1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

İZOBORNİL ASETAT (ISOBORNYL ACETATE)

İZOBORNİL ASETAT (ISOBORNYL ACETATE)

 

CAS No. : 125-12-2
EC No. : 204-727-6

Synonyms:
Acetic acid isobornyl ester; exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; DL-isobornyl acetate; [(1R,4S,6R)-1,7,7-trimethyl-6-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate; Isobornyl acetate; Pichtosin; 125-12-2; Pichtosine; Isoborneol, acetate; Acetic acid, isobornyl ester; acetic acid isobornyl ester; exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; Isobornyl Acetate,(S); KSC514E5B; SCHEMBL1133020; CTK4B4250; NSC62486; (1S,4R)-Bornane-2beta-ol acetate; Pichtosine; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-bicyclo(2.2.1)heptan-2-o; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-o; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol; İzobornil asetat (isobornyl acetate); 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,1,7,7-trimethyl-,acetate,(1R,2R,4R)-rel-; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-; exo-Bornyl acetate; Pichtosin; [(1R,3S,4S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate; ANW-41566; NSC-62486; AKOS015904128; ZINC100028042; FT-0627337; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,7,7-trimethyl-, acetate, exo-; (1S,2S,4S)-1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-YL ACETATE; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-; 2-Hydroxypropane; i-PrOH; Dimethyl carbinol; IPA; 2-Propanol; isopropanol; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; İzobornil asetat (isobornyl acetate); 67-63-0; 2-Hydroxypropane; Alkolave; Avantine; Hartosol; Dimethylcarbinol; Isoborneol, acetate; Acetic acid, isobornyl ester; Pichtosin; Pichtosine; Bicyclo(2.2.1)heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2R,4R)-rel-; exo-Bornyl acetate; 2-Bornyl acetate, exo-; exo-1,7,7-Trimethylbicyclo(2.2.1)hept-2-yl acetate; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; 17283-45-3; endo-Bornyl acetate; İzobornil asetat (isobornyl acetate); (+)-Bornyl acetate = Isobornyl acetate; 2-BORNANOL:ACETATE, EXO; 2-CAMPHANYL ACETATE; ACETIC ACID ISOBORNYL ESTER; BORNYL ACETATE (ISO); D,L-ISOBORNYL ACETATE; exo-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; EXO-(1R)-1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL ACETATE; Acetic acid isobornyl ester; exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; DL-isobornyl acetate; [(1R,4S,6R)-1,7,7-trimethyl-6-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate; Isobornyl acetate; Pichtosin; 125-12-2; Pichtosine; Isoborneol, acetate; Acetic acid, isobornyl ester; acetic acid isobornyl ester; exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; Isobornyl Acetate,(S); KSC514E5B; İzobornil asetat (isobornyl acetate); SCHEMBL1133020; CTK4B4250; NSC62486; (1S,4R)-Bornane-2beta-ol acetate; [(1R,3S,4S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate; ANW-41566; NSC-62486; AKOS015904128; ZINC100028042; FT-0627337; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,7,7-trimethyl-, acetate, exo-; (1S,2S,4S)-1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-YL ACETATE; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-; Isoborneol, acetate; FEMA 2160; ISO-BORNEOL ACETATE; ISOBORNYL ACETATE; Pichtosine; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-bicyclo(2.2.1)heptan-2-o; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-o; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,1,7,7-trimethyl-,acetate,(1R,2R,4R)-rel-; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol,1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-; exo-Bornyl acetate; Pichtosin; Acetic acid isobornyl ester; İzobornil asetat (isobornyl acetate); exo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; DL-isobornyl acetate; [(1R,4S,6R)-1,7,7-trimethyl-6-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate; Isobornyl acetate; Pichtosin; 125-12-2; Pichtosine; Isoborneol, acetate; Acetic acid, isobornyl ester; acetic acid isobornyl ester; exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; Isobornyl Acetate,(S); KSC514E5B; SCHEMBL1133020; CTK4B4250; NSC62486; (1S,4R)-Bornane-2beta-ol acetate; Pichtosine; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-bicyclo(2.2.1)heptan-2-o; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-o; 1,7,7-trimethyl-,acetate,exo-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate; Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, exo-

 

 


İzobornil Asetat

 

 

İzobornil asetat (isobornyl acetate), biyokimyasal yolunun ilk adımı sırasında izobornil alkole kolayca hidrolize olur (saatler içinde). Alkol, glukoronik asit ile birleşecek ve idrarla atılacaktır (saatler ila günler içinde beklenir).
TANIMLAMA: İzobornil asetat (isobornyl acetate), renksiz ila saman rengi bir sıvıdır. Çam iğnesi gibi bir kokusu vardır. Suda pek çözünür değildir. İzobornil asetat (isobornyl acetate), birçok bitkide doğal bir bileşendir. KULLANIM: İzobornil asetat (isobornyl acetate), önemli bir ticari kimyasaldır. Parfümlü sabunlarda, oda spreylerinde ve kafur yapımında kullanılır. Aynı zamanda tatlandırıcı bir bileşen olarak da kullanılır. MARUZ KALMA: İzobornil asetat (isobornyl acetate) kullanan işçiler buharları soluyabilir veya doğrudan ciltle temas edebilir. Genel popülasyon, buharlara, deri temasına ve izobornil asetat ile tatlandırılmış yiyeceklerin tüketimine maruz kalabilir. İzobornil asetat (isobornyl acetate) ortama salınırsa havada parçalanacaktır. Güneş ışığından parçalanması beklenmez. Nemli toprak ve su yüzeylerinden havaya geçecektir. Toprakta hareket etmesi bekleniyor. Mikroorganizmalar tarafından parçalanacak ve balıklarda birikmesi bekleniyor. RİSK: Doğrudan cilt maruziyetini takiben gönüllülerde alerjik cilt reaksiyonları gözlenmedi. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın insanlarda toksik etkiler üretme potansiyeline ilişkin başka veriler mevcut değildi. İzobornil asetat (isobornyl acetate), laboratuar hayvanlarında hafif bir cilt tahriş edicidir. Böbrek ve karaciğer hasarı ve böbrek fonksiyonunda değişiklikler, zaman içinde orta ila yüksek oral izobornil asetat dozlarına tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra laboratuvar hayvanlarında bildirilmiştir. Düşük dozlarda hiçbir etki bildirilmemiştir. Gebelik öncesinde ve sırasında yüksek oral dozlarda izobornil asetata maruz kalan laboratuvar hayvanlarında kısırlık, düşük veya doğum kusurlarına dair hiçbir kanıt bildirilmemiştir. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın laboratuar hayvanlarında kansere neden olma potansiyeline ilişkin veriler mevcut değildi. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın insanlarda kansere neden olma potansiyeli ABD EPA IRIS programı, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı veya ABD Ulusal Toksikoloji Programı 14. Kanserojen Raporu tarafından değerlendirilmemiştir.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) için (USEPA / OPP Pestisit Kodu: 128875) 0 etiket eşleşiyor. / SRP: ABD'de şu anda kullanım için kayıtlı değildir, ancak onaylanmış pestisit kullanımları periyodik olarak değişebilir ve bu nedenle şu anda onaylanmış kullanımlar için federal, eyalet ve yerel yetkililere danışılmalıdır.
İzobornil asetat (isobornyl acetate), sabun, banyo ürünleri ve oda spreyleri için büyük miktarlarda kullanılır. Bununla birlikte, izobornil asetatın başlıca kullanımı kafur üretiminde bir ara üründür.

 

 

İzobornil asetat (isobornyl acetate), asidik katalizörlerin (örneğin sülfürik asit) varlığında veya bir stiren-divinilbenzen asit iyon değiştirici üzerinde kamfen ve asetik asitten hazırlanır.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) kalıntıları, sadece büyüyen ekinlere uygulanan pestisit formülasyonlarında inert (veya bazen aktif) bileşenler olarak iyi tarım uygulamasına uygun olarak kullanıldığında tolerans gerekliliğinden muaftır.
TANIMLAMA VE KULLANIM: İzobornil asetat (isobornyl acetate) sabunlarda, deterjanlarda, kremlerde ve losyonlarda ve parfümlerde kullanılır. İNSAN ÇALIŞMALARI: 25 gönüllü üzerinde maksimizasyon testi yapıldı. Materyal,% 10'luk bir konsantrasyonda test edildi ve hiçbir hassaslaştırma reaksiyonu üretmedi. HAYVAN ÇALIŞMALARI: İzobornil asetat (isobornyl acetate), oklüzyon altında 24 saat boyunca bozulmamış veya aşınmış tavşan derisine tam kuvvetle uygulandı. İzobornil asetat (isobornyl acetate), sıçanlara 13 hafta süreyle 0, 15, 90 veya 270 mg / kg vücut ağırlığı dozlarında günlük olarak uygulandı. Erkek sıçanlarda 90 mg / kg ve 270 mg / kg / gün nefrotoksisite işaretleri ve 270 mg / kg hepatotoksisite belirtileri vardı. İzobornil asetat (isobornyl acetate), sıçanlarda 1 nesil üreme çalışmasında araştırılmış ve gelişimsel toksisite üretmemiştir. Doz periyodu boyunca 100 ve / veya 300 mg / kg / gün ebeveyn nesli erkek ve dişi sıçanlarda aşırı tükürük salgısı görüldü ve kadınlarda 300 mg / kg / gün düşük idrarla lekeli abdominal kürk insidansı görüldü. gebelik dönemi.
İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın tuvalet sularında, banyo müstahzarlarında, antiseptiklerde, sabunlarda, sentetik kafur yapımında ve aroma maddesi olarak üretimi ve kullanımı, çeşitli atık akımları yoluyla çevreye salınmasına neden olabilir. İğne kokularının ve ameliyathane spreylerinin karıştırılmasında kullanılması, doğrudan çevreye salınmasına neden olacaktır. İzobornil asetat (isobornyl acetate), çok çeşitli bitkilerde ve diğer bitkilerde rapor edilir. Havaya salınırsa, 25 ° C'de 0,11 mm Hg'lik tahmini buhar basıncı, izobornil asetatın atmosferde yalnızca bir buhar olarak var olacağını gösterir. Buhar fazı izobornil asetat, atmosferde fotokimyasal olarak üretilen hidroksil radikalleri ile reaksiyona girerek bozunacaktır; havada bu reaksiyonun yarı ömrünün 50 saat olduğu tahmin edilmektedir. İzobornil asetat (isobornyl acetate),> 290 nm dalga boylarında absorbe eden kromoforlar içermez ve bu nedenle, güneş ışığında doğrudan fotolize duyarlı olması beklenmez. Toprağa salınırsa, izobornil asetatın tahmini 420'lik Koc'a göre orta derecede hareketliliğe sahip olması beklenir. Nemli toprak yüzeylerinden buharlaşmanın, 9.5X10-5 atm-cu m'lik tahmini Henry Yasası sabitine dayanan önemli bir kader süreci olması beklenir. /köstebek. İzobornil asetat (isobornyl acetate), 0.11 mm Hg'lik tahmini bir buhar basıncına sahiptir ve çevresel koşullar altında bir sıvı olarak mevcuttur; bu nedenle izobornil asetat kuru topraktan buharlaşabilir. OECD Biyobozunurluk testini kullanarak, izoborneol asetat 10 günde biyolojik olarak bozunmuştur, bu da biyolojik bozunmanın toprakta veya suda önemli bir çevre kaderi süreci olduğunu göstermektedir. Suya salınırsa, izobornil asetatın tahmini Koc'a göre askıda katılara ve çökeltiye adsorbe olması beklenir. Su yüzeylerinden buharlaşmanın, bu bileşiğin tahmini Henry Yasası sabitine dayanan önemli bir kader süreci olması bekleniyor. Model nehir ve model göl için tahmini volatilizasyon yarı ömürleri sırasıyla 17 saat ve 9,5 gündür. 320 tahmini BCF, suda yaşayan organizmalardaki biyokonsantrasyon potansiyelinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Hidrolizin, sırasıyla 7 ve 8 pH değerlerinde 2,3 yıllık ve 84 günlük tahmini baz katalizörlü ikinci derece yarı ömürlerle gösterildiği gibi önemli bir çevresel kader süreci olması beklenmemektedir. İzobornil asetat (isobornyl acetate)a mesleki maruziyet, izobornil asetatın üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşiğin solunması ve dermal temas yoluyla meydana gelebilir. İzleme verileri, genel popülasyonun ortam havasının solunması, yiyeceklerin yutulması ve izobornil asetat içeren tüketici ürünleriyle deri teması yoluyla izobornil asetata maruz kalabileceğini göstermektedir.

 

 

İzobornil asetat (isobornyl acetate), çok çeşitli bitkilerde ve diğer bitkilerde bildirilmektedir (1). Çam ve köknar ağaçlarından doğal bir salımdır (2). Bileşiğin timus, Parmesan peyniri, dereotu otu, Ocimum basilicum, biberiye ve muhallebi elmada meydana geldiği bildirilmektedir (3).
İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın tuvalet sularında, banyo müstahzarlarında, antiseptiklerde, sabunlarda, sentetik kafur yapımında (1) ve aroma maddesi (1,2) olarak üretimi ve kullanımı çeşitli atık akımları yoluyla çevreye salınmasına neden olabilir. Çam iğnesi kokularının ve ameliyathane spreylerinin (1) karıştırılmasında kullanılması, doğrudan çevreye (SRC) salınmasına neden olacaktır.
KARASAL FATE: Bir sınıflandırma şemasına (1) dayalı olarak, bir yapı tahmin yönteminden (2) belirlenen tahmini Koc değeri 420 (SRC), izobornil asetatın toprakta orta derecede hareketliliğe (SRC) sahip olmasının beklendiğini gösterir. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın nemli toprak yüzeylerinden buharlaşmasının, bir parça sabiti tahmin yöntemi kullanılarak geliştirilen 9.5X10-5 atm-cu m / mol (SRC) tahmini Henry Yasası sabiti verildiğinde önemli bir kader süreci (SRC) olması beklenir (2) . İzobornil asetat (isobornyl acetate), 0.11 mm Hg (2) tahmini buhar basıncına sahiptir ve çevresel koşullar altında bir sıvı olarak mevcuttur; bu nedenle izobornil asetat kuru topraktan buharlaşabilir. OECD Biyobozunurluk testini kullanarak, izoborneol asetat 10 günde biyolojik olarak parçalanmıştır (3), bu da biyolojik bozunmanın toprakta önemli bir çevre kaderi süreci (SRC) olduğunu düşündürmektedir.
ATMOSFERİK KADER: Atmosferde (1) yarı uçucu organik bileşiklerin bir gaz / partikül bölme modeline göre, 25 ° C'de (SRC) tahmini buhar basıncına sahip izobornil asetat (SRC), fragman sabiti yöntemiyle belirlenir. (2), ortam atmosferinde yalnızca bir buhar olarak bulunması beklenmektedir. Buhar fazı izobornil asetat, atmosferde fotokimyasal olarak üretilen hidroksil radikalleri (SRC) ile reaksiyona girerek bozulur; Bu reaksiyonun havada yarılanma ömrü, bir yapı tahmin yöntemi kullanılarak türetilen 25 ° C'de 7.7X10-12 cu cm / molekül-saniye hız sabitinden hesaplanan 50 saat (SRC) olarak tahmin edilmektedir. (2). İzobornil asetat (isobornyl acetate),> 290 nm (3) dalga boylarında absorbe eden kromoforlar içermez ve bu nedenle, güneş ışığı ile doğrudan fotolize (SRC) duyarlı olması beklenmez.
AEROBİK: İzobornil asetat (isobornyl acetate), OECD Hazır Biyobozunurluk testinde 10 günde biyolojik olarak bozunmuştur. Bileşik, sırasıyla birincil yerçekimsel çökeltme ve aktif çamur arıtma işlemi altındaki atık su arıtma tesislerinde% 29.0 ve% 99.8 çıkarıldı (1).
İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın fotokimyasal olarak üretilen hidroksil radikalleri ile buhar fazı reaksiyonu için hız sabiti, bir yapı tahmin yöntemi (1) kullanılarak 25 ° C'de 7.7X10-12 cu cm / molekül-saniye olarak tahmin edilmiştir (1). Bu, cu cm (1) başına 5X10 + 5 hidroksil radikal atmosferik konsantrasyonda yaklaşık 50 saatlik bir atmosferik yarı ömre karşılık gelir. 9.5X10-2 L / mol-sn'lik (SRC) bir baz katalizli ikinci dereceden hidroliz hız sabiti, bir yapı tahmin yöntemi (1) kullanılarak tahmin edildi; bu, sırasıyla 7 ve 8 pH değerlerinde 2,3 yıllık ve 84 günlük yarı ömre karşılık gelir (1). İzobornil asetat (isobornyl acetate),> 290 nm (2) dalga boylarında absorbe eden kromoforlar içermez ve bu nedenle, güneş ışığı ile doğrudan fotolize (SRC) duyarlı olması beklenmez.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) (SRC) için balıkta tahmini BCF değeri 4,30 (1) log Kow ve regresyondan türetilmiş denklem (2) kullanılarak hesaplanmıştır. Bir sınıflandırma şemasına (3) göre, bu BCF, suda yaşayan organizmalardaki biyokonsantrasyon potansiyelinin yüksek olduğunu (SRC) önermektedir.
Moleküler bağlantı indekslerine (1) dayalı bir yapı tahmin yöntemi kullanılarak, izobornil asetatın Koc değerinin 420 (SRC) olduğu tahmin edilebilir. Bir sınıflandırma şemasına (2) göre, bu tahmini Koc değeri, izobornil asetatın topraktaki (SRC) hareketliliği azaltmasının beklendiğini göstermektedir.
İzobornil asetat (isobornyl acetate), biyokimyasal yolunun ilk adımı sırasında izobornil alkole kolayca hidrolize olur (saatler içinde). Alkol, glukoronik asit ile birleşecek ve idrarla atılacaktır (saatler ila günler içinde beklenir).
TANIMLAMA: İzobornil asetat (isobornyl acetate), renksiz ila saman rengi bir sıvıdır. Çam iğnesi gibi bir kokusu vardır. Suda pek çözünür değildir. İzobornil asetat (isobornyl acetate), birçok bitkide doğal bir bileşendir. KULLANIM: İzobornil asetat (isobornyl acetate), önemli bir ticari kimyasaldır. Parfümlü sabunlarda, oda spreylerinde ve kafur yapımında kullanılır. Aynı zamanda tatlandırıcı bir bileşen olarak da kullanılır. MARUZ KALMA: İzobornil asetat (isobornyl acetate) kullanan işçiler buharları soluyabilir veya doğrudan ciltle temas edebilir. Genel popülasyon, buharlara, deri temasına ve izobornil asetat ile tatlandırılmış yiyeceklerin tüketimine maruz kalabilir. İzobornil asetat (isobornyl acetate) ortama salınırsa havada parçalanacaktır. Güneş ışığından parçalanması beklenmez. Nemli toprak ve su yüzeylerinden havaya geçecektir. Toprakta hareket etmesi bekleniyor. Mikroorganizmalar tarafından parçalanacak ve balıklarda birikmesi bekleniyor. RİSK: Doğrudan cilt maruziyetini takiben gönüllülerde alerjik cilt reaksiyonları gözlenmedi. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın insanlarda toksik etkiler üretme potansiyeline ilişkin başka veriler mevcut değildi. İzobornil asetat (isobornyl acetate), laboratuar hayvanlarında hafif bir cilt tahriş edicidir. Böbrek ve karaciğer hasarı ve böbrek fonksiyonunda değişiklikler, zaman içinde orta ila yüksek oral izobornil asetat dozlarına tekrar tekrar maruz kaldıktan sonra laboratuvar hayvanlarında bildirilmiştir. Düşük dozlarda hiçbir etki bildirilmemiştir. Gebelik öncesinde ve sırasında yüksek oral dozlarda izobornil asetata maruz kalan laboratuar hayvanlarında kısırlık, düşük veya doğum kusurlarına dair hiçbir kanıt bildirilmemiştir. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın laboratuar hayvanlarında kansere neden olma potansiyeline ilişkin veriler mevcut değildi. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın insanlarda kansere neden olma potansiyeli ABD EPA IRIS programı, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı veya ABD Ulusal Toksikoloji Programı 14. Karsinojen Raporunda değerlendirilmemiştir.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) için (USEPA / OPP Pestisit Kodu: 128875) 0 etiket eşleşiyor. / SRP: ABD'de şu anda kullanım için kayıtlı değildir, ancak onaylanmış pestisit kullanımları periyodik olarak değişebilir ve bu nedenle şu anda onaylanmış kullanımlar için federal, eyalet ve yerel yetkililere danışılmalıdır.
İzobornil asetat (isobornyl acetate), sabun, banyo ürünleri ve oda spreyleri için büyük miktarlarda kullanılır. Bununla birlikte, izobornil asetatın başlıca kullanımı kafur üretiminde bir ara üründür.

 

 

İzobornil asetat (isobornyl acetate) için Henry Yasası sabiti, bir parça sabiti tahmin yöntemi (1) kullanılarak geliştirilen 9.5X10-5 atm-cu m / mol (SRC) olarak tahmin edilmektedir. Bu Henry Yasası sabiti, izobornil asetatın su yüzeylerinden buharlaşmasının beklendiğini gösterir (2). Bu Henry Yasası sabitine dayanarak, bir nehir modelinden (1 m derinlik, 1 m / sn akan, 3 m / sn rüzgar hızı) (2) buharlaşma yarı ömrü 17 saat (SRC) olarak tahmin edilmektedir. Bir gölden modeldeki uçuculuk yarı ömrü (1 m derinlik, 0,05 m / sn akma, 0,5 m / sn rüzgar hızı) (2) 9,5 gün (SRC) olarak tahmin edilmektedir. İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın Henry Yasası sabiti, nemli toprak yüzeylerinden buharlaşmanın meydana gelebileceğini gösterir (SRC). İzobornil asetat (isobornyl acetate), 0,11 mm Hg'lik (SRC) tahmini buhar basıncına sahiptir, fragman sabiti yöntemiyle (13) belirlenir ve çevresel koşullar altında sıvı olarak bulunur : bu nedenle, izobornil asetat kuru topraktan (SRC) buharlaşabilir. Bir Georgetown, DE anaerobik olarak sindirilmiş belediye çamuruna 21 diğer koku maddesi ile birlikte eklendiğinde ve dört toprağa (kumlu tarım tınlı, siltli orta batı tarımsal balçık, yüksek organik karbonlu toprak ve yüksek derecede yıpranmış oksit bakımından zengin) uygulandığında izobornil asetat bir hafta içinde dağılır. toprak) (3).
İzobornil asetat (isobornyl acetate), Eylül 1997'de Loveland, OH'deki aktif çamur arıtma tesisinde 3 günlük bir sürenin ardından belediye atık su girişinde ortalama 5.130 ng / L konsantrasyonda ve arıtılmış atık suda ortalama 24 ng / L konsantrasyonda rapor edilmiştir. Damlatmalı filtre atık su arıtımına tabi tutulduklarında sırasıyla 2,830 ve 58 ng / L'lik giriş ve çıkış ortalama konsantrasyonları (1).
İzobornil asetat (isobornyl acetate), analiz edilen hem% 30 hem de% 5 yağ içeriği örneklerinde frankfurterlerde mevcuttu (1). Sosislerden elde edilen headspace uçucuları için test edildi ancak tespit edilmedi (2).
İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın çam kokulu plug-in oda spreylerinden kaynaklanan emisyonlarda belirgin olmadığı tespit edildi (1).
İzobornil asetat (isobornyl acetate)a mesleki maruziyet, izobornil asetatın üretildiği veya kullanıldığı işyerlerinde bu bileşiğin solunması ve dermal temas yoluyla meydana gelebilir. İzleme verileri, genel popülasyonun ortam havasının solunması, yiyeceklerin yutulması ve izobornil asetat içeren tüketici ürünleriyle deri teması yoluyla izobornil asetata maruz kalabileceğini göstermektedir.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) kozalaklı bitkisel kafurlu iğne yapraklı topraksı iğne iğnesi çam balzamik kafur aromaterapi leylak erkek fougere iğne odunsu lavanta ladin narenciye hindistan cevizi zencefil et meyve aromasıdır.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) (bir bornil asetat izomeri), mikroorganizmalar için inhibe edici olduğu gözlemlenen birçok uçucu yağın bir bileşenidir. İnhalasyondan sonra fareler üzerinde yatıştırıcı etkiye sahip olduğu da gösterilmiştir. İzobornil asetat (isobornyl acetate) esas olarak kozmetikte aroma ve koku maddesi olarak kullanılır.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) (IBCH, Sandenol), sandal ağacı yağına benzer aroması nedeniyle esas olarak koku olarak kullanılan organik bir bileşiktir. Kimyasal yapısı, sandal ağacı yağının temel bileşenleri olan hem α-Santalol hem de β-Santalol [3] ile yakından ilgilidir.
Sandal ağacı ağaçları aşırı hasat nedeniyle tehlikeye girer [4], bu da doğal yağ için yüksek bir maliyete yol açar. IBCH bu nedenle doğal ürüne ekonomik bir alternatif olarak üretilir.
İzobornil asetat (isobornyl acetate) uygulamaları
İzobornil asetat (isobornyl acetate), parfümeri endüstrisinde kullanılan en önemli kimyasallardan biridir. Banyo malzemeleri ve sabunlarda aroma maddesi ve antiseptik olarak kullanılır. Ana uygulamalardan biri kafur üretmek için bir ara üründür.
İzobornil asetat (isobornyl acetate)ın çözünürlüğü
Su ile karışmaz veya karıştırılması zor değildir.
İzobornil asetat (isobornyl acetate), bir tür asetat esterdir. Asetat ve kamfen arasında esterleştirme yoluyla üretilebilir. Kokulu bir çeşit tatlandırıcıdır. Tıbbi sentetik kafur üretimi için gerekli ara ürün olarak kullanılabilir.

 

 


Isobornyl Acetate

 

 

Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) readily hydrolyzes (within hours) to isobornyl alcohol during the first step of its biochemical pathway. The alcohol will become conjugated with glucoronic acid and be excreted in the urine (expected within hours to days).
IDENTIFICATION: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a colorless to straw-colored liquid. It has an odor like pine needles. It is not very soluble in water. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a natural component in many plants. USE: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is an important commercial chemical. It is used in perfuming soaps, air fresheners and in making camphor. It is also used as a flavoring ingredient. EXPOSURE: Workers that use Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may breathe in vapors or have direct skin contact. The general population may be exposed by vapors, dermal contact and consumption of food flavored with Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate). If Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is released to the environment, it will be broken down in air. It is not expected to be broken down by sunlight. It will move into air from moist soil and water surfaces. It is expected to move through soil. It will be broken down by microorganisms, and is expected to build up in fish. RISK: Allergic skin reactions were not observed in volunteers following direct skin exposure. Other data on the potential for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) to produce toxic effects in humans were not available. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a mild skin irritant in laboratory animals. Kidney and liver damage and changes in kidney function were reported in laboratory animals following repeated exposure to moderate-to-high oral doses of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) over time. No effects were reported at low doses. No evidence of infertility, abortion, or birth defects was reported in laboratory animals exposed to high oral doses of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) before and during pregancy. Data on the potential for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) to cause cancer in laboratory animals were not available. The potential for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) to cause cancer in humans has not been assessed by the U.S. EPA IRIS program, the International Agency for Research on Cancer, or the U.S. National Toxicology Program 14th Report on Carcinogens.
For Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) (USEPA/OPP Pesticide Code: 128875) there are 0 labels match. /SRP: Not registered for current use in the USA, but approved pesticide uses may change periodically and so federal, state and local authorities must be consulted for currently approved uses.
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is used in large amounts for perfuming soap, bath products, and air fresheners. However, the major use of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is as an intermediate in the production of camphor.

 

 

Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is prepared from camphene and acetic acid in the presence of acidic catalysts (e.g., sulfuric acid), or on a styrene-divinylbenzene acid ion-exchanger.
Residues of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) are exempted from the requirement of a tolerance when used in accordance with good agricultural practice as inert (or occasionally active) ingredients in pesticide formulations applied to growing crops only. 
IDENTIFICATION AND USE: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is used in soaps, detergents, creams and lotions and perfumes. HUMAN STUDIES: A maximization test was carried out on 25 volunteers. The material was tested at a concentration of 10% and produced no sensitization reactions. ANIMAL STUDIES: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) applied full strength to intact or abraded rabbit skin for 24 hr under occlusion was mildly irritating. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) was administered daily to rats in doses of 0, 15, 90 or 270 mg/kg bw for 13 wk. Male rats had signs of nephrotoxicity at 90 mg/kg and 270 mg/kg/day, as well as signs of hepatotoxicity at 270 mg/kg. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) was investigated in a 1-generation reproduction study in rats and it did not produce developmental toxicity. Increased incidences of excess salivation occurred in parent generation male and female rats at 100 and/or 300 mg/kg/d throughout the dosage period, and low incidences of urine-stained abdominal fur were seen in females at 300 mg/kg/d during the gestation period.
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate)'s production and use in toilet waters, bath preparations, antiseptics, soaps, making synthetic camphor and as a flavoring agent may result in its release to the environment through various waste streams. Its use in compounding needle odors and theater sprays will result in its direct release to the environment. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is reported in a wide variety of herbs and other plants. If released to air, an estimated vapor pressure of 0.11 mm Hg at 25 °C indicates Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) will exist solely as a vapor in the atmosphere. Vapor-phase Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) will be degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals; the half-life for this reaction in air is estimated to be 50 hrs. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm and, therefore, is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight. If released to soil, Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is expected to have moderate mobility based upon an estimated Koc of 420. Volatilization from moist soil surfaces is expected to be an important fate process based upon an estimated Henry's Law constant of 9.5X10-5 atm-cu m/mole. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) has an estimated vapor pressure of 0.11 mm Hg and exists as a liquid under environmental conditions; therefore, Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may volatilize from dry soil. Using the OECD Biodegradability test, isoborneol acetate was biodegraded in 10 days, suggesting that biodegradation is an important environment fate process in soil or water. If released into water, Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is expected to adsorb to suspended solids and sediment based upon the estimated Koc. Volatilization from water surfaces is expected to be an important fate process based upon this compound's estimated Henry's Law constant. Estimated volatilization half-lives for a model river and model lake are 17 hrs and 9.5 days, respectively. An estimated BCF of 320 suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is moderate. Hydrolysis is not expected to be an important environmental fate process as indicated by estimated base-catalyzed second-order half-lives of 2.3 yrs and 84 days at pH values of 7 and 8, respectively. Occupational exposure to Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) via inhalation of ambient air, ingestion of food, and dermal contact with consumer products containing Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate).

 

 

Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is reported in a wide variety of herbs and other plants(1). It is a natural emmission from pine and fir trees(2). The compound is reported as occurring in thymus, Parmesan cheese, dill herb, Ocimum basilicum, rosemary and custard apple(3).
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate)'s production and use in toilet waters, bath preparations, antiseptics, soaps, making synthetic camphor(1) and as a flavoring agent(1,2) may result in its release to the environment through various waste streams. Its use in compounding pine needle odors and theater sprays(1) will result in its direct release to the environment(SRC).
TERRESTRIAL FATE: Based on a classification scheme(1), an estimated Koc value of 420(SRC), determined from a structure estimation method(2), indicates that Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is expected to have moderate mobility in soil(SRC). Volatilization of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) from moist soil surfaces is expected to be an important fate process(SRC) given an estimated Henry's Law constant of 9.5X10-5 atm-cu m/mole(SRC), developed using a fragment constant estimation method(2). Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) has an estimated vapor pressure of 0.11 mm Hg(2) and exists as a liquid under environmental conditions; therefore, Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may volatilize from dry soil. Using the OECD Biodegradability test, isoborneol acetate was biodegraded in 10 days(3), suggesting that biodegradation is an important environment fate process in soil(SRC).
ATMOSPHERIC FATE: According to a model of gas/particle partitioning of semivolatile organic compounds in the atmosphere(1), Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate), which has an estimated vapor pressure of 0.11 mm Hg at 25 °C(SRC), determined from a fragment constant method(2), is expected to exist solely as a vapor in the ambient atmosphere. Vapor-phase Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is degraded in the atmosphere by reaction with photochemically-produced hydroxyl radicals(SRC); the half-life for this reaction in air is estimated to be 50 hrs(SRC), calculated from its rate constant of 7.7X10-12 cu cm/molecule-sec at 25 °C(SRC) that was derived using a structure estimation method(2). Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm(3) and, therefore, is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight(SRC).
AEROBIC: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) was biodegraded in 10 days in the OECD Ready Biodegradability test. The compound was 29.0 and 99.8% removed in wastewater treat plants under primary gravitational settling and activated sludge treatement process, respectively(1).
The rate constant for the vapor-phase reaction of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) with photochemically-produced hydroxyl radicals has been estimated as 7.7X10-12 cu cm/molecule-sec at 25 °C(SRC) using a structure estimation method(1). This corresponds to an atmospheric half-life of about 50 hours at an atmospheric concentration of 5X10+5 hydroxyl radicals per cu cm(1). A base-catalyzed second-order hydrolysis rate constant of 9.5X10-2 L/mole-sec(SRC) was estimated using a structure estimation method(1); this corresponds to half-lives of 2.3 yrs and 84 days at pH values of 7 and 8, respectively(1). Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) does not contain chromophores that absorb at wavelengths >290 nm(2) and, therefore, is not expected to be susceptible to direct photolysis by sunlight(SRC).
An estimated BCF of 320 was calculated in fish for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate)(SRC), using a log Kow of 4.30(1) and a regression-derived equation(2). According to a classification scheme(3), this BCF suggests the potential for bioconcentration in aquatic organisms is high(SRC).
Using a structure estimation method based on molecular connectivity indices(1), the Koc of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) can be estimated to be 420(SRC). According to a classification scheme(2), this estimated Koc value suggests that Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is expected to moderate mobility in soil(SRC).
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) readily hydrolyzes (within hours) to isobornyl alcohol during the first step of its biochemical pathway. The alcohol will become conjugated with glucoronic acid and be excreted in the urine (expected within hours to days).
IDENTIFICATION: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a colorless to straw-colored liquid. It has an odor like pine needles. It is not very soluble in water. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a natural component in many plants. USE: Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is an important commercial chemical. It is used in perfuming soaps, air fresheners and in making camphor. It is also used as a flavoring ingredient. EXPOSURE: Workers that use Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may breathe in vapors or have direct skin contact. The general population may be exposed by vapors, dermal contact and consumption of food flavored with Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate). If Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is released to the environment, it will be broken down in air. It is not expected to be broken down by sunlight. It will move into air from moist soil and water surfaces. It is expected to move through soil. It will be broken down by microorganisms, and is expected to build up in fish. RISK: Allergic skin reactions were not observed in volunteers following direct skin exposure. Other data on the potential for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) to produce toxic effects in humans were not available. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a mild skin irritant in laboratory animals. Kidney and liver damage and changes in kidney function were reported in laboratory animals following repeated exposure to moderate-to-high oral doses of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) over time. No effects were reported at low doses. No evidence of infertility, abortion, or birth defects was reported in laboratory animals exposed to high oral doses of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) before and during pregancy. Data on the potential for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) to cause cancer in laboratory animals were not available. The potential for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) to cause cancer in humans has not been assessed by the U.S. EPA IRIS program, the International Agency for Research on Cancer, or the U.S. National Toxicology Program 14th Report on Carcinogens.
For Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) (USEPA/OPP Pesticide Code: 128875) there are 0 labels match. /SRP: Not registered for current use in the USA, but approved pesticide uses may change periodically and so federal, state and local authorities must be consulted for currently approved uses.
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is used in large amounts for perfuming soap, bath products, and air fresheners. However, the major use of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is as an intermediate in the production of camphor.

 

 

The Henry's Law constant for Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is estimated as 9.5X10-5 atm-cu m/mole(SRC) developed using a fragment constant estimation method(1). This Henry's Law constant indicates that Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is expected to volatilize from water surfaces(2). Based on this Henry's Law constant, the volatilization half-life from a model river (1 m deep, flowing 1 m/sec, wind velocity of 3 m/sec)(2) is estimated as 17 hours(SRC). The volatilization half-life from a model lake (1 m deep, flowing 0.05 m/sec, wind velocity of 0.5 m/sec)(2) is estimated as 9.5 days(SRC). Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate)'s Henry's Law constant indicates that volatilization from moist soil surfaces may occur(SRC).Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) has an estimated vapor pressure of 0.11 mm Hg(SRC), determined from a fragment constant method(13) and exists as a liquid under environmental conditions: therefore, Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may volatilize from dry soil(SRC). Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) dissipated within one week when added along with 21 other fragrance materials to a Georgetown, DE anaerobically digested municipal sludge and applied to four soils (sandy agricultural loam, silty midwestern agrigultural loam, high organic carbon soil, and a highly weathered oxide-rich soil)(3).
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) was reported at an average concentration of 5,130 ng/L in municipal wastewater influent and an average concentration of 24 ng/L in treated effluent, following a 3-day period in September 1997 at an activated sludge treatment plant in Loveland, OH. Influent and effluent average concentrations of 2,830 and 58 ng/L, respectively, when subjected to trickling filter wastewater treatment(1).
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) was present in frankfurters in both 30% and 5% fat content samples analyzed(1). It was tested for but not detected in headspace volatiles from frankfurters(2).
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) was detected not qunatified in emissions from pine-scented plug-in air fresheners(1).
Occupational exposure to Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) may occur through inhalation and dermal contact with this compound at workplaces where Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is produced or used. Monitoring data indicate that the general population may be exposed to Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) via inhalation of ambient air, ingestion of food, and dermal contact with consumer products containing Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate).
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is conifer herbal camphoraceous coniferous earthy pineneedle pine balsamic camphor aromatherapy lilac mens fougere needle woody lavender spruce citrus nutmeg ginger meat fruit-flavour.
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) (an isomer of bornyl acetate) is a component of many essential oils, which was observed to be inhibitory to microorganisms. It was also shown to have sedative effect on mice after inhalation. Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is mainly used in cosmetics as a flavor and fragrance agent.
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) (IBCH, Sandenol) is an organic compound used primarily as a fragrance because of its aroma which is similar to sandalwood oil. Its chemical structure is closely related to that of both α-Santalol and β-Santalol,[3] which are the primary constituents of sandalwood oil.
Sandalwood trees are endangered due to overharvesting,[4] leading to a high cost for the natural oil. IBCH is therefore produced as an economical alternative to the natural product.
Applications of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate)
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is one of the most important chemicals used in the perfumery industry. It is used in toiletries and soaps as a flavoring agent and antiseptics. One of main applications is as an intermediate to produce camphor.
Solubility of Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate)
Not miscible or difficult to mix with water.
Isobornyl acetate (izobornil asetat, isobornyl acetate) is a kind of acetate ester. It can be manufactured through the esterification between acetate and camphene. It is a kind of flavoring agent with fragrance. It can be used as the intermediate needed for producing medical synthetic camphor.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.