1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CARBOHYDRAZIDE (KARBOHİDRAZİT)

CARBOHYDRAZIDE (KARBOHİDRAZİT)

 

CAS NO: 497-18-7
EC NO: 207-837-2

 

synonyms:

carbohydrazide;Karbohidrazit;carbohidrazid;karbo hidrazid;karbohidrazit;karbohidrazit;carbohidrazit;Carbohydrazide;1,3-Diaminourea;diaminoüre;di amino üre;diamino üre; Carbonic dihydrazide;Carbazide;karbazid;karbazit ; Carbonohydrazide;497187;Carbodihydrazide;Carbodihydrazide; karbonohidrazid;karbonohidrazit; karbonohidrazit; karbonohidrazid; Cabazide;kabazid; kabazit; Hydrazine, carbonyldi-;Hydrazine, carbonylbis-; Carbazic acid, hydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;Carbonic acid, dihydrazide;diaminourea;Carbonohydrazid;karbonohidrazit;karbonohidrazid;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Carbazic acid, hydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;Carbonic acid, dihydrazide;diaminourea;Carbonohydrazid;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Karbazid;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;carbonodihydrazide;1,3-Diaminourea;Carbohydrazide;Carbazide;Carbodihydrazide;Carbonic acid, dihydrazide;Carbonohydrazide;Hydrazine, carbonylbis-;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;Urea, N,N'-diamino-;Carbazic acid, hydrazide;Hydrazine, carbonyldi-;Semicarbazide, 4-amino-;Urea, 1,3-diamino-;1,3-Diaminourea;Cabazide;1,3-Diaminomocovina;Karbazid;1,3-diaminourea;Karbohidrazit; Carbonic dihydrazide; Carbazide; cardonic dihydrazide; 4-aminosemicarbazide; carbonohydrazide; Carbohydrozide; CBH; 1,3-diamino-ure;1,3-Diaminourea; Cabazide; Carbonic Dihydrazide;Carbonic dihydrazide; Carbazide; Carbodihydrazide; Carbonic acid, dihydrazide; Carbonohydrazide; Hydrazine, carbonylbis-; Hydrazinecarboxamide, N-amino-; Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide; Urea, N,N'-diamino-; Carbazic acid, hydrazide; Hydrazine, carbonyldi-; Semicarbazide, 4-amino-; Urea, 1,3-diamino-; 1,3-Diaminourea; Cabazide; 1,3-Diaminomocovina; Karbazid; NSC 1934;1,3-diamino-urea;Carbohydrazide; 1,3-diaminourea; 1,3-Diaminourea;;1,3-Diaminomocovina;1,3-Diaminourea;Cabazide;Carbazic acid, hydrazide;Carbazide;Carbodihydrazide;Carbonic acid, dihydrazide;Carbonicdihydrazide; Carbonohydrazide; Hydrazine, carbonylbis-; Hydrazine, carbonyldi-;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;Karbazid;NSC 1934;Semicarbazide, 4-amino-;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;Carbohydrazide;Carbonic dihydrazide;1,3-Diaminourea;497-18-7;Carbazide;Carbonohydrazide;Carbodihydrazide;Hydrazine,carbonyldi-;Hydrazine, carbonylbis-;Carbazic acid, hydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;Carbonic acid, dihydrazide;Cabazide;Karbazid;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;karbohidrazit; Karbazid [Czech];Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;1,3-Diaminomocovina;diaminourea;Carbonohydrazid;UNII-W8V7FYY4WH;carbonodihydrazide;NSC 1934;N,N'-diaminourea;carbonyl dihydrazine;4-aminosemicarbazide;1,3-Diaminomocovina [Czech];carbonylbis-hydrazine;hydrazinecarbohydrazide;EINECS 207-837-2;N-aminohydrazinecarboxamide;N-aminohydrazine carboxamide;BRN 1747069;AI3-52397,hydrazide hydrazinecarboxylic acid;XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N;CH6N4O;Urea,3-diamino-;Urea,N'-diamino-;Carbohydrazide, 98%;1,3-bis(azanyl)urea;ACMC-1AEZI;WLN: ZMVMZ;AC1Q5PXL;W8V7FYY4WH;AC1L2KV4;4-03-00-00240 (Beilstein Handbook Reference);KSC235S0J;DTXSID5038757;CHEBI:61308;CTK1D5904;NSC1934;MolPort-001-764-626;NSC-1934;ANW-30830;MFCD00007591;ZINC64634060;AKOS003193931;RL03822;TRA0064474;AN-21408;H247;KB-48688;LS-51887;OR000218;OR273772;DB-029568;RT-000598;35941P;A827826;I06-0392;W-106011;4702-23-2;carbohydrazide;CHZ; 1,3-diaminourea; Carbonic dihydrazide;1,3-Diaminourea; Carbonic dihydrazide;Carbohydrazide, Carbazide, Carbonic dihydrazide, Carbonohydrazide, Carbodihydrazide, 1,3-Diaminourea, OCarbohydrazide, Karbazid [Czech], Hydrazine, carbonyldi-, Hydrazine, carbonylbis-, Urea, 1,3-diamino-, Carbazic acid, hydrazide, Urea, N,N'-diamino-, Semicarbazide, 4-amino-, Carbonic acid, dihydrazide, Ambap1722, WLN: ZMVMZ, Hydrazinecarboxamide, N-amino-, 1,3-Diaminomocovina [Czech], Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;1,3-Diaminourea; Carbonic dihydrazide ; 1,3-bis(azanyl)urea; Carbazic acid; Carbonic dihydrazide; hydrazide Carbazide; Semicarbazide, 4-amino-Urea;1,3-diaminourea;;Carbohydrazide;;1,3-Diaminourea; Carbonic dihydrazide; Cabazide;Karbazid;CARBAZIDE;CARBOHYDRZIDE; CARBOHYDRAZIDE;1,3-diamino-ure;1,3DIAMINOUREA; Carbonohydrazide;Carbodihydrazide; Carbohydrazide58%; DIPHENYLCARBAZONE Semicarbazide LUCIFER YELLOW CH DILITHIUM SALT Carbohydrazide Thiocarbohydrazide DICAPRYLYL CARBONATE Adipic dihydrazide 1,5-Diphenylcarbazide;Diethyl carbonate Phthalhydrazide Di-tert-butyl dicarbonate Formylhydrazine 4,4'-Methylenedianiline Daminozide METHOXYFENOZIDE Diphenyl carbonate Iminodiacetic acid;Iminodiacetonitrile;Organic Building Blocks Hydrazides 1,3-Diaminomocovina 1,3-diamino-ure 4-amino-semicarbazid Cabazide Carbazic acid, hydrazide carbazicacid,hydrazide Carbodihydrazide;Carbonic acid, dihydrazide carbonicacid,dihydrazide Carbonohydrazide carbonyldi-hydrazin Hydrazine, carbonylbis- Hydrazine, carbonyldi- Hydrazinecarboxamide, N-amino-;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide Karbazid Semicarbazide, 4-amino- Urea, 1,3-diamino- Urea, N,N'-diamino- CARBAZIDE CARBOHYDRAZIDE CARBONIC ACID HYDRAZINE CARBONIC;DIHYDRAZIDE LABOTEST-BB LT00233149 497-18-7 Building Blocks Carbonyl Compounds 1,3-DIAMINOUREA 497-48-7 Carbohydrazide58% CH6N4O H2NNHCONHNH2 H2NNH2CO CONHNH22;Pharmaceutical Intermediates Aromatic Hydrazides, Hydrazines, Hydrazones and Oximes API intermediates CARBOHYDRZIDE Water Ttreatment Chemicals CHZ Oxygen Scavenger;Carbonyl Compounds Hydrazides Organic Building Blocks 4-Aminoisosemicarbazide Carbonyldihydrazide Isocarbonohydrazide Carbohydrazide,97% CH6NO4 Carbohydrazide, 98+%;Chemical raw materials API Carbohydrazide 98% boiler water treatment of deoxidizer Carbohydrazide(1,3-DiaMinourea);Acide hydrazinecarbohydrazonique [French] [ACD/IUPAC Name];carbohydrazide;Carbonic dihydrazide [ACD/Index Name];Carbonohydrazid [German] [ACD/IUPAC Name];Carbonohydrazide [ACD/IUPAC Name];Carbonohydrazide [French] [ACD/IUPAC Name];Hydrazincarbohydrazonsäure [German] [ACD/IUPAC Name];Hydrazinecarbohydrazonic acid [ACD/Index Name] [ACD/IUPAC Name];[497-18-7];1, 3-Diaminourea;1,3-Diaminomocovina [Czech];1,3-Diaminomocovina;1,3-Diaminomocovina [Czech];1,3-Diaminourea;207-837-2 [EINECS];4-03-00-00240 [Beilstein];4-03-00-00240 (Beilstein Handbook Reference) [Beilstein];497-18-7 [RN];4-amin osemicarbazide;4-aminosemicarbazide;C019289;cabazide;Carbazic acid, hydrazide;Carbazide;Carbodihydrazide;carbonic acid dihydrazide;CARBONIC ACID, DIHYDRAZIDE;carbonodihydrazide;carbonyl dihydrazine;carbonylbishydrazine;carbonylbis-hydrazine;diaminourea;EINECS 207-837-2;hydrazide hydrazinecarboxylic acid;Hydrazine, carbonylbis-;Hydrazine, carbonyldi-;hydrazinecarbohydrazide;Hydrazinecarboxamide, N-amino-;hydrazinecarboxylic acid hydrazide;Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide;Karbazid [Czech];Karbazid;Karbazid [Czech];MFCD00007591 [MDL number];N,N'-diaminourea;N-aminohydrazine carboxamide;N-aminohydrazinecarboxamide;OCarbohydrazide;Semicarbazide, 4-amino-;UNII:W8V7FYY4WH;UNII-W8V7FYY4WH;Urea, 1,3-diamino-;Urea, N,N'-diamino-;WLN:;karbohidrazit; ZMVMZ;KARBPHIDRAZIT;KARBOHİDRAZİT;karbohıdrazıt;karbahidrazit;Carbohydrazide;CARBOHYDRAZIDE;CARBOHYDRAZİDE;carbohydrazide;carbohydrazıde; Carbohydrazide; 497-18-7; Carbonic dihydrazide; 1,3-Diaminourea; Carbazide; Carbonohydrazide; Carbodihydrazide; Hydrazine, carbonyldi-; Carbazic acid, hydrazide; Semicarbazide, 4-amino-; Carbonic acid, dihydrazide; Cabazide; Karbazid; Hydrazinecarboxamide, N-amino-; Urea, 1,3-diamino-; Urea, N,N'-diamino-; Karbazid [Czech]; carbonyl dihydrazine; Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide; 1,3-Diaminomocovina; Carbonohydrazid; karbohidrazit; karbonhidrazit; CARBOHYDRAZİDE; CARBO HYDRAZİDE; CARBOHYDRAZIDE; CARBOHYDRASİDE; CARBO HİDRAZİDE; KARBO HİDRAZİDE; KARBOHİDRAZİDE; CARBOHYDRAZIDE; CARBO HYDRAZITE; CARBOHYDRAZITE; CARBOHYDRASIDE; CARBO HİDRAZIDE; KARBO HIDRAZIDE; KarbohidrazitE; CARBONHYDRAZİDE; CARBON HYDRAZİDE; CARBONHYDRAZIDE; CARBONHYDRASİDE; CARBON HİDRAZİDE; KARBON HİDRAZİDE; KARBONHİDRAZİDE; CARBONHYDRAZIDE; CARBON HYDRAZITE; CARBONHYDRAZITE; CARBONHYDRASIDE; CARBON HİDRAZIDE; KARBON HIDRAZIDE;KARBONHIDRAZIDE; carbohydrazide; carbo hydrazide; carbohydrazıde; carbohydraside; carbo hidrazide; karbo hidrazide; Karbohidrazite; carbohydrazıde; carbo hydrazıte; carbohydrazıte; carbohydrasıde; carbo hidrazıde; karbo hıdrazıde; karbohıdrazıde; carbonhydrazide; carbon hydrazide; carbonhydrazıde; carbonhydraside; carbon hidrazide; karbon hidrazide; karbonhidrazide; carbonhydrazıde; carbon hydrazıte; carbonhydrazıte; carbonhydrasıde; carbon hidrazıde; karbon hıdrazıde; karbonhıdrazıde; Karbohidrazit; Karbohidrazit; karbo hidrazit

 

 

karbohidrazit

 

Karbohidrazit 
Karbohidrazit 
karbohidrazit Yapısal formül
Top ve çubuk modeli
İsimler
IUPAC adı
1,3-Diaminourea
Karbohidrazit Tanımlayıcıları
Karbohidrazit CAS numarası: 497-18-7 ☑
3D model ( JSmol )
Etkileşimli görüntü
Etkileşimli görüntü
Chebi 
Chebi: 61308 ☑
ChemSpider 
66578 ☑
ECHA Bilgi Kartı 100.007.126
PubChem CID
73948
CompTox Kontrol Paneli ( EPA )
DTXSID5038757 Bunu Wikidata'da düzenle
InChI[göster]
SMILES[göster]
Karbohidrazit Özellikleri
Karbohidrazit Kimyasal formül
CH 6 N 4 O
Karbohidrazit Molar kütle 90,09 g / mol
Karbohidrazit Yoğunluk 1.341 g / cc 3.
Karbohidrazit Erime noktası 153 ila 154 ° C (307 ila 309 ° F; 426 ila 427 K)
Aksi belirtilmedikçe, standart halindeki malzemeler için veriler verilir (25 ° C [77 ° F], 100 kPa'da).
☑ doğrula ( nedir ?) ☑☒
Bilgi kutusu referansları
Karbohidrazit olan kimyasal bileşik , formül OC (N ile 2 H 3 ) 2 . Beyaz, suda çözünür bir katıdır. [1] [2] Erime üzerine ayrışır. [2] Bir veya daha fazla NH grubunun diğer ikame ediciler ile değiştirildiği bir takım karbazidler bilinmektedir. Karbohidrazit İlaçlarda, herbisitlerde, bitki büyüme düzenleyicilerinde ve boya maddelerinde yaygın olarak bulunurlar.
Üretim 
Endüstriyel olarak bileşik, üre hidrazin ile işlenerek üretilir: [3]

 

 

OC (NH 2 ) 2 + 2, N 2 H 4 → OC (K 2 H 3 ) 2 + 2, NH 3
Karbonat esterleri gibi diğer C1-öncüllerinin hidrazin ile reaksiyonları ile de hazırlanabilir . [2] Bu hazırlanabilir fosgen , ancak bu yol hidrazinyum tuzu cogenerates [N- 2 , H 5 ] Cl ve bazı diformylation ile sonuçlanır. Karbazik asit de uygun bir öncüdür:

 

 

N- 2 , NH 3 CO 2 H + K 2 H 4 → OC (K 2 H 3 ) 2 + H 2 O
Yapı 
karbohidrazit in Molekülü düzlemsel değildir. Tüm azot merkezleri, zayıf CN pi-bağlanmasını gösteren en azından bir şekilde piramit şeklindedir. CN ve CO mesafeleri sırasıyla yaklaşık 1.36 ve 1.25 Å'dir. [4]

 

 

Karbohidrazit in Endüstriyel kullanımlar 
karbohidrazit Oksijen yıkayıcı olarak kullanılabilir : Kazan sistemlerindeki oksijeni uzaklaştırmak için Karbohidrazit kullanılır. Oksijen yıkayıcılar korozyonu önler. [5] [6]
Polimerlere öncü: Karbonhidrazit, epoksit tipi reçineler için bir sertleştirme ajanı olarak kullanılabilir. [2]
Fotoğrafçılık: Gümüş halid difüzyon işleminde tonerlerden biri olarak karbohidrazit kullanılır. Karbohidrazit, azo-metin ve azin sınıflarının görüntülerini üreten renk geliştiricilerini stabilize etmek için kullanılır. [2]
Karbohidrazit mühimmat itici gazlar geliştirmek, [7] sabunları stabilize etmek, [2] ve organik sentezde bir reaktif kullanmak için kullanılmıştır.
Tehlikeler 
Karbohidrazit in ısıtılması patlamaya neden olabilir. karbohidrazit yutulduğunda, gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. Karbohidrazit sudaki organizmalar için toksiktir. [8]

 

 

GİRİŞ ve AMAÇ: Üre ve karbohidrazit türevleri önemli sitotoksik etkinlik gösteren bileşiklerdir. Bu çalışmada, bir yeni seri piridin halkası taşıyan üre ve karbohidrazit türevleri sentezlenmiş ve sitotoksik etkileri araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sentezlenen bileşiklerin önerilen yapıları elemental analiz, IR, 1H-NMR spektroskopik yöntemleriyle doğrulanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin sitotoksik etki güçleri, 3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) kullanılarak BRCA mutasyonu taşıyan HCC1937 ve Capan-1 hücre hatları olan MCF7, HeLa ve MRC5 hücreleri üzerinde tespit edilmiştir.
BULGULAR: 3a, 3b, 3c ve 3d tüm kanser hücre hatlarına karşı sitotoksik etki göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Verilerimiz, 3a-d bileşiklerinin kanser hücrelerinde tümoral olmayan fibroblastlarla kıyaslandığında daha seçici olduğunu, ancak bu bileşiklerin BRCA-1 mutant homolog rekombinasyonal (HR) DNA onarımı hatalı hücrelerde ise daha fazla etkili olmadığını göstermektedir.

 

 


Karbohidrazitin Ürün Özellikleri
Karbohidrazit, oda sıcaklığında beyaz bir kristalin ince ve kısa sütun kristal veya beyaz tozdur. Karbonhidrazid alkolde çözünmez, çözünme emici ısı ile suda kolayca çözünür. Karbonhidrazid alkol, eter ve benzende çözünmez. Bu nedenle, Karbohidrazit bir tür hidrazin türevidir ve bu nedenle güçlü indirgeme kabiliyetine sahiptir. Karbonhidrazid toksik değildir ve hidrazin ve oksimlerin yerini alabilir. Karbohidrazit endüstride geniş bir uygulama alanına sahiptir. Örneğin, Karbohidrazit, su arıtma alanında kazan suyunun oksijen süpürücü olarak kullanılabilir ve kazan suyunun oksijen süpürülmesi için en gelişmiş malzemeler olarak kabul edilir. Karbonhidrazid, deoksidasyon veriminin kullanılan mevcut malzemelerden çok daha yüksek olması nedeniyle düşük bir toksisite ve yüksek erime noktasına sahiptir ve hem güvenlik hem de çevre koruma için bir fikir ürünüdür; Karbohidrazit ayrıca bir roket itici bileşenleri olarak da kullanılabilir; ayrıca, nitrojen atomuna bağlı hidrojen atomlarının diğer gruplar tarafından kolayca ikame edilmesi nedeniyle, Karbohidrazit tekstil alanındaki elastik liflerin çapraz bağlayıcı ajanları, formaldehit temizleyici ve karoten pigmentinin antioksidanı olarak kullanılabilir. . Ek olarak, içeren fenol fungisitlerine uygun miktarda karbonhidrazid eklenmesi, renk bozulmasını ve rüzgarı önlemede rol oynayabilir. Kimyasal hammadde ve kimya endüstrisi ara maddeleri olarak, Karbohidrazit tıp, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Karbohidrazit, üre, sitotoksik aktivite

 

Su Şartlandırma Kimyasalları
Kazan Sistemleri / Kazan Suyu Kimyasalları
Buhar Hattı Korozyon önleyici Kimyasallar; Kondens ve Buhar Hatlarındaki Korozyonun Önlenmesi; Su içerisinde çözünmüş korozif gazlardan biri olan karbondioksit, yüksek kazan sıcaklıklarında sudan ayrılarak buharla beraber işletmeye taşınmaktadır. İşletme içerisinde kullanılan buhar, kondens olarak suya dönüştüğü anda karbondioksit tekrar çözünerek suyun içerisine girmekte ve bu suyun pH değerini asidik derecelere kadar düşürmektedir. Düşük pH'lı kondens suyu, kondens dönüş hatlarında korozyona sebebiyet verir.
Oksijen Tutucu Kimyasallar: Su içerisinde çözünmüş oksijen korozif bir gazdır ve kazan sistemlerinde kullanılan suyun oksijenden arındırılmış olması tercih edilir. Çözünmüş oksijenin sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılan degazörler, doğru şekilde işletildiklerinde ortalama olarak %98 verimle oksijeni gidermektedir. Ancak kalan %2'lik oksijen konsantrasyonu dahi zaman içerisinde kazan içerisinde korozyondan kaynaklanan ciddi hasarlara neden olabilmektedir. oksijen gideriminde karbohidrazit kullanımını kapsamaktadır. Karbohidrazit; klasik sülfit içeren kimyasallara göre çok daha kısa mesafelerde, daha hızlı ve daha yüksek bir verimle oksijen giderimine sahiptir.
Korozyonu ve Taşlaşmayı (Kireç) Önleyen Organik / İnorganik Bazlı Kimyasallar: Kireç ve Kışır Oluşumunun Engellenmesi; Buhar ve sıcak su kazanlarında kışır oluşumu, ısı transfer borularını kaplayarak yakıt tüketimini artırmaktadır. Ortalama olarak 1mm kalınlığındaki kireç tabakasının, kazandaki yakıt tüketimini %8 artırdığı kabul edilir. Kireç önleyici kazan kimyasallarının temel kullanım amacı; yakıt tasarrufu sağlanması ve ısı transfer boruları temiz tutarak kazan ömrünü uzatmaktır. kazanlarda kireç ve kışır oluşumunu engellenmesi için sizlere polimer veya fosfat teknolojileri içeren kimyasallar sunmaktadır. Bu kimyasallar FDA ve NSF uygunluklarından dolayı gıda sektörlerindede çok rahatlıkla kullanılabilmektedir.

 

Kanser tedavilerinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin azaltılmasını sağlamak üzere; metil-5-kloropirazin-2-karboksilattan elde edilen, 5-kloro-N'-[(sübstitüe)metiliden] pirazin-2-karbohidrazit bileşiklerinin metal kompleksleri ile ilgilidir

 

TANITIM
İlaçların geliştirilmesinde kaydedilen büyük ilerlemelere ragmen, antitümor kemoterapide iki önemli kısıtlayıcı nokta bulunmaktadır. İlki kullanılan ilaçların kanser dokusuna selektif olmamasından dolayı ciddi yan etkilere neden olması, diğeri ise kanser hücrelerinin ilaçlara direnç kazanması olarak karşımıza çıkmaktadır. İntraselüler ilaç alımının azalması, ilaç dışa atımının artması, aktive edici enzimlerin ekspresyonunun azalması, detoksifiye edici enzimlerin ekspresyonunun artması, ilaç hedefindeki yapısal değişiklikler, ilaç-hedef afinitesinin azalması, hedef konsantrasyonun değişmesi, ilaç ile indüklenen hasarın DNA onarımının artması ve apoptotik cevaba duyarlılığın azalması gibi nedenler ile kanser hücreleri ilaçlara rezistans kazanmaktadır. İstenmeyen yan etkilerden kurtulmak ise, ancak normal hücrelerden kanser hücrelerini ayırt edebilen ilaçların geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Konvansiyonel kemoterapiler "selektif" olmadıkları için prolifere olan tümör hücrelerini yok ederken, normal hücreleri de ortadan kaldırmaktadırlar. Kemoterapötik ajanlar ise, non-selektif özellikte oldukları için, tümör gerilerken hastalarda istenmeyen yan etkiler, miyelosupresyon ve trombositopeni gelişebilmektedir. Antikanser aktivite gösteren veya gösterebilecek olan yeni biyoaktif bileşiklerin sentezini amaçlayan ve halen kullanılmakta olan ilaçların sağlıklı hücreler üzerindeki toksik etkilerinin azaltılmasını hedefleyen çalışmalar yapılmaktadır.

 

Sonuç olarak, mevcut çözümlerin konu hakkındaki yetersizliği nedeniyle, molekül ağırlıkları düşük ve sentez verimleri yüksek; toksik etkileri düşük ve seçiciliği yüksek kimyasal ile ilgili teknik alanda bir geliştirme yapılması gerekli kılınmıştır.

Mevcut buluş, yukarıda bahsedilen gereksinimleri karşılayan, tüm dezavantajları ortadan kaldıran ve ilave bazı avantajlar getiren, kanser tedavisinde kullanılmak üzere; metil-5-kloropirazin-2-karboksilat'tan elde edilen, 5-kloro-N'-[(sübstitüe)metiliden] pirazin-2-karbohidrazit bileşiklerinin metal kompleksleri ile ilgilidir.

Buluşun amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bahsedilen sünstitüe; 3,5-dikloro-2-hidroksifenil, 2-hidroksifenil, 4-hidroksifenil, 4-klorofenil, 4-metoksifenil, 4-nitrofenil veya 4-piridildir.

Buluşun amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bahsedilen metal; paladyum, platin, nikel veya kobalttır.

Buluşun amaçlarının yerine getirilmesi için, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin azaltılmasını sağlamak üzere, metal komplekslerin elde edilme yöntemi olup, özelliği;

 

Başlangıç maddesi olarak metil-5-kloropirazin-2-karboksilat'ın, hidrazit bileşiğine dönüştürülmesi ile, 5-kloropirazin-2-karbohidrazit'in elde edilmesi,
Elde edilen 5-kloropirazin-2-karbohidrazit bileşiğinin, aromatik aldehitlerle reaksiyona sokularak, hidrazid-hidrazon türevi bileşiklerin sentezlenmesi,
Sentezlenen hidrazid-hidrazonların, metal bileşikler ile reaksiyona sokulması
işlem adımlarını ihtiva etmektedir.

 

Karbohidrazit, güçlü bir indirgeme ile bir hidrazin türevidir. Enerji içeren malzemelerin üretilmesinin ara maddesi olarak kullanılabilir ve ayrıca patlayıcı ve roket itici bileşenleri için doğrudan kullanılabilir. Ayrıca kazan suyunun oksijen tutucu olarak da kullanılabilir ve günümüzde kazan suyunun oksijenini atmak için en gelişmiş malzemelerdir. Düşük toksisiteye, yüksek erime noktasına ve deoksidasyon verimliliğine halihazırda kullanılan malzemelerden çok daha fazladır. Hem güvenlik hem de çevre koruma için ideal bir üründür. Ek olarak, kimyasal elyaf endüstrisi alanında elastik elyafın çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir. Aynı zamanda kimyasal hammadde ve kimyasal endüstriyel ara ürünler olarak da kullanılabilir ve tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.

 


EC NO: 207-837-2

 

 

IUPAC Karbohidrazit Adı
1,3-diaminourea

 

 

Karbohidrazit'in Moleküler Formülü
CH6N4O

 

 

Karbohidrazitin Deneysel Özellikleri
Karbohidrazitin Fiziksel Tanımı
DryPowder
Sıvı

 

 

 


Karbohidrazit, epoksit tipi reçineler için bir kürleme maddesi olarak ve kazan sistemlerinde bir oksijen temizleyicisi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Azo-metin ve azin sınıflarının görüntülerini üreten renkli geliştiricileri dengelemek için fotoğrafçılıkta uygulanır. Mühimmat iticileri geliştirmek ve sabunları dengelemek için kullanılır. Ayrıca, organik sentez için yararlı bir reaktiftir.

 

 


Karbohidrazit, aynı zamanda Carbodihydrazide olarak da bilinir, her tür kazanda kullanılabilen yüksek performanslı bir oksijenli süpürücüdür.

 

Karbohidrazit, erime noktası 153 ° C civarında olan bozunan beyaz, suda çözünen bir katıdır.

Karbohidrazit herhangi bir kazandaki Hidrazine'in doğrudan değiştirilmesi gibi oksijen temizleyicisi olarak, ilgili güvenlik tehlikeleri ve taşıma önlemleri olmadan kullanılabilir. Ürün uçucu kimyaya dayanıyor ve bu nedenle kazan sisteminde çözünmüş katılar ve minimum amonyak bırakmıyor. Mükemmel besleme suyu ve kazan sisteminin pasifleştirilmesi ile birlikte oksijen korozyonundan olağanüstü koruma sağlar.

Karbohidrazit doğrudan oksijen ile reaksiyona girer. Oksijen hasarını önlemeye yardımcı olur ve ıslak yatırma sırasında metal yüzeyleri pasifleştirmeye devam eder.

Karbohidrazit ayrıca epoksit tipi reçineler için bir kürleme maddesi olarak da kullanılabilir.

 

Karbohidrazit beyaz kristal toz, Karbonhidrazid suda çok çözünür ve alkolde çözünür. Metal oksitler ve platin veya raney nikeli gibi bazı metallerin katalize edilmesi durumunda mavi bir alevle patlayabilen amonyak, hidrojen ve azotu oluşturmak için ısıtma veya uv'ye maruz bırakıldığında ayrışır. Karbohidrazit, dibazik ve çok reaktif özelliklere sahiptir. Jet yakıtlarda bir bileşen olarak kullanılır, çünkü yanarken çok miktarda ısı üretir. Roket yakıt olarak kullanılır. Korozyon hasarını önlemek için su kazanı besleme ve ısıtma sistemleri için bir oksijen süpürücüsü olarak kullanılır. Değerli metallerin geri kazanımı için indirgeyici bir madde olarak kullanılır. Üretan kaplamalarda bir polimerizasyon katalizörü ve bir zincir uzatma maddesi olarak kullanılır. Karbohidrazit, renk değişimini önlemek için fotoğraf endüstrisinde yardımcı olarak kullanılır. Farmasötik maddeler, stabilizatörler ve su arıtma kimyasalları için bir ara madde olarak kullanılır.
It ve türevleri çok yönlü ara ürünlerdir. Zirai kimyasallar, ilaçlar, fotografik, ısı dengeleyiciler, polimerizasyon katalizörleri, alev geciktiriciler, plastikler, patlayıcılar ve boyalar için üfleme ajanları için organik sentezde aktif uygulamalar vardır. Son zamanlarda, daha hızlı ince film transistörlerini yapmak için yakıt olarak lcd'ye (sıvı kristal ekranlar) hidrazin uygulanmaktadır.

 

 


Karbohidrazitin Uygulanması
Güçlü bir indirgeyici ajan olarak, enerji içeren malzeme ara maddeleri ve roket patlayıcı ve etkileyici maddenin bileşenleri olarak kullanılabilir; Ayrıca düşük toksinli, yüksek erime noktalı ve yüksek verimli, çevreye karşı güvenli, kazandan Oksijeni hareket ettiren en verimli maddedir; Ve kimyasal fiber endüstrisinde elastik lifin çapraz bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir; Kimyasal hammadde ve ara ürün olarak, ilaç, herbisit, bitki büyüme düzenleyici ve boya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 

Karbohidrazit'in Ürün Özellikleri
Karbohidrazit, oda sıcaklığında beyaz kristalin ince ve kısa kolumnalı kristal veya beyaz bir tozdur. Alkolde çözünmez, çözülme emici ısı ile kolayca suda çözünür. Alkol, eter ve benzende çözünmez. Bundan dolayı, bu bir tür hidrazinin türevidir ve böylece güçlü indirgeme kabiliyetine sahiptir. Toksik değildir ve hidrazin ve oksimlerin yerini alabilir. Endüstride geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Örneğin, su arıtma alanında kazanlar suyunun oksijen giderici ajanı olarak kullanılabilir ve kazan sularının oksijen süpürmesi için en gelişmiş malzemeler olarak kabul edilir. Deoksidan verimi, kullanılan toptan malzemeden çok daha yüksek olduğu için düşük bir toksisiteye ve yüksek erime noktasına sahiptir ve güvenlik ve çevre koruma için bir fikir ürünüdür; Aynı zamanda bir roket itici bileşen olarak da kullanılabilir; Ayrıca azot atomuna bağlı hidrojen atomlarının diğer gruplarla kolayca ikame edildiği için, tekstil alanında elastik liflerin çapraz bağlayıcı ajanlar, formaldehit temizleyicisi ve karoten pigmentinin antioksidanı olarak kullanılabilir . Buna ek olarak, içerdiği fenol fungisitlerine uygun miktarda Karbohidrazit eklenmesi, renk değişikliğinin ve kokuşmasının önlenmesinde rol oynayabilir. Bir kimyasal hammadde ve kimyasal sanayi ara maddesi olarak tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 


Karbohidrazit in Kullanımları
Farmasötik maddeler, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar vb. Üretiminde yaygın olarak kullanılır (1) Karbohidrazit, güçlü bir indirgemeyle hidrazinin bir türevidir. Sadece enerji içeren malzemeler üretmek için kullanılan ara maddeler olarak değil aynı zamanda direkt olarak patlayıcıların ve itici gazların bileşenleri olarak da kullanılabilir. (2) rafineri ekipmanlarının koruyucusu olarak kullanılabilir ve ayrıca kazan suyu arıtma ajanının oksijen süpürücüsü olarak da kullanılabilir (3) Kimyasal lif alanında elastik lifin çapraz bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir Sanayi (4) kimyasal hammadde ve kimyasal sanayi intermediates olarak kullanılabilir ve yaygın ilaç, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayi kullanılır.
Roket iticisi, renk gelişimi ve sabun stabilizatörü, kauçuğun antioksidanları, kazan suyunun oksijen süpürücüsü ve metalin pasifleştirici ajanının bileşeni olarak kullanılabilir.
Karbohidrazit, güçlü bir indirgemeyle hidrazinin bir türevidir. Enerji içerikli malzemeler üretmenin ara ürünü olarak kullanılabilir ve doğrudan patlayıcı madde ve roket itici bileşenleri için de kullanılabilir. Kazan suyunun oksijen süpürücüsü olarak da kullanılabilir ve bugün dünyadaki kazan suyu süpürme işlemi için en gelişmiş malzemelerdir. Düşük toksisiteye, yüksek erime noktasına ve deoksidasyon verimi şu an kullanılan malzemelerden çok daha yüksektir. Güvenlik ve çevre koruma için ideal bir üründür. Buna ek olarak, kimyasal fiber endüstrisinde elastik lifin çapraz bağlayıcı ajan olarak kullanılabilir. Kimyasal hammadde ve kimyasal sanayi ara maddeleri olarak da kullanılabilir ve tıpta, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayilerde yaygın olarak kullanılır.

 

 

Karbohidrazit Uygulaması
Güçlü bir indirgeyici ajan olarak, Karbohidrazit enerji içeren malzemenin ara maddeleri ve roket patlayıcı ve itici ajanın bileşenleri olarak kullanılabilir; Ayrıca, oksijeni düşük toksin, yüksek erime noktası ve yüksek verimlilik ile çevreye güvenli olan kazandan taşımak için en verimli ajandır; ve Karbohidrazit, kimyasal elyaf endüstrisinde elastik elyafın çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir; kimyasal hammadde ve ara madde olarak, Karbohidrazit yaygın ilaç, herbisit, bitki büyüme düzenleyicisi ve boya endüstrisinde kullanılır.

 

 

 

Karbohidrazitin Kullanım Alanları
İlaçların, herbisitlerin, bitki büyüme düzenleyicilerinin, boyaların vb. Üretiminde Karbohidrazit yaygın olarak kullanılır. (1) karbohidrazit, güçlü bir indirgeme ile hidrazin türevidir. Karbohidrazit Sadece enerji içeren malzemeler üretmek için ara ürün olarak değil, aynı zamanda doğrudan patlayıcı ve itici gazın bileşenleri olarak da kullanılabilir. (2)Karbohidrazit rafineri ekipmanının koruyucusu olarak kullanılabilir ve kazan suyu arıtma maddesinin oksijen tutucu olarak da kullanılabilir (3)Karbohidrazit Kimyasal elyaf alanında elastik fiberin çapraz bağlama maddesi olarak kullanılabilir. Karbohidrazit sanayi (4) kimyasal hammadde olarak kullanılabilir ve kimyasal endüstriyel ara ürünler ve yaygın tıp, herbisitler, bitki büyüme düzenleyicileri, boyalar ve diğer sanayi.
Karbohidrazit roket itici gazın bileşeni, renk gelişimi ve sabun kalitesinin dengeleyicisi, kauçuğun antioksidanları, kazan suyunun oksijen tutucu ve metalin pasivasyon maddesi olarak kullanılabilir.

 

 

 

Carbohydrazide

 

CAS No.497-18-7
Chemical Name:Carbohydrazide
SynonymsCabazide;Karbazid;CARBAZIDE;CARBOHYDRZIDE;CARBOHYDRAZIDE;1,3-diamino-ure;1,3-DIAMINOUREA;MIA-PACA-2 Cell;Carbodihydrazide;Carbonohydrazide
CBNumber:CB4752419
Molecular Formula:CH6N4O
Formula Weight:90.08
MOL File:497-18-7.mol

 

Carbonyl dihydrazine is a carbohydrazide obtained by formal condensation between hydrazinecarboxylic acid and hydrazine. It is a carbohydrazide and a one-carbon compound. It derives from a hydrazine and a carbazic acid.

Electrochemical oxidation of catechol in the presence of carbohydrazide in aqueous solution using carbon electrode resulted in benzimidazole derivatives by cyclic voltammetry and controlled-potential coulometry techniques [20] (Scheme 49). A direct electron transfer mechanism occurred during the process on the surface of carbon. The investigators proposed that the Michael adduct formed between the carbohydrazide and o-quinone (Eqn (2)) leads to the formation of 1,3-diamino-5,6-dihydroxy-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-one 52.

Method

Carbohydrazide is added to boiler system water as an oxygen scavenger to control corrosion. It is a safer alternative to hydrazine, which is toxic. Carbohydrazide reacts with oxygen at low temperatures and pressures. The products of the reaction are volatile and do not contribute dissolved solids to the boiler water. Like hydrazine, carbohydrazide will also passivate metal surfaces.

The PDTS Method

 

Reference: G. Frederick Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed., p. 47 (1980).
The test kits employ the PDTS chemistry. Carbohydrazide reduces ferric iron to the ferrous state, and the ferrous iron reacts with PDTS (3-(2-pyridyl)-5,6-bis (4-phenylsulfonic acid)-1,2,4-triazine disodium salt) to form a peach-pink colored complex in direct proportion to the carbohydrazide concentration. Test results are expressed as ppm (mg/L) carbohydrazide.

 

 

PRODUCT DESCRIPTION
PRODUCT

 

Carbohydrazide

CAS #

497-18-7

SYNONYM

CHZ; 1,3-diaminourea; Carbonic dihydrazide

FORMULA

CH6N4O

PRODUCT TYPE

Organic

 

TYPICAL PRODUCT SPECIFICATIONS
APPEARANCE

 

White crystalline powder or pellets

ACTIVE CONTENT

>= 99.0%

PH

7.2 - 9.7 (12% solution)

HYDRAZINE

500 ppm Max

CHLORIDE

10 ppm Max

SULFATE

20 ppm Max

SILICA

10 ppm Max

COPPER

1 ppm Max

MOISTURE

0.2% Max

MELTING POINT

154 c

MOLECULAR WEIGHT

90.11

COLOR

colorless crystal

DENSITY

1.1616 (-5 c)

VERY SOLUBLE

in water, alcohol

NOTES

Carbohydrazide is a good oxygen scavenger for use in water treatment applications, especially for protecting boiler feed systems. It is also commony used as a specialty chemical intermediate in organic synthesis.

CLASS

Specialty Chemicals, Chemical Intermediates, Organic Intermediates and Compounds, Water Treatment Chemicals, Industrial Chemicals

FUNCTIONS

Intermediates, Chemical Intermediate

INDUSTRY

Industrial, Water Treatment, Specialty Chemicals

 

Carbohydrazide
Formula: CH6N4O
Molecular weight: 90.0845
IUPAC Standard InChI:
InChI=1S/CH6N4O/c2-4-1(6)5-3/h2-3H2,(H2,4,5,6)
Download the identifier in a file.
INChI Trust 2011 Certified Logo
IUPAC Standard InChIKey: XEVRDFDBXJMZFG-UHFFFAOYSA-N
CAS Registry Number: 497-18-7
Chemical structure: CH6N4O
This structure is also available as a 2d Mol file or as a computed 3d SD file
The 3d structure may be viewed using Java or Javascript.
Other names: Carbonic dihydrazide; Carbazide; Carbodihydrazide; Carbonic acid, dihydrazide; Carbonohydrazide; Hydrazine, carbonylbis-; Hydrazinecarboxamide, N-amino-; Hydrazinecarboxylic acid, hydrazide; Urea, N,N'-diamino-; Carbazic acid, hydrazide; Hydrazine, carbonyldi-; Semicarbazide, 4-amino-; Urea, 1,3-diamino-; 1,3-Diaminourea; Cabazide; 1,3-Diaminomocovina; Karbazid; NSC 1934
Permanent link for this species. Use this link for bookmarking this species for future reference.
Information on this page:
Notes
Other data available:
Mass spectrum (electron ionization)
Options:
Switch to calorie-based units

 

 

IUPAC Name of Carbohydrazide
1,3-diaminourea

 

 

Molecular Formula of Carbohydrazide
CH6N4O

 

 

Experimental Properties of Carbohydrazide
Physical Description of Carbohydrazide
DryPowder
Liquid

 

 

 


Carbohydrazide is widely utilized as a curing agent for epoxide-type resins and as an oxygen scrubber in boiler systems. It is applied in photography to stabilize color developers that produce images of the azo-methine and azine classes. It is used to develop ammunition propellants and stabilize soaps. It is also a useful reagent in organic synthesis.

 

 


Carbohydrazide, also called Carbodihydrazide, is a high performance oxygen scavenger which can be used in all types of boilers.

 

Carbohydrazide is a white, water-soluble solid that decomposes upon melting point around 153°C.

Carbohydrazide can be used as oxygen scrubber as direct replacement for Hydrazine in any boiler without the associated safety hazards and handling precautions. The product is based on volatile chemistry and so leaves no dissolved solids and minimal ammonia to the boiler system. It does provide outstanding protection from oxygen corrosion together with excellent feed water and boiler system passivation.

Carbohydrazide reacts directly with oxygen. It helps prevent oxygen damage and continues to passivate metal surfaces during wet lay-up.

Carbohydrazide can also be used as a curing agent for epoxide-type resins.

 

Carbohydrazide is white crystal powder, Carbohydrazide is very soluble in water and soluble in alcohol. Carbohydrazide decomposes on heating or exposure to uv to form ammonia, hydrogen, and nitrogen, which may be explosive with a blue flame when catalyzed by metal oxides and some metals such as platinum or raney nickel. Carbohydrazide has dibasic and very reactive properties. It is used as a component in jet fuels because it produce a large amount of heat when burned. It is used as rocket fuel.it is used as an oxygen scavenger for water boiler feed and heating systems to prevent corrosion damage. It is used as a reducing agent for the recovery of precious metals. Carbohydrazide is used as a polymerization catalyst and a chain extender in urethane coatings. Carbohydrazide is used as an auxiliary in photographic industry to prevent discolouration. Carbohydrazide is used as an intermediate for pharmaceuticals, stabilizers and water treatment chemicals.
Carbohydrazide and Carbohydrazide's derivatives are versatile intermediates. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame- retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes. Recently, Carbohydrazide is applied to lcd (liquid crystal displays) as the fuel to make faster thin-film transistors.

 

 


Application of Carbohydrazide
As a strong reductive agent, Carbohydrazide can be used as intermediates of energy-contain material, and ingredients of rocket explosive and impelling agent; Also it is the highest efficient agent to move Oxygen from boiler, with lower toxin, high melting point and high efficiency, safe to environment; and Carbohydrazide can be used as crosslinking agent of elastic fiber in chemical fiber industry; as chemical raw material and intermediate, Carbohydrazide is widely used in pharmaceuticals, herbicide, plant growth regulator and dyestuff industry.

 

 

 


Product Features of Carbohydrazide
Carbohydrazide is a white crystalline thin and short columnar crystal or white powder at room temperature. Carbohydrazide is insoluble in alcohol, easily soluble in water with dissolution absorbing heat. Carbohydrazide is insoluble in alcohol, ether, and benzene. Owing to that, Carbohydrazide is a kind of derivative of hydrazine and thus having strong reduction ability. Carbohydrazide is non-toxic, and can replace hydrazine and oximes. Carbohydrazide has a broad range of application in industry. For example, Carbohydrazide can be used as the oxygen scavenging agent of boiler water in the field of water treatment and is regarded as most advanced materials for oxygen scavenging of boiler water. Carbohydrazidehas a low toxicity and high melting point with its deoxidizing efficiency being far greater than the current materials used and is a idea product for both safety and environmental protection; Carbohydrazide can also be used as a rocket propellant components; moreover, owing to that its hydrogen atoms attached to the nitrogen atom is easily substituted by other groups, Carbohydrazide can be used as the cross-linking agents of elastic fibers in the textile field, the formaldehyde scavenger, as well as the antioxidant of carotene pigment. In addition, adding an appropriate amount of carbohydrazide to the phenol fungicides containing can play a role on preventing discoloration and rancidity. As a chemical raw material and chemical industry intermediates, Carbohydrazide is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.

 

 


Uses of Carbohydrazide
It is widely used in the production of pharmaceuticals, herbicides, plant growth regulators, dyes, etc.(1) carbohydrazide is a derivative of hydrazine with a strong reduction. It can be not only used as the intermediates for producing energy-containing materials, but also can be used directly as the components of explosives and propellants. (2) it can be used as the preservative of refinery equipment and can also be used as the oxygen scavenger of boiler water treatment agent (3) It can be used as the cross-linking agent of the elastic fiber in the field of chemical fiber industry (4) it can be used as the chemical raw materials and chemical industrial intermediates and is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries. 
It can be used as the component of the rocket propellant, the stabilizer of color development and soap quality, the antioxidants of rubber, the oxygen scavenger of boiler water, and the passivation agent of metal. 
Carbohydrazide is a derivative of hydrazine with a strong reduction. It can be used as the intermediate of producing energy-containing materials and also be used directly for the components of explosives and rocket propellant. It can also be used as the oxygen scavenger of boiler water and is the most advanced materials for scavenging oxygen of boiler water in the world today. It has low toxicity, high melting point and a deoxidation efficiency being far greater than the materials currently used. It is an ideal product for both safety and environmental protection. In addition, it can be used as the cross-linking agent of the elastic fiber in the field of chemical fiber industry. It can also be used as the chemical raw materials and chemical industrial intermediates and is widely used in medicine, herbicides, plant growth regulators, dyes and other industries.

 

 

 

Carbohydrazide

 

Carbohydrazide
Formule structurelle
Modèle balle et bâton
Noms
Nom IUPAC
1,3-Diaminourea
Identifiants
Numero CAS
497-18-7 ☑
Modèle 3D ( JSmol )
Image interactive
Image interactive
ChEBI 
CHEBI: 61308 ☑
ChemSpider 
66578 ☑
Carte Info ECHA 100.007.126
PubChem CID
73948
Tableau de bord CompTox ( EPA )
DTXSID5038757 Modifiez ceci sur Wikidata
InChI[afficher]
SMILES[afficher]
Propriétés
Formule chimique
CH 6 N 4 O
Masse molaire 90,09 g / mol
Densité 1,341 g / cm 3
Point de fusion 153 à 154 ° C (307 à 309 ° F; 426 à 427 K)
Sauf indication contraire, les données sont données pour les matériaux dans leur état standard (à 25 ° C [77 ° F], 100 kPa).
☑ vérifier ( qu'est-ce que c'est ?) ☑☒
Références Infobox
Le carbohydrazide est le composé chimique de formule OC (N 2 H 3 ) 2 . C'est un solide blanc soluble dans l'eau. [1] [2] Il se décompose en fondant. [2] Un certain nombre de carbazides sont connus lorsqu'un ou plusieurs groupes NH sont remplacés par d'autres substituants. Ils sont largement présents dans les médicaments, les herbicides, les régulateurs de croissance des plantes et les colorants.

 

 


Contenu
1 Production
2 Structure
3 Utilisations industrielles
4 dangers
5 Références
Production 
Industriellement, le composé est produit par traitement de l'urée avec de l'hydrazine: [3]

 

 

OC (NH 2 ) 2 + 2 N 2 H 4 → OC (N 2 H 3 ) 2 + 2 NH 3
Il peut également être préparé par des réactions d'autres précurseurs C1 avec l' hydrazine , tels que les esters de carbonate . [2] Il peut être préparé à partir de phosgène , mais cette voie cogénère le sel d'hydrazinium [N 2 H 5 ] Cl et entraîne une certaine diformylation. L'acide carbazique est également un précurseur approprié:

 

 

N 2 NH 3 CO 2 H + N 2 H 4 → OC (N 2 H 3 ) 2 + H 2 O
Structure 
La molécule est non plane. Tous les centres azotés sont au moins quelque peu pyramidaux, ce qui indique une liaison pi CN plus faible. Les distances CN et CO sont respectivement d'environ 1,36 et 1,25 Å. [4]

 

 

Usages industriels 
Épurateur d'oxygène: le carbohydrazide est utilisé pour éliminer l'oxygène dans les systèmes de chaudières. Les épurateurs à oxygène empêchent la corrosion. [5] [6]
Précurseur des polymères: le carbohydrazide peut être utilisé comme durcisseur pour les résines de type époxyde. [2]
Photographie: le carbohyrazide est utilisé dans le processus de diffusion des halogénures d'argent comme l'un des toners. Le carbohydrazide est utilisé pour stabiliser les révélateurs de couleur qui produisent des images des classes azo-méthine et azine. [2]
Le carbohydrazide a été utilisé pour développer des propulseurs de munitions, [7] stabiliser les savons, [2] et utilisé un réactif dans la synthèse organique.
Dangers 
Le chauffage du carbohydrazide peut provoquer une explosion. Le carbohydrazide est nocif en cas d'ingestion, irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Le carbohydrazide est toxique pour les organismes aquatiques. [8]

 

 

produit : CARBOHYDRAZIDE
Dérivé de l'urée
C'est un dérivé de l'urée dans laquelle les deux groupes amide d'urée ont été remplacés par des résidus de l'hydrazine. La Carbohydrazide est utilisée en remplacement de l'hydrazine. Elle peut être utilisée lorsque la stabilité thermique et la pression sont nécessaires, comme dans les systèmes d'alimentation de chaudières. Elle est encore utilisée comme auxiliaire dans l'industrie photographique pour éviter la décoloration, comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, les stabilisants et le traitement de l'eau des produits chimiques.

 

 

Carbohydrazide
Le carbohydrazide est un solide cristallin blanc ayant un point de
fusion de 153 °C. Il se décompose dès la fusion et il est extrêmement soluble dans l'eau.
1. Réaction indirecte (> 180 °C)
(N2
H3
)2CO + H2
O i 2N2
H4
+ CO2
2N2
H4
+ 2O2 i 4H2
O + 2N2
2. Décomposition (> 200 °C)
(N2
H3
)2CO + H2
O i 2NH3
+ N2
+ H2
+ CO2
En théorie, le dosage nécessaire à l'élimination d'une mesure de DO2
est 1,4 mesure de carbohydrazide. La plupart des avantages de l'hydrazine sont retrouvés mais sans le risque cancérigène : génération
d'ammoniaque avec augmentation du pH et protection e cace contre
la corrosion, formation de magnétite en couche de protection. Pour
ces raisons, le carbohydrazide est une bonne alternative à l'hydrazine.
Emplacements de dosage
et de mesure
L'injection et la mesure de réducteurs d'oxygène sont e ectuées à des
emplacements où des concentrations de DO2
peuvent être détectées :
¢ Sortie d'usine de polissage
¢ Rejet de la pompe de condensats. Les condensats constituent
une source de contamination importante car ils peuvent être en
ALIMENTATION EN EAU
CONDENSEUR
UNITE DE
DEMINERALISATION
APPOINT POMPE DE
CONDENSATS
TOUR DE
REFRIGERATION
DEGAZEUR
RECHAUFFEURS
BP
POMPE ALIMENTATION
HP
ECONOMISEUR BP
CHAUDIERE
SURCHAUFFEURS
HP
HP
RESURCHAUFFEUR
GENERATEUR
TURBINES PRESSION
INTERMEDIAIRE ET BP
Ca
REDOX
Turb.
TOC
Cond
Cl2
Ca
Cl
SiO2 Na N2H4
DO Turb. Cond pH
TOC
Cu
pH
Na
Cond
Micr
Cu
Cl Ca
Cl2
REDOX Mo
TOC
Na
Cond
Cond
Na
SiO2
SiO2
SiO2
DO
SiO2
Fe
N2H4
PO4
pH
NH3
Cu
Cl
DO
Cond
DO
DO
REDOX
Cond
DO
Na
contact avec une source externe de pollution (eau brute) en cas
de fuites des tubes du condenseur.
¢ Sortie du dégazeur. Les réducteurs d'oxygène sont ajoutés
à l'eau désaérée d'alimentation de chaudière pour éliminer
les dernières traces d'oxygène qui n'ont pas pu être éliminées
par le dégazeur.
¢ Entrée de l'économiseur. Pour optimiser l'efficacité de la
chaudière, accroître sa durée de vie et garantir la qualité de
la vapeur, des critères de qualité de l'eau d'alimentation sont
indispensables. Les réducteurs permettent d'éviter les risques
de corrosion survenant avant la chaudière.
La quantité de réducteur d'oxygène à injecter est soit :
¢ Déterminée par la teneur initiale en DO2
à la sortie du dégazeur
(avant l'ajout de réducteur). En théorie, 1,0 ppb d'hydrazine est
nécessaire pour réagir avec 1,0 ppb d'oxygène dissous, cependant, en pratique 1,5-2,0 mesures d'hydrazine sont injectées
pour une mesure d'oxygène. En général, [N2
H4
]= [DO2
] initial x 3
¢ Fixe afin d'obtenir une concentration d'hydrazine résiduelle
minimale. En général, [DO2
] résiduel + 7 à 10 μg/l.
L'analyse continue du DO2
est associée à l'élimination d'oxygène
et est effectuée au niveau de l'eau d'alimentation de la chaudière,
de la sortie du dégazeur, et du rejet des condensats. L'injection
est effectuée via les pompes de dosage avec une solution à 35 %.
A des températures inférieures à 150 °C, la réaction avec l'oxygène
est très lente, l'utilisation de l'hydroquinone comme catalyseur
augmente 10 fois plus le taux de réaction.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.