1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BARDAC 2270 E

Cas No: 7173-51-5

 

Metatags: Didesildimetil amonyum klorür, Didecyldimethylammonium Chloride 70 %, Arquad 210-80, DDAC, Didecyldimonium Chloride; BARDAC; BARDAC 2270 E; biyosit; biocide; biosit; biocit; LONZA
Cas No: 7173-51-5

 

BARDAC ürünleri hijyen, ahşap koruma, su arıtma ve Oil&Gas uygulamalarında kullanılır.


BARDAC ürün ailesi dörtlü amonyak bileşenleriyle bakteri, mantar, virüs ve alglere karşı geniş spektrumda mükemmel biosidal aktivite göstermektedir. Ürün uygulamaları su arıtma, hijyen, ahşap koruma ve yağ&gaz uygulamalarıdır.

 


BARDAC 2270 E, aktif bir biyosidal üründür. Ürün zincirindeki yüksek amin içeriği ile hem gram pozitif hem de gram negatif mikroorganizmalara karşı oldukça etkindir. Bunun yanı sıra Hepatit B ve HIV gibi kapalı virüslere ve geniş spektrumda çeşitli mantarlar üzerinde de etkinliği kanıtlanmıştır. Biyosit özelliklerinin yanı sıra iyi bir surfaktant ve ıslatıcı ajandır.

 Bardac-2270 

 

Bardac-2270-E

The modern and safe biocide.

Broad spectrum activity against both gram positive and gram negative bacteria.

Fungicide and mildewcide.

Active against enveloped viruses (e.g. Hepatitis B, HIV).

Tolerance for anionic contaminants.

High tolerance to hard water.

Maintains efficacy in presence of heavy organic soiling such as blood and protein.

Good surfactant and wetting properties.

Worldwide acceptance based on registrations approval and official lists.

Toxicological and ecological documentation.

 

1. Active matter

N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchloride

 

 

Didecyldimethylammonium chloride is an antiseptic/disinfectant that is used in many biocidal applications. 

It causes disruption of intermolecular interactions and dissociation of lipid bilayers.

Structural formula

R CH3 Cl -

N+R CH3 R = C10 H21

1.1 CAS No.: 7173-51-5

1.2 EINECS No.: 230-525-2

1.3 UN No.: 3265

1.4 INCI-Name: Didecyldimonium Chloride

 

2. Specifications

2.1 Appearance at 20°C clear liquid

2.2 Colour, Apha 250 max.

2.3 pH 1% aqueous solution 6.0 – 7.5

2.4 Assay (Titration, MW 361) 69.0 - 71.0 %

2.5 free Amine + Amine HCl 2 .0 % max.

2.6 Ash 2 .0 % max.

2.7 Water, KF 11.0 % max.

2.8 MeCl 30 ppm max.

2.9 Ethyleneglycol 18.0 % min.

2.10 Viscosity at 20°C 120 - 220 mPa·sec

2.11 Density at 20°C 0.93 - 0.95 g/cm3

 

3. Properties

3.1 Appearance colourless to slightly yellow liquid

3.2 Odour aromatic

3.3 Average Molecular weight 361

3.4 Flash Point (Abel Pensky cc) > 110° C

3.5 Surface tension (1% aqueous solution) 27 mN/m

3.6 Ionogenicity cationic

3.7 Freeze thaw stability good

3.8 Solubility soluble in water

3.9 Compatibility not compatible with anionics

3.10 Setting point < 10°C

 

 

4. Registrations (Data presented is for 50% active product.)

4.1. Europe European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS)

4.1.1 Switzerland BAG T No. 611463 / Toxicity class : 3

4.1.2 Germany Approved with BgVV (former bga) No.6595.00.00 under the name of Azolat.

Recorded in XXXVI th recommendation of BbVV (former bga,Berlin)

4.1.3 France Specified in positive list for:

Food and dairy industry

Approved as fungicide to prevent from mycoses (athlete's foot).

4.1.4 Netherlands Registered under No. 7086 N.

4.2 U S A. EPA registration No. 6836-18

Toxic Substances Control Act (TSCA)

FDA 21 CFR 178.1010 approval

4.3 Japan Japanese Handbook of Chemical Substances (Miti, 9-1971)

4.4 Australia Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)

4.5 Canada Canadian Core Domestic Substances List (CORE DSL)

 

5. Antimicrobial efficacy

5.1 BACTERIA (Data presented is for 50% active product.)

The bactericidal efficacy has been tested and shown according to the following test procedures:

DVG (Germany)

DGHM (Germany)

AFNOR (France)

5-5-5-Test (Netherlands)

Kelsey-Sykes (UK)

AOAC (USA)

5.2 FUNGI & YEAST

The fungicidal activity of BARDAC-2270-E has been demonstrated in presence of:

Aspergillus niger

Penicillium glaucum

Candida albicans

Trichophyton mentagrophytes

Microsporum canis

Cladosporium cladosporoides

Penicillium verrucosum

Aspergillus versicolor

5.3 ALGAE (Data presented is for 50% active product.)

The algaestatic concentration of BARDAC-2270-E amounts to 0.5 ppm

The algaecidal concentration of BARDAC-2270-E was shown to be 1.0 ppm.

5.4 VIRUS

The virucidal efficacy of Bardac-2270-E has been demonstrated in presence of many enveloped

viruses incl. Hepatitis B and HIV.

 

6. Other investigations

All raw materials used for the production of BARDAC-2270-E are of non animal origin.

 

7. Use areas

Disinfectant and disinfectant cleaner for hospitals,

food industry, industrial kitchens, I+I applications.

Laundry disinfectant.

Fungicide (prevention from athlete's foot).

Wood treatment (sapstain and decay).

Water treatment (swimming pools, cooling towers etc).

Slimicide (paper industry)

Algaecide (walls, piles etc.)

 

8. Recommendations to formulate

Incompatible with anionic detergents.

Synergistic effects in combination with aldehydes and complexing agents (e.g. EDTA).

 

9. Analytical procedures

Titration (ISO 2871-2)

 

10. Storage

Product is supplied as follows:

Type: iron drum polyethylene drum IBC-container bulk

weight net: 50 kgs 195 kgs 950 kgs

It can be stored in the sealed original packaging over a period of two years.

 

11. Regulatory information

refer to MSDS

 

12. Toxicological information

refer to MSDS

 

13. Ecological and ecotoxicologial information

refer to MSDS

 

The information contained herein is believed to be correct and corresponds to the latest state of scientific and technical knowledge.

However, no warranty is made, either expressed or implied, regarding its accuracy or the results to be obtained from the use of such

information. No statement is intended or should be construed as a recommendation to infringe any existing patent.

 

 

 

 

 

 

 

Bardac-2270

 

Bardac-2270-E

Modern ve güvenli biyosit.

Hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı geniş spektrumlu aktivite.

Mantar ilacı ve küf öldürücü.

Zarflı virüslere (örn.Hepatit B, HIV) karşı aktiftir.

Anyonik kirleticiler için tolerans.

Sert suya karşı yüksek tolerans.

Kan ve protein gibi ağır organik kirlilik varlığında etkinliğini korur.

İyi yüzey aktif madde ve ıslatma özellikleri.

Kayıt onayı ve resmi listelere dayalı dünya çapında kabul.

Toksikolojik ve ekolojik belgeler.

 

1. Aktif madde

N, N-Didesil-N, N-dimetilamonyumklorür

 

 

Didesildimetilamonyum klorür, birçok biyosidal uygulamada kullanılan bir antiseptik / dezenfektandır.

Moleküller arası etkileşimlerin bozulmasına ve lipit çift katmanlarının ayrılmasına neden olur.

Yapısal formül

R CH3 Cl -

N + R CH3 R = C10 H21

1.1 CAS No .: 7173-51-5

1.2 EINECS No .: 230-525-2

1.3 UN No: 3265

1.4 INCI-Adı: Didecyldimonium Chloride

 

2. Özellikler

2.1 20 ° C berrak sıvıda görünüm

2.2 Renkli, Apha 250 maks.

2.3 pH% 1 sulu çözelti 6,0 - 7,5

2.4 Deney (Titrasyon, MW 361) 69.0 - 71.0%

2,5 ücretsiz Amin + Amin HCl 2 .0% max.

2,6 Kül% 2,0 maks.

2.7 Su, KF% 11.0 maks.

2.8 MeCl 30 ppm maks.

2.9 Etilenglikol% 18.0 min.

2.10 20 ° C'de 120 - 220 mPa · sn'de viskozite

2.11 20 ° C'de Yoğunluk 0,93 - 0,95 g / cm3

 

3. Özellikler

3.1 Görünüm renksiz ila hafif sarı sıvı

3.2 Koku aromatik

3.3 Ortalama Molekül ağırlığı 361

3.4 Parlama Noktası (Abel Pensky cc)> 110 ° C

3.5 Yüzey gerilimi (% 1 sulu çözelti) 27 mN / m

3.6 İyonojenlik katyonik

3.7 Donma çözülme kararlılığı iyi

3.8 Suda çözünür çözünürlük

3.9 Uyumluluk, anyoniklerle uyumlu değildir

3.10 Ayar noktası <10 ° C

 

 

4. Kayıtlar (Sunulan veriler% 50 aktif ürün içindir.)

4.1. Avrupa Avrupa Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri (EINECS)

4.1.1 İsviçre BAG T No. 611463 / Toksisite sınıfı: 3

4.1.2 Almanya Azolat adı altında BgVV (eski bga) No. 6595.00.00 ile onaylanmıştır.

BbVV'nin XXXVI. Tavsiyesinde kaydedilmiştir (eski bga, Berlin)

4.1.3 Fransa Aşağıdakiler için pozitif listede belirtilmiştir:

Gıda ve süt endüstrisi

Mikozlardan (atlet ayağı) korunmak için mantar ilacı olarak onaylanmıştır.

4.1.4 Hollanda 7086 N altında kayıtlıdır.

4.2 ABD EPA kayıt No. 6836-18

Toksik Maddeler Kontrol Yasası (TSCA)

FDA 21 CFR 178.1010 onayı

4.3 Japonya Japon Kimyasal Maddeler El Kitabı (Miti, 9-1971)

4.4 Avustralya Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri (AICS)

4.5 Kanada Kanada Çekirdek Yerli Maddeler Listesi (CORE DSL)

 

5. Antimikrobiyal etkinlik

5.1 BAKTERİLER (Sunulan veriler% 50 aktif ürün içindir.)

Bakterisidal etkinlik aşağıdaki test prosedürlerine göre test edilmiş ve gösterilmiştir:

DVG (Almanya)

DGHM (Almanya)

AFNOR (Fransa)

5-5-5-Test (Hollanda)

Kelsey-Sykes (İngiltere)

AOAC (ABD)

5.2 MANTAR VE MAYA

BARDAC-2270-E'nin fungisidal aktivitesi aşağıdakilerin varlığında gösterilmiştir:

Aspergillus niger

Penisilyum glaucum

Candida albicans

Trichophyton mentagrophytes

Microsporum canis

Cladosporium cladosporoides

Penicillium verrucosum

Aspergillus versicolor

5.3 ALGAE (Sunulan veriler% 50 aktif ürün içindir.)

BARDAC-2270-E'nin algestatik konsantrasyonu 0,5 ppm'dir.

BARDAC-2270-E'nin yosun öldürücü konsantrasyonunun 1.0 ppm olduğu gösterilmiştir.

5.4 VİRÜS

Bardac-2270-E'nin virüsidal etkinliği, birçok zarflı ortamda kanıtlanmıştır.

virüsler dahil. Hepatit B ve HIV.

 

6. Diğer araştırmalar

BARDAC-2270-E üretiminde kullanılan tüm hammaddeler hayvansal değildir.

 

7. Kullanım alanları

Hastaneler için dezenfektan ve dezenfektan temizleyici,

gıda endüstrisi, endüstriyel mutfaklar, I + I uygulamaları.

Çamaşır dezenfektanı.

Mantar ilacı (sporcunun ayağından korunma).

Ahşap işleme (sapstain ve çürüme).

Su arıtma (yüzme havuzları, soğutma kuleleri vb.).

Slimicide (kağıt endüstrisi)

Yosun önleyici (duvarlar, kazıklar vb.)

 

8. Formüle edilecek öneriler

Anyonik deterjanlarla uyumsuz.

Aldehitler ve kompleks yapıcı maddelerle (örneğin EDTA) kombinasyon halinde sinerjik etkiler.

 

9. Analitik prosedürler

Titrasyon (ISO 2871-2)

 

10. Depolama

Ürün aşağıdaki şekilde tedarik edilmektedir:

Tür: demir tamburlu polietilen tambur IBC-konteyner dökme

ağırlık net: 50 kg 195 kg 950 kg

Açılmamış orijinal ambalajında ​​iki yıldan fazla bir süre saklanabilir.

 

11. Düzenleyici bilgiler

MSDS'ye bakın

 

12. Toksikolojik bilgiler

MSDS'ye bakın

 

13. Ekolojik ve ekotoksikolojik bilgiler

MSDS'ye bakın

 

Burada yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve bilimsel ve teknik bilginin en son durumuna karşılık geldiğine inanılmaktadır.

Bununla birlikte, doğruluğu veya kullanımından elde edilecek sonuçlarla ilgili açık veya zımni hiçbir garanti verilmez.

bilgi. Hiçbir beyan, mevcut herhangi bir patenti ihlal etme amaçlı değildir veya bu şekilde yorumlanmamalıdır.

 

 

 

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.