1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

Etilendiamintetraasetik Asit Disodyum Tuzu

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, metal iyonlarıyla kompleks oluşturan, suda çözünür bir şelatlama/ bağlama maddesidir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, bir üründe mevcut olabilecek metal iyonlarının reaktivitesini ayırmak ve azaltmak için kullanılan bir kenetleme/ şelatlama maddesidir.
Bu beyaz, suda çözünür katı, demir ve kalsiyum iyonları gibi metal iyonlarını bağlamak ve kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bozulmasını önlemek için yaygın olarak kullanılır.
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu


Formül: C10H14N2Na2O8
CAS Numarası 139-33-3
EC No. 205-358-3

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu Eşanlamlılar: Disodyum EDTA; İzodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat; Edetic asit disodyum tuzu; EDTA disodyum tuzu; (Etilenedinitrilo)tetraasetik asit disodyum tuzu; Disodyum Edetat; Chelaplex; Chelaplex III; Şelaton III; Göğüs 200; Göğüs 2B-SD; Göğüs 2BS; Göğüs B; Clewat N; Clewat N2; Kompleks III; Disodyum (Etilenedinitrilo)tetraasetat; İki sodyum EDTA; Disodyum Diasit Etilendiamintetraasetat; Disodyum Dihidrojen Etilendiamintetraasetat;


Disodyum EDTA olarak da adlandırılan etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri gideren ve çamaşırlardaki sarı renk bozulmasını azaltan bir şelasyon maddesidir.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu böylece kozmetiklerin stabilitesini artırır.

Kişisel Bakım UygulamalarıEtilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, birçok endüstriyel ve kişisel bakım ürününde mevcut olabilecek metal iyonlarının reaktivitesini ayırmak ve azaltmak için kullanılan bir şelatlayıcı maddedir.


Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu yaygın olarak kullanılır ve nemlendiricilerde, cilt bakımı ve temizlik ürünlerinde, kişisel temizlik ürünlerinde, banyo sabunlarında, şampuanlarda ve saç kremlerinde, saç boyalarında, saç ağartıcılarında ve diğer birçok ürün türünde bulunabilir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu ve ilgili bileşenler metal iyonlarına bağlanarak onları etkisiz hale getirir.

Metal iyonlarının bağlanması, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bozulmasını önlemeye yardımcı olur ve böylece stabilitelerini artırır.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu ayrıca berraklığın korunmasına, koku bileşiklerinin korunmasına ve kokuşmanın önlenmesine yardımcı olur.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, durulanmayan ürünlerde %0,85'e kadar konsantrasyonda kullanılır. Hem cilt bakımı hem de saç bakımı uygulamalarında metal iyonlarının yüzeyde birikmesini engeller.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, Kozmetikte kalıp ve katı sabunların, banyo preparatlarının etkinliğini arttırmak ve stabilitesini geliştirmek için kullanılır; kremler, yağlar, saç bakım ürünleri ve diğer birçok kişisel bakım formülasyonu.Endüstriyel Uygulamalar

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, temizleyicilerde, deterjanlarda, gübrelerde, renkli filmin geliştirilmesi için sabitleyici çözeltide, su temizleyicisinde ve pH düzenleyicide kullanılır.
 
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu aynı zamanda bütil benzen kauçuğunun polimerizasyonu için redoks reaksiyonunda da kullanılır, polimerizasyon hızının kontrolü için aktivatörün bir parçası olarak kullanılır.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanımızın suda bulunan eser mineral elementlerle bağlanmasını önleyen bir kenetleme maddesidir.

Disodyum EDTA olarak da adlandırılan etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri gideren ve çamaşırlardaki sarı renk bozulmasını azaltan bir şelasyon maddesidir.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzunun, DNA'yı amplifikasyona yönelik bir teknik olan polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) etkili bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu biyolojik örneklerde floresans probu olarak kullanılabileceği gibi reaksiyon çözeltilerinin analizinde de kullanılabilir.Etilendiamintetraasetik asit
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, pH 7,0'da 1 mM'dir ve 0,1 mM ila 10 mM aralığındadır.Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

EDTA Na2

disodyum 2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit
Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

Edetat SodyumIUPAC adları
2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit

2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit; sodyum

asetik asit, (etilendinitrilo)tetra-, disodyum tuzu

Asido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica 2-hidrato

Dinatriumhidrogenetilendiaminasetat

disodyum 2-[2-[karboksilatometil(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetat

disodyum 2-[karboksimetil-[2-[karboksimetil-(2-oksido-2-oksoetil)amino]etil]amino]asetat dihidrat

disodyum dihidrojen 2,2',2'',2'''-(etan-,1,2-diildinitro)tetraasetat


disodyum dihidrojen EDTA

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat


Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetatİKİ SODYUM EDTA

İki sodyum EDTA

DİSODYUM ETİLENDİAMİN TETRAACETAT

Disodyum etilendiamintetraasetat, EDTA disodyum tuzu, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat disodyum tuzu, Sequestrene Na2, Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu

EDTA-2Na

EDTA disodyum tuzu

EDTA, disodyum tuzu

EDTA-Disodyum tuzu

EDTA2Na

Etilendiamin-N,N,N',N'-tetraasetik asit disodyum tuzu dihidrat

ETİLENDİAMİNTETRAASETİK AC Dİ-SODYUM TUZU

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu dihidrat

Etilendiamintetraasetik asit, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis(N-(karboksimetil)-, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-, sodyum tuzu (1:2)

SEQUESTRENE NA2;SODYUM (DI) ETİLENDİAMİN TETRAACETAT DİHİDRAT;VERSENE NA, DİHİDRAT;VERSENE DİSODYUM;WANKLYN'S EDTA;TITRAVER® SERTLİK REAKTİFİ;TITRIPLEX III;TITRIPLEX® III;(etilenedinitrilo)tetra-aceticacidisodiumsalt;cheladrate;chelaplexiii ;şelatoniii ;complexoniii;dinatriumetilendiamintetraasetat;disodyum(etilendinitrilo)tetraasetat;disodyum(etilendinitrilo)tetraasetikasit;disodyumdiasitetilendiamintetraasetat;disodyumdihidrojen(etilendinitrilo)tetraasetat;disodyumedathamil;disodyumsaltofedta

tetraasetik asit disodyum tuzu


Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu


Formül: C10H14N2Na2O8
CAS Numarası 139-33-3
EC No. 205-358-3

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu Eşanlamlılar: Disodyum EDTA; İzodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat; Edetic asit disodyum tuzu; EDTA disodyum tuzu; (Etilenedinitrilo)tetraasetik asit disodyum tuzu; Disodyum Edetat; Chelaplex; Chelaplex III; Şelaton III; Göğüs 200; Göğüs 2B-SD; Göğüs 2BS; Göğüs B; Clewat N; Clewat N2; Kompleks III; Disodyum (Etilenedinitrilo)tetraasetat; İki sodyum EDTA; Disodyum Diasit Etilendiamintetraasetat; Disodyum Dihidrojen Etilendiamintetraasetat;


Disodyum EDTA olarak da adlandırılan etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri gideren ve çamaşırlardaki sarı renk bozulmasını azaltan bir şelasyon maddesidir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, metal iyonlarıyla kompleks oluşturan suda çözünür bir kenetleme maddesidir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, bir üründe mevcut olabilecek metal iyonlarının reaktivitesini ayırmak ve azaltmak için kullanılan bir kenetleme maddesidir.
Bu beyaz, suda çözünür katı, demir ve kalsiyum iyonları gibi metal iyonlarını bağlamak ve kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bozulmasını önlemek için yaygın olarak kullanılır.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu böylece kozmetiklerin stabilitesini artırır.

Kişisel Bakım UygulamalarıEtilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, birçok endüstriyel ve kişisel bakım ürününde mevcut olabilecek metal iyonlarının reaktivitesini ayırmak ve azaltmak için kullanılan bir şelatlayıcı maddedir.


Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu yaygın olarak kullanılır ve nemlendiricilerde, cilt bakımı ve temizlik ürünlerinde, kişisel temizlik ürünlerinde, banyo sabunlarında, şampuanlarda ve saç kremlerinde, saç boyalarında, saç ağartıcılarında ve diğer birçok ürün türünde bulunabilir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu ve ilgili bileşenler metal iyonlarına bağlanarak onları etkisiz hale getirir.

Metal iyonlarının bağlanması, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bozulmasını önlemeye yardımcı olur ve böylece stabilitelerini artırır.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu ayrıca berraklığın korunmasına, koku bileşiklerinin korunmasına ve kokuşmanın önlenmesine yardımcı olur.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, durulanmayan ürünlerde %0,85'e kadar konsantrasyonda kullanılır. Hem cilt bakımı hem de saç bakımı uygulamalarında metal iyonlarının yüzeyde birikmesini engeller.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, Kozmetikte kalıp ve katı sabunların, banyo preparatlarının etkinliğini arttırmak ve stabilitesini geliştirmek için kullanılır; kremler, yağlar, saç bakım ürünleri ve diğer birçok kişisel bakım formülasyonu.Endüstriyel Uygulamalar

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, temizleyicilerde, deterjanlarda, gübrelerde, renkli filmin geliştirilmesi için sabitleyici çözeltide, su temizleyicisinde ve pH düzenleyicide kullanılır.
 
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu aynı zamanda bütil benzen kauçuğunun polimerizasyonu için redoks reaksiyonunda da kullanılır, polimerizasyon hızının kontrolü için aktivatörün bir parçası olarak kullanılır.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanımızın suda bulunan eser mineral elementlerle bağlanmasını önleyen bir kenetleme maddesidir.

Disodyum EDTA olarak da adlandırılan etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri gideren ve çamaşırlardaki sarı renk bozulmasını azaltan bir şelasyon maddesidir.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzunun, DNA'yı amplifikasyona yönelik bir teknik olan polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) etkili bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu biyolojik örneklerde floresans probu olarak kullanılabileceği gibi reaksiyon çözeltilerinin analizinde de kullanılabilir.Etilendiamintetraasetik asit
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, pH 7,0'da 1 mM'dir ve 0,1 mM ila 10 mM aralığındadır.Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

EDTA Na2

disodyum 2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit
Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

Edetat SodyumIUPAC adları
2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit

2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit; sodyum

asetik asit, (etilendinitrilo)tetra-, disodyum tuzu

Asido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica 2-hidrato

Dinatriumhidrogenetilendiaminasetat

disodyum 2-[2-[karboksilatometil(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetat

disodyum 2-[karboksimetil-[2-[karboksimetil-(2-oksido-2-oksoetil)amino]etil]amino]asetat dihidrat

disodyum dihidrojen 2,2',2'',2'''-(etan-,1,2-diildinitro)tetraasetat


disodyum dihidrojen EDTA

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat


Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetatİKİ SODYUM EDTA

İki sodyum EDTA

DİSODYUM ETİLENDİAMİN TETRAACETAT

Disodyum etilendiamintetraasetat, EDTA disodyum tuzu, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat disodyum tuzu, Sequestrene Na2, Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu

EDTA-2Na

EDTA disodyum tuzu

EDTA, disodyum tuzu

EDTA-Disodyum tuzu

EDTA2Na

Etilendiamin-N,N,N',N'-tetraasetik asit disodyum tuzu dihidrat

ETİLENDİAMİNTETRAASETİK AC Dİ-SODYUM TUZU

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu dihidrat

Etilendiamintetraasetik asit, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis(N-(karboksimetil)-, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-, sodyum tuzu (1:2)

SEQUESTRENE NA2;SODYUM (DI) ETİLENDİAMİN TETRAACETAT DİHİDRAT;VERSENE NA, DİHİDRAT;VERSENE DİSODYUM;WANKLYN'S EDTA;TITRAVER® SERTLİK REAKTİFİ;TITRIPLEX III;TITRIPLEX® III;(etilenedinitrilo)tetra-aceticacidisodiumsalt;cheladrate;chelaplexiii ;şelatoniii ;complexoniii;dinatriumetilendiamintetraasetat;disodyum(etilendinitrilo)tetraasetat;disodyum(etilendinitrilo)tetraasetikasit;disodyumdiasitetilendiamintetraasetat;disodyumdihidrojen(etilendinitrilo)tetraasetat;disodyumedathamil;disodyumsaltofedta

tetraasetik asit disodyum tuzu

Ticari isimler
Dabeersen Na2 FARMACIA

DABEERSEN Na2 

Dabeersen Na2 TECNICO

Çözünmüş NA2

NA2-P'yi çözün

Çözünmüş NA2-S

EDTA-Disodyum tuzu (EDTA-2NA)

Trilon BD

VERSENE NA ŞELATÖR AJAN

VERSENE NA2 KRİSTAL ŞELATLAMA AJANI
Ticari isimler
Dabeersen Na2 FARMACIA

DABEERSEN Na2 

Dabeersen Na2 TECNICO

Çözünmüş NA2

NA2-P'yi çözün

Çözünmüş NA2-S

EDTA-Disodyum tuzu (EDTA-2NA)

Trilon BD

VERSENE NA ŞELATÖR AJAN

VERSENE NA2 KRİSTAL ŞELATLAMA AJANI

Formül: C10H14N2Na2O8
CAS Numarası 139-33-3
EC No. 205-358-3

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu Eşanlamlılar: Disodyum EDTA; İzodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat; Edetic asit disodyum tuzu; EDTA disodyum tuzu; (Etilenedinitrilo)tetraasetik asit disodyum tuzu; Disodyum Edetat; Chelaplex; Chelaplex III; Şelaton III; Göğüs 200; Göğüs 2B-SD; Göğüs 2BS; Göğüs B; Clewat N; Clewat N2; Kompleks III; Disodyum (Etilenedinitrilo)tetraasetat; İki sodyum EDTA; Disodyum Diasit Etilendiamintetraasetat; Disodyum Dihidrojen Etilendiamintetraasetat;


Disodyum EDTA olarak da adlandırılan etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri gideren ve çamaşırlardaki sarı renk bozulmasını azaltan bir şelasyon maddesidir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, metal iyonlarıyla kompleks oluşturan suda çözünür bir kenetleme maddesidir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, bir üründe mevcut olabilecek metal iyonlarının reaktivitesini ayırmak ve azaltmak için kullanılan bir kenetleme maddesidir.
Bu beyaz, suda çözünür katı, demir ve kalsiyum iyonları gibi metal iyonlarını bağlamak ve kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bozulmasını önlemek için yaygın olarak kullanılır.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu böylece kozmetiklerin stabilitesini artırır.

Kişisel Bakım UygulamalarıEtilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, birçok endüstriyel ve kişisel bakım ürününde mevcut olabilecek metal iyonlarının reaktivitesini ayırmak ve azaltmak için kullanılan bir şelatlayıcı maddedir.


Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu yaygın olarak kullanılır ve nemlendiricilerde, cilt bakımı ve temizlik ürünlerinde, kişisel temizlik ürünlerinde, banyo sabunlarında, şampuanlarda ve saç kremlerinde, saç boyalarında, saç ağartıcılarında ve diğer birçok ürün türünde bulunabilir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu ve ilgili bileşenler metal iyonlarına bağlanarak onları etkisiz hale getirir.

Metal iyonlarının bağlanması, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bozulmasını önlemeye yardımcı olur ve böylece stabilitelerini artırır.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu ayrıca berraklığın korunmasına, koku bileşiklerinin korunmasına ve kokuşmanın önlenmesine yardımcı olur.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, durulanmayan ürünlerde %0,85'e kadar konsantrasyonda kullanılır. Hem cilt bakımı hem de saç bakımı uygulamalarında metal iyonlarının yüzeyde birikmesini engeller.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, Kozmetikte kalıp ve katı sabunların, banyo preparatlarının etkinliğini arttırmak ve stabilitesini geliştirmek için kullanılır; kremler, yağlar, saç bakım ürünleri ve diğer birçok kişisel bakım formülasyonu.Endüstriyel Uygulamalar

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, temizleyicilerde, deterjanlarda, gübrelerde, renkli filmin geliştirilmesi için sabitleyici çözeltide, su temizleyicisinde ve pH düzenleyicide kullanılır.
 
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu aynı zamanda bütil benzen kauçuğunun polimerizasyonu için redoks reaksiyonunda da kullanılır, polimerizasyon hızının kontrolü için aktivatörün bir parçası olarak kullanılır.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanımızın suda bulunan eser mineral elementlerle bağlanmasını önleyen bir kenetleme maddesidir.

Disodyum EDTA olarak da adlandırılan etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, deterjanlarda ve kişisel bakım ürünlerinde yer alan, kalsiyum ve magnezyum gibi mineralleri gideren ve çamaşırlardaki sarı renk bozulmasını azaltan bir şelasyon maddesidir.Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzunun, DNA'yı amplifikasyona yönelik bir teknik olan polimeraz zincir reaksiyonunun (PCR) etkili bir inhibitörü olduğu gösterilmiştir.

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu biyolojik örneklerde floresans probu olarak kullanılabileceği gibi reaksiyon çözeltilerinin analizinde de kullanılabilir.Etilendiamintetraasetik asit
Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu, pH 7,0'da 1 mM'dir ve 0,1 mM ila 10 mM aralığındadır.Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

EDTA Na2

disodyum 2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit
Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

Edetat SodyumIUPAC adları
2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit

2-[2-[bis(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetik asit; sodyum

asetik asit, (etilendinitrilo)tetra-, disodyum tuzu

Asido Etilendiaminotetraacético Sal Disódica 2-hidrato

Dinatriumhidrogenetilendiaminasetat

disodyum 2-[2-[karboksilatometil(karboksimetil)amino]etil-(karboksimetil)amino]asetat

disodyum 2-[karboksimetil-[2-[karboksimetil-(2-oksido-2-oksoetil)amino]etil]amino]asetat dihidrat

disodyum dihidrojen 2,2',2'',2'''-(etan-,1,2-diildinitro)tetraasetat


disodyum dihidrojen EDTA

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat


Disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetat

disodyum dihidrojen etilendiamintetraasetatİKİ SODYUM EDTA

İki sodyum EDTA

DİSODYUM ETİLENDİAMİN TETRAACETAT

Disodyum etilendiamintetraasetat, EDTA disodyum tuzu, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat disodyum tuzu, Sequestrene Na2, Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu

EDTA-2Na

EDTA disodyum tuzu

EDTA, disodyum tuzu

EDTA-Disodyum tuzu

EDTA2Na

Etilendiamin-N,N,N',N'-tetraasetik asit disodyum tuzu dihidrat

ETİLENDİAMİNTETRAASETİK AC Dİ-SODYUM TUZU

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu

Etilendiamintetraasetik asit disodyum tuzu dihidrat

Etilendiamintetraasetik asit, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis(N-(karboksimetil)-, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-, disodyum tuzu

Glisin, N,N'-1,2-etandiilbis[N-(karboksimetil)-, sodyum tuzu (1:2)

SEQUESTRENE NA2;SODYUM (DI) ETİLENDİAMİN TETRAACETAT DİHİDRAT;VERSENE NA, DİHİDRAT;VERSENE DİSODYUM;WANKLYN'S EDTA;TITRAVER® SERTLİK REAKTİFİ;TITRIPLEX III;TITRIPLEX® III;(etilenedinitrilo)tetra-aceticacidisodiumsalt;cheladrate;chelaplexiii ;şelatoniii ;complexoniii;dinatriumetilendiamintetraasetat;disodyum(etilendinitrilo)tetraasetat;disodyum(etilendinitrilo)tetraasetikasit;disodyumdiasitetilendiamintetraasetat;disodyumdihidrojen(etilendinitrilo)tetraasetat;disodyumedathamil;disodyumsaltofedta

tetraasetik asit disodyum tuzu

Ticari isimler
Dabeersen Na2 FARMACIA

DABEERSEN Na2 

Dabeersen Na2 TECNICO

Çözünmüş NA2

NA2-P'yi çözün

Çözünmüş NA2-S

EDTA-Disodyum tuzu (EDTA-2NA)

Trilon BD

VERSENE NA ŞELATÖR AJAN

VERSENE NA2 KRİSTAL ŞELATLAMA AJANIAtaman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.