1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ACUMER 5000

ACUMER 5000, olağanüstü silika ve magnezyum silikat ölçek inhibisyonu sağlayan 5000 moleküler ağırlığa çok işlevli bir polimerdir ACUMER 5000, Silika ve Magnezyum Silikat Kireç Önleyicisidir. Acumer 5000, silika ve magnezyum silikat için mükemmel bir kireç önleyici ve dağıtıcıdır.

Kullanım Alanları: Endüstriyel su arıtma

Faydaları: Soğutma devreleri, kazanlar ve RO üniteleri dahil çeşitli uygulamalar için mükemmel ölçek engelleme.

Ölçek Kontrolü / İnhibisyon: Kalsiyum Karbonat, Kalsiyum Fosfat / Fosfonat, Demir Oksit Dağılımı, Silika / Silikat

Uygulama: Kazanlar, Soğutma Suyu, Membranlar

ACUMER ™ 5000 Silika ve Magnezyum Silikat Kireç Önleyici

Özellik Tipik Değerleri

Görünüm: Koyu sarı ila kahverengi berrak çözelti *

Ortalama moleküler ağırlık: 5000 (Mw)

Toplam katılar (%): 45

Aktif katılar (%): 42

olduğu gibi pH (25 ° C'de): 2,5

Kütle yoğunluğu (25 ° C'de): 1.20

Viskozite Brookfield (25 ° C'de mPa.s / cps): 400

Nötralizasyon: Her g ACUMER ™ 5000 için 0,13 g NaOH (% 100)

* Hafif bir pus görünebilir; bu, ürünün kendine özgü özelliklerini veya performansını etkilemez.

Kimya ve Etki Şekli

ACUMER ™ 5000, olağanüstü silika ve magnezyum silikat tortu engellemesi sağlayan, moleküler ağırlığı 5000 olan tescilli çok işlevli bir polimerdir.

ACUMER 5000, koloidal silikayı dağıtarak ve ısı transfer yüzeylerinde magnezyum silikat tortu oluşumunu en aza indirerek silika bazlı kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Silika bazlı ölçeğin Performans Kontrolü, var olan birçok silika türü nedeniyle karmaşık bir sorundur:

• Molibdat-reaktif silika: sıklıkla çözünmüş silika olarak anılır.

• Kolloidal silika: 0,1 mikron veya daha az polimerize silika parçacıkları.

• Silika tortusu: öncelikle magnezyum silikat, ancak demir veya kalsiyum silikat da olabilir.

Kolloidal silika, çözünmüş oksijenin hidroksit iyonlarına indirgendiği aşınan bir katodik yüzeyin yakınında yüksek sıcaklık / yüksek pH ortamında silikat oluşturmak üzere çözünebilir.

Halihazırda mevcut olan çözünmüş silikaya eklenen bu yeni oluşturulmuş silikat anyonları daha sonra magnezyum silikat tortusu (MgSiO3) oluşturabilir. Ek olarak, tek başına koloidal silika, magnezyumun silikaya stoikiometrik olmayan oranlarına sahip bir magnezyum silikat ölçeği oluşturmak üzere magnezyum hidroksit ile birlikte çökelebilir.

Normal olarak, bir soğutma devresinin devridaim suyunda silika seviyeleri yaklaşık 180 ppm SiO2'yi aşarsa, ısı transfer yüzeylerinde ciddi ölçeklenme meydana gelebilir. Dahası, oluşan ölçeğin geleneksel yollarla çıkarılması genellikle güçtür veya imkansızdır.

ACUMER ™ 5000, tarla koşullarında değerlendirilmiştir ve kireçsiz devridaim suyunda 300 ppm silikaya kadar izin verir. Vaka geçmişleri yerel teknik temsilcinizden talep üzerine temin edilebilir.

ACUMER ™ 5000 Silika ve Magnezyum Silikat Kireç Önleyici / Dow Kaplama Malzemeleri 09/2011, Rev. 0

Uygulamalar • Devridaim soğutma devreleri

ACUMER ™ 5000, silika sınırlı soğutma sularının arıtılması için farklı özellikler sunarak, devridaim suyunda kireç veya korozyon sorunları olmadan en az 300 ppm silikaya izin verir.

• Kazanlar

ACUMER 5000'in mükemmel hidrotermal stabilitesi, silika> 600 psig'de buharda taşınabilmesine rağmen, yaklaşık 900 psig'ye kadar çalışan kazanlarda magnezyum silikat tortusunun kontrolünde kullanım için ideal bir seçimdir.

Faydaları

ACUMER ™ 5000

• Maksimum ısı transferi için yüzeyleri temiz tutmaya yardımcı olur ve organik korozyon inhibitörlerinin performansını artırır.

• Mükemmel termal ve kimyasal stabiliteye sahiptir.

• Bozulmadan her pH'ta formüle edilebilir.

• Hipoklorit varlığında çok iyi bir stabilite sergiler.

• Fosfor içermez, yasaların gerektirdiği yerlerde deşarj sularının az veya hiç fosfor içermemesi

 

Soğutma suyunun yeniden kullanımı, genellikle resirkülasyon suyundaki tolere edilebilir silika miktarına ilişkin bir tavanla sınırlandırılır. Normalde, silika seviyeleri yaklaşık 180 ppm SiO2'yi aşarsa, ısı transfer yüzeylerinde ciddi ölçeklenme meydana gelebilir. Dahası, oluşan ölçeğin geleneksel yollarla çıkarılması genellikle güçtür veya imkansızdır. ACUMER 5000 silika kontrol polimeri artık bu tavanı en az 300 ppm SiO2'ye yükseltmiştir,

titiz pilot çalışmaları ve saha denemeleri ile kanıtlanmış ve her zamankinden daha fazla su yeniden kullanımına izin vermiştir.

ACUMER 5000 polimer, koloidal silikayı dağıtarak ve ısı transfer yüzeylerinde magnezyum silikat tortu oluşumunu engelleyerek silis bazlı tortu oluşumunu engeller.

TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Moleküler Ağırlık: 5000

Toplam Katı Madde,% 44.5 - 45.5

Aktif Katılar:% 42

pH: 2,1 ila 2,6

Brookfield Viskozitesi: cp 700 max.

Özgül Ağırlık: 1.2

Yığın Yoğunluk, lb / gal (g / cc): 10 (1.19) Lb (Kg)% 100 NaOH ile

1 lb (kg) polimeri nötralize 0.131

 

SİLİKA ESASLI skale OLUŞUMU

Silika, pH'a, diğer iyonların varlığına ve partiküllerin oluşturulduğu işleme bağlı olarak farklı yapılarda partiküller oluşturur. Soğutma suyunda karşılaşılan üç ana silika biçimi şunlardır:

• Molibdat-reaktif silika: sıklıkla

çözünmüş silika.

• Koloidal silika: 0,1 polimerize silika parçacıkları

mikron veya daha az.

• Silikat tortusu: öncelikle magnezyum silikat, ancak

ayrıca demir veya kalsiyum silikat olabilir.

 

Silikanın çözünürlük seviyesi aşıldığında oluşan kolloidal silikanın, saha koşullarında ölçülmesi zordur ve basit bir saha testi ile toplam silika kütle dengesi elde edilemez. Toplam silikayı belirlemenin en etkili yöntemi,

Kolloidal silika, ısı transfer yüzeyinde Nernst difüzyon tabakasına geçerken çözünür ve negatif (anyonik) bir yük alır. Çok değerlikli katyonlar, özellikle magnezyum, bu anyonik koloidal parçacıklarla onları etkili bir şekilde "yapıştırarak" reaksiyona girme eğilimindedir.

birlikte ve nihayetinde sert, camsı bir magnezyum silikat tortusu oluşturur.

Şekil 1, koloidal silikanın, çözünmüş oksijenin hidroksit iyonlarına indirgendiği aşınan bir katodik yüzeyin yakınında yüksek sıcaklık / yüksek pH ortamında silikat oluşturmak üzere nasıl çözünebileceğini göstermektedir.

Halihazırda mevcut olan çözünmüş silikaya eklenen bu yeni oluşturulmuş silikat anyonları daha sonra magnezyum silikat tortusu (MgSiO3) oluşturabilir. Ek olarak, tek başına koloidal silika, magnezyumun silikata stoikiometrik olmayan oranlarına sahip bir magnezyum silikat ölçeği oluşturmak üzere magnezyum hidroksit ile birlikte çökelebilir.

 

Silikayı Kontrol Etme Mekanizması

ACUMER 5000 polimerin olağanüstü özellikleri, büyük ölçüde üç ayırt edici işlevinden kaynaklanmaktadır. Zayıf asit (karboksilat) grubu, polimerin çözelti içindeki metal iyonlarına ve parçacıkların veya kristallerin yüzeylerine bağlanması için bir yol sağlar. Bu

polimerin topaklaşmayı ve tortu oluşumunu önlemek için ve kirleticileri stabilize etmek için bir dağıtıcı görevi görmesini sağlar. Güçlü asit (sülfonat), parçacıkların elektrostatik itilmesini artıran polimerin çözünürlüğünü ve yük yoğunluğunu artırarak bu işleme katkıda bulunur.

Bununla birlikte, ACUMER 5000 polimerini diğerlerinden ayıran şey, dengeli hidrofiliklik ve lipofilikliğe (hidrofobiklik) dayalı benzersiz bir üçüncü işlevler kümesidir 1

Kolloid yüzeylere adsorbe edilen ACUMER 5000 polimer, çökelmeyi ve aglomerasyonu önleyen bir enerji bariyeri sağlar. Dahası, silika parçacıkları çökelse bile, magnezyum veya yeniden çözünmüş silikat anyonlarının onları bağlaması için çok fazla aralıklıdırlar.

 

ACUMER ™ 5000 Silika ve Magnezyum Silikat Kireç Önleyici

ACUMER 5000, moleküler ağırlığı 5000 olan tescilli, çok işlevli bir polimerdir ve olağanüstü bir silika ve magnezyum silikat ölçek inhibisyonu sağlar

ACUMER 5000, koloidal silikayı dağıtarak ve ısı transfer yüzeylerinde magnezyum silikat tortu oluşumunu önleyerek silis bazlı kireç oluşumunu engeller.

Silika bazlı ölçeğin kontrolü, var olan birçok silika türü nedeniyle karmaşık bir sorundur:

Molibdatla reaktif silika: sıklıkla çözünmüş silika olarak anılır.

Kolloidal silika: 0.1 mikron veya daha küçük polimerize silika parçacıkları.

Silika tortusu: öncelikle magnezyum silikat, ancak demir veya kalsiyum silikat da olabilir.

Kolloidal silika, çözünmüş oksijenin hidroksit iyonlarına indirgendiği aşınan bir katodik yüzeyin yakınında yüksek sıcaklık / yüksek pH ortamında silikat oluşturmak üzere çözünebilir. Halihazırda mevcut olan çözünmüş silikaya eklenen bu yeni oluşturulmuş silikat anyonları daha sonra magnezyum silikat tortusu (MgSiO3) oluşturabilir. Ek olarak, tek başına koloidal silika, magnezyumun silikaya stoikiometrik olmayan oranlarına sahip bir magnezyum silikat ölçeği oluşturmak üzere magnezyum hidroksit ile birlikte çökelebilir. Normal olarak, bir soğutma devresinin devridaim suyunda silika seviyeleri yaklaşık 180 ppm SiO2'yi aşarsa, ısı transfer yüzeylerinde ciddi ölçeklenme meydana gelebilir. Dahası, oluşan ölçeğin geleneksel yollarla çıkarılması genellikle güçtür veya imkansızdır.

ACUMER™ 5000 is a proprietary multifunctional polymer with a molecular weight of 5000 that provides exceptional silica and magnesium silicate scale inhibition.ACUMER 5000 is Silica and Magnesium Silicate Scale Inhibitor.

Acumer 5000 is an excellent scale inhibitor and dispersant for silica and magnesium silicate.

 

Uses: Industrial water treatment

Benefits: Excellent scale inhibition for a variety of applications including cooling circuits, boilers and RO units.

Scale Control / Inhibition: Calcium Carbonate, Calcium Phosphate / Phosphonate, Iron Oxide Dispersion, Silica / Silicate

Application: Boilers, Cooling Water, Membranes

ACUMER™ 5000 Silica and Magnesium Silicate Scale Inhibitor

Appearance: Dark yellow to brown clear solution*

Average molecular weight: 5000 (Mw)

Total solids (%): 45

Active solids (%): 42

pH as is (at 25°C): 2.5

Bulk density (at 25°C): 1.20

Viscosity Brookfield (mPa.s/cps at 25°C): 400

Neutralization: 0.13 g of NaOH (100%) per g of ACUMER™ 5000

*A slight haze may appear; this does not affect the intrinsic properties of the product or its performance.

Chemistry and Mode of Action

ACUMER™ 5000 is a proprietary multifunctional polymer with a molecular weight of 5000 that provides exceptional silica and magnesium silicate scale inhibition.

ACUMER 5000 helps prevent silica-based scale formation by dispersing colloidal silica and by minimizing magnesium silicate scale formation at heat transfer surfaces.

Performance Control of silica-based scale is a complex problem due to the many forms of silica species that exist:

• Molybdate-reactive silica: frequently referred to as dissolved silica.

• Colloidal silica: polymerized silica particles of 0.1 microns or less.

• Silica scale: primarily magnesium silicate, but may also be iron or calcium silicate.

Colloidal silica can dissolve to form silicate in the high temperature/high pH environment

near a corroding cathodic surface where dissolved oxygen is reduced to hydroxide ions.

These freshly formed silicate anions, added to the dissolved silica already present, can then form magnesium silicate scale (MgSiO3). In addition, colloidal silica alone can co-precipitate

with magnesium hydroxide to form a scale of magnesium silicate having non-stoichiometric ratios of magnesium to silica.

Normally, if silica levels exceed about 180 ppm SiO2 in the recirculation water of a cooling circuit, severe scaling can occur on heat transfer surfaces. Moreover, the scale that forms is

frequently difficult or impossible to remove by conventional means.

ACUMER™ 5000 has been evaluated under field conditions, allowing up to 300 ppm silica

in the recirculating water without scale. Case histories are available upon request from your

local technical representative.

ACUMER™ 5000 Silica and Magnesium Silicate Scale Inhibitor 

Applications • Recirculating cooling circuits

ACUMER™ 5000 offers distinct features for the treatment of silica-limited cooling waters,

allowing up to at least 300 ppm silica in the recirculating water without scale or corrosion problems.

• Boilers

The excellent hydrothermal stability of ACUMER 5000 makes it an ideal choice for use in controlling magnesium silicate scale in boilers operating up to about 900 psig, although

silica may carry over in steam at >600 psig.

Benefits of

ACUMER™ 5000

• Helps keep surfaces clean for maximum heat transfer and enhances the performance of organic corrosion inhibitors.

• Has excellent thermal and chemical stability.

• Can be formulated at any pH without degradation.

• Exhibits a very good stability in the presence of hypochlorite.

• Contains no phosphorus, making its use acceptable where legislation requires that

discharge waters contain low or no phosphorus

 

Cooling water reuse is frequently limited by a ceiling on the amount of tolerable silica in the recirculation

water. Normally, if silica levels exceed about 180 ppm SiO2, severe scaling can occur on heat transfer surfaces. Moreover, the scale that forms is frequently difficult or impossible to remove by conventional means. ACUMER 5000 silica control polymer has now raised that ceiling to at least 300 ppm SiO2, proven by exacting pilot studies and field trials,

allowing for greater water reuse than ever before. ACUMER 5000 polymer prevents silica-based scale formation by dispersing colloidal silica and by preventing magnesium silicate scale formation at the heat transfer surfaces.

 

FORMATION OF SILICA-BASED SCALE

Silica forms particles with different structures depending upon the pH, presence of other ions and process

by which the particles are formed. The three main

forms of silica encountered in cooling water are:

• Molybdate-reactive silica: frequently referred to as

dissolved silica.

• Colloidal silica: polymerized silica particles of 0.1

micron or less.

• Silicate scale: primarily magnesium silicate, but

may also be iron or calcium silicate.

 

Colloidal silica, which forms when the solubility level

of silica is exceeded, is difficult to measure under field

conditions, and a total silica mass balance cannot be

achieved with a simple field test. The most effective

method of determining total silica is described in

“Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater”, 17th edition (Method 4500-SiC). A simpler method that converts other forms of silica to

molybdate-reactive silica is described in Rohm and

Haas Technical Bulletin FC-267, “ACUMER TST sm,

Total Silica Test for High-Silica Waters”.

As the colloidal silica passes into the Nernst diffusion

layer at the heat transfer surface, it dissolves and

acquires a negative (anionic) charge. Polyvalent

cations, especially magnesium, tend to react with these

anionic colloidal particles effectively “gluing” them

together and ultimately forming a hard, glassy magnesium silicate scale.

Figure 1 shows how colloidal silica can dissolve to form silicate in the high temperature/high pH environment near a corroding cathodic surface where dissolved oxygen is reduced to hydroxide ions. These freshly formed silicate anions, added to the dissolved silica already present, can then form magnesium silicate scale (MgSiO3). In addition, colloidal silica alone can coprecipitate with magnesium hydroxide to form a scale of magnesium silicate having non-stoichiometric ratios of magnesium to silicate.

Mechanism for Controlling Silica

The remarkable properties of ACUMER 5000 polymer derive in large part from its three distinctive functionalities. The weak acid (carboxylate) group provides a

means of attaching the polymer to metal ions in solution and to the surfaces of particles or crystals. This enables the polymer to act as a dispersant to prevent

agglomeration and deposit formation as well as stabilizing contaminants. The strong acid (sulfonate) contributes to this process by increasing the solubility and

charge density of the polymer which enhances electrostatic repulsion of particles.

What sets ACUMER 5000 polymer apart, however, is a unique third set of functionalities, based on balanced

Where the other functionalities operate primarily through charge-transfer, this so-called HLB functionality promotes physical adsorption on the surfaces of

contaminant particles especially at higher temperatures. By promoting adsorption, this third type of functionality also contributes to the strength of the

energy barrier (or the net repulsive force) created by the polymer around the silica particle.

ACUMER 5000 polymer adsorbed on the colloid surfaces provides an energy barrier that prevents precipitation and agglomeration. Moreover, even if the silica

particles precipitate, they are spaced too far apart for magnesium or redissolved silicate anions to bind them together. As a result, the scale formed by these particles will be powdery and, thus, easier to remove.

 

 


ACUMER 5000

 

 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) , molekül ağırlığı 5000 olan multi fonksiyonel bir polimerdir. Silika ve magnezyum silikat skala inhibitörü olarak, ısı transfer yüzeylerindeki magnezyum silikatın ve kolloidal nitelikli diğer silikatların dispersiyonunda kullanılır. Yüzeylerde maksimum ısı transferinin sağlanması, yüksek termal ve kimyasal stabilite elde edilmesi ve fosfor içermemesi sebebiyle tercih edilmektedir. 

Kullanım Alanları : 
Kaynatıcı elemanlarda 
Devirdaim soğutucularda 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) kopolimer iki fonksiyonel grup birleştirir: kuvvetli asit olan sülfonat ve optimum kireç / dağıtıcı verimliliği sağlamak için zayıf asit olan karboksilat grubu. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) düşük çözünürlüklü inorganik tuzların çökelmesini azaltır ve eşik etkisi ile çözünürlüğün iyileştirilmesini sağlar. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) yüzeylere iyi uymayan ve kolayca temizlik işlemleri sırasında kaldırılabilir küçük, düzensiz, kolayca kırık kristaller vermek üzere büyüyen inorganik tuz kristali deforme kristal modifikasyonunu sağlar. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) çöken kristaller veya yığılma diğer inorganik parçacıklar engeller aktivite, dağıtıcı ve yüzeylerde yatırılması. sülfonat grupları parçacıklar üzerine adsorbe karboksilat gruplarının negatif yük artırmak ve daha sonra tarafından, tüp yüzeyleri ve düşük akım alanlarda yerleşmek ve mevduat Daha büyük parçacıklar halinde toplayarak bunları önlemek, parçacıklar arasındaki itmeyi güçlendirir. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Silika ve Magnezyum Silikat Kireç Kontrolü için Multipolimer 

Soğutma suyunun yeniden kullanımı, genellikle resirkülasyon suyundaki tolere edilebilir silika miktarına ilişkin bir tavanla sınırlandırılır. Normalde, silika seviyeleri yaklaşık 180 ppm SiO2'yi aşarsa, ısı transfer yüzeylerinde ciddi ölçeklenme meydana gelebilir. Dahası, oluşan ölçeğin geleneksel yollarla çıkarılması genellikle güçtür veya imkansızdır. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silika kontrol polimeri, şimdi bu tavanı en az 300 ppm SiO2'ye yükseltti, titiz pilot çalışmaları ve saha denemeleri ile kanıtlandı ve her zamankinden daha fazla su yeniden kullanımına izin verdi. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer, koloidal silikayı dağıtarak ve ısı transfer yüzeylerinde magnezyum silikat tortu oluşumunu engelleyerek silis bazlı kireç oluşumunu engeller. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerin silika sınırlı soğutma suyunun arıtılmasında benzersiz özellikleri aşağıda sunulmuştur. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerin tipik fiziksel özellikleri Tablo 1'de listelenmiştir. 
TABLO 1 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (bunlar spesifikasyonları oluşturmaz) 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 5000'in Moleküler Ağırlığı 
Toplam Katı Madde,% 44.5 - 45.5 
Aktif Katılar,% 42 
pH 2,1 ila 2,6 
Brookfield Viskozitesi ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), cp 700 maks. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 1.2 Özgül Ağırlığı 
Toplu Yoğunluk, lb / gal (g / cc) 10 (1.19) 
Lb (Kg)% 100 NaOH ile 
1 lb (kg) polimeri nötralize 0.131 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) SİLİKA ESASLI TERAZİ OLUŞUMU 
Silika, pH'a, diğer iyonların varlığına ve partiküllerin oluşturulduğu işleme bağlı olarak farklı yapılarda partiküller oluşturur. Soğutma suyunda karşılaşılan üç ana silika biçimi şunlardır: 
• Molibdat-reaktif silika: sıklıkla çözünmüş silika olarak anılır. 
• Kolloidal silika: 0.1 mikron veya daha küçük polimerize silika parçacıkları. 
• Silikat tortusu: öncelikle magnezyum silikat, ancak demir veya kalsiyum silikat da olabilir. 
Silikanın çözünürlük seviyesi aşıldığında oluşan koloidal silikanın saha koşullarında ölçülmesi zordur ve basit bir saha testi ile toplam silika kütle dengesi elde edilemez. Toplam silikayı belirlemenin en etkili yöntemi, "Su ve Atık Suyun İncelenmesi için Standart Yöntemler", 17. baskıda (Yöntem 4500-SiC) açıklanmıştır. Diğer silika formlarını molibdatla reaktif silikaya dönüştüren daha basit bir yöntem Rohm ve Haas Teknik Bülteni FC-267, "ACUMER TST sm, Yüksek Silika Suları için Toplam Silika Testi" nde açıklanmaktadır. Kolloidal silika, ısı transfer yüzeyinde Nernst difüzyon tabakasına geçerken çözünür ve negatif (anyonik) bir yük alır. Çok değerlikli katyonlar, özellikle magnezyum, bu anyonik koloidal partiküller ile reaksiyona girerek onları etkili bir şekilde "yapıştırır" ve sonuçta sert, camsı bir magnezyum silikat tortusu oluşturur. Şekil 1, koloidal silikanın, çözünmüş oksijenin hidroksit iyonlarına indirgendiği aşınan bir katodik yüzeyin yakınında yüksek sıcaklık / yüksek pH ortamında silikat oluşturmak üzere nasıl çözünebileceğini göstermektedir. Halihazırda mevcut olan çözünmüş silikaya eklenen bu yeni oluşturulmuş silikat anyonları daha sonra magnezyum silikat tortusu (MgSiO3) oluşturabilir. Ek olarak, tek başına koloidal silika, magnezyumun silikata stoikiometrik olmayan oranlarına sahip bir magnezyum silikat ölçeği oluşturmak üzere magnezyum hidroksit ile birlikte çökelebilir. 

Silika ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Kontrol Mekanizması 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerin olağanüstü özellikleri, büyük ölçüde üç ayırt edici işlevinden kaynaklanmaktadır. Zayıf asit (karboksilat) grubu, polimerin çözelti içindeki metal iyonlarına ve parçacıkların veya kristallerin yüzeylerine bağlanması için bir yol sağlar. Bu, polimerin topaklaşmayı ve tortu oluşumunu önlemek için ve ayrıca kirleticileri stabilize etmek için bir dağıtıcı görevi görmesini sağlar. Güçlü asit (sülfonat), parçacıkların elektrostatik itilmesini artıran polimerin çözünürlüğünü ve yük yoğunluğunu artırarak bu işleme katkıda bulunur. Bununla birlikte, ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerini diğerlerinden ayıran şey, dengeli hidrofiliklik ve lipofilikliğe (hidrofobiklik) dayalı benzersiz bir üçüncü işlevler kümesidir 
. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Diğer işlevselliklerin esas olarak yük aktarımı yoluyla çalıştığı yerlerde, bu HLB işlevi, özellikle daha yüksek sıcaklıklarda kirletici parçacıkların yüzeylerinde fiziksel adsorpsiyonu destekler. Bu üçüncü tip işlevsellik, adsorpsiyonu teşvik ederek, polimer tarafından silika partikülü çevresinde oluşturulan enerji bariyerinin (veya net itme kuvvetinin) kuvvetine de katkıda bulunur. Kolloid yüzeylere adsorbe edilen ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer, çökelmeyi ve aglomerasyonu önleyen bir enerji bariyeri sağlar. Dahası, silika parçacıkları çökelse bile, magnezyum veya yeniden çözünmüş silikat anyonlarının onları birbirine bağlaması için çok fazla aralıklıdırlar. Sonuç olarak, bu parçacıkların oluşturduğu kireç pudrası olacak ve dolayısıyla çıkarılması daha kolay olacaktır. Bu mekanizmalarla ilgili ek bilgi için lütfen aşağıdaki yeniden baskıları talep edin: 
Polimerik Dispersanlar ile Demir ve Silikanın Kontrolü, 
Polimerik Dağıtıcılarla Silika ve Magnezyum Silikat Depozitlerinin Kontrolünde Son Deneyimler 
1 Hidrofilik ve lipofilik kısımları dengeleyerek adsorpsiyonu geliştirme fikri, yüzey aktif cismi çözünürlüğünü ve adsorpsiyon özelliklerini tanımlamak için HLB (hidrofil / lipofil dengesi) terimini kullanan yüzey aktif cismi kimyacılarından ödünç alınmıştır. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimeri, aslında yüzey aktif benzeri özelliklere sahip değildir, ancak benzer şekilde davranır. 
MAGNEZYUM SİLİKAT ÖLÇEKLİ ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) İLE ÖNLEME 
POLYMER ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Resirkülasyonlu Suda Polimer Eylemi 
Kristal yapıları incelemek için çapraz polarize lensler kullanan fotomikrograflar kullanılabilir. Şekil 3, Şekil 2'deki polimersiz topaklaşmış silika partiküllerine karşı resirkülasyon suyunda ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimeri kullanılarak dağılmış silikayı göstermektedir. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Isı Transfer Yüzeyinde Polimer Etkisi 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silika kontrol polimeri, aşağıda gösterildiği gibi, bir ısı transfer yüzeyinin yakınında bulunan koşullar altında magnezyum silikat oluşumunu da önler. 
Şekil 4 ve 5. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) POLİMERİN PERFORMANSI 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Hızlandırılmış Pilot Soğutma Kulesi Testleri 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerin dispersiyon verimini geleneksel ile karşılaştırmak için bir dizi 3 günlük pilot soğutma kulesi (PCT) testi yapıldı. 
Ürün:% s. Bu çalışmalardaki PCT'nin su kimyası ve çalışma parametreleri Tablo 2 ve 3'te gösterilmektedir. Polimer etkinliğini değerlendirmek için kullanılan muamele formülasyonu, 2 ppm toliltriazol (TTA), 10 ppm aktif polimer ve 1/1 oranında 2 karışımından oluşuyordu. -fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit (PBTC) ve 1-hidroksietiliden-1,1-difosfonik asit (HEDP) ile 5 ppm toplam aktif fosfonat elde edilir. Başlangıçta, formülasyon, yüksek silika, kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonlarını telafi etmek için sisteme normal güçte üç kat beslendi. Bu hızlandırılmış testlerde, su art arda dört ısı transfer çubuğundan geçirildi. Dört çubuğun hepsinde oluşan ölçek, her biri öncekinden daha fazla ölçek geliştirdi. Bu aşamalı birikme, suyun art arda çubukların üzerinden geçerken daha sıcak hale gelmesinden kaynaklanıyordu. Su sıcaklığı yükseldikçe, birikintilerin oluşma eğilimi arttı. Tekrarlanan testlerde, polimer etkisiz bir ölçek inhibitörü olduğunda kireç miktarı çarpıcı biçimde dalgalandı. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimeri, test edilen diğer polimerlerden (Şekil 7 ve 8) önemli ölçüde daha iyi olan, yalnızca hafif bir ölçek tozu göstermektedir (Şekil 6). Deneysel hata sınırları dahilinde, tüm testlerle elde edilen ölçek bileşimleri yaklaşık olarak aynı,>% 80 magnezyum silikat idi (Tablo 5). 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in Uzun Süreli Pilot Soğutma Testleri 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer, daha uzun testlerde önceki denemelerden alınan iki polimer ile karşılaştırıldı; 
1) suyu çok hızlı konsantre etmenin yapay bir olumsuz etki yaratıp yaratmadığını belirlemek, 
2) PCT'nin daha soğuk kısımlarında oluşabilecek ölçeği analiz etmek ve 
3) Polimerin korozyon üzerindeki etkisini ölçmek. Bu ürünler, hızlandırılmış PCT testlerinde kullanılan aynı koşullar altında aynı suda değerlendirildi (Tablo 2 ve 3); yalnızca döngü hızı ve başlatma koşulları farklıydı. Uzun vadeli denemelerde, su, normal arıtma seviyesinin 2,5 katı kullanılarak 3 döngü konsantrasyonda (COC) başlatıldı ve daha sonra herhangi bir silikat tuzunun veya silikanın su almasına izin vermek için dört gün boyunca 5,5 COC'de (275 ppm SiO2) tutuldu. oluşturur, büyür ve çökelir. Daha sonra su, 360 ile 375 ppm Si02 (50 ppm X 7.5) arasında teorik bir konsantrasyona ulaşmak için testin sonraki dokuz günü boyunca 7.2 ile 7.5 döngü arasında konsantrasyona kadar konsantre edildi. Bu miktar, soğutma suyu için önerilen maksimumun yaklaşık iki katıdır. Bu testlerin sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. Sonuçlar, test koşulları altında, ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silika kontrol polimerinin geleneksel polimaleik asit kimyasına göre 10 kat daha az silika bazlı ölçek ve ticari silika kontrolüne göre 5 ila 6 kat daha az ölçek verdiğini göstermektedir. polimer. Dahası, ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer ile korozyon oranı çok fazladır. 
diğer iki polimerden daha düşük. Korozyon oranlarındaki büyük fark, daha az etkili polimerlerle meydana gelen yetersiz çökelme korozyonundan kaynaklanıyor olabilir. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in SAHA PERFORMANSI 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerin faydaları, dört saha durumundaki performansı ile kanıtlanmıştır. Her durumda, farklı tesislerin operatörleri, yüksek silika seviyeleri içeren suyu işleme sorunuyla karşı karşıya kaldılar ve hepsi soğutma suyu arıtma programlarında ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer kullanarak zorluklarının üstesinden geldiler. Chiller Sistemi, COC Plus Çevrimiçi Temizleme Sisteminde% 80 Artış Sağladı 580 gpm devridaim oranına sahip iki 250 tonluk soğutma suyu ünitesi kullanıldı. Açıklama: bir liseyi soğutmak için. Üniteler, 1990 yılına kadar bir kromat programı ile tedavi edildi. 
Mart 1990, kromat muamelesi, kromata karşı yönetmeliklere uymak için molibdat / çinko / fosfonat ile değiştirildi. Tortular, 7-8 ppm aktif ACUMER 2000 kopolimeri kullanılarak kontrol edildi. Sistemin pH'ı 7.5 - 8.5'te tutuldu. 
Problem: Tamamlama suyunun toplam sertliği tipik olarak yaklaşık 140 ppm, Ca / Mg oranı 
yaklaşık 1/1. Tamamlama suyu tipik olarak yaklaşık 45 ppm SiO2'ye sahipti ve sistem 
molibdat / fosfonat / çinko kopolimer işlemi kullanılarak yalnızca yaklaşık 2.5 döngü konsantrasyon elde edilebilir. Kondansatör 1991'de açıldı ve yaklaşık% 25 silika içeren hafif bir ölçeğe sahip olduğu bulundu, çoğu denge demir oksittir. 
Çözüm: Chiller sistemlerinden birinde, kopolimer eşit konsantrasyonda ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer ile değiştirildi ve blöf azaltıldı; diğer tüm değişkenler aynı kaldı. Diğer chiller sistemi ACUMER 2000 kopolimer içeren programla sürdürüldü. 

Sonuçlar: ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimeri ile işlenen sistem, silika kaybı olmadan 4,5 döngüden fazla konsantrasyon elde etti. Bu denemenin başlarında, kimyasal besleme kazara durduruldu; devridaim suyu SiO2 seviyelerinde müteakip bir düşüş, muhtemelen bir miktar ölçeklenmenin meydana geldiğini gösterir. Kimyasal besleme yeniden kurulduğunda, SiO2 seviyeleri geçici olarak beklenenden daha yüksek seviyelere yükseldi, bu da ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerinin pulun bir kısmını çıkardığı sonucuna götürdü. Bu aynı zamanda, polimerin dispersiyon etkisinin, yetersiz beslendiğinde bile, beklenen camsı magnezyum silikattan ziyade toz halinde bir ölçek oluşumuyla sonuçlandığını göstermektedir. Ölçeğin tozlu yapısı, görünürde on-line kaldırılmasını açıklayabilir. Veriler, devridaim suyunda 200 ppm SiO2'nin elde edildiğini gösterdi. Şaraphane, Soğutma Suyunda Silikayı Arttırıyor 150 ppm SiO2 Sisteminin Bağbozumu Seviyelerinde Bir Kuzey Kaliforniya bağında iki adet 560 tonluk buharlaştırmalı kondenser 
Açıklama: 92 ppm SiO2'lik yüksek silika seviyelerine sahip tamamlama suyu1. Soğutma suyu sistemi, 75 ° F (24 ° C) ile 85 ° F (29 ° C) arasında değişen su sıcaklıklarıyla dakikada 18 galonluk bir kapasiteye sahiptir. 
Sorun: Başlangıçta, HEDP, fosforik asit, toliltriazol ve akrilat tipi bir polimer içeren stabilize bir fosfat programı kullanıldı. Devridaim suyunda silika seviyeleri 150 ppm SiO2'yi aştığında evaporatif kondansatörlerde oluşan kireç. Bu tortunun yüksek seviyelerde silikon ve magnezyum içerdiği bulundu. 
Sonuçlar: Müşterimiz, formülasyonundaki mevcut polimeri ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer ile değiştirdi. Bu formülasyon, devridaim suyunda 13 ppm rezidüel ortofosfat ve 10-15 ppm aktif ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerin muhafaza edilmesi için sisteme dozlanmıştır. Devridaim suyu 400 ppm M-Alkalinite içerir ve 8,5 ile 8,7 arasında bir pH'a sahiptir. Müşteri, soğutma suyu döngülerini 1,6'dan 3 COC'ye çıkararak sistemde 276 ppm SiO2'ye kadar çıkabildi. Derinlemesine görsel incelemeler, 2 ve 5 ay sonra, kondenser tüpleri kireçsizdi. Bu müşteri, ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimerine geçerek kimyasal kullanımını neredeyse yarı yarıya azalttı ve yılda 4 milyon galon su tasarrufu sağladı. 1 Tamamlama suyu analizi: pH 7,8, 138 ppm T-Alkalinite, 92 ppm SiO2, 35 ppm Ca olarak CaCO3, 11 ppm Mg, 7,4 ppm SO4, 18 ppm Cl, <0,1 ppm Fe, <0,3 ppm Mn, 270 ppm TDS. Soğutma Sistemi Çiftler COC, San Joaquin Valley, California System Büyük bir bilgisayarı soğutmak için 500 ton olarak derecelendirilmiş iki buharlaştırmalı kondansatör kulesi kullanıldı 
Açıklama: bilgisayar tesisi. Sürekli çalışmayı sağlamak için bir kule daima yedek olarak tutuldu. Evaporatif kondansatörler, kulenin iç kısmında yer alan boru sıralarından oluşur. 

Kule suyu, su yaklaşık 180 ppm Si02 ve yaklaşık 480 ppm (maksimum) M-alkalinite olan normal çalışma seviyelerini önemli ölçüde aşarsa, bir kireç birikintisi bırakarak kondansatör tüpleriyle doğrudan temas etmek için aşağıya doğru kademeler. Orijinal işlemde HEDP, benzotriazol ve polimaleik asit ek bir poliakrilik asit beslemesi ile kullanıldı. Sorun: Tamamlama suyu tipik olarak 90-110 ppm SiO2'ye sahipti ve sadece yaklaşık 2 döngü konsantrasyona izin verdi. Bu bölgedeki son 5 yıldaki şiddetli kuraklık koşulları nedeniyle, su hemen bulunamıyordu ve mümkün olan en üst düzeyde yeniden kullanılması gerekiyordu. Çözüm: 1991 yılında, eski işlemde kullanılan polimaleik asit ve poliakrilik asit tortu inhibitörleri eşit ağırlıktaki ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer ile değiştirildi. Tedavi, önceki ile aynı seviyeleri korumak için beslendi, ancak kanama azaldı. 
Sonuçlar: ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer ile sistem, ölçek veya korozyon olmadan yaklaşık 4 döngü konsantrasyonuna kadar devam etti. Devridaim suyu 300 ppm'ye kadar toplam silikaya ve yaklaşık 650 ppm M-alkaliniteye (maksimum) sahiptir. Bleedoff'taki azalmanın faydaları şunları içerir: 
• Tipik koşullar altında su kullanımında hesaplanan% 30 azalma. 
• Kimyasal kullanımda hesaplanan% 30 azalma. 
• Biyositin daha fazla çalışmasını sağlayan bekletme süresinde artış 
etkili bir şekilde (tamamlama suyunun organizma sayısı yüksek olduğundan). 

Buz Üretim Tesisinde Ölçek Problemi Ortadan Kaldırıldı 
Sistem 270 ton soğutma kapasitesine sahip bir buz yapma tesisinin bir Tarihçe Tanımı: özellikle kondenser serpantinlerinde ölçek sorunları. Tamamlama suyundaki silika seviyeleri 46 ppm SiO2 idi. Sistem sıcaklığı 83 ° F (28 ° C) ile 91 ° F (33 ° C) arasında değişiyordu. 
Sorun: Su, ağır silika birikintileri bırakan tamamen organik bir programla muamele edildi. Ağır birikintileri gidermek için 1992 yazında amonyum biflorür ve hidroklorik asit ile kapsamlı bir temizlik yapıldı. 1992 yılının Ağustos ve Kasım ayları arasında, silika tortusunu önlemek için COC düşük seviyelerde (2'den az) tutuldu. Bu koşullar altında, kondansatör tarafındaki kafa basıncı yaklaşık 230 psi ölçülerek, kondansatör bobinlerinde hala CaCO3 oluşur. Çözüm: ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimer, sistemde 15 ppm aktif polimeri muhafaza etmek için eklenmiştir. 
devridaim suyu ve COC kademeli olarak 6 ila 9'a çıkarıldı. 
Sonuçlar: Şubat 1993'e kadar, kafa basıncı en düşük seviye olan 215 psi'ye düşerek ölçek olmadığını gösterdi. Teorik silika seviyeleri 400 ppm SiO2'ye yaklaştı. Formülasyonu ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polimeri içeren bir formüle değiştirdikten on ay sonra tesis sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) TOKSİSİTESİ 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silika kontrol polimeri üzerindeki toksisite verileri Tablo 7'de sunulmuştur. 
GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Dikkat: Yalnızca Endüstriyel Kullanım İçindir! Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın! Kullanım sırasında kimyasal sıçrama gözlükleri ve geçirmez eldivenler giyin. Karşılaşılan konsantrasyonlara uygun onaylı bir solunum cihazı takılmalıdır. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) İLK YARDIM BİLGİLERİ 
Cilt Teması Etkilenen cilt bölgesini su ve sabunla iyice yıkayın. Tahriş devam ederse bir doktora danışın. 
Gözle Temas Gözleri hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tahriş devam ederse bir doktora danışın. Soluma Kazazedeyi temiz havaya çıkarın. Yutma Kazazedenin bilinci yerinde ise, 2 bardak su içmesi için ürünü seyreltin ve ardından bir doktor çağırın. Kazazedenin bilinci yerinde değilse hemen bir doktor çağırın. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla içecek bir şey vermeyin. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) MALZEME GÜVENLİĞİ BİLGİ FORMU 
Rohm and Haas Company, tüm ürünleri için Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS) bulundurmaktadır. Bunlar, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi ürünlerimizle ilgili bilinen herhangi bir sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korumak için ihtiyaç duyabileceğiniz önemli bilgileri içerir. Ürünlerimizin MSDS kopyalarını yerel Rohm and Haas teknik temsilcinizden veya Rohm and Haas Company'den almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, ürünümüzle birlikte kullanılan diğer hammaddelerin tedarikçilerinizden MSDS kopyalarını almanızı tavsiye ederiz. OSHA Tehlike İletişim Standardı uyarınca, işçiler maruz kaldıkları tüm tehlikeli maddelere ilişkin MSDS'ye erişmeli ve bunları anlamalıdır. Bu nedenle, tüm çalışanlara uygun eğitim ve bilginin verilmesi ve işyerinde herhangi bir tehlikeli ürün için MSDS'nin bulunması önemlidir. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in Performansı 
Silika bazlı ölçeğin kontrolü, var olan birçok silika türü nedeniyle karmaşık bir sorundur: 

Molibdat-reaktif silika: sıklıkla çözünmüş silika olarak anılır. Kolloidal silika: 0.1 mikron veya daha küçük polimerize silika parçacıkları. 
Silika tortusu: öncelikle magnezyum silikat, ancak demir veya kalsiyum silikat da olabilir. Kolloidal silika, çözünmüş oksijenin hidroksit iyonlarına indirgendiği aşınan bir katodik yüzeyin yakınında yüksek sıcaklık / yüksek pH ortamında silikat oluşturmak üzere çözünebilir. Halihazırda mevcut olan çözünmüş silikaya eklenen bu yeni oluşturulmuş silikat anyonları daha sonra magnezyum silikat tortusu (MgSiO3) oluşturabilir. Ek olarak, tek başına koloidal silika, magnezyumun silikaya stoikiometrik olmayan oranlarına sahip bir magnezyum silikat ölçeği oluşturmak üzere magnezyum hidroksit ile birlikte çökelebilir. 

Normalde, bir soğutma devresinin devridaim suyunda silika seviyeleri yaklaşık 180 ppm SiO2'yi aşarsa, ısı transfer yüzeylerinde ciddi ölçeklenme meydana gelebilir. Dahası, oluşan ölçeğin geleneksel yollarla çıkarılması genellikle güçtür veya imkansızdır. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), tarla koşullarında değerlendirilmiştir ve kireçsiz devridaim suyunda 300 ppm silikaya kadar izin verir. Vaka geçmişleri yerel teknik temsilcinizden talep üzerine temin edilebilir. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) uygulamaları 

Devridaim soğutma devreleri 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), silika sınırlı soğutma sularının arıtılması için benzersiz özellikler sunarak, sirkülasyon suyunda kireç veya korozyon sorunları olmadan en az 300 ppm silikaya izin verir 

Kazanlar ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in üstün hidrotermal stabilitesi, silika> 600 psig'de buharda taşınabilmesine rağmen, yaklaşık 900 psig'ye kadar çalışan kazanlarda magnezyum silikat tortusunu kontrol etmek için kullanılmasını sağlar. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in Faydaları 
Maksimum ısı transferi için yüzeyleri temiz tutar ve organik korozyon inhibitörlerinin performansını artırır. Mükemmel termal ve kimyasal stabiliteye sahiptir. Bozulmadan herhangi bir pH'ta formüle edilebilir. Hipoklorit varlığında çok iyi bir stabilite sergiler. Fosfor içermez, bu nedenle mevzuatın gerektirdiği yerlerde deşarj sularının az fosfor içermesi veya hiç içermemesi durumunda kullanımını kabul edilebilir kılar. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), olağanüstü silika ve magnezyum silikat tortu engellemesi sağlayan, moleküler ağırlığı 5000 olan tescilli çok işlevli bir polimerdir. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), koloidal silikayı dağıtarak ve ısı transfer yüzeylerinde magnezyum silikat tortu oluşumunu en aza indirerek silika bazlı kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Silika bazlı ölçeğin Performans Kontrolü, var olan birçok silika türü nedeniyle karmaşık bir sorundur: 
• Molibdat-reaktif silika: sıklıkla çözünmüş silika olarak anılır. 
• Kolloidal silika: 0,1 mikron veya daha az polimerize silika parçacıkları. 
• Silika tortusu: öncelikle magnezyum silikat, ancak demir veya kalsiyum silikat da olabilir. 
Kolloidal silika, çözünmüş oksijenin hidroksit iyonlarına indirgendiği aşınan bir katodik yüzeyin yakınında yüksek sıcaklık / yüksek pH ortamında silikat oluşturmak üzere çözünebilir. Halihazırda mevcut olan çözünmüş silikaya eklenen bu yeni oluşturulmuş silikat anyonları daha sonra magnezyum silikat tortusu (MgSiO3) oluşturabilir. Ek olarak, tek başına koloidal silika, magnezyumun silikaya stoikiometrik olmayan oranlarına sahip bir magnezyum silikat ölçeği oluşturmak üzere magnezyum hidroksit ile birlikte çökelebilir. Normalde, bir soğutma devresinin devridaim suyunda silika seviyeleri yaklaşık 180 ppm SiO2'yi aşarsa, ısı transfer yüzeylerinde ciddi ölçeklenme meydana gelebilir. Dahası, oluşan ölçeğin geleneksel yollarla çıkarılması genellikle güçtür veya imkansızdır. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), tarla koşullarında değerlendirilmiştir ve kireçsiz devridaim suyunda 300 ppm silikaya kadar izin verir. Vaka geçmişleri yerel teknik temsilcinizden talep üzerine temin edilebilir. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Silika ve Magnezyum Silikat Kireç Önleyici / Dow Kaplama Malzemeleri 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) uygulamaları • Devridaim soğutma devreleri 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), silika sınırlı soğutma sularının arıtılması için farklı özellikler sunarak, devridaim suyunda kireç veya korozyon sorunları olmaksızın en az 300 ppm silikaya izin verir. 
• Kazanlar 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in mükemmel hidrotermal stabilitesi, silika> 600 psig'deki buharda taşınabilmesine rağmen, yaklaşık 900 psig'ye kadar çalışan kazanlarda magnezyum silikat tortusunu kontrol etmek için ideal bir seçimdir. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)'in Faydaları 
• Maksimum ısı transferi için yüzeyleri temiz tutmaya yardımcı olur ve organik korozyon inhibitörlerinin performansını artırır. 
• Mükemmel termal ve kimyasal stabiliteye sahiptir. 
• Bozulmadan her pH'ta formüle edilebilir. 
• Hipoklorit varlığında çok iyi bir stabilite sergiler. 
• Fosfor içermez, bu da yasaların deşarj sularının düşük veya hiç fosfor içermemesini gerektirdiği durumlarda kullanımını kabul edilebilir kılar. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) açıklaması 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), sirkülasyonlu soğutma devrelerinde ve kazanlarda silika ve magnezyum silikat için üstün bir kireç önleyici ve dağıtıcıdır. 


ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 

An excellent scale inhibitor and dispersant for silica and magnesium silicate. # NSF-60 for potable water. The ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) mobile phone app helps estimate a suitable dosage in the maintenance formulation for cooling circuits. 
Uses of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000): 
Industrial water treatment 
Benefits of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000): 
Excellent scale inhibition for a variety of applications including cooling circuits, boilers and RO units. 
Properties of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
These values are typical properties and are not intended for use in preparing specifications. 
Application of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Boilers, Cooling Water, Membranes of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Phosphorus Free 
Yes 
Potable Approval of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Yes 
Scale Control / Inhibition of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Calcium Carbonate, Calcium Phosphate / Phosphonate, Iron Oxide Dispersion, Silica / Silicate 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Multipolymer for Silica and Magnesium Silicate Scale Control 

Cooling water reuse is frequently limited by a ceiling on the amount of tolerable silica in the recirculation water. Normally, if silica levels exceed about 180 ppm SiO2, severe scaling can occur on heat transfer surfaces. Moreover, the scale that forms is frequently difficult or impossible to remove by conventional means. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silica control polymer has now raised that ceiling to at least 300 ppm SiO2, proven by exacting pilot studies and field trials, allowing for greater water reuse than ever before. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer prevents silica-based scale formation by dispersing colloidal silica and by preventing magnesium silicate scale formation at the heat transfer surfaces. The unique features of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer in the treatment of silica limited cooling water are presented below 

PHYSICAL PROPERTIES of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
The typical physical properties of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer are listed in Table 1. 
TABLE 1 
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES (these do not constitute specifications) of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Molecular Weight of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 5000 
Total Solids, % 44.5 to 45.5 
Active Solids, % 42 
pH 2.1 to 2.6 
Brookfield Viscosity of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), cp 700 max. 
Specific Gravity of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 1.2 
Bulk Density, lb/gal (g/cc) 10 (1.19) 
Lb (Kg) of 100% NaOH to 
neutralize 1 lb (kg) of polymer 0.131 
FORMATION OF SILICA-BASED SCALE of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Silica forms particles with different structures depending upon the pH, presence of other ions and process by which the particles are formed. The three main forms of silica encountered in cooling water are: 
• Molybdate-reactive silica: frequently referred to as dissolved silica. 
• Colloidal silica: polymerized silica particles of 0.1 micron or less. 
• Silicate scale: primarily magnesium silicate, but may also be iron or calcium silicate. 
Colloidal silica, which forms when the solubility level of silica is exceeded, is difficult to measure under field conditions, and a total silica mass balance cannot be achieved with a simple field test. The most effective method of determining total silica is described in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 17th edition (Method 4500-SiC). A simpler method that converts other forms of silica to molybdate-reactive silica is described in Rohm and Haas Technical Bulletin FC-267, "ACUMER TST sm, Total Silica Test for High-Silica Waters". As the colloidal silica passes into the Nernst diffusion layer at the heat transfer surface, it dissolves and acquires a negative (anionic) charge. Polyvalent cations, especially magnesium, tend to react with these anionic colloidal particles effectively "gluing" them together and ultimately forming a hard, glassy magnesium silicate scale. Figure 1 shows how colloidal silica can dissolve to form silicate in the high temperature/high pH environment near a corroding cathodic surface where dissolved oxygen is reduced to hydroxide ions. These freshly formed silicate anions, added to the dissolved silica already present, can then form magnesium silicate scale (MgSiO3). In addition, colloidal silica alone can coprecipitate with magnesium hydroxide to form a scale of magnesium silicate having non-stoichiometric ratios of magnesium to silicate. 

Mechanism for Controlling Silica ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
The remarkable properties of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer derive in large part from its three distinctive functionalities. The weak acid (carboxylate) group provides a means of attaching the polymer to metal ions in solution and to the surfaces of particles or crystals. This enables the polymer to act as a dispersant to prevent agglomeration and deposit formation as well as stabilizing contaminants. The strong acid (sulfonate) contributes to this process by increasing the solubility and charge density of the polymer which enhances electrostatic repulsion of particles. What sets ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer apart, however, is a unique third set of functionalities, based on balanced hydrophilicity and lipophilicity (hydrophobicity)1 
. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Where the other functionalities operate primarily through charge-transfer, this so-called HLB functionality promotes physical adsorption on the surfaces of contaminant particles especially at higher temperatures. By promoting adsorption, this third type of functionality also contributes to the strength of the energy barrier (or the net repulsive force) created by the polymer around the silica particle. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer adsorbed on the colloid surfaces provides an energy barrier that prevents precipitation and agglomeration. Moreover, even if the silica particles precipitate, they are spaced too far apart for magnesium or redissolved silicate anions to bind them together. As a result, the scale formed by these particles will be powdery and, thus, easier to remove. For additional information on these mechanisms please request the following reprints: 
"Control of Iron and Silica with Polymeric Dispersants", 
"Recent Experience in Controlling Silica and Magnesium Silicate Deposits with Polymeric Dispersants" 
1The idea of enhancing adsorption by balancing hydrophilic and lipophilic moieties is borrowed from surfactant chemists who use the term HLB (hydrophile/ lipophile balance) to describe surfactant solubility and adsorption characteristics. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer does not actually have surfacant-like properties, but it behaves in an analogous way. 
MAGNESIUM SILICATE SCALE ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
PREVENTION WITH ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
POLYMER ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Polymer Action in Recirculating Water 
Photomicrographs using cross-polarized lenses can be used to study crystal structures. Figure 3 shows the dispersed silica using ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer in the recirculating water versus agglomerated silica particles in Figure 2 without polymer. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Polymer Action at Heat Transfer Surface 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silica control polymer also prevents formation of magnesium silicate under the conditions found near a heat transfer surface, as shown in 
Figures 4 and 5. 
PERFORMANCE OF ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) POLYMER 
Accelerated Pilot Cooling Tower Tests of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
A series of 3-day pilot cooling tower (PCT) tests were run to compare the dispersing efficiency of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer with that of conventional 
products. The water chemistry and operating parameters of the PCT in these studies are shown in Tables 2 and 3. The treatment formulation used to evaluate polymer efficacy consisted of 2 ppm tolyltriazole (TTA), 10 ppm active polymer, and a 1/1 blend of 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid (PBTC) and 1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid (HEDP) to give 5 ppm total active phosphonate. At start-up, the formulation was fed into the system at three times the normal strength to compensate for the high concentrations of silica, calcium and magnesium.In these accelerated tests, water passed over a series of four heat transfer rods in succession. Scale formed on all four rods, with each developing more scale than its immediate predecessor. This progressive deposition was caused by the water becoming hotter as it passed over the rods in succession. As the water temperature rose, the tendency for deposits to form increased. In repeat tests, the amount of scale fluctuated dramatically when the polymer was an ineffective scale inhibitor. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer shows only a light dusting of scale (Figure 6), considerably better than the other polymers tested (Figures 7 and 8). Within the limits of experimental error, the scale compositions obtained with all tests were approximately the same, >80% magnesium silicate (Table 5). 

Long-Term Pilot Cooling Tests of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer was compared to the two polymers from the previous trials in longer tests; 
1) to determine whether concentrating the water too rapidly gave an artificial negative effect, 
2) to analyze scale that might form in the cooler parts of the PCT, and 
3) to measure the impact of the polymer on corrosion. These products were evaluated in the same water under the same conditions employed in the accelerated PCT tests (Tables 2 and 3); only the cycling rate and start-up conditions were different. In the long-term trials, the water was started at 3 cycles of concentration (COC), using 2.5 times the normal treatment level, and then maintained at 5.5 COC (275 ppm SiO2) for four days to allow any silicate salts or silica to form, grow and precipitate. The water was then concentrated further to between 7.2 and 7.5 cycles of concentration over the next nine days of the test to reach a theoretical concentration of between 360 and 375 ppm SiO2 (50 ppm X 7.5). This quantity is approximately double the recommended maximum for cooling water. The results of these tests are given in Table 6. The results indicate that under the test conditions, ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silica control polymer yields 10 times less silica-based scale than conventional polymaleic acid chemistry and 5 to 6 times less scale than the commercial silica control polymer. Moreover, the corrosion rate with ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer is much 
lower than with the two other polymers. The large difference in corrosion rates may be due to underdeposit corrosion occurring with the less effective polymers. 
FIELD PERFORMANCE of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
The benefits of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer have been substantiated by its performance in four field situations. In each instance, operators of the different facilities faced the problem of processing water that contained high silica levels and all overcame their difficulties by using ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer in their cooling water treatment program. Chiller System Achieves 80% Increase in COC Plus On-Line Cleaning System Two 250-ton cooling water units with a recirculation rate of 580 gpm were used Description: to cool a high school. The units were treated with a chromate program until 1990. In 
March of 1990, the chromate treatment was replaced with molybdate/ zinc/phosphonate to comply with regulations against chromate. Deposits were controlled using 7-8 ppm active ACUMER 2000 copolymer. The pH of the system was maintained at 7.5 - 8.5. 
Problem: Total hardness of the makeup water was typically about 140 ppm, with a Ca/Mg ratio 
of about 1/1. The makeup water typically had about 45 ppm SiO2, and the system 
could only achieve about 2.5 cycles of concentration using the molybdate/phosphonate/zinc copolymer treatment. The condenser was opened in 1991 and found to have light scale containing about 25% silica with most of the balance being iron oxide. 
Solution: In one of the chiller systems, the copolymer was replaced with an equal concentration of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer and blowdown was reduced; all other variables remained the same. The other chiller system was maintained with the program containing ACUMER 2000 copolymer. 

Results: The system treated with ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer achieved more than 4.5 cycles of concentration with no silica drop-out. Early in this trial, the chemical feed was stopped accidentally; a subsequent drop in recirculating water SiO2 levels suggests that some scaling probably occurred. When the chemical feed was re-established, SiO2 levels temporarily increased to higher than expected levels, which leads to the conclusion that the ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer had removed some of the scale. This also suggests that the dispersing action of the polymer, even when underfed, resulted in the formation of a powdery scale rather than the expected glassy magnesium silicate. The powdery nature of the scale would explain its apparent on-line removal. Data showed that over 200 ppm SiO2 had been attained in the recirculating water. Winery Increases Silica in Cooling Water Past Vintage Levels of 150 ppm SiO2 System A northern California vineyard operates two 560-ton evaporative condensers using 
Descripion: makeup water1 with high silica levels of 92 ppm SiO2. The cooling water system has a capacity of 18 gallons per minute with water temperatures ranging between 75°F (24°C) and 85°F (29°C). 
Problem: Initially, a stabilized phosphate program containing HEDP, phosphoric acid, tolyltriazole and an acrylate-type polymer was used. Scale formed on the evaporative condensers when silica levels exceeded 150 ppm SiO2 in the recirculating water. This deposit was found to contain high levels of silicon and magnesium. 
Results: Our customer replaced the existing polymer in his formulation with ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer. This formulation was dosed into the system to maintain 13 ppm residual orthophosphate and 10-15 ppm active ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer in the recirculating water. The recirculating water contains 400 ppm M-Alkalinity and had a pH between 8.5 and 8.7. The customer was able to increase cooling water cycles from 1.6 to 3 COC allowing up to 276 ppm SiO2 in the system. Thorough visual inspections, after 2 and 5 months, condenser tubes were free of scale. By switching to ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer, this customer was able to cut his chemical usage by almost half and save 4 million gallons of water per year. 1 Make-up water analysis: pH 7.8, 138 ppm T-Alkalinity, 92 ppm SiO2, 35 ppm Ca as CaCO3, 11 ppm Mg, 7.4 ppm SO4, 18 ppm Cl, <0.1 ppm Fe, <0.3 ppm Mn, 270 ppm TDS. Cooling System Doubles COC in San Joaquin Valley, California System Two evaporative condenser towers rated at 500 tons were used to cool a large computer 
Description: computer facility. One tower was always kept as a backup to ensure continuous operation. The evaporative condensers consist of rows of tubes on the inside of the tower. 
The tower water cascades downward to directly contact the condenser tubes leaving a scale deposit if the water significantly exceeds the normal operating levels of about 180 ppm SiO2 and about 480 ppm (maximum) M-alkalinity. The original treatment used HEDP, benzotriazole and polymaleic acid with a supplemental feed of polyacrylic acid. Problem: The makeup water typically had 90-110 ppm SiO2, allowing only about 2 cycles of concentration. Due to severe drought conditions in this area for the previous 5 years, water was not readily available and had to be reused to the maximum extent possible. Solution: In 1991, the polymaleic acid and polyacrylic acid scale inhibitors used in the old treatment were replaced with an equal weight of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer. The treatment was fed to maintain the same levels as before, but the bleedoff was reduced. 
Results: With ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer, the system maintained up to about 4 cycles of concentration without scale or corrosion. Recirculation water has up to 300 ppm total silica and about 650 ppm M-alkalinity (maximum). Benefits of the reduction in bleedoff include: 
• A calculated 30% reduction in water usage under typical conditions. 
• A calculated 30% reduction in chemical usage. 
• An increase in holding time which allows the biocide to work more 
effectively (since the makeup water has a high organism count). 

Scale Problem Eliminated at Ice-Making Plant 
System An ice-making plant with a refrigeration capacity of 270 tons had a history of Description: scale problems, especially on the condenser coils. Silica levels in the makeup water were 46 ppm SiO2. System temperature ranged between 83°F (28°C) and 91°F (33°C). 
Problem: The water was treated with an all-organic program which left heavy deposits of silica. A thorough cleaning with ammonium bifluoride and hydrochloric acid was performed in the summer of 1992 to remove the heavy deposits. Between August and November of 1992, the COC were maintained at low levels (less than 2) to prevent silica scale. Under these conditions, CaCO3 still formed on the condenser coils, with head pressure on the condenser side measuring approximately 230 psi. Solution: ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer was added to the system to maintain 15 ppm active polymer in 
the recirculationg water, and COC were gradually increased to 6 to 9. 
Results: By February of 1993, head pressure had dropped to the lowest level, 215 psi, indicating no scale. Theoretical silica levels approached 400 ppm SiO2. Ten months after changing the formulation to one containing ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer, the plant continued to operate without problems. 
OTHER APPLICATIONS of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Boilers of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
The superior hydrothermal stability of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer enables its use for controlling magnesium silicate scale in boilers operating up to about 600 psig (42 kg/cm2). Above 600 psig, it is recommended that the silica be removed from the feedwater by external treatment such as ion exchange. 
Reverse Osmosis 
The ability of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) polymer to disperse colloidal silica as well as other particulates makes it suitable in formulations for fouling prevention in RO membranes used to treat high-silica water. 

Water Analysis of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000): Cycles of (at steady state) Makeup Recirculating Concentration pH 7.8-8.1 8.9-9.0 - 
Conductivity, µmho 330-360 1000-1030 2.9 
M-Alkalinity, as CaCO3 154-180 536-540 3.2 
Ca, as CaCO3 60-80 236-264 3.6 
Mg, as CaCO3 56-80 260-268 3.9 
Silica, as SiO2 60-70 265-300 4.2 

TOXICITY of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Toxicity data on ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) silica control polymer are presented in Table 7. 
SAFE HANDLING INFORMATION ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Caution: For Industrial Use Only! Keep Out of Reach of Children! Wear chemical splash goggles and impervious gloves when handling. An approved respirator, suitable for the concentrations encountered, should be worn. 
FIRST AID INFORMATION of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Skin Contact Wash affected skin area thoroughly with soap and water. Consult a physician if irritation persists. 
Eye Contact Flush eye immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Consult a physician if irritation persists. Inhalation Move victim to fresh air. Ingestion If victim is conscious, dilute product by giving 2 glasses of water to drink and then call a physician. If victim is unconscious, call a physician immediately. Never give an unconscious person anything to drink. 
MATERIAL SAFETY DATA SHEETS of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Rohm and Haas Company maintains Material Safety Data Sheets (MSDS) on all of its products. These contain important information that you may need to protect your employees and customers against any known health and safety hazards associated with our products. We recommend you obtain copies of MSDS for our products from your local Rohm and Haas technical representative or the Rohm and Haas Company. In addition, we recommend you obtain copies of MSDS from your suppliers of other raw materials used with our product. Under the OSHA Hazard Communication Standard, workers must have access to and understand MSDS on all hazardous substances to which they are exposed. Thus, it is important that appropriate training and information be provided to all employees and that MSDS be available on any hazardous products in their workplace. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Silica and Magnesium Silicate Scale Inhibitor 
Description of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Rohm and Haas ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) is a superior scale inhibitor and dispersant for silica and magnesium silicate in recirculating cooling circuits and boilers. 

Used of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) in 
Water Treatment ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Cooling waters ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Boilers ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Industrial reverse osmosis ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Pools and fountains ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Advantages of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 

Prevent the formation of deposits on heat transfer surfaces 
Prevent inorganic and sedimentation fouling 
Effectively inhibits magnesium silicate 
Excellent silica dispersant 
Outstanding iron, phosphate scale inhibitor 
Stabilizes corrosion inhibitors 
Boiler sludge dispersant 
Typical Properties 

These properties are typical but do not constitute specifications. 

Appearance Dark yellow to brown clear solution*
Average Molecular weight 5,000 (Mw)
% Total Solids 45
% Active Solids 42
pH as is (at 25°C) 2.May
Bulk density (at 25°C) 1.Şub
Viscosity Brookfield (mPa.s/cps at 25°C) 400
Neutralization 0.13g of NaOH (100%) per g of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)
*A slight haze may appear; this does not affect the intrinsic properties of the product or its performance. 
Chemistry and Mode of Action ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) is a proprietary multifunctional polymer with a molecular weight of 5000 that provides outstanding silica and magnesium silicate scale inhibition. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) prevents silica-based scale formation by dispersing colloidal silica and by preventing magnesium silicate scale formation at heat transfer surfaces. 

Performance of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Control of silica-based scale is a complex problem due to the many forms of silica species that exist: 

Molybdate-reactive silica: frequently referred to as dissolved silica. Colloidal silica: polymerized silica particles of 0.1 microns or less. 
Silica scale: primarily magnesium silicate, but may also be iron or calcium silicate. Colloidal silica can dissolve to form silicate in the high temperature/high pH environment near a corroding cathodic surface where dissolved oxygen is reduced to hydroxide ions. These freshly formed silicate anions, added to the dissolved silica already present, can then form magnesium silicate scale (MgSiO3). In addition, colloidal silica alone can co-precipitate with magnesium hydroxide to form a scale of magnesium silicate having non-stoichiometric ratios of magnesium to silica. 

Normally, if silica levels exceed about 180 ppm SiO2 in the recirculation water of a cooling circuit, severe scaling can occur on heat transfer surfaces. Moreover, the scale that forms is frequently difficult or impossible to remove by conventional means. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) has been evaluated under field conditions, allowing up to 300 ppm silica in the recirculating water without scale. Case histories are available upon request from your local technical representative. 

Applications of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 

Recirculating cooling circuits 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) offers unique features for the treatment of silica-limited cooling waters, allowing up to at least 300 ppm silica in the recirculating water without scale or corrosion problems 

Boilers ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
The superior hydrothermal stability of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) enables its use for controlling magnesium silicate scale in boilers operating up to about 900 psig, although silica may carry over in steam at > 600 psig. 

Benefits of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Keeps surfaces clean for maximum heat transfer and enhances the performance of organic corrosion inhibitors. Has excellent thermal and chemical stability. Can be formulated at any pH without degradation. Exhibits a very good stability in the presence of hypochlorite. Contains no phosphorus, making its use acceptable where legislation requires that discharge waters contain low or no phosphorus. 

Chemistry and Mode of Action 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) is a proprietary multifunctional polymer with a molecular weight of 5000 that provides exceptional silica and magnesium silicate scale inhibition. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) helps prevent silica-based scale formation by dispersing colloidal silica and by minimizing magnesium silicate scale formation at heat transfer surfaces. Performance Control of silica-based scale is a complex problem due to the many forms of silica species that exist: 
• Molybdate-reactive silica: frequently referred to as dissolved silica. 
• Colloidal silica: polymerized silica particles of 0.1 microns or less. 
• Silica scale: primarily magnesium silicate, but may also be iron or calcium silicate. 
Colloidal silica can dissolve to form silicate in the high temperature/high pH environment near a corroding cathodic surface where dissolved oxygen is reduced to hydroxide ions. These freshly formed silicate anions, added to the dissolved silica already present, can then form magnesium silicate scale (MgSiO3). In addition, colloidal silica alone can co-precipitate with magnesium hydroxide to form a scale of magnesium silicate having non-stoichiometric ratios of magnesium to silica. Normally, if silica levels exceed about 180 ppm SiO2 in the recirculation water of a cooling circuit, severe scaling can occur on heat transfer surfaces. Moreover, the scale that forms is frequently difficult or impossible to remove by conventional means. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) has been evaluated under field conditions, allowing up to 300 ppm silica in the recirculating water without scale. Case histories are available upon request from your local technical representative. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Silica and Magnesium Silicate Scale Inhibitor / Dow Coating Materials 
Applications of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) • Recirculating cooling circuits 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) offers distinct features for the treatment of silica-limited cooling waters, allowing up to at least 300 ppm silica in the recirculating water without scale or corrosion problems. 
• Boilers 
The excellent hydrothermal stability of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) makes it an ideal choice for use in controlling magnesium silicate scale in boilers operating up to about 900 psig, although silica may carry over in steam at >600 psig. 
Benefits of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
• Helps keep surfaces clean for maximum heat transfer and enhances the performance of organic corrosion inhibitors. 
• Has excellent thermal and chemical stability. 
• Can be formulated at any pH without degradation. 
• Exhibits a very good stability in the presence of hypochlorite. 
• Contains no phosphorus, making its use acceptable where legislation requires that discharge waters contain low or no phosphorus. 

Description of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) is a superior scale inhibitor and dispersant for silica and magnesium silicate in recirculating cooling circuits and boilers. 

Advantages of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Effectively inhibits magnesium silicate 
Excellent silica dispersant 
Outstanding iron, phosphate scale inhibitor 
Stabilizes corrosion inhibitors 
Boiler sludge dispersant 
Prevents the formation of deposits on heat transfer surfaces 
Prevents inorganic and sedimentation fouling 

Properties of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000): 
IR-5000 carboxylate-sulfonate copolymer (similar to ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)) is a superior scale inhibitor and dispersant. It has good inhibition for silica and magnesium silicate when used in recirculation cooling circuits and boilers. It is a superior phosphate scale inhibitor for dry or hydrated ferric oxide. Acting as a rust inhibitor, IR-5000 can also be used in systems like Industrial RO, pools, and fountains, etc. (Similar to ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)) 

Synthetic magnesium silicates (ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000)) are white, odorless, finely divided powders formed by the precipitation reaction of water-soluble sodium silicate (water glass) and a water-soluble magnesium salt such as magnesium chloride, magnesium nitrate or magnesium sulfate. The composition of the precipitate depends on the ratio of the components in the reaction medium, the addition of the correcting substances, and the way in which they are precipitated.[1][2][3] 
The molecular formula is typically written as MgO:XSiO2, where X denotes the average mole ratio of SiO2 to MgO. The product is hydrated and the formula is sometimes written MgO:XSiO2•H2O to show the water of hydration. 

Properties of ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Unlike natural magnesium silicates like talc and forsterite olivine which are crystalline, synthetic magnesium silicates are amorphous.[1] Synthetic magnesium silicates are insoluble in water or alcohol.[4] The particles are usually porous, and the BET surface area can range from less than 100 m2/g to several hundred m2/g. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Multipolymère pour le contrôle du tartre de silice et de silicate de magnésium 

La réutilisation de l'eau de refroidissement est fréquemment limitée par un plafond sur la quantité de silice tolérable dans l'eau de recirculation. Normalement, si les niveaux de silice dépassent environ 180 ppm de SiO2, un entartrage important peut se produire sur les surfaces de transfert de chaleur. De plus, le tartre qui se forme est souvent difficile voire impossible à éliminer par des moyens conventionnels. Le polymère de contrôle de la silice ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) a maintenant relevé ce plafond à au moins 300 ppm de SiO2, prouvé par des études pilotes rigoureuses et des essais sur le terrain, permettant une plus grande réutilisation de l'eau que jamais auparavant. Le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) empêche la formation de tartre à base de silice en dispersant la silice colloïdale et en empêchant la formation de tartre de silicate de magnésium sur les surfaces de transfert de chaleur. Les caractéristiques uniques du polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) dans le traitement de l'eau de refroidissement limitée en silice sont présentées ci-dessous 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Les propriétés physiques typiques du polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) sont énumérées dans le tableau 1. 
TABLEAU 1 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES (elles ne constituent pas des spécifications) de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Poids moléculaire de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 5000 
Total des solides,% 44,5 à 45,5 
Solides actifs,% 42 
pH 2,1 à 2,6 
Brookfield Viscosité de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), cp 700 max. 
Gravité spécifique de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 1.2 
Masse volumique apparente, lb / gal (g / cc) 10 (1,19) 
Lb (Kg) de 100% NaOH à 
neutraliser 1 lb (kg) de polymère 0,131 

FORMATION D'ÉCHELLE À BASE DE SILICE de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
La silice forme des particules avec des structures différentes en fonction du pH, de la présence d'autres ions et du processus par lequel les particules sont formées. Les trois principales formes de silice rencontrées dans l'eau de refroidissement sont: 
• Silice réactive au molybdate: souvent appelée silice dissoute. 
• Silice colloïdale: particules de silice polymérisée de 0,1 micron ou moins. 
• Calamine de silicate: principalement silicate de magnésium, mais peut également être du silicate de fer ou de calcium. 
La silice colloïdale, qui se forme lorsque le niveau de solubilité de la silice est dépassé, est difficile à mesurer dans des conditions de terrain, et un bilan de masse de silice totale ne peut pas être obtenu avec un simple test sur le terrain. La méthode la plus efficace pour déterminer la silice totale est décrite dans «Méthodes standard pour l'examen de l'eau et des eaux usées», 17e édition (Méthode 4500-SiC). Une méthode plus simple qui convertit d'autres formes de silice en silice réactive au molybdate est décrite dans le Bulletin technique Rohm and Haas FC-267, «ACUMER TST sm, Test de silice totale pour les eaux à haute teneur en silice». Lorsque la silice colloïdale passe dans la couche de diffusion de Nernst à la surface de transfert de chaleur, elle se dissout et acquiert une charge négative (anionique). Les cations polyvalents, en particulier le magnésium, ont tendance à réagir avec ces particules colloïdales anioniques en les «collant» efficacement ensemble et en formant finalement une couche de silicate de magnésium vitreuse et dure. La figure 1 montre comment la silice colloïdale peut se dissoudre pour former du silicate dans l'environnement à haute température / pH élevé près d'une surface cathodique corrodée où l'oxygène dissous est réduit en ions hydroxyde. Ces anions silicates fraîchement formés, ajoutés à la silice dissoute déjà présente, peuvent alors former du tartre de silicate de magnésium (MgSiO3). De plus, la silice colloïdale seule peut coprécipiter avec l'hydroxyde de magnésium pour former une échelle de silicate de magnésium ayant des rapports non stoechiométriques du magnésium au silicate. 

Mécanisme de contrôle de la silice ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Les propriétés remarquables du polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) proviennent en grande partie de ses trois fonctionnalités distinctives. Le groupe acide faible (carboxylate) fournit un moyen de fixer le polymère aux ions métalliques en solution et aux surfaces de particules ou de cristaux. Cela permet au polymère d'agir comme un dispersant pour empêcher l'agglomération et la formation de dépôts ainsi que la stabilisation des contaminants. L'acide fort (sulfonate) contribue à ce processus en augmentant la solubilité et la densité de charge du polymère, ce qui améliore la répulsion électrostatique des particules. Ce qui distingue le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), cependant, est un troisième ensemble unique de fonctionnalités, basé sur une hydrophilie et une lipophilie (hydrophobicité) équilibrées 1 
. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Lorsque les autres fonctionnalités opèrent principalement par transfert de charge, cette fonctionnalité dite HLB favorise l'adsorption physique sur les surfaces des particules contaminantes, en particulier à des températures plus élevées. En favorisant l'adsorption, ce troisième type de fonctionnalité contribue également à la résistance de la barrière énergétique (ou de la force répulsive nette) créée par le polymère autour de la particule de silice. Le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) adsorbé sur les surfaces colloïdales fournit une barrière énergétique qui empêche la précipitation et l'agglomération. De plus, même si les particules de silice précipitent, elles sont trop espacées pour que les anions de magnésium ou de silicate redissous puissent les lier ensemble. En conséquence, le tartre formé par ces particules sera pulvérulent et, par conséquent, plus facile à éliminer. Pour plus d'informations sur ces mécanismes, veuillez demander les réimpressions suivantes: 
«Contrôle du fer et de la silice avec des dispersants polymères», 
Expérience récente dans le contrôle des dépôts de silice et de silicate de magnésium avec des dispersants polymères 
1L'idée d'améliorer l'adsorption en équilibrant les groupements hydrophiles et lipophiles est empruntée aux chimistes des surfactants qui utilisent le terme HLB (équilibre hydrophile / lipophile) pour décrire les caractéristiques de solubilité et d'adsorption du surfactant. Le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) n'a en fait pas de propriétés de type surfacant, mais il se comporte d'une manière analogue. 
BALANCE EN SILICATE DE MAGNÉSIUM ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
PRÉVENTION AVEC ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
POLYMER ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Action des polymères dans l'eau de recirculation 
Des photomicrographies utilisant des lentilles à polarisation croisée peuvent être utilisées pour étudier les structures cristallines. La figure 3 montre la silice dispersée utilisant le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) dans l'eau de recirculation par rapport aux particules de silice agglomérées sur la figure 2 sans polymère. 

Action du polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) sur la surface de transfert de chaleur 
Le polymère de contrôle de silice ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) empêche également la formation de silicate de magnésium dans les conditions trouvées à proximité d'une surface de transfert de chaleur, comme indiqué dans 
Figures 4 et 5. 
PERFORMANCES DU POLYMÈRE ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Tests accélérés de la tour de refroidissement pilote de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Une série de tests de tour de refroidissement pilote (PCT) de 3 jours a été effectuée pour comparer l'efficacité de dispersion du polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) à celle du polymère conventionnel. 
des produits. La chimie de l'eau et les paramètres de fonctionnement du PCT dans ces études sont présentés dans les tableaux 2 et 3. La formulation de traitement utilisée pour évaluer l'efficacité du polymère se composait de 2 ppm de tolyltriazole (TTA), de 10 ppm de polymère actif et d'un mélange 1/1 de 2 l'acide -phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique (PBTC) et l'acide 1-hydroxyéthylidène-1,1-diphosphonique (HEDP) pour donner 5 ppm de phosphonate actif total. Au démarrage, la formulation a été introduite dans le système à trois fois la force normale pour compenser les concentrations élevées de silice, de calcium et de magnésium.Dans ces tests accélérés, l'eau a passé successivement sur une série de quatre barres de transfert de chaleur. L'échelle s'est formée sur les quatre tiges, chacune développant plus d'échelle que son prédécesseur immédiat. Ce dépôt progressif était dû au fait que l'eau devenait plus chaude lorsqu'elle passait successivement sur les tiges. À mesure que la température de l'eau augmentait, la tendance à la formation de dépôts augmentait. Dans des tests répétés, la quantité de tartre a fluctué considérablement lorsque le polymère était un inhibiteur de tartre inefficace. Le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) ne présente qu'un léger saupoudrage de tartre (figure 6), nettement meilleur que les autres polymères testés (figures 7 et 8). Dans les limites de l'erreur expérimentale, les compositions d'échelle obtenues avec tous les tests étaient approximativement les mêmes,> 80% de silicate de magnésium (tableau 5). 

Tests de refroidissement pilote à long terme de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) a été comparé aux deux polymères des essais précédents dans des essais plus longs; 
1) pour déterminer si une concentration trop rapide de l'eau a donné un effet artificiel négatif, 
2) pour analyser le tartre qui pourrait se former dans les parties les plus froides du PCT, et 
3) pour mesurer l'impact du polymère sur la corrosion. Ces produits ont été évalués dans la même eau et dans les mêmes conditions utilisées dans les tests PCT accélérés (tableaux 2 et 3); seuls le taux de cyclage et les conditions de démarrage étaient différents. Dans les essais à long terme, l'eau a été démarrée à 3 cycles de concentration (COC), en utilisant 2,5 fois le niveau de traitement normal, puis maintenue à 5,5 COC (275 ppm SiO2) pendant quatre jours pour permettre aux sels de silicate ou à la silice de former, croître et précipiter. L'eau a ensuite été concentrée encore entre 7,2 et 7,5 cycles de concentration pendant les neuf jours suivants du test pour atteindre une concentration théorique comprise entre 360 ​​et 375 ppm Si02 (50 ppm X 7,5). Cette quantité est environ le double du maximum recommandé pour l'eau de refroidissement. Les résultats de ces tests sont donnés dans le tableau 6. Les résultats indiquent que dans les conditions de test, le polymère de contrôle de silice ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) donne 10 fois moins de tartre à base de silice que la chimie conventionnelle de l'acide polymaléique et 5 à 6 fois moins de tartre que le contrôle de silice du commerce polymère. De plus, le taux de corrosion avec le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) est beaucoup 
inférieure à celle des deux autres polymères. La grande différence dans les vitesses de corrosion peut être due à la corrosion sous le dépôt se produisant avec les polymères les moins efficaces. 
PERFORMANCES SUR LE TERRAIN de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Les avantages du polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) ont été confirmés par ses performances dans quatre situations de terrain. Dans chaque cas, les exploitants des différentes installations ont été confrontés au problème du traitement de l'eau contenant des niveaux élevés de silice et ont tous surmonté leurs difficultés en utilisant le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) dans leur programme de traitement de l'eau de refroidissement. Le système de refroidissement réalise une augmentation de 80% du système de nettoyage en ligne COC Plus Deux unités d'eau de refroidissement de 250 tonnes avec un taux de recirculation de 580 gpm ont été utilisées Description: pour refroidir un lycée. Les unités ont été traitées avec un programme de chromate jusqu'en 1990. En 
En mars 1990, le traitement au chromate a été remplacé par du molybdate / zinc / phosphonate pour se conformer à la réglementation contre le chromate. Les dépôts ont été contrôlés en utilisant 7 à 8 ppm de copolymère actif ACUMER 2000. Le pH du système a été maintenu entre 7,5 et 8,5. 
Problème: La dureté totale de l'eau d'appoint était généralement d'environ 140 ppm, avec un rapport Ca / Mg 
d'environ 1/1. L'eau d'appoint contenait généralement environ 45 ppm de SiO2 et le système 
ne pouvait atteindre qu'environ 2,5 cycles de concentration en utilisant le traitement molybdate / phosphonate / copolymère de zinc. Le condenseur a été ouvert en 1991 et s'est avéré avoir une légère couche contenant environ 25% de silice, la majeure partie du reste étant de l'oxyde de fer. 
Solution: Dans l'un des systèmes de refroidissement, le copolymère a été remplacé par une concentration égale de polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) et la purge a été réduite; toutes les autres variables sont restées les mêmes. L'autre système de refroidissement a été maintenu avec le programme contenant le copolymère ACUMER 2000. 

Résultats: Le système traité avec le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) a réalisé plus de 4,5 cycles de concentration sans perte de silice. Au début de cet essai, l'alimentation chimique a été interrompue accidentellement; une baisse subséquente des niveaux de SiO2 dans l'eau de recirculation suggère qu'un certain entartrage s'est probablement produit. Lorsque l'alimentation chimique a été rétablie, les niveaux de SiO2 ont temporairement augmenté à des niveaux plus élevés que prévu, ce qui conduit à la conclusion que le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) avait éliminé une partie du tartre. Ceci suggère également que l'action de dispersion du polymère, même lorsqu'il est sous-alimenté, a conduit à la formation d'un tartre pulvérulent plutôt que du silicate de magnésium vitreux attendu. La nature poudreuse du tartre expliquerait son retrait apparent en ligne. Les données ont montré que plus de 200 ppm de Si02 avaient été atteints dans l'eau de recirculation. La cave augmente la silice dans l'eau de refroidissement au-delà des niveaux vintage de 150 ppm Système SiO2 Un vignoble du nord de la Californie exploite deux condenseurs évaporatifs de 560 tonnes utilisant 
Descripion: eau d'appoint1 avec des niveaux élevés de silice de 92 ppm de SiO2. Le système d'eau de refroidissement a une capacité de 18 gallons par minute avec des températures de l'eau comprises entre 75 ° F (24 ° C) et 85 ° F (29 ° C). 
Problème: Au départ, un programme de phosphate stabilisé contenant du HEDP, de l'acide phosphorique, du tolyltriazole et un polymère de type acrylate a été utilisé. Du tartre s'est formé sur les condenseurs évaporatifs lorsque les niveaux de silice dépassaient 150 ppm de SiO2 dans l'eau de recirculation. Ce dépôt s'est avéré contenir des niveaux élevés de silicium et de magnésium. 
Résultats: Notre client a remplacé le polymère existant dans sa formulation par le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000). Cette formulation a été dosée dans le système pour maintenir 13 ppm d'orthophosphate résiduel et 10 à 15 ppm de polymère actif ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) dans l'eau de recirculation. L'eau de recirculation contient 400 ppm d'alcalinité M et avait un pH compris entre 8,5 et 8,7. Le client a pu augmenter les cycles d'eau de refroidissement de 1,6 à 3 COC, permettant jusqu'à 276 ppm de SiO2 dans le système. Inspections visuelles approfondies, après 2 et 5 mois, les tubes du condenseur étaient exempts de tartre. En passant au polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), ce client a pu réduire de près de moitié sa consommation de produits chimiques et économiser 4 millions de gallons d'eau par an. 1 Analyse de l'eau d'appoint: pH 7,8, 138 ppm T-alcalinité, 92 ppm SiO2, 35 ppm Ca sous forme de CaCO3, 11 ppm Mg, 7,4 ppm SO4, 18 ppm Cl, <0,1 ppm Fe, <0,3 ppm Mn, 270 ppm TDS. Système de refroidissement double COC dans la vallée de San Joaquin, en Californie Système Deux tours de condenseur par évaporation évaluées à 500 tonnes ont été utilisées pour refroidir un gros ordinateur 
Description: installation informatique. Une tour a toujours été conservée comme sauvegarde pour assurer un fonctionnement continu. Les condenseurs évaporatifs sont constitués de rangées de tubes à l'intérieur de la tour. 

L'eau de la tour tombe en cascade vers le bas pour entrer directement en contact avec les tubes du condenseur, laissant un dépôt de tartre si l'eau dépasse de manière significative les niveaux de fonctionnement normal d'environ 180 ppm de SiO2 et d'environ 480 ppm (maximum) de M-alcalinité. Le traitement initial utilisait du HEDP, du benzotriazole et de l'acide polymaléique avec un supplément d'acide polyacrylique. Problème: L'eau d'appoint contenait généralement 90 à 110 ppm de SiO2, permettant seulement environ 2 cycles de concentration. En raison des conditions de sécheresse sévères dans cette région au cours des 5 années précédentes, l'eau n'était pas facilement disponible et a dû être réutilisée dans toute la mesure du possible. Solution: En 1991, les inhibiteurs de tartre d'acide polymaléique et d'acide polyacrylique utilisés dans l'ancien traitement ont été remplacés par un poids égal de polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000). Le traitement a été administré pour maintenir les mêmes niveaux qu'avant, mais le saignement a été réduit. 
Résultats: Avec le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), le système a maintenu jusqu'à environ 4 cycles de concentration sans tartre ni corrosion. L'eau de recirculation contient jusqu'à 300 ppm de silice totale et environ 650 ppm de M-alcalinité (maximum). Les avantages de la réduction des saignements comprennent: 
• Une réduction calculée de 30% de la consommation d'eau dans des conditions typiques. 
• Une réduction calculée de 30% de l'utilisation de produits chimiques. 
• Une augmentation du temps de maintien qui permet au biocide de travailler plus 
efficacement (puisque l'eau d'appoint a un nombre élevé d'organismes). 

Problème d'échelle éliminé à l'usine de fabrication de glace 
Système Une usine de fabrication de glace avec une capacité de réfrigération de 270 tonnes avait une histoire de Description: problèmes de tartre, en particulier sur les serpentins du condenseur. Les niveaux de silice dans l'eau d'appoint étaient de 46 ppm de SiO2. La température du système variait entre 83 ° F (28 ° C) et 91 ° F (33 ° C).
Problème: L'eau a été traitée avec un programme entièrement organique qui a laissé de lourds dépôts de silice. Un nettoyage en profondeur avec du bifluorure d'ammonium et de l'acide chlorhydrique a été effectué à l'été 1992 pour éliminer les dépôts lourds. Entre août et novembre 1992, le COC a été maintenu à de faibles niveaux (moins de 2) pour éviter le tartre de silice. Dans ces conditions, du CaCO3 se formait toujours sur les serpentins du condenseur, la pression de tête du côté du condenseur mesurant environ 230 psi. Solution: Le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) a été ajouté au système pour maintenir 15 ppm de polymère actif dans 
l'eau de recirculation et le COC ont été progressivement augmentés de 6 à 9. 
Résultats: En février 1993, la pression de refoulement était tombée au niveau le plus bas, 215 psi, indiquant l'absence d'échelle. Les niveaux théoriques de silice approchaient 400 ppm de SiO2. Dix mois après avoir changé la formulation en une formulation contenant le polymère ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000), l'usine a continué à fonctionner sans problème. 

TOXICITÉ de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Les données de toxicité du polymère de contrôle de silice ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) sont présentées dans le tableau 7. 
INFORMATIONS DE MANIPULATION SÉCURISÉE ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Attention: à usage industriel uniquement! Gardez hors de portée des enfants! Porter des lunettes anti-éclaboussures et des gants imperméables lors de la manipulation. Un respirateur approuvé, adapté aux concentrations rencontrées, doit être porté. 
PREMIERS SECOURS de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Contact cutané Laver soigneusement la peau affectée avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin si l'irritation persiste. 
Contact avec les yeux Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Inhalation Amener la victime à l'air frais. Ingestion Si la victime est consciente, diluer le produit en donnant 2 verres d'eau à boire, puis appeler un médecin. Si la victime est inconsciente, appelez immédiatement un médecin. Ne donnez jamais rien à boire à une personne inconsciente. 
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DES MATÉRIAUX de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Rohm and Haas Company tient à jour des fiches signalétiques (MSDS) sur tous ses produits. Ceux-ci contiennent des informations importantes dont vous pourriez avoir besoin pour protéger vos employés et vos clients contre tout risque connu pour la santé et la sécurité associé à nos produits. Nous vous recommandons d'obtenir des copies de la fiche signalétique de nos produits auprès de votre représentant technique Rohm and Haas ou de la société Rohm and Haas. De plus, nous vous recommandons d'obtenir des copies des fiches signalétiques de vos fournisseurs d'autres matières premières utilisées avec notre produit. En vertu de la norme de communication sur les risques de l'OSHA, les travailleurs doivent avoir accès et comprendre les fiches signalétiques de toutes les substances dangereuses auxquelles ils sont exposés. Par conséquent, il est important qu'une formation et des informations appropriées soient fournies à tous les employés et que des fiches signalétiques soient disponibles sur tous les produits dangereux présents sur leur lieu de travail. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Inhibiteur de tartre de silice et de silicate de magnésium 
Description de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Rohm and Haas ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) est un inhibiteur de tartre et un dispersant supérieur pour la silice et le silicate de magnésium dans les circuits de refroidissement à recirculation et les chaudières. 

Utilisation de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) dans 
Traitement de l'eau ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Eaux de refroidissement ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Chaudières ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Osmose inverse industrielle ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Piscines et fontaines ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Avantages de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 

Empêche la formation de dépôts sur les surfaces de transfert de chaleur 
Empêcher l'encrassement inorganique et par sédimentation 
Inhibe efficacement le silicate de magnésium 
Excellent dispersant de silice 
Fer exceptionnel, inhibiteur de tartre de phosphate 
Stabilise les inhibiteurs de corrosion 
Dispersant de boue de chaudière 
Propriétés typiques 

Ces propriétés sont typiques mais ne constituent pas des spécifications. 

Performances de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Le contrôle du tartre à base de silice est un problème complexe en raison des nombreuses formes d'espèces de silice qui existent: 

Silice réactive au molybdate: souvent appelée silice dissoute. Silice colloïdale: particules de silice polymérisée de 0,1 micron ou moins. 
Le tartre de silice: principalement du silicate de magnésium, mais peut également être du silicate de fer ou de calcium. La silice colloïdale peut se dissoudre pour former du silicate dans l'environnement à haute température / pH élevé près d'une surface cathodique corrodée où l'oxygène dissous est réduit en ions hydroxyde. Ces anions silicates fraîchement formés, ajoutés à la silice dissoute déjà présente, peuvent alors former du tartre de silicate de magnésium (MgSiO3). De plus, la silice colloïdale seule peut coprécipiter avec de l'hydroxyde de magnésium pour former une échelle de silicate de magnésium ayant des rapports non stoechiométriques de magnésium sur silice.

Normalement, si les niveaux de silice dépassent environ 180 ppm de SiO2 dans l'eau de recirculation d'un circuit de refroidissement, un entartrage important peut se produire sur les surfaces de transfert de chaleur. De plus, le tartre qui se forme est souvent difficile voire impossible à éliminer par des moyens conventionnels. 

ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) a été évalué dans des conditions de terrain, permettant jusqu'à 300 ppm de silice dans l'eau de recirculation sans tartre. Les historiques de cas sont disponibles sur demande auprès de votre représentant technique local. 

Applications de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 

Circulation des circuits de refroidissement 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) offre des caractéristiques uniques pour le traitement des eaux de refroidissement limitées en silice, permettant jusqu'à au moins 300 ppm de silice dans l'eau de recirculation sans tartre ni problèmes de corrosion 

Chaudières ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
La stabilité hydrothermale supérieure de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) permet son utilisation pour contrôler le tartre de silicate de magnésium dans des chaudières fonctionnant jusqu'à environ 900 psig, bien que la silice puisse se déplacer dans la vapeur à> 600 psig. 

Avantages de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
Maintient les surfaces propres pour un transfert de chaleur maximal et améliore les performances des inhibiteurs de corrosion organiques. A une excellente stabilité thermique et chimique. Peut être formulé à n'importe quel pH sans dégradation. Présente une très bonne stabilité en présence d'hypochlorite. Ne contient pas de phosphore, ce qui rend son utilisation acceptable là où la législation exige que les eaux de rejet contiennent peu ou pas de phosphore. 

Chimie et mode d'action 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) est un polymère multifonctionnel exclusif avec un poids moléculaire de 5000 qui offre une inhibition exceptionnelle du tartre de silice et de magnésium. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) aide à prévenir la formation de tartre à base de silice en dispersant la silice colloïdale et en minimisant la formation de tartre de silicate de magnésium sur les surfaces de transfert de chaleur. Le contrôle des performances du tartre à base de silice est un problème complexe en raison des nombreuses formes d'espèces de silice qui existent: 
• Silice réactive au molybdate: souvent appelée silice dissoute. 
• Silice colloïdale: particules de silice polymérisée de 0,1 micron ou moins. 
• Le tartre de silice: principalement du silicate de magnésium, mais peut également être du silicate de fer ou de calcium. 
La silice colloïdale peut se dissoudre pour former du silicate dans l'environnement à haute température / pH élevé près d'une surface cathodique corrodée où l'oxygène dissous est réduit en ions hydroxyde. Ces anions silicates fraîchement formés, ajoutés à la silice dissoute déjà présente, peuvent alors former du tartre de silicate de magnésium (MgSiO3). De plus, la silice colloïdale seule peut coprécipiter avec de l'hydroxyde de magnésium pour former une échelle de silicate de magnésium ayant des rapports non stoechiométriques de magnésium sur silice. Normalement, si les niveaux de silice dépassent environ 180 ppm de SiO2 dans l'eau de recirculation d'un circuit de refroidissement, un entartrage important peut se produire sur les surfaces de transfert de chaleur. De plus, le tartre qui se forme est souvent difficile voire impossible à éliminer par des moyens conventionnels. ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) a été évalué dans des conditions de terrain, permettant jusqu'à 300 ppm de silice dans l'eau de recirculation sans tartre. Les historiques de cas sont disponibles sur demande auprès de votre représentant technique local. 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) Silice and Magnésium Silicate Inhibitor / Dow Coating Materials 
Applications de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) • Circuits de refroidissement à recirculation 
ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) offre des fonctionnalités distinctes pour le traitement des eaux de refroidissement limitées en silice, permettant jusqu'à au moins 300 ppm de silice dans l'eau de recirculation sans tartre ni problèmes de corrosion. 
• Chaudières 
L'excellente stabilité hydrothermique de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) en fait un choix idéal pour une utilisation dans le contrôle du tartre de silicate de magnésium dans des chaudières fonctionnant jusqu'à environ 900 psig, bien que la silice puisse se déplacer dans la vapeur à> 600 psig. 
Avantages de l'ACUMER 5000 (akumer 5000) (akümer 5000) 
• Aide à garder les surfaces propres pour un transfert de chaleur maximal et améliore les performances des inhibiteurs de corrosion organiques. 
• A une excellente stabilité thermique et chimique. 
• Peut être formulé à n'importe quel pH sans dégradation. 
• Présente une très bonne stabilité en présence d'hypochlorite. 
• Ne contient pas de phosphore, ce qui rend son utilisation acceptable lorsque la législation exige que les eaux de rejet contiennent peu ou pas de phosphore. 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.