detergents, and toilet bowl cleaners. By choosing a suitable Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  , you can achieve the desired balance of water solubility, hygroscopicity, vapor pressure, melting or freezing range, and viscosity. Osmotic potential (psi(s)) of aqueous solutions of Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  was curvilinearly related to concentration. At given concentrations, psi(s) increased linearly with temperature. The effects of concentration and temperature on psi(s) of Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  solutions differ from those for most salts and sugars and apparently are related to structural changes in the Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  polymer. An empirical equation permits calculation of psi(s) from known concentrations of Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  over a temperature range of 15 to 35 C.
 
Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  are used as excipients in the pharmaceutical industry for the preparation of suppositories and ointments; as a finishing agent in the paper industry, to increase the gloss and smoothness of paper; as an additive in the rubber industry, to increase the lubrication and plasticity of rubber products, reduce power consumption during processing, and extend the service life of rubber products.
 
Technical Specifications of Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000)
 
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Chemical Formula: HO (C2H4O) nH
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Molecular weight = 5600-600 g / mol
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Melting temperature: 55-60 ° C
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Average Molecular Weight: 5600-6600 gr / mol
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Hydroxyl Value: 17-20 mg KOH / gr
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Melting Range: 55.0-60.0 C
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Water: <= 1.0%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Sulfated Ash: <= 0.1%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) 1,4-Dioxane: <= 0.0001%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Total Glycols: <= 0.2%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Formaldehyde: <= 0.002%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Heavy Metals (Pb): <= 0.0005%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Ethylene Oxide: <= 0.0001%
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Viscosity (5%, H2O, 20 C): 210-262 mPa.s
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000 Kinetic Viscosity (100 C): 250-390 mm2 / S
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) pH (5%, H2O, 25 C): 5.0-7.5
Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) Color (25% Sol. Pt-Co): <= 30

Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  Polyethylene glycol series products can be used as raw materials for ester surfactants. Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  is used in the modification of therapeutic proteins and peptides to enhance its solubility. Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  is also used in the fabrication of bioactive and immuno isolating barriers for encapsulation of cells. In Gas chromatorgraphy, Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)   is used as a polar stationary phase. Polyethylene Glycol 6000 ( PEG 6000)  is used as mold release agent and lubricant in fabricating elastomers.

Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  are used as substrates in the production of pharmaceutical and cosmetic industries to adjust viscosity and melting point; used as lubricants and coolants in rubber and metal processing industries, in the production of pesticides and pigments. Used as a dispersant, emulsifier; used as an antistatic agent, lubricant, etc. in the textile industry. Viscometery and gravimetric analysis are convenient methods by which the concentrations of Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  solutions may be measured. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) - Solvent used as dispersant. Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)  is used as a viscosity adjuster. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) is used in the rubber industry. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) is used as a plasticizer, dehumidifier and impregnation agent. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) is used as a lubricant and mold release agent. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) is used as an intermediate in chemical synthesis. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) is used in electroplating processes. Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000) solid detergent concentrates are used in crayon and watercolor. This series of Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)   is non-toxic, non-flammable, and stored and transported as general chemicals. Polyethylene Glycol 6000( PEG 6000)   store in a dry, well-ventilated place. The warranty period of Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000)  fis two years.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.