1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

CONTRAM ST-1
CONTRAM ST-1 metal işleme sıvılarında kullanım için son derece etkili bir antibakteriyel bileşiktir.

CONTRAM ST-1, N,N-Metilenbismorfolin (CAS#: 5625-90-1) bazlı olup, yüksek oranda konsantre bir endüstriyel bakterisittir.

CONTRAM ST-1, diğer kullanımlar için tasarlanan ve iyonik olmayan ve daha pahalı emülgatörlerin eklenmesini gerektirebilen rakip ürünlerin aksine, özellikle metal işleme sıvılarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.


CONTRAM ST-1, Metal İşleme, Kesme, Soğutma ve Yağlama Sıvısı Konsantrelerinde bakteri oluşumunu engelleyen bir biyosittir.

AKTİF BİLEŞEN
N,N-Metilenbismorfolin...................................98,5%
DİĞER İÇERİK(LER) ......................................1,5%
TOPLAM:................................................ .................%100,00CONTRAM ST-1, EPA onaylı bir üründür ve metal işleme sıvısı konsantrelerinde son derece kararlıdır ve emülgatör sisteminin dengesini bozmaz.

CONTRAM ST-1 ayrıca seyreltilmiş emülsiyonlarda uzun süreli etkinlik gösterir; CONTRAM ST-1, metal işleme sıvısının ömrünün büyük bir kısmı boyunca dayanır, bu da daha uzun yağ değişim aralıkları, daha düşük bakım maliyetleri ve çok daha az çalışma tankı dolumu anlamına gelir.CONTRAM ST-1, metal işleme sıvılarında son derece kararlı olan bir Metal İşleme Biyosit Konsantresidir

CONTRAM ST-1 formaldehit içermesine ve salmasına rağmen, endüstriyel makine atölyesi ortamında kullanım sırasında salınan miktar ihmal edilebilir düzeydedir ve hatta insan nefesiyle solunan miktarın altındadır.CONTRAM ST-1 hem gram negatif hem de gram pozitif bakterilere karşı etkilidir.

CONTRAM ST-1'in mantarlara karşı sınırlı etkinliği olduğundan, ürün Exocide OIT veya Exocide IPBC 20 veya IPBC 30 gibi bir fungisit ile birlikte kullanılmalıdır.

Çözünür yağ ve yarı sentetik metal işleme sıvılarında bakteri üremesini engellemek için, 20:1 seyreltme için tasarlanmış konsantrelerde CONTRAM ST-1 için önerilen ilave seviyesi %3'tür.

%3'lük bir işlem seviyesinde bu, seyreltilmiş metal işleme sıvısında 3000 ppm'lik bir konsantrasyonla sonuçlanır.

CONTRAM ST-1, yarı sentetik bir formülasyon hazırlanırken, ürün etkinliğini en üst düzeye çıkarmak ve uzun süreli performans sağlamak için su ilavesinden önce yağ fazına eklenebilir.


CONTRAM ST-1
CONTRAM ST-1 hakkında daha fazla bilgi: info@atamankimya.com

Özellikler
CONTRAM ST-1, dengeli yağ ve su çözünürlüğü ile metal işleme konsantreleri için çok kararlı ve saflaştırılmış bir bakterisittir.
AB'de bu biyosidal madde, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) kapsamında PT6 ve PT13'te kullanım için halihazırda yetkilendirilmiştir ve bu Biyosidal Ürün CONTRAM ST-1, konsantre ve tank tarafı için PT13'te kullanım için bir biyosidal Ürün olarak yetkilendirme sürecindedir. .
Almanya'da kullanımı Yalnızca İhracat ürünleriyle sınırlıdır.
CONTRAM ST-1 ayrıca metal işleme konsantrelerinde kullanılmak üzere Federal Böcek, Mantar ve Rodentisit Yasası (FIFRA) uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde tescillidir.
Çevre Koruma Ajansı (EPA) kayıt numarası 52484-3'tür.
CONTRAM ST-1 içeren metal işleme sıvısı konsantrelerinin bu nedenle ABD'ye İthalatına izin verilir.

metal işleme sıvılarıCONTRAM ST-1
biyosit
Ürün Açıklaması

CONTRAM ST-1, tetrahidrooksazin bazlı yüksek konsantrasyonlu bir endüstriyel bakterisittir.

İyi çözünürlüğü sayesinde bu koruyucu madde sulu sistemler kadar yağlı sistemler için de uygundur.

CONTRAM ST-1 gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı etkilidir.
Mantarlara karşı ek bir etkinlik elde etmek için Exocide OIT veya Exocide IPBC serimizle birlikte kullanmanızı öneririz.

Tipik Özellikler
Görünüş(görsel)Berrak, düşük viskoziteli sıvı
Renk (görsel)Renk az ila hafif sarımsı
Koku Hafif

Çözünürlük Suda çözünür
Uygulamalar

CONTRAM ST-1, mineral yağ içeren, suyla karışabilen soğutma sıvılarının muhafazasında başarıyla uygulanır.

CONTRAM ST-1, hekzahidrotriazinler ve oksazolidinlere kıyasla metal işleme konsantrelerinde daha kararlıdır.

CONTRAM ST-1, 1.000 ila 1.500 ppm aktif konsantrasyona sahip olmak için, bir konsantrede %1 – 3 ve bitmiş kesme sıvısı kullanıcı dilüsyonlarında %0,3 oranında kullanılmalıdır.
Diğer dikkat çekici özellikler:
Düşük koku
Düşük formaldehit içeriği
Korozyon korumasına yardımcı olur
Çok kararlı molekül
İyi uyumluluk ve çözünürlük
Çok iyi performans
pH değeri 3 ila 12 olan sıvılarda kullanılabilir.

Formaldehit salan bakterisitler, son 4 veya daha fazla on yılda metal işleme sıvılarını korumak için kullanılan baskın kimya türü olmuştur.

Lubrizol, N,N'-Metilenbismorfolin'in (MBM) suda düşük konsantrasyonda altı saniyeden kısa sürede hızlı hidrolizinin ve bir metal işleme sıvısında birkaç aylık yarı ömrün belirgin ikiliğini araştırırken, şunu keşfetti: MBM, metal işleme sıvısı emülsiyonlarında oluşan yağ misellerine dahil edilmek üzere yeterli yağ çözünürlüğüne sahiptir.
Bu sadece metal işleme sıvısında stabilite sağlamakla kalmaz, aynı zamanda formaldehitin yavaş salınımını ve dolayısıyla metal işleme üretim tesislerinde çok düşük hava kaynaklı konsantrasyon sağlar.
Birleşik Krallık'ta yapılan bir çalışmada(1) milyarda 1,1 ila 3,3 parça formaldehit bulundu; bu, insan nefesinde bulunan konsantrasyondan(2,3) daha düşük ve EPA'nın mesleki endişe düzeyi olan 100 ppb'nin çok altında.
Formaldehit kaygı duyulan bir kimyasal olmasına rağmen EPA, MBM'nin şu anda piyasada bulunan formaldehit salıcılara karşı azaltılmış riskli bir alternatif olduğu ve kullanıcıların daha yüksek formaldehit salma oranlarına sahip ürünlerden uzaklaşması için uygun bir seçenek olduğu sonucuna vardı.
EPA ayrıca, metal işleme sıvısı kullanım modelinin çok az veya sıfır çevresel endişe oluşturmasının beklendiğini belirtir(4).

Ürün çoğu metal işleme sıvısı konsantresi ile çok uyumlu olduğu için, ABD işçilerinin maruziyetini en aza indirmek için başvurulan kayıt kasıtlı olarak yalnızca konsantrelerde kullanımla sınırlandırılmıştır.
Seyreltilmiş sıvılara "tank tarafında" birçok bakterisit eklenir, bu da çok daha fazla işçinin yüksek konsantrasyonlu antimikrobiyallere maruz kalmasına neden olur.


CONTRAM ST-1, sulu metal işleme sıvılarında kullanım için son derece etkili bir antibakteriyel bileşik olan N,N Metilenbismorfolin bazlı oldukça konsantre bir endüstriyel bakterisittir.

CONTRAM ST-1, daha uzun sıvı stabilitesine izin veren benzersiz bir yağ ve su çözünürlüğü dengesi sağlar ve çok çeşitli bakterilere karşı oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.

biyosit molekülü3

Arttırılmış performans
Minimum tank tarafı takviyesi ile daha uzun sıvı ömrü için uzun süreli, kalıcı bakteri kontrolü
Metal işleme sıvısı konsantrelerinde olağanüstü kararlılık
Hem yağda hem de suda benzersiz çözünürlük özellikleri
Uygun şekilde uygulandığında ve kullanıldığında güvenli ve etkilidir - cilt hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmaz
Kapsamlı başarılı kullanım geçmişi - milyonlarca litre seyreltilmiş metal işleme sıvısı CONTRAM ST-1 ile korunmuştur

CONTRAM ST-1'in Tipik Özellikleri
Görünüm Berrak, açık sarı sıvı
pH, seyreltin 9.0-11.0
Etkinlik, % > 98
Aktivite, % Yağda ve Suda Çözünür
Toplam Bağlı Formaldehit İçeriği, % 14-16

Biyosidal Etkinlik
CONTRAM ST-1, aşağıdaki tipik metal işleme sıvısını bozan organizmalar dahil olmak üzere çok çeşitli bakterilere karşı etkinlik ve mantarlara karşı sınırlı etkinlik gösterir:

Acremonium spesifikasyonu
Candida albicans
Escherichia coli
Fusarium özellikleri
Klebsiella aerojenleri
Lejyonella pnömofili
Mikobakteri immünojenum
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas floresan
Pseudomonas putida
Stafilokok aureus


Metal işleme sıvısı konsantrelerinde ve emülsiyon sistemlerinde, yağ ve su fazları arasında dengeli bir çözünürlük, kullanımda biyosidal etkinlik ve uzun süreli stabilite için anahtardır.
Yaygın olarak kullanılan HHT biyositinden farklı olarak, CONTRAM ST-1 ve MBO, heptan içinde kontrollü bir çözünürlük çalışmasında gösterildiği gibi, daha fazla yağ fazı çözünürlüğü sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu özellik, CONTRAM teknolojisini metal işleme sıvısı koruması için ideal seçim yapan faktörlerden biridir.


Metal işleme sıvısı konsantresi uyumluluğu, CONTRAM ST-1'in performansının anahtarıdır.
Yukarıdaki çalışma, CONTRAM ST-1 veya yaygın olarak kullanılan HHT molekülü ile korunan basit çözünür yağ konsantrelerini izledi.
Yüksek sıcaklıklarda saklanan konsantreler yedi günlük aralıklarla emülsiyon performansı açısından kontrol edildi.

CONTRAM ST-1 ile korunduğunda, depolama süresi boyunca emülsiyon kalitesinde herhangi bir kayıp gözlenmedi.
HHT kullanan konsantreler, emülsiyon kalitesinde tam bir kayıp gösterdi ve bu da, uzun süreli saklamanın ardından kullanım için uygun olmayan bir ürünle sonuçlandı.

Önerilen Kullanım Talimatları
CONTRAM ST-1'in öncelikle nihai kullanım yerinde suyla seyreltilmesi amaçlanan metal işleme sıvısı konsantrelerine dahil edilmesi önerilir.

20:1 suyla seyreltme amaçlı metal işleme sıvısı konsantreleri, ağırlıkça %2,0-3,0 CONTRAM ST-1 kullanmalıdır. Bu, 1.000-1.500 ppm'lik bir nihai seyreltme konsantrasyonu ile sonuçlanacaktır. Farklı su seyreltme oranlarına yönelik metal işleme sıvısı konsantrelerindeki işlem oranları, nihai çalışma seyreltmesinde 1.000-1.500 ppm CONTRAM ST-1 verecek şekilde ayarlanmalıdır.

Kapsamlı Endüstri Bilgisi
Lubrizol'ün metal işleme sıvısı endüstrisine ilişkin kapsamlı bilgisi, metal işleme sıvısı uygulamasının tüm aşamalarında benzersiz danışmanlık desteği sağlamamıza yardımcı olur.CONTRAM ST-1 uygun şekilde uygulandığında, metal işleme sıvılarında mikrobiyal büyüme tehlikelerini güvenli ve etkili bir şekilde kontrol edecektir.


The Lubrizol Corporation:CONTRAM ST-1

biyosit
Doktor Uwe Falk

Küresel Olarak Kanıtlanmış; Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Mevcut

Lubrizol'ün sulu metal işleme sıvılarında kullanım için son derece etkili bir antibakteriyel bileşik olan CONTRAM ST-1 endüstriyel biyosit, yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmak üzere Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından onaylandı.

Biyositlerin düzenlenmesi
Mikropları kontrol etmek için biyositlere ihtiyaç vardır; metal işleme endüstrisinde iyi tanınan bir gerçek.
Biyosit kullanılmadığında metal işleme sıvılarındaki bakteri sayısı hızla artarak sıvının bozulmasına ve makine atölyesi çalışanları için sağlıksız bir çalışma ortamına neden olur.
ABD'de, tüm biyosit malzemeleri, EPA'nın himayesi altında Federal Böcek, Mantar ve Rodentisit Yasası (FIFRA) tarafından düzenlenir.
60 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan FIFRA, bir ürünün etkinliği kadar sağlık, güvenlik ve çevresel etkisi de dikkate alınarak kapsamlı veri üretimi gerektirir.
Bu pahalı bir süreçtir. Yeni molekül geliştirmenin yüksek maliyetiyle birleştiğinde, ABD'de tescil masrafı, yeni ürün tanıtımı için sınırlayıcı bir faktör olabilir.

Onaylar ve Yeniden Kayıt
Lubrizol'ün CONTRAM ST-1 ürününün son EPA onayı, standart 15 yıllık süre boyunca yürürlükte kalacaktır.
Bu süreden sonra, yerleşik tüm kimyalar gibi, CONTRAM ST-1'in de Yeniden Kayıt Uygunluk Kararı veya RED programının yerini alan Kayıt İncelemesinden geçmesi gerekecektir.

Tedarikçiler bir biyosit seçerken onay, Tescil İncelemesi ve RED tarihlerini dikkatle değerlendirmek isteyebilirler.
Yeniden kayıt tarihleri yaklaştıkça, biyosit üreticileri (EPA tarafından isteniyorsa) ek veri oluşturma kararıyla karşı karşıya kalacaklar veya yeniden tescilin yüksek maliyeti nedeniyle piyasadan çekilmeyi tercih edebilirler.
Yeni onaylanan veya yeniden tescil edilen ürünler, önemli bir istikrar penceresi sunar.


formaldehit sorusu
Yönetmelikler özellikle biyositlerin tartışılması ile ilgilidir.
Metal işleme için en etkili ve yıllardır dünya çapında kullanılan biyosit türü formaldehit salınım kimyasıdır.
O yılların birçoğu için formaldehit, sekiz saat boyunca 100 ppb'ye maruz kalma için mevcut EPA eşiğiyle, resmi ve sivil kuruluşların düzenleyici odak noktası olmuştur.
HHT olarak da bilinen hekzahidrotriazin üzerinde yakın zamanda yürütülen bir RED, formaldehitle ilgili sorunları ön plana çıkardı.
HHT, metal işleme sıvısı uygulamalarına hakimdir ve onlarca yıldır makul bir maliyetle etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Bununla birlikte, son RED ile EPA, metal işleme uygulamalarında maksimum işlem seviyesini 1500 ppm'den 500 ppm'ye düşürmek için HHT'yi düzenlemeyi ciddi olarak değerlendiriyor.

Kanada hükümeti de benzer düzenlemeleri yürürlüğe koymayı tartışıyor, ancak her iki grup tarafından da nihai bir karar verilmedi.
Bununla birlikte düzenleyiciler, endüstrideki bazılarının tepkisini görüyor, çünkü HHT bu düşük tedavi oranlarında bir biyosit olarak etkisiz.

CONTRAM ST-1: Azaltılmış risk alternatifi
Kapsamlı bir başarılı uygulama geçmişi ile CONTRAM ST-1 biyosit, HHT'ye bir alternatif sunar.
CONTRAM ST-1 ürününün bağlı formaldehit içeriği, işlem oranı da 1.000 ila 1.500 ppm aralığında olmasına rağmen, HHT'nin neredeyse yarısı kadardır.
HHT'den farklı olarak, CONTRAM ST-1 yağda çözünür, bu da ağırlıklı olarak çözünebilir yağlar ve yarı sentetik yağ emülsiyonlarında kullanılan bir ürün için değerli bir özelliktir.

2 Kasım 2011'de, son birkaç on yılda 36 ülkede ticari olarak başarıyla kullanılan CONTRAM ST-1 biyosit, kapalı (her tarafı mekanik egzozla kapalı) ve kapalı (maruziyeti kontrol eden fiziksel bariyerler) kullanım için FIFRA tescili aldı. sisleme) makineleri.
Tescil sadece ürünü değil, daha sıkı bir onay süreci gerektiren yeni bir aktif bileşeni de kapsıyordu.
Formaldehitle ilgili artan endişelere rağmen EPA'nın CONTRAM ST-1 biyositini onayladığına dikkat etmek önemlidir.
EPA, risk değerlendirmesinde "mevcut formaldehitin 1,1 ppb olduğu tahmin ediliyor ve üst sınır tahmini konsantrasyonu 3,3 ppb olarak tahmin ediliyor" dedi.

Bu seviyeler, ajansın 100 ppb formaldehit için mesleki endişe seviyesinin altındadır.
EPA ayrıca, "önerilen metal işleme sıvısı kullanım modelinin çok az çevresel maruziyet oluşturması veya hiç oluşturmaması bekleniyor.
MBM (CONTRAM ST-1), şu anda piyasada bulunan formaldehit salıcılara karşı riski azaltılmış bir alternatiftir.”
Diğer kullanımlar için tasarlanan ve iyonik olmayan ve daha pahalı emülgatörlerin eklenmesini gerektirebilen rakip ürünlerin aksine, CONTRAM ST-1 özellikle metal işleme sıvılarında kullanılmak üzere yapılmıştır.
 
 
CONTRAM ST-1 industrial biocide is an extremely effective antibacterial compound for use in aqueous metalworking fluids.

CONTRAM ST-1 is a highly concentrated and purified industrial bactericide based on N,N-Methylenebismorpholine (CAS#: 5625-90-1). 

CONTRAM ST-1 was developed specifically for use in metalworking fluids, unlike competitive products, which are designed for other uses and may require the addition of non-ionics and more expensive emulsifiers.


CONTRAM ST-1 inhibits the Growth of Bacteria in Metalworking, Cutting, Cooling and Lubricating Fluid Concentrates that will be used only in Closed or Semi-Enclosed Machines

ACTIVE INGREDIENT  
N,N-Methylenebismorpholine...................................98.5%  
OTHER INGREDIENT(S) .........................................1.5%  
TOTAL:..................................................................100.00%CONTRAM ST-1 is an EPA approved product and it is exceptionally stable in metalworking fluid concentrates and does not disrupt the balance of the emulsifier system. 

CONTRAM ST-1 also demonstrates long lasting efficacy in diluted emulsions; CONTRAM ST-1 lasts throughout the majority of the life of the metalworking fluid, which means longer drain intervals, reduced maintenance costs, and much less work tank side.CONTRAM ST-1 is a Metalworking Biocide Concentrate which is exceptionally stable in metalworking fluids

Although CONTRAM ST-1 contains and releases formaldehyde, the amount released during use in the industrial machine shop environment is negligible and even below the amount exhaled in human breath. 

Introduction of this chemistry to the US market represents a significant decrease in exposure to formaldehyde compared with other formaldehyde release chemistry currently on the market, and may even pose a lower overall risk than “formaldehyde free” products on the market today.CONTRAM ST-1 is effective against both gram-negative and gram-positive bacteria. 

Since CONTRAM ST-1 has limited efficacy against fungi, the product should be used in combination with a fungicide like Exocide OIT or Exocide IPBC 20 or IPBC 30

To inhibit the growth of bacteria in soluble oil and semi-synthetic metalworking fluids, the recommended addition level for CONTRAM ST-1 is 3% in concentrates designed for 20:1 dilution. 

At a 3 % treat level, this results in a 3000ppm concentration in the diluted metalworking fluid. 

CONTRAM ST-1 might be added to the oil phase prior to addition of water when preparing a semi-synthetic formulation in order to maximize product efficacy and ensure long lasting performance.


CONTRAM ST-1
More information about CONTRAM ST-1: info@atamankimya.com

Features
CONTRAM ST-1 is a very stable and purified bactericide for metalworking concentrates with balanced oil and water solubility.
In the EU this biocidal substance is already authorized under the Biocidal Products Regulation (BPR) for use in PT6 and PT13, and this Biocidal Product CONTRAM ST-1 is in the authorization process as a biocidal Product for use in PT13 for concentrate and tank side. 
In Germany its use is limited to Export Only products
CONTRAM ST-1 is also registered in the United States under the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) for use in metalworking concentrates. 
The Environmental Protection Agency (EPA) registration number is 52484-3. 
Metal working fluid concentrates containing CONTRAM ST-1 are therefor allowed for Import into the US.

Metalworking fluidsCONTRAM ST-1
Biocide
Product Description

CONTRAM ST-1 is a highly concentrated industrial bactericide based on tetrahydrooxazines. 

Owing to its good solubility this preserving agent is suitable for oily as well as aqueous systems.

CONTRAM ST-1 is  effective against gram-negative and grampositive bacterias.
In order to get an additional effieciency against fungies we recommend using in combination withour Exocide OIT or Exocide IPBC range.

Typical Properties
Aspect(visual)Clear low viscous liquid
Colour(visual)Colour less to slightly yellowish 
Odour Mild

Solubility Water soluble
Applications

CONTRAM ST-1 is successfully applied for the preservation, mineral oil containing, water miscible coolants.

Compared to hexahydrotriazines and oxazolidines, CONTRAM ST-1 is more stable in metalworking concentrates.

CONTRAM ST-1 should be used at an addition level of 1 – 3 % in a concentrate and at 0.3% in finished cutting fluid user dilutions,in order to have a concentration of 1,000 to 1,500 ppm of the active.
Other remarkable features:
Low odour
Low formaldehyde content
Helps in thecorrosion protection
Very stable molecule
Good compatibility and solubility
Very good performance
It can be used in fluids with pH of 3 to12.

Formaldehyde release bactericides have been the predominant type of chemistry used to preserve metalworking fluids over the last 4 or more decades. 
Concerns regarding exposure to formaldehyde in the metalworking and many other industries have arisen over the last 10 to 15 years.  

In exploring the apparent dichotomy of the rapid hydrolysis of N,N’-Methylenebismorpholine (MBM) in water, which occurs at low concentration in water in under six seconds, and a half-life of several months in a metalworking fluid, Lubrizol discovered that the MBM has sufficient oil solubility to be incorporated into the oil micelles formed in metalworking fluid emulsions. 
This not only provides stability in the metalworking fluid, but also provides slow release of formaldehyde and therefore a very low airborne concentration in metalworking production plants. 
One study conducted in the UK(1) found 1.1 to 3.3 parts per billion formaldehyde, which is lower than the concentration found in human breath(2,3) and well below the EPA occupational level of concern of 100 ppb. 
Although formaldehyde is a chemical of concern, EPA concluded that MBM is a reduced risk alternative to formaldehyde releasers currently on the market and a viable option for users to move away from products with higher formaldehyde release rates. 
EPA further states that the metalworking fluid use pattern is expected to pose little to no environmental concern(4). 

Since the product is very compatible with most metalworking fluid concentrates, the registration applied for was intentionally limited to use solely in concentrates in order to minimize exposure to US workers. 
Many bactericides are added to the diluted fluids “tankside”, which results in many more workers being exposed to the highly concentrated antimicrobial.


CONTRAM ST-1 is a highly concentrated industrial bactericide based on N,N Methylenebismorpholine, an extremely effective anti-bacterial compound for use in aqueous metalworking fluids. 

CONTRAM ST-1 provides a unique balance of oil and water solubility allowing for longer fluid stability and it is proven to be highly effective against a wide variety of bacteria.

biocidesmolecule3

Enhanced Performance
Long-lasting, persistent bacteria control for extended fluid life with minimal tankside supplements
Exceptional stability in metalworking fluid concentrates
Unique solubility properties in both oil and water
Safe and effective when applied and handled properly – not classified as a skin sensitizer
Extensive history of successful use – millions of liters of diluted metalworking fluid have been protected with CONTRAM ST-1

Typical Properties of CONTRAM ST-1
Appearance Clear, light yellow liquid
pH, dilute 9.0-11.0
Activity, % > 98
Activity, % Oil and Water Soluble
Total Bound Formaldehyde Content, % 14-16

Biocidal Efficacy
CONTRAM ST-1 demonstrates efficacy against a wide variety of bacteria and limited efficacy against fungi, including the following typical metalworking fluid spoilage organisms:

Acremonium spec.
Candida albicans
Escherichia coli
Fusarium spec.
Klebsiella aerogenes
Legionella pneumophila
Mycobacterium immunogenum
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Staphylococcus aureus


In metalworking fluid concentrates and emulsion systems, a balanced solubility between the oil and water phases is key to biocidal efficacy and long-term stability in use. 
Unlike commonly used HHT biocide, CONTRAM ST-1 and MBO are engineered to provide greater oil phase solubility, as demonstrated by a controlled solubility study in heptane. 
This property is one factor that makes CONTRAM technology the ideal choice for metalworking fluid protection.


Metalworking fluid concentrate compatibility is key to the performance of CONTRAM ST-1. 
The above study monitored simple soluble oil concentrates protected with either CONTRAM ST-1, or the commonly-used HHT molecule. 
Concentrates stored at elevated temperatures were checked for emulsion performance at seven day intervals. 

When protected with CONTRAM ST-1, no loss of emulsion quality was observed throughout the storage period. 
Concentrates using HHT demonstrated complete loss of emulsion quality, resulting in a product that would be unsuitable for use following extended storage.

Recommended Use Directions
CONTRAM ST-1 is primarily recommended for incorporation into metalworking fluid concentrates intended for water dilution at the final use site.

Metalworking fluid concentrates intended for 20:1 water dilution should utilize 2.0-3.0% CONTRAM ST-1 by weight. This will result in a final dilution concentration of 1,000-1,500 ppm. Treat rates in metalworking fluid concentrates intended for different water dilution rates should be adjusted to deliver 1,000-1,500 ppm CONTRAM ST-1 in the final working dilution.

In-Depth Industry Knowledge
Lubrizol’s comprehensive knowledge of the metalworking fluid industry helps us provide unequaled consultative support at all stages of the metalworking fluid application. 
From product development in the laboratory to troubleshooting challenges in the end use environment, we work with customers on specific formulation strategies to improve products or to help incorporate additives in existing product lines.


When properly applied, CONTRAM ST-1 will safely and effectively control the hazards of microbial growth in metalworking fluids.


The Lubrizol Corporation:CONTRAM ST-1

Biocide
Dr. Uwe Falk

Globally Proven; Now Available in the United States

Lubrizol’s CONTRAM ST-1 industrial biocide, an extremely effective antibacterial compound for use in aqueous metalworking fluids, was recently approved by the Environmental Protection Agency (EPA) for use in the United States.

Regulating biocides
Biocides are needed to control microbes; a fact well recognized within the metalworking industry. 
Without the use of biocides, bacterial counts in metalworking fluids rise rapidly, causing the fluid to spoil and resulting in an unhealthy work environment for machine shop employees. 
In the US, all biocide materials are regulated by the Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) under the auspices of the EPA. 
FIFRA, which has been in effect for over 60 years, requires extensive data generation in consideration of a product’s health, safety and environmental impact as well as of its efficacy. 
This is an expensive process. Coupled with the high cost of new molecule development, the expense of registration in the US can be a limiting factor to new product introduction.

Approvals and Re-registration
The recent EPA approval of Lubrizol’s CONTRAM ST-1 product will remain in effect for the standard 15 year period. 
After that time, like all established chemistries, CONTRAM ST-1 will need to undergo Registration Review, which is replacing the Re-registration Eligibility Decision or RED program. 

Suppliers may want to consider approval, Registration Review and RED dates carefully when choosing a biocide. 
As re-registration dates draw close, biocide manufacturers will face the decision to generate additional data (if required by the EPA) or they may choose to drop out of the market due to the high cost of reregistration. 
Newly approved or re-registered products offer a significant window of stability. 


The formaldehyde question
Regulations are particularly pertinent to the discussion of biocides. 
The most effective biocide type for metalworking, one that has been used globally for years, is formaldehyde release chemistry. 
For many of those years, formaldehyde has been the regulatory focus of governmental and non-governmental agencies, with the current EPA threshold for exposure at 100 ppb over eight hours. 
A recent RED conducted on hexahydrotriazine, also known as HHT, brought issues surrounding formaldehyde to the forefront. 
HHT dominates metalworking fluid applications, and over the decades, it has been shown to be effective at a reasonable cost. 
However, with the recent RED, the EPA is giving serious consideration to regulating HHT to reduce the maximum treat level from 1500 ppm to 500 ppm in metalworking applications. 

The Canadian government is also discussing enacting similar regulations, although a final determination has not been made by either group. 
The regulators are seeing pushback from some in the industry, however, because HHT is in - effective as a biocide at those low treat rates.

CONTRAM ST-1: A reduced risk alternative
With an extensive history of successful application, the CONTRAM ST-1 biocide offers an alternative to HHT. 
The bound formaldehyde content of the CONTRAM ST-1 product is almost half of that of HHT, although the treat rate is also in the 1,000 to 1,500 ppm range. 
Unlike HHT, CONTRAM ST-1 is soluble in oil, a valuable characteristic for a product used predominantly in soluble oils and semi-synthetic oil emulsions.

On November 2, 2011 CONTRAM ST-1 biocide, which has already successfully been used commercially in 36 countries over the past few decades, received FIFRA registration for use in closed (closed on all sides with mechanical exhaust) and enclosed (physical barriers controlling exposure to mist) machines. 
The registration covered not just the product, but a new active ingredient, which requires an even more rigorous approval process.
It’s important to note that the EPA approved CONTRAM ST-1 biocide despite heightened concerns about formaldehyde. 
In its risk assessment, the EPA noted that “the available formaldehyde is estimated to be 1.1 ppb with an upper-bound estimated concentration of 3.3 ppb.” 

These levels are below the agency’s occupational level of concern of 100 ppb of formaldehyde. 
The EPA further stated that “the proposed metalworking fluid use pattern is expected to pose little or no environmental exposure. 
MBM (CONTRAM ST-1) is a reduced risk alternative to formaldehyde releasers currently on the market.”
Unlike competitive products, which are designed for other uses and may re quire the addition of non-ionics and more expensive emulsifiers, CONTRAMST-1 was built specifically for use in metal working fluids. (Lubrizol is the only supplier of biocides designed exclusively for metalworking.) 
It is exceptionally stable in metalworking fluid concentrates and does not disrupt the balance of the emulsifier system. 
The result is ease of formulation and reduced complexity for metalworking fluid producers.
The product also demonstrates long lasting efficacy in diluted emulsions; it is not a “one time fix” and it is not added tank side. 
Instead, it is only registered for use in concentrate. 

CONTRAM ST-1 lasts throughout the majority of the life of the metalworking fluid, which means longer drain intervals, reduced maintenance costs and much less work tank side. 
Because operators don’t need to measure and pour biocides into the tank, the opportunity for error—and the dangers of over- or under-treatment— are significantly reduced and human exposure to active biocides is limited.

Proven performance
Developing a high-quality biocide is just the first step. Equally as important is its performance in the finished fluid where it is impacted by other factors including the fluid formulation itself; the use conditions and maintenance practices. 
CONTRAM ST-1’s wide use globally is the strongest testimony to its performance, but controlled laboratory studies also support the product’s performance benefits.
In studies focused on long-term storage stability and concentrate compatibility, Lubrizol evaluated basic soluble oil formulations; one unprotected (no biocide); one treated with HHT and one treated with CONTRAM ST-1.

Stability of concentrate
There is no guarantee when metalworking concentrate will be used or what the storage conditions will be. 
Metalworking fluids may be stored for months under extreme temperature s, and it’s critical that they perform as well after six months as they do on day one. 
To test emulsion stability, formulations of HHT (adjusted to match clear, stable emulsions of CONTRAM ST-1 formulations), CONTRAM ST-1 formulations and a control were tested.

The formulations were:
Stored at 40° C for extended periods
Monitored for phase separation and instability
Checked at regular intervals to confirm emulsions were suitable for use after storage inwarm conditions.

Results confirm that CONTRAM ST-1 offers exceptional long term concentrate stability.

Biocidal efficacy
Lubrizol used ASTM E 2275, a well-known bacterial challenge, to test the efficacy of its product compared to HHT. 
Experience shows that all freshly prepared biocide containing products perform well in this method. 
But again, fluids must provide optimum performance after being in storage for six months or longer. 
In this test, concentrates were stored for six months at 40° C prior to emulsion preparation and testing. Testing began with 800 mL of fluid added to a quart jar:

715 mL metalworking fluid
85 mL inoculum
10g cast iron chips.

In the standard test, the mixture is aerated for five days on and two days off for a total of 12 days. 

Test results indicate that CONTRAM ST-1 maintained its efficacy even in aged concentrates.
Results are expressed as bacteria colony forming units / mL as measured using a dip slide
In addition to the standard test, Lubrizol runs an extended test, stopping only when all emulsions have failed. 
In the example below, bacterial testing was continued for 13 weeks. 
Fresh concentrates with a 3% biocide treat rate were diluted to 5%, resulting in 1500 ppm active biocide. 
The pH of each formulation was monitored through out the test period. 
An indicator of bacteria growth, pH goes down as bacteria increase, the result of acidic by-products. 
Since a high pH creates an unfriendly environment for bacteria, a stable pH of approximately 8 or 9 is critical in a metalworking fluid. 
Anything lower may result in corrosion issues.

The right choice for metalworking
CONTRAM ST-1 is a new, safer alternative biocide for the US market with exceptional performance properties in metalworking fluids. 
Backed by an extensive testing and a proven performance history, CONTRAM ST-1 is the right choice for today’s metalworking fluids.The active substance N,N-Methylenebismorpholine (short: MBM) is attributed the CAS-No 5625-90-1 and the EC- No 227-062-3. 
The molecular formula is C9H1aN202, and the molecular weight is 186.26 g/mol. 

The minimum degree of purity is 92.10/ow/w. 
Structural formula: The structure of N,N-Methylenebismorpholine is confirmed by all spectra (IR, NMR, UV/VI S and MS). 
Physico-Chemical Properties of the Active substance: The physico- chemical properties are studied for the active substance of stated specification (min. 92. 1 %w/w N,N- Methylenebismorpholine [short:  MBM]) according to the demands of the data requirements. 
MBM is  a pale yellow liquid, has a slightly amine like odour. 
Its melt ing point range is  18 -  21°C, and the boiling point is 266.4°C.  
The relative density is 1.05 at 20°C and the density is 1.0647 g/cm3 at 20°C.  
The calculated vapour pressure of the active substance is  0.625 Pa at 25°C ( EpiSuite) and 0.443 at 20°C (conversion of the Episuite value to 20°C by EUSES). 
The calculated Henry's law constant is 2. 72x10-s Pa m3 mo1-1 at 25°C. 
Water solubility cannot be determined as the active substance is hydrolysable. 

MBM is miscible in water in all proportions (at 10 -30°C and at pH 5  -9). 
The dissociation constant (pKa) is calculated to be 7.39 and 2.98 at 20°C.  
(MBM cannot be isolated because of its hydrolysis properties and therefore determination of the single pKa values is not possible.) 
The solubility of MBM is 2000 -2500 mg/L  in Heptan and MBM is completely miscible in DMSO, Toluene, Ethanol, n-Octanol, Acetone and partially soluble in Cyclohexane at 2 1-23 °C. (Concentrations tested: 5000, 2500, 1000, and 500 mg/ml) 
The active substance as manufactured does not contain any organic solvents. 
The calculated partition coefficient Octanol-Water is -1.53, the measured log Pow ::; 0 .3 (hydrolysed test substance; pH:  5, 7, 9 at 30°C). 
The surface tension cannot be determined due to hydrolysis in aqueous solution. 
The viscosity is 16 m Pas at 20°C. 
The active substance MBM displays neither explosive nor oxidizing properties based on its structure.  
Its flash point is  115°C.  
The substance can be safely  handled up to its flash point ( 115°C). It is not considered to be reactive to container material ( LOPE.)

N,N-Methylenebismorpholine
Product-type 6, 13November 2014
Physico-Chemical Properties of the Hydrolysis product Morpholine:Morpholine is a hydrolysis product of the active substance N,N-Methylenebismorpholine   

Selected literature data on physico–chemical properties were provided by the applicant: Morpholine is an oily ,hygroscopic, colourless liquid; has a characteristic amine smell. 
Its melting point range is -3,1 to -5°C, and the boiling point is 128°C. 
The relative density is 1.0001 at 20°C.
The vapour pressure of morpholine are 1.1 kPa at 20°C; 3.2 kPa at 40°C and 1.34 kPa at 25°C

The literature data of Henry’s law constant are 49 Pa m3 mol-1(20°C); 244 Pa*m3*mol-1and 0.012 Pa*m3*mol-1(25°C) 
The structure of morpholine is confirmed by IR-  spectra.
Morpholine  is  miscible  with  water  and  has  a  low  soluble  in  alkaline  aqueous  solutions.
The dissociation constant (pKa) is to be 8.5 and 8.33 at 25°C. Morpholine is completely miscible with, for instance, methanol, ethanol, acetone, diethyl ether, benzene, toluene, xylol. 
The partition coefficient  Octanol-Water  is -0.86 (pH no data), and -2.55 (pH 7).  
Morpholine is not surface active and the viscosity is 2.021 mPas at 25°C. 
The hydrolysis product morpholine displays neither explosive nor oxidizing properties based on its structure.
Its flash point is 38°C-  Open cup and 33°C -  Closed cup. 
Morpholine is a flammable liquid Category 3.
It is not considered to be reactive to container material (LDPE.). 

Analytical Methods:The active substance N,N-Methylenebismorpholine as manufactured is in equilibrium with the  starting  materials.  
Because of the dynamic nature of the equilibrium analytical standard methods like  HPLC/UV, LC/MS, GC/MS, photometry are difficult to use for characterisation  of  the  composition and the  determination of the active-ingredient-content or the impurities. 
The content of the active substance N,N-Methylenebismorpholine and its organic impurities has been determined by NMR-analysis using 1H- and 13C-  NMR techniques. 
The remaining inorganic impurity has been determined by titration method.
The  method  has  been  validated  and  shown  to  be  sufficiently  specific, accurate and sensitive.

2.1.2.Intended Uses and Efficacy 
N,N-Methylenebismorpholine containing biocidal products are used as bactericides for the preservation of fuels (PT6) and metal working fluids (PT13) which are prone to bacterial decay.  
Two out of seven studies submitted were suitable for proof of preservation, whereas the remaining five studies, which also covered mycobacteria and fungi, were rather suitable for proof of disinfection properties.
The active substance is a formaldehyde-releaser.  

The biocidal activity of the active  substance is due to the interaction of the released formaldehyde with protein, DNA and RNA. 
The interaction with protein results from a combination with the primary amide and the amino groups. 
It reacts with carboxyl, sulfhydryl and hydroxyl groups.

As formaldehyde is not specific for one cellular target the development of resistances is not to be expected.6 

N,N-Methylenebismorpholine
Product-type 6, 13November 2014
For applications in PT 6 the product is intended to be incorporated by industrial users into fuels during the formulation process, which is carried out automatically, to  act as  a  preservative with bactericidal activity.  
Formulation is performed in closed systems and high degree of automation resulting in a final concentration of the active substance of concentration of 0.01-0.1% in the fuel.
For applications in PT 13 (Metalworking fluid preservative) the product is intended to be incorporated by  professional users into water based emulsifiable  metalworking fluids  (MWF)  to act as a preservative  with  bactericidal  activity.  

The lubricant  concentrate, intended for the preparation of water based emulsifiable metal working fluids, contains the active substance at a concentration of 3% w/w. 
The use concentration of the active substance in metalworking fluids is typically 0.15% w/w. 
The active substance has to be regularly or occasionally re-dosed if a.s. is below effective concentration of 0.15% w/w.
The assessment of the biocidal activity of the active substance demonstrates that it has a sufficient level of efficacy against gram negative bacteria such as Citrobacter freundii,  Alcaligenes faecalis, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter aerogenes).

The active substance MBM is used for the preservation of fuels (PT 6). 
Most sites apply MBM in closed systems using automatic dosage during formulation of fuels. 

The lubricant  concentrates and the metalworking fluids contain significant amounts of water and MBM  hydrolyses  quickly, therefore, total transformation of MBM to   formaldehyde and morpholine seems to be an acceptable assumption.  
As formaldehyde reveals a higher toxicity and volatility than morpholine, the calculations target only 13 
N,N-Methylenebismorpholine

OTHER PRODUCTS OF ATAMAN CHEMICALS THAT MIGHT BE OF INTEREST:

Contram ST-1 MBM
Contram MBO MBO
Contram  OF-G EGForm, (EDDM)
Contram MB9100S CIT/MIT
Lonzabac 12.30 Tertiäres Amin
Proxel GXL BIT
Densil DN BBIT
Sodium Omadine NaPy
Contram NBF-21 CIT/MIT
Contram CB-3 BIT/IPBC

www.ataman-chemicals.com
www.atamankimya.com
www.atamanchemicals.com
 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.