1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HİDROKSİETİLİDEN DİFOSFONİK ASİT (HYDROXYETHYLİDENE DIPHOSPHONIC ACID)

HİDROKSİETİLİDEN DİFOSFONİK ASİT (HEDP)

 

Cas No: 2809-21-4
Moleküler Formül: C2H8NaO7P2
Moleküler Ağırlık: 229,16 mol

 

 

Synonyms:
Etidronic acid; 2809-21-4; etidronate; HEDP; 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid; EHDP; Etidronsaeure; Acetodiphosphonic acid; Hydroxyethanediphosphonic acid; Turpinal SL; Oxyethylidenediphosphonic acid; Acido etidronico; Didronel; Acide etidronique; Dequest 2015; Dequest Z 010; Ferrofos 51; 1-Hydroxyethane-1,1 diphosphonate; 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid; Diphosphonate (base); 1-Hydroxyethanediphosphonic acid; Dequest 2010; Acidum etidronicum; Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-; Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid;(Hydroxyethylidene)diphosphonic acid; EThane-1-hydroxy-1,1-diphosphonate; (1-Hydroxyethylene)diphosphonic acid; Acide etidronique [INN-French]; Acido etidronico [INN-Spanish]; Acidum etidronicum [INN-Latin]; 1-Hydroxyethanediphosphonic acid, sodium salt;EINECS 249-559-4;Hydroxyethylidene diphosphonic acid, sodium salt;(1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, sodium salt;Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)di-, sodium salt;29329-71-3;Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-, sodium salt(1:?) ; Phosphonicacid,hydroxyethylidene)bis,sodiumsalt;HEDPNa;AC1O3S7L;SCHEMBL205727;LS-195483;EC 249-559-4;329H713;(1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonic acid; sodium;Mono-sodium of 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid;HEDP;HEDP(A);HEDPA;Etidronic Acid;1-Hydroxy Ethylidene-1,1-DiphosphonicAcid;Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonicacid(HEDP);1-Hydroxyethylidenediphosphonic Acid;HydroxyethylideneDiphosphonicacid(HEDP);1-Hydroxy-1,1-Ethanediyl ester;Oxyethylidenediphosphonic Acid(OEDP)Оксиэтилидендифосфоновая кислота(ОЭДФ -кислота );HİDROKSİETİLİDEN DİFOSFONİK ASİT; hidroksietiliden difosfonik asit;HYDROXYETHYLİDENE DIPHOSPHONIC ACID; HYDROXYETHYLIDENE DIPHOSPHONIC ACID; HYDROXYETHYLİDENE DİPHOSPHONİC ACİD;HEDP; hedp; Acide etidronique; Dequest 2015; Dequest Z 010; Ferrofos 51; 1-Hydroxyethane-1,1 diphosphonate; 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid; Diphosphonate (base); 1-Hydroxyethanediphosphonic acid; Dequest 2010; Acidum etidronicum; Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis-; Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid;(Hydroxyethylidene)diphosphonic acid; EThane-1-hydroxy-1,1-diphosphonate; (1-Hydroxyethylene)diphosphonic acid; Acide etidronique [INN-French]; Acido etidronico [INN-Spanish]; Acidum etidronicum [INN-Latin];HİDROKSİETİLİDEN DİFOSFONİK ASİT; hidroksietiliden difosfonik asit;HYDROXYETHYLİDENE DIPHOSPHONIC ACID; HYDROXYETHYLIDENE DIPHOSPHONIC ACID; HYDROXYETHYLİDENE DİPHOSPHONİC ACİD;HEDP; hedp;Etidronic acid ; etidronik asit; etidronik acit; etidronik acid; etidronik acide; 1-hidroksietan 1,1-difosfonik asit ;Mono-sodium of 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid; Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid; HEDPA; 1-Hydroxyethylidene-bisphonic acid; Oxyethlidenediphosphonic; Etidronic acid; Dequest 2010; Tc-99m-Cu(1)-EHDP; Tc-ethane-1-hydroxyl-1,1-diphosphonate; Tc-sodium etidronate; technetium HEDP; technetium hydroxyethylidine diphosphonate
technetium osteoscan; technetium Tc 99m cuprous etidronate; technetium Tc 99m EDHP; technetium Tc 99m etidronate; technetium Tc 99m etidronate, tin salt; technetium Tc 99m HEDP; hidroksi etil dien; hidroksietil dien; hidroksi etildien, hidroksietildiyen; hıdroksı etıl dıen; hidroksietildien; 1-Hydroxyethanediphosphonic acid, sodium salt;EINECS 249-559-4;Hydroxyethylidene diphosphonic acid, sodium salt;(1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, sodium salt;Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)di-, sodium salt;29329-71-3;Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-, sodium salt(1:?);Phosphonicacid,hydroxyethylidene)bis,sodiumsalt;HEDPNa;AC1O3S7L;SCHEMBL205727;LS-195483;EC 249-559-4;329H713;(1-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonic acid; sodium;Mono-sodium of 1-Hydroxy Ethylidene-1,1-Diphosphonic Acid;HEDP;HEDP(A);HEDPA;Etidronic Acid;1-Hydroxy Ethylidene-1,1-DiphosphonicAcid;Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonicacid(HEDP);1-Hydroxyethylidenediphosphonic Acid;HydroxyethylideneDiphosphonicacid(HEDP);1-Hydroxy-1,1-Ethanediyl ester;Oxyethylidenediphosphonic Acid(OEDP)Оксиэтилидендифосфоновая кислота(ОЭДФ -кислота )

 

 

 

 

 

HEDP ( Etidronik asit)

 

Kimyasal Adı: Etidronic acid - HEDP
Formül: C2H8O7P2
Yoğunluk: -
Kaynama Noktası: -
Erime Noktası: -
Molar Kütle: 206.028 g/mol
CAS No: 2809-21-4
Açıklama: Etidronik asit (INN) veya 1-hidroksietan 1,1-difosfonik asit (HEDP), deterjanlarda, su arıtımında, kozmetikte ve farmasötik tedavide kullanılan bir bisfosfonattır. Bir etidronat bir etidronik asit tuzudur, kısaltılmış MnHEDP'dir (M: bir katyondur, n: M maksimum sayısı 4'tür).

 

Etidronik asit, bir kenetleme maddesidir ve gri atıksuyun bir bileşeni olarak boşaltılabilecek ve yer altı su kaynaklarını kontamine ederek kontamine olabilen kalsiyum, demir veya diğer metal iyonları gibi maddelerin etkilerini bağlamak veya bir dereceye kadar ilave etmek üzere eklenebilir. . Fosfonat olarak, yayılmamış çelik üzerinde korozyon önleyici özelliklere sahiptir. Etidronik asit ayrıca yağ asitlerinin asitleşmesini ve oksidasyonunu geciktirir.

Sert suyun etkilerini önlemek için deterjanlara ve diğer temizlik maddelerine HEDP ve tuzları eklenir. Aynı zamanda, peroksitlerin, geçiş metalleri tarafından bozunmasını önlemek için peroksit ağartmasında da kullanılır.

 

Kullanım Alanları: Sert suyun etkilerini önlemek için deterjanlara ve diğer temizlik maddelerine HEDP ve tuzları eklenir. Aynı zamanda, peroksitlerin, geçiş metalleri tarafından bozunmasını önlemek için peroksit ağartmasında da kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP) bir organofosforik asit korozyon inhibitörüdür. Kararlı kenetleme bileşikleri oluşturmak için Fe, Cu ve Zn iyonları ile şelatlanabilir. Bu metallerin yüzeyleri üzerinde oksitlenmiş materyalleri çözebilir. Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP), 250 ℃ sıcaklık altında mükemmel ölçek ve korozyon inhibisyonu etkileri gösterir. Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP), yüksek pH değeri altında, hidrolize olması zor ve normal ışık ve ısı koşullarında ayrışması zor olan iyi kimyasal stabiliteye sahiptir. Asit / alkali ve klor oksidasyon toleransı diğer organofosforik asitlerden (tuz) daha iyidir. Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP), özellikle kalsiyum iyonu ile birlikte, heksa elementli şelatlama kompleksi oluşturmak için su sisteminde metal iyonları ile reaksiyona girebilir. Bu nedenle, Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP) iyi bir antiskans ve görünür eşik etkilere sahiptir. Diğer su arıtma kimyasalları ile birlikte inşa edildiğinde, iyi sinerjik etkiler gösterir.
Hidroksietiliden Difosfonik asidin (HEDP) katı hali, kışın ve donma bölgelerinde kullanıma uygun, kristal tozdur. Yüksek saflığı nedeniyle, elektronik alanda temizlik maddesi olarak ve günlük kimyasallarda katkı maddesi olarak kullanılabilir.

 

 


KULLANIM
Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP), elektrik enerjisi, kimya sanayi, metalurji, gübre vb. Alanlarda soğuk su sistemi, petrol sahası ve düşük basınçlı kazanlarda dolaşım ve korozyon inhibisyonu olarak kullanılır. Hafif dokuma endüstrisinde, Hidroksietiliden Difosfonik Asit (HEDP), metal ve ametal için deterjan olarak kullanılır. Boyama endüstrisinde, Hidroksietiliden Diposfonik asit (HEDP), peroksit stabilizatör ve boya sabitleyici madde olarak kullanılır; Siyanürsüz elektro kaplamada, kenetleme maddesi olarak Hidroksietiliden Diposfonik asit (HEDP) kullanılır. 1-10 mg / L'lik dozaj, kireç önleyici olarak, 10-50mg / L, korozyon önleyici olarak ve deterjan olarak 1000-2000mg / L olarak tercih edilir. Genellikle, hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP), polikarboksilik asit ile birlikte kullanılır.
AMBALAJ VE DEPOLAMA
Hidroksietiliden Diphosphonic asit (HEDP) sıvı: HEDP sıvı: 200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin gereksinimi.
Hidroksietiliden Difosfonik asit (HEDP) katı: 25kg / bag, müşterilerin gereksinimi.
Gölgeli odada ve kuru yerde on ay boyunca depolama.

 

 


EMNİYET KORUMASI
Asit, Göz ve cilt ile temasından sakının, temas ettikten sonra, suyla yıkayın.
1-Hidroksietiliden-1,1-difosfonik asit tetrasodyum tuzu (HEDP 4Na), endüstriyel su arıtma ve deterjan gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan uygun maliyetli bir ölçek inhibitörüdür. Ayrıca, çinko ve diğer fosfatların varlığında, klorun yanı sıra korozyon önleme özelliklerinde iyi stabilite gösterir.

 

 


UYGULAMALAR
Çok işlevli ve düşük maliyetli performans, EDTA, DTPA, NTA gibi diğer ayıklayıcılar için mükemmel bir yedek olmasını sağlar.
Su Arıtma, Tekstil Uygulaması, Kazan Kireç Çözücü, Metal Ön Arıtma, Deterjanlar, Şeker İşleme, Boya ve Sabunlarda Ca, Mg ve Fe gibi Metal İyonlar İçin Güçlü Bir Şelatlayıcı Madde Olarak Kullanılır.
Soğutma suyu sistemleri / endüstriyel su arıtma
Endüstriyel deterjanlar
Yüzme havuzları
Çelik için korozyon önleyici olarak metal yüzey işleme
Çok işlevli ve düşük maliyetli performans, diğer sekestörler için mükemmel bir alternatiftir, örneğin EDTA, DTPA, NTA,
Su Arıtımında, Tekstil Uygulamasında, Kazan Kireç Çözme, Metal Ön Arıtma, Deterjanlar, Şeker İşleme, Boya ve Sabunlarda, Ca, Mg ve Fe gibi Metal İyonlar İçin Güçlü Bir Şelatlama Maddesi Olarak Kullanılır.
Soğutma suyu sistemleri / endüstriyel su arıtma
Endüstriyel deterjanlar
Yüzme havuzları
Çelik için korozyon önleyici olarak metal yüzey işleme
Soğutma suyu sistemlerinde kireç ve korozyon önleyici olarak kullanılır
Endüstriyel su arıtımında ölçek ve korozyon inhibitörü olarak kullanılır
Yüzme havuzlarında kullanılan endüstriyel deterjanlar olarak kullanılır
Metal yüzey işleminde çelik için korozyon önleyici olarak kullanılır
H2O2 çözümlerinde sabitleyici olarak kullanılır
Tekstil yardımcı maddelerinde tecrit maddesi olarak kullanılır

 

 


SAĞLIK VE GÜVENLİK
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) kokusuz bir organik fosfor kimyasal bileşiğidir. Bir şey için, sarımsı asidik sıvı renksizdir Ayrıca, HEDP bir organik fosfonik asit korozyon inhibitörüdür. HEDP asit, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Endüstriyel su arıtma korozyon inhibitörü ve deterjanlar gibi. Ayrıca klor varlığında iyi stabilite gösterir. Çinko ve diğer fosfatların varlığında korozyon engelleme özellikleri ile aynı iyidir.

 

 

Başka bir anahtar nokta olan HEDP, bu metallerin yüzeylerindeki oksitlenmiş maddeleri çözebilir. Sıcaklık 250 ℃ altında mükemmel ölçek ve korozyon inhibisyonu etkileri gösterir. Hidroksietiliden difosfonik asit, yüksek pH değerinde iyi kimyasal stabiliteye sahiptir. Bu nedenle, sıradan ışık ve ısı koşullarında hidrolize ve ayrışması zor. Asit / alkali ve klor oksidasyon toleransı diğer organik fosfonik asitlerden (tuz) daha iyidir.
Hidroksietiliden Difosfonik Asitin katı hali kristal tozdur. Yüksek saflığı nedeniyle HEDP, kış ve donma bölgelerinde kullanıma uygundur. Katı hal HEDP, elektronik alanda ve günlük kimyasallarda katkı maddeleri olarak bir temizlik maddesi olarak kullanılabilir. (Sıvıda çok fazla kirlilik vardır, bu nedenle elektronik temizlik ve günlük kullanım için kullanılamaz.)
HEDP, kararlı kenetleme bileşikleri oluşturmak için Fe, Cu ve Zn iyonları ile şelatlanabilir. Başka bir deyişle, HEDP asidi, özellikle kalsiyum iyonu ile bir heksa elementli şelatlama kompleksi oluşturmak için su sistemindeki metal iyonlarıyla reaksiyona girebilir. Bu nedenle, HEDP iyi bir antiscale ve görünür eşik etkilere sahiptir. Diğer su arıtma kimyasalları ile birlikte yapıldığında, HEDP iyi sinerjistik etkiler gösterir. Hidroksietiliden difosfonik asit, tekstil endüstrisinde kenetleme maddesi olarak da kullanılabilir.

 

 

Fosfanatlar, dağıtıcılar, ağartıcı ajanlar veya skala ve korozyon inhibitörleri gibi birçok endüstriyel proseste çok yoğun bir şekilde kullanılan su arıtma kimyasallarıdır.
Bu uygulamaların birçoğunda HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), kararlı 2 değerlikli katyon fosfanat çökeltileri oluşturmak üzere kalsiyum gibi 2 değerlikli katyonlarla reaksiyona girebilmektedir.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) bir organofosforik asit inhibitörüdür. Kompleks bileşikleri oluşturmak için Zn(Çinko), Cu(Bakır) ve Fe(Demir) iyonlari ile bağlanabilir. Oksitlenmiş materyalleri bu metallerin üzerinde çözebilir. HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) 250 °C altında mükemmel ölçek ve korozyonu engelleyici etkileri göstermektedir.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), yüksek pH değeri altında hidrolize etmek zordur. Ve sıradan ışık ve ısı koşullarında bozunması zor iyi bir Kimyasal stabiliteye sahiptir.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit)'nin Asit/Alkali ve Klor oksidasyon toleransı diğer organofosforik asitlerden(tuzlar) daha iyidir. HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), özellikle kalsiyum iyonu ile birlikte, su sisteminde metal iyonlarıyla reaksiyona girerek hexa-element şelat oluşturucu kompleks olusturabilir. Bundan dolayı HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) gayet iyi antiscale ve görünür eşik etkileri vardır. Diğer su arıtma kimyasallarıyla birlikte yapıldığında iyi sinerjik etkiler gösterir.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) kış ve oda soğukları yaşanan yerlerde katı hali yani Kristal tozu uygundur.Sıvı HEDP'nin donarak üretim şartlarını zorlaştırma riski ortadan kaldırılmış olur.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) yüksek saflık derecesine sahip olmasından dolayı Elektronik sektöründe temizlik maddesi olarak ve günlük hayattaki kimyasallarda katkı maddesi olarak kullanılır.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Kimya sanayi, Elektrik Enerjisi, Metalurji, Gübre vs. gibi alanlarda bulunan dolaşımdaki soğuk su sistemlerinde, yağ sahası ve alçak basınç kazanlarında ölçek ve korozyon önleyici olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), soğutma, kazan suyu arıtma gibi endüstriyel su arıtma sistemlerinde ısı transferi yüzeylerini kirleten ölçeklerin oluşumunu önlemek için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Belediyelerin su sitemlerinde, Fe(Demir)ve Mn(Manganez) Oksitlerin çökmesini önlemek için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Tuzdan arındırma yani uzaklastırmak amacıyla ölçeklerde inhibisyon yapmak için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Yüzme havuzlarında, Leke ve Ölçek kontrolü yapmak için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Endüstriyel ve Kurumsal deterjanlar sınıfındaki temizleyiciler ve Kişisel bakım ürünlerinde peroksit ağartıcı stabilizasyonu için.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Hidrolitik stabilitesi ve bir ölçek inhibitörü kabiliyetine sahip olmasından dolayı, HEDP, endüstriyel su arıtımında SHMP gibi fosfonatlara karşılık tercih edilen bir Kimyasaldır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), Belediye sularının arıtılmasında ve Kişisel bakım ürünlerinde kullanılan tek fosfonattır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) teknik sınıftır.Yani hiçbir Gıda sınıfı yoktur.HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) bazı ülkelerde bazı oranlarda içme suyu katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), hafif dokuma endüstrisinde, metal ve nonmetal deterjan olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), boya endüstrisinde Peroksit dengeleyici ve boya tespit ajani olarak kullanılır.

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit), siyanür olamayan elektrokaplamada şelat ajan olarak kullanılır.

 

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Fiziksel Özellikleri Nelerdir?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) belirli iyonların çözünürlüğünü arttırmak ve bazı mineral bileşiklerinin çökelmesini engellemek için suya eklenen fosfonatlar olarak tabir edilen Kimyasal sınıfına aittir. 'Şelatlama Maddeleri' olarak bazı fosfonatlar ve polifosfatlar sudaki metal iyonlarını inaktive ederek su sistemlerini tedavi etmek için kullanılırlar.

 

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) benzersiz bir Kimyasal formül ve fiziksel özelliklere sahiptir. Suda çözünür. Beyaz veya soluk sarı renktedir. En önemli ozelliklerinden bir tanesi %0.1 den daha düşük klorür seviyesine sahiptir.Genellikle %60'lık sulu solüsyonda satılmaktadır.

 


HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Üretimi Nasıldır?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) genellikle hammadde olarak fosfor asidi veya fosfor triklorür kullanılarak cam kaplı reaktörlerde üretilir. Her 2 proseste ortak olarak Asetik Asit(CH3COOH) üretirler.

 

 

HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Kullanım Şekli Nasıldır?
1-10 mg/L dozaj ölçeği inhibitörü, 10-50 mg/L dozajı korozyon inhibitörü, 1000-2000 mg/L dozajı Deterjan olarak genellikle HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) polikarboksilit asit ile birlikte kullanılır.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik Asit) Kullanım Şekli Nasıldır?
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) Sıvısı; 200 L Plastik bidon, IBC (1000 L) müsterinin talebine göre değişiklik gösterebilir.
HEDP (Hidroksietiliden Difosfonik asit) Katısı; 25 Kg/ Torba bu da müsterinin talebine göre değişiklik gösterebilir.Gölgeli oda ve kuru yerde 10 ay muhafaza edilebilir.
Mükemmel kalsiyum karbonat kabuk önleyici ve klor stabilitesi için önem taşıyan HEDP, hidroksil etiliden(1,1-difosforik asit) bazındadır ve kazan istiminin gıdayla temas içinde olduğu uygulamalar için uygundur. Ayrıca, soğutma suyu muamelesi, buhar kazanı suyu muamelesinde, endüstriyel ve kurumsal temizleyiciler, yüzme havuzu leke önleyici, kişisel bakım ürünleri ve metal iyon kontrolünde kullanılır.Metal iyonlarının kontrolü ve kompleks oluşturma özelliği vardır. Kozmetik- Detarjan sanayinde, çamaşır suyu ve hipo içeren formüllerde stabilizör olarak kullanılır. Ambalajın şişme problemini önler. Yüzme havuzlarında klor direncini sağlar. Leke ve kabukları ortadan kaldırma özelliği vardır. 

 

 


Etidronic acid
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Etidronic acid
Etidronic acid.svg
Clinical data
Trade names Didronel, others
Other names 1-Hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid; HEDP
AHFS/Drugs.com International Drug Names
License data 
US FDA: Etidronate+disodium
Pregnancy
category 
US: C (Risk not ruled out)
Routes of
administration Oral, intravenous
ATC code 
M05BA01 (WHO) M05BB01 (WHO)
Legal status
Legal status 
In general: ℞ (Prescription only)
Pharmacokinetic data
Bioavailability 3%
Metabolism Nil
Elimination half-life 1 to 6 hours
Excretion Renal and fecal
Identifiers
IUPAC name[show]
CAS Number 
2809-21-4 ☑
PubChem CID 
3305
Etidronic acid, also known as etidronate, is a bisphosphonate used as a medication, detergent, water treatment, and cosmetic.

 

It was patented in 1966 and approved for medical use in 1977.[1]

 


use
Medical
Etidronic acid is a bisphosphonate used to strengthen bone, treat osteoporosis, and treat Paget's disease of bone.

 

Bisphosphonates primarily reduce osteoclastic activity, which prevents bone resorption, and thus moves the bone resorption/formation equilibrium toward the formation side and hence makes bone stronger on the long run. Etidronate, unlike other bisphosphonates, also prevents bone calcification. For this reason, other bisphosphonates, such as alendronate, are preferred when fighting osteoporosis. To prevent bone resorption without affecting too much bone calcification, etidronate must be administered only for a short time once in a while, for example for two weeks every 3 months. When given on a continuous basis, say every day, etidronate will altogether prevent bone calcification. This effect may be useful and etidronate is in fact used this way to fight heterotopic ossification. But in the long run, if used on a continuous basis, it will cause osteomalacia.

 

Chemical
Main article: Corrosion inhibitor
HEDP is used as a retardant in concrete, scale and corrosion inhibition in circulating cool water system, oil field and low-pressure boilers in fields such as electric power, chemical industry, metallurgy, fertilizer, etc. In light woven industry, HEDP is used as detergent for metal and nonmetal. In dyeing industry, HEDP is used as peroxide stabilizer and dye-fixing agent; In non-cyanide electroplating, HEDP is used as chelating agent. The dosage of 1-10 mg/L is preferred as scale inhibitor, 10-50 mg/L as corrosion inhibitor, and 1000-2000 mg/L as detergent. Usually, HEDP is also used together with polycarboxylic acid(superplasticizer),in which it acts as reducing agent.

 

 

Chelating agent and antioxidant
Etidronic acid is a chelating agent and may be added to bind or, to some extent, counter the effects of substances, such as calcium, iron or other metal ions, which may be discharged as a component of grey wastewater and could conceivably contaminate groundwater supplies. As a phosphonate it has corrosion inhibiting properties on unalloyed steel. Etidronic acid also acts to retard rancidification and oxidation of fatty acids.

 

HEDP and its salts are added to detergents and other cleaning agents to prevent the effects of hard water. It is also used in peroxide bleaching to prevent degradation of peroxides by transition metals.

Etidronic acid is listed as an ingredient of several cosmetic formulations where it is used for suppressing radical formation, emulsion stabiliser and viscosity control. While etidronic acid has not been limited from inclusion in cosmetics and does have legitimate uses, it is recommended that, as with most cosmetic products (particularly soaps), the product should be thoroughly rinsed from the skin after use.

Etidronic acid is also included among swimming pool chemicals. It is used as a stain inhibitor to prevent metal ions coming out of solution and staining the sides of swimming pools.

 

Synthesis
Etidronic acid can be prepared by reaction of Phosphorus trichloride with acetic acid in a tertiary amine, or by reaction of an acetic acid/acetic anhydride mixture with phosphorous acid.[3]
Etidronic acid is only found in individuals that have used or taken this drug. It is a diphosphonate which affects calcium metabolism. It inhibits ectopic calcification and slows down bone resorption and bone turnover. [PubChem]Bisphosphonates, when attached to bone tissue, are absorbed by osteoclasts, the bone cells that breaks down bone tissue. Although the mechanism of action of non-nitrogenous bisphosphonates has not been fully elucidated, available data suggest that they bind strongly to hydroxyapatite crystals in the bone matrix, preferentially at the sites of increased bone turnover and inhibit the formation and dissolution of the crystals. Other actions may include direct inhibition of mature osteoclast function, promotion of osteoclast apoptosis, and interference with osteoblast-mediated osteoclast activation. Etidronic acid does not interfere with bone mineralization. In malignancy-related hypercalcemia, etidronic acid decreases serum calcium by inhibiting tumour-induced bone resorption and reducing calcium flow from the resorbing bone into the blood. Etidronic acid also reduces morbidity of osteolytic bone metastases by inhibiting tumour-induced bone resorption. Etidronic acid may promote osteoclast apoptosis by competing with adenosine triphosphate (ATP) in the cellular energy metabolism. The osteoclast initiates apoptosis and dies, leading to an overall decrease in the breakdown of bone.

 

 

Human Metabolome Database (HMDB)
Etidronic acid is a 1,1-bis(phosphonic acid) that is (ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid) having a hydroxy substituent at the 1-position. It inhibits the formation, growth, and dissolution of hydroxyapatite crystals by chemisorption to calcium phosphate surfaces. It has a role as a bone density conservation agent, a chelator and an antineoplastic agent. It is a conjugate acid of an etidronic acid(2-).

 

 

ChEBI
As a member of the family of drugs known as bisphosphonates, etidronate differs from endogenous pyrophosphate in its resistance to enzymatic hydrolysis. This agent adsorbs to hydroxyapatite cells and reduces the number of osteoclasts, thereby inhibiting abnormal bone resorption. Etidronate may also directly stimulate bone formation by osteoblasts. (NCI)
PROPERTIES
Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is an organophosphoric acid corrosion inhibitor. It can chelate with Fe, Cu, and Zn ions to form stable chelating compounds.It can dissolve the oxidized materials on these metals' surfaces. Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) shows excellent scale and corrosion inhibition effects under temperature 250℃. Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) has good chemical stability under high pH value, hard to be hydrolyzed, and hard to be decomposed under ordinary light and heat conditions. Its acid/alkali and chlorine oxidation tolerance are better than that of other organophosphoric acids (salt). Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) can react with metal ions in water system to form hexa-element chelating complex, with calcium ion in particular. Therefore, Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) has good antiscale and visible threshold effects. When built together with other water treatment chemicals, it shows good synergistic effects.
The solid state of Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is crystal powder, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used as cleaning agent in electronic fields and as additives in daily chemicals.

 

 


USAGE
Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is used as scale and corrosion inhibition in circulating cool water system, oil field and low-pressure boilers in fields such as electric power, chemical industry, metallurgy, fertilizer, etc.. In light woven industry, Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is used as detergent for metal and nonmetal. In dyeing industry,Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is used as peroxide stabilizer and dye-fixing agent; In non-cyanide electroplating, Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is used as chelating agent. The dosage of 1-10mg/L is preferred as scale inhibitor, 10-50mg/L as corrosion inhibitor, and 1000-2000mg/L as detergent. Usually, Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) is used together with polycarboxylic acid.

 

 


PACKAGE AND STORAGE
Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) liquid:HEDP liquid: 200L plastic drum,IBC(1000L),customers' requirement.
Hydroxyethylidene Diphosphonic acid(HEDP) solid: 25kg/bag,customers' requirement.
Storage for ten months in shady room and dry place.

 

 


SAFETY PROTECTION
Acidity, Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water. 
1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid tetrasodium salt (HEDP 4Na) is a cost effective scale inhibitor used in various industrial applications such as industrial water treatment and detergents. It further shows good stability in presence of chlorine as well as corrosion inhibition properties in presence of zinc and other phosphates.

 

 


APPLICATONS
Multifunctional and cost effective performance makes it an excellent replacement to other sequestrants e.g EDTA, DTPA, NTA,
It Is Used As A Strong Chelating Agent For Metal Ions Like Ca, Mg & Fe In Water Treatment, Textile Application, Boiler Descaling, Metal Pre-Treatment, Detergents, Sugar Processing, Dye & Soaps.
Cooling water systems / industrial water treatment
Industrial detergents
Swimming pools
Metal surface treatment as corrosion inhibitor for steel
Used as scale and corrosion inhibitor in cooling water systems
Used as scale and corrosion inhibitor in industrial water treatment
Used as industrial detergentsUsed in Swimming pools
Used in metal surface treatment as corrosion inhibitor for steel
Used as stabilizer in H2O2 solutions
Used as sequestering agent in textile auxiliaries

 

 

Its versatile and low cost performance makes it the perfect alternative to other sectors, including EDTA, DTPA, NTA,
A strong chelating agent is used cold for metal ions such as water treatment, textile application, boiler lime dissolving, metal pretreatment, detergents, sugar processing, paint and soap, Ca, Mg and Fe.
Cooling water systems / toilet water treatment
Industrial detergents
Swimming pools
Metal surface treatment as corrosion inhibitor for steel
Used as lime and corrosion inhibitor in cooling water systems
Used as scale and corrosion inhibitor in industrial water treatment
Used as motor detergents used in swimming pools
Used as corrosion inhibitor for steel in metal surface treatment
Used as a stabilizer in H2O2 solutions
Used as an isolation material in textile aids

 

 


HEALTH AND SAFETY
Detailed information on the product can be found in our Material Safety Data Sheet
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) is an odourless organic phosphorus chemical compound. For one thing, it is colourless to yellowish acidic liquid Moreover, HEDP is an organic phosphonic acid corrosion inhibitor. HEDP acid is used in various industrial applications. Such as industrial water treatment corrosion inhibitor and detergents. It further shows good stability in presence of chlorine. The same good as corrosion inhibition properties in presence of zinc and other phosphates.
Another key point, HEDP can dissolve the oxidized materials on these metals' surfaces. It shows excellent scale and corrosion inhibition effects under temperature 250℃. Hydroxyethylidene diphosphonic acid has good chemical stability at high pH value. For this reason, it hard to be hydrolyzed and decomposed under ordinary light and heat conditions. Its acid/alkali and chlorine oxidation tolerance are better than that of other organic phosphonic acids (salt).
The solid state of Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid is crystal powder. Because of its high purity, HEDP is suitable for usage in winter and freezing districts. Solid state HEDP can be used as a cleaning agent in electronic fields and as additives in daily chemicals. (There are too many impurities in the liquid, so it can't be used for electronic cleaning and daily use.)
HEDP can chelate with Fe, Cu, and Zn ions to form stable chelating compounds. In other words, HEDP acid can react with metal ions in the water system to form a hexa-element chelating complex, with calcium ion in particular. Therefore, HEDP has good antiscale and visible threshold effects. When built together with other water treatment chemicals, HEDP shows good synergistic effects. Hydroxyethylidene diphosphonic acid can be also used as chelating agent in the textile industry.
Detailed product information can be found in our Material Safety Data Sheet.
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) is an odorless organic phosphorus chemical compound. For something, the yellowish acidic liquid is colorless. Furthermore, HEDP is an organic phosphonic acid corrosion inhibitor. HEDP acid is used in various industrial applications. Such as industrial water treatment corrosion inhibitor and detergents. It also shows good stability in chlorine presence. It is as good as its anti-corrosion properties in the presence of zinc and other phosphates.

 

 

Another key point, HEDP, can dissolve oxidized substances on the surface of these metals. The temperature shows excellent scale and corrosion inhibition effects at 250 ° C. Hydroxyethylidene diphosphonic acid has good chemical stability at high pH. For this reason, it is difficult to hydrolyze and decompose in ordinary light and heat conditions. Acid / alkali and chloride oxidation tolerance is better than other organic phosphonic acids (salt).
Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid is solid crystalline powder. Because of its high purity, HEDP is suitable for use in winter and freezing areas. The solid state HEDP can be used as a cleaning material as additives in the electronic field and daily chemicals. (There is a lot of pollution in the liquid, so it can not be used for electronic cleaning and daily use.)
The HEDP can be chelated with Fe, Cu and Zn ions to form stable chelating compounds. In other words, the HEDP acid can react with metal ions in the water system to form a hexa-element chelating complex, particularly with the calcium ion. For this reason, HEDP has a good antiscale and visible threshold effects. When combined with other water treatment chemicals, the HEDP has good synergistic effects. Hydroxyethylidene diphosphonic acid may also be used as chelating agent in the textile industry.
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is difficult to hydrolyze under high pH. And it has good chemical stability which is difficult to degrade under ordinary light and heat conditions.

 

 


Acid / Alkali and Chlorine oxidation tolerance of HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is better than other organophosphoric acids (salts). HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid), together with the calcium ion in particular, reacts with metal ions in the water system to form a hexa-element chelate-forming complex. HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) therefore has good antiscale and visible threshold effects. Good synergistic effects when combined with other water treatment chemistries.

 

HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) is suitable for the solid state (Crystal Soda) in places where winter and room temperatures are present. The risk of the HEDP being forced to freeze production conditions is abolished.

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) is used as a cleaning agent in the Electronics industry and as an additive in everyday chemicals since it has a high purity rating.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) Where are the Uses?
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid), Chemical Industry, Electricity Energy, Metallurgy, Fertilizer etc. In the circulating cold water systems in areas such as oil field and low pressure boilers are used as scale and corrosion inhibitor.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) to prevent the formation of scales that pollute heat transfer surfaces in industrial water treatment systems such as cooling, boiler water treatment.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid), to prevent the collapse of Fe (Iron) and Mn (Manganese) Oxides in water systems of municipalities.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid), to inhibit scales in order to purify from salt.
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid), Swimming pools, To make the stain and scale control.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid), for industrial and institutional detergents and for peroxide bleach stabilization in personal care products.
Because HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) has hydrolytic stability and a scale inhibitor capability, HEDP is a preferred chemical for phosphonates such as SHMP in industrial water treatment.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is the only phosphonate used in Municipal waters treatment and Personal care products.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) technical class. There is no food class.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is used in some countries as drinking water additive in some ratios.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is used as a metal and nonmetal detergent in the lightweight textile industry.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is used as a peroxide stabilizer and dye fixing agent in the dye industry.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is used as a chelating agent in non-cyanide electrocoats.
What are the Physical Properties of HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid)?
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) belongs to the Chemical class of phosphonates which are added to the water to increase the solubility of certain ions and to prevent the precipitation of certain mineral compounds. As 'chelating agents', some phosphonates and polyphosphates are used to treat water systems by inactivating metal ions in the water.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) has a unique Chemical formula and physical properties. Soluble in water. White or pale yellow. One of the most important properties is a 0.1% lower chlorine level. It is usually sold in 60% aqueous solu- tion.

 

 


How is HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) Produced?
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) is usually produced in glass-coated reactors using phosphorous acid or phosphorus trichloride as raw material. Each of the two processes commonly produce Acetic Acid (CH3COOH).

 

 


How is HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) Usage?
1-10 mg / L dosage scale inhibitor, 10-50 mg / L dosage corrosion inhibitor, 1000-2000 mg / L dosage It is generally used as detergent together with HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) polycarboxylic acid.

 

 


How is HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) Usage?
HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic acid) Liquid; The 200 L plastic canister may vary according to IBC (1000 L) requirements.

 

 


HEDP (Hydroxyethylidene Diphosphonic Acid) Acid; 25 Kg / Bag which may vary according to customer's request.Shaded room and dry place can be kept for 10 months.

 

 

Acide étidronique (HEDP)

 

Identification
DCI acide étidronique
Nom UICPA acide (1-hydroxyéthan-1,1-diyl)bisphosphonique
No CAS 2809-21-4
No ECHA 100.018.684
Code ATC M05BA01
M05BB01
V10BX03
DrugBank APRD00964
PubChem 3305
Propriétés chimiques
Formule brute C2H8O7P2 [Isomères]
Masse molaire1 206,0282 ± 0,0043 g/mol
C 11,66 %, H 3,91 %, O 54,36 %, P 30,07 %,
Données pharmacocinétiques
Biodisponibilité 3 %
Demi-vie d'élim. 1 à 6 heures
Excrétion 
rénale et fécale

 

L'acide étidronique (DCI) ou acide 1-hydroxyéthane 1,1-diphosphonique (HEDP) est un bisphosphonate utilisé comme agent de chélation du calcium, dans le traitement de l'eau, les produits cosmétiques ou comme composé pharmacologique.

 

On trouve L' acide étidronique le plus souvent sous la forme d'étidronate, sel de l'acide étidronique, abrégé en MnHEDP (M: cation, n allant jusqu'à 4).
Les constantes de protonation de HEDP et ses constantes de complexation avec Cu(II), Zn(II), Ni(II) et Cd(II) ont étés déterminées par titrage acide-base à 25 ± 0,5°C à force ionique 0,1 mol.L-1 (KNO3), gr[acaron]ce aux programmes PKAS et BEST de Martell et Motekaitis. Les complexes peuvent ětre classés par ordre de stabilité comme suit: Cu > Zn > Ni > Cd pour des valeurs de pH supérieures á 4. Les complexes peu solubles de HEDP avec le plomb et le cadmium ont été étudiés par potentiométrie et polarographie; les espèces CH3-C(OH)(PO3)2Pb2 et CH3-C(OH)[PO2(OH)]2Cd ont été mises en évidence et leurs produits de solubilité' ont été évalués.

 

 

Mécanisme d'action
L'acide étidronique a un effet antiostéoclastique et ralentit le remaniement osseux (action inhibitrice sur la résorption osseuse démontrée expérimentalement chez le rat et la souris).L'acide étidronique diminue l'hydroxyprolinurie et le taux de phosphatases alcalines sériques. L'acide étidronique redonne au tissu osseux sa structure lamellaire et prévient la calcification des tissus mous (chez le rat).

 

L'acide étidronique a un effet antalgique sur la douleur pagétique.

 


Cas d'usage de L' acide étidronique
L'acide étidronique est utilisé dans la prise en charge de :

 

 

hypercalcémies malignes,
maladies de Paget,
ostéoporoses postménopausiques,
pertes osseuses dues à une corticothérapie prolongée. 
Abstract
L'acide éthane hydroxydiphosphonique (EHDP) ou acide étidronique, qui est commercialisé sous le nom de Didronel ® , et dont l'indication principale est l'inhibition de la résorption osseuse dans la maladie de Paget, pourrait avoir une nouvelle application en radiotoxicologie. A cet égard, les travaux présentés portent sur son action décontaminante dans les radiocontaminations cutanées engendrées par l'uranium et le plutonium. Cette efficacité est mise en évidence par deux techniques in vitro utilisant des explants cutanés humains et qui sont habituellement exploitées en dermopharmacologie pour évaluer l'action des médicaments à visée topique.
L'acide étidronique est utilisé en tant qu'agent chélateur dans les cosmétiques. Il crée des complexes avec le calcium, l'arsenic, le fer et autres ions métalliques pour les neutraliser. Cela permet de gérer l'utilisation d'eaux un peu "dures", qui pourraient interférer avec les tensioactifs du produit par exemple. Les chélateurs sont souvent utilisés dans les adoucisseurs d'eau. Cette molécule ne pose pas de problèmes pour la santé humaine, son inconvénient est que, tout comme l'EDTA, elle est très peu biodégradable, et les complexes qu'elle forme avec les métaux se retrouvent éparpillées dans la nature.
Restriction en Europe : III/53
Les restrictions et concentrations maximales autorisées sont dépendantes de l'utilisation de l'ingrédient dans:
a) Produits pour les cheveux et la pilosité faciale : 1,5 % (en acide étidronique).
b) Savons : 0,2 % (en acide étidronique).
Ses fonctions (INCI)
Agent de chélation : Réagit et forme des complexes avec des ions métalliques qui pourraient affecter la stabilité et / ou l'apparence des produits cosmétiques

 

L' acide étidronique est un agent de chélation et peut être ajouté pour lier ou, dans une certaine mesure, compenser les effets des substances, telles que le calcium , le fer ou d' autres ions métalliques , qui peuvent être déchargés en tant que composant d'eaux usées gris et pourrait éventuellement contaminer les nappes phréatiques . Comme L' acide étidronique a un phosphonate corrosion des propriétés d' inhibition sur unnalloyed acier . L' acide étidronique agit également pour retarder le rancissement et l' oxydation des acides gras.

L' acide étidronique et ses sels sont ajoutés aux détergents et autres produits de nettoyage pour éviter les effets de l' eau dure . Il est également utilisé dans le peroxyde de blanchiment pour éviter la dégradation des peroxydes de métaux de transition .

L' acide étidronique est répertorié comme un ingrédient de plusieurs formulations cosmétiques où il est utilisé pour supprimer radical formation, émulsion stabilisant et viscosité contrôle. Bien que l' acide étidronique n'a pas été limitée de l' inclusion dans les produits cosmétiques et ne possède utilisations légitimes, il est recommandé que, comme la plupart des produits cosmétiques ( en particulier les savons), le produit doit être soigneusement rincé de la peau après utilisation.

l'acide étidronique est également inclus parmi les produits chimiques de piscine. Il est utilisé comme inhibiteur de ternissement pour empêcher les ions métalliques provenant de la solution de coloration et les côtés des piscines.

 

Synthèse
L' acide étidronique peut être préparé par réaction du trichlorure de phosphore avec de l' acide acétique en une amine tertiaire, ou par réaction d'un mélange acide acétique / anhydride acétique mélange avec de l' acide phosphoreux .

 

 

Utilisation de L' acide étidronique
Pharmaceutique
L' acide étidronique (marque Didronel ) est un bisphosphonate utilisé pour renforcer l' os , traiter l' ostéoporose , et de traiter la maladie osseuse de Paget .

 

Les bisphosphonates réduisent principalement ostéoclastes activité, ce qui empêche la résorption osseuse , et se déplace ainsi l'équilibre de la résorption osseuse / formation vers le côté de la formation et rend donc les os plus forts sur le long terme. Étidronate, contrairement à d' autres bisphosphonates, empêche également l' os calcification . Pour cette raison, d' autres bisphosphonates, comme l' alendronate , sont préférés lorsque lutte contre l' ostéoporose. Pour prévenir la résorption osseuse sans trop affecter la calcification des os, étidronate doit être administré que pendant une courte période de temps en temps, par exemple pendant deux semaines tous les 3 mois. Lorsqu'il est administré de façon continue, par exemple tous les jours, étidronate sera tout à fait prévenir la calcification osseuse. Cet effet peut être utile et étidronate est en fait utilisé cette façon de lutter contre l' ossification hétérotopique . Mais à long terme, si L' acide étidronique est utilisée sur une base continue, il fera ostéomalacie .

 

Chimique
Article principal: inhibiteur de corrosion
HEDP est utilisé comme retardateur dans le béton, l'échelle et l'inhibition de la corrosion dans des système de circulation d'eau de refroidissement, champs de pétrole et de chaudières à basse pression dans des domaines tels que l'énergie électrique, l'industrie chimique, la métallurgie, engrais, etc. Dans l'industrie tissée de lumière, HEDP est utilisé comme détergent pour le métal et non métalliques. Dans l'industrie de la teinture, L' acide étidronique est utilisé comme stabilisant de peroxyde et un agent colorant de fixation; Dans galvanoplastie sans cyanure, HEDP est utilisé comme agent chélateur. La dose de 10.1 mg / L est préféré comme inhibiteur de tartre, de 10 à 50 mg / L en tant qu'inhibiteur de corrosion, et de 1000 à 2000 mg / L en tant que détergent. Habituellement, HEDP est également utilisé conjointement avec de l'acide polycarboxylique (superplastifiant), dans laquelle il agit comme agent réducteur.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.