1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ORP HYDROFLEX 64

ORP HYDROFLEX 64

CAS No. : 
EC No. : 

Synonyms:
VINYL ACETATE; 108-05-4; Ethenyl acetate; Acetic acid ethenyl ester; Acetic acid vinyl ester; Ethenyl ethanoate; 1-Acetoxyethylene; Vinylacetate; Vinyl ethanoate; Vinyl acetate monomer; Acetoxyethene; Vinylacetat; Vinyl A monomer; Zeset T; Acetoxyethylene; Vinylacetaat; Octan winylu; Acetic acid, ethenyl ester; Acetate de vinyle; Vinyl acetate H.Q.; Ethanoic acid, ethenyl ester; Acetic acid, ethylene ether; Vinile (acetato di); Vinylacetaat [Dutch]; Vinylacetat [German]; Vinyle (acetate de); Octan winylu [Polish]; Acetic acid, vinyl ester; Vinylester kyseliny octove; VyAc; NSC 8404; Acetate de vinyle [French]; Everflex 81L; UNII-L9MK238N77; Vinnapas A 50; Vinyle (acetate de) [French]; CCRIS 1306; HSDB 190; Vinile (acetato di) [Italian]; Acetic Acid Vinyl Ester Monomer; Vinylester kyseliny octove [Czech]; EINECS 203-545-4; UN1301; CH3CO2CH=CH2; Unocal 76 Res S-55; Vinyl ester of acetic acid; Unocal 76 Res 6206; AI3-18437; CHEBI:46916; L9MK238N77; VAC; Vinyl acetate, 99+%, stabilized; Vinyl acetate, analytical standard; VyAr; Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 170,000; Vinile; Vinyle; Vinile(acetato di); Vinylacetat(german); Vinyle(acetate de); Essigsaeurevinylester; Vinyl acetate H.Q; Vinyl acetate, CP; Ethenyl acetate, 9CI; ACMC-1BXJJ; Vinyl acetate, inhibited; Acetic acid ethylene ether; DSSTox_CID_1431; EC 203-545-4; Plyamul 40305-00; DSSTox_RID_76157; DSSTox_GSID_21431

TR

ORP Hydroflex 64-Kuru Karışımlı Harçlar için Hidrofobik Olarak Modifiye Edilmiş Yeniden Dağılabilir Toz. ORP Hydroflex 64, bir Vinil Asetat / Vinil Versatat / Akrilik terpolimer emülsiyonunun koruyucu kolloid olarak PVOH ile kurutulmasıyla üretilen yeniden dağılabilir bir tozdur. Polimerin spesifik kimyasal bileşimi, düşük sıcaklıklarda yeniden dağılmış polimerin birleşmesine izin verir ve mineral substratlar üzerinde iyi bir yapışma sağlar. ORP Hydroflex 64, hidrolik bağlayıcılar içeren karışımları modifiye etmek için kullanılır. ORP Hydroflex 64, belirli kimyasal / fiziksel bileşimi nedeniyle çimento, alçı veya kireç gibi hidrolik bağlayıcılar içeren harçların yapışmasını, esnekliğini, hidrofobikliğini ve su direncini iyileştirir. ORP Hydroflex 64, özellikle esnek yapısı nedeniyle enine deformasyon koşullarında çok iyi performans gösterir.ORP Hydroflex 64, aynı zamanda yüksek esneklik / elastikiyet, hidrofobik ve suya dayanıklılık davranışının gerekli olduğu harç formülasyonlarında kullanılabilir. karo harç formülasyonları (CG2) ORP Hydroflex 64, ağırlıkça% 2,0 - 4,0 oranında ve ek bir hidrofobik ajan gerektirmeden kullanılabilir. Ayrıca ORP Hydroflex 64, çimento esaslı su yalıtım harçları için çok uygun bir yeniden dağılabilir toz polimerdir. 1K çimento esaslı su yalıtım harcı formülasyonlarında ağırlıkça% 7.0 - 12.0 oranında kullanılabilir. Moleküler yapısı nedeniyle yüksek çatlak köprüleme özelliği sağlar. ORP Hydroflex 64, çimento esaslı dış cephe sıvalarında ve son katlarda% 2,0 - 4,0 oranında çok iyi performans gösterir. ORP Hydroflex 64, bir Vinil Asetat / Vinil Versatat / Akrilik terpolimer emülsiyonunun koruyucu bir kolloid olarak PVA ile kurutulmasıyla elde edilen yeniden dağılabilir bir tozdur. Polimerin kimyasal bileşimi, yeniden dağılabilir polimerin düşük sıcaklıklarda birleşmesini sağlar ve mineral substratlara iyi yapışma sağlar. ORP Hydroflex 64, çeşitli bağlayıcılar içeren karışımları modifiye etmek için kullanılır. ORP Hydroflex 64, özel fiziksel / kimyasal bileşimi sayesinde harçların yapışmasını, elastikiyetini, hidrofobikliğini ve su direncini artırır. ORP Hydroflex 64, elastikiyeti sayesinde enine deformasyon koşullarında çok iyi performans gösterir.ORP Hydroflex 64, yüksek esneklik / elastikiyet, hidrofobiklik ve su direncinin aynı anda gerekli olduğu harç formülasyonlarında kullanılabilir.ORP Hydroflex 64 harçta kullanılabilir. Aynı zamanda yüksek esneklik / elastikiyet, hidrofobiklik ve su direncinin gerekli olduğu formülasyonlar ORP Hydroflex 64, bir Vinil Asetat / Vinil Versatat / Akrilik terpolimer emülsiyonunun koruyucu bir kolloid olarak PVA ile kurutulmasıyla elde edilen yeniden dağılabilir bir tozdur. Polimerin kimyasal bileşimi, yeniden dağılabilir polimerin düşük sıcaklıklarda birleşmesini sağlar ve mineral substratlara iyi yapışma sağlar. ORP Hydroflex 64, çeşitli bağlayıcılar içeren karışımları değiştirmek için kullanılır. ORP Hydroflex 64, özel fiziksel / kimyasal bileşimi sayesinde harçların yapışmasını, elastikiyetini, hidrofobikliğini ve su direncini artırır. ORP Hydroflex 64, elastikiyeti sayesinde enine deformasyon koşullarında çok iyi performans gösterir.ORP Hydroflex 64, yüksek esneklik / elastikiyet, hidrofobiklik ve su direncinin aynı anda gerekli olduğu harç formülasyonlarında kullanılabilir.ORP Hydroflex 64, yeniden dağılabilir bir tozdur. Koruyucu kolloid olarak PVOH ile bir Vinil Asetat / Vinil Versatat / Akrilik terpolimer emülsiyonunu kurutarak. Polimerin spesifik kimyasal bileşimi, düşük sıcaklıklarda yeniden dağılmış polimerin birleşmesine izin verir ve mineral substratlar üzerinde iyi bir yapışma sağlar. ORP Hydroflex 64, hidrolik bağlayıcılar içeren karışımları modifiye etmek için kullanılır. ORP Hydroflex 64, belirli kimyasal / fiziksel bileşimi nedeniyle çimento, alçı veya kireç gibi hidrolik bağlayıcılar içeren harçların yapışmasını, esnekliğini, hidrofobikliğini ve su direncini iyileştirir. ORP Hydroflex 64, özellikle esnek yapısı nedeniyle, enine deformasyon koşullarında çok iyi performans gösterir. ORP Hydroflex 64, aynı zamanda yüksek esneklik / elastikiyet, hidrofobik ve suya dayanıklı davranışın gerekli olduğu harç formülasyonlarında kullanılabilir. Yüksek performanslı seramik karo derz formülasyonlarında (CG2) ORP Hydroflex 64, ağırlıkça% 2,0 - 4,0 oranında ve ek bir hidrofobik ajan gerektirmeden kullanılabilir. Ayrıca ORP Hydroflex 64, çimento esaslı su yalıtım harçları için çok uygun bir yeniden dağılabilir toz polimerdir. 1K çimento esaslı su yalıtım harcı formülasyonlarında ağırlıkça% 7.0 - 12.0 oranında kullanılabilir. Moleküler yapısı nedeniyle yüksek çatlak köprüleme özelliği sağlar. Ayrıca ORP Hydroflex 64, çimento esaslı dış cephe sıvaları ve son katlarda% 2,0 - 4,0 oranında çok iyi performans gösterir. ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) vinil alkolün asetat esteridir. Vinil alkol oldukça kararsız olduğundan (asetaldehite göre),f ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM), diğer asetat esterlerin sentezinden daha karmaşıktır. ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM), bir alken ve bir ester için beklenen reaksiyonların çoğuna maruz kalır. Brom, dibromidi vermek için ekler. Hidrojen halojenürler, karşılık gelen halo-alkollerin bulunmaması nedeniyle diğer yöntemlerle üretilemeyen 1-haloetil asetatları vermek üzere eklenir. Asetik asit, etiliden diasetat, CH3CH (OAc) 2 verecek şekilde paladyum katalizörlerinin varlığında eklenir. Çeşitli karboksilik asitlerle transesterifikasyona uğrar. [9] Alken ayrıca Diels-Alder ve 2 + 2 siklo koşullarından da geçer. ORP HYDROFLEX 64, berrak renksiz bir sıvı olarak görünür. Parlama noktası 18 ° F. Yoğunluk 7,8 lb / gal. Suda az çözünür. Buharlar havadan ağırdır. Buharları gözleri ve solunum sistemini tahriş eder. Isıtıldığında veya kirlendiğinde polimerize olabilir. Bir kabın içinde polimerizasyon meydana gelirse, kap şiddetli bir şekilde parçalanabilir. Yapıştırıcı, boya ve plastik yapımında kullanılır. 20 ° C'de, suda doymuş bir ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) çözeltisi ağırlıkça% 2,0-2,4 ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) içerir. ), ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) içindeki doymuş su çözeltisi ağırlıkça% 0.9-1.0 su içerirken; 50 ° C'de, ORP HYDROFLEX 64'ün (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) suda çözünürlüğü 20 ° C'ye göre ağırlıkça% 0.1 daha fazladır, ancak ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) ) ağırlıkça yaklaşık% 2'ye iki katına çıkar. Tavşanlarda solunan ORP HYDROFLEX 64'ün (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) kaderi / çalışıldı /. ... ORP HYDROFLEX 64 solunduktan sonra vücutta kalma eğilimindeydi; Uygulanan ORP HYDROFLEX 64'ün (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM)% 70'i korundu ve maruziyet başladıktan sonraki ilk birkaç dakika içinde bir denge sağlandı. ... inhalasyon sırasında veya sonrasında ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) / bulundu / bulunmadı, bu da ORP HYDROFLEX 64'ün (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) vücuda akciğerlerden girdiğinde hızla metabolize olur. 200-2000 ppm arasında değişen, maruz kalma süresi ile kapalı odalarda ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) konsantrasyonlarına (% 0.01 hidrokinon ile stabilize edilmiş) maruz kalan iki erkek Wistar Sıçanı 1.4 saat veya daha az, doza bağlı eliminasyon kinetiğini gösterdi. Yazarlar, ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) maruziyet seviyeleri 650 ppm'yi (2320 mg / cu m) aştığında metabolik yolların doygun hale geldiği sonucuna varmışlardır. ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) birikimi, anestezi uygulanmış yetişkin erkek CrlCD: BR sıçanlarının izole üst solunum yolunda (URT) tek yönlü akış koşullarında 1 saat inhalasyon sırasında 73 ila 2190 ppm arasında değişen maruziyet konsantrasyonlarında ölçüldü ( akış hızı 100 mL / dak) ... Ön deneyler, ORP HYDROFLEX 64'ün (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) burun dokularında sabit bir duruma ulaşması için yaklaşık 8 dakika maruz kalma gerektiğini gösterdi. 8 dakika dengelemeden sonra, çarpıştırıcı numuneler yaklaşık 4 dakikada bir 40 dakikaya kadar toplandı ve ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) ve asetaldehit için gaz kromatografisi ile analiz edildi ... Solunan havada asetaldehit bulundu tüm ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) maruziyet konsantrasyonlarında. ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) maruziyetinin artırılmasıyla, solunan havadaki asetaldehit konsantrasyonu artmıştır. Yaklaşık 1000 ppm'lik ORP HYDROFLEX 64 (Vinil Asetat, Vinil Asetat, VAM) maruziyetinde, solunan havadaki asetaldehit konsantrasyonu 277 ppm (499 mg / cu · m) idi.

ORP Hydroflex 64 Tek bileşenli su yalıtım harçları% 7,0 - 12,0
ORP Hydroflex 64 Fayans yapıştırıcıları (CG2)% 2,0 ila 4,0 dozajda, ek hidrofobik ajan gerekmez
ORP Hydroflex 64 Fayanslar için derz dolgu malzemeleri% 1,5 - 3,0
ORP Hydroflex 64 Çimento esaslı sıvalar ve% 2,0 - 4,0 dozajlı son kat boyalar

ORP Hydroflex 64 TİPİK ÖZELLİKLER
ORP Hydroflex 64 Görünüm Beyaz toz
ORP Hydroflex 64 Kimyasal bileşim VA / VV / Akrilik Terpolimer
ORP Hydroflex 64 Stabilizasyon Sistemi PVOH
ORP Hydroflex 64 Artık Nem (%) Maks. 2.0
ORP Hydroflex 64 Kütle Yoğunluğu (g / l) 350-550
ORP Hydroflex 64 Kül İçeriği (%) 12 ± 2
ORP Hydroflex 64 Alkali Direnci Yüksek
ORP Hydroflex 64 Su ile 1: 1 Dispersiyondan Sonra MFFT (° C) 0 ± 1

EN

ORP Hydroflex 64-Hydrophobically Modified Redispersible Powder for Dry-Mix Mortars.ORP Hydroflex 64 is a redispersible powder produced by drying an emulsion of Vinyl Acetate / Vinyl Versatate / Acrylic terpolymer with PVOH as protective colloid. The specific chemical composition of the polymer allows coalescence of the redispersed polymer at low temperatures and provides good adhesion on mineral substrates.ORP Hydroflex 64 is used to modify mixtures containing hydraulic binders. Due to its particular chemical / physical composition, ORP Hydroflex 64 improves adhesion, flexibility, hydrophobicity and water resistance of mortars containing hydraulic binders such as cement, gypsum or lime. Especially because of the flexible nature, ORP Hydroflex 64 performs very well in transverse deformation conditions.ORP Hydroflex 64 can be used in mortar formulations where highly flexbily/elastic, hydrophobic and water resistant behavior is required at the same time.In high performance of ceramic tile grouts formulations (CG2) ORP Hydroflex 64 can be used with the ratio of 2.0 – 4.0 % in weight and without requiring an additional hydrophobic agent. Moreover ORP Hydroflex 64 is a very suitable redispersible powder polymer for cementitious water proofing mortars.It can be used with the ratio of 7.0 – 12.0 % in weight in 1K cementitious water proofing mortar formulations. Because of its molecular structure it provides high crack bridging ability. Also ORP Hydroflex 64 performs very well in cementitious exterior plasters and topcoats with the amunt of 2.0 – 4.0 %.ORP Hydroflex 64 is a redispersible powder obtained by drying a Vinyl Acetate / Vinyl Versatate / Acrylic terpolymer emulsion with PVA as a protective colloid. The chemical composition of the polymer ensures the coalescence of the redispersible polymer at low temperatures and ensures good adhesion to mineral substrates. ORP Hydroflex 64 is used to modify mixtures containing various binders. Thanks to its special physical / chemical composition, ORP Hydroflex 64 improves the adhesion, elasticity, hydrophobicity and water resistance of mortars. Due to its elasticity, ORP Hydroflex 64 performs very well in transverse deformation conditions.ORP Hydroflex 64 can be used in mortar formulations where high flexibility / elasticity, hydrophobicity and water resistance are required at the same time.ORP Hydroflex 64 can be used in mortar formulations where high flexibility / elasticity, hydrophobicity and water resistance are required at the same time.ORP Hydroflex 64 is a redispersible powder obtained by drying a Vinyl Acetate / Vinyl Versatate / Acrylic terpolymer emulsion with PVA as a protective colloid. The chemical composition of the polymer ensures the coalescence of the redispersible polymer at low temperatures and ensures good adhesion to mineral substrates. ORP Hydroflex 64 is used for modifying mixtures containing various binders. Thanks to its special physical / chemical composition, ORP Hydroflex 64 improves the adhesion, elasticity, hydrophobicity and water resistance of mortars. Due to its elasticity, ORP Hydroflex 64 performs very well in transverse deformation conditions.ORP Hydroflex 64 can be used in mortar formulations where high flexibility / elasticity, hydrophobicity and water resistance are required at the same time.ORP Hydroflex 64 is a redispersible powder produced by drying an emulsion of Vinyl Acetate / Vinyl Versatate / Acrylic terpolymer with PVOH as protective colloid. The specific chemical composition of the polymer allows coalescence of the redispersed polymer at low temperatures and provides good adhesion on mineral substrates.ORP Hydroflex 64 is used to modify mixtures containing hydraulic binders. Due to its particular chemical / physical composition, ORP Hydroflex 64 improves adhesion, flexibility, hydrophobicity and water resistance of mortars containing hydraulic binders such as cement, gypsum or lime. Especially because of the flexible nature, ORP Hydroflex 64 performs very well in transverse deformation conditions.ORP Hydroflex 64 can be used in mortar formulations where highly flexbily/elastic, hydrophobic and water resistant behavior is required at the same time. In high performance of ceramic tile grouts formulations (CG2) ORP Hydroflex 64 can be used with the ratio of 2.0 - 4.0 % in weight and without requiring an additional hydrophobic agent. Moreover ORP Hydroflex 64 is a very suitable redispersible powder polymer for cementitious water proofing mortars.It can be used with the ratio of 7.0 - 12.0 % in weight in 1K cementitious water proofing mortar formulations. Because of its molecular structure it provides high crack bridging ability. Also ORP Hydroflex 64 performs very well in cementitious exterior plasters and topcoats with the amunt of 2.0 - 4.0 %.ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) is the acetate ester of vinyl alcohol. Since vinyl alcohol is highly unstable (with respect to acetaldehyde), the preparation of ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) is more complex than the synthesis of other acetate esters.ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) undergoes many of the reactions anticipated for an alkene and an ester. Bromine adds to give the dibromide. Hydrogen halides add to give 1-haloethyl acetates, which cannot be generated by other methods because of the non-availability of the corresponding halo-alcohols. Acetic acid adds in the presence of palladium catalysts to give ethylidene diacetate, CH3CH(OAc)2. It undergoes transesterification with a variety of carboxylic acids.[9] The alkene also undergoes Diels-Alder and 2+2 cycloadditions.ORP HYDROFLEX 64 appears as a clear colorless liquid. Flash point 18°F. Density 7.8 lb / gal. Slightly soluble in water. Vapors are heavier than air. Vapors irritate the eyes and respiratory system. May polymerize if heated or contaminated. If polymerization occurs inside a container, the container may violently rupture. Used to make adhesives, paints, and plastics.At 20 °C, a saturated solution of ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) in water contains 2.0-2.4 wt % ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM), whereas a saturated solution of water in ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) contains 0.9-1.0 wt % water; at 50 °C, the solubility of ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) in water is 0.1 wt % more than at 20 °C, but the solubility of water in ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) doubles to about 2 wt %.The/ fate of inhaled ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) in rabbits /was studied/. ... ORP HYDROFLEX 64 tended to remain in the body after it was inhaled; 70% of the ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) administered was retained, and an equilibrium was established in the first few min after exposure began. ... No ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) /was found/ in the blood, either during or after its inhalation, which suggested ... that ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) is rapidly metabolized when it enters the body through the lungs.Two male Wistar Rats exposed to ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) (stabilized with 0.01% hydroquinone) concentrations varying between 200 and 2000 ppm in closed chambers with an exposure time of 1.4 hr or less demonstrated dose dependent elimination kinetics. The authors concluded that the metabolic pathways became saturated when ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) exposure levels exceeded 650 ppm (2320 mg/cu m). ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) deposition was measured in the isolated upper respiratory tract (URT) of anaesthetized adult male CrlCD:BR rats at exposure concentrations ranging from 73 to 2190 ppm during 1 hr inhalation under unidirectional flow conditions (flow rate 100 mL/min) ... Preliminary experiments showed that approximately 8 min of exposure was required for ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) to achieve a steady state in nasal tissues. After 8 min of equilibration, impinger samples were collected, approximately every 4 min, for up to 40 min and analyzed for ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) and acetaldehyde by gas chromatography ... Acetaldehyde was found in expired air at all ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) exposure concentrations. With increasing the ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) exposure, concentration of acetaldehyde in expired air increased. At ORP HYDROFLEX 64 (Vinyl Acetate, Vinil Asetat, VAM) exposure of approximately 1000 ppm the concentration of acetaldehyde in the expired air was 277 ppm (499 mg/cu m).

ORP Hydroflex 64 One-component waterproofing mortars 7.0 - 12.0%
ORP Hydroflex 64 Tile adhesives (CG2) at a dosage of 2.0 to 4.0%, no additional hydrophobic agent required
ORP Hydroflex 64 Grouting compounds for tiles 1.5 - 3.0%
ORP Hydroflex 64 Cement-based plasters and topcoats with a dosage of 2.0 - 4.0%

ORP Hydroflex 64 TYPICAL PROPERTIES
ORP Hydroflex 64 Appearance White powder
ORP Hydroflex 64 Chemical composition VA / VV / Acrylic Terpolymer
ORP Hydroflex 64 Stabilizing System PVOH
ORP Hydroflex 64 Residual Humidity (%) Max. 2.0
ORP Hydroflex 64 Bulk Density (g/l) 350 - 550
ORP Hydroflex 64 Ash Content (%) 12 ± 2
ORP Hydroflex 64 Alkali Resistance High
ORP Hydroflex 64 After 1:1 Dispersion with Water MFFT (°C) 0 ±1

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.