1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

Petrol Sülfonat ( Petrolyum Sülfonat)


Sodyum petrol sülfonatlar, kesme sıvısı, hidrolik sıvılar, metal işleme yağlayıcıları için kullanılan emülsifiye edilebilir yağlama bileşimlerinin formüle edilmesinde birincil emülsiyonlaştırıcılar olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Sodium Petroleum Sufonate; Sodyum Petrol Sülfonat; sodyum petrolyum sülfonat; SPS; sodyumpetrolyumsülfonat.


Eşanlamlılar: yağda çözünür petrol sülfonatlar, sodyum tuzları; petrol sülfonik asitler, sodyum tuzları; sodyum petrol sülfonat; sülfonatlı petrol, sodyum tuzu; sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları

Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları; Ajan Adı: Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları; CAS Numarası: 68608-26-4

Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları
Eşanlamlılar: SodiuM petrol; Sodyum petrol T702; SODYUM PETROLEUM SÜLFONİK ASİTLER; Sodyum Petrol sülfonat T702; SÜLFONİKASİTLER, PETROL, SODYUM TUZLARI; Petrol sülfonik asitler sodyum tuzları; Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları; Sülfonsüren 470 g / mol; Sulfonsuren, Erdl-, Natriumsalze, eldivenler


Görünen Ad: Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları
EC Numarası: 271-781-5
EC Adı: Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları
CAS Numarası: 68608-26-4
IUPAC Adı: Petrol, C10 ila 47 doymuş doğrusal alkaril türevli siklopentan sikloheksanbenzen sülfonik asit ve C10 ila 47 doymuş doğrusal alkaril türevli siklopentan fenobenzen sülfonik asit sodyum tuzlarının karışımı


GİRİŞ:
Sodyum Hidroksit ile nötralize edilen baz yağın sülfonatlanmasından elde edilir. Ürün temel olarak Yüzey Aktif Ajan, Sıvıların Emülsifikasyonu ve Dağılımı, Sıvı - Katı Sistemin Islanması ve Dağılımı, Pas ve Korozyonun Engellenmesi, Katıların Dağılımı ve Islatılması olarak çalışır.

UYGULAMA:
Çözünür Kesme Yağları, Çözünür Kesme Yağları Emülgatörleri, Pas Önleyiciler, Deri Kimyasalları, Yağ Likörü, Metal İşlem Kimyasalları, Metal işleme sıvısı, Tel çekme yağları, Korozyon inhibitörleri, Koruyucu kaplamalar, Yağ alma maddesi, Yakıt katkı maddesi imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağlama yağı katkı maddesi, Tekstil Yardımcı Maddeleri, cevher Flotasyon Kimyasalları, Mürekkepler vb. Bu ürün Yağ ve Çözücü ile karışabilir.

Eş anlamlılar: Mineral yağ sülfonik asitler, sodyum tuzları; Yağda çözünür petrol sülfonat, sodyum tuzu; Yağda çözünür petrol sülfonatlar, sodyum tuzları; Petrol sülfonik asit, monosodyum tuzu; Petrol sülfonik asit, sodyum tuzu; Petrol sülfonik asitler, sodyum tuzları; Petrol sülfonat, sodyum tuzu; Sülfonlanmış petrol sabunu; Sülfonatlanmış petrol, sodyum tuzu; Sodyum petrol sülfonat;
Kategori: Petrol Rafineri Kalıntıları
Tanım: Hafif petrol kokusu olan kahverengi viskoz sıvı; [AIC MSDS]
Kaynaklar / Kullanımlar: Temel kimya endüstrisinde ve metallerin çıkarılması, rafine edilmesi ve işlenmesinde kullanılır; [IUCLID] Petrol katkı maddesi alkaril sülfonatlar: Yüksek derecede rafine yağlama baz yağında üretilir ve asla izole edilmez; Petrol baz stoklarında katkı maddesi olarak kullanılır (daha sonra bitmiş yağ karışımlarına işlenecekleri yağ karıştırıcılarına satılır); Gıda dışı pestisit ürünlerinde inert bir bileşen olarak kullanımına izin verilmiştir; Metal işleme sıvıları, motor yağları, yakıt katkı maddeleri ve korozyon önleyici bileşiklerde yüzey aktif maddeler ve pas önleyici olarak kullanılır.
Yorumlar: Petrol katkı maddesi alkaril sülfonatlar: Grubun üyeleri ve destekleyici bileşikler, hayvan çalışmalarında düşük akut oral toksisite göstermiştir; Tavşanların 28 günlük dermal çalışmalarında vücut ağırlıklarının azalmasına, histopatolojik değişikliklere (testis ve karaciğer) ve hematolojide değişikliklere neden olur; [EPA ChAMP] Cildi, gözü ve solunum yolunu ciddi şekilde tahriş eder; [ICSC] Hafif ila orta derecede cilt ve gözü tahriş edicidir; [AIC MSDS]

Petrol sülfonat, beyaz yağ ile birlikte, geleneksel olarak rafinatın dumanlı sülfürik asit ile işlenmesinden ticari olarak üretilir. Metal işleme uygulamalarında kullanılmıştır.


Sodyum hidroksit ile nötralize edilmiş özel ithal baz yağların sülfonasyonundan elde edilen Sodyum Petrol Sülfonat ile müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz.
Sodyum Petrol Sülfonat, bileşimde doğrudur ve yağlar ve çözücülerle karışabilir. Yüksek raf ömrü için düşünülen bu katkı maddesi, farklı iklim koşullarında kararlıdır ve yüzey aktif madde olarak çalışır.

Uygulama:

Çözünür kesme yağları
Çözünür kesme yağlarının emülgatörleri
Pas önleyici,
Deri kimyasalları
Yağlı likör
Metal işleme kimyasalları
Tekstil yardımcıları
Mürekkepler

Sodyum Petrol Sülfonat
ATAMAN KİMYA, Sodyum Petrol Sülfonatlar ithalat ve ihracatçısıdır. Sodyum Petrol sülfonatların yanı sıra, yağlayıcı katkı maddeleri ve bileşenleri ürün portföyümüzde bulunmaktadır.
Ayrıca diğer petrol sülfonatlar, Petrol Sülfonatlar, Kalsiyum, Magnezyum Petrol Sülfonat, Baryum Petrol sülfonatlar, TBN güçlendirici, motor yağı katkı maddeleri, hidrolik Yağ katkıları, dişli yağı katkı maddeleri, aşınma önleyici maddeler, dağıtıcı, deterjanlar, antioksidanlar, aşırı basınç katkı maddeleri ve yağlama yağı harmanlama ve yağlama yağı harmanlama işlemleri için çok çeşitli yağlayıcı katkı maddeleri de satışını yaptığımız ürünler arasındadır.


ATAMAN CHEMICALS’ın sodyum sülfonatlarının kullanımı güvenlidir ve geçerli endüstri standartlarına göre üretilir.
Sodyum Petrol Sülfonat, madeni yağ harmanlama prosesleri için müşterilerin farklı gereksinimlerine uyacak şekilde çeşitli tiplerde mevcuttur.

ATAMAN CHEMICALS'ın Sodyum Petrol Sülfonatı, seçilmiş endüstriyel ve metal işleme uygulamalarında ağırlıkça % 10 ile % 22 arasında değişen konsantrasyonlarda kullanılır. 
Sodyum Petrol Sülfonat (SLS) etkilidir ve ayrıca kuru baskı mürekkebi, temizleme solventleri ve petrol kuyusu sondaj sıvılarında kullanılır.

ATAMAN CHEMICALS’ın Sodyum Petrol Sülfonatlarının Uygulama Alanları:
Metal işleme Sıvıları için Sodyum Petrol Sülfonat
Sodyum Petrol Sülfonat


ATAMAN CHEMICALS’ın Korozyon Önleyici Bileşikler için Sodyum Petrol Sülfonatı:
Yüksek moleküler ağırlıklı sodyum petrol sülfonatlar mükemmel nem bariyerleri sağlar ve metal yüzeylere yapışır.
Yüksek Moleküler ağırlıklı SPS, petrol yağları, vakslar, petrol ve çeşitli sentetik malzemeler ile birleştirilebilir ve bitmiş ürünler, koruyucu yağlar ve otomotiv pas önleyici formülasyonlarında uygulama bulur.
Yüksek Moleküler Ağırlıklı Sodyum Sülfonat, çok çeşitli çözücüler içinde çözüldüğünde ince bir film oluşturur. Katı yüzeyde yağı metale tutan yapışkan görevi görür.
Yağı kimyasal olarak metale bağlayarak metal yüzeyine su ve havanın ulaşmasını engeller.

Pas önleyici yağlar ve yağlayıcılar için ATAMAN CHEMICALS'tan kaliteli Sodyum Petrol Sülfonat

ATAMAN CHEMICALS’ın Cevher Flotasyonu için Sodyum Petrol Sülfonatı
Sodyum Petrol sülfonat, çeşitli metaller ve mineraller için flotasyon ajanları olarak hizmet eder. Sodyum Petrol sülfonatlar, cevheri hidrofobik hale getiren parçacıkların yüzeyini ıslatma kabiliyetine sahiptir.
Bu, bir cevherin hava kabarcıklarına yapışmasına ve köpükte yüzeye taşınmasına izin verir.
Sodyum Sülfonat, cevher partiküllerini köpük halinde hava kabarcıklarına bağlar ve böylece onların yükselip kayadan ayrılmasını sağlar.

ATAMAN CHEMICALS’ın De-emülgatörler için Sodyum Petrol Sülfonatı
SPS, emülgatör görevi görür. Hacimli bir yapı, bir damlacık etrafında sürekli bir koruyucu film oluşturmalarını engeller. Çözeltilerden ayrılan büyük bir damlacık oluşturarak iki damlanın birbiriyle temas etmesini sağlar.

ATAMAN CHEMICALS’ın Motor Yağı ve Yakıt Katkıları için Sodyum Petrol Sülfonatı:
Bu uygulama için sodyum sülfonatlar genellikle kalsiyum veya baryum tuzlarına dönüştürülür; ancak bazı durumlarda sodyum sülfonatlar tercih edilebilir. Katkı maddesi olarak kullanıldığında deterjan ve pas önleyici özellikler SPS'nin en önemli işlevleridir.

ATAMAN CHEMICALS’ın Aşırı Bazlama için Sodyum Petrol Sülfonatı
Bir karışımdaki fazla asitleri bulmak ve nötralize etmek için kalsiyum ve magnezyum dahil ekstra atomlarla bir sülfonat molekülünü güçlendirmek için bir işlemdir. Aşırı bazlama tipik olarak motor yağı katkı maddelerinde kullanılır.

ATAMAN CHEMICALS’ın Konfeksiyon Endüstrisi için Sodyum Petrol Sülfonatı
SPS ayrıca deri işleme için hazır giyim endüstrisinde de kullanılmaktadır.

ATAMAN'ın sodyum sülfonatları, doğal petrol yağı hammaddelerinden yapılmıştır. Sonuç olarak, ürünlerimizin moleküler ağırlık dağılımı çok genişken, tipik sentetik sodyum sülfonatların moleküler ağırlıklarının dağılımı dardır.
ATAMAN sodyum sülfonatların geniş moleküler ağırlık dağılımı, sülfonatların yağ ile etkileşime girme kabiliyetini arttırır ve aynı moleküler ağırlıktaki sentetik bir sodyum sülfonata kıyasla mükemmel emülsifikasyon sağlar.
ATAMAN'ın sodyum sülfonatları, alkilatların öncelikle dallı ve kısa zincirli olduğu bir poli-alkillenmiş aromatik halka sisteminden oluşan bir yapıya sahiptir. Tipik sentetik sodyum sülfonatlar, alkilatların doğrusal ve uzun zincirli olduğu mono-alkillenmiş aromatik halka sistemleridir.
ATAMAN sodyum sülfonatlarda bu kısa zincirli ve dallı alkil aromatik grupların varlığı, bunların baz yağ ile uyumluluğunu artırır. Ortaya çıkan faydalar, gelişmiş emülsiyon ve pas önleme özellikleridir.

Başvurular
ATAMAN’ın sodyum sülfonatları mükemmel emülsiyon kalitesi ve korozyon direnci sağlar. Düşük moleküler ağırlıklı sülfonatlar mükemmel emülsiyon performansı sağlarken, yüksek moleküler ağırlıklı sülfonatlar eşsiz bir pas önleyici kaplama sağlar.
Uygulamaya bağlı olarak, bu iki özelliğin dengesi herhangi bir pazardaki performans için kritiktir. Pas önleme ile daha az ilgilenen petrol sahası, sondaj ve madencilik pazarlarında güçlü emülgatör SPS tercih edilir.
Pasın önlenmesinin büyük bir sorun olduğu endüstriyel yağlar pazarında, SPS-I ve SPS-II'nin korozyon önleme özelliği genellikle pas önleyici yağda belirtilir.
Metal işleme endüstrisinde, başarılı bir formülasyon için hem emülsiyon hem de korozyon performanslarının dengesi kritik önem taşır.
Burada piyasa, SPS'nin dengeli emülsiyon ve korozyon direncini tercih ediyor


Petrol sülfonatların kimyasal yapısı ile emülsiyon stabilitesi arasında bir korelasyon kurmak amacıyla, ortalama moleküler ağırlık dağılımı, yağ-su emülsiyonunun emülsiyon stabilitesi, petrol sülfonatlarının hidrokarbon kısımlarının kimyasal yapısı ve yüzey aktif özellikleri belirlenmiştir. özellikleri.
Sodyum petrol sülfonatların verdiği yağ-su emülsiyonlarının emülsiyon stabilitesinin aşağıdakilere bağlı olduğu bulunmuştur: (i) sodyum petrol sülfonatların ortalama moleküler ağırlığı; (ii) moleküler ağırlık dağılımı; (iii) yağ - su arayüzey gerilimi; (iv) hidrofil - lipofil denge değerleri.
Emülsiyon stabilitesini ağırlıklı olarak etkileyen yapısal parametreler, parafin yan zincirlerindeki karbon atomlarının yüzde dağılımının karbon atomlarının yüzde dağılımına oranı, aromatik halkalar (CP / CA), uzun zincirli mono aromatiklerin nispi oranları ve moleküllerdeki parafin alkil zincirlerine göre sülfonat grubunun oryantasyonu.Madde adları ve diğer tanımlayıcılar
Düzenleyici süreç adları
Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları
Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzları
Ön Kayıt süreci
Sülfonik asitler, petrol, sodyum tuzlarıSodium petroleum sulfonates are widely used as the primary emulsifiers in formulating emulsifiable lubricating compositions used for cutting fluid, hydraulic fluids, metalworking lubricants, and the like.

Sodium Petroleum Sulphonate 


Synonyms: oil soluble petroleum sulfonates, sodium salts; petroleum sulfonic acids, sodium salts; sodium petroleum sulfonate; sulfonated petroleum, sodium salt; sulfonic acids, petroleum, sodium salts

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts; Agent Name: Sulfonic acids, petroleum, sodium salts; CAS Number: 68608-26-4

Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Synonyms: SodiuM petrol;Sodium petrol T702;SODIUM PETROLEUM SULFONIC ACIDS;Sodium Petroleum sulphonate T702;SULPHONICACIDS,PETROLEUM,SODIUMSALTS;Petroleum sulfonic acids sodium salts;Sulfonic acids, petroleum, sodium salts;Sulfonsuren, Erdl-, Natriumsalze, mittlere Molmasse 440-470 g/mol;Sulfonsuren, Erdl-, Natriumsalze, mittlere


Display Name:Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
EC Number: 271-781-5
EC Name: Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
CAS Number: 68608-26-4
IUPAC Name: Petroleum, mixture of C10 to 47 saturated linear alkaryl derivatised cyclopentan cyclohexanbenzene sulfonic acid and C10 to 47 saturated linear alkaryl derivatised cyclopentan phenobenzene sulfonic acid sodium salts


INTRODUCTION:
It is obtained from sulfonation of base oil, neutralized by Sodium Hydroxide. The Product mainly works as a Surface Active Agent, Emulsification & Dispersion of Liquids, Wetting and Dispersion of Liquid – Solid System, Inhibition of Rust & Corrosion, Dispersion and Wetting of Solids.

APPLICATION:
It is widely used in the manufacture of Soluble Cutting Oils, Emulsifiers of Soluble Cutting Oils, Rust Preventives, Leather Chemicals, Fat Liquor, Metal Treatment Chemicals, Metal working fluid, Wiredrawing oils, Corrosion inhibitors, Protective coatings, Degreasing agent, Fuel additive, Lube oil additive, Textile Auxiliaries, ore Flotation Chemicals, Inks etc. This product is miscible with Oil and Solvent.

Synonyms: Mineral oil sulfonic acids, sodium salts; Oil soluble petroleum sulfonate, sodium salt; Oil soluble petroleum sulfonates, sodium salts; Petroleum sulfonic acid, monosodium salt; Petroleum sulfonic acid, sodium salt; Petroleum sulfonic acids, sodium salts; Petroleumsulfonate, sodium salt; Sulfonated petroleum soap; Sulfonated petroleum, sodium salt; Sodium petroleum sulfonate; [ChemIDplus]
Category: Petroleum Refining Residues
Description: Brown viscous liquid with a mild petroleum odor; [AIC MSDS]
Sources/Uses: Used in the basic chemicals industry and for extraction, refining, and processing of metals; [IUCLID] Petroleum additive alkaryl sulfonates: Produced in highly refined lubricating base oil and are never isolated; Used as additives in petroleum base stocks (sold to oil blenders where they are further processed to finished oil blends); [EPA ChAMP] Permitted for use as an inert ingredient in non-food pesticide products; [EPA] Used as surfactants and rust inhibitors in metalworking fluids, motor oils, fuel additives, and anti-corrosion compounds; [REPROTOX]
Comments : Petroleum additive alkaryl sulfonates: Members of the group and supporting compounds demonstrated low acute oral toxicity in animal studies; Cause decreased body weights, histopathological changes (testes and liver) and alterations in hematology in 28-day dermal studies of rabbits; [EPA ChAMP] A severe skin, eye, and respiratory tract irritant; [ICSC] A mild to moderate skin and eye irritant; [AIC MSDS]

Petroleum sulfonate, along with white oil, is traditionally produced commercially from the treatment of raffinate with fuming sulfuric acid. It has been used in metal working applications.


We facilitate our clients with Sodium Petroleum Sulphonate, which is obtained from sulfonation of specialty imported base oils that are neutralized by sodium hydroxide. 
Sodium Petroleum Sulphonate is accurate in composition and miscible in oils and solvents. Reckoned for high shelf life, this additive is stable under different climatic conditions and works as a surface active agent.

Application:

Soluble cutting oils
Emulsifiers of soluble cutting oils
Rust preventives,
Leather chemicals
Fat liquor
Metal treatment chemicals
Textile auxiliaries
Inks
 


Sodium Petroleum Sulphonate
ATAMAN CHEMICALS are is exporter Sodium Petroleum sulphonates. Apart from Sodium Petroleum sulphonates, our lubricant additives and components range also comprises of other petroleum sulphonates, Petroleum Sulfonates, Calcium, Magnesium Petroleum Sulphonate, Barium Petroleum sulphonates, TBN booster, engine oil additives, hydraulic Oil additives, gear oil additives, antiwear agents, dispersant, detergents, antioxidants, extreme pressure additives and full range of lubricant additives for lube oil blending and lubricant oil blending processes.

ATAMAN CHEMICALS’s sodium sulphonates are safe to use and are processed as per the prevailing industry standards. Acknowledged for precise pH value, Sodium Petroleum Sulphonate is available in various grades to suit diverse requirements of clients for lube oil blending processes.

Sodium Petroleum Sulfonate of ATAMAN CHEMICALS is used in varied concentrations of 10% to 22% by weight in selected industrial and metalworking applications. Sodium Petroleum Sulphonate (SLS)is effective and also utilized as dry printing ink, cleaning solvents & oil well drilling fluids.

Application Area of ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonates:
Sodium Petroleum Sulphonate for Metal working Fluids
Sodium Petroleum Sulphonate


ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonate for Anti-Corrosion Compounds
High molecular weight sodium petroleum sulphonates provide excellent moisture barriers and adhere to metal surfaces. 
High Molecular weight SPS can be compounded with petroleum oils, waxes, petroleum and various synthetic materials and the finished products find applications as preservative oils and automotive rust proofing formulations. 
High Molecular weight Sodium Sulphonate forms thin film when dissolved to a wide range of solvents. It acts as adhesive holding oil to metal on solid surface. 
It binds oil to metal chemically, preventing water and air from reaching the surface of the metal. 

Quality Sodium Petroleum Sulphonate from ATAMAN CHEMICALS for rust preventive oils and lubricants

ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonate for Ore Flotation
Sodium Petroleum sulphonate serves as flotation agents for various metals and minerals. Sodium Petroleum sulphonates ability to wet the surface of particles rendering the ore hydrophobic. 
This allows an ore adhered to air bubbles and moved to the surface in the froth. 
Sodium Sulphonate binds the ore particles to air bubbles in froth and thus allow them to rise and separate from rock. 

ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonate for De-emulsifiers
SPS acts as de-emulsifier. A bulky structure prevents them from forming a continuous protective film around a droplet. It allows two droplets to contact one another, forming a large droplet which separates from solutions. 

ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonate for Motor Oil and Fuel Additives:
For this application, sodium sulphonates are often converted to calcium or barium salts; though in some situations the sodium sulphonates may be preferred. When it is used as additives, detergency and rust inhibitive properties are the most important functions of SPS

ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonate for Overbasing
It is a process of beefing up a sulphonate molecule with extra atoms including calcium and magnesium to seek out and neutralize excess acids in a mixture. Over basing is typically used in motor oil additives. 

ATAMAN CHEMICALS’s Sodium Petroleum Sulphonate for Garment Industry
SPS is also used in garment industry for leather processing.


ATAMAN’s sodium sulfonates are made from natural petroleum oil feedstocks. As a result, the distribution of molecular weights of our products is very broad, while the distribution of molecular weights of typical synthetic sodium sulfonates is narrow. 
The broad distribution of molecular weights of the ATAMAN sodium sulfonates enhances the ability of the sulfonates to interact with the oil and provides excellent emulsification compared to a synthetic sodium sulfonate of the same molecular weight. 
ATAMAN’s sodium sulfonates possess a structure which is composed of a poly-alkylated aromatic ring system, where the alkylates are primarily branched and short-chained. The typical synthetic sodium sulfonates are mono-alkylated aromatic ring systems where the alkylates are linear and long-chained. 
The presence of these short-chained and branched alkyl aromatic groups in ATAMAN sodium sulfonates improves their compatibility with the base oil. The resulting benefits are enhanced emulsion and rust prevention characteristics.

Applications
ATAMAN’s sodium sulfonates provide excellent emulsion quality and corrosion resistance. The low molecular weight sulfonates provide excellent emulsion performance, while the high molecular weight sulfonates provide an unsurpassed rust preventive coating. 
Depending on the application, the balance of these two properties is critical for performance in any market. In the oilfield, drilling and mining markets, which are less concerned with rust prevention, the strong emulsifier SPS is preferred. 
In the industrial oils market, where rust prevention is a large concern, the corrosion prevention of the SPS-I and SPS-II are commonly specified in rust preventive oil. 
In the metalworking industry, a balance of both the emulsion and corrosion performances is critical to a successful formulation. 
Here the market prefers the balanced emulsion and corrosion resistance of SPS


The average molecular weight distribution, emulsion stability of oil—water emulsion, the chemical structure of the hydrocarbon portions of petroleum sulphonates, and surface active properties have been determined with a view to establishing a correlation between the chemical structure of petroleum sulphonates and their emulsion stability characteristics.
It has been found that the emulsion stability of oil—water emulsions imparted by sodium petroleum sulphonates depends on: (i) average molecular weight of sodium petroleum sulphonates; (ii) their molecular weight distribution; (iii) oil—water interfacial tension; (iv) hydrophile—lipophile balance values. 
The structural parameters which predominantly effect the emulsion stability are the ratio of the percentage distribution of carbon atoms in paraffin side chains to the percentage distribution of carbon atoms, the aromatic rings (CP/CA), the relative proportions of long chain mono‐aromatics and the orientation of the sulphonate group relative to the paraffin alkyl chains in the molecules.Substance names and other identifiers
Regulatory process names
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Pre-Registration process
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts

IUPAC names
Petroleum sulfonic acids, sodium salts
Petroleum, mixture of C10 to 47 saturated linear alkaryl derivatised cyclopentan cyclohexanbenzene sulfonic acid and C10 to 47 saturated linear alkaryl derivatised cyclopentan phenobenzene sulfonic acid sodium salts
Sodium petroleum sulphonate
sodium petroleum sulphonate
Sulfonic acid, petroleum, sodium salts
sulfonic acids, petroleum, sodium salt
Sulfonic Acids, Petroleum, Sodium Salts
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
Sulfonic acids, petroleum, Sodium salts
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts
SULPHONIC ACIDS,PETROLEUM, SODIUM SALTS

Trade names
Sulfomed
Registration dossier
Other identifiers: 61789-62-6
Deleted CAS number: 68308-37-2
Deleted CAS number: 68334-39-4
Deleted CAS number: 68440-99-3
Deleted CAS number: 68608-26-4
CAS number: 68918-05-8

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.