1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EMULAN A

EMULAN A

 

CAS No. : 9004-96-0
EC No. : 500-015-7

 

 

Synonyms:
ethylene oxide; oleic acid ethoxylate; ETHOXYLATED FATTY ACID; Fatty acid ethoxylate; Ethoxylated Fatty Acids; Polyoxyethylene Fatty Acid Esters; Fatty Acid Polyoxyethylene Esters; Polyoxyethylene monoleate; 14-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl-9-octadecenoic acid; 9-Octadecenoic acid, 14-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl-; 9-Octadecenoic acid, 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl ester; 9-Octadecenoic acid, 2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl ester; PEG-10 Oleate; PEG-9 Oleate; EMULAN A; emülan a; emulan; emülan; Polyethylene glycol (11) oleate; Polyethylene glycol (14) monooleate; Akyporox O 50; Atlas G-2142; Atlas G-2144; Cemulsol 1050; Cemulsol A; Cemulsol C 105; Cemulsol D-8; Chemester 300-OC; Cithrol PO; Crodet O 6; E2; Emanon 4115; Emcol H 31A; Emcol H-2A; Emerest 2646; Emerest 2660; Empilan BP 100; Empilan BQ 100; Emulphor A; Emulphor UN-430; Emulphor VN 430; Ethofat O; Ethofat O 15; Ethylan A3; Ethylan A6; Extrex P 60; Ionet MO-400; Lannagol LF; Lipal 30W; Lipal 400-ol; Macrogol oleate 600; Nikkol MYO 10; Nikkol MYO 2; Noigen ES 160; Nonex 25; Nonex 30; Nonex 52; Nonex 64; Nonion 06; Nonion O2; Nonion O4; Nonisol 200; Nopalcol 1-0; Nopalcol 4-O; Nopalcol 6-0; OK 7; Oleic acid poly(oxyethylene) ester; Oleic acid, ethylene oxide adduct; Oleox 5; Olepal I; Olepal III; PEG 1000MO; PEG 200MO; PEG 600MO; PEG-20 oleate; PEG-32 oleate; PEG-6 oleate; Pegosperse 400MO; Poly(ethylene oxide) oleate; Poly(oxyethylene) monooleate; Poly(oxyethylene) oleic acid ester; Polyethylene glycol monooleate; EMULAN A; Polyethylene glycol, monooleate; Polyethylene oxide monooleate; Polyglycol monooleate; Polyglycol oleate; Polyoxyl oleate; POOA; Prodhyphore B; Rokacet; Rokacet O 7; S 1006; S 1132; Slovasol A; Trydet OS series; UNII-0240V77G50; UNII-Y9BH8M3UA0; Unisol 4; Unisol 4-O; Witco 31; X-539-R; Glycols, polyethylene, monooleate; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-((9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl)-omega-hydroxy-; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-((9Z)-1-oxo-9-octadecenyl)-omega-hydroxy-; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(1-oxo-9-octadecenyl)-omega-hydroxy-, (Z)- (9CI); Polyglycol oleate; oleox5; olepali; nonex25; nonex30; nonex52; nonex64; witco31; x-539-r; rokacet; peg600mo; nonion06; noniono2; noniono4; peg200mo; crodeto6; ethofato; lipal30w; PEG264MO; unisol4-o; emulphora; ethylana3; ethylana6; extrexp60; cithrolpo; emcolh-2a; emcolh31a; cemulsola; olepaliii; peg1000mo; rokaceto7; EMULAN A; emülan a; emulan; emülan; slovasola; nonisol200; emanon4115; ethofato15; lannagollf; nikkolmyo2; noigenes160; nikkolmyo10; lipal400-ol; ionetmo-400; emerest2646; emerest2660; cemulsold-8; akyporoxo50; atlasg-2142; atlasg-2144; nopalcol1-0; nopalcol4-o; nopalcol6-0; peg-6oleate; prodhyphoreb; peg-20oleate; peg-32oleate; cemulsol1050; cemulsolc105; empilanbp100; empilanbq100; PEG-7 OLEATE; PEG-8 OLEATE; PEG-9 OLEATE; Pegospersetm; PEG-10 OLEATE; PEG-11 OLEATE; PEG-12 OLEATE; PEG-14 OLEATE; PEG-15 OLEATE; PEG-16 OLEATE; PEG-23 OLEATE; PEG-36 OLEATE; PEG-75 OLEATE; emulphorvn430; emulphorun-430; trydetosseries; PEG-150 OLEATE; pegosperse400mo; chemester300-oc; polyglycololeate; macrogololeate600; PEG(6) Monooleate; lsure, ethoxyliert; PEG 300 MONOOLEATE; PEG 400 MONOOLEATE; PEG 600 MONOOLEATE; PEG 200 MONOOLEATE; PEG 4000 MONOOLEATE; PEG 1540 MONOOLEATE; PEG 6000 MONOOLEATE; polyglycolmonooleate; Pegosperse(R) 600 MO; Pegosperse(R) 400 MO; Pegosperse(R) 200 MO; Polyoxyethyleneoleate; Polyoxyl Oleate (500 mg); poly(ethyleneoxide)oleate; Polyethylene glycol oleate; poly(oxyethylene)monooleate; polyethyleneoxidemonooleate; POLYETHYLENE GLYCOL MONOOLEATE; PEG(6)MO.polyglycol Monooleate; poly(oxyethylene)oleicacidester; oleicacidpoly(oxyethylene)ester; glycols,polyethylene,monooleate; EMULAN A; emülan a; emulan; emülan; POLYETHYLENEGLYCOL400MONO-OLEATE; POLYETHYLENEGLYCOL600MONO-OLEATE; Polyethylene Glycol 200 Monooleate; Poly(ethylene glycol) Monooleate average Mn ~460; Poly(ethylene glycol) monooleate average Mn ~860; POLY(ETHYLENE GLYCOL) MONOOLEATE, AVERAG E MN CA. 460; POLY(ETHYLENE GLYCOL) MONOOLEATE, AVERAG E MN CA. 860; Poly(oxy-1,2-ethanediyl),a-[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]-w-hydroxy-; alpha-(1-oxo-9-octadecenyl)-omega-hydroxy-2-ethanediyl(z)-poly(oxy-; 2-ethanediyl),.alpha.-(1-oxo-9-octadecenyl)-.omega.-hydroxy-,(Z)-Poly(oxy-1; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl-.omega.-hydroxy-; ethylene oxide; oleic acid ethoxylate; ETHOXYLATED FATTY ACID; Fatty acid ethoxylate; Ethoxylated Fatty Acids; Polyoxyethylene Fatty Acid Esters; Fatty Acid Polyoxyethylene Esters; Polyoxyethylene monoleate; 14-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl-9-octadecenoic acid; 9-Octadecenoic acid, 14-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl-; 9-Octadecenoic acid, 2-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl ester; 9-Octadecenoic acid, 2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl ester; PEG-10 Oleate; PEG-9 Oleate; EMULAN A; emülan a; emulan; emülan; Polyethylene glycol (11) oleate

 

 


Emulan A

 

 

Emulan A ve Emulan ELP berrak, sarımsı sıvılardır.
Emulan A'nın yağ fazı (o / w)
Esas olarak petrol yağlarını, yağlı yağları ve bunların karışımlarını emülsifiye etmek için kullanılır. Katıyı emülsifiye etmek için diğer emülgatörlerle kombinasyon halinde de kullanılabilir
yağlar, aromatik bileşikler, klorlu hidrokarbonlar, silikon yağları ve polar yapıda benzer maddeler.
Emulan A'nın ana uygulamaları
Delme yağları, haddeleme yağları, çekme yağları, beton kalıplar için ayırıcı maddeler, eğirme yağları, temizleyiciler, metal cilaları ve parlatma bileşikleri.
Emulan A eklenme seviyesi
% 5-15, emülsifiye edilecek maddenin bir oranı olarak ifade edilir.
Emulan tipleri, stabil suda yağ ve yağda su emülsiyonlarının hazırlanmasına yönelik emülsiyonlaştırıcılardır. Emulan türlerinden bazıları, emdirmek, yağlamak, temizlemek, cilalamak, yüzeyleri korumak veya tozu önlemek için kullanılan mum, polimer ve kauçuk dispersiyonlar gibi su bazlı dispersiyonlar yapmak veya stabilize etmek için de uygundur.
Emulan A, Hindistan Cevizi Yağ Asidi, Laurik Asit, Oleik Asit ve Stearik Asit gibi yağlı Asitler üzerinde etoksilasyon işlemi ile üretilir. Bunlar, farklı EO mollerine sahip bir dizi etoksilat üreten yağ asitlerine etilen oksit ilavesiyle üretilen iyonik olmayan yüzey aktif maddelerdir. Yüzey aktif maddenin bir yüzey aktif maddesi, başka bir çözücü içinde çözüldüğünde, arayüzün özelliklerini değiştirmek için sıvının ve leke moleküllerinin sınırında kendisini hizalayan bir kimyasala karşılık gelir. Bu bağlamda yüzey aktif maddeler, evsel ve endüstriyel uygulamalarda temizlik ve emülsifiye edici ajan olarak yaygın kullanım kazanmıştır.
Emulan A, berrak sıvı, macunsu veya mumsu katılar arasında değişir. Bu doğa, alkil zincirinin uzunluğuna ve etoksil gruplarının görünür sayısına bağlıdır. İyonik olmayan yüzey aktif maddeler hem hidrofobik kuyruk kısmı hem de hidrofilik polar baş grupları içerir. Bu nedenle, sıvıların yüzey gerilimini azaltarak hem sulu hem de yağ fazında çözülme eğilimindedir. EO gibi hidrofilik grupların kullanılması, daha fazla hidrojen bağı mevcut olabileceğinden, suda daha iyi çözünürlük sağlar. Bu Emulan A, çözelti içinde ayrışmaz, yani çözelti içinde iyonik değildir, bu nedenle artık elektrik yüklü yüklü parçacıklar oluşturmaz. Bu, iyonik olmayan Emulan A yüzey aktif cisimlerinin sert suda ve ayrıca düşük sıcaklıklarda iyi çalışacağı anlamına gelir. Ayrıca, asidik ve alkali çözeltilerde daha fazla stabilite ve diğer yüzey aktif maddelerle karışabilirlik sergilerler. Ayrıca, bu Emulan A iyonik olmayan yüzey aktif maddeler olduklarından, mükemmel köpük özellikleri, olağanüstü çözücülük ve iyi temizleme özellikleri sağlayan mutlak kimyasal stabilite sergilerler. Emulan As, endüstriyel ve evsel sınırlarda bir dizi işlemde esas olarak iyonik olmayan yüzey aktif maddeler olarak kullanılır. Bu Emulan A, EO mollerine göre farklı HLB'ye sahip olduklarından, tekstilde, metal işleme sıvılarında ve deri işlemede çözündürücü, dispersiyon ajanı, emülgatör, kumaş yumuşatıcı, antistatik katkı maddesi, yağlayıcı ve viskozite düzenleyici olarak işlev görebilirler. Bu Noniyonik Emulan A yüzey aktif madde ürünleri, daha büyük yüklemelerde ve maruziyette bile dermiş üzerinde dosttur. Ek olarak düşük toksisiteleri ve doğal bazları nedeniyle kozmetik ve farmasötik formülasyonlarda kullanım alanı bulurlar. Köpürme kabiliyetleri ve düşük karşılaştırmalı maliyetlerine referansla, polioksietilen (yağ asidi esteri) piyasadaki en çekici iyonik olmayan deterjan ürünü olmuştur. Farklı tipteki yapıcılarla birleştirildiğinde, bu yüzey aktif maddeler, evsel ve endüstriyel temizlik uygulamalarının çoğu için bileşenlerdir. Emulan As, tekstil endüstrisinde temizleme ajanları, dispersanlar (emülgatörler), ıslatma ajanları, su yumuşatıcıları ve spin boyama ajanları olarak da uygulanmaktadır. Bununla birlikte, kozmetik ve sağlık bakımı endüstriyel uygulamalarında dağıtıcı ve çözündürücü olarak da kullanılırlar. Emulan A şunları içerir; stearik asit etoksilatlar, laurik asit etoksilatlar ve coco Emulan A. Bu ürünler tekstilde ve eğirme aprelerinin imalatında kullanılmaktadır.

 

 

Emulan A'nın Özellikleri ve Kullanım Alanları:
1. Emulan A açık sarı bir grestir.
2. Suda dağılan Emulan A; sıcak etanol, kızgın yağ, benzen ve ksilol dahil olmak üzere birçok çözücü içinde çözülmüş; Yağda su (w / o) emülgatörde yaygın olarak kullanılır.
3. Tekstil endüstrisinde, Emulan A bir yağlayıcı bileşenidir (mineral yağ, yağlı yağ ve çözücüler için yağda çözünür emülgatör). İyi bir uyumluluğa sahiptir ve tekstil işlemede ve sentezlenmiş kumaş üretiminde anti-statik ajan olarak kullanılabilir.
4. Deri endüstrisinde Emulan A, deri yapımında yumuşatıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır.
5. Mürekkep yapım endüstrisinde, Emülgatör olarak Emulan A kullanılır. Mürekkep yapmak için pigment gresi kullanıldığında, bu ürün gresi hızlı bir şekilde emülsiyon haline getirmek için eklenebilir, böylece karışım kolayca oluşturulabilir ve kalın sıvı sıkılabilir. Tamamlanan mürekkebin parlaklığını, kayganlığını ve akışkanlığını artırabilir.
6. Metal işleme endüstrisinde, Emulan A, yağ kesmek için emülgatör olarak kullanılır; metal temizleyici ve deterjan çözücü için emülgatör ve dağıtıcı.
7. Zirai ilaç endüstrisinde Emulan A, böcek ilacı emülgatör olarak kullanılır.
Emulan A, tekrar eden etoksi gruplarının sayısı bakımından değişen her tür diğer noniyonik yüzey aktif madde karışımları gibi noniyonik yüzey aktif maddelerdir. Emulan A adından sonra ortaya çıkan rakam, Emulan A moleküllerindeki ortalama etilen oksit birimi sayısını gösterir. Örneğin, OAE 15, ortalama on beş mol etilen oksit ile reaksiyona giren bir oleik asit molekülü anlamına gelir. Yağ asidi etoksilasyonunun reaksiyonundan dolayı her tür Emulan A, monoester, diester ve serbest polietilen glikollerin karışımlarıdır.
Emulan A, hem endüstriyel hem de evsel olmak üzere çeşitli formülasyonlarda iyonik olmayan yüzey aktif maddeler olarak birçok kullanıma sahiptir. Bunlar aynı zamanda tekstil formülasyonlarında temizlik maddeleri, ıslatma maddeleri, dağıtıcılar veya emülgatör yumuşatıcıları, eğirme apreleme maddeleri olarak kullanılır. Ayrıca bunlar kozmetik ve sağlık bakımı formülasyonlarında emülgatör, çözündürücü olarak kullanılır.
Emulan A nedir?
Emulan A oda sıcaklığında yanıcı, renksiz, tatlı kokulu bir gazdır. Öncelikle antifriz dahil diğer kimyasalları üretmek için kullanılır. Daha küçük miktarlarda Emulan A, pestisit ve sterilize edici ajan olarak kullanılır. Emulan A'nın DNA'ya zarar verme yeteneği, onu etkili bir sterilize edici ajan yapar, ancak aynı zamanda kansere neden olan aktivitesini de hesaba katar.
İnsanlar Emulan A'ya nasıl maruz kalıyor?
İnsanların Emulan A'ya maruz kalmasının birincil yolları, mesleki, tüketici veya çevresel maruziyet yoluyla meydana gelebilen soluma ve yutmadır. Emulan A son derece patlayıcı ve reaktif olduğu için, işlenmesi için kullanılan ekipman genellikle sıkıca kapatılmış ve yüksek derecede otomatikleştirilmiş sistemlerden oluşur ve bu da mesleki maruziyet riskini azaltır.
Bu önlemlere rağmen, Emulan A üreten veya kullanan endüstriyel tesislerin yakınında yaşayan işçiler ve insanlar, kontrolsüz endüstriyel emisyonlar yoluyla Emulan A'ya maruz kalabilir. Genel popülasyon ayrıca tütün dumanı ve tıbbi ürünler, kozmetikler ve arıcılık ekipmanları gibi Emulan A ile sterilize edilmiş ürünlerin kullanımıyla da maruz kalabilir.
Emulan A'ya maruz kalma ile hangi kanserler ilişkilidir?
Lenfoma ve lösemi, en sık olarak Emulan A'ya mesleki maruziyet ile ilişkili olduğu bildirilen kanserlerdir. Mide ve meme kanserleri de Emulan A maruziyetiyle ilişkilendirilebilir.
Emulan A maruziyeti nasıl azaltılabilir?
ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, mesleki maruziyetin Emulan A'ya sınırlandırılması hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

IUPAC tarafından oksiran olarak adlandırılan etilen oksit (Emulan A), C2H4O formülüne sahip organik bir bileşiktir. Döngüsel bir eter ve en basit epoksittir: bir oksijen atomu ve iki karbon atomundan oluşan üç üyeli bir halka. Etilen oksit (Emulan A), hafif tatlı bir kokuya sahip, renksiz ve yanıcı bir gazdır. Etilen oksit (Emulan A) gergin bir halka olduğu için halka açılmasına neden olan bir dizi ilave reaksiyona kolayca katılır. Etilen oksit (Emulan A), asetaldehit ve vinil alkol ile izomeriktir. Etilen oksit (Emulan A), gümüş katalizör varlığında etilenin oksidasyonu ile endüstriyel olarak üretilir.
Etilen oksit (Emulan A) 'nın birçok tehlikesinden sorumlu olan reaktivite de onu faydalı kılar. Doğrudan ev kullanımı için çok tehlikeli olmasına ve genellikle tüketicilere aşina olmamasına rağmen, Etilen oksit (Emulan A) birçok tüketici ürününün yanı sıra tüketici dışı kimyasallar ve ara ürünler yapmak için kullanılır. Bu ürünler arasında deterjanlar, kıvam arttırıcılar, çözücüler, plastikler ve etilen glikol, etanolaminler, basit ve karmaşık glikoller, poliglikol eterler ve diğer bileşikler gibi çeşitli organik kimyasallar bulunur. Alternatif malzemelerden genellikle daha etkili ve daha az toksik olan polisorbat 20 ve polietilen glikol (PEG) gibi ürünlerin imalatı dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları olan hayati bir hammadde olmasına rağmen, Etilen oksit (Emulan A) kendisi çok tehlikeli bir maddedir. Oda sıcaklığında yanıcı, kanserojen, mutajenik, tahriş edici ve anestezik bir gazdır.
Etilen oksit (Emulan A), gıda ve baharat dahil temas ettiği maddeler üzerinde kalıntı bırakan zehirli bir gaz olarak, hastanelerde ve tıbbi ekipman endüstrisinde ısıya duyarlı alet ve ekipmanların sterilizasyonunda buharın yerini almak için yaygın olarak kullanılan bir yüzey dezenfektanıdır. , tek kullanımlık plastik şırıngalar gibi. [9] O kadar yanıcı ve son derece patlayıcıdır ki, termobarik silahların ana bileşeni olarak kullanılır; [10] [11] bu nedenle, genellikle tehlikeli doğasını kontrol etmek için soğutulmuş bir sıvı olarak kullanılır ve gönderilir.
Emulan A'nın Tarihi
Etilen oksit (Emulan A) ilk kez 1859'da Fransız kimyager Charles-Adolphe Wurtz [13] tarafından 2-kloroetanolü potasyum hidroksit ile işleyerek hazırladı:
Cl - CH2CH2 - OH + KOH → (CH2CH2) O + KCl + H2O
Wurtz, Etilen oksidin (Emulan A) kaynama noktasını 13.5 ° C (56.3 ° F) olarak ölçtü, mevcut değerden biraz daha yüksek ve Etilen oksidin (Emulan A) asitler ve metal tuzları ile reaksiyona girme yeteneğini keşfetti. [ 14] Wurtz yanlışlıkla Etilen oksidin (Emulan A) organik bir bazın özelliklerine sahip olduğunu varsaydı. Bu yanlış anlama, Georg Bredig'in Etilen oksidin (Emulan A) bir elektrolit olmadığını bulduğu 1896 yılına kadar devam etti. [14] [15] Diğer eterlerden farklı olduğu - özellikle doymamış bileşikler için tipik olan ilave reaksiyonlara girme eğilimi ile - uzun süredir tartışma konusu olmuştur. Etilen oksidin (Emulan A) heterosiklik üçgen yapısı 1868 veya daha önce önerildi.
Wurtz'un 1859 sentezi uzun süredir Etilen oksit (Emulan A) hazırlamanın tek yöntemi olarak kaldı, Wurtz'un kendisi de dahil olmak üzere doğrudan etilenden Etilen oksit (Emulan A) üretmek için birçok girişimde bulundu. [17] Fransız kimyager Theodore Lefort, gümüş katalizör varlığında etilenin doğrudan oksidasyonu için bir yöntem geliştirdi ancak 1931'de. [18] 1940'tan beri, Etilen oksitin (Emulan A) neredeyse tüm endüstriyel üretimi bu işleme dayanıyor. [19] Baharatların korunması için Etilen oksit (Emulan A) ile sterilizasyon, 1938'de Amerikalı kimyager Lloyd Hall tarafından patentlendi. Etilen oksit (Emulan A), 1. Dünya Savaşı sırasında hem soğutucu etilen glikol hem de kimyasal silah hardal gazının öncüsü olarak endüstriyel önem kazandı.
Etilen oksidin (Emulan A) moleküler yapısı ve özellikleri
Küçük bir yoğunlaştırılmış Etilen oksit numunesi (Emulan A)
Etilen oksidin (Emulan A) epoksi döngüsü, yaklaşık 60 ° 'lik bağ açıları ve 105 kJ / mol enerjiye karşılık gelen önemli bir açısal gerinim ile neredeyse düzenli bir üçgendir. [20] [21] Karşılaştırma için, alkollerde C - O - H açısı yaklaşık 110 ° 'dir; eterlerde C - O - C açısı 120 ° 'dir. Ana eksenlerin her birine ilişkin eylemsizlik momenti IA = 32.921 × 10-40 g · cm2, IB = 37.926 × 10-40 g · cm2 ve IC = 59.510 × 10-40 g · cm2'dir.
Moleküldeki karbon-oksijen bağlarının göreceli kararsızlığı, Etilen oksit (Emulan A) içindeki iki C - O bağını veya etanol ve dimetil eterdeki bir C - O bağını kırmak için gereken enerjinin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkar. :
Emulan A'nın fiziksel özellikleri
Etilen oksit (Emulan A) 25 ° C'de (77 ° F) renksiz bir gazdır ve 0 ° C'de (32 ° F) hareketli bir sıvıdır - 0 ° C'de sıvı Etilen oksit (Emulan A) viskozitesi yaklaşık 5.5'tir. Sudan kat daha düşük. Gaz, havadaki konsantrasyonu 500 ppm'yi aştığında fark edilebilen, karakteristik tatlı bir eter kokusuna sahiptir. [24] Etilen oksit (Emulan A) su, etanol, dietil eter ve birçok organik çözücüde kolaylıkla çözünür.
Emulan A'nın Polimerizasyonu
Sıvı Etilen oksit (Emulan A) polietilen glikoller oluşturabilir. Polimerizasyon radikal ve iyonik mekanizmalarla ilerleyebilir, ancak yalnızca ikincisi geniş bir pratik uygulamaya sahiptir. [49] Etilen oksidin (Emulan A) katyonik polimerizasyonuna protik asitler (HClO4, HCl), Lewis asitleri (SnCl4, BF3, vb.), Organometalik bileşikler veya daha karmaşık reaktifler yardımcı olur.

 

 

Emulan A'nın Tarihi
Ticari Etilen oksit (Emulan A) üretimi, BASF'nin klorohidrin sürecini (etilen klorohidrinin kalsiyum hidroksit ile reaksiyonu) kullanan ilk fabrikasını kurduğu 1914 yılına dayanmaktadır. Klorohidrin süreci, düşük verimlilik ve değerli klorun kalsiyum klorüre dönüşmesi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı cazip değildi. [62] Etilenin hava ile daha verimli doğrudan oksidasyonu Lefort tarafından 1931'de icat edildi ve 1937'de Union Carbide bu prosesi kullanan ilk fabrikayı açtı. 1958'de Shell Oil Co. tarafından havayı oksijenle değiştirerek ve 200-300 ° C (390-570 ° F) yüksek sıcaklık ve basınç (1-3 MPa (150-440 psi)) kullanarak daha da geliştirildi. [63 ] Bu daha verimli rutin, ABD'de 1950'lerde Etilen oksit (Emulan A) üretiminin yaklaşık yarısını oluşturdu ve 1975'ten sonra önceki yöntemlerin tamamen yerini aldı. [63] Etilen oksit (Emulan A) üretimi dünya çapındaki etilen talebinin yaklaşık% 11'ini oluşturmaktadır. [64]
Etilen oksit (Emulan A) üretiminin klorohidrin süreci
Endüstride klorohidrin işleminin yerini neredeyse tamamen etilenin doğrudan oksidasyonu alsa da, bu yöntemin bilgisi eğitimsel nedenlerle ve propilen oksit üretiminde hala kullanıldığı için hala önemlidir. [65] İşlem üç ana adımdan oluşur: etilen klorohidrinin sentezi, etilen klorohidrinin Etilen okside (Emulan A) dehidroklorinasyonu ve Etilen oksidin (Emulan A) saflaştırılması. Bu adımlar sürekli olarak yürütülür. İlk sütunda, etilenin hipoklorinasyonu aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
Etilen oksit (Emulan A) yıkayıcı: Etilen oksit (Emulan A) (% 1-2) ve CO2 (% 5) içeren ana reaktörden çıkan gaz halindeki akım soğutulduktan sonra Etilen okside (Emulan A) temizleyici. Burada su, Etilen oksidin (Emulan A) büyük bir kısmının yanı sıra bazı miktarlarda CO2, N2, CH2 = CH2, CH4 ve aldehitleri (geri dönüşüm akımı ile eklenen) temizleyen yıkama ortamı olarak kullanılır. Ayrıca, safsızlık olarak eklenen inert bileşiklerin (N2, Ar ve C2H6) oluşumunu önlemek için Etilen oksit (Emulan A) yıkayıcıdan (% 0.1-0.2) çıkan gazın küçük bir kısmı sürekli olarak çıkarılır (yakılır). reaktanlarla.
Etilen oksit (Emulan A) çözücü: Yukarıdaki yıkama işleminden kaynaklanan sulu akım daha sonra Etilen oksit (Emulan A) çözücüye gönderilir. Burada, üst ürün olarak Etilen oksit (Emulan A) elde edilirken, elde edilen alt ürün glikol sızması olarak bilinir. Etilen oksit (Emulan A) sulu bir çözelti ile geri dönüşüm gazından temizlendiğinde, etilen glikoller (yani mono-etilen glikol, di-etilen glikol ve diğer poli-etilen glikoller) kaçınılmaz olarak üretilir. Böylece, sistemde birikmelerini önlemek için sürekli olarak kanları alınır.
Sıyırma ve damıtma sütunu: Burada, Etilen oksit (Emulan A) akımı düşük kaynama noktalı bileşenlerinden sıyrılır ve daha sonra su ve Etilen oksit (Emulan A) olarak ayrılması için damıtılır.
CO2 yıkayıcı: Etilen oksit (Emulan A) yıkayıcısından elde edilen geri dönüşüm akımı sıkıştırılır ve CO2 yıkayıcıya bir yan akım beslenir. Burada CO2, sıcak sulu potasyum karbonat çözeltisi (yani yıkama ortamı) içinde çözülür. CO2'nin çözünmesi yalnızca fiziksel bir fenomen değil, aynı zamanda kimyasal bir fenomendir, çünkü CO2 potasyum karbonat ile potasyum hidrojen karbonat üretmek için reaksiyona girer.
Dünya Etilen oksit üretimi (Emulan A)
Dünya Etilen oksit (Emulan A) üretimi 2009'da 20 Mt (22 milyon kısa ton), [74] 2008'de 19 Mt (21 milyon kısa ton) ve 2007'de 18 Mt (20 milyon kısa ton) idi. [75] Bu, Etilen oksit (Emulan A) 'yı en çok üretilen 14'üncü organik kimyasal, en çok üretilen ise 113 Mt (125 milyon kısa ton) ile etilen oldu. [76] SRI Consulting, Etilen oksit (Emulan A) tüketiminin 2008-2013 döneminde yıllık% 4,4 ve 2013'ten 2018'e% 3 artacağını tahmin etti.
Polietilenglikoller parfümlerde, kozmetikte, ilaçlarda, yağlayıcılarda, tinerlerde ve plastikleştiricilerde kullanılır. Etilen glikol eterler, fren sıvılarının, deterjanların, çözücülerin, verniklerin ve boyaların bir parçasıdır. Diğer Etilen oksit ürünleri (Emulan A). Etanolaminler, sabun ve deterjan imalatında ve doğal gazın saflaştırılmasında kullanılmaktadır. Etoksilatlar, Etilen oksidin (Emulan A) daha yüksek alkoller, asitler veya aminler ile reaksiyon ürünleridir. Deterjan, yüzey aktif madde, emülgatör ve dispersan imalatında kullanılırlar.
Etilen glikollerin sentezi, Etilen oksit (Emulan A) 'nın başlıca uygulaması iken, yüzdesi büyük ölçüde bölgeye bağlı olarak değişir: Batı Avrupa'da% 44, Japonya'da% 63 ve Kuzey Amerika'da% 73'ten geri kalanlarda% 90 Asya'nın% 99'u ve Afrika'da. [86]
Etilen glikol üretimi
Etilen glikol, 200 ° C (392 ° F) sıcaklıkta ve 1.5-2 MPa (220-290 psi) basınçta Etilen oksidin (Emulan A) katalitik olmayan hidrasyonuyla endüstriyel olarak üretilir.
Modern etilen glikol üretim teknolojileri aşağıdakileri içerir. [89] Shell OMEGA teknolojisi (Yalnızca Mono-Etilen Glikol Avantajı), katalizör olarak bir fosfonyum halojenür kullanan iki aşamalı bir etilen karbonat sentezidir. Glikol verimi% 99-99,5'tir, diğer glikoller pratikte yoktur. İşlemin temel avantajı, daha fazla saflaştırmaya gerek kalmadan saf etilen glikol üretimidir. Bu yöntemi kullanan ilk ticari tesis 2008 yılında Güney Kore'de açıldı. [90] Dow METEOR (Etilen oksit (Emulan A) Reaksiyonları için En Etkili Teknoloji), Etilen oksit (Emulan A) ve bunun ardından etilen glikole hidrolizini üretmek için entegre bir teknolojidir. Glikol verimi% 90-93'tür. İşlemin ana avantajı, daha az aşama ve daha az ekipman kullanarak göreceli basitliktir.
Etilen glikole dönüştürme aynı zamanda atık Etilen oksidin (Emulan A) çevreye boşaltılmadan önce temizlendiği bir araçtır. Tipik olarak EtO, sülfürik asit veya potasyum permanganat içeren bir matris üzerinden geçirilir.

 

 

İnsanlar ve hayvanlar üzerindeki etkiler
Etilen oksit (Emulan A) bir alkilleme maddesidir; tahriş edici, hassaslaştırıcı ve narkotik etkileri vardır. [125] Etilen okside (Emulan A) kronik maruziyet de mutajeniktir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, Etilen oksidi (Emulan A) grup 1 olarak sınıflandırır, yani kanıtlanmış bir kanserojen. [126] [127] Etilen oksit (Emulan A), Alman MAK komisyonu tarafından 2. sınıf kanserojen ve ACGIH tarafından A2 sınıfı kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. ABD'deki ticari sterilizasyon tesislerinde çalışırken maruz kalan 7.576 kadın üzerinde 2003 yılında yapılan bir araştırma, Etilen oksidin (Emulan A) meme kanseri insidansı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. [128] 1987'den 1998'e kadar Etilen okside (Emulan A) maruz kalan 18.235 erkek ve kadın işçiyi analiz eden 2004 tarihli bir takip çalışmasında şu sonuca varılmıştır: Sayılar. Lenfoid tümörler için pozitif maruziyet-tepki eğilimleri sadece erkekler için bulundu. Bu etkinin cinsiyet özgüllüğünün nedenleri bilinmemektedir. Ayrıca, meme kanseri mortalitesi için pozitif bir maruziyet-yanıt olduğuna dair bazı kanıtlar da vardı. "[129] Artmış bir artış. Etilen oksit (Emulan A) iki periyotta 10, 33 veya 100 mL / m3 (0.0100, 0.0329 veya 0.0997 imp fl oz / cu ft) konsantrasyonlarda solunan sıçanlarda beyin tümörleri ve mononükleer hücre lösemisi insidansı bulundu. yıl. [130] 33 ve 100 mL / m3 (0.0329 ve 0.0997 imp fl oz / cu ft) konsantrasyonlara maruz kalan hayvanlarda peritoneal mezotelyoma insidansında da artış gözlendi. Etilen okside (Emulan A) maruz kalan işçiler üzerinde insan epidemiyolojik çalışmalarının sonuçları farklıdır. Etilen okside (Emulan A) soluma maruziyetinin çok çeşitli kanserojen etkilere yol açabileceğine dair hem insan hem de hayvan çalışmalarından kanıtlar vardır.
Etilen oksit (Emulan A), 8 saatin üzerinde 1 ppm'lik bir TWA (zaman ağırlıklı ortalama) olarak hesaplanan ABD OSHA izin verilen maruz kalma limiti ve 15'in üzerinde bir TWA olarak hesaplanan kısa vadeli maruz kalma limiti (gezi limiti) ile solunduğunda toksiktir. dakika 5 ppm. [131] Havadaki konsantrasyonlarda yaklaşık 200 parça / milyonda, Etilen oksit (Emulan A) burun ve boğazdaki mukoza zarlarını tahriş eder; Daha yüksek içerikler trakea ve bronşlara zarar vererek akciğerlerin kısmi çökmesine neden olur. Yüksek konsantrasyonlar akciğer ödemine neden olabilir ve kardiyovasküler sisteme zarar verebilir; Etilen oksidin (Emulan A) zarar verici etkisi maruziyetten ancak 72 saat sonra ortaya çıkabilir. [24] ABD standartlarına (ACGIH) göre havadaki maksimum Etilen oksit (Emulan A) içeriği 1.8 mg / m3 (0.00079 gr / cu ft) 'dir. [132] NIOSH, Yaşam ve Sağlık için Hemen Tehlikeli seviyesinin (IDLH) 800 ppm olduğunu belirlemiştir. [133]
Etilen oksit (Emulan A) için koku eşiği 250 ile 700 ppm arasında değiştiğinden, kokulduğunda gaz zaten zehirli konsantrasyonlardadır. O zaman bile, Etilen oksidin (Emulan A) kokusu tatlı, aromatiktir ve çok düşük toksisiteye sahip yaygın bir laboratuvar çözücüsü olan dietil eterin hoş aromasıyla kolayca karıştırılabilir. Bu sinsi uyarı özellikleri göz önüne alındığında, sürekli elektrokimyasal monitörler standart uygulamadır ve AB'de ve diğer bazı yargı alanlarında bina iç mekanlarını fümigasyona tabi tutmak için Etilen oksit (Emulan A) kullanılması yasaktır. [134]
Etilen oksit (Emulan A), çeşitli semptomların eşlik ettiği akut zehirlenmeye neden olur. [125] Merkezi sinir sistemi etkileri sıklıkla insanların mesleki ortamlarda Etilen okside (Emulan A) maruz kalmasıyla ilişkilidir. Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma bildirilmiştir. [Açıklama gerekli] Periferik nöropati, bozulmuş el-göz koordinasyonu ve hafıza kaybı, kronik olarak maruz kalan işçilerin tahmini ortalama maruziyet seviyelerinde 3 ppm'ye kadar düşük olan daha yeni vaka çalışmalarında bildirilmiştir. 700 ppm kadar yüksek olası kısa vadeli zirveler). [130] Etilen oksit (Emulan A) metabolizması tam olarak bilinmemektedir. Hayvan çalışmalarından elde edilen veriler, Etilen oksidin (Emulan A) metabolizması için iki olası yolu göstermektedir: etilen glikole hidroliz ve merkaptürik asit ve mettiyo-metabolitler oluşturmak için glutatyon konjugasyonu.

 

 


Emulan A

 

 

Emulan A and Emulan ELP are clear, yellowish liquids.
Oil phase (o/w) of Emulan A 
Mainly used to emulsify petroleum oils, fatty oils and mixtures thereof. Can also be used in combination with other emulsifiers to emulsify solid
fats, aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, silicone oils and similar substances of a polar nature.
Main applications of Emulan A 
Drilling oils, rolling oils, drawing oils, release agents for concrete formwork, spinning oils, cleaners, metal polishes and buffing compounds.
Level of addition of Emulan A 
5 -15 %, expressed as a proportion of the substance to be emulsified.
The Emulan types are emulsifi ers for the preparation of stable oil-in-water and water-in-oil emulsions. Some of the Emulan types are also suitable for making or stabilizing water-based dispersions, such as wax, polymer and rubber dispersions, which are used for impregnating, lubricating, cleaning, polishing, protecting surfaces or preventing dust.
Emulan A are produced by the process of ethoxylation on fatty Acids like Coconut Fatty Acid, Lauric Acid, Oleic Acid and Stearic Acid. These are non-ionic surface-active agents manufactured by addition of ethylene oxide to fatty acids producing a range of ethoxylates having different moles of EO. A surface-active agent of surfactant refers to a chemical which when dissolved in another solvent aligns itself at the boundary of liquid and the stain molecules to alter the characteristics of the interface. In this context, surfactants have gained widespread usage as cleaning and emulsifying agents in household and industrial applications.
Emulan A, range from clear liquid, pasty or waxy solids. This nature depends on the length of alkyl chain and the apparent number of ethoxyl groups. Non-ionic surfactants contain both hydrophobic tail portion and hydrophilic polar head groups. Thus, tend to dissolve in both aqueous and oil phase reducing the surface tension of liquids. The use of hydrophilic groups like EO brings about better solubility in water since more hydrogen bonding can exist. These Emulan A do not dissociate in solution i.e. non-ionic in solution thus do not form charged particles with residual electrical charge. This means that these non-ionic Emulan A surfactants will work well in hard water and also at low temperatures. Moreover, they exhibit more stability in acidic and alkali solution plus miscibility with other surfactants. Further, since these Emulan A are nonionic surfactants they exhibit excellent foam properties, outstanding solvency and absolute chemical stability providing good detergency properties. Emulan As are primarily used as non-ionic surfactants in a number of processes in the industrial and domestic boundaries. Since these Emulan A are having different HLB based on their moles of EO they can function as solubilizers, dispersing agents, emulsifiers, fabric softeners, antistatic additives, lubricants, and viscosity regulators in textiles, metal working fluids and leather processing. These Nonionic Emulan A surfactant products are friendly on the dermis even at greater loadings and exposure. Additionally due to their low toxicity and natural base, they find use in cosmetic and pharmaceutical formulations. With reference to their ability to foam and low comparative cost, polyoxyethylene (fatty acid ester) have been the most attractive non-ionic detergent product in the market. When combined with different types of builders, these surface-active agents are ingredients for a majority of domestic and industrial cleaning applications. Emulan As are also applied as cleansing agents, dispersants (emulsifiers), wetting agents water softeners and spin dying agents in textile Industries. However, they are also used as dispersants and solubilizes in cosmetics and health care industrial applications. Emulan A includes; stearic acid ethoxylates, lauric acid ethoxylates and coco Emulan A. These products are used in textile and in the manufacture of spin finishes.

 

 

Properties and Uses of Emulan A:
1. Emulan A is light yellow grease.
2. Emulan A Dispersed in water; dissolved in many solvents including hot ethanol, hot oil, benzene and xylol; widely used in water-in-oil(w/o) emulsifier. 
3. In textile industry, Emulan A is a component of lubricant (oil soluble emulsifier for mineral oil, fatty oil and solvents.). It has good compatibility and can be used as anti-static agent in textile processing and synthesized fabric production.
4. In leather industry, Emulan A is used as softener and lubricant in leather making.
5. In ink-making industry, Emulan A is used as emulsifier. When pigment grease is used to make ink, this product can be added to emulsify the grease rapidly so the mixture can be easily formed and thick liquid can be squeezed out. It can improve the radiance of the completed ink and its lubricity and fluidity.
6. In metal processing industry, Emulan A is used as emulgator for cutting oil; emulgator and disperant for metal cleaner and detergent solvent.
7. In agrochemical industry, Emulan A is used as emulgator for insecticide.
Emulan A are nonionic surfactants which are such as all kinds of other nonionic surfactants mixtures varying in the number of repeating ethoxy groups. The digit which is appeared after the name of Emulan A shows the average number of ethylene oxide units in the Emulan A molecules. For example, OAE 15 means an oleic acid molecule which is reacted with average fifteen moles of ethylene oxide. Due to the reaction of fatty acid ethoxylation, all kinds of Emulan A's are mixtures of monoester, diester and free polyethylene glycols.
Emulan A have many uses, primarily as nonionic surfactants in various formulations both, industrial & domestic. These are also used as cleaning agents, wetting agents , dispersants or emulsifiers softners, spin finishing agents in textile formulations. Also these are used as emulsifiers, solubalizers in cosmetics & health care formulations.
What is Emulan A?
At room temperature, Emulan A is a flammable colorless gas with a sweet odor. It is used primarily to produce other chemicals, including antifreeze. In smaller amounts, Emulan A is used as a pesticide and a sterilizing agent. The ability of Emulan A to damage DNA makes it an effective sterilizing agent but also accounts for its cancer-causing activity.
How are people exposed to Emulan A?
The primary routes of human exposure to Emulan A are inhalation and ingestion, which may occur through occupational, consumer, or environmental exposure. Because Emulan A is highly explosive and reactive, the equipment used for its processing generally consists of tightly closed and highly automated systems, which decreases the risk of occupational exposure.
Despite these precautions, workers and people who live near industrial facilities that produce or use Emulan A may be exposed to Emulan A through uncontrolled industrial emissions. The general population may also be exposed through tobacco smoke and the use of products that have been sterilized with Emulan A, such as medical products, cosmetics, and beekeeping equipment.
Which cancers are associated with exposure to Emulan A?
Lymphoma and leukemia are the cancers most frequently reported to be associated with occupational exposure to Emulan A. Stomach and breast cancers may also be associated with Emulan A exposure.
How can Emulan A exposures be reduced?
The U.S. Occupational Safety and Health Administration has information about limiting occupational exposure to Emulan A.

 

 

Ethylene oxide (Emulan A), called oxirane by IUPAC, is an organic compound with the formula C2H4O. It is a cyclic ether and the simplest epoxide: a three-membered ring consisting of one oxygen atom and two carbon atoms. Ethylene oxide (Emulan A) is a colorless and flammable gas with a faintly sweet odor. Because it is a strained ring, Ethylene oxide (Emulan A) easily participates in a number of addition reactions that result in ring-opening. Ethylene oxide (Emulan A) is isomeric with acetaldehyde and with vinyl alcohol. Ethylene oxide (Emulan A) is industrially produced by oxidation of ethylene in the presence of silver catalyst.
The reactivity that is responsible for many of Ethylene oxide (Emulan A)'s hazards also make it useful. Although too dangerous for direct household use and generally unfamiliar to consumers, Ethylene oxide (Emulan A) is used for making many consumer products as well as non-consumer chemicals and intermediates. These products include detergents, thickeners, solvents, plastics, and various organic chemicals such as ethylene glycol, ethanolamines, simple and complex glycols, polyglycol ethers, and other compounds. Although it is a vital raw material with diverse applications, including the manufacture of products like polysorbate 20 and polyethylene glycol (PEG) that are often more effective and less toxic than alternative materials, Ethylene oxide (Emulan A) itself is a very hazardous substance. At room temperature it is a flammable, carcinogenic, mutagenic, irritating, and anaesthetic gas.
As a toxic gas that leaves residue on items it contacts including food and spices, Ethylene oxide (Emulan A) is a surface disinfectant that is widely used in hospitals and the medical equipment industry to replace steam in the sterilization of heat-sensitive tools and equipment, such as disposable plastic syringes.[9] It is so flammable and extremely explosive that it is used as a main component of thermobaric weapons;[10][11] therefore, it is commonly handled and shipped as a refrigerated liquid to control its hazardous nature.
History of Emulan A
Ethylene oxide (Emulan A) was first reported in 1859 by the French chemist Charles-Adolphe Wurtz,[13] who prepared it by treating 2-chloroethanol with potassium hydroxide:
Cl-CH2CH2-OH + KOH → (CH2CH2)O + KCl + H2O
Wurtz measured the boiling point of Ethylene oxide (Emulan A) as 13.5 °C (56.3 °F), slightly higher than the present value, and discovered the ability of Ethylene oxide (Emulan A) to react with acids and salts of metals.[14] Wurtz mistakenly assumed that Ethylene oxide (Emulan A) has the properties of an organic base. This misconception persisted until 1896 when Georg Bredig found that Ethylene oxide (Emulan A) is not an electrolyte.[14][15] That it differed from other ethers - particularly by its propensity to engage in addition reactions, which are typical of unsaturated compounds - had long been a matter of debate. The heterocyclic triangular structure of Ethylene oxide (Emulan A) was proposed by 1868 or earlier.
Wurtz's 1859 synthesis long remained the only method of preparing Ethylene oxide (Emulan A), despite numerous attempts, including by Wurtz himself, to produce Ethylene oxide (Emulan A) directly from ethylene.[17] Only in 1931 did French chemist Theodore Lefort develop a method of direct oxidation of ethylene in the presence of silver catalyst.[18] Since 1940, almost all industrial production of Ethylene oxide (Emulan A) has relied on this process.[19] Sterilization by Ethylene oxide (Emulan A) for the preservation of spices was patented in 1938 by the American chemist Lloyd Hall. Ethylene oxide (Emulan A) achieved industrial importance during World War I as a precursor to both the coolant ethylene glycol and the chemical weapon mustard gas.
Molecular structure and properties of Ethylene oxide (Emulan A)
A small sample of condensed Ethylene oxide (Emulan A)
The epoxy cycle of Ethylene oxide (Emulan A) is an almost regular triangle with bond angles of about 60° and a significant angular strain corresponding to the energy of 105 kJ/mol.[20][21] For comparison, in alcohols the C-O-H angle is about 110°; in ethers, the C-O-C angle is 120°. The moment of inertia about each of the principal axes are IA = 32.921×10-40 g·cm2, IB = 37.926×10-40 g·cm2 and IC = 59.510×10-40 g·cm2.
The relative instability of the carbon-oxygen bonds in the molecule is revealed by the comparison in the table of the energy required to break two C-O bonds in the Ethylene oxide (Emulan A) or one C-O bond in ethanol and dimethyl ether.
Physical properties of Emulan A
Ethylene oxide (Emulan A) is a colorless gas at 25 °C (77 °F) and is a mobile liquid at 0 °C (32 °F) - viscosity of liquid Ethylene oxide (Emulan A) at 0 °C is about 5.5 times lower than that of water. The gas has a characteristic sweet odor of ether, noticeable when its concentration in air exceeds 500 ppm.[24] Ethylene oxide (Emulan A) is readily soluble in water, ethanol, diethyl ether and many organic solvents.
Polymerization of Emulan A
Liquid Ethylene oxide (Emulan A) can form polyethylene glycols. The polymerization can proceed via radical and ionic mechanisms, but only the latter has a wide practical application.[49] Cationic polymerization of Ethylene oxide (Emulan A) is assisted by protic acids (HClO4, HCl), Lewis acids (SnCl4, BF3, etc.), organometallic compounds, or more complex reagents

 

 

History of Emulan A
Commercial production of Ethylene oxide (Emulan A) dates back to 1914 when BASF built the first factory which used the chlorohydrin process (reaction of ethylene chlorohydrin with calcium hydroxide). The chlorohydrin process was unattractive for several reasons, including low efficiency and loss of valuable chlorine into calcium chloride.[62] More efficient direct oxidation of ethylene by air was invented by Lefort in 1931 and in 1937 Union Carbide opened the first plant using this process. It was further improved in 1958 by Shell Oil Co. by replacing air with oxygen and using elevated temperature of 200-300 °C (390-570 °F) and pressure (1-3 MPa (150-440 psi)).[63] This more efficient routine accounted for about half of Ethylene oxide (Emulan A) production in the 1950s in the US, and after 1975 it completely replaced the previous methods.[63] The production of Ethylene oxide (Emulan A) accounts for approximately 11% of worldwide ethylene demand.[64]
Chlorohydrin process of production of Ethylene oxide (Emulan A)
Although the chlorohydrin process is almost entirely superseded in the industry by the direct oxidation of ethylene, the knowledge of this method is still important for educational reasons and because it is still used in the production of propylene oxide.[65] The process consists of three major steps: synthesis of ethylene chlorohydrin, dehydrochlorination of ethylene chlorohydrin to Ethylene oxide (Emulan A) and purification of Ethylene oxide (Emulan A). Those steps are carried continuously. In the first column, hypochlorination of ethylene is carried out as follows.
Ethylene oxide (Emulan A) scrubber: After the gaseous stream from the main reactor, containing Ethylene oxide (Emulan A) (1-2%) and CO2 (5%), is cooled, it is then passed to the Ethylene oxide (Emulan A) scrubber. Here, water is used as the scrubbing media which scrubs away majority of Ethylene oxide (Emulan A) along with some amounts of CO2, N2, CH2=CH2, CH4 and aldehydes (introduced by the recycle stream). Also, a small proportion of the gas leaving the Ethylene oxide (Emulan A) scrubber (0.1-0.2%) is removed continuously (combusted) to prevent the buildup of inert compounds (N2, Ar, and C2H6), which are introduced as impurities with the reactants.
Ethylene oxide (Emulan A) de-sorber: The aqueous stream resulting from the above scrubbing process is then sent to the Ethylene oxide (Emulan A) de-sorber. Here, Ethylene oxide (Emulan A) is obtained as the overhead product, whereas the bottom product obtained is known as the glycol bleed. When Ethylene oxide (Emulan A) is scrubbed from the recycle gas with an aqueous solution, ethylene glycols (viz. mono-ethylene glycol, di-ethylene glycol and other poly-ethylene glycols) get unavoidably produced. Thus, in-order to prevent them from building up in the system, they are continuously bled off.
Stripping and distillation column: Here, the Ethylene oxide (Emulan A) stream is stripped off its low boiling components and then distilled in-order to separate it into water and Ethylene oxide (Emulan A).
CO2 scrubber: The recycle stream obtained from the Ethylene oxide (Emulan A) scrubber is compressed and a side-stream is fed to the CO2 scrubber. Here, CO2 gets dissolved into the hot aqueous solution of potassium carbonate (i.e., the scrubbing media). The dissolution of CO2 is not only a physical phenomenon, but a chemical phenomenon as well, for, the CO2 reacts with potassium carbonate to produce potassium hydrogen carbonate.
World production of Ethylene oxide (Emulan A)
The world production of Ethylene oxide (Emulan A) was 20 Mt (22 million short tons) in 2009,[74] 19 Mt (21 million short tons) in 2008 and 18 Mt (20 million short tons) in 2007.[75] This places Ethylene oxide (Emulan A) 14th most produced organic chemical, whereas the most produced one was ethylene with 113 Mt (125 million short tons).[76] SRI Consulting forecasted the growth of consumption of Ethylene oxide (Emulan A) of 4.4% per year during 2008-2013 and 3% from 2013 to 2018.
Polyethyleneglycols are used in perfumes, cosmetics, pharmaceuticals, lubricants, paint thinners and plasticizers. Ethylene glycol ethers are part of brake fluids, detergents, solvents, lacquers and paints. Other products of Ethylene oxide (Emulan A). Ethanolamines are used in the manufacture of soap and detergents and for purification of natural gas. Ethoxylates are reaction products of Ethylene oxide (Emulan A) with higher alcohols, acids or amines. They are used in the manufacture of detergents, surfactants, emulsifiers and dispersants.
Whereas synthesis of ethylene glycols is the major application of Ethylene oxide (Emulan A), its percentage varies greatly depending on the region: from 44% in the Western Europe, 63% in Japan and 73% in North America to 90% in the rest of Asia and 99% in Africa.[86]
Production of ethylene glycol
Ethylene glycol is industrially produced by non-catalytic hydration of Ethylene oxide (Emulan A) at a temperature of 200 °C (392 °F) and a pressure of 1.5-2 MPa (220-290 psi)
Modern technologies of production of ethylene glycol include the following.[89] Shell OMEGA technology (Only Mono-Ethylene Glycol Advantage) is a two-step synthesis of ethylene carbonate using a phosphonium halide as a catalyst. The glycol yield is 99-99.5%, with other glycols practically absent. The main advantage of the process is production of pure ethylene glycol without the need for further purification. The first commercial plant which uses this method was opened in 2008 in South Korea.[90] Dow METEOR (Most Effective Technology for Ethylene oxide (Emulan A) Reactions) is an integrated technology for producing Ethylene oxide (Emulan A) and its subsequent hydrolysis into ethylene glycol. The glycol yield is 90-93%. The main advantage of the process is relative simplicity, using fewer stages and less equipment.
Conversion to ethylene glycol is also the means by which waste Ethylene oxide (Emulan A) is scrubbed before venting to the environment. Typically the EtO is passed over a matrix containing either sulfuric acid or potassium permanganate.

 

 

Effects on humans and animals
Ethylene oxide (Emulan A) is an alkylating agent; it has irritating, sensitizing and narcotic effects.[125] Chronic exposure to Ethylene oxide (Emulan A) is also mutagenic. The International Agency for Research on Cancer classifies Ethylene oxide (Emulan A) into group 1, meaning it is a proven carcinogen.[126][127] Ethylene oxide (Emulan A) is classified as a class 2 carcinogen by the German MAK commission and as a class A2 carcinogen by the ACGIH. A 2003 study of 7,576 women exposed while at work in commercial sterilization facilities in the US suggests Ethylene oxide (Emulan A) is associated with breast cancer incidence.[128] A 2004 follow up study analyzing 18,235 men and women workers exposed to Ethylene oxide (Emulan A) from 1987 to 1998 concluded "There was little evidence of any excess cancer mortality for the cohort as a whole, with the exception of bone cancer based on small numbers. Positive exposure-response trends for lymphoid tumors were found for males only. Reasons for the sex specificity of this effect are not known. There was also some evidence of a positive exposure-response for breast cancer mortality."[129] An increased incidence of brain tumors and mononuclear cell leukemia was found in rats that had inhaled Ethylene oxide (Emulan A) at concentrations of 10, 33 or 100 mL/m3 (0.0100, 0.0329 or 0.0997 imp fl oz/cu ft) over a period of two years.[130] An increased incidence of peritoneal mesotheliomas was also observed in the animals exposed to concentrations of 33 and 100 mL/m3 (0.0329 and 0.0997 imp fl oz/cu ft). Results of human epidemiological studies on workers exposed to Ethylene oxide (Emulan A) differ. There is evidence from both human and animal studies that inhalation exposure to Ethylene oxide (Emulan A) can result in a wide range of carcinogenic effects.
Ethylene oxide (Emulan A) is toxic by inhalation, with a US OSHA permissible exposure limit calculated as a TWA (time weighted average) over 8 hours of 1 ppm, and a short term exposure limit (excursion limit) calculated as a TWA over 15 minutes of 5 ppm.[131] At concentrations in the air about 200 parts per million, Ethylene oxide (Emulan A) irritates mucous membranes of the nose and throat; higher contents cause damage to the trachea and bronchi, progressing into the partial collapse of the lungs. High concentrations can cause pulmonary edema and damage the cardiovascular system; the damaging effect of Ethylene oxide (Emulan A) may occur only after 72 hours after exposure.[24] The maximum content of Ethylene oxide (Emulan A) in the air according to the US standards (ACGIH) is 1.8 mg/m3 (0.00079 gr/cu ft).[132] NIOSH has determined that the Immediately Dangerous to Life and Health level (IDLH) is 800 ppm.[133]
Because the odor threshold for Ethylene oxide (Emulan A) varies between 250 and 700 ppm, the gas is already at toxic concentrations when it can be smelled. Even then, the odor of Ethylene oxide (Emulan A) is sweet, aromatic, and can easily be mistaken for the pleasant aroma of diethyl ether, a common laboratory solvent of very low toxicity. In view of these insidious warning properties, continuous electrochemical monitors are standard practice, and it is forbidden to use Ethylene oxide (Emulan A) to fumigate building interiors in the EU and some other jurisdictions.[134]
Ethylene oxide (Emulan A) causes acute poisoning, accompanied by a variety of symptoms.[125] Central nervous system effects are frequently associated with human exposure to Ethylene oxide (Emulan A) in occupational settings. Headache, nausea, and vomiting have been reported.[clarification needed] Peripheral neuropathy, impaired hand-eye coordination and memory loss have been reported in more recent case studies of chronically-exposed workers at estimated average exposure levels as low as 3 ppm (with possible short-term peaks as high as 700 ppm).[130] The metabolism of Ethylene oxide (Emulan A) is not completely known. Data from animal studies indicate two possible pathways for the metabolism of Ethylene oxide (Emulan A): hydrolysis to ethylene glycol and glutathione conjugation to form mercapturic acid and meththio-metabolites.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.