1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ETİLENDİAMİN ( etilendiamin)

Etan-1,2-diamin, Etilendiamin (EDA); IUPAC maddenin adı: 1,2-Diaminoethane; eşanlamlılar ve ticari ad: 1,2-ethanediamine, dimetilendiamin, beta-aminoetilamin, etilendiamin (CAS: 107-15-3)
 (EC: 203-468-6); ethylenediamine, EDA; Etan-1,2-diamin; 1,2-Ethanediamine; Cas no: 107-15-3; 1,2-Diaminoetan; Etilen diamin; Ethylendiamine; edamin; Dimetilendiamin; 1,2-Etilendiamin

En veya edamin olarak da bilinen 1, 2-Ethanediamin, monoalkilaminler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir. Bunlar, birincil alifatik amin grubu içeren organik bileşiklerdir. 1,2-Ethanediamin, sıvı, çözünür (suda) ve çok güçlü bir bazik bileşik (pKa'ya göre) olarak bulunur. 1, 2-Ethanediamin insan karaciğeri ve böbrek dokularında bulundu ve ayrıca idrar ve kan gibi birden fazla biyoyakıtta da tespit edildi. Hücre içinde 1,2-etandiamin öncelikle sitoplazmada bulunur. 1, 2-Ethanediamine, bir dizi enzimatik reaksiyona katılır. Özellikle 1,2-etandiamin etandan biyosentezlenebilir. 1, 2-Ethanediamin, etilenbis (ditiokarbamik asit), etilendiamin dihidroklorür ve etilendiamin türevi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer dönüşüm ürünleri için de bir ana bileşiktir.

Etilendiamin (EDA - EDA) - (1,2-diaminoetan), etilenaminlerin en düşük moleküler ağırlıklı homologudur. İki birincil amino grubu içerir ve maksimum kaynama noktasına sahip su ile azeotropik bir karışım oluşturur.
Etilendiamin (bir ligand olduğunda en olarak kısaltılır), C2H4 (NH2) 2 formülüne sahip organik bileşiktir. Amonyak benzeri bir kokuya sahip bu renksiz sıvı, güçlü bir bazik amindir.
1998'de üretilen yaklaşık 500.000 ton ile kimyasal sentezde yaygın olarak kullanılan bir yapı taşıdır. Etilendiamin, üretmek için nemli havadaki nemle kolayca reaksiyona girer.
 Kısa süreli maruz kalmaların bile sağlığa ciddi zarar verebileceği aşındırıcı, toksik ve tahriş edici bir sis (bkz. güvenlik). Etilendiamin, sözde polietilenin ilk üyesidir.
 aminler.
Etilendiamin endüstriyel olarak 1,2-dikloroetanın sulu bir ortamda 180 ° C'de basınç altında amonyakla işlenmesiyle üretilir.

Etilendiamin, birçok endüstriyel kimyasalın üretiminde büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Karboksilik asitler (yağ asitleri dahil), nitriller, alkoller (yüksek sıcaklıklarda), alkilleme maddeleri, karbon disülfür ve aldehitler ve ketonlarla türevler oluşturur. İki amine sahip olan iki işlevli doğası nedeniyle, imidazolidin gibi heterosiklleri kolaylıkla oluşturur.

Şelasyon ajanlarının, ilaçların ve zirai kimyasalların öncüsü
Etilendiaminin en belirgin türevi, siyanür ve formaldehit içeren bir Strecker sentezi yoluyla etilendiaminden türetilen kenetleme maddesi EDTA'dır. Hidroksietiletilendiamin, ticari olarak önemli bir kenetleme maddesidir. Çok sayıda biyoaktif bileşik ve ilaç, bazı antihistaminikler dahil olmak üzere N-CH2-CH2-N bağlantısını içerir. [10] Etilenbisdithiocarbamate tuzları, Maneb, Mancozeb, Zineb ve Metiram markaları altında ticari olarak önemli fungisitlerdir. Bazı imidazolin içeren fungisitler, etilendiaminden türetilir.

Farmasötik içerik
Etilendiamin, aktif bileşen teofilini çözündürmeye hizmet ettiği yaygın bronkodilatör ilaç aminofilinin bir bileşenidir. Etilendiamin de dermatolojik preparatlarda kullanılmış, ancak bazılarından kontakt dermatite neden olduğu için çıkarılmıştır. Farmasötik bir eksipiyan olarak kullanıldığında, oral uygulamadan sonra biyoyararlanımı, önemli bir ilk geçiş etkisine bağlı olarak yaklaşık 0.34'tür. % 20'den azı renal atılımla elimine edilir.

Etilendiamin türevi antihistaminikler, 1933'te Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nde keşfedilen piperoxan aka benodain ile başlayan ve ayrıca mepiramin, tripelennamin ve antazolin içeren beş birinci nesil antihistaminik sınıfının en eskisidir. Diğer sınıflar, etanolamin, alkilamin, piperazin ve diğerlerinin türevleridir (öncelikle fenotiyazinler, trisiklik antidepresanlar ve ayrıca siproheptadin-fenindamin ailesi ile ilgili trisiklik ve tetrasiklik bileşikler)

Polimerlerdeki rolü
Etilendiamin, iki amin grubu içerdiğinden, çeşitli polimerlerin yaygın olarak kullanılan bir öncüsüdür. Formaldehitten türetilen kondensatlar plastikleştiricilerdir. Poliüretan elyaf üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. PAMAM sınıfı dendrimerler, etilendiaminden elde edilir.

Tetraasetiletilendiamin
Ağartma aktivatörü tetraasetiletilendiamin, etilendiaminden üretilir. Türev N, N-etilenbis (stearamid) (EBS), ticari olarak önemli bir kalıp ayırıcı ajan ve benzin ve motor yağında bir yüzey aktif maddedir.

Diğer uygulamalar
bir çözücü olarak, polar çözücülerle karışabilir ve albüminler ve kazein gibi proteinleri çözündürmek için kullanılır. Bazı elektrokaplama banyolarında da kullanılır.
boyalarda ve soğutucularda korozyon önleyici olarak.
etilendiamin dihidroiodide (EDDI), hayvan yemlerine iyodür kaynağı olarak eklenir.
renkli fotoğrafçılık için kimyasallar, bağlayıcılar, yapıştırıcılar, kumaş yumuşatıcılar, epoksiler için sertleştirme maddeleri ve boyalar.
Nitrometanı bir patlayıcıya duyarlı hale getirmek için bir bileşik olarak. Bu karışım, 2. Dünya Savaşı sırasında Picatinny Arsenal'de kullanılmış ve nitrometan ve etilendiamin karışımına PLX veya Picatinny Liquid Explosive takma adı vermiştir.
Koordinasyon kimyası
Etilendiamin, etilendiamin bir ligand görevi gördüğünde iki nitrojen atomunun kendi elektron çiftlerini bağışladığı, koordinasyon bileşikleri için iyi bilinen iki dişli kenetleme ligandıdır. Genellikle inorganik kimyada "en" olarak kısaltılır. [Co (ethylenediamine) 3] 3+ kompleksi, arketipik bir kiral tris-şelat kompleksidir. Bazıları katalizde kullanılan salen ligandları, salisilaldehitlerin ve etilendiaminin yoğunlaşmasından elde edilir.

İlgili ligandlar
İlgili etilendiamin türevleri arasında etilendiamintetraasetik asit (EDTA), tetrametiletilendiamin (TMEDA) ve tetraetiletilendiamin (TEEDA) bulunur. Etilendiaminin şiral analogları arasında 1,2-diaminopropan ve trans-diaminosikloheksan bulunur.

Emniyet
Etilendiamin, amonyak ve diğer düşük moleküler ağırlıklı aminler gibi, cildi ve solunum yolunu tahriş edicidir. Sıkıca kapatılmadığı sürece, sıvı etilendiamin, özellikle ısıtma sırasında çevresine toksik ve tahriş edici buharlar salacaktır. Buharlar, cildi, gözleri, akciğerleri ve mukus zarlarını son derece tahriş eden karakteristik beyaz bir sis oluşturmak için nemli havadaki nemle reaksiyona girer.

Kullanım alanları:
Çamaşır suyu aktivatörü
Şelat ajanları
Korozyon önleyicileri
Elastomer elyaf üretimi
Mantar ilacı üretimi
Yakıt katkı maddeleri
Mineral hammaddelerin işlenmesinde kullanılan katkı maddeleri
Farmasötik ürünlerin imalatında ara
Plastikler için yağlayıcılar
Poliamid reçineler
Kauçuk katkı maddeleri
Tekstil endüstrisi için katkı maddeleri
Üretan reaktifleri

Etilendiamin (EDA)
Fiziksel özellikler: Berrak ve Renksiz Sıvı
Moleküler ağırlık: 60.10 g / mol
Konteyner tipi, Varil
Yanıcı maddeler. Aldehitler ve asitlerle güçlü reaksiyona girer. Havadaki karbondioksiti emer. Etilendiamin, suda (çözeltinin ısıtılmasıyla), etanolde, daha kötüsü - eterde, benzen ve diğer hidrokarbonlarda çözünmez. Güçlü bir temeldir. Higroskopik.

 
Kullanım alanları:
- Elyaf, poliamid ve kauçuk oluşturmak için kullanılır.
- Kenetleme maddesi inhibitör olarak kullanılır.
- Plastik endüstrisinde yağlama maddesi olarak.
- Poliüretan köpük ve epoksi reçineler için sertleştirici.

EDA; Etan-1,2-diamin; 1,2-Ethanediamine; Cas no: 107-15-3; 1,2-Diaminoetan; Etilen diamin; Ethylendiamine; edamin; Dimetilendiamin; 1,2-Etilendiamin
Aethaldiamin
Aethylenediamin
Etilendiamin
Etilen diamin
beta-Aminoetilamin
1,2-Diaminoaethan
Algicode 106L
Amerstat 274
1,2-Diamino-etan
1,2-Diamino-etano
Aethaldiamin [Almanca]
Caswell No. 437
Etilendiamin [JAN]
Etilendiamin [Hollandaca]
1,2-Ethanediamine, homopolimer
Aethylenediamin [Almanca]
Etilen-diamin [Fransızca]
1,2-Diaminoaethan [Almanca]
1,2-Diamino-etan [Hollandaca]
ETİLENEDİAMİN SUSUZ
1,2-Diamino-ethano [İtalyanca]
CHEBI: 30347
Aminofilin Enjeksiyonu
Etilendiamin, piperazin polimer
EINECS 203-468-6
ETAN, 1,2-DIAMINO
Etilendiamin
2-Aminoetilamonyum klorür
1, 2-Diaminoetan
27308-78-7
Etilendiamin [UN1604] [Aşındırıcı]
Etilendiamin,% 99
Etilendiamin,% 99 +
1,2-diaminoetan faz II
1,2-diaminoetan faz I beta
1,2-diaminoetan faz I alfa
Poliaminler
Etilendiamin,% 99 +, AcroSeal (R)
CAS-107-15-3
Etilendiamin, ReagentPlus (R),> =% 99
1,2-Ethanediamin, monohidroklorür
1,2-Ethanediamin, hidroklorür (1: 1)
Etilendiamin [USP: JAN]
etilendiamin
2-aminoetilamin
etilen di amin
1,4-diazabütan
1,2-diaminoetan
etilen - diamin
EDN
1,2-etilendiamin
Edamin [INN]
1,2-diamino-etan
etan 1,2-diamin
N, N'-etilendiamin
Etilendiamin, 8CI
1,2-etilen diamin
1,2-etilen-diamin
.beta.-Aminoetilamin
etan-1, 2-diamin
Etilendiamin çözeltisi
N, N'-etilen diamin
Etilendiamin, BioXtra
Etilendiamin (USP / JP15)
Etilendiamin (USP / JP17)
1,2-Diamino-etan
1,2-Diamino-etano
1,2-Diaminoaethan
1,2-Diaminoetan
1,2-etandiamin
1,2-Etilendiamin
Aethaldiamin
EDA
Aethylenediamin
EDA
Algicode 106L
Amerstat 274
EDA
beta-Aminoetilamin
EDA
Dimetilendiamin
EDA
DiğerEdamine
EDA
Etilendiamin
Etilendiamin
 
 
 

Ethane-1,2-diamine, Ethylenediamine (EDA); IUPAC name of substance: 1,2-Diaminoethane; synonyms and trade name: 1,2-ethanediamine, dimethylenediamine, beta-aminoethylamine, ethylenediamine (CAS: 107-15-3); (EC: 203-468-6); ethylenediamine;EDA; Ethane-1,2-diamine; 1,2-Ethanediamine; Cas no:107-15-3; 1,2-Diaminoethane; Ethylene diamine; Ethylendiamine; edamine; Dimethylenediamine; 1,2-Ethylenediamine

1, 2-Ethanediamine, also known as en or edamine, belongs to the class of organic compounds known as monoalkylamines. These are organic compounds containing an primary aliphatic amine group. 1, 2-Ethanediamine exists as a liquid, soluble (in water), and a very strong basic compound (based on its pKa). 1, 2-Ethanediamine has been found in human liver and kidney tissues, and has also been detected in multiple biofluids, such as urine and blood. Within the cell, 1, 2-ethanediamine is primarily located in the cytoplasm. 1, 2-Ethanediamine participates in a number of enzymatic reactions. In particular, 1, 2-ethanediamine can be biosynthesized from ethane. 1, 2-Ethanediamine is also a parent compound for other transformation products, including but not limited to, ethylenebis(dithiocarbamic acid), ethylenediamine dihydrochloride, and ethylenediamine derivative.

Ethylenediamine (EDA - EDA)   - (1,2-diaminoethane) is the lowest molecular weight homologue of ethyleneamines. It contains two primary amino groups and forms an azeotropic mixture with water with a maximum boiling point.
Ethylenediamine (abbreviated as en when a ligand) is the organic compound with the formula C2H4(NH2)2. This colorless liquid with an ammonia-like odor is a strongly basic amine. 
It is a widely used building block in chemical synthesis, with approximately 500,000 tonnes produced in 1998. Ethylenediamine readily reacts with moisture in humid air to produce
 a corrosive, toxic and irritating mist, to which even short exposures can cause serious damage to health (see safety). Ethylenediamine is the first member of the so-called polyethylene
 amines.
Ethylenediamine is produced industrially by treating 1,2-dichloroethane with ammonia under pressure at 180 °C in an aqueous medium.

Ethylenediamine is used in large quantities for production of many industrial chemicals. It forms derivatives with carboxylic acids (including fatty acids), nitriles, alcohols (at elevated temperatures), alkylating agents, carbon disulfide, and aldehydes and ketones. Because of its bifunctional nature, having two amines, it readily forms heterocycles such as imidazolidines.

Precursor to chelation agents, drugs, and agrochemicals
A most prominent derivative of ethylenediamine is the chelating agent EDTA, which is derived from ethylenediamine via a Strecker synthesis involving cyanide and formaldehyde. Hydroxyethylethylenediamine is another commercially significant chelating agent. Numerous bio-active compounds and drugs contain the N-CH2-CH2-N linkage, including some antihistamines.[10] Salts of ethylenebisdithiocarbamate are commercially significant fungicides under the brand names Maneb, Mancozeb, Zineb, and Metiram. Some imidazoline-containing fungicides are derived from ethylenediamine.

Pharmaceutical ingredient
Ethylenediamine is an ingredient in the common bronchodilator drug aminophylline, where it serves to solubilize the active ingredient theophylline. Ethylenediamine has also been used in dermatologic preparations, but has been removed from some because of causing contact dermatitis. When used as a pharmaceutical excipient, after oral administration its bioavailability is about 0.34, due to a substantial first-pass effect. Less than 20% is eliminated by renal excretion.

Ethylenediamine-derived antihistamines are the oldest of the five classes of first-generation antihistamines, beginning with piperoxan aka benodain, discovered in 1933 at the Pasteur Institute in France, and also including mepyramine, tripelennamine, and antazoline. The other classes are derivatives of ethanolamine, alkylamine, piperazine, and others (primarily tricyclic and tetracyclic compounds related to phenothiazines, tricyclic antidepressants, as well as the cyproheptadine-phenindamine family)

Role in polymers
Ethylenediamine, because it contains two amine groups, is a widely used precursor to various polymers. Condensates derived from formaldehyde are plasticizers. It is widely used in the production of polyurethane fibers. The PAMAM class of dendrimers are derived from ethylenediamine.

Tetraacetylethylenediamine
The bleaching activator tetraacetylethylenediamine is generated from ethylenediamine. The derivative N,N-ethylenebis(stearamide) (EBS) is a commercially significant mold-release agent and a surfactant in gasoline and motor oil.

Other applications
as a solvent, it is miscible with polar solvents and is used to solubilize proteins such as albumins and casein. It is also used in certain electroplating baths.
as a corrosion inhibitor in paints and coolants.
ethylenediamine dihydroiodide (EDDI) is added to animal feeds as a source of iodide.
chemicals for color photography developing, binders, adhesives, fabric softeners, curing agents for epoxies, and dyes.
as a compound to sensitize nitromethane into an explosive. This mixture was used at Picatinny Arsenal during WWII, giving the nitromethane and ethylenediamine mixture the nickname PLX, or Picatinny Liquid Explosive.
Coordination chemistry
Ethylenediamine is a well-known bidentate chelating ligand for coordination compounds, with the two nitrogen atoms donating their lone pairs of electrons when ethylenediamine acts as a ligand. It is often abbreviated "en" in inorganic chemistry. The complex [Co(ethylenediamine)3]3+ is an archetypical chiral tris-chelate complex. The salen ligands, some of which are used in catalysis, are derived from the condensation of salicylaldehydes and ethylenediamine.

Related ligands
Related derivatives of ethylenediamine include ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), tetramethylethylenediamine (TMEDA), and tetraethylethylenediamine (TEEDA). Chiral analogs of ethylenediamine include 1,2-diaminopropane and trans-diaminocyclohexane.

Safety
Ethylenediamine, like ammonia and other low-molecular weight amines, is a skin and respiratory irritant. Unless tightly contained, liquid ethylenediamine will release toxic and irritating vapors into its surroundings, especially on heating. The vapors react with moisture in humid air to form a characteristic white mist, which is extremely irritating to skin, eyes, lungs and mucus membranes.

Areas of use:
Bleach activator
Chelating agents
Corrosion inhibitors
Elastomer fiber production
Fungicide production
Fuel additives
Additives used in the processing of mineral raw materials
Intermediate in the manufacture of pharmaceutical products
Lubricants for plastics
Polyamide resins
Rubber additives
Additives for the textile industry
Urethane reagents

Ethylenediamine (EDA)
Physical characteristics: Clear and Colorless Liquid         
Molecular weight: 60.10 g / mol
Container type, Barrel
Flammable substances. Reacts strongly with aldehydes and acids. Absorbs carbon dioxide from the air. Ethylenediamine dissolves well in water (with heating of the solution), ethanol, worse - in ether, insoluble in benzene and other hydrocarbons. It is a strong foundation. Hygroscopic. 

 
Areas of use:
- Used to create fibers, polyamide and rubber.
- The chelating agent is used as an inhibitor.
- As a lubricating agent in the plastics industry.
- Hardener for polyurethane foam and epoxy resins.

EDA; Ethane-1,2-diamine; 1,2-Ethanediamine; Cas no:107-15-3; 1,2-Diaminoethane; Ethylene diamine; Ethylendiamine; edamine; Dimethylenediamine; 1,2-Ethylenediamine
Aethaldiamin
Aethylenediamin
Ethyleendiamine
Ethylene-diamine
beta-Aminoethylamine
1,2-Diaminoaethan
Algicode 106L
Amerstat 274
1,2-Diamino-ethaan
1,2-Diamino-ethano
Aethaldiamin [German]
Caswell No. 437
Ethylenediamine [JAN]
Ethyleendiamine [Dutch]
1,2-Ethanediamine, homopolymer
Aethylenediamin [German]
Ethylene-diamine [French]
1,2-Diaminoaethan [German]
1,2-Diamino-ethaan [Dutch]
ETHYLENEDIAMINE ANHYDROUS
1,2-Diamino-ethano [Italian]
CHEBI:30347
Aminophylline Injection
Ethylenediamine, piperazine polymer
EINECS 203-468-6
ETHANE,1,2-DIAMINO
Ethylendiamin
2-Aminoethylammonium chloride
1, 2-Diaminoethane
27308-78-7
Ethylenediamine [UN1604] [Corrosive]
Ethylenediamine, 99%
Ethylenediamine, 99+%
1,2-diaminoethane phase II
1,2-diaminoethane phase I beta
1,2-diaminoethane phase I alpha
Polyamines
Ethylenediamine, 99+%, AcroSeal(R)
CAS-107-15-3
Ethylenediamine, ReagentPlus(R), >=99%
1,2-Ethanediamine, monohydrochloride
1,2-Ethanediamine, hydrochloride (1:1)
Ethylenediamine [USP:JAN]
ethylenediarnine
2-aminoethylamine
ethylene di amine
1,4-diazabutane
1,2-diaminoethan
ethylene - diamine
EDN
1,2-ethylendiamine
Edamine [INN]
1,2-diamino-ethane
ethane 1,2-diamine
N,N'-ethylenediamine
Ethylenediamine, 8CI
1,2-ethylene diamine
1,2-ethylene-diamine
.beta.-Aminoethylamine
ethane-1, 2-diamine
Ethylenediamine solution
N,N'-ethylene diamine
Ethylenediamine, BioXtra
Ethylenediamine (USP/JP15)
Ethylenediamine (USP/JP17)
1,2-Diamino-ethaan
1,2-Diamino-ethano
1,2-Diaminoaethan
1,2-Diaminoethane
1,2-Ethanediamine
1,2-Ethylenediamine
Aethaldiamin
EDA
Aethylenediamin
EDA
Algicode 106L
Amerstat 274
EDA
beta-Aminoethylamine
EDA
Dimethylenediamine
EDA
OtherEdamine
EDA
Ethylendiamine
Ethylenediamine
 
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.