1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ALÜMİNYUM KLOROHİDRAT (ALUMINIUM CHLORHYDRATE)

CAS No:12042-91-0


SYNONYMS
ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE; ALUMINUM CHLORHYDRATE; ALUMINUM CHLORHYDRATE 50% SOLUTION; ALUMINUM CHLORHYDROXIDE; ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE; ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE (AL2CL (OH) 5) ; ALUMINUM CHLORIDE, BASIC; ALUMINUM CHLOROHYDROL; ALUMINUM HYDROXYCHLORIDE; ALUMINUM OXYCHLORIDE; BASIC ALUMINUM CHLORIDE; Aluminium chlorohydrate; Aluminium chlorohydroxide;DB11573;12359-72-7; AACH-7171, ACH 325, ACH 331, ACH 7-321, Al2-Cl-H5-O5, Aloxicoll, Aquarhone 18, Astringen, Astringen 10, Banoltan White, Berukotan AC-P, Cartafix LA, Cawood 5025, E 200, E 200 (coagulant), Gelsica, HPB 5025, Hessidrex WT, Hydral, Hydrofugal, Kempac 10, Kempac 20, Kemwater PAX 14, Locron, Locron P, Locron S, Nalco 8676, OCAL, Oulupac 180, PAC, PAC (salt), PAC 250A, PAC 250AD, PACK 300M, PALC, Paho 2S, Sansudor;UNII-HPN8MZW13M, Wickenol cps 325, [Al2(OH)nCL6-n]m, aluminium chlorhydrate, aluminium chloride basic, aluminium chlorohydroxide, aluminol ACH, aluminum chloride hydroxide, aluminum chloride hydroxide oxide, basic, aluminum chloride oxide, aluminum chloride, basic, aluminum chlorohydrate (anhydrous), aluminum chlorohydrol, aluminum hydroxide chloride


ALÜMİNYUM Klorhidrat DÜZEY: Alüminyum Klorohidrat, aşağıdaki gibi deneysel olarak açıklanan kompleks bazik alüminyum klorürden oluşan kompleks bir inorganik tuzdur: Bu kompleks polimeriktir, gevşek bir şekilde hidratlanmıştır ve 2.1`den başlayıp 1,9`dan 1`e kadar olmak üzere bir dizi alüminyum ila klorür bileşimini kapsar. Amerika Birleşik Devletleri`nde , OTC ilaç ürünlerinde bir aktif bileşen olarak Alüminyum Klorohidrat kullanılabilir. Aktif bir ilaç bileşeni olarak kullanıldığında, kurulan isim Alüminyum Klorohidrattır. Alüminyum klorohidrat, AlnCl (3n-m) (OH) m genel formülü ile bir suda çözünür alüminyum kompleksleri grubudur. Reçetesiz satılan hijyen ürünlerinde aktif terlemeyi önleyici ajan olarak% 25`e kadar yer almaktadır. Alüminyum klorohidratın birincil etki alanı, cilt yüzeyine nispeten yakın olan stratum korneum tabakasının seviyesindedir. Su arıtma işleminde de bir koagülan olarak kullanılır. Alüminyum klorohidrat, AlnCl (3n-m) (OH) m genel formülüne sahip bir tuz grubudur. Deodorantlarda ve antiperspirantlarda ve su arıtmada topaklayıcı olarak kullanılır. Alüminyum klorohidrat, alüminyumun hidroklorik asit ile reaksiyona sokulmasıyla ticari olarak üretilebilir. Alüminyum metal, alümina trihidrat, alüminyum klorür, alüminyum sülfat ve bunların kombinasyonları dahil olmak üzere bir dizi alüminyum içeren hammadde kullanılabilir.
Alüminyum klorohidrat, genel formül AlnCl (3n-m) (OH) m`ye sahip bir grup özel alüminyum tuzudur. Antiperspirant olarak kozmetikte ve su arıtmada pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.
Su arıtmasında, bu bileşik bazı durumlarda yüksek şarjı nedeniyle tercih edilir, bu da askıda malzemelerin stabilize edilmesinde ve çıkarılmasında alüminyum sülfat, alüminyum klorür ve çeşitli polialüminyum klorür ve polialüminyum klorisülfat gibi diğer alüminyum tuzlarına kıyasla daha etkili olmasını sağlar. Alüminyum yapının, alüminyum klorohidrattan daha düşük bir net şarjla sonuçlandığı. Ayrıca, HCl`nin yüksek nötralizasyon derecesi, diğer alüminyum ve demir tuzlarına kıyasla arıtılmış su pH`ı üzerinde minimal etki ile sonuçlanır.


Kullanımları
Emniyet
Alzheimer hastalığı
Meme kanseri
yapı
sentez


EMNİYET
Gıda ve İlaç İdaresi, antiperspirantlarda alüminyum klorohidrat kullanımını güvenli olarak kabul eder ve% 25`e kadar konsantrasyonlarda kullanılabilir [
Alzheimer hastalığı
Çalışmalar, antiperspirantların ve Alzheimer hastalığının maruziyeti ile uzun süreli kullanımı arasında sadece göz ardı edilebilir bir ilişki bulmuştur. Antiperspirantlarda alüminyuma maruz kalmanın ilerleyici demans ve Alzheimer hastalığına yol açtığına dair yeterli kanıt yoktur.
Alzheimer Derneği`nin tıbbi ve bilimsel ilişkilerinin kıdemli direktörü olan Heather M. Snyder, "Alzheimer ve alüminyum arasındaki bağlantıya bakan çok fazla araştırma vardı ve önerilecek kesin bir kanıt bulunmuyor. bir bağlantı var ".
Meme kanseri
Uluslararası Doğurganlık ve Kadın Hastalıkları Dergisi, koltukaltı kozmetiklerinde kullanılan bazı kimyasalların Amerikan Kanser Derneği`nin tıbbi içerik direktörü Ted S. Gansler`in riskini artırdığına dair hiçbir kanıt bulamadı. "Antiperspirant veya deodorant kullanımı konusunda ikna edici kanıt yoktur. Kanser riskini artırır "


YAPISI
Alüminyum klorohidrat en iyi inorganik bir polimer olarak tanımlanır ve yapısal olarak karakterize etmek zordur. Bununla birlikte, jel geçirgenlik kromatografisi, X-ışını kristalografisi ve 27A1-NMR gibi teknikler Nazar [7] ve Laden [8] de dahil olmak üzere çeşitli grupların araştırmalarında kullanılmıştır ve materyalin bir Keggin ile Al13 ünitelerine dayalı olduğunu göstermişlerdir. iyon yapısı ve bu temel birim daha sonra büyük poli-alüminyum kompleksleri oluşturmak için kompleks dönüşümlere uğrar.


SENTEZ
Alüminyum klorohidrat, alüminyumun hidroklorik asit ile reaksiyona sokulmasıyla ticari olarak üretilebilir. Alüminyum metal, alümina trihidrat, alüminyum klorür, alüminyum sülfat ve bunların kombinasyonları dahil olmak üzere bir dizi alüminyum içeren hammadde kullanılabilir. Ürünler sodyum / kalsiyum / magnezyum klorür veya sülfat gibi yan ürün tuzları içerebilir.
Alüminyum metalin hidroklorik asitle reaksiyonu sonucu oluşan hidrojen ile ilgili patlama tehlikesinden dolayı, en yaygın endüstriyel uygulama, alüminyum hidroksitin hidroklorik asitle reaksiyona sokulmasıyla bir alüminyum klorohidrat (ACH) çözeltisinin hazırlanmasıdır. ACH ürünü, açık bir karıştırma tankında buhar kullanılarak 100 ° C`de alüminyum külçeler ile reaksiyona sokulur. Al-ACH oranı ve izin verilen reaksiyon süresi PACnm oranının polimer şeklini belirler.


İnorganik yüksek moleküllü polimerler
Poli alüminyum klorür, bazı çimentolu özelliklere sahip inorganik bir yüksek moleküllü bir polimerdir. Refrakter kaplama, ultra saf alümina ürünleri ve refrakter beton malzeme bağlayıcı olarak kullanılabilir. Poli alüminyum klorür çok değerlikli bir polihidroksi elektrolittir ve AlCl3`ün Al (OH) 3`e hidrolizinin ara ürünü olarak görülebilir. Kolloidal çekirdek, asidik olan hidroliz ürünü ile pozitif yük içerir. Bu ürünlerin bileşimi, belirli koşullar altında belirli oranlarda çeşitli sulu komplekslerin karışık sistemidir. İfade formülü [Al2 (OH) n • Cl6-n] m`dir, burada n = 1-5, m≤10`dur. Hazırlık ve performans farkı nedeniyle, Poli alüminyum klorür ayrıca hidroksi alüminyum klorür, bazik alüminyum klorür ve polimerik alümina olarak da adlandırılabilir. Fiziksel ve kimyasal özelliklerin ana indeksi, alkalinite, pH değeri, Al2O3 içeriği ve nispi yoğunluk içerir. Poli alüminyum klorür, hammaddeler açısından zengindir ve refrakter betonun refraktörlüğünü azaltmadan düşük maliyetlidir. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda güçlü bir aktiviteye sahiptir ve küçük miktarlarda hızlandırıcılarla doping edildiğinde oda sıcaklığında sertleştirilebilir ve böylece ümit vaat eden çimento malzemesidir.


KULLANIMLARI
Bir çeşit refrakter bağlayıcıdır. Bu, hidroklorik asit çözünmesi, hidroliz ve polimerizasyon gibi çeşitli kimyasal / fiziksel arıtma aşamalarına maruz kalan alüminyum içeren malzeme veya alüminyum metalden yapılmış bir tür alüminyum hidroksittir. Poli alüminyum klorür, AlCl3`ün Al (OH) 3`e hidroliz işleminin aracı olarak alınabilir ve bu nedenle hidroliz çözeltisi asidiktir. Poli alüminyum klorür ayrıca [Al2 (OH) nCl6-n] m olan kimyasal formülü ile hidroksi alüminyum veya bazik alüminyum klorür olarak da bilinir, burada n 6`ya eşit veya 6`ya eşit ise alümina sol olarak adlandırılabilir. Poli alüminyum klorürün gevşek refrakter bağlayıcı bir madde olarak uygulanması, refraktörlüğünü etkilemeyecektir. Isıtma işlemi sırasında poli alüminyum klorürün dehidrasyonu ve ayrışması sırasında üretilen Al203, sinterlemeyi kolaylaştırabilen ve dolayısıyla refrakter bağlayıcı olarak kullanılmaya uygun olan yüksek derecede dispersiyona sahip bir tür aktif alümina oksittir.
Poli alüminyum klorür, ateşe dayanıklı olmayan ürünler, ateşe dayanıklı plastikler ve sıkıştırma ve dökümün bağlanma maddesi üretmek için ateşlememek veya ateşlemede kullanılabilir. Monolitik refrakterin bağlayıcı maddesi olarak kullanıldığında, hem düşük hem de çok yüksek bağ mukavemeti olan poli alüminyum klorür ile hem alkalinite hem de yoğunluk üzerinde belirli bir gereklilik vardır. Genel olarak, alkalize edilmiş dereceye sahip poli alüminyum klorür% 46 ila% 72 arasındadır ve yoğunluk 1.17 ~ 1.23 kg / m3 arasındadır ve iyi bir bağlanma mukavemetine sahiptir. Refrakter dökümün bağlama maddesi olarak kullanıldığında, Magnezyum alüminyum spinel, elektronik erime MgO ve çimento koagülasyon hızlandırıcısı olarak sentezleme için kullanılabilir. Ancak, poli alüminyum klorürü, asidik çözeltisi (pH <5) nedeniyle, şekilsiz refrakter bağlayıcı olarak uygularken, hidrojeni serbest bırakmak ve malzemenin şişmesine neden olmak için refrakterde bulunan demir ve demir içeren bileşiklerle reaksiyona girecektir. Bu nedenle, preparasyon teknolojisi şişmeyi ve iyi kalıplanmış ürünün veya astarın daha fazla çatlamasını önlemek için yaşlanma adımını içermelidir.

İçme suyu arıtma prosesinde ve çeşitli endüstriyel atık sularda kullanılabilir.
Topaklayıcılar olarak, esas olarak içme suyunun arıtılmasında ve demir, florin, kadmiyum, radyoaktif kirlenmenin yanı sıra yüzen petrolün uzaklaştırılması gibi özel suların arıtılmasında kullanılır. Ayrıca atık su arıtma gibi endüstriyel atık suların arıtılmasında da kullanılabilir. Ayrıca, hassas döküm, ilaç, kağıt ve deri için de kullanılabilir. Alüminyum klorohidrat ticari antiperspirantlarda en yaygın aktif bileşenlerden biridir. Deodorantlarda ve antiperspirantlarda en yaygın kullanılan varyasyon Al2Cl (OH) 5`dir.
Alüminyum klorohidrat aynı zamanda su ve atık su arıtma işlemlerinde bir pıhtılaşma maddesi olarak kullanılır ve süspansiyonda bulunan çözünmüş organik maddeleri ve kolloidal parçacıkları uzaklaştırır.


KİMYASAL ÖZELLİKLER
Renksiz veya sarı reçineli katıdır. Çözeltisi, içindeki safsızlıklardan dolayı bazen grimsi siyah bir mukus olarak görülen renksiz veya sarımsı şeffaf bir sıvıdır. Suda kolayca çözünür.
Üretim yöntemi
Kaynama piroliz metodu: 170 ° C`de kaynama ve piroliz için kristalli alüminyum klorür koymak; Üretilen hidrojen klorür, geri dönüşüm için% 20 hidroklorik asit hazırlamak için su tarafından emilir. Daha sonra 60 ℃`de yaşlandırma ve polimerizasyon için daha sonra eklenmiş suya sahip olmak için su ekleyin; Daha sonra katı alüminyum, katı alüminyum bitmiş ürün elde etmek için katılaşma, kuruluk, ezmek yoluyla gidin.
Kaynama piroliz metodu: Alüminyum külünü (esas olarak alümina ve metal alüminyumdan oluşan), yıkama suyuyla belirli bir oranda önceden beslenen reaktöre koyun, karıştırın ve yavaş yavaş kurutma ve polimerizasyon ile pH 4.2`ye kadar hidroklorik asit ilave edin. 4.5 ve çözeltinin nispi yoğunluğu 1.2`dir. Bir sıvı poli alüminyum klorür elde etmek için sedimantasyon gerçekleştirin. Sıvı ürün seyreltme ve filtrelemeye tabi tutuldu, buharlaştırma yoluyla konsantre edildi, katı poli alüminyum klorür ürünlerinin elde edilmesi için kurutuldu.


İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması Soluma: Temiz havaya çıkarın ve nefes almak için rahat bir pozisyonda dinlendirin. Solunum güçlüğü devam ederse tıbbi yardım alın.
Ciltle Temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Bol sabun ve su ile iyice yıkayın, ardından en az 15 dakika suyla durulayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Göz Teması: Birkaç dakika dikkatlice su ile durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontak lensleri çıkarın. En az 60 dakika boyunca durulamaya devam edin. Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
Yutma: Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora / hekime başvurun.
Genel: Ciddi göz tahrişine neden olur. Cilt tahrişine neden olur. Solunum tahrişine neden olabilir. Çoğu
Önemli Belirtiler ve Etkiler Hem Akut ve Gecikmiş Soluma: Solunum tahrişine neden olabilir.
Cilt Teması: Ciltte tahrişe neden olur.
Göz Teması: Ciddi göz tahrişine neden olur.
Yutma: Yutulması zararlı olabilir veya yan etkileri vardır.
Kronik Belirtiler: Normal kullanım koşullarında beklenmez. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım alın (mümkünse etiketi gösterin). Acil Tıbbi Dikkat ve Gerekli Özel Tedavi Endikasyonları
YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Maddeyi Söndürme Maddesi Madde veya Karışımdan Önlem Alınan Özel Önlemler
Yangın: Herhangi bir kimyasal yangınla savaşırken dikkatli olun.
İtfaiyeciler için Tavsiye Yangın Söndürme Talimatları: Maruz kalan konteynerleri soğutmak için su spreyi veya sis kullanın.
Yangın Söndürme Sırasında Koruma: Solunum koruması da dahil olmak üzere uygun koruyucu ekipman olmadan yangın alanına girmeyin.
Tehlikeli Yanma Ürünleri: Alüminyum oksitleri.


KAZALARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Kişisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri Genel Önlemler: Cilt, göz veya giyim ile temastan kaçının. Solunumdan kaçının (buhar, buğu, sprey).
Acil Olmayan Personel Koruyucu Ekipmanı için: Uygun kişisel koruma ekipmanı (PPE) kullanın.
Acil Durum Prosedürleri: Gereksiz personeli tahliye edin.
Acil Durum Personeli Koruyucu Ekipmanı için: Temizlik ekibini uygun bir koruma ile donatın.
Acil Durum Prosedürleri: Güvenli ise sızıntıyı durdurun. Havalandırmayı havalandırın. Çevresel Önlemler Kanalizasyona ve kamu sularına girişi engelleyin. Sıvı kanalizasyona veya kamuya su girerse yetkili mercilere bildiriniz.

Güvenli Kullanım için Önlemler Hijyen Tedbirleri: Endüstriyel hijyen ve güvenlik prosedürlerine uygun olarak taşıyınız. Yemek yemeden, içmeden veya sigara içmeden ve işten çıkmadan önce elleri ve diğer maruz kalan alanları yumuşak sabun ve suyla yıkayın. Depolama, transfer ve taşıma sırasında iyi temizlik uygulamalarını kullanın. Herhangi bir uyumsuzluk da dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları

Teknik Önlemler: İlgili yönetmeliklere uyun.
Saklama Koşulları: Kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir yerde saklayın. Kullanılmadığı zaman kabı kapalı tutun. Doğrudan güneş ışığından, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklardan ve uyumsuz malzemelerden uzak tutun / saklayın.
Uyumsuz Malzemeler: Kuvvetli asitler, güçlü bazlar, güçlü oksitleyiciler. Aside dayanıklı metaller. Galvanizli yüzeyler. Belirli Son Kullanımlar Bulanıklık, renk, asılı katı maddeler ve fosforun giderilmesi için belediye ve endüstriyel su ve atıksu arıtımı. Çamur sıkıştırma ve hacim azaltma. Lagün tedavisi. Yağlı atıksu arıtma ve çözünmüş hava yüzdürme. Emülsiyon kırma. Kağıt makinesi pitch kontrolü. Tutma ve drenaj yardımı, perde kontrolü ve nötr boyutu
6.0 ila 7.8 pH aralığında çalışan kağıt makineleri için bağlayıcı madde. Kağıt makinesine uygulama noktası, maksimum fayda elde etmede kritik öneme sahiptir. Bu ürün fourdrinier ve silindir makinelerinin yanı sıra ikiz tel şekillendiricilerde kullanılabilir. Çeşitli kağıt ve karton kaliteleri için etkilidir.

 

 

 

 

 

 

CAS No:12042-91-0

SYNONYMS
ALUMINIUM HYDROXYCHLORIDE; ALUMINUM CHLORHYDRATE; ALUMINUM CHLORHYDRATE 50% SOLUTION; ALUMINUM CHLORHYDROXIDE; ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE; ALUMINUM CHLORIDE HYDROXIDE (AL2CL (OH) 5) ; ALUMINUM CHLORIDE, BASIC; ALUMINUM CHLOROHYDROL; ALUMINUM HYDROXYCHLORIDE; ALUMINUM OXYCHLORIDE; BASIC ALUMINUM CHLORIDE; Aluminium chlorohydrate; Aluminium chlorohydroxide;DB11573;12359-72-7; AACH-7171, ACH 325, ACH 331, ACH 7-321, Al2-Cl-H5-O5, Aloxicoll, Aquarhone 18, Astringen, Astringen 10, Banoltan White, Berukotan AC-P, Cartafix LA, Cawood 5025, E 200, E 200 (coagulant), Gelsica, HPB 5025, Hessidrex WT, Hydral, Hydrofugal, Kempac 10, Kempac 20, Kemwater PAX 14, Locron, Locron P, Locron S, Nalco 8676, OCAL, Oulupac 180, PAC, PAC (salt), PAC 250A, PAC 250AD, PACK 300M, PALC, Paho 2S, Sansudor;UNII-HPN8MZW13M, Wickenol cps 325, [Al2(OH)nCL6-n]m, aluminium chlorhydrate, aluminium chloride basic, aluminium chlorohydroxide, aluminol ACH, aluminum chloride hydroxide, aluminum chloride hydroxide oxide, basic, aluminum chloride oxide, aluminum chloride, basic, aluminum chlorohydrate (anhydrous), aluminum chlorohydrol, aluminum hydroxide chloride


ALUMINUM CHLOROHYDRATE: Aluminum Chlorohydrate is a complex inorganic salt that consists of complex basic aluminumchloride described empirically as: This complex is polymeric, loosely hydrated and encompasses a range of aluminum to chlorideratios from 2.1 down to but not including 1.9 to 1. In the United States, Aluminum Chlorohydrate may be used as an active ingredient in OTC drug products. When us ed as an active drug ingredient, the established name is Aluminum Chlorohydrate. Aluminum chlorohydrate is a group of water-soluble aluminum complexes with the general formula AlnCl(3n-m)(OH)m. It is included up to 25% in over-the-counter hygiene products as an active antiperspirant agent. The primary site of action of aluminum chlorohydrate is at the level of the stratum corneum layer, which is relatively near the skin surface . It is also used as a coagulant in the water purification process. Aluminium chlorohydrate is a group of salts having the general formula AlnCl(3n-m)(OH)m. It is used in deodorants and antiperspirants and as a flocculant in water purification. Aluminium chlorohydrate can be commercially manufactured by reacting aluminium with hydrochloric acid. A number of aluminium-containing raw materials can be used, including aluminium metal, alumina trihydrate, aluminium chloride, aluminium sulfate and combinations of these
Aluminium chlorohydrate is a group of specific aluminium salts having the general formula AlnCl(3n-m)(OH)m. It is used in cosmetics as an antiperspirant and as a coagulant in water purification.
In water purification, this compound is preferred in some cases because of its high charge, which makes it more effective at destabilizing and removing suspended materials than other aluminium salts such as aluminium sulfate, aluminium chloride and various forms of polyaluminium chloride and polyaluminium chlorisulfate, in which the aluminium structure results in a lower net charge than aluminium chlorohydrate. Further, the high degree of neutralization of the HCl results in minimal impact on treated water pH when compared to other aluminium and iron salts.


Uses
Safety
Alzheimer`s disease
Breast cancer
Structure
Synthesis


SAFETY
The Food and Drug Administration considers the use of aluminium chlorohydrate in antiperspirants to be safe and it is permitted in concentrations up to 25%[
Alzheimer`s disease
Studies have found only a negligible association between exposure to and long-term use of antiperspirants and Alzheimer`s disease. There is no adequate evidence that exposure to aluminium in antiperspirants leads to progressive dementia and Alzheimer`s disease.
Heather M. Snyder, the senior associate director of medical and scientific relations for the Alzheimer`s Association, has stated, "There was a lot of research that looked at the link between Alzheimer`s and aluminium, and there hasn`t been any definitive evidence to suggest there is a link".
Breast cancer
The International Journal of Fertility and Women`s Medicine found no evidence that certain chemicals used in underarm cosmetics increase the risk of Ted S. Gansler, the director of medical content for the American Cancer Society, stated "There is no convincing evidence that antiperspirant or deodorant use increases cancer risk"


STRUCTURE
Aluminium chlorohydrate is best described as an inorganic polymer and as such is difficult to structurally characterise. However, techniques such as gel permeation chromatography, X-ray crystallography and 27Al-NMR have been used in research by various groups including that of Nazar[7] and Laden[8] to show that the material is based on Al13 units with a Keggin ion structure and that this base unit then undergoes complex transformations to form larger poly-aluminium complexes.


SYNTHESIS
Aluminium chlorohydrate can be commercially manufactured by reacting aluminium with hydrochloric acid. A number of aluminium-containing raw materials can be used, including aluminium metal, alumina trihydrate, aluminium chloride, aluminium sulfate and combinations of these. The products can contain by-product salts, such as sodium/calcium/magnesium chloride or sulfate.[
Because of the explosion hazard related to hydrogen produced by the reaction of aluminium metal with hydrochloric acid, the most common industrial practice is to prepare a solution of aluminium chlorohydrate (ACH) by reacting aluminium hydroxide with hydrochloric acid. The ACH product is reacted with aluminium ingots at 100 °C using steam in an open mixing tank. The Al to ACH ratio and the time of reaction allowed determines the polymer form of the PAC n to m ratio.


Inorganic high-molecule polymers
Poly aluminium chloride is an inorganic high-molecule polymer with some cementitious property. It can be used as the binder of refractory coating, ultra-pure alumina products and refractory concrete material. Poly aluminium chloride is a multivalent, polyhydroxy electrolyte and can be seen as the intermediate product of the hydrolysis of AlCl3 into Al (OH) 3. The colloidal nucleus contains positive charge with the hydrolysis product being acidic. The composition of these products is the mixed system of various kinds of aqueous complexes in certain ratio under certain conditions. Its expression formula is [Al2 (OH) n • Cl6-n] m, wherein n = 1-5, m≤10. Owing to the difference in the preparation and performance, Poly aluminium chloride can also be called as hydroxy aluminum chloride, basic aluminum chloride, and polymeric alumina. The main index of physical and chemical properties includes alkalinity, pH value, Al2O3 content and the relative density. Poly aluminium chloride is rich in raw materials and has low cost without causing decrease of the refractoriness of refractory concrete. It also has strong activity at high temperatures and can be hardened at room temperature when doped with small quantities of accelerators and thus is promising cement material.


USES
It is one kind of refractory binder. It is a kind of aluminum hydroxide sol made from aluminum-containing material or aluminum metal which subject to several chemical/physical treatment steps such as hydrochloric acid dissolution, hydrolysis, and polymerization. Poly aluminium chloride can be taken as the intermediate of the hydrolysis process of AlCl3 into Al(OH)3 and therefore the hydrolysis solution is acidic. Poly aluminium chloride is also known as hydroxy aluminum or basic aluminum chloride with the chemical formula being [Al2 (OH) nCl6-n] m, wherein if the n is close to or equal to 6, it can be called as alumina sol. Applying poly aluminium chloride as a binding agent of loose refractory will not affect its refractoriness. The Al2O3 generated during the dehydration and decomposition of poly aluminium chloride during the heating process is a kind of active alumina oxide with high-degree of dispersion which can facilitate the sintering, and thus being suitable for being used as the refractory binder.
Poly aluminium chloride can be used for non-firing or fired to generate refractory products, fire-resistant plastic, and the binding agent of ramming and casting. When being used as the binding agent of monolithic refractory, it has certain requirement on both the alkalinity and density with poly aluminium chloride with either too low or too high bond strength not good. In general, poly aluminium chloride with alkalized degree being within 46% to 72% and the density being within 1.17~1.23kg/m3 has a good binding strength. When used as the binding agent of refractory casting, it can be used for synthesizing Magnesium aluminium spinel, electronic melting MgO and as the coagulation accelerator of cement. But when applying the poly aluminium chloride as unshaped refractory binder, because of its acidic solution (pH <5), it will have reaction with iron and iron-containing compounds contained in the refractory to release hydrogen and cause swelling of the material. Therefore, the preparation technology should contain aging step in order to avoid the swelling and further cracking of good molded product or lining.
It can be used for the purification process of drinking water as well as various kinds of industrial waste water.
As flocculants, it is mainly used for purifying drinking water and the treatment of special water such as removal of iron, fluorine, cadmium, radioactive contamination as well as floating oil. It can also be used for the treatment of industrial wastewater such as dyeing wastewater. Moreover, it can also be used for precision casting, pharmaceutical, paper, and leathering. Aluminium chlorohydrate is one of the most common active ingredients in commercial antiperspirants.The variation most commonly used in deodorants and antiperspirants is Al2Cl(OH)5.
Aluminium chlorohydrate is also used as a coagulant in water and wastewater treatment processes to remove dissolved organic matter and colloidal particles present in suspension.


CHEMICAL PROPERTIES
It is colorless or yellow resinous solid. Its solution is a colorless or yellowish transparent liquid, sometimes exhibits as grayish black mucus due to impurities in it. It is easily soluble in water.
Production method
Boiling pyrolysis method: put the crystalline aluminum chloride for boiling and pyrolysis at 170 °C; the generated hydrogen chloride is absorbed by water to prepare 20% hydrochloric acid for recycling. Further add water to have a then added water for aging and polymerization at 60 ℃; Then further go through solidification, dryness, crush to obtain the solid finished product of poly aluminium chloride.
Boiling pyrolysis method: put the aluminum ash (mainly composed of alumina and metal aluminum) into the reactor pre-supplied with washing water at a certain ratio, stir and slowly add hydrochloric acid for condensation reaction with curing and polymerization to a pH of 4.2 to 4.5 and the relative density of the solution being 1.2. Conduct sedimentation to obtain a liquid poly aluminum chloride. The liquid product was subject to dilution and filtering, concentration by evaporation, drying to obtain the solid poly aluminum chloride products.


Description of First Aid Measures Inhalation: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Obtain medical attention if breathing difficulty persists.
Skin Contact: Remove contaminated clothing. Gently wash with plenty of soap and water followed by rinsing with water for at least 15 minutes. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wash contaminated clothing before reuse.
Eye Contact: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing for at least 60 minutes. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Ingestion: Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
General: Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause respiratory irritation. Most
Important Symptoms and Effects Both Acute and Delayed Inhalation: May cause respiratory irritation.
Skin Contact: Causes skin irritation.
Eye Contact: Causes serious eye irritation.
Ingestion: Ingestion is likely to be harmful or have adverse effects.
Chronic Symptoms: None expected under normal conditions of use. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Indication of Any Immediate Medical Attention and Special Treatment Needed
FIRE-FIGHTING MEASURES Extinguishing Media Special Hazards Arising From the Substance or Mixture Precautionary Measures
Fire: Exercise caution when fighting any chemical fire.
Advice for Firefighters Firefighting Instructions: Use water spray or fog for cooling exposed containers.
Protection During Firefighting: Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.
Hazardous Combustion Products: Oxides of aluminum.
ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Personal Precautions, Protective Equipment and Emergency Procedures General Measures: Avoid all contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing (vapor, mist, spray).
For Non-Emergency Personnel Protective Equipment: Use appropriate personal protection equipment (PPE).
Emergency Procedures: Evacuate unnecessary personnel.
For Emergency Personne Protective Equipment: Equip cleanup crew with proper protection.
Emergency Procedures: Stop leak if safe to do so. Ventilate area. Environmental Precautions Prevent entry to sewers and public waters. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.


Precautions for Safe Handling Hygiene Measures: Handle in accordance with good industrial hygiene and safety procedures. Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. Use good housekeeping practices during storage, transfer and handling. Conditions for Safe Storage, Including Any Incompatibilities
Technical Measures: Comply with applicable regulations.
Storage Conditions: Store in a dry, cool and well-ventilated place. Keep container closed when not in use. Keep/Store away from direct sunlight, extremely high or low temperatures and incompatible materials.
Incompatible Materials: Strong acids, strong bases, strong oxidizers. Non acid-proof metals. Galvanized surfaces. Specific End Use(s) Municipal and industrial water and wastewater treatment for the removal of turbidity, color, suspended solids and phosphorus. Sludge compaction and volume reduction. Lagoon treatment. Oily wastewater clarification and dissolved air flotation. Emulsion breaking. Paper machine pitch control. Retention and drainage aid, pitch control, and neutral size
bonding agent for paper machines operating in the pH range of 6.0 to 7.8. Point of application to the paper machine is critical in obtaining maximum benefit. This product may be used on fourdrinier and cylinder machines, as well as twin wire formers. It is effective for a variety of paper and board grades.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.