1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PLURONIC FT L 61

PLURONIC FT L 61

CAS No. : 9003-11-6
EC No. : 618-355-0

Synonyms:
Poloxalene; Poloxamer 188; POLOXAMER; Pluronic; Poloxalkol; 9003-11-6; Pluronic L 61; Pluronic L-81; Detalan; Pluracare; Therabloat; Tergitol XH; Lutrol F; Adeka Pluronic F 108; Epan 485; Epan 710; Epan 785; Cirrasol ALN-WS; 106392-12-5; Pluronic L44; Polyoxamer 108; Poloxamer 407; Poloxamer-188; Pluronic F 38; Pluronic F108; Pluronic F127; Tergitol nonionic XH; Antarox 17R4; Antarox 25R2; Antarox B 25; Antarox F 68; Antarox F 88; Antarox F 88FL; Antarox L 72; Antarox P 84; Daltocel F 460; Slovanik M-640; Antarox F 108; Antarox P 104; Antarox SC 138; Emulgen PP 230; Adeka 25R1; Adeka 25R2; Adeka L 61; Dehypon KE 3557; Empilan P 7068; Proxanol; Arcol E 351; D 500 (polyglycol); Polyethylene-polypropylene glycol; Arco Polyol R 2633; Epan 450; Crisvon Assistor SD 14; Pluronic L; Breox BL 19-10; Epan U 108; Proxanol Tsl-3; Pluronic F77; Pluronic F87; Pluronic F88; Pluronic L62; Pluronic L64; Pluronic P65; Pluronic P84; Pluronic P85; Meroxapol 105; Poloxamer 101; Crl 1005; Pluronic P103; Pluronic P104; Pluronic P105; BASF-L 101; Pluronic L 122; Polyethylene glycol, propoxylated; Ethylene oxide-propylene oxide block polymer; Glycols, polyethylene-polypropylene; BSP 5000; CRL 1605; CRL 8131; CRL 8142; Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, block; RC 102; Oxirane, methyl-, polymer with oxirane; Methyloxirane polymer with oxirane block; SK&F 18,667; F 77; F 87; F 88; P 84; P 85; B 053; F 108; F 127; P 103; P 104; P 105; P 123; PEG/PPG-125/30 Copolymer; HSDB 7222; NSC 63908; Polyethylene oxide-polypropylene oxide; Vepoloxamer (USAN); Vepoloxamer [USAN]; Polyoxyethylene-oxy-propylene [French]; Poly(ethylene oxide-co-propylene oxide); Polyoxyethylene - polyoxypropylene copolymer; F-108; Ethylene oxide-propylene oxide block copolymer dipropylene glycol ether; Ethylene oxide-propylene oxide block copolymer ether with ethylene glycol; Polyoxyethylene - polyoxypropylene block copolymer; alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxyethylene)(sub a)-poly(oxopropylene)(sub b)-poly(oxyethylene)(sub a) block copolymer; alpha-Hydro-omega-hydroxypoly(oxyethylene)a-poly(oxopropylene)b-poly(oxyethylene)a block copolymer; 75-H-1400; C10H22O3; 2-methyloxirane; oxirane; Poloxamer [USAN:INN:BAN]; Pluracol V; Pluriol PE; component of Casakol; Pluronic L122; Lutrol F (TN); oxirane-propylene oxide; Pluriol PE 6810; PEG-PPG-PEG; ETS9O8IMRZ; UNII-ETS9O8IMRZ; Eban 710; Epan 750; Epon 420; UNII-66UUC8WX0D; 66UUC8WX0D; Niax 16-46; UNII-199SZS8E2Q; UNII-JP0CK963E0; UNII-P5QZM4T259; SCHEMBL11737; ethylene oxide propylene oxide; Oxirane, polymer with oxirane; UNII-1AZW43116L; UNII-52901V8XAR; Propylene Oxide Ethylene Oxide; TsL 431; ADEKA PLURONIC F-108; 199SZS8E2Q; JP0CK963E0; P5QZM4T259; UNII-68T8I45V23; CHEBI:32026; MST-188; TVM 370; 1AZW43116L; 52901V8XAR; Peg/ppg-24/34 triblock copolymer; Poloxalene [USAN:USP:INN:BAN]; NSC63908; NSC-63908; WS 661; AKOS015912614; Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2-propanediol (2:1); Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2-propanediol (2:1); 68T8I45V23; DB11451; SK&F-18667; LS-72949; SK & F 18,667; LS-101081; N 480; D01941; D10680; M 90/20; 75H90000; .alpha.-Hydro-.omega.-hydroxypoly(oxyethylene)poly(oxypropylene)poly(oxyethylene) block copolymer

TR

PLURONIC FT L 61 IUPAC Adı 2-metiloksiran; oksiran
PLURONIC FT L 61 InChI InChI = 1S / C3H6O.C2H4O / c1-3-2-4-3; 1-2-3-1 / h3H, 2H2,1H3; 1-2H2
PLURONIC FT L 61 InChI Anahtar RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
PLURONIC FT L 61 Kanonik Gülüşler CC1CO1.C1CO1
PLURONIC FT L 61 Moleküler Formül C5H10O2
PLURONIC FT L 61 CAS 691397-13-4
PLURONIC FT L 61 Avrupa Topluluğu (EC) Numarası 618-355-0
PLURONIC FT L 61 NSC Numarası 63908
PLURONIC FT L 61 RTECS Numarası TP5950000
PLURONIC FT L 61 DSSTox Madde Kimliği DTXSID70872897
PLURONIC FT L 61 Fiziksel Tanım Sıvı
PLURONIC FT L 61 Renk / Form Sıvı
PLURONIC FT L 61 Diğer Deneysel Özellikler Suda çözünmezden çok suda çözünür bileşiklere kadar değişiklik gösterir.

PLURONIC FT L 61 Molekül Ağırlığı 102,13 g / mol
PLURONIC FT L 61 Hidrojen Bağı Donör Sayısı 0
PLURONIC FT L 61 Hidrojen Bağı Alıcısı Sayısı 2
PLURONIC FT L 61 Döndürülebilir Tahvil Sayısı 0
PLURONIC FT L 61 Tam Kütle 102.06808 g / mol
PLURONIC FT L 61 Monoizotopik Kütle 102.06808 g / mol
PLURONIC FT L 61 Topolojik Polar Yüzey Alanı 25.1 Ų
PLURONIC FT L 61 Ağır Atom Sayısı 7
PLURONIC FT L 61 Resmi Ücret 0
PLURONIC FT L 61 Karmaşıklık 36.7
PLURONIC FT L 61 İzotop Atom Sayısı 0
PLURONIC FT L 61 Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı 0
PLURONIC FT L 61 Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı 1
PLURONIC FT L 61 Tanımlı Bond Stereocenter Sayısı 0
PLURONIC FT L 61 Tanımsız Bağ Stereocenter Sayısı 0
PLURONIC FT L 61 Kovalent Bağlı Birim Sayısı 2
PLURONIC FT L 61 Bileşik Kanonikleştirilmiştir Evet

Bir yüzey aktif maddeye batırılmış bir süngerle yaranın mekanik olarak temizlenmesi, deneysel yara enfeksiyonunun gelişmesini engellemiştir. Yara temizliği için kullanılan yüzey aktif madde, Pluronic polyls adı verilen bir blok kopolimer ailesinin bir üyesi olan Pluronic F-68'dir (PLURONIC FT L 61; I). Uzun süreli toksisite çalışmaları ve klinik araştırmalar, bu yüzey aktif maddenin insan kullanımı için güvenli olduğunu göstermektedir. I, herhangi bir kendine özgü antibakteriyel aktiviteye sahip olmayan noniyonik bir deterjandır. Salinle ıslatılmış süngerlerle mekanik temizlik bakterileri etkin bir şekilde yok etse de yaraya zarar verir ve enfeksiyona karşı direncini bozar. Süngerin cilde verdiği hasarın ciddiyeti, gözenekliliği ile ilişkilendirilebilir. Düşük gözenekliliğe sahip süngerler aşındırıcıdır ve daha yüksek gözenekliliğe sahip süngerlerden daha fazla cilde zarar verir. En aşındırıcı süngerlere bile I eklenmesi, doku travması en aza indirilirken sünger fırçalamanın bakteriyel uzaklaştırma etkinliğinin korunmasını sağlar. Sürfaktanın bu ikili etkisi, kontamine yaraların enfeksiyon oranında dramatik bir azalma ile sonuçlanır. 36 sağlıklı erkek denekte poloksamer 188'in (RheothRx) toksisitesi ve farmakokinetiği üzerine randomize, çift kör, plasebo kontrollü, doz yükseltme çalışması yapılmıştır ( 19-35 yaş arası) 10-90 mg / kg / saat poloksamer veya plasebo iv enjeksiyonları alan kişiler. ... En yaygın yan etkiler ağrı, enjeksiyon yerinde anormallik ve mide bulantısıydı. Sekiz denek, advers olaylar nedeniyle poloksamer ile tedaviyi bıraktı. 14C-PLURONIC FT L 61 2930 (PX), büyük moleküler ağırlıklı noniyonik hidrofobik bir yüzey aktif madde emilimi ve atılımı, safra fistül sıçanları kullanılarak çalışıldı. İntraduodenal olarak infüze edilen dozun yaklaşık yarısı absorbe edildi ve absorbe edilen yüzey aktif maddenin bir kısmı safra ile atıldı. Kalan kısım idrarla atıldı. Çalışmanın sonunda karaciğerde ve karkasta 14C-PX'in yalnızca eser miktarları geri kazanılmıştır. Diyete dahil edilmiş 14C-PX ile iki çalışma da gerçekleştirildi. 7 günlük ilk besleme çalışmasında, ajanın çoğu, tedavinin kesilmesinden sonraki 72 saat içinde gastrointestinal sistem yoluyla atıldı. İkinci çalışmada, test süresi uzadıkça yüzey aktif maddenin vücutta birikmeye devam edip etmediğini belirlemek için farelere 7, 14 veya 23 gün boyunca 14C-PX diyetiyle beslendi. 7. ve 14. günler arasında daha fazla birikme meydana geldi, ancak toplam 23 gün boyunca beslemeye devam edildiğinde değil. 23 günlük beslemeden sonra alınan 14C-PX miktarının esasen tamamı tedavinin kesilmesinden sonraki 7 günün sonunda atıldı. Bu çalışmalar, yaklaşık 3.000'lik büyük moleküler ağırlığına rağmen bazı 14C-PX'in emildiğini göstermektedir. Ayrıca emilen materyal, vücut dokularında çok az tutularak safra ve idrarda hızla atılır. Poloksamer 407'nin (Pluronic F-127) dağılımını araştırmak için sıçanlara 300 mg intraperitoneal poloksamer 407 solüsyonu verildi; sık sık kan ve idrar örnekleri alındı ​​ve karaciğer ve böbrek homojenatları bir kolorimetre testi kullanılarak hazırlandı ve analiz edildi. Klirens 0.014 mL / dk idi. İdrarla atılan ortalama miktar 24 saatte 76.3 mg idi. Karaciğer ve böbrek homojenatlarının süpernatanlarındaki poloksamer 407 miktarları sırasıyla 15.9 ve 3.1 mg idi. Poloksamer 108'in dağılımı ve farmakokinetiği, insandaki davranışını anlamaya yönelik ilk adım olarak farelerde çalışıldı. Sıçanlarda iv uygulamadan sonra, 7 veya 100 mg / kg etilen-14-C-etiketli polimer dozlarının yaklaşık% 94'ü atılmıştır.3 gün içinde idrarda. Etiketin yaklaşık% 6'sı dışkıda göründü. Eritrosit zarları polimere geçirgen değildi ve idrarda sadece ana bileşik gösterilebilirdi. Dozlamadan yirmi saat sonra, küçük kalıntılar sadece böbrek, karaciğer, ince bağırsak ve karkasta tespit edildi. Plazma kaybolma modelinin 3. fazı sadece daha büyük dozda belirgindi, ancak plazma kaybolma kinetiği kullanılan aralıktaki dozdan bağımsızdı. Poloxamer 108'in çoğu, sıçanlarda renal atılım yoluyla hızla elimine edildi; muhtemelen daha küçük bir kısmı safra atılımı ile uzaklaştırılmıştır. iv alan 36 sağlıklı erkek denekte (19-35 yaş arası) poloksamer 188'in (RheothRx) toksisitesi ve farmakokinetiğinin randomize, çift kör, plasebo kontrollü, doz yükseltme çalışması yapılmıştır. 10-90 mg / kg / saat poloksamer veya plasebo enjeksiyonları. Poloksamer esas olarak renal atılımla elimine edildi. Kararlı durumda klirens, eliminasyon hızı sabiti ve görünen dağılım hacmi tahminleri, infüzyon hızından bağımsızdır. Kararlı durum plazma seviyeleri, 90 mg / kg / saate kadar yükselen infüzyon hızı değerleri ile doğrusal olarak artmıştır. Ortalama plazma klirensi 1.06 mL / dak / kg idi. Analit: PLURONIC FT L 61; matris: kimyasal tanımlama; prosedür: amonyum tiyosiyanat, kobalt nitrat ve etilen klorür ile görsel reaksiyon (mavi renk) .Analit: PLURONIC FT L 61; matris: kimyasal saflık; prosedür: 630 nm'de tespit ve standartlarla karşılaştırma ile ultraviyole absorpsiyon spektrofotometrisi. Yeni hayvan ilaçlarından oral dozaj: PLURONIC FT L 61. (a) Spesifikasyonlar. Polioksipropilen-polioksietilen glikol noniyonik blok polimer. ... Kullanım Koşulları. (1) Sığırlarda baklagil (yonca, yonca) kabuğunun tedavisi için. (2) Sığırlarda baklagil (yonca, yonca) kabuğunun kontrolü için. (3) Sığırlarda baklagil (yonca, yonca) ve buğday mera şişkinliğinin önlenmesi için. (4) Sığırlarda baklagil (yonca, yonca) ve buğday merası şişkinliğinin kontrolü için. Hayvan yemlerinde kullanılmak üzere yeni hayvan ilaçları: PLURONIC FT L 61. (a) Onaylar. (1) Kuru Tip A ilaçlı ürünler: Bu bölümün 510.600 (c) 'sinde yüzde 53 ila 000069. (2) Sıvı Tip A ilaçlı ürünler: Bu bölümün 510.600 (c) 'sinde yüzde 99.5 ila 000069. (b) Kullanım koşulları. (1) Sığırlarda baklagil (yonca, yonca) ve buğday mera şişkinliğinin önlenmesi için Hayvan yemlerinde kullanılmak üzere yeni hayvan ilaçları: PLURONIC FT L 61 serbest seçimli sıvı Tip C yem. (a) Onaylar. A Tipi ilaçlı makaleler: Bu bölümün 510.600 (c) 'sinde yüzde 99.5 ila 066104. (b) Kullanım koşulları. (1) Sığırlarda baklagil (yonca, yonca) ve buğday mera şişkinliğinin kontrolü için ... (2) Büyükbaş baklagillerin otlatılmasında baklagil (yonca, yonca) şişkinliğinin kontrolü için PLURONIC FT L 61, izin verilen bir gıda katkı maddesidir Akut Maruz Kalma / Hidrofobik yüzey aktif madde PLURONIC FT L 61 2930'un lipid emilimi üzerindeki etkisi sıçanlarda incelenmiştir. Sürfaktanın intraduodenal olarak aşılanmış olduğu akut koşullar altında, enterositlerde anormal bir şekilde biriken lipid emilen bir lipid ile aşılanmıştır. Bu etki, tedavinin sonlandırılmasından sonra hızla tersine döndü. Hidrofobik bir yüzey aktif madde olan PLURONIC FT L 61 2930, doz seviyelerinde, diyetin% 0.5 ve% 1'inde aterojenik bir diyete dahil edildi ve 10 hafta boyunca tavşanlara verildi. Başka bir gruba tek başına düz aterojenik diyet verildi ve bir kontrol grubuna yemi verildi. Bu sürenin sonunda serum lipoproteinleri santrifüj ile ayrıldı ve analiz edildi. Aterojenik diyette tavşanlardan elde edilen lipoproteinlerin bileşimi anormaldi. Her lipoprotein fraksiyonunun kolesterol: trigliserit oranı, çok düşük yoğunluklu lipoproteinlerin kolesterol: protein oranı gibi önemli ölçüde artmıştır. Diyetin PLURONIC FT L 61 2930 ile takviye edilmesi bu değişiklikleri önledi. Aterojenik diyet uygulanan tüm gruplarda, VLDL ve HDL'deki apolipoprotein E yüzdesi artmıştır. PLURONIC FT L 61 ile muamele edilmiş tavşanlar durumunda bu, serum kolesterol seviyeleri normal olsa veya hafifçe artmış olsa bile gelişmiştir. PLURONIC FT L 61 2930'un, antiaterojenik etkisine katkıda bulunabilecek lipoproteinler üzerinde sistemik bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. , kilo alımı, dışkıda yağ çıkışı ve serum kolesterol konsantrasyonları. Uygulama için araç olarak kullanılan diyetin bileşimi, bu sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Yarı saflaştırılmış diyetler kullanıldığında, besin alımı ve kilo alımı, diyetteki yağ içeriği en yüksek seviyede olduğunda en yüksek seviyedeydi. Sürfaktan öğütülmüş yemde verildiğinde, gıda alımı etkilenmedi ve kilo artışı, hafif yağ emiliminin bir sonucu olarak kontrollere göre sadece hafif, ancak önemli ölçüde daha azdı. PLURONIC FT L 61 2930'un lipid emilimini, gıda alımını ve serum kolesterol konsantrasyonunu etkilediği, ancak bu tedavinin sonuçlarının diyet faktörlerinden önemli ölçüde etkilendiği sonucuna varılmıştır.

EN

PLURONIC FT L 61 IUPAC Name 2-methyloxirane;oxirane
PLURONIC FT L 61 InChI InChI=1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
PLURONIC FT L 61 InChI Key RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
PLURONIC FT L 61 Canonical SMILES CC1CO1.C1CO1
PLURONIC FT L 61 Molecular Formula C5H10O2
PLURONIC FT L 61 CAS 691397-13-4
PLURONIC FT L 61 European Community (EC) Number 618-355-0
PLURONIC FT L 61 NSC Number 63908
PLURONIC FT L 61 RTECS Number TP5950000
PLURONIC FT L 61 DSSTox Substance ID DTXSID70872897
PLURONIC FT L 61 Physical Description Liquid
PLURONIC FT L 61 Color/Form Liquid
PLURONIC FT L 61 Other Experimental Properties Vary from water-insoluble to very water-soluble compounds.

PLURONIC FT L 61 Molecular Weight 102.13 g/mol
PLURONIC FT L 61 Hydrogen Bond Donor Count 0
PLURONIC FT L 61 Hydrogen Bond Acceptor Count 2
PLURONIC FT L 61 Rotatable Bond Count 0
PLURONIC FT L 61 Exact Mass 102.06808 g/mol
PLURONIC FT L 61 Monoisotopic Mass 102.06808 g/mol
PLURONIC FT L 61 Topological Polar Surface Area 25.1 Ų
PLURONIC FT L 61 Heavy Atom Count 7
PLURONIC FT L 61 Formal Charge 0
PLURONIC FT L 61 Complexity 36.7
PLURONIC FT L 61 Isotope Atom Count 0
PLURONIC FT L 61 Defined Atom Stereocenter Count 0
PLURONIC FT L 61 Undefined Atom Stereocenter Count 1
PLURONIC FT L 61 Defined Bond Stereocenter Count 0
PLURONIC FT L 61 Undefined Bond Stereocenter Count 0
PLURONIC FT L 61 Covalently-Bonded Unit Count 2
PLURONIC FT L 61 Compound Is Canonicalized Yes

Mechanical cleansing of a wound with a sponge soaked in a surfactant has prevented the development of experimental wound infection. The surfactant utilized for wound cleansing is Pluronic F-68 (PLURONIC FT L 61; I), a member of a family of block copolymers called Pluronic polyls. Long term toxicity studies and clinical trials suggest that this surfactant is safe for human use. I is a nonionic detergent that does not have any intrinsic antibacterial activity. Although mechanical cleansing with saline-soaked sponges effectively removes bacteria, it damages the wound and impairs its resistance to infection. The severity of the damage to the skin exerted by the sponge can be correlated with its porosity. Sponges with a low porosity are abrasive and exert more damage to skin than do sponges with a higher porosity. The addition of I to even the most abrasive sponges ensures that the bacterial removal efficiency of the sponge scrub is maintained, while tissue trauma is minimized. This dual effect of the surfactant results in a dramatic reduction in the infection rate of contaminated wounds.A randomized, double blind, placebo controlled, dose escalation study of the toxicity and pharmacokinetics of poloxamer 188 (RheothRx) was conducted in 36 healthy male subjects (ages 19-35 yr) who received iv injections of 10-90 mg/kg/hr poloxamer or placebo. ... The most common adverse effects were pain, injection site abnormality, and nausea. Eight subjects discontinued treatment with poloxamer due to adverse events.Absorption and excretion of 14C-PLURONIC FT L 61 2930 (PX), a nonionic hydrophobic surfactant of large molecular weight, were studied using bile fistula rats. Approximately half of the dose infused intraduodenally was absorbed and some of the absorbed surfactant was excreted in bile. The remainder was excreted in urine. Only trace quantities of the 14C-PX were recovered in liver and carcass at termination of the study. Two studies were also performed with 14C-PX incorporated into the diet. In the first feeding study of 7 days duration, most of the agent was excreted via the gastrointestinal tract within 72 hr of discontinuing treatment. In the second study, rats were fed dietary 14C-PX for 7, 14, or 23 days to determine whether the surfactant continued to accumulate in the body as the test period was extended. Further accumulation did occur between the 7th and 14th days but not when feeding was continued for a total of 23 days. Of the amount of 14C-PX ingested after 23 days of feeding, essentially all was excreted by the end of 7 days after discontinuing treatment. These studies indicate that despite its large molecular weight of about 3,000 some 14C-PX is absorbed. Furthermore, absorbed material is promptly excreted in bile and urine with little retained in body tissues.To investigate the distribution of poloxamer 407 (Pluronic F-127), rats received 300 mg of intraperitoneal poloxamer 407 solution; blood and urine samples were taken frequently and liver and kidney homogenates were prepared and analyzed using a colorimetry assay. Clearance was 0.014 mL/min. The mean amount excreted in the urine was 76.3 mg in 24 hr. Amounts of poloxamer 407 in supernatants of liver and kidney homogenates were 15.9 and 3.1 mg, respectively.The disposition and pharmacokinetics of Poloxamer 108 was studied in rats as an initial step towards understanding its behavior in man. After iv administration in rats, about 94% of 7 or 100 mg/kg doses of ethylene-14-C-labeled polymer was excreted in the urine in 3 days. About 6% of the label appeared in feces. Erythrocyte membranes were not permeable to the polymer, and only the parent compound was demonstrable in urine. Twenty hours after dosing, small residues were detectable only in the kidney, liver, small intestine and carcass. The 3rd phase of the plasma disappearance pattern was evident only at the larger dose, but plasma disappearance kinetics were independent of the dose in the used range. Most of Poloxamer 108 was eliminated rapidly in rats by renal excretion; a smaller portion probably was removed by biliary excretion.A randomized, double blind, placebo controlled, dose escalation study of the toxicity and pharmacokinetics of poloxamer 188 (RheothRx) was conducted in 36 healthy male subjects (ages 19-35 yr) who received iv injections of 10-90 mg/kg/hr poloxamer or placebo. Poloxamer was eliminated primarily by renal excretion. Estimates of clearance, elimination rate constant, and apparent volume of distribution at steady state were independent of infusion rate. Steady state plasma levels increased linearly with increasing infusion rate values up to 90 mg/kg/hr. Mean plasma clearance was 1.06 mL/min/kg.Analyte: PLURONIC FT L 61; matrix: chemical identification; procedure: visual reaction (blue color) with ammonium thiocyanate, cobalt nitrate and ethylene chloride.Analyte: PLURONIC FT L 61; matrix: chemical purity; procedure: ultraviolet absorption spectrophotometry with detection at 630 nm and comparison to standards.Oral dosage form new animal drugs: PLURONIC FT L 61. (a) Specifications. Polyoxypropylene-polyoxyethylene glycol nonionic block polymer. ... Conditions of use. (1) For treatment of legume (alfalfa, clover) bloat in cattle. (2) For control of legume (alfalfa, clover) bloat in cattle. (3) For prevention of legume (alfalfa, clover) and wheat pasture bloat in cattle. (4) For control of legume (alfalfa, clover) and wheat pasture bloat in cattle.New animal drugs for use in animal feeds: PLURONIC FT L 61. (a) Approvals. (1) Dry Type A medicated articles: 53 percent to 000069 in 510.600(c) of this chapter. (2) Liquid Type A medicated articles: 99.5 percent to 000069 in 510.600(c) of this chapter. (b) Conditions of use. (1) For prevention of legume (alfalfa, clover) and wheat pasture bloat in cattle.New animal drugs for use in animal feeds: PLURONIC FT L 61 free-choice liquid Type C feed. (a) Approvals. Type A medicated articles: 99.5 percent to 066104 in 510.600(c) of this chapter. (b) Conditions of use. (1) For control of legume (alfalfa, clover) and wheat pasture bloat in cattle ... (2) For control of legume (alfalfa, clover) bloat in cattle grazing of prebloom legumes.PLURONIC FT L 61 is a food additive permitted in feed and drinking water of animals.Acute Exposure/ Effect of hydrophobic surfactant, PLURONIC FT L 61 2930, on lipid absorption was studied in rats. Under acute conditions with surfactant infused intraduodenally with a lipid meal absorbed lipid accumulated abnormally in the enterocytes. This effect was quickly reversed after terminating treatment.PLURONIC FT L 61 2930, a hydrophobic surfactant, was incorporated into an atherogenic diet at dose levels, 0.5% and 1% of the diet, and fed to rabbits for 10 weeks. Another group received plain atherogenic diet alone and a control group was fed chow. After this period, serum lipoproteins were separated by centrifugation and analyzed. The composition of lipoproteins from rabbits on atherogenic diet was abnormal. The cholesterol: triglyceride ratio of every lipoprotein fraction was significantly increased as was the cholesterol: protein ratio of very low density lipoproteins. Supplementing the diet with PLURONIC FT L 61 2930 prevented these alterations. In all groups on the atherogenic diet the percentage of apolipoprotein E in VLDL and HDL increased. In the case of PLURONIC FT L 61-treated rabbits this developed even though serum cholesterol levels were normal or slightly increased. It is concluded that PLURONIC FT L 61 2930 has a systemic effect on lipoproteins which may contribute to its antiatherogenic action.Chronic Exposure or Carcinogenicity/ ...Long-term administration of PLURONIC FT L 61 given in semipurified diets resulted in changes in food intake, weight gain, fecal fat output, and serum cholesterol concentrations. The composition of the diet used as the vehicle for administration had a considerable effect on these results. When semipurified diets were used, food intake and weight gain were greatest when the dietary fat content was at the highest level. When the surfactant was given in ground chow, food intake was not affected and weight gain was only slightly, but significantly, less than the controls as a result of mild fat malabsorption. It is concluded that PLURONIC FT L 61 2930 affects lipid absorption, food intake, and serum cholesterol concentration but that results of this treatment are considerably affected by dietary factors.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.