1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POWERCON 100

Uygulamalar

POWERCON, özellikle beton ve alçı panelde mükemmel reolojik özellikler sergileyen, uygun maliyetli bir dağıtıcı, akışkanlaştırıcı ve yüksek menzilli su azaltıcı ajandır.

A.Beton uygulaması
Mükemmel reolojik özellikleri ile POWERCON, yüksek basınç dayanımlı (400 ~ 1.000 kg / cm2) beton üretmek için beton katkısında hammadde olarak kullanılır ve beton karışımı için işlenebilirliği artırır.
POWERCON ile beton katkısı ayrıca betonun kuru büzülmesini aşırı kanama olmadan azaltır ve mükemmel bir pürüzsüz beton yüzeyi sağlar.

B. alçı levha uygulaması
POWERCON, yüksek menzilli su azaltıcı ajan, alçı levha imalatının kurutulmasında biniş hızını% 30'a varan oranlarda arttırırken su tüketimini azaltarak enerji maliyetlerinden% 30 tasarruf sağlar.

C. Diğer uygulama alanları
Hazır beton
Sualtı beton
Kendiliğinden yayılan beton
Baraj, köprü ve yüksek binalar için yüksek dayanımlı beton
Prekast beton ve beton kazık gibi beton ikincil ürünler
Uçucu kül betonu, yüksek fırın cüruflu beton, hafif beton

EC / Liste no .: 204-976-0
CAS no .: 130-14-3
Mol. formül: C10H7NaO3S

Sodyum naftalin-1-sülfonat
sodyum naftalin-1-sülfonat
CAS adları
1-Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu (1: 1)
IUPAC isimleri
Sodyum 1-Naftalensülfonat
Sodyum 1-naftalensülfonat
sodyum naftalin-1-sülfonat
Sodyum naftalin-1-sülfonat
Naftalensülfonatlar, bir naftalin fonksiyonel birimi içeren sülfonik asit türevleridir. İlgili bir bileşik ailesi, aminonaftalensülfonik asitlerdir.
Ticari öneme sahip olanlar, betonda süperakışkanlaştırıcı olarak kullanılan alkilnaftalin sülfonatlardır.
Naftalensülfonat veya alkilnaftalensülfonatların formaldehit ile yoğunlaştırılmasıyla büyük ölçekte üretilirler.

Ataman Kimya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Beton Katkıları ve Kuru Karışım Endüstrisine özenle optimize edilmiş bir dizi süper akışkanlaştırıcı hammadde tedarik etmektedir.

Son 20 yılda Yüksek Performanslı Betonun patlayıcı büyümesini etkileyen belki de en önemli faktör, Yüksek Menzilli Su Redüktörlerinin geliştirilmesi olmuştur.
 veya Süperakışkanlaştırıcılar. Bu sektördeki teknik ilerleme olağanüstü hızlı olmuştur. Son gelişmeler, beton katkı tasarımcısının mükemmel işlenebilirlik elde etmesine izin veriyor
 ve set gecikmesini en aza indirirken dikkate değer çökme ömrü.
Betonun yüksek işlenebilirliği, çimento içeriğinde azalma olmaksızın kolay yerleştirme sağlar
Normal işlenebilirliğe sahip ancak daha düşük su içeriğine sahip yüksek dayanımlı beton
Daha az çimento içeren ancak normal dayanım ve işlenebilirliğe sahip bir beton karışımı
Bu malzemelerin ortaya çıkması, ilk kez şunları mümkün kıldı:
0,3 veya daha düşük su / çimento oranlarına sahip ekonomik olarak harmanlanabilir betonlar,
düşük su / çimento oranlarında kesikli Silis Duman betonu,
aşırı donma uzaması olmaksızın süper akışkan, yüksek işlenebilir betonlar elde edin.
 
Ataman Kimya, çeşitli serbest sülfat içerikli Kalsiyum ve Sodyum PNS çeşitlerini tedarik edebilmektedir. Sunulan seçenekler aşağıdaki avantajları sağlar:

Daha düşük serbest sülfat içeriği ile geliştirilmiş ürün kalitesi. Soğuk hava dönemlerinde sülfatın kristalleşmesi bu şekilde önlenebilir.
Geliştirilmiş renk, özellikle kafeslerin hazırlanmasına yönelik ürünlerin uygulanmasında önemlidir.
Ürünün daha yüksek etkinliği
Sülfürik asidin indirgenmesi ve buna bağlı olarak gerekli nötrleştirme maddesinin azaltılmasıyla daha düşük hammadde tüketimi.
 

Ataman'dan temin edilebilen Süper-akışkanlaştırıcı hammadde yelpazesi şu anda şunları içermektedir:
Poli Naftalin Sülfonatlar (PNS), uluslararası süper akışkanlaştırıcı "iş atı",
Poli Melamin Sülfonatlar - özel uygulamalar için özel bir ürün,
PolyCarboxylates.
Beton uygulamalarına ek olarak, bu ürünler, alçıpan, kuru karışım formülasyonları ve madencilik gibi diğer büyük endüstri sektörlerinde kullanım alanı bulmaktadır.

Bu malzemelerin ortaya çıkması, ilk kez şunları mümkün kıldı:
0,3 veya daha düşük su / çimento oranlarına sahip ekonomik olarak harmanlanabilir betonlar,
düşük su / çimento oranlarında kesikli Silis Duman betonu,
aşırı donma uzaması olmaksızın süper akışkan, yüksek işlenebilir betonlar elde edin.
 
Ataman Kimya, çeşitli serbest sülfat içerikli Kalsiyum ve Sodyum PNS çeşitlerini tedarik edebilmektedir. Sunulan seçenekler aşağıdaki avantajları sağlar:
Daha düşük serbest sülfat içeriği ile geliştirilmiş ürün kalitesi. Soğuk hava dönemlerinde sülfatın kristalleşmesi bu şekilde önlenebilir.
Geliştirilmiş renk, özellikle kafeslerin hazırlanmasına yönelik ürünlerin uygulanmasında önemlidir.
Ürünün daha yüksek etkinliği
Sülfürik asidin indirgenmesi ve buna bağlı olarak gerekli nötrleştirme maddesinin azaltılmasıyla daha düşük hammadde tüketimi.
 

Ataman'dan temin edilebilen Süper-akışkanlaştırıcı hammadde yelpazesi şu anda şunları içermektedir:Poli Melamin Sülfonatlar - özel uygulamalar için özel bir ürün,
PolyCarboxylates.
Beton uygulamalarına ek olarak, bu ürünler, alçıpan, kuru karışım formülasyonları ve madencilik gibi diğer büyük endüstri sektörlerinde kullanım alanı bulmaktadır.


Sodyum 1-naftalensülfonat
130-14-3
sodyum naftalin-1-sülfonat
1-Naftalensülfonik asit sodyum tuzu
Sodyum naftalensülfonat
Sodyum naftalin sülfonat
1-Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu
1-Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu (1: 1) alfa tuzu
Sodyum naftalin-1-sülfonat
Sodyum alfa-naftalensülfonat
1321-69-3
Naftalin-1-sülfonik asit sodyum tuzu
Sodyum alfa-naftilsülfonat
EINECS 204-976-0
Sodyum alfa-naftalensülfonik asit
NSC 37036
Sodyum | A-naftalin
alfa-Naftalensülfonik asit sodyum tuzu
sodyum naftalensülfonat
sodyum naftalin sülfonat
Naftalin sülfonik asit, sodyum tuzu çözeltisi (% 40 veya daha az)
EINECS 215-323-4
Sodyum naftalin sülfonat çözeltisi
Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu
CAS-130-14-3
1-Naftalin Sülfonik Asit, Monosodyum tuzu
Naftalin sülfonik asit, sodyum tuzu çözeltisi
Sodyum 1-naftalensülfonat,> =% 90 (HPLC)
Sodyum 1-naftalensülfonat, teknik sınıf,% 80
Sodyum naftalin sülfonat çözeltisi (% 40 veya daha az)


Naftalin sülfonatlar çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Ataman Kimya, mükemmel ıslatma ve dispersiyon özelliklerine sahip naftalin sülfonatlar sağlar. Ataman portföyü
Naftalin sülfonatların% 'si, köpürme eğilimi orta ila düşük olan ürünleri içerir. Ek olarak, asit ve baz stabilitesi, sert su toleransı ve yüksek sıcaklık sunarlar
istikrar.
Ataman Kimya, yüksek performanslı naftalin sülfonatlarda endüstri lideridir. Spesifik uygulamalara uyacak birkaç farklı naftalin sülfonat serisi mevcuttur.
Naftalin sülfonatlar, halı şampuanları, otomatik bulaşık yıkama deterjanları ve endüstriyel deterjanlar gibi su bazlı temizleyicilerde ve ayrıca emülsiyon polimerizasyonunda kullanılabilir,
fotoğraf çözümleri ve tarımsal formülasyonlar. Bir dereceli naftalin sülfonat, tekstil kimyasalları, böcek ilacı gibi birçok alanda dağıtıcı olarak da kullanılabilir.
formülasyonlar, çimentolar, emülsiyon polimerizasyonu, pigmentler ve boyar maddeler ve deri tabaklama.


Sodyum Naftalin Sülfonat Formaldehit (SNF)
22 Ağustos 2018
Betonun birçok önemli özelliği, karışımda kullanılan suyun çimento esaslı malzemelere oranından etkilenir. Su miktarını azaltarak, çimento hamuru daha yüksek yoğunluğa sahip olacak ve bu da daha yüksek macun kalitesiyle sonuçlanacaktır. Macun kalitesindeki bir artış, daha yüksek basınç ve eğilme mukavemeti, daha düşük geçirgenlik, hava koşullarına karşı direnci artıracak, beton ve donatı bağını iyileştirecek, kuruma ve ıslanmadan kaynaklanan hacim değişimini azaltacak ve büzülme çatlama eğilimlerini azaltacaktır.


Süper akışkanlaştırıcılar
Yüksek aralıklı su azaltıcılar olarak da bilinen süperakışkanlaştırıcılar, iyi dağılmış partikül süspansiyonunun gerekli olduğu yerlerde kullanılan kimyasal katkı maddeleridir. Bu polimerler dağıtıcı olarak kullanılır
parçacık ayrışmasını (çakıl, kaba ve ince kumlar) önlemek ve beton uygulamalarında olduğu gibi süspansiyonların akış özelliklerini (reoloji) iyileştirmek. Onların eklenmesi
 beton veya harç ile karıştırılması, karışımın işlenebilirliğini etkilemeden su / çimento oranının düşürülmesine izin verir ve kendiliğinden yerleşen beton üretimini sağlar.
ve yüksek performanslı beton.


Bu etki, sertleşen taze macunun performansını önemli ölçüde artırır. Su / çimento oranı düştüğünde betonun dayanımı artar. Ancak, çalışmaları
 mekanizmalar tam bir anlayıştan yoksundur ve bazı durumlarda çimento-süperplastikleştirici uyumsuzluklarını ortaya çıkarır.


Süper akışkanlaştırıcıların bir başka yararı da betonun erken dayanımının arttırılmasıdır (% 50 ila 75). İlk priz alma süresi bir saat öncesine kadar hızlandırılabilir veya bir saat geciktirilebilir.
daha sonra kimyasal reaksiyonuna göre. Gecikme bazen 4 - 30 mm arasındaki çimento partikülü aralığıyla ilişkilendirilir. Süperakışkanlaştırıcıların kullanımı önemli ölçüde
suyun yüzey gerilimini etkiler ve önemli miktarda hava sürüklemez. Süper akışkanlaştırıcı kullanımının ana dezavantajı, hızlı çökme sonucu işlenebilirlik kaybıdır.
 çimento ve süperakışkanlaştırıcıların kaybı ve uyumsuzluğu.


Sodyum Naftalin Sülfonat Formaldehit (SNF)
Sodyum Naftalin Sülfonat, anyonik bir yüzey aktif madde olan açık sarı ila sarımsı kahverengi bir tozdur. Serbest akışlı ve pompalanabilir beton karışımının hazırlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.
inşaat sektörü. Sodyum Naftalin Sülfonat, farklı inşaat endüstrilerinde bileşik hızlandırıcılar, donma önleyici maddeler ve geciktiriciler için hammadde olarak kullanılabilir. Yüksek saflığı
 özelliği yüksek köpüklü, yüksek oranda su azaltıcı ve mukavemetli çimento partikülleri yapar. Ek olarak, çimento hareketliliğini ve işlenebilirliği de geliştirir.

Naftalin Sülfonat, etilen glikol, dietilen glikol, gliserol ve suda kolayca çözünür, alkollerde az çözünür, ancak organik çözücülerde çözünmez.
Ayrıca, tarım, plastik ve kauçuk, kağıt, inşaat, tekstil, petrol ve diğerleri gibi çeşitli endüstrilerde oldukça kullanılmaktadır.


Uygulamalar
▪ Sodyum Naftalin Sülfonat, beton ve harçta hızlandırılmış erken ve nihai mukavemet gelişimini teşvik etmek için oldukça etkili su azaltıcı ajandır.
süperplastikleştirici olarak, Naftalen Sülfonat Formaldehit Kondensatı (NSF), PNS ve FDN vb. olarak da adlandırılır.
▪ Sodyum Naftalin Sülfonat, çeşitli çimentolara iyi bir şekilde uyum sağlar ve takviye çubuğunu aşındırmaz, zehirsiz ve kirlilik içermez.
▪ Karayolu, köprü, tünel, su koruma hidroelektrik projesi, liman, rıhtım, gökdelen, enerji mühendisliği, endüstriyel alanlarda Sodyum Naftalin Sülfonat uygulanmıştır.
 ve sivil bina, öngerme kuvveti bileşeni ve yüksek aralıklı beton vb.


Sodyum naftalin sülfonatın bazı özellikleri vardır:

Asitlere, alkalilere ve sert su tuzlarına karşı yüksek direnç.
Yüksek dispersiyon kapasitesi.
Yüksek koloidal koruma ve stabilize edici etki.
İyi sıcaklık direnci.
İyi yayılma etkisi.
Betonda iyileştirilmiş işlenebilirlik veya su azaltma.
Betonun geliştirilmiş basınç dayanımı.
Betonun dayanıklılığını arttırdı.
Uygulamalar:

1. Tekstil yardımcı maddeleri için:

Tekstil işleminde boyama için koruyucu kolloid, dispersiyon ve stabilize edici yardımcı madde olarak.
2. İnşaatlar için:

Hazır beton.
Sualtı betonu.
Kendiliğinden yerleşen beton.
Baraj, köprü ve yüksek binalar için yüksek dayanımlı beton.
Prekast beton ve beton kazık gibi beton ikincil ürünler.
Uçucu kül betonu, yüksek fırın cürufu betonu.
Hafif beton.

Uygulama alanı: Birçok boyama ve parlatma işlemi için uygundur ve tüm elyaf türleri için (PAC içeren kumaşlar hariç) ve tüm makine tiplerinde kullanılabilir.

Chemical Basis: Naftalin sülfonatın sodyum tuzu

İyonik Karakter: Anyonik

Form: Toz
Sodyum 1-naftalensülfonat

130-14-3
sodyum naftalin-1-sülfonat
1-Naftalensülfonik asit sodyum tuzu
Sodyum naftalensülfonat
Sodyum naftalin sülfonat
1-Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu
UNII-MAI7V3C3PN
1-Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu (1: 1)
alfa tuzu
Sodyum alfa-naftalensülfonat
MFCD00064964
MAI7V3C3PN
1321-69-3
Naftalin-1-sülfonik asit sodyum tuzu
Sodyum naftalin-1-sülfonat
Sodyum alfa-naftilsülfonat
EINECS 204-976-0
Sodyum alfa-naftalensülfonik asit
NSC 37036
Sodyum | A-naftalin
alfa-Naftalensülfonik asit sodyum tuzu
ACMC-209bhj
sodyum naftalensülfonat
sodyum naftalin sülfonat
DSSTox_CID_22394
DSSTox_RID_80012
DSSTox_GSID_42394
KSC270K3D
SCHEMBL129093
CHEMBL3185491
DTXSID3042394
Naftalin sülfonik asit, sodyum tuzu çözeltisi (% 40 veya daha az)
EINECS 215-323-4
Sodyum naftalin sülfonat çözeltisi
Tox21_301522
ANW-19157
Naftalensülfonik asit, sodyum tuzu
AKOS015897378
AKOS015964161
CS-W014185
KS-00000G34
NCGC00255917-01
AC-18223
AK109020
GİBİ-17292
CAS-130-14-3
SC-79604
SY112224
U325
1-Naftalin Sülfonik Asit, Monosodyum tuzu
FT-0631758
N0015
Naftalin sülfonik asit, sodyum tuzu çözeltisi
Sodyum 1-naftalensülfonat,> =% 90 (HPLC)
Q-200128
Sodyum 1-naftalensülfonat, teknik sınıf,% 80
Sodyum naftalin sülfonat çözeltisi (% 40 veya daha az)
Applications

POWERCON is cost-effective dispersant, fluidifier and high-range water reducing agent, which exhibits excellent rheological properties especially in concrete and gypsum board.

A. Concrete application
POWERCON with its excellent rheological properties is used as the raw material for the admixture of concrete to produce high compressive strength (400~1,000 kg/cm2) concrete and improves the workability for concrete mixture.
Concrete admixture with POWERCON also reduces the dry shrinkage of concrete without excess bleeding and gives an excellent smooth concrete surface.

B. Gypsum board application
POWERCON, high range water reducing agent, increases boarding speed of up to 30% in drying of gypsum board manufacturing as well as saves energy costs by 30% by reducing water consumption

C. Other areas of application
Ready mixed concrete
Underwater concrete
Self-leveling concrete
High strength concrete for dam, bridge and high-rise building
Concrete Secondary products such as precasting concrete and concrete pile
Fly ash concrete, blast furnace slag concrete, lightweight concrete

EC / List no.: 204-976-0
CAS no.: 130-14-3
Mol. formula: C10H7NaO3S

Sodium naphthalene-1-sulphonate
sodium naphthalene-1-sulphonate
CAS names
1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt (1:1)
IUPAC names
Sodium 1-Naphthalenesulfonate
Sodium 1-naphthalenesulfonate
sodium naphthalene-1-sulfonate
Sodium naphthalene-1-sulphonate
Naphthalenesulfonates are derivatives of sulfonic acid which contain a naphthalene functional unit. A related family of compounds are the aminonaphthalenesulfonic acids.
Of commercial importance are the alkylnaphthalene sulfonates, which are used as superplasticizers in concrete. 
They are produced on a large scale by condensation of naphthalenesulfonate or alkylnaphthalenesulfonates with formaldehyde.

Ataman Chemicals supplies a range of carefully optimised super-plasticiser raw materials to the Concrete Admixture and Drymix Industry in Europe, Middle East and Africa.

Perhaps the single most important factor influencing the explosive growth of High Performance Concrete in the past 20 years has been the development of High Range Water Reducers,
 or Superplasticisers. Technical progress in this sector has been extraordinarily rapid. Recent advances permit the concrete admixture designer to achieve excellent workability
 and remarkable slump life, whilst minimising set retardation.
High workability of concrete, resulting in easy placement without reduction in cement content
High strength concrete with normal workability but lower water content
A concrete mix with less cement but normal strength and workability
The advent of these materials made it possible for the first time to:
economically batch workable concretes with water/cement ratios of 0.3 or less,
batch Silica Fume concrete at low water/cement ratios,
achieve super-fluid, highly workable concretes without excessive set extension.
 
Ataman Kimya is capable of supply of a variety of both Calcium and Sodium PNS, with various  content of free sulphates.  The offered options provide the following advantages:

Improved product quality, with lower content of free sulphates. Crystallization of sulphate during cold weather periods can thereby be avoided.
Improved colour, important especially in the application of products for preparation of latices.
Higher activity of the product
Lower raw material consumption, by reduction of sulphuric acid and correspondingly also reduction of the neutralisation agent required.
 

The range of Super-plasticiser raw materials available from Ataman presently includes:
Poly Naphthalene Sulphonates (PNS), the Super-plasticiser "work horse" internationally,
Poly Melamine Sulphonates - a specialty product for specialised applications,
PolyCarboxylates.
In addition to concrete applications, these products find uses in other major industry sectors, for example gypsum plasterboard, dry-mix formulations and mining.

The advent of these materials made it possible for the first time to:
economically batch workable concretes with water/cement ratios of 0.3 or less,
batch Silica Fume concrete at low water/cement ratios,
achieve super-fluid, highly workable concretes without excessive set extension.
 
Ataman Kimya is capable of supply of a variety of both Calcium and Sodium PNS, with various  content of free sulphates.  The offered options provide the following advantages:
Improved product quality, with lower content of free sulphates. Crystallization of sulphate during cold weather periods can thereby be avoided.
Improved colour, important especially in the application of products for preparation of latices.
Higher activity of the product
Lower raw material consumption, by reduction of sulphuric acid and correspondingly also reduction of the neutralisation agent required.
 

The range of Super-plasticiser raw materials available from Ataman presently includes:
Poly Naphthalene Sulphonates (PNS), the Super-plasticiser "work horse" internationally,
Poly Melamine Sulphonates - a specialty product for specialised applications,
PolyCarboxylates.
In addition to concrete applications, these products find uses in other major industry sectors, for example gypsum plasterboard, dry-mix formulations and mining.


Sodium 1-naphthalenesulfonate
130-14-3
sodium naphthalene-1-sulfonate
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Sodium naphthalenesulphonate
Sodium naphthalene sulfonate
1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt (1:1) alpha salt
Sodium naphthalene-1-sulphonate
Sodium alpha-naphthalenesulfonate
1321-69-3
Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
Sodium alpha-naphthylsulfonate
EINECS 204-976-0
Sodium alpha-naphthalenesulfonic acid
NSC 37036
Sodium |A-naphthalene
alpha-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
sodium naphthalenesulfonate
sodium naphthalene sulphonate
Naphthalene sulfonic acid, sodium salt solution (40% or less)
EINECS 215-323-4
Sodium naphthalene sulfonate solution
Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
CAS-130-14-3
1-Naphthalene Sulfonic Acid, Monosodium salt
Naphthalene sulfonic acid, sodium salt solution
Sodium 1-naphthalenesulfonate, >=90% (HPLC)
Sodium 1-naphthalenesulfonate, technical grade, 80%
Sodium naphthalene sulfonate solution (40% or less)


Naphthalene sulfonates can be used in a variety of applications. Ataman Chemicals provides naphthalene sulfonates with excellent wetting and dispersing properties. The Ataman portfolio 
of naphthalene sulfonates includes products which vary in foaming tendency – from medium to low. Additionally, they offer acid and base stability, hard-water tolerance and high temperature
stability.
Ataman Chemicals is an industry leader in high-performance naphthalene sulfonates. Several different series of naphthalene sulfonates are available to fit specific applications.
Naphthalene sulfonates can be utilized in water-based cleaners such as carpet shampoos, automatic dishwashing detergents, and industrial detergents, as well as in emulsion polymerization,
photographic solutions, and agricultural formulations. One grade of naphthalene sulfonate can also be used as a dispersant in many areas, which include textile chemicals, pesticide 
formulations, cements, emulsion polymerization, pigments and dyestuffs, and leather tanning.


Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde (SNF)​
August 22, 2018
Many important characteristics of concrete are influenced by the ratio of water to cementitious materials used in the mixture. By reducing the amount of water, the cement paste will have higher density, which results in higher paste quality. An increase in paste quality will yield higher compressive and flexural strength, lower permeability, increase resistance to weathering, improve the bond of concrete and reinforcement, reduce the volume change from drying and wetting, and reduce shrinkage cracking tendencies.


Superplasticizers
Superplasticizers, also known as high range water reducers, are chemical admixtures used where well-dispersed particle suspension is required. These polymers are used as dispersants 
to avoid particle segregation (gravel, coarse and fine sands), and to improve the flow characteristics (rheology) of suspensions such as in concrete applications. Their addition
 to concrete or mortar allows the reduction of the water to cement ratio, not affecting the workability of the mixture, and enables the production of self-consolidating concrete 
and high performance concrete.


This effect drastically improves the performance of the hardening fresh paste. The strength of concrete increases when the water to cement ratio decreases. However, their working
 mechanisms lack a full understanding, revealing in certain cases cement-superplasticizer incompatibilities.


Another benefit of superplasticizers is concrete early strength enhancement (50 to 75%). The initial setting time may be accelerated up to an hour earlier or retarded to be an hour 
later according to its chemical reaction. Retardation is sometimes associated with range of cement particle between 4 – 30 mm. The use of superplasticizers does not significantly 
affect surface tension of water and does not entrain a significant amount of air. The main disadvantage of superplasticizer usage is loss of workability as a result of rapid slump
 loss and incompatibility of cement and superplasticizers.


Sodium Naphthalene Sulfonate Formaldehyde (SNF)
Sodium Naphthalene Sulfonate  is a light yellow to yellowish brown powder, which is an anionic surfactant. It is widely used for the preparation of free-flowing and pumpable concrete mixture in the 
construction industry. Sodium Naphthalene Sulfonate  can be used as raw material for compound accelerators, anti-freezing agents, and retarders, in different construction industries. Its high purity
 feature makes cement particles with high low foaming, high range water reducing and strengthening. In addition, it also improves cement mobility and workability.


Sodium Naphthalene Sulfonate  is easily soluble in ethylene glycol, diethylene glycol, glycerol, and water, slightly soluble in alcohols, but it is insoluble in organic solvents. 
Furthermore, it is highly utilized in various industries such as agriculture, plastics & rubber, paper, construction, textile, oil, and others.


Applications
▪ Sodium Naphthalene Sulfonate  is highly effective water reducing agent for promoting accelerated early and ultimate strength development in concrete and mortar, commonly referred 
to as a superplasticizer, also named Naphthalene Sulfonate Formaldehyde Condensate (NSF), PNS and FDN etc.
▪ Sodium Naphthalene Sulfonate  has a good adaptability to various cements and it is no erodent to reinforcing bar and nonpoisonous and pollution-free.
▪ Sodium Naphthalene Sulfonate  has been applied to the highway, bridge, tunnel, water conservancy hydroelectric project, port, quay, skyscraper, power engineering, industrial
 and civil building, prestressing force component and high range concrete etc.


Sodium naphthalene sulfonate has some features :

High resistance to acids, alkalis, and hard water salts.
High dispersing capacity.
High colloidal protection and stabilizing effect.
Good temperature resistance.
Good levelling effect.
Improved workability or water reduction in concrete.
Improved compressive strength of concrete.
Improved the durability of concrete.
Applications :

1. For textile auxiliaries :

As protective colloid, dispersing and stabilizing auxiliary for dyeing in textile process.
2. For constructions : 

Ready mixed concrete.
Underwater concrete.
Self-compacting concrete.
High strength concrete for dam, bridge and high-rise bulding.
Concrete secondary products such as precast concrete and concrete pile.
Fly ash concrete, blast furnace slag concrete.
Lightweight concrete.

Field of application: Suitable fo many dyeing and brightening processes and can be used for all types of fiber (with the exception of PAC-containing fabrics) and on all machine types.

Chemical Basis: Sodium salt of naphthalene sulfonate

Ionic Character: Anionic

Form: Powder
Sodium 1-naphthalenesulfonate

130-14-3
sodium naphthalene-1-sulfonate
1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Sodium naphthalenesulphonate
Sodium naphthalene sulfonate
1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
UNII-MAI7V3C3PN
1-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt (1:1)
alpha salt
Sodium alpha-naphthalenesulfonate
MFCD00064964
MAI7V3C3PN
1321-69-3
Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
Sodium naphthalene-1-sulphonate
Sodium alpha-naphthylsulfonate
EINECS 204-976-0
Sodium alpha-naphthalenesulfonic acid
NSC 37036
Sodium |A-naphthalene
alpha-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
ACMC-209bhj
sodium naphthalenesulfonate
sodium naphthalene sulphonate
DSSTox_CID_22394
DSSTox_RID_80012
DSSTox_GSID_42394
KSC270K3D
SCHEMBL129093
CHEMBL3185491
DTXSID3042394
Naphthalene sulfonic acid, sodium salt solution (40% or less)
EINECS 215-323-4
Sodium naphthalene sulfonate solution
Tox21_301522
ANW-19157
Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
AKOS015897378
AKOS015964161
CS-W014185
KS-00000G34
NCGC00255917-01
AC-18223
AK109020
AS-17292
CAS-130-14-3
SC-79604
SY112224
U325
1-Naphthalene Sulfonic Acid, Monosodium salt
FT-0631758
N0015
Naphthalene sulfonic acid, sodium salt solution
Sodium 1-naphthalenesulfonate, >=90% (HPLC)
Q-200128
Sodium 1-naphthalenesulfonate, technical grade, 80%
Sodium naphthalene sulfonate solution (40% or less)
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.