1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DİMETİL SÜLFOKSİT (DIMETHYL SULFOXIDE)

DİMETİL SÜLFOKSİT

CAS NO:67-68-5

Moleküler Formül: C2H6OS; (CH3) 2SO
Moleküler Ağırlık: 78.129 mol


SYNONYMS
dimethyl sulfoxide;DMSO;Methyl sulfoxide;67-68-5;Methylsulfinylmethane;Dimethylsulfoxide;Dimethyl sulphoxide;Methane, sulfinylbis-;Demsodrox;Demasorb;Demavet;Dimexide;Domoso;Dromisol;Durasorb;Infiltrina;Somipront;Syntexan;Deltan;Demeso;DMS 70;DMS 90;DMS-70;Dimethylsulfoxyde [INN-French];AI3-26477;Dimetil sulfoxido [INN-Spanish];Dimethyli sulfoxidum [INN-Latin];Methyl Sulfoxide: DMSO;DIMETHYL SULFOXIDE- D6;Rimso;Dimethylsulphinyl;Dimetilsolfossido;Sulfoxide, dimethyl;Rimso 100;Diluent;dimethysulfoxide;Decap;Diemthyl sulfoxide;dimethyl suiphoxide;dimethyl-sulphoxide;dirnethyl sulfoxide;Dimethyl sulfoxixde;methylsulfmylmethane;Dimethyl Sulfoxydum;dimethyl sulf oxide;qCbPPAD]h@;Dimethyl sulfoxide BP;2-Thiapropane2-oxide;(methanesulfinyl)methane;Dimethyl sulfoxide [USAN:USP:INN:BAN];DMSO, sterile filtered;DMSO; Methyl sulfoxide;AC1Q4GSG;Methyl sulfoxide (8CI);Rimso-50 (TN);DMSO, Dimethyl Sulfoxide;DSSTox_CID_1735;(DMSO);C2H6OS;D08HVE;EC 200-664-3;Sulfinylbis-methane (9CI);AC1L19RZ;ACMC-1BH88;DSSTox_RID_76298;H3C-SO-CH3;BIDD:PXR0182;DSSTox_GSID_21735;Dimethyl sulfoxide, >=99%;Dimethyl sulfoxide, for HPLC;KSC353A9L;DMSO, 80% aqueous solution;Methane, sulfinylbis- (9CI);Dimethyl sulfoxide (USP/INN);DIMETHYL SULFOXIDE, ACS;WLN: OS1&1;Dimethyl sulfoxide, >=99.5%;Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent;DTXSID2021735;CTK2F3095;Dimethyl sulfoxide, ACS reagent;Methyl sulfoxide, >=99%, FG;Dimethyl sulfoxide, p.a., 99%;MolPort-002-317-295;Dimethyl sulfoxide, 99% 500g;Dimethyl sulfoxide, LR, >=99%;Pharmakon1600-01506122;KS-00000VT9;ZINC5224188;Tox21_300957;ANW-42740;BDBM50026472;MFCD00002089;NSC760436;STL264194;Dimethyl sulfoxide, AR, >=99.5%;AKOS000121107;CCG-213615;DB01093;Dimethyl sulfoxide, analytical standard;LS-1568;MCULE-2005841258;NSC-760436;RL04586;RP18373;RTR-022725;CAS-67-68-5


Dimetil sülfoksit (DMSO), (CH3) 2S formülüne sahip bir organosülfür bileşiğidir. Bu renksiz sıvı, hem polar hem de polar olmayan bileşikleri çözen ve suyun yanı sıra çok çeşitli organik çözücüler içinde karışabilen önemli bir polar aprotik çözücüdür. Nispeten yüksek bir erime noktasına sahiptir. DMSO, bir çok kişinin cilde temas ettikten sonra ağızda sarımsak benzeri bir tat algıladığı olağandışı bir özelliğe sahiptir. [2]
Kimyasal yapı açısından, molekül Cs simetrisini idealize etmiştir. Diğer üç koordinat S (IV) bileşikleriyle tutarlı bir trigonal piramidal moleküler geometriye sahiptir, [3] yaklaşık olarak tetrahedral sülfür atomu üzerinde bağlanmamış bir elektron çifti ile.


Asidite
DMSO'nun metil grupları, sadece pKa = 35 olan, zayıf asidiktir. Bu nedenle, birçok zayıf bazik organik bileşiğin temelleri bu çözücüde incelenmiştir.
DMSO'nun çökeltilmesi lityum diizopropilamid ve sodyum hidrit gibi güçlü bazlar gerektirir. S (O) R grubu tarafından sağlanan sonuçtaki karbanyonun stabilizasyonu. Bu şekilde oluşturulan DMSO'nun sodyum türevi "dimsil sodyum" olarak adlandırılır. Örneğin, sodyum enolatlar oluşturmak için ketonların deprotonasyonu, Wittig reaktifleri oluşturmak için fosfonyum tuzları ve diaminokarbenleri oluşturmak üzere formamidinyum tuzları olmak üzere bir bazdır. Aynı zamanda güçlü bir nükleofildir.


Oksidan
Organik sentezde, DMSO, Pfitzner - Moffatt oksidasyonu ve Swern oksidasyonu ile gösterildiği gibi hafif bir oksidan olarak kullanılır.


Ligand
Pek çok tuzun çözülme yeteneği ile ilgili olarak, DMSO, koordinasyon kimyasında yaygın bir liganddır. [8] Açıklayıcı kompleks diklorotetrakis (dimetil sülfoksit) rutenyum (II) 'dir.
diklorotetrakis (dimetil sülfoksit) rutenyum (II) (RuCl2 (dmso) 4). Bu komplekste, üç DMSO ligandı kükürt yoluyla rutenyuma bağlanır. Dördüncü DMSO oksijen yoluyla bağlanır. Genel olarak, oksijen bağlı mod daha yaygındır.


UYGULAMALAR
Çözücü
DMSO'nun damıtılması, daha düşük bir kaynama noktasına ulaşmak için kısmi bir vakum gerektirir.
DMSO bir polar aprotik çözücüdür ve dimetilformamid, dimetilasetamid, N-metil-2-pirolidon ve HMPA gibi bu sınıfın diğer üyelerinden daha az toksiktir. DMSO, özellikle Finkelstein reaksiyonları ve diğer nükleofilik ikameler olmak üzere tuzları içeren kimyasal reaksiyonlar için bir çözücü olarak sıklıkla kullanılır. Ayrıca biyokimya ve hücre biyolojisinde bir ekstraktan olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. [9] DMSO'nun sadece zayıf asidik olması nedeniyle, nispeten güçlü bazları tolere eder ve bu yüzden de carbanyonların çalışmasında yaygın olarak kullanılır. DMSO çözeltisinde binlerce organik bileşik için bir dizi susuz pKa değeri (C-H, O-H, S-H ve N-H asitliği) belirlenmiştir. [10] [11]
Yüksek kaynama noktasından dolayı, 189 ° C (372 ° F), DMSO normal atmosfer basıncında yavaş yavaş buharlaşır. DMSO içinde çözülmüş numuneler, diğer çözücülere kıyasla kolayca geri kazanılabilir, çünkü geleneksel döner buharlaştırma yoluyla tüm DMSO izlerinin çıkarılması çok zordur. Numuneleri tamamen gidermek için bir teknik, organik çözücünün buharlaştırılması, ardından su (DMSO'nun çözündürülmesi) ve hem DMSO'nun hem de suyun uzaklaştırılması için cryodesiccation'ın uzaklaştırılmasıdır. DMSO'da gerçekleştirilen reaksiyonlar, çoğu zaman, çökeltme ya da faz-ayırma ürünleri için su ile seyreltilir. DMSO'nun nispeten yüksek donma noktası, 18.5 ° C (65.3 ° F), oda sıcaklığında veya hemen altında oda sıcaklığında bir katıdır, bu da bazı kimyasal işlemlerde (örneğin soğutma ile kristalizasyon) faydasını sınırlayabilir.


FİZİKSEL TANIM
DIMETHYL SULFOXIDE esasen kokusuz, berrak bir sıvıdır. Kapalı kap parlama noktası 192 ° F. Buharlar havadan ağırdır. Cilt ile temas, batma ve yanmalara neden olabilir ve nefeste sarımsak kokusuna yol açabilir. Toksik çözücüleri deriden geçirebilen mükemmel bir çözücüdür. Yüksek buhar konsantrasyonları, baş ağrısına, baş dönmesine ve sedasyona neden olabilir.


FARMAKOLOJİ
Dimetil sülfoksit, anti-enflamatuar, antioksidan ve analjezik aktiviteye sahip olabilir. Dimetil Sülfoksit ayrıca hücresel zarlara kolaylıkla nüfuz eder. Dimetil sülfoksitin membrana nüfuz etme yeteneği, diğer maddelerin deriden difüzyonunu artırabilir. Bu nedenle, Birleşik Krallık'ta herpes zoster'ın topikal tedavisi için idoxuridin ve dimetil sülfoksit karışımları kullanılmıştır.
Dimetil Sülfoksit, kimyasal çözücü ve serbest radikal süpürücü olarak yaygın olarak kullanılan oldukça polar bir organik sıvıdır. Analjezi ve anti-enflamasyon dahil olmak üzere bir dizi farmakolojik aktivite gösterir. Biyolojik membranlara nüfuz edebilme yeteneği nedeniyle, ilaçların topikal uygulaması için bir araç olarak kullanılır. Ayrıca, kriyoprezervasyon sırasında hücreleri ve dokuları korumak için kullanılır ve antrasiklin bazlı kemoterapinin neden olduğu ekstravazyon hasarını tedavi etmek için kullanılmıştır.


Güvenlik ve Tehlikeler
Tehlike TANITIMI
GHS Tehlike İfadeleri
20 bildiriden 561 firmanın ECHA C & L Envanterine sağladığı toplu GHS bilgileri. Her bildirim birden çok şirketle ilişkilendirilebilir.
561 şirketin 360'ı GHS tehlike kriterlerini karşılamadığı bildirildi. Daha detaylı bilgi için lütfenECHA C & L web sitesini ziyaret ediniz.

Tehlike bildirimi koduna sahip 561 firmanın 201'i tarafından sağlanan 18 bildirim (ler):
H315 (% 91.04): Ciltte tahrişe neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi]
H319 (% 96.02): Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / göz tahrişi]
H335 (% 54.73): Solunum yolu tahrişine neden olabilir [Uyarı Spesifik hedef organ toksisitesi, tek maruz kalma; Solunum yolu tahrişi]
Bilgiler, kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, tehlike kodları sağlayan firmalardan bildirilen sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10'un üzerindeki yüzde değerlerine sahip tehlike kodları gösterilir.
Önlem İfadesi Kodları
P261, P264, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P403 + P233, P405 ve P501

Sağlık tehlikesi
Hafif göz tahrişi.
Teratojen, Yanıcı - 2. derece
Yangın tehlikesi
Yanma Ürünlerinin Özel Tehlikeleri: Sülfür dioksit, formaldehit ve metil merkaptan oluşabilir.
Yanıcı. Yangında tahriş edici veya zehirli dumanlar (veya gazlar) verir. 87 ° C nin üstünde patlayıcı buhar / hava karışımı oluşabilir.
Yangın potansiyeli
Isıya veya aleve maruz kaldığında yanıcıdır.
Deri, Göz ve Solunum Tahrişi
DMSO'nun topikal olarak uygulandığı yerde cilt tahrişi gelişebilir.
Güvenlik ve Tehlikeli Özellikler
LEL
% 2.6 (NTP, 1992)
UEL
% 63 (NTP, 1992)
% 63
Yanıcılık
Düşük yanıcı limit: hacimce% 2.6; Üst yanıcı limit: Hacmen% 42
NFPA Tehlike Sınıflandırması
Sağlık: 2. 2 = Yoğun ya da devam eden (fakat kronik olmayan) maruziyete bağlı olarak, bağımsız bir hava kaynağına sahip olan solunum koruyucu ekipmanların kullanılmasını gerektirenler de dahil olmak üzere, geçici bir sakatlığa ya da olası kalıntı yaralanmasına neden olabilecek malzemeler. Bu malzemeler sağlığa zararlıdır, ancak personel tam göz koruması sağlayan tam yüz maskesi olan bağımsız solunum cihazı ile donatılmışsa, bu alanlar serbestçe girilebilir.
Yanabilirlik: 2. 2 = Bu derece ateşlenmeden önce orta derecede ısıtılması gereken malzemeleri içerir ve II ve IIIA yanıcı sıvıları ve tutuşabilir buharları kolayca veren katı ve yarı katı maddeleri içerir. Bu malzemelerdeki yangınları söndürmek için su basması kullanılabilir, çünkü malzemeler flaş noktalarının altında soğutulabilir.
Reaktivite: 0 0 = Bu derece, yangına maruz kalma koşullarında bile normalde stabil olan ve suyla reaksiyona girmeyen malzemeleri içerir. Normal yangınla mücadele prosedürleri kullanılabilir.


FİZİKSEL TEHLİKELER
Buhar, havadan ağırdır ve zeminde dolaşabilir; uzak ateşleme mümkündür.
Kimyasal Tehlikeler
Isıtma ve yanma üzerine bozulur. Bu kükürt oksitleri içeren zehirli dumanlar üretir. Perküratlar gibi güçlü oksitleyicilerle şiddetli reaksiyona girer.
Patlayıcı Limitler ve Potansiyel
Patlayıcı limitler, havadaki vol%: 2.6-42.0


İLK YARDIM TEDBİRLERİ
İlk yardım
GÖZLER: Önce kontakt lensleri kontrol edin ve varsa çıkarın. Aynı anda bir hastane veya zehir kontrol merkezini çağırırken kurbanın gözlerini 20 ila 30 dakika boyunca su veya normal tuzlu suyla yıkayın. Bir doktorun özel talimatları olmaksızın kurbanın gözlerine hiçbir merhem, yağ veya ilaç koymayın. HATIRLATMAYIN Herhangi bir semptom (kızarıklık veya tahriş gibi) gelişmemiş olsa bile, gözleri kızardıktan sonra hastaneye götürün. CİLT: HEMEN sürülen cildi tüm kirli giysileri çıkarırken ve izole ederken su ile etkiledi. Etkilenen tüm cilt bölgelerini nazikçe sabun ve suyla yıkayın. Kızarıklık veya tahriş gibi belirtiler gelişirse, HEMEN doktor çağırır ve kurbanı tedavi için bir hastaneye götürmeye hazır olun. SOLUMA: HEMEN kirli bölgeyi terk edin; temiz hava derin nefes al. Semptomlar (hırıltılı solunum, öksürük, nefes darlığı veya ağızda, boğazda veya göğsünde yanma gibi) gelişirse, bir doktora başvurunuz ve kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Bilinmeyen bir atmosfere giren kurtarıcılar için uygun solunum koruması sağlayın. Mümkünse, Bağımsız Solunum Aparatı (SCBA) kullanılmalıdır; Mevcut değilse, Koruyucu Giysiler kapsamında tavsiye edilene eşit veya ondan daha büyük bir koruma seviyesi kullanın. YUTMA: VOMITING İÇMEYİN. Mağdur bilinçli ise ve sarsılmazsa, kimyasal maddeyi sulandırmak için 1 veya 2 bardak su verin ve HEMEN bir hastane veya zehir kontrol merkezi arayın. Bir doktor tarafından tavsiye edilirse kurbanı bir hastaneye götürmeye hazır olun. Eğer mağdur uyuşukluk veya bilinçsiz ise, ağızdan bir şey vermeyin, mağdurun hava yolunun açık olduğundan emin olun ve kurbanı vücudun alt kısmından aşağı gelecek şekilde kurcalayın. VOMITING İÇMEYİN. HATIRLATMAK Kurbanı bir hastaneye nakledin.
Soluma İlk Yardım
Temiz hava, dinlen.
Cilt İlk Yardımı
Kirlenmiş giysileri çıkarın. su ve sabun ile yıkayın, sonra durulayın ve. Tıbbi yardım alın.
Göz İlkyardımı
İlk önce birkaç dakika bol su ile durulayın (eğer mümkünse kontak lensleri çıkarın), ardından tıbbi yardım alın.
Yutma İlk Yardım
Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Tıbbi yardım alın.
Yangınla Mücadele Tedbirleri
Küçük (yeni başlayanlar) yangınlar için, "alkol" köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit gibi bir ortam kullanın. Büyük yangınlar için, mümkün olduğu kadar su uygulayın. Bir sis veya sprey olarak uygulanan suyun çok büyük miktarlarda (taşkın) kullanılması; Katı su akıntıları etkisiz olabilir. Etkilenen tüm konteynırları su miktarıyla suyla soğutun.
Gerekirse, yangınla mücadele için bağımsız solunum cihazı kullanın.
Yangınla mücadele etmek için su, köpük, alkol köpüğü, karbondioksit, kuru kimyasal madde kullanın.

Yangın söndürme
ERG Kılavuzundan Alıntı 154 [Maddeler - Zehirli ve / veya Aşındırıcı (Yanmaz)]: KÜÇÜK YANGIN: Kuru kimyasal, CO2 veya su spreyi. BÜYÜK YANGIN: Kuru kimyasal, CO2, alkole dirençli köpük veya su spreyi. Risk almadan yapabiliyorsanız kapları yangın alanından uzaklaştırın. Daha sonra bertaraf etmek için ateş kontrol suyunu kullanın; malzemeyi dağıtmayın. YANGIN İÇEREN TANKLAR VEYA ARABA / RÖMORK YÜKLERİ: Maksimum mesafeden ateşle savaşın veya insansız hortum tutucular kullanın veya nozulları izleyin. Kapların içine su girmeyiniz. Yangın bittikten sonra su miktarını az olan serin kaplar söndürülür. Havalandırma güvenlik cihazlarından gelen yükselen ses veya tankın renginin solması durumunda derhal geri çekilmelidir. HER ZAMAN yangında yutulmuş tanklardan uzak durun.
Su spreyi, köpük, toz, karbondioksit kullanın. Yangın durumunda: davul vb.
Diğer Yangınla Mücadele Tehlikeleri
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Karbon oksitler, Sülfür oksitler


Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
İzolasyon ve Tahliye
ERG Rehberinden Alıntı 154 [Maddeler - Zehirli ve / veya Aşındırıcı (Yanmaz)]: Hemen önlem olarak, dökülme veya sızıntı bölgesini her yönden, en az 50 metre (150 feet) sıvı ve en az 25 metre olacak şekilde izole edin Katılar için (75 feet). YÜKSELTME: Gerektiğinde rüzgar yönü yönünde, yukarıda gösterilen izolasyon mesafesini artırın. YANGIN: Eğer tank, demir yolu veya tank kamyonu yangına karışıyorsa, ISOLATE her yöne 800 metre (1/2 mil); Ayrıca, tüm yönlerde 800 metre (1/2 mil) için ilk tahliye düşünün. (ERG, 2016)
Dökülme Bertarafı
Kişisel korunma: Maddenin havada taşınan konsantrasyonuna uyarlanmış organik gazlar ve buharlar için kimyasal koruyucu giysi ve filtre solunum cihazı. Havalandırma. Sızdıran ve dökülen sıvıyı sızdırmaz kaplarda mümkün olduğunca toplayın. Kalan sıvıyı kum veya inert absorbanda emdirin. Daha sonra yerel düzenlemelere göre saklayın ve atın.


TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Kazalara KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Buharları, buğuyu veya gazı solumaktan kaçının. Tüm ateşleme kaynaklarını uzaklaştırın. Patlayıcı konsantrasyonları oluşturmak için biriken buharlara dikkat edin. Buharlar düşük alanlarda birikebilir; Çevresel önlemler: Güvenli ise, daha fazla sızıntı veya dökülme olmasını önleyin. Ürünlerin kanalizasyona girmesine izin vermeyin .; Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller: Dökülen maddeyi dökün ve daha sonra elektrikle korunan bir elektrikli süpürge ile toplayın veya ıslak fırçalayarak ve yerel düzenlemelere uygun olarak bertaraf için konteynere koyun. Bertaraf için uygun, kapalı kaplarda saklayın.
Bertaraf Yöntemleri
SRP: En elverişli etki, mesleki zarar / yaralanma / toksisite veya çevresel kirlenme için daha az yerleşik eğilime sahip alternatif bir kimyasal ürün kullanmaktır. Onaylanmış kullanımı için malzemenin kullanılmayan kısımlarını geri dönüştürün veya üreticiye veya tedarikçiye iade edin. Kimyasalın nihai bertarafı şunları dikkate almalıdır: malzemenin hava kalitesi üzerindeki etkisi; toprak veya suda potansiyel göç; hayvan ve bitki yaşamına etkileri; ve çevre ve halk sağlığı düzenlemelerine uygunluk.
Bu yanıcı malzeme, bir yakıcı ve yıkayıcı ile donatılmış bir kimyasal yakma fırını içinde yakılabilir. Lisanslı bir atık şirkete artı ve geri dönüşü olmayan çözümler sunar.


TAŞIMA VE DEPOLAMA
Yanmaz Dökülme Tepkisi
ERG Kılavuzundan Alıntı 154 [Maddeler - Zehirli ve / veya Aşındırıcı (Yanmaz)]: Tüm ateşleme kaynaklarını (derhal sigara içilmez, işaret fişeği, kıvılcım veya alev almaz) ELEMİNE EDİN. Uygun koruyucu kıyafet giymediğiniz sürece hasarlı kaplara veya dökülen maddelere dokunmayın. Risk olmadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. Su yollarına, kanalizasyona, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girişi engelleyin. Kuru toprak, kum veya diğer yanıcı olmayan materyallerle emdirin veya kaplayın ve kaplara aktarın. SU İÇEREN KONTEYNERLERİ ALMAYIN. (ERG, 2016)


GÜVENLİ DEPOLAMA
Güçlü oksitleyicilerden ayrılır. Güzel. Karanlıkta kalsın. İyi havalandırılmış bir odada saklayınız.
Depolama koşulları
Oksitleyici maddeler, ısı ve tutuşturma kaynaklarından uzakta depolayın.
Soluma Riski
Havada bu maddenin zararlı konsantrasyonunun 20 ° C de buharlaşma ile ulaştığı oran hakkında bir işaret verilemez.
Kısa Vadeli Maruz Kalmanın Etkileri
Bu madde göz ve cildi tahriş eder. Yüksek konsantrasyonlara maruz kalmak bilincin azalmasına neden olabilir. Diğer malzemelerin cilt emilimini hızlandırabilir. Notları görmek.
Uzun Süreli Maruziyetin Etkileri
Deri ile tekrarlanan veya uzun süreli temas, dermatite yol açabilir. Maddenin karaciğer ve kan üzerinde etkileri olabilir. Bu, bozulmuş fonksiyonlara ve kan hücrelerinin lezyonlarına neden olabilir.
İzin verilen Toleranslar
Dimetil sülfoksit kalıntıları, iyi tarım uygulamalarına uygun olarak kullanıldığında, sadece ekinlere uygulanan pestisit formülasyonlarında kullanılan inert (veya ara sıra aktif) bileşenler olarak kullanıldığında tolerans gerekliliğinden muaf tutulur. Kullanım: Ekstre edilmeden önce kullanılan formülasyonlar için çözücü veya birlikte-çözücü, topraktan veya besin bitkilerinin yenilebilir kısımlarının oluşmasından önce ortaya çıkar.
Dimetil sülfoksit (DMSO) ... aşağıdaki ham tarımsal ürünler içinde veya üzerinde iyi tarımsal uygulamalara uygun olarak kullanıldığında aşağıdaki pestisitlere sahip formülasyonlarda tesirsiz bir çözücü veya yardımcı çözücü olarak kullanıldığında tolerans gerekliliğinden muaftır: (a) Karbaril (1-naftil metil-karbamat) - bezelye, kuru, tohum; bezelye, etli (b) O-O-Dietil O- (2-izopropil-6-metil-4-pirimidinil) fosforotioat - bezelye, kuru, tohum; bezelye, etli.


YANGIN ÖNLEME
NO açık alevler. 87 ° C'nin üstünde kapalı bir sistem, havalandırma ve patlamaya dayanıklı elektrikli ekipman kullanın.
Maruz Kalmayı Önleme
MISTLERİN ÜRETİMİNİ ÖNLEYİN! ŞERİT HİJYENİ!
Soluma Önleme
Havalandırma, yerel egzoz veya solunum koruması kullanın.
Cilt Önleme
Koruyucu eldivenler. Koruyucu giysi.
Göz önleme
Güvenlik gözlükleri takın.
Yutma Önleme
Çalışırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
Koruyucu Ekipman ve Giyim
Bütil kauçuk eldivenler, güvenlik gözlükleri. Havadaki spreyler veya damlalar mevcutsa solunum filtresi. (USCG, 1999)
Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, Koruyucu gözlük.


KARARLILIK VE REAKTİVİTE
Hava ve Su Reaksiyonları
Sudan daha yoğun ve suda karışabilir.
Reaktif Grubu
Sülfonatlar, Fosfonatlar ve Tiyofosfonatlar, Organik

 

 

 

 

 

DIMETHYLE SULFOXIDE

CAS NO:67-68-5


Molecular Formula:C2H6OS; (CH3)2SO
Molecular Weight:78.129 mol

SYNONYMS
dimethyl sulfoxide;DMSO;Methyl sulfoxide;67-68-5;Methylsulfinylmethane;Dimethylsulfoxide;Dimethyl sulphoxide;Methane, sulfinylbis-;Demsodrox;Demasorb;Demavet;Dimexide;Domoso;Dromisol;Durasorb;Infiltrina;Somipront;Syntexan;Deltan;Demeso;DMS 70;DMS 90;DMS-70;Dimethylsulfoxyde [INN-French];AI3-26477;Dimetil sulfoxido [INN-Spanish];Dimethyli sulfoxidum [INN-Latin];Methyl Sulfoxide: DMSO;DIMETHYL SULFOXIDE- D6;Rimso;Dimethylsulphinyl;Dimetilsolfossido;Sulfoxide, dimethyl;Rimso 100;Diluent;dimethysulfoxide;Decap;Diemthyl sulfoxide;dimethyl suiphoxide;dimethyl-sulphoxide;dirnethyl sulfoxide;Dimethyl sulfoxixde;methylsulfmylmethane;Dimethyl Sulfoxydum;dimethyl sulf oxide;qCbPPAD]h@;Dimethyl sulfoxide BP;2-Thiapropane2-oxide;(methanesulfinyl)methane;Dimethyl sulfoxide [USAN:USP:INN:BAN];DMSO, sterile filtered;DMSO; Methyl sulfoxide;AC1Q4GSG;Methyl sulfoxide (8CI);Rimso-50 (TN);DMSO, Dimethyl Sulfoxide;DSSTox_CID_1735;(DMSO);C2H6OS;D08HVE;EC 200-664-3;Sulfinylbis-methane (9CI);AC1L19RZ;ACMC-1BH88;DSSTox_RID_76298;H3C-SO-CH3;BIDD:PXR0182;DSSTox_GSID_21735;Dimethyl sulfoxide, >=99%;Dimethyl sulfoxide, for HPLC;KSC353A9L;DMSO, 80% aqueous solution;Methane, sulfinylbis- (9CI);Dimethyl sulfoxide (USP/INN);DIMETHYL SULFOXIDE, ACS;WLN: OS1&1;Dimethyl sulfoxide, >=99.5%;Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent;DTXSID2021735;CTK2F3095;Dimethyl sulfoxide, ACS reagent;Methyl sulfoxide, >=99%, FG;Dimethyl sulfoxide, p.a., 99%;MolPort-002-317-295;Dimethyl sulfoxide, 99% 500g;Dimethyl sulfoxide, LR, >=99%;Pharmakon1600-01506122;KS-00000VT9;ZINC5224188;Tox21_300957;ANW-42740;BDBM50026472;MFCD00002089;NSC760436;STL264194;Dimethyl sulfoxide, AR, >=99.5%;AKOS000121107;CCG-213615;DB01093;Dimethyl sulfoxide, analytical standard;LS-1568;MCULE-2005841258;NSC-760436;RL04586;RP18373;RTR-022725;CAS-67-68-5


Dimethyl sulfoxide (DMSO) is an organosulfur compound with the formula (CH3)2SO. This colorless liquid is an important polar aprotic solvent that dissolves both polar and nonpolar compounds and is miscible in a wide range of organic solvents as well as water. It has a relatively high melting point. DMSO has the unusual property that many individuals perceive a garlic-like taste in the mouth after contact with the skin.
In terms of chemical structure, the molecule has idealized Cs symmetry. It has a trigonal pyramidal molecular geometry consistent with other three-coordinate S(IV) compounds,[3] with a nonbonded electron pair on the approximately tetrahedral sulfur atom.

Acidity
The methyl groups of DMSO are only weakly acidic, with a pKa=35. For this reason, the basicities of many weakly basic organic compounds have been examined in this solvent.
Deprotonation of DMSO requires strong bases like lithium diisopropylamide and sodium hydride. Stabilization of the resultant carbanionis provided by the S(O)R group. The sodium derivative of DMSO formed in this way is referred to as "dimsyl sodium". It is a base, e.g., for the deprotonation of ketones to form sodium enolates, phosphonium salts to form Wittig reagents, and formamidinium salts to form diaminocarbenes. It is also a potent nucleophile.


Oxidant
In organic synthesis, DMSO is used as a mild oxidant,[6] as illustrated by the Pfitzner-Moffatt oxidation and the Swern oxidation.


Ligand
Related to its ability to dissolve many salts, DMSO is a common ligand in coordination chemistry.[8] Illustrative is the complex dichlorotetrakis(dimethyl sulfoxide)ruthenium(II) (RuCl2(dmso)4). In this complex, three DMSO ligands are bonded to ruthenium through sulfur. The fourth DMSO is bonded through oxygen. In general, the oxygen-bonded mode is more common.


APPLICATIONS
Solvent
Distillation of DMSO requires a partial vacuum to achieve a lower boiling point.
DMSO is a polar aprotic solvent and is less toxic than other members of this class, such as dimethylformamide, dimethylacetamide, N-methyl-2-pyrrolidone, and HMPA. DMSO is frequently used as a solvent for chemical reactions involving salts, most notably Finkelstein reactions and other nucleophilic substitutions. It is also extensively used as an extractant in biochemistry and cell biology.[9]Because DMSO is only weakly acidic, it tolerates relatively strong bases and as such has been extensively used in the study of carbanions. A set of non-aqueous pKa values (C-H, O-H, S-H and N-H acidities) for thousands of organic compounds have been determined in DMSO solution.
Because of its high boiling point, 189 °C (372 °F), DMSO evaporates slowly at normal atmospheric pressure. Samples dissolved in DMSO cannot be as easily recovered compared to other solvents, as it is very difficult to remove all traces of DMSO by conventional rotary evaporation. One technique to fully recover samples is removal of the organic solvent by evaporation followed by addition of water (to dissolve DMSO) and cryodesiccation to remove both DMSO and water. Reactions conducted in DMSO are often diluted with water to precipitate or phase-separate products. The relatively high freezing point of DMSO, 18.5 °C (65.3 °F), means that at, or just below, room temperature it is a solid, which can limit its utility in some chemical processes (e.g. crystallization with cooling).

PHYSICAL DESCRIPTION
DIMETHYL SULFOXIDE is a clear liquid, essentially odorless. Closed cup flash point 192°F. Vapors are heavier than air. Contact with the skin may cause stinging and burning and lead to an odor of garlic on the breath. An excellent solvent that can transport toxic solutes through the skin. High vapor concentrations may cause headache, dizziness, and sedation.


PHARMACOLOGY
Dimethyl Sulfoxide may have anti-inflammatory, antioxidant and analgesic activities. Dimethyl Sulfoxide also readily penetrates cellular membranes. The membrane-penetrating ability of dimethyl sulfoxide may enhance diffusion of other substances through the skin. For this reason, mixtures of idoxuridine and dimethyl sulfoxide have been used for topical treatment of herpes zoster in the United Kingdom.
Dimethyl Sulfoxide is a highly polar organic liquid that is used widely as a chemical solvent and a free radical scavenger. It shows a range of pharmacological activity including analgesia and anti-inflammation. Because of its ability to penetrate biological membranes, it is used as a vehicle for topical application of pharmaceuticals. It is also used to protect cells and tissue during cryopreservation and has been used to treat extravasation damage caused by anthracycline-based chemotherapy.


SAFETY AND HAZARDS
Hazards Identification
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 561 companies from 20 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.
Reported as not meeting GHS hazard criteria by 360 of 561 companies. For more detailed information, please visitECHA C&L website
Of the 18 notification(s) provided by 201 of 561 companies with hazard statement code(s):
H315 (91.04%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]
H319 (96.02%): Causes serious eye irritation [Warning Serious eye damage/eye irritation]
H335 (54.73%): May cause respiratory irritation [Warning Specific target organ toxicity, single exposure; Respiratory tract irritation]
Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.
Precautionary Statement Codes
P261, P264, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P321, P332+P313, P337+P313, P362, P403+P233, P405, and P501


HEALTH HAZARDS
Slight eye irritation.
Teratogen, Flammable - 2nd degree
Fire Hazard
Special Hazards of Combustion Products: Sulfur dioxide, formaldehyde, and methyl mercaptan can form
Combustible. Gives off irritating or toxic fumes (or gases) in a fire. Above 87°C explosive vapour/air mixtures may be formed.
Fire Potential
Combustible when exposed to heat or flame.
Skin, Eye, and Respiratory Irritations
Skin irritation can develop at the site where DMSO is applied topically.
Safety and Hazard Properties
LEL
2.6 % (NTP, 1992)
UEL
63 % (NTP, 1992)
63%
Flammability
Lower flammable limit: 2.6% by volume; Upper flammable limit: 42% by volume
NFPA Hazard Classification
Health: 2. 2= Materials that, on intense or continued (but not chronic) exposure, could cause temporary incapacitation or possible residual injury, including those requiring the use of respiratory protective equipment that has an independent air supply. These materials are hazardous to health, but areas may be entered freely if personnel are provided with full-face mask self-contained breathing apparatus that provides complete eye protection.
Flammability: 2. 2= This degree includes materials that must be moderately heated before ignition will occur and includes Class II and IIIA combustible liquids and solids and semi-solids that readily give off ignitible vapors. Waterspray may be used to extinguish fires in these materials because the materials can be cooled below their flash points.
Reactivity: 0. 0= This degree includes materials that are normally stable, even under fire exposure conditions, and that do not react with water. Normal fire fighting procedures may be used.


PHYSICAL DANGERS
The vapour is heavier than air and may travel along the ground; distant ignition possible.
Chemical Dangers
Decomposes on heating and on burning. This produces toxic fumes including sulfur oxides. Reacts violently with strong oxidants such as perchlorates.
Explosive Limits and Potential
Explosive limits , vol% in air: 2.6-42.0
First Aid Measures
First Aid
EYES: First check the victim for contact lenses and remove if present. Flush victim's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the victim's eyes without specific instructions from a physician. IMMEDIATELY transport the victim after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop. SKIN: IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital for treatment. INHALATION: IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician and be prepared to transport the victim to a hospital. Provide proper respiratory protection to rescuers entering an unknown atmosphere. Whenever possible, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) should be used; if not available, use a level of protection greater than or equal to that advised under Protective Clothing. INGESTION: DO NOT INDUCE VOMITING. If the victim is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center. Be prepared to transport the victim to a hospital if advised by a physician. If the victim is convulsing or unconscious, do not give anything by mouth, ensure that the victim's airway is open and lay the victim on his/her side with the head lower than the body. DO NOT INDUCE VOMITING. IMMEDIATELY transport the victim to a hospital.
Inhalation First Aid
Fresh air, rest.
Skin First Aid
Remove contaminated clothes. Rinse and then wash skin with water and soap. Refer for medical attention .
Eye First Aid
First rinse with plenty of water for several minutes (remove contact lenses if easily possible), then refer for medical attention.
Ingestion First Aid
Do NOT induce vomiting. Refer for medical attention .
Fire Fighting Measures
For small (incipient) fires, use media such as "alcohol" foam, dry chemical, or carbon dioxide. For large fires, apply water from as far as possible. Use very large quantities (flooding) of water applied as a mist or spray; solid streams of water may be ineffective. Cool all affected containers with flooding quantities of water.
Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.
To fight fire use water, foam, alcohol foam, carbon dioxide, dry chemical.
Fire Fighting
Excerpt from ERG Guide 154 [Substances - Toxic and/or Corrosive (Non-Combustible)]: SMALL FIRE: Dry chemical, CO2 or water spray. LARGE FIRE: Dry chemical, CO2, alcohol-resistant foam or water spray. Move containers from fire area if you can do it without risk. Dike fire-control water for later disposal; do not scatter the material. FIRE INVOLVING TANKS OR CAR/TRAILER LOADS: Fight fire from maximum distance or use unmanned hose holders or monitor nozzles. Do not get water inside containers. Cool containers with flooding quantities of water until well after fire is out. Withdraw immediately in case of rising sound from venting safety devices or discoloration of tank. ALWAYS stay away from tanks engulfed in fire. (ERG, 2016)
Use water spray, foam, powder, carbon dioxide. In case of fire: keep drums, etc., cool by spraying with water.
Other Fire Fighting Hazards
Special hazards arising from the substance or mixture: Carbon oxides, Sulphur oxides
Accidental Release Measures
Isolation and Evacuation
Excerpt from ERG Guide 154 [Substances - Toxic and/or Corrosive (Non-Combustible)]: As an immediate precautionary measure, isolate spill or leak area in all directions for at least 50 meters (150 feet) for liquids and at least 25 meters (75 feet) for solids. SPILL: Increase, in the downwind direction, as necessary, the isolation distance shown above. FIRE: If tank, rail car or tank truck is involved in a fire, ISOLATE for 800 meters (1/2 mile) in all directions; also, consider initial evacuation for 800 meters (1/2 mile) in all directions. (ERG, 2016)
Spillage Disposal
Personal protection: chemical protection suit and filter respirator for organic gases and vapours adapted to the airborne concentration of the substance. Ventilation. Collect leaking and spilled liquid in sealable containers as far as possible. Absorb remaining liquid in sand or inert absorbent. Then store and dispose of according to local regulations.
Cleanup Methods
Accidental Release Measures. Personal precaustions, protective equipment and emergency procedure: Avoid breathing vapors, mist or gas. Remove all sources of ignition. Beware of vapors accumulating to form explosive concentrations. Vapors can accumulate in low areas.; Environmental precautions: Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let products enter drains.; Methods and materials for containment adn cleaning up: Contain spillage, and then collect with an electrically protected vacuum cleaner or by wet-brushing and place in container for disposal according to local regulations. Keep in suitable, closed containers for disposal.


Disposal Methods
SRP: The most favorable course of action is to use an alternative chemical product with less inherent propensity for occupational harm/injury/toxicity or environmental contamination. Recycle any unused portion of the material for its approved use or return it to the manufacturer or supplier. Ultimate disposal of the chemical must consider: the material's impact on air quality; potential migration in soil or water; effects on animal and plant life; and conformance with environmental and public health regulations.
This combustible material may be burned in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber. Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company.


HANDLING AND STORAGE
Nonfire Spill Response
Excerpt from ERG Guide 154 [Substances - Toxic and/or Corrosive (Non-Combustible)]: ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area). Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Stop leak if you can do it without risk. Prevent entry into waterways, sewers, basements or confined areas. Absorb or cover with dry earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers. DO NOT GET WATER INSIDE CONTAINERS.


SAFE STORAGE
Separated from strong oxidants. Cool. Keep in the dark. Keep in a well-ventilated room.
Storage Conditions
Store away from oxidizing agents, heat, and ignition sources.
Inhalation Risk
No indication can be given about the rate at which a harmful concentration of this substance in the air is reached on evaporation at 20°C.
Effects of Short Term Exposure
The substance is irritating to the eyes and skin. Exposure to high concentrations could cause lowering of consciousness. May accelerate skin absorption of other materials. See Notes.
Effects of Long Term Exposure
Repeated or prolonged contact with skin may cause dermatitis. The substance may have effects on the liver and blood. This may result in impaired functions and lesions of blood cells.
Allowable Tolerances
Residues of dimethyl sulfoxide are exempted from the requirement of a tolerance when used in accordance with good agricultural practice as inert (or occasionally active) ingredients in pesticide formulations applied to growing crops only. Use: solvent or cosolvent for formulations used before crop emerges from soil or prior to formation of edible parts of food plants.
Dimethyl sulfoxide (DMSO) ... is exempted from the requirement of a tolerance when used as an inert solvent or cosolvent in formulations with the following pesticides when used in accordance with good agricultural practices in or on the following raw agricultural commodities: (a) Carbaryl (1-naphthyl methyl-carbamate) - pea, dry, seed; pea, succulent (b) O-O-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate - pea, dry, seed; pea, succulent.
Fire Prevention
NO open flames. Above 87°C use a closed system, ventilation and explosion-proof electrical equipment.
Exposure Prevention
PREVENT GENERATION OF MISTS! STRICT HYGIENE!
Inhalation Prevention
Use ventilation, local exhaust or breathing protection.
Skin Prevention
Protective gloves. Protective clothing.
Eye Prevention
Wear safety spectacles.
Ingestion Prevention
Do not eat, drink, or smoke during work.
Protective Equipment and Clothing
Butyl rubber gloves, safety goggles. Respiratory filter if airborne sprays or drops are present. (USCG, 1999)
Chemical-resistant gloves, Protective eyewear.

STABILITY AND REACTIVITY
Air and Water Reactions
Denser than water and miscible in water.
Reactive Group
Sulfonates, Phosphonates, and Thiophosphonates, Organic

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.