1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AMİNOTRİS METİLENFOSFONİK ASİT (AMINOTRIS METHYLENEPHOSPONIC ACID)

CAS NO:6419-19-8

Molekül formulü:C3H12NO9P3
Molekül ağırlığı:299.048 g/mol


SYNONYMS
6419-19-8;(Nitrilotris(methylene))triphosphonic acid;Tris(phosphonomethyl)amine;Ferrofos 509;Aminotrimethylene phosphonic acid;Dowell L 37;Dequest 2000;Nitrilotrimethylphosphonic acid;Nitrilotrimethylenephosphonic acid;ATMP;UNII-1Y702GD0FG;NITRILOTRIS(METHYLENE)TRIPHOSPHONIC ACID;1Y702GD0FG;Sodium (nitrilotris(methylene))triphosphonate;Aminotris(methylphosphonic acid), sodium salts;Aminotri(methylene phosphonic acid), sodium salt;Aminotris(methylenephosphonic acid);;Sodium (nitrilotris(methylene))tris(phosphonate);Nitrilotris(methylene phosphonic acid), sodium salt;(Nitrilotris(methylene))trisphosphonic acid, sodium salt;7611-50-9 (tri-hydrochloride salt);Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tri-, sodium salt;2235-43-0 (penta-hydrochloride salt);NTPH;[Nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid;[nitrilotris(methylene)]tris(phosphonic acid);[bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid;Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tris-;Phosphoric acid, (nitrilotris-(methylene))tris-;W-104858;6419-19-8 (Parent);103333-74-0;(nitrilotris(methylene))tris-Phosphonic acid;[nitrilotris(methylene)]tris-Phosphonic acid;Phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tris-;Phosphonic acid, P,P',P''-[nitrilotris(methylene)]tris-;Sequion OA;EINECS 243-900-0;Briquest 301;NTMP;Sequion 20H45;Dequest 2001;Phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tris-, sodium salt (1:?);DSSTox_CID_7624;EC 229-146-5;EC 243-900-0;AC1Q6RR3;DSSTox_RID_78532;DSSTox_GSID_27624;SCHEMBL21434;4-01-00-03070 (Beilstein Handbook Reference);AC1L28I3;CHEMBL260191;DTXSID2027624;KS-00000WIQ;Amino trimethylene Phoshonic Acid;Aminotris(methylenephosphonicacid);YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N;Sym-Trimethylaminetriphosphonic acid;WSI 3310;ZINC3861121;Tox21_202753;SBB037836;nitrilotris (methylenephosphonic acid);72333-13-2 (tri-ammonium salt);AKOS003599784;94021-28-0 (hexa-ammonium salt);MCULE-9610981851;RL04446;RTR-031917;40588-62-3 (hexa-potassium salt);94021-26-8 (penta-potassium salt);94021-27-9 (tetra-ammonium salt);68413-74-1 (unspecified zinc salt);Aminotris(methylenephosphonic acid);ATMP;NCGC00164342-01;NCGC00260300-01;AJ-77775;AK110920;AN-18533;AN-19188;CC-32892;Nitrilo-N,N,N-trimethylenephosphonic Acid;Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution;SC-18354;ST011997;1,1,1-Nitrilotris(methylphosphonic Acid);CAS-6419-19-8;(nitrilotris(methylene))tri-Phosphonic acid;34274-28-7 (unspecified ammonium salt);AX8144872;KB-209336;LS-106711;TR-031917;27794-93-0 (unspecified potassium salt);FT-0622276;N0474;ST24026363;(nitrilotris-(methylene))tris-Phosphoric acid;20592-85-2 (unspecified hydrochloride salt);Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution;{[bis(phosphonomethyl)amino]methyl}phosphonic acid;C-33368;Nitrilotri(methylphosphonic acid), >=97.0% (T);p,p',p''-(Nitrilotris(methylene))tris-Phosphonic acid;Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution, 50 wt. % in H2O;275797-11-0;39470-48-9;57515-65-8;80209-58-1;90735-66-3;99719-52-5;P,P inverted exclamation mark ,P inverted exclamation mark inverted exclamation mark -[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic Acid

 

 

ÖZELLİKLERİ
ATMP, mükemmel şelatlama yeteneği, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma süreci ile polifosfattan daha iyi bir antiskansif performansa sahiptir. Su sistemlerinde kireç oluşumunu önleyebilir. ATMP, nitrilotriasetik asidin fosfonat analogudur.
ATMP mükemmel şelasyon, düşük eşik inhibisyonu ve kafes bozulma yeteneğine sahiptir. Özellikle su sisteminde kireç oluşumunu, kalsiyum karbonatı önleyebilir. ATMP iyi kimyasal stabiliteye sahiptir ve su sisteminde hidrolize edilmesi zordur. Yüksek konsantrasyonda, iyi bir korozyon inhibisyonuna sahiptir.
ATMP, termik santral ve petrol rafineri tesisi alanlarında endüstriyel sirkülasyonlu soğuk su sistemi ve petrol sahası su boru hattında kullanılmaktadır. ATMP, kireç oluşumunu azaltabilir ve metal ekipmanın ve boru hattının korozyonunu engelleyebilir. ATMP, dokuma ve boyama endüstrilerinde ve metal yüzey işleme maddesi olarak kenetleme maddesi olarak kullanılabilir.
ATMP'nin katı hali, suda çözünebilen, kolayca çözünebilen, kışın ve donma bölgelerinde kullanıma uygun, kristal tozdur. Yüksek saflığı nedeniyle, dokuma ve boya endüstrilerinde ve metal yüzey işleme maddesi olarak kullanılabilir.
ATMP veya aminotris (metilenfosfonik asit) kimyasal formül N (CH2PO3H2) 3 olan bir fosfonik asittir. Çelatlayıcıdır. Kabachnik-Fields reaksiyonuna benzer bir şekilde, amonyak, formaldehit ve fosfor asidinin Mannich tipi reaksiyonundan sentezlenebilir. Amino tris (metilen fosfonik asit) sıklıkla farklı su kalitesi koşulları altında soğutma suyu sistemlerini dolaştırmak için organik su arıtma maddeleri oluşturmak üzere diğer organik asit, polilaktik asit veya tuzla birlikte kullanılır. 1 ~ 20mg / L miktarı tercih edilir; Bir korozyon inhibitörü olarak kullanıldığında 20-60 mg / L'lik bir miktarda.
Amino tris (metilen fosfonik asit) asidiktir, işçinin korunmasına dikkat edin, bir kez temas ettikten sonra göz ve cilt ile teması önleyin, bol su ile yıkayın.

Kimyasal özellikler
renksiz sıvı


KULLANIM
ATMP genellikle tüm organik alkali su arıtma maddesini oluşturmak için organofosforik asit, polikarboksilik asit ve tuz ile birlikte kullanılır. ATMP birçok farklı sirkülasyonlu soğuk su sisteminde kullanılabilir. 1-20mg / L doz tavsiye edilir. Korozyon inhibitörü olarak 20-60 mg / L'lik dozaj tercih edilir.
Güç santralleri, rafineriler, petrokimyasallar, gübre fabrikası soğutma suyu, petrol sahası enjeksiyon su sistemi, özellikle yüksek sertlik, yüksek sertlik, yüksek su sertliği, yüksek su sertliği ve yüksek sertlik gibi düşük konsantrasyonlu çoklu sistemler için uygundur. petrol boru hattı inhibitörleri, metal ekipman ve boru hattının korozyon ve ölçeklenme riskini azaltabilir. Tekstil baskı ve boyama endüstrisinde, metal yüzey işlem maddesi olan metal iyonu kenetleme maddesi olarak Amino tris (metilen fosfonik asit) kullanılır.
Yukarıdaki bilgiler Tian Ye'nin kimyasal kitabı tarafından düzenlenmiştir.
Soğutma suyu sistemi, petrol boru hattı ve kazanın ölçeğinin önlenmesi için kullanılır; Yüksek sertlik, yüksek tuzluluk ve kötü su kalitesi ile petrol boru hattı için kireç önleyici olarak kullanılır; Soğutma suyu, kazan suyu, petrol sahası suyu arıtımı için kireç önleyici ve korozyon önleyici olarak kullanılır; Termik santral ve bir petrol rafinerisi soğutma suyu için kullanılır. Güçlü bir kompleks ajan. Güçlü bir asit sfingomiyelinaz inhibitörü.


Deterjan ve temizlik maddeleri
Su arıtma
Ölçekleme inhibisyonu
Şelasyon


AMBALAJ VE DEPOLAMA
ATMP sıvı: 200L plastik bidon, IBC (1000L), müşterilerin gereksinimi.
ATMP katı: 25kg / bag, müşterilerin gereksinimi.


Gölgeli odada ve kuru yerde on ay boyunca depolama.
EMNİYET KORUMASI
Asit, Göz ve cilt ile temasından sakının, temas ettikten sonra, suyla yıkayın.


GÜVENLİK VE TEHLİKELER
Tehlike TANITIMI
GHS Sınıflaması
GHS Tehlike İfadeleri
ECHA C & L Envanterine, 25 bildirimden 530 şirket tarafından sağlanan toplu GHS bilgileri. Her bildirim birden çok şirketle ilişkilendirilebilir.


GHS tehlike kriterlerini yerine getirmediği bildirilen 530 şirketten 57 tanesi.

Tehlike bildirimi koduna sahip 530 firmanın 473'ü tarafından sağlanan 24 bildirim (ler):


H290 (% 43.13): Metaller için aşındırıcı olabilir [Uyarı Aşındırıcı Metaller]
H315 (% 42.71): Ciltte tahrişe neden olur [Uyarı Cilt aşınması / tahrişi]
H319 (% 83.3): Ciddi göz tahrişine neden olur [Uyarı Ciddi göz hasarı / göz tahrişi]


Bilgiler, kirliliklere, katkı maddelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak bildirimler arasında değişebilir. Parantez içindeki yüzde değeri, tehlike kodları sağlayan firmalardan bildirilen sınıflandırma oranını gösterir. Sadece% 10'un üzerindeki yüzde değerlerine sahip tehlike kodları gösterilir.


Önlem İfadesi Kodları
P234, P264, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P390 ve P404


EPA Güvenli Kimyasal
Aminotrimetilen fosfonik asit - Sarı üçgen - Kimyasal, fonksiyonel içerik sınıfı için Güvenli Seçim Kriterleri ile bir araya geldi ancak bazı tehlike profili sorunları var. Spesifik olarak, bu yasaya sahip bir kimyasal, tüm insan sağlığı ve çevresel son noktalar için düşük bir tehlike kaygısı ile ilişkili değildir. Sınıfının en iyisi kimyasal olan ve belirli bir fonksiyon için mevcut olan en güvenli olanlar arasındayken, kimyasalın yerine getirdiği işlev, daha güvenli kimya yenilikçiliği için bir alan olarak düşünülmelidir.

 

FARMAKOLOJİ VE BİYOKİMYA
İnsan Metaboliti Bilgisi
Metabolit Açıklaması
Açıklama
Korozyon inhibitörü, kompleksleştirici madde, e. g. ölçek kontrolü ve şarapların demetallizasyonu için. [Nitrilotris (metilen)] trisfosfonik asit et ve kümes hayvanı ürünleri için soğutma ve imbik suyunun arıtılmasına izin verilir.


Sanayi Kullanımları
Metallerin giderilmesi için çelatlama
Metaller için çentikler
Korozyon inhibitörleri ve anti-ölçekleme maddeleri
Yağlayıcılar ve yağlayıcı katkılar
Bilinmiyor veya makul bir şekilde kesin değil
Başka türlü listelenmeyen işleme yardımcıları
Yüzey aktif maddeler


Tüketici Kullanımları
Otomotiv bakım ürünleri
Temizlik ve bakım ürünleri
Sondaj yardımı
Çamaşır ve bulaşık yıkama ürünleri
Başka yerde olmayan metal ürünler
Bilinmiyor veya makul bir şekilde kesin değil
Petrol sahası arıtma kimyasalları
Kağıt ürünleri
Su arıtma ürünleri


SU TEDAVİ AJANSI
Amino tris (metilen fosfonik asit), katı formu kristalin tozdur, suda çözünür, higroskopik, mükemmel şelasyon, düşük eşik inhibisyonu ve kafes distorsiyonu vardır. 200 ℃, düşük toksisite, iyi termal stabilite, Amino tris (metilen fosfonik asit) altında mükemmel ölçek inhibisyonu, su içinde altı pozitif ve negatif iyonlar ayrılabilir ve gibi çeşitli metal iyonları ile istikrarlı bir çelat oluşturabilir demir, bakır, alüminyum, çinko, kalsiyum, magnezyum vb. Karbonat üzerinde daha çok tercih edilen bir ölçek inhibisyon etkisine sahiptir. Ve polifosfat, polikarboksilat, nitrit ile iyi bir sinerjiye sahiptir. 40mg / L'de iyi inhibisyon vardır.
Referans kalite standartları
HG / T2841-2005 ile uyumlu olarak HG / T 2841-1997 ile uyumlu
Görünüm renksiz veya açık sarı şeffaf sıvı beyaz kristal toz
Aktif içerik (ATMP doları)% ≥ 50.0 50.0 95.0
Amino tris (metilen fosfonik asit) içeriği% ≥-40.0 88.0
Fosfit (PO33 - cinsinden)% ≤ 5.0 3.5-
Fosfat (PO43-sayım)% ≤ 1.0 0.8 0.8
Klorür (Cl-dolar)% ≤ 3.5 2.0 1.0
Demir (Fe2 + ile) içeriği mg / L ≤-20.0 20.0
Yoğunluk (20 ℃) ​​g / cm3 ≥ 1.28 1.30- pH (% 1 sulu çözelti) 1.5-2.5 1.5-2.5 2.0


ATMP ya da amino trimetilen fosfonik asit, kimyasal formül N (CHpOOh) ile fosfonik asittir. Şelatlama özellikleri vardır. Amonyak, formaldehit ve fosfor asidinin Mannich tipi reaksiyonundan sentezlenebilir.
ATMP Hakkında Uygulama Nedir?
Ayrıca, amino trimetilen fosfonik asit olarak adlandırılan ATMP, elektrik santrali, petrol sahası, merkezi klima vb. İçin sirkülasyonlu soğutma suyu sistemlerinde geniş çapta uygulanır. Ayrıca dokuma ve boya endüstrisinde de kullanılır. Antiskalant ve şelatlayıcı ajan olarak önerilen doz 1-20mg / l'dir. Bu, korozyon inhibitörü olarak kullanıldığında 20-60 mg / l'ye yükselecektir.

 

 

 

 

 


CAS NO:6419-19-8

Molecular Formula:C3H12NO9P3
Molecular Weight:299.048 g/mol


SYNONYMS
6419-19-8;(Nitrilotris(methylene))triphosphonic acid;Tris(phosphonomethyl)amine;Ferrofos 509;Aminotrimethylene phosphonic acid;Dowell L 37;Dequest 2000;Nitrilotrimethylphosphonic acid;Nitrilotrimethylenephosphonic acid;ATMP;UNII-1Y702GD0FG;NITRILOTRIS(METHYLENE)TRIPHOSPHONIC ACID;1Y702GD0FG;Sodium (nitrilotris(methylene))triphosphonate;Aminotris(methylphosphonic acid), sodium salts;Aminotri(methylene phosphonic acid), sodium salt;Aminotris(methylenephosphonic acid);;Sodium (nitrilotris(methylene))tris(phosphonate);Nitrilotris(methylene phosphonic acid), sodium salt;(Nitrilotris(methylene))trisphosphonic acid, sodium salt;7611-50-9 (tri-hydrochloride salt);Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tri-, sodium salt;2235-43-0 (penta-hydrochloride salt);NTPH;[Nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid;[nitrilotris(methylene)]tris(phosphonic acid);[bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid;Phosphonic acid, (nitrilotris(methylene))tris-;Phosphoric acid, (nitrilotris-(methylene))tris-;W-104858;6419-19-8 (Parent);103333-74-0;(nitrilotris(methylene))tris-Phosphonic acid;[nitrilotris(methylene)]tris-Phosphonic acid;Phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tris-;Phosphonic acid, P,P',P''-[nitrilotris(methylene)]tris-;Sequion OA;EINECS 243-900-0;Briquest 301;NTMP;Sequion 20H45;Dequest 2001;Phosphonic acid, P,P',P''-(nitrilotris(methylene))tris-, sodium salt (1:?);DSSTox_CID_7624;EC 229-146-5;EC 243-900-0;AC1Q6RR3;DSSTox_RID_78532;DSSTox_GSID_27624;SCHEMBL21434;4-01-00-03070 (Beilstein Handbook Reference);AC1L28I3;CHEMBL260191;DTXSID2027624;KS-00000WIQ;Amino trimethylene Phoshonic Acid;Aminotris(methylenephosphonicacid);YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N;Sym-Trimethylaminetriphosphonic acid;WSI 3310;ZINC3861121;Tox21_202753;SBB037836;nitrilotris (methylenephosphonic acid);72333-13-2 (tri-ammonium salt);AKOS003599784;94021-28-0 (hexa-ammonium salt);MCULE-9610981851;RL04446;RTR-031917;40588-62-3 (hexa-potassium salt);94021-26-8 (penta-potassium salt);94021-27-9 (tetra-ammonium salt);68413-74-1 (unspecified zinc salt);Aminotris(methylenephosphonic acid);ATMP;NCGC00164342-01;NCGC00260300-01;AJ-77775;AK110920;AN-18533;AN-19188;CC-32892;Nitrilo-N,N,N-trimethylenephosphonic Acid;Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution;SC-18354;ST011997;1,1,1-Nitrilotris(methylphosphonic Acid);CAS-6419-19-8;(nitrilotris(methylene))tri-Phosphonic acid;34274-28-7 (unspecified ammonium salt);AX8144872;KB-209336;LS-106711;TR-031917;27794-93-0 (unspecified potassium salt);FT-0622276;N0474;ST24026363;(nitrilotris-(methylene))tris-Phosphoric acid;20592-85-2 (unspecified hydrochloride salt);Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution;{[bis(phosphonomethyl)amino]methyl}phosphonic acid;C-33368;Nitrilotri(methylphosphonic acid), >=97.0% (T);p,p',p''-(Nitrilotris(methylene))tris-Phosphonic acid;Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution, 50 wt. % in H2O;275797-11-0;39470-48-9;57515-65-8;80209-58-1;90735-66-3;99719-52-5;P,P inverted exclamation mark ,P inverted exclamation mark inverted exclamation mark -[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic Acid

 

PROPERTIES
ATMP has excellent chelation, low threshold inhibition and lattice distortion ability. It can prevent scale formation, calcium carbonate in particular, in water system. ATMP has good chemical stability and is hard to be hydrolyzed in water system. At high concentration, it has good corrosion inhibition.
ATMP is used in industrial circulating cool water system and oilfield water pipeline in fields of thermal power plant and oil refinery plant. ATMP can decrease scale formation and inhibit corrosion of metal equipment and pipeline. ATMP can be used as chelating agent in woven and dyeing industries and as metal surface treatment agent.
The solid state of ATMP is crystal powder, soluble in water, easily deliquescence, suitable for usage in winter and freezing districts. Because of its high purity, it can be used in woven & dyeing industries and as metal surface treatment agent.
ATMP or aminotris(methylenephosphonic acid) is a phosphonic acid with chemical formula N(CH2PO3H2)3. It has chelatingproperties. It can be synthesized from the Mannich-type reaction of ammonia, formaldehyde, and phosphorous acid, in a manner similar to the Kabachnik-Fields reaction. Amino tris(methylene phosphonic acid) is often used with other organic acid, polylactic acid or salt to form organic water treatment agents for circulating cooling water systems under a variety of different water quality conditions. The amount of 1~20mg/L is preferred; in an amount of 20~60mg/L when used as a corrosion inhibitor .
Amino tris(methylene phosphonic acid)is acidic, pay attention to labor protection, should avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with plenty of water.
ATMP has better antiscale performance than that of polyphosphate through its excellent chelating ability, low threshold inhibition and lattice distortion process. It can prevent scale formation in water systems. ATMP is the phosphonate analog of nitrilotriacetic acid.


Chemical Properties
colourless liquid


USAGE
ATMP is usually used together with organophosphoric acid, polycarboxylic acid and salt to built all organic alkaline water treatment agent. ATMP can be used in many different circulating cool water system. The dosage of 1-20mg/L is recommended. As corrosion inhibitor, the dosage of 20-60mg/L is preferred.


It is used for power plants, refineries, petrochemicals, fertilizer plant cooling water, oil field injection water system,particularly suitable for hard high-calcium, low concentration multiple systems, such as power plants and high hardness high salinity, bad water quality conditions of the oil pipeline inhibitors,which may decrease the risk of corrosion and scaling of metal equipment and pipeline. In the textile printing and dyeing industry,Amino tris(methylene phosphonic acid) is used as a metal ion chelating agent, metal surface treatment agent.
The above information is edited by the chemicalbook of Tian Ye.
Used for the scale prevention of cooling water system, oil pipeline and boiler; Used as the scale inhibitor for the oil pipeline with high hardness, high salinity and bad water quality; Used as scale inhibitor and corrosion inhibitor for the treatment of cooling water, boiler water, oil field water; Used for circulating cooling water of thermal power plant and an oil refinery. A powerful complexing agent. A potent acid sphingomyelinase inhibitor.


Detergents and cleaning agents
Water treatment
Scaling inhibition
Chelation


PACKAGE AND STORAGE
ATMP liquid:200L plastic drum,IBC(1000L),customers' requirement.
ATMP solid: 25kg/bag, customers' requirement.
Storage for ten months in shady room and dry place.
SAFETY PROTECTION
Acidity, Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water.


SAFETY AND HAZARDS
Hazards Identification
GHS Classification
GHS Hazard Statements
Aggregated GHS information provided by 530 companies from 25 notifications to the ECHA C&L Inventory. Each notification may be associated with multiple companies.


Reported as not meeting GHS hazard criteria by 57 of 530 companies.


Of the 24 notification(s) provided by 473 of 530 companies with hazard statement code(s):


H290 (43.13%): May be corrosive to metals [Warning Corrosive to Metals]
H315 (42.71%): Causes skin irritation [Warning Skin corrosion/irritation]
H319 (83.3%): Causes serious eye irritation [Warning Serious eye damage/eye irritation]


Information may vary between notifications depending on impurities, additives, and other factors. The percentage value in parenthesis indicates the notified classification ratio from companies that provide hazard codes. Only hazard codes with percentage values above 10% are shown.


Precautionary Statement Codes
P234, P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P321, P332+P313, P337+P313, P362, P390, and P404


EPA Safer Chemical
Aminotrimethylene phosphonic acid - Yellow triangle - The chemical has met Safer Choice Criteria for its functional ingredient-class, but has some hazard profile issues. Specifically, a chemical with this code is not associated with a low level of hazard concern for all human health and environmental endpoints. While it is a best-in-class chemical and among the safest available for a particular function, the function fulfilled by the chemical should be considered an area for safer chemistry innovation.


PHARMACOLOGY AND BIOCHEMISTRY
Human Metabolite Information
Metabolite Description
Description
Corrosion inhibitor, complexing agent, e. g. for scale control, and demetallisation of wines. [Nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid is a permitted for treatment of cooling and retort water for meat and poultry product


Industry Uses
Chelant for metals removal
Chelant for metals removsl
Corrosion inhibitors and anti-scaling agents
Lubricants and lubricant additives
Not known or reasonably ascertainable
Processing aids, not otherwise listed
Surface active agents


Consumer Uses
Automotive care products
Cleaning and furnishing care products
Drilling aid
Laundry and dishwashing products
Metal products not covered elsewhere
Not known or reasonably ascertainable
Oilfield treating chemicals
Paper products
Water treatment products


WATER TREATMENT AGENT
Amino tris(methylene phosphonic acid), its solid form is crystalline powder, soluble in water, hygroscopic, has excellent chelation, low threshold inhibition and lattice distortion. It has excellent scale inhibition below 200 ℃, low toxicity, good thermal stability, Amino tris(methylene phosphonic acid) can be dissociated into six positive and negative ions in the water, and can form a stable chelate with a variety of metal ions such as iron, copper, aluminum, zinc, calcium, magnesium, etc. It has a more preferable scale inhibition effect on carbonate . And it has good synergy with the polyphosphate, polycarboxylate, nitrite. There are good inhibition when in 40mg/L.
Reference quality standards
In line with HG/T 2841-1997 in line with HG/T2841-2005
Appearance colorless or light yellow transparent liquid white crystalline powder
Active content (ATMP dollars)% ≥ 50.0 50.0 95.0
Amino tris(methylene phosphonic acid)content% ≥-40.0 88.0
Phosphite (in terms PO33-)% ≤ 5.0 3.5-
Phosphate (PO43-to count)% ≤ 1.0 0.8 0.8
Chloride (Cl-dollars)% ≤ 3.5 2.0 1.0
Iron (with Fe2 +) content mg/L ≤-20.0 20.0
Density (20 ℃) g/cm3 ≥ 1.28 1.30- pH (1% aqueous solution) 1.5-2.5 1.5-2.5 2.0


ATMP or amino trimethylene phosphonic acid is a phosphonic acid with chemical formula N(CH₂PO₃H₂)₃. It has chelating properties. It can be synthesized from the Mannich-type reaction of ammonia, formaldehyde, and phosphorous acid
What Is The Application About ATMP
ATMP ,also called amino trimethylene phosphonic acid is broadly applied in recirculated cooling water systems for power station, oil field, central air-conditioning etc. It is also used in woven and dyeing industry. As antiscalant and chelating agent, the recommended dosage is 1-20mg/l. This will increase to 20-60mg/l if used as corrosion inhibitor.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.