1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

KALSİYUM LABSA (CALCIUM LABSA)

KALSİYUM LABSA (CALCIUM LABSA)

 

CAS No. : 27176-87-0
EC No. : 248-289-4

 

 

Synonyms:
Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid; Calcium dodecylbenzenesulphonate; LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; CALCIUM LABSA; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); Calcium labsa; Calcium labs; LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); KALSİYUM LABSA; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Calcium labsa; Calcium labs; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); KALSİYUM LABSA; LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); CALCIUM LABSA; LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; CALCIUM LABSA; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Calcium labsa; Calcium labs; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; KALSİYUM LABSA; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French);LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; LAS; LABSA; LABS; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; DDBSA; Dodecyl Benzene Sulphonic Acid; Dodecyl Benzene Sulfonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit; CALCIUM LABSA; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Linear alkyl benzene Sulphonic Acid (LABSA); Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; KALSİYUM LABSA; Laurylbenzenesulfonate; N-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); Calcium labsa; Calcium labs; LAS; LABSA; Laurylbenzenesulfonic Acid; Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid; Alkylbenzene sulphonate, sodium salt; Linear Alkylbenzene Sulphonic Acid; Dodecylbenzolsulfonsäure (German); ácido dodecilbenceno sulfónico (Spanish); Acide dodécylbenzènesulfonique (French); LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİT; lineer alkil benzen sülfonik asit

 

 


Kalsiyum LABSA

 

 

SINIFLANDIRMA
Anyonik Yüzey Aktif Madde
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'NIN AÇIKLAMASI
Doğrusal alkil benzen sülfonik asit, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve düz zincire sahip olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), hidrofobik ve hidrofilik bir grupla karakterize edilen molekülleri olan anyonik bir yüzey aktif maddedir. Alfa-olefin sülfonatlar (AOS) alkil sülfatlar (AS) da ticari anyonik yüzey aktif cisimlerinin örnekleridir. Sülfonasyonla üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), farklı alkil zincir uzunluklarına sahip homologların (C10 ila C13 veya C14) ve 2 ila 5-fenilin fenil pozisyonel izomerlerinin, başlangıç ​​materyalleri ve reaksiyon koşulları tarafından dikte edilen oranlarda, her biri para pozisyonunda sülfonatlanmış bir aromatik halka içeren karmaşık karışımlarıdır. ve terminal bir (1-fenil) haricinde herhangi bir pozisyonda bir doğrusal alkil zincirine bağlanır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın özellikleri, alkil zincir uzunluğuna göre fiziksel ve kimyasal özelliklerde farklılık gösterir ve çeşitli uygulamalar için formülasyonlar sağlar. Başlangıç ​​malzemesi Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), benzenin, katalizör olarak hidrojen florür (HF) veya alüminyum klorür (AlCl3) varlığında n-parafinlerle alkilasyonu ile üretilir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), kesikli reaktörlerde LAB'nin oleum ile sülfonasyonu ile üretilir. Diğer sülfonasyon alternatif reaktifleri, düşen film reaktörlerindeki sülfürik asit, seyreltilmiş sülfür trioksit, klorosülfonik asit ve sülfamik asittir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) daha sonra istenen tuza (sodyum, amonyum, kalsiyum, potasyum ve trietanolamin tuzları) nötralize edilir. Yüzey aktif maddeler, yağ ve su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan ortamlar arasındaki teması iyileştirmek için ihtiyaç duyulan endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit esas olarak çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil ev tipi deterjanların yanı sıra bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için bir emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır.
FİZİKSEL VE ​​KİMYASAL ÖZELLİKLER
Çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil ev deterjanları. Islatma maddesinin endüstriyel uygulamaları, tarımsal herbisitler için emülgatör ve polimerizasyon.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), ticari olarak doğrusal alkilbenzenin (LAB) sülfonatlanmasıyla hazırlanır. Çeşitli sülfonatlı alkilbenzen tuzlarını içeren dünyanın en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddesi olan Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), ev deterjanlarında ve çok sayıda endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) pazarı, başta ev deterjanları olmak üzere Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) pazarları tarafından yönlendirilmektedir. Doğrusal alkilbenzen sülfonat, doğrusal olmayan (dallı) alkilbenzen sülfonat (BAS) için biyolojik olarak parçalanabilir bir ikame olarak geliştirildi ve dünya çapında ev deterjanlarında büyük ölçüde BAS'ın yerini aldı.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) tüketim modeli, Kuzey Amerika'da tüketicilerin sıvı çamaşır deterjanlarını çok fazla tercih ettiğini gösterirken, Batı Avrupa, Japonya ve Çin'de tozlar baskın ürünler olmaya devam ediyor. Diğer dünya bölgelerindeki karşılaştırılabilir ve güvenilir veriler genellikle mevcut değildir. Bu daha az gelişmiş dünya alanlarında, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) esas olarak sadece çamaşır tozlarında (özellikle Hindistan ve Endonezya'da) ve elde bulaşık yıkama sıvılarında kullanılmaktadır. İkincisi genellikle genel amaçlı temizleyiciler olarak kullanılır.
Aşağıdaki pasta grafiği dünya Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) tüketimini gösterir:
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın yaklaşık% 82-87'si, çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil olmak üzere ev deterjanlarında kullanılır. Diğer uygulamaların çoğunu endüstriyel, kurumsal ve ticari temizleyiciler oluşturur, ancak Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) aynı zamanda bir emülgatör (örneğin tarımsal herbisitler için ve emülsiyon polimerizasyonunda) ve bir ıslatma maddesi olarak kullanılır. Kişisel bakım uygulamalarında da çok küçük hacimler kullanılmaktadır. Maliyet hususları nedeniyle Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'dan alternatif yüzey aktif maddelere yönelik reformülasyonlar, enzimlerin daha fazla kullanılması ve genel olarak daha düşük sonuçlara yol açan olumsuz ekonomik koşullar dahil olmak üzere çeşitli gelişmelerin sonucu olarak, Kuzey Amerika hanehalkı segmentindeki talep 2000-11'de keskin bir düşüş gösterdi. deterjanlarda yüzey aktif madde seviyeleri. Ancak, tüketim 2011-17 arasında sabitlendi.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) tüketimi, oldukça gelişmiş bölgelerde muhtemelen istikrar kazanacak veya biraz azalacaksa da, Orta Doğu, Afrika, Hindistan ve Çin gibi bazı daha az gelişmiş bölge veya ülkelerde ve bunun yanı sıra% 3,0-5,0 oranında artacaktır. Güneydoğu Asya. Asya Pasifik bölgesindeki Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) talebinin hızlı büyümesinin bir sonucu olarak, bölgedeki talep 2017'de küresel talebin yarısından fazlasını oluşturdu.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın dünya çapındaki büyümesi, deterjan üreticilerinin yüzey aktif madde formülasyonlarındaki aktif içeriği azaltma çabalarından, bazı ülkelerde sıvı deterjanlara geçişten (rakip yüzey aktif maddelere fayda sağlar) ve daha az tüketici doz aşımından (özellikle de Geleneksel sıvı deterjanlardan biraz pazar payı almaya devam ettiklerini varsayarak, birim doz çamaşır yıkama ürünleri ile Kuzey Amerika). Bununla birlikte, toz deterjanların hala çamaşır deterjanı pazarının çok büyük bir parçası olduğu Hindistan, Çin, Afrika ve Orta Doğu gibi ülkelerde / bölgelerde Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) tüketimi olumlu yönde etkilenecektir.
Doğrusal alkilbenzen sülfonat, ev tipi deterjanlarda kullanım için diğer bazı önemli yüzey aktif maddelerle rekabet eder. Rekabetçi yüzey aktif cisimlerinin bazıları daha sert su toleransına ve enzimlerle daha iyi uyumluluğa sahiptir ve Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'dan daha hafiftir. Bununla birlikte, tarihsel olarak, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), çoğu zaman maliyet açısından daha düşük olmuştur ve rakip yüzey aktif maddelere kıyasla diğer daha uygun özelliklere sahip olmuştur. 2002-06 döneminde, çok yüksek ham petrol fiyatları, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'yı piyasaya sürülmesinden bu yana çoğu yılda olduğundan çok daha az rekabetçi hale getirdi. 2007-11 döneminde, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) fiyatları, rekabetçi yüzey aktif maddelerinkilere daha yakın bir şekilde izledi. Bu, tüm yüzey aktif maddeler için fiyatlar çok dalgalı olmaya devam ederken bile daha istikrarlı bir tüketim modeline yol açtı. 2014'ün sonlarından 2017'ye kadar, düşük ham petrol fiyatları, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın daha rekabetçi olmasına yardımcı oldu.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) / LAS üretimi, başta alkol eter sülfatlar (AES) olmak üzere rakip ürünlerin tedarik durumundan etkilenir. AES tedarikindeki kıtlık veya yüksek fiyatı genellikle Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) / LAS kullanımını desteklemiştir. Gelişen dünyada, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) sabunlarla rekabet etmektedir.
Alkilbenzen sülfonatlar, bir hidrofilik sülfonat baş grubu ve bir hidrofobik alkilbenzen kuyruk grubundan oluşan bir anyonik yüzey aktif maddeler sınıfıdır. Sodyum lauret sülfat ile birlikte en eski ve en yaygın kullanılan sentetik deterjanlardan biridir ve çok sayıda kişisel bakım ürününde (sabun, şampuan, diş macunu vb.) Ve ev bakım ürünlerinde (çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, sprey temizleyici) bulunabilir. vb.). [1] İlk olarak 1930'larda dallı alkilbenzen sülfonatlar (BAS) şeklinde tanıtıldılar, ancak çevresel kaygılar nedeniyle bunlar 1960'larda doğrusal alkilbenzen sülfonatlar (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)) ile değiştirildi. [2] O zamandan beri üretim, 1980'de yaklaşık 1 milyon tondan 2016'da yaklaşık 3,5 milyon tona çıkarak sabunlardan sonra en çok üretilen anyonik yüzey aktif madde haline geldi.
İçindekiler
1 Dallı alkilbenzen sülfonatlar
2 Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit sülfonatlar
3 Yapı özelliği ilişkileri
4 Çevresel kaderi
5 Kaynaklar
Dallı alkilbenzen sülfonatlar
Dallı bir alkilbenzen sülfonat (BAS) örneği
Dallı alkilbenzen sülfonatlar (BAS) ilk olarak 1930'ların başlarında tanıtıldı ve 1940'ların sonlarından itibaren önemli bir büyüme gördü, [3] erken literatürde bu sentetik deterjanlar genellikle sendikalar olarak kısaltıldı. Benzenin 'propilen tetramer' (tetrapropilen olarak da adlandırılır) ile Friedel-Crafts alkilasyonu ve ardından sülfonasyon yoluyla hazırlandılar. Propilen tetramer, propenin oligomerizasyonu ile oluşan bileşiklerin bir karışımı için geniş bir terim olup, kullanımı oldukça dallı yapıların bir karışımını vermiştir. [4]
Geleneksel sabunlarla karşılaştırıldığında BAS, sert suya karşı üstün tolerans ve daha iyi köpüklenme sundu. [5] Bununla birlikte, çok dallı kuyruk biyolojik olarak parçalanmayı zorlaştırdı. [6] BAS, göller, nehirler ve kıyı bölgeleri (deniz köpükleri) gibi atık su boşaltma alanlarında geniş stabil köpük oluşumlarının yanı sıra kanalizasyon arıtımında [7] ve içme suyunun kirlenmesinde karşılaşılan köpüklenme sorunlarından geniş ölçüde sorumlu tutulmuştur. [ 8] Bu nedenle BAS, 1960'larda çoğu deterjan ürününden çıkarıldı ve yerini doğrusal alkilbenzen sülfonatlar (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)) aldı. Hızlı biyolojik bozunmanın öneminin azaldığı bazı agrokimyasal ve endüstriyel uygulamalarda hala önemlidir.
Doğrusal alkilbenzen sülfonatlar
Doğrusal alkilbenzen sülfonat (LAS) örneği
Doğrusal alkilbenzen sülfonatlar (LAS), endüstriyel olarak, kendileri birkaç yolla hazırlanabilen doğrusal alkilbenzenlerin (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)) sülfonasyonu ile hazırlanır. [2] En yaygın yoldan benzen, katalizör olarak hidrojen florür kullanılarak uzun zincirli monoalkenler (örn. Dodesen) ile alkillenir. [9] Saflaştırılmış dodesilbenzenler (ve ilgili türevleri) daha sonra sülfonik asit vermek üzere sülfür trioksit ile sülfonlanır. [10] Sülfonik asit daha sonra sodyum hidroksit ile nötralize edilir. [1] "Doğrusal" terimi, nihai üründen ziyade başlangıç ​​alkenlerine atıfta bulunur, Markovnikov kuralına uygun olarak mükemmel doğrusal ekleme ürünleri görülmez. Dolayısıyla, doğrusal alkenlerin, hatta 1-dodesen gibi 1-alkenlerin alkilasyonu birkaç fenildodekan izomerini verir. [11]
Yapı özelliği ilişkileri
İdeal koşullar altında BAS ve Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın temizleme gücü çok benzerdir, ancak Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), sert sudan daha az etkilendiği için normal kullanım koşullarında biraz daha iyi performans gösterir. [12] Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın kendi içinde çeşitli izomerlerin temizleme gücü oldukça benzerdir, [13] [14] ancak fiziksel özellikleri (Krafft noktası, köpürme vb.) Belirgin şekilde farklıdır. [15] [16] Özellikle yüksek 2-fenil ürününün (yani en az dallanmış izomerin) Krafft noktası 0 ° C'nin altında,% 25'e kadar Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'da kalırken, düşük 2-fenil bulutlanma noktası ∼15 ° C'dir. Bu davranış genellikle üreticiler tarafından berrak veya bulanık ürünler oluşturmak için kullanılır.
Çevresel kader
Biyolojik bozunabilirlik iyi çalışılmıştır [6] [18] [19] ve izomerizasyondan, bu durumda dallanmadan etkilenir. Doğrusal malzemenin tuzu, balıklar için 2.3 mg / litre LD50'ye sahiptir, bu, dallı bileşikten yaklaşık dört kat daha toksiktir; ancak doğrusal bileşik biyolojik olarak çok daha hızlı bozunur ve bu da onu zaman içinde daha güvenli bir seçim haline getirir. Yaklaşık 1-3 haftalık yarılanma ömrü ile aerobik koşullar altında hızla biyolojik olarak bozunur; [18] Oksidatif bozunma alkil zincirinde başlar. [1] Anaerobik koşullar altında çok yavaş bozunur veya hiç bozunmaz, bu da kanalizasyon çamurunda yüksek konsantrasyonlarda bulunmasına neden olur, ancak oksijenli bir ortama geri döndüğünde hızla bozunacağı için bunun bir endişe nedeni olduğu düşünülmemektedir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit
Ürün Bilgisi
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer alkil benzen Sülfonik Asit, renksiz ve viskoz özelliklere sahip bir kimyasaldır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Esas olarak deterjan formülasyonlarında kullanılan doğrusal alkil benzen sülfonik asit. Toz formülasyon ve deterjan sıvılarında en önemli ve en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit Kullanım Alanları
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer Alkil Benzen sülfonik asit, çoğu ev deterjanı, bulaşık deterjanı, deterjan tozu, temizlik tozu, yıkama tozu, deterjan keki, sıvı sabun, sabun vb. köpük yapıcı, daha çok formülasyonda temizlik maddesi ve köpürtücü tuvalet sabunları olarak kullanılır.
Sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), deterjan endüstrisinde, tekstil endüstrisinde yıkama maddesi olarak, pestisit endüstrisinde sprey kalitesini artırmak için kullanılmaktadır. Sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) yanıcı değildir ve suda çözünebilir, ancak organik çözücü içinde çözülemez.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit Uygulaması
Endüstride yağ, su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan fazların temasını artırmak için kullanılan doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit. Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit sülfonat, esas olarak çamaşır tozu, yıkama sıvısı, bulaşık deterjanı ve diğer ev temizleyicileri ve diğer endüstriyel kullanımlar gibi ev tipi deterjanların üretiminde kullanılır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit, sülfonik asit üretiminde kullanır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), yağlama maddesi yağları olarak bir katkı maddesidir ve korozyon ve pas önleyici özelliklere sahiptir. onun ürünü çok etkili bir ara yüzey aktif maddedir.

 

 

Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın Özellikleri
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit paketleme
Basekim Kimya Üretim tamburlu Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer alkil benzen Sülfonik Asit tedarik edebilir. Her bir tambur 220 kg alabilir ve 80 varil bir konteynere kolaylıkla yüklenebilir. Aynı zamanda müşteri taleplerine de bağlıdır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer alkil benzen Sülfonik Asit, renksiz ve viskoz özelliklere sahip bir kimyasaldır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit esas olarak deterjan formülasyonlarında kullanılır. Toz formülasyon ve deterjan sıvılarında en önemli ve en ucuz yüzey aktif maddelerden biridir. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer alkil benzen Sülfonik Asit, anyonik, anyonik olmayan ve amfoterik yüzey aktif cisimlerinin formülasyonunda bulunur ve doğada parçalanabilirliği açısından son derece önemlidir. Suda ve emülsifiye edici maddede çözünür. Lineer Alkil benzen sülfonik asit, lineer zinciri sayesinde düşük maliyeti, yüksek verimliliği ve biyouyumluluğu nedeniyle en yaygın kullanılan anyonik yüzey aktif maddelerden biridir. Bu anyonik yüzey aktif madde hidrofilik ve hidrofobik gruplara sahiptir. Bunlar, sülfonasyon işlemi ile üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir. Bu bileşikler, bir sülfonat grubu ile bir fenil grubu olan 10 ila 14 karbon uzunluğunda karbon zincirlerinin karışımlarından oluşur.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit uygulaması
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit'in özellikleri, onlara farklı işlevsellik sağlayan alkan zincirlerinin uzunluğuna bağlıdır. Yüzey aktif maddeler endüstride yağ, su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan fazların temasını artırmak için kullanılır. Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit sülfonat, esas olarak çamaşır tozu, yıkama sıvısı, bulaşık deterjanı ve diğer ev temizleyicileri ve diğer endüstriyel kullanımlar gibi ev tipi deterjanların üretiminde kullanılır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit, sülfonik asit üretiminde kullanır. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), yağlama maddesi yağları olarak bir katkı maddesidir ve korozyon ve pas önleyici özelliklere sahiptir. onun ürünü çok etkili bir ara yüzey aktif maddedir. Genellikle alkali çeşitleri ile nötralize edilerek farklı alanlarda kullanılan sülfonatları oluşturur. Bu ürün asidik ortamlarda kullanılabilir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit paketleme
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Lineer alkil benzen Sülfonik Asit'i tamburla tedarik edebilir. Her bir tambur 220 kg alabilir ve 80 varil bir konteynere kolayca yüklenebilir
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit AMBALAJI
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Spesifikasyonu
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) özellikleri:
Ticari Adı: Sülfonik Asit
VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER KOMİTESİ
LİNEER ALKİL BENZEN SÜLFONİK ASİTLER
ÖZET RAPORU (1)
1. Doğrusal alkil benzen sülfonik asitler (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)) anyonik yüzey aktif maddelerdir. Doğrusal alkil benzen sülfonik asitler, farklı uzunluklarda doğrusal alkil zincirleri içeren benzen sülfonik asitlerin bir karışımıdır (C9:% 1'den az, C10:% 8 ila 16, C11:% 26 ila% 38, C12:% 26 ila% 38, C13: % 15 ilâ 27
ve C13'ten daha uzun:% 2,5'ten az). Ürünlerdeki doğrusal alkil benzen sülfonik asit miktarı% 2'dir ve bu ürünler, süt ineklerinin sonradan daldırılması veya meme başı püskürtülmesi için endikedir.
Meme başına ortalama dozun, her sağım için inek başına 80 mg doğrusal alkil benzen sülfonik aside eşit olan yaklaşık 1 ml ürün olduğu varsayılır.
Doğrusal alkil benzen sülfonik asitler genellikle temizlik maddeleri (ev ve kişisel bakım ürünleri) olarak kullanılır. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit, kozmetik ürünlerde kullanılan bileşenlerin bir envanteri ve ortak bir adlandırması oluşturan Komisyonda yüzey aktif ajan olarak dahil edilmiştir. Doğrusal alkil benzen sülfonik aside mesleki ve çevresel maruziyet WHO tarafından 1996 yılında değerlendirilmiştir: 1990 yılında dünya çapında doğrusal alkil benzen sülfonik asit tüketimi yaklaşık 2 milyon tondur. Sodyum dodesil benzen sülfonat eşanlamlısı altında doğrusal dodesil benzen sülfonik asit, 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) gıda katkı maddesi listesine yıkamada kullanılan ticari deterjanlarda yüzey aktif ajan olarak dahil edilmiştir. meyve ve sebzeler veya bu ürünlerin sodalı suların soyulmasına yardımcı olmak için. Tolerans sınırı yıkama suyunda% 0,2'ye eşit veya daha az olarak ayarlanmıştır.
2. Molekülün hidrofobik ve hidrofilik gruplarının her ikisi de, deterjanlardaki yüzey aktif maddelerin etkisi için gereklidir. Meme ucu daldırma uçlarının in vitro antiseptik aktivitesi üzerine yayınlanan bir araştırmaya göre, doğrusal alkil benzen sülfonik asit içeren ürünün (% 1,94), Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Streptococcus agalactiae süspansiyonlarına karşı tamamen etkili olduğu gösterilmiştir. 2 dakikalık bir temas süresi.
İn vitro çalışmalarla ilgili yayınlanmış bir inceleme belgesine göre, doğrusal alkil benzen sülfonik asit için% 50 hemolitik konsantrasyon 9 mg / l ve protrombin süresi için% 50 inhibitör konsantrasyon 0.05 mmol / l (16.3 mg / l) idi. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit, protein-doğrusal alkil benzen sülfonik asit etkileşimini gösteren in vitro proteinlerin termal denatürasyonunu etkiledi.
3. Farmakokinetik veriler, yayınlanmış raporlara dayanılarak sunulmuştur. Sıçanlarda, 14C-işaretli alkil benzen sülfonat, 5 hafta boyunca 12 erkek Wistar sıçanına (120 ila 140 g) 1.4 mg / kg yem konsantrasyonunda (verilmez kg vücut ağırlığı başına doz) diyette günlük olarak uygulandı. Radyoaktivite, 5 haftalık beslenme döneminde çoğunlukla dışkı (% 52) ve idrarla (% 29) atılmıştır. 14C işaretli alkil benzen sülfonatın (384.7 ug / sıçan) tek bir intraperitoneal uygulamasından sonra, dozun% 85'i ilk 24 saat içinde ve% 95'i 10 günlük takip süresi içinde atılmıştır. Ana eliminasyon yolu idrarla (radyoaktivitenin% 50'si),% 35'i feçesle atılır. Bununla birlikte, 2 ila 10. günlerde feçese atılan radyoaktivite yüzdesi, idrarla atılandan daha yüksekti. Dışkıda veya idrarda hiçbir ana bileşik tespit edilememiştir, ancak daha fazla karakterize edilmeyen polar metabolitlerde radyoaktivite bulunmuştur. Başka bir çalışmada, 35S etiketli lineer alkil benzen Sülfonik Asit, erkek albino sıçanlara (Charles River suşu, 150 ila 200 g vücut ağırlığı) 0.6, 1.2, 8 ve 40 mg / sıçan (3 ila 5 sıçanlar / grup). 3 günlük takip süresi boyunca, radyoaktivitenin% 40-58'i idrarla ve% 39-56'sı feçesle atılmıştır. Dışkıda, ana bileşiğin oranı toplam radyoaktivitenin% 19'u idi. Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asidin yaklaşık% 70'i oral uygulamadan sonra emildi. Metil 4- (4'-metilsülfofenil) - pentanoata kimyasal olarak yakın iki idrar metaboliti belirlendi ve sülfofenil bütanoik asitler ve sülfofenil pentanoik asitlerin bir karışımı olduğu bulundu. Sıçanlarda doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit sülfonatın ayrışmasının, ϖ-oksidasyon ve ardından bir β-oksidasyon mekanizması yoluyla katabolizma ile meydana geldiği ileri sürülmüştür. In vitro çalışmalar, 14C-işaretli doğrusal alkil benzen sülfonik asidin, bozulmamış sıçan veya insan derisinden herhangi bir penetrasyonunu göstermemiştir. Sıçanlarda yapılan in vivo çalışmalarda, 7.5 cm2 deri alanına 0.2 ml 3 mM 14C doğrusal alkil benzen sülfonik asit (250 ug'ye eşdeğer) uygulanmıştır. Bu çalışmalar, 14C etiketli doğrusal alkil benzen sülfonik asidin cilt yüzeyinde ve saç köklerinin üst bölgelerinde biriktiğini ortaya koydu, ancak 15 dakikalık bir maruziyetten sonra maddenin penetrasyonu tespit edilemedi.
4. Doğrusal alkil benzen sülfonik asidin oral toksisitesi çok yüksek değildir. Sıçanlar ve fareler için LD50 değerleri sırasıyla 404 ila 1525 mg / kg canlı ağırlık ve 1575 ila 1950 mg / kg canlı ağırlık aralığındadır. Her iki tür de ishal gösterdi ve 24 saat içinde ölüm meydana geldi.
5. Tekrarlanan doz toksisitesi, doğrusal alkil benzen sülfonik asitler veya bunların farklı uzunluklarda alkil zincirleri içeren sodyum tuzları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tekrarlanan doz toksisitesi, biri sıçanlarda (60 dişi ve 60 erkek / grup) sadece 1 doz seviyesi (0 ve 100 mg doğrusal alkil benzen sülfonik asit (zincir uzunluğu arasında değişen zincir uzunluğu) kullanılarak yapılan 5 yayınlanmış makale kullanılarak sıçanlar üzerinde belgelenmiştir. C10 ila C14) / l 100 hafta içme suyu). Test ve kontrol grupları arasında fark görülmedi. Çalışma tasarımındaki eksiklikler nedeniyle NOEL kurulamamaktadır.
Wistar sıçanları (yaklaşık 150 g, cinsiyet ve grup başına 10) test ürününü aldı (doğrusal alkil benzen sülfonik asit içeren bulaşık yıkama deterjanı), 0, 0.015, 0.075 ve 0.375 ml doğrusal alkil benzen sülfonik asit / kg'a karşılık gelen içme suyuna karıştırıldı 6 ay boyunca bw. 3.
grup doz 9 hafta sonra 0.563'e ve 8 hafta sonra tekrar 9 hafta 0.75 ml / kg canlı ağırlık'a yükseltildi. Kontrol ve tedavi edilen hayvanlar arasında hematolojik idrar incelemelerinde hiçbir farklılık görülmedi. Erkekler 3. doz grubunda kilo alımında azalma gösterdi, ancak tedavi durdurulduktan sonra değişiklik geri dönüşümlü oldu. Tedaviden hemen sonra öldürülen üçüncü grup hayvanların (cinsiyet başına 5) organ ağırlıkları, kontrollerinkinden daha düşüktü. Sadece kontrol ve 3. tedavi grupları histolojik olarak incelendi. 3. tedavi grubundaki hayvanlarda küçük peteşiyal kanamalar (böbrek, miyokard, akciğerler) ve gastrointestinal kanalda mukozal nekrotis lekeleri vardı. Ayrıca adrenal bezlerde büyük atrofi ve timusta bir miktar atrofi vardı. Değişikliklerin doz ile korelasyon gösterip göstermediğini değerlendirmek mümkün değildir, çünkü sadece en yüksek grup çalışılmıştır. Mevcut sınırlı veriler nedeniyle çalışmadan NOEL çıkarılamaz. Albino sıçanlar (FDRL suşu, cinsiyet ve grup başına 15 hayvan), 12 hafta boyunca 0, 50 ve 250 mg / kg canlı ağırlıkta yemde doğrusal alkil benzen sülfonik asit aldı. Büyüme tepkileri ve besin alımı, hematolojik ve idrar incelemeleri herhangi bir anormallik göstermedi. Histolojik bulgular, kontrol ile karşılaştırıldığında daha düşük doz grubunda herhangi bir anormallik göstermedi. Daha yüksek doz grubundaki kadınlarda, kontrollere göre daha yüksek karaciğer ağırlığı / vücut ağırlığı oranı vardı (p <0.01). 50 mg / kg canlı ağırlık / gün'lük daha düşük doz grubu, tedaviye bağlı herhangi bir değişiklik göstermedi. Mevcut sınırlı veriler nedeniyle NOEL oluşturulamaz.
Sprague-Dawley sıçanı (cinsiyet ve grup başına 10 hayvan) 90 gün boyunca yemde lineer alkil benzen sülfonik asit (% 0, 0.02, 0.1 ve 0.5) aldı (8.8, 44 ve 220 mg / kg canlı ağırlık). Kilo artışı, besin kullanımı, hematolojik ve idrar incelemelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi. Organ-vücut oranları ile makroskopik ve mikroskobik bulgular tedavi edilen ve kontrol gruplarında karşılaştırılabilirdi. Mevcut sınırlı veriler nedeniyle NOEL oluşturulamaz.
Charles River sıçanı (cinsiyet ve grup başına 50 hayvan), 2 yıl boyunca yemde (0, 0.02, 0.1 ve 0.5%) doğrusal alkil benzen sülfonik asit aldı (kg canlı ağırlık başına doz verilmemiştir). İlk 12 hafta boyunca kilo artışı ve gıda kullanımında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Organ-vücut oranları, kontrol ve en yüksek doz grupları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi. Sekizinci ayda, 0.02 ve% 0.1 grubundaki erkek sıçanlar daha düşük karaciğer ağırlığı / vücut ağırlığı oranlarına sahipti, ancak bu daha sonraki zaman noktalarında görülmedi ve hiçbir zaman en yüksek doz grubunda görülmedi. Hematolojik incelemeler tedavi ile ilgili herhangi bir değişiklik göstermedi. Anormal makroskopik bulgu görülmedi ve mikroskobik bulgular gruplar arasında farklılık göstermedi. Mevcut sınırlı veriler nedeniyle NOEL oluşturulamaz. En yüksek doz (2 yıl boyunca yemde% 0,5) tedaviye bağlı herhangi bir değişiklik göstermemiştir.
6 ila 7 aylık Beagle köpekleri (cinsiyet ve grup başına 2 hayvan) kullanılarak yayınlanmış bir tekrarlı doz toksisite çalışması yapılmıştır. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit içeren bir ürün (% 15 doğrusal alkil benzen sülfonik asit), gavaj yoluyla günlük 0, 10, 100 ve 1000 mg / kg canlı ağırlık dozlarında (0, 1.5, 15 ve 150 mg doğrusal alkil benzen sülfonik asit / kg canlı ağırlık). En düşük doz grubu tedaviye bağlı değişiklik göstermedi. Orta doz seviyesi grubundaki bir dişi köpek, ikinci haftadan itibaren salya aktı ve bir hayvan, sedasyona ve iştahın azalmasına yol açan bir dozun bir kısmını geri çekti. En yüksek doz grubunda 3 ila 4 hayvanda belirgin tükürük görüldü. Hayvan ölmedi. En yüksek doz grubunda yem alımı orta derecede azalmıştır. Kilo alımında belirgin azalma sadece en yüksek doz grubunda görülmüştür (kadınlarda daha belirgindir). Kan ve idrar testlerinde değişiklik görülmedi. Tüm gruplarda gözler ve işitme normaldi. En yüksek doz grubunda mukozal erozyonlar bir erkek ve bir kadında midede (esas olarak kardiada) bulundu. Dalakta hemosideroz varlığı en yüksek doz grubunda daha belirgindi. Aynı gruptaki bir köpeğin pankreasta küçük nekrozları vardı ve 2 köpeğin böbreklerinde bir miktar demir içermeyen pigment vardı. Hayvan sayısının az olması ve sınırlı veriler nedeniyle NOEL oluşturulamaz. Bir WHO raporuna göre, farelere diyette lineer alkil benzen sülfonik asit veya 120 mg / dakikadan daha yüksek dozlara eşdeğer konsantrasyonlarda içme suyunun uygulandığı subkronik çalışmalarda karaciğerdeki biyokimyasal ve histopatolojik değişiklikler dahil minimal etkiler bildirilmiştir. günlük vücut ağırlığı kg. Bu değişiklikler tersine çevrilebilir göründü. Orijinal verilerin yokluğunda, DSÖ raporunda rapor edilen veriler hakkında kesin bir sonuca varılamaz.
6. Süt ineklerinde tolerans,% 2 doğrusal alkil benzen sülfonik asit içeren ticari meme ucu daldırma kullanılarak incelenmiştir. Ürün sağım sonrası 10 gün boyunca günde iki kez kullanıldı. Ürün iyi tolere edildi.
7. Üreme üzerindeki etkiler, biri sıçanlarda (10 dişi ve 10 erkek / grup) sadece bir doz seviyesinde lineer alkil benzen Sülfonik Asit sülfonik asit (0 ve 100 mg / l) kullanan bir çalışmayı tanımlayan 2 yayınlanmış makale kullanılarak belgelenmiştir. içme suyu). Sağlanan veriler değerlendirme için çok sınırlıdır.
Charles River sıçanı (20 erkek ve 20 dişi / grup), 3-nesil çalışmada yemde lineer alkil benzen sülfonik asit (günlük% 0, 0.02, 0.1 ve 0.5) almıştır (kg vücut ağırlığı başına doz verilmemiştir). Yavrularda büyük bir anormallik kaydedilmedi. F1 ve F2 nesillerindeki sıçanlar, kontrol ve test gruplarında benzer büyüme modellerine ve organ-vücut ağırlık oranlarına sahipti. Histolojik incelemelerde herhangi bir anormallik görülmedi. Hematolojik çalışmalarda, en yüksek test grubundaki kontrol ve kadınlar arasında kırmızı kan hücresi sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (anlamlılık düzeyi belirtilmemiştir) görülmüştür. F3 sütten kesilmeleri büyüme, organ-vücut ağırlık oranları, makroskopik ve mikroskobik incelemeler açısından normaldi. Bu çalışmada hematolojik değerler tedavi ile ilgili bir eğilim veya model göstermedi. Sağlanan çalışmalar herhangi bir üreme toksisitesi belirtisi göstermedi.
8. Teratojenite verileri, beş makalede yayınlanan oral, dermal ve subkutan uygulama kullanılarak fare, sıçan ve tavşanda farklı doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit sülfonik asitler kullanılarak yürütülen çalışmalardan elde edildi. İki fare çalışmasında, maruz kalma süreleri mevcut kılavuzlara uygun değildir. Dermal veya subkutan uygulama kullanan farelerde yapılan bir çalışma, mevcut kılavuzlarda önerilenden farklı olarak daha küçük grup boyutları ve maruz kalma süreleri kullanılarak gerçekleştirildi. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit (günlük 0, 0.2, 2, 300 ve 600 mg / kg vücut ağırlığı), dişi farelere (n = 20), sıçanlara (n = 20) (gebeliğin 6 ila 15. günleri) ve tavşanlara ( n = 13) gebeliğin 6 ila 18. günleri). Tüm türlerde, barajlardaki birincil toksik etkiler genellikle gastrointestinal sistemin bozulması (ishal, iştahsızlık, yavaş kilo alımı, kilo kaybı, ölüm) ile ilişkilendirilmiştir. Tavşanlar en duyarlı türler olarak bulundu, ardından fareler ve sıçanlar geldi. En yüksek iki doz grubu, farelerde ve tavşanlarda maternal toksisite gösterdi, bunun sonucunda fetal kayıp arttı ve yavru boyutu azaldı. Fare ve tavşanlarda 2 mg / kg canlı ağırlıkta annelerde hiçbir etki görülmemiştir. Sıçanlarda, en yüksek doz ayrıca maternal toksisiteye neden oldu, ancak çöp parametrelerini etkilemedi. Fetal ağırlıklarda doza bağlı bir eğilim görülmedi. Tedavi edilen gruplar ve kontroller arasında majör malformasyonların sayısında hiçbir fark görülmedi. Farelerde, küçük iskelet anormallikleri 300 mg / kg canlı ağırlık grubunda% 33.7'ye yükselirken, kontroller ve düşük doz gruplarında% 11.7 ila 13.3'e yükseldi. Farelerde 300 mg / kg canlı ağırlık grubunda minör iskelet anomalilerindeki artış dışında kontrollerden farklı teratolojik değişiklikler görülmedi. En yüksek doz grubundan, belirgin maternal toksisitenin bir sonucu olarak hiçbir canlı genç bulunmamıştır.
Fare, sıçan ve tavşanda dermal maruziyet (suda doğrusal alkil benzen sülfonik asit) kullanıldığında, en yüksek iki doz farelerde (50 ve 500 mg / kg canlı ağırlık) ve tavşanlarda (9 ve 90 mg / kg vücut ağırlığı) şiddetli deri reaksiyonlarına neden olmuştur. ). Sıçanlarda en yüksek doz (60 mg / kg canlı ağırlık) aynı zamanda cilt tahrişini de göstermiştir: 4 ila 5. günlerde en yüksek yanıtla birlikte eritem ve ödem Farelerdeki en yüksek doz grubu dışında, annelerde ve çöp verilerinde tedaviyle ilgili hiçbir etki görülmemiştir. Farelerde, embriyonik ölümlerde önemli bir artış (p <0.05), kontrollere kıyasla 50 ve 500 mg / kg vücut ağırlığı düzeyinde görülmüştür. Sıçanlarda, tedavi edilen hayvanlarda çöp parametrelerinde önemli bir değişiklik görülmedi. Tavşanlarda, en yüksek doz grubu biraz daha yüksek fetal kayıp ve daha küçük yavru boyutuna sahipti (istatistiksel olarak anlamlı değil). Anomalilerde istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmedi. Sağlanan çalışmalar, maddenin herhangi bir teratojenik potansiyeline ilişkin hiçbir gösterge göstermemiştir. 9. Doğrusal alkil benzen sülfonik asitler (C10 ila C14) kullanıldığında (% 22,2 doğrusal alkil benzen sülfonik asit çözeltisi, 10 ila 200 µl / plaka), Salmonella typhimurium TA100 ve TA98 testlerinin kullanıldığı bir in vitro testte mutajenite kaydedilmedi. ve metabolik aktivasyon olmadan.
10. Resmi bir kanserojenlik çalışması yapılmamıştır. Doğrusal alkil benzen sülfonik asitlerin kullanıldığı yayınlanmış uzun vadeli toksisite çalışmaları, malignitelerde artış göstermemiştir. Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit sülfonik asitlerin kanserojen potansiyele sahip olduğu kabul edilmez.
11. On Escherichia spp. (Escherichia coli) (ayrıca aerobik MIC), Bifidobacterium spp, Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis), Eubacterium spp, Clostridium spp, Streptococcus spp, Fusobacterium spp, Lactobacillis spp., Proteus spp. ve Peptostreptococcus spp. insan dışkısından izole edilenler, agar-seyreltme deneyinde tüm türler için 128 µg / ml'den büyük MIC50 ve MIC90 değerlerine sahipti. İnsan bağırsağındaki bakteri türleri, doğrusal alkil benzen sülfonik aside duyarlı değildir.
12. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus ve Lactobacillus paracasei için sütte lineer alkil benzen sülfonik asit için MIC değerleri, Lactobacillus bulgaricus için 0,39 µg / ml ve test edilen diğer Lactobacillus türleri ve Streptococcus thermophilus için 1,56 µg / ml idi.
0.0078 ug / ml. Çalışma protokolü, incelenen konsantrasyon aralığını tanımlamaz. Bu nedenle, en düşük MIC değerlerinin (0,0078 µg / ml) test edilen en düşük konsantrasyona eşit olup olmadığı net değildir. İkinci çalışmada doğrusal alkil benzen sülfonik asidin süt kültürleri üzerindeki etkisi kültürlerdeki pH üzerindeki etkisi ölçülerek test edilmiştir. Lactococcus lactis subsp. İçin NOEL. lactis, 4 ug / ml idi. NOEL'ler, test edilen diğer bakteri türleri için daha yüksekti (Lactococcus. Lactis subsp. Cremoris, Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. Cremoris veya subsp. Dextranictobus subsp. bulgaricus, Lactobacillus Delbrueckii subsp. lactis ve Lactobacillus acidophilus). Süt kültürleri, sütte bulunan doğrusal alkil benzen sülfonik asit konsantrasyonlarına duyarlı değildi.
13. Yayınlanmış bir gözden geçirme belgesine dayanarak, toplu testler, insan cildinin% 1'e kadar doğrusal alkil benzen sülfonik asit içeren solüsyonlarla teması tolere edebileceğini göstermektedir. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit tarafından gönüllülere duyarlılık indüklenmedi.
14. İnsan ve çevresel maruziyet, 1996 yılında DSÖ tarafından değerlendirilmiştir. Orijinal verilerin yokluğunda, DSÖ raporunda rapor edilen veriler hakkında kesin bir sonuca varılamaz.
15. Mevcut sınırlı verilere dayanarak, genel olarak insanlarda lineer alkil benzen sülfonik asitlere günlük maruziyetin yaklaşık 5 mg / kişi olduğu tahmin edilmektedir; burada insan maruziyetinin birincil yolunun dermal temas yoluyla olduğu ve daha az ölçüde olduğu varsayılmaktadır içme suyu yoluyla yutulması ve temizlik maddeleri ve kişisel bakım ürünlerinden kaynaklanan bulaşıklar ve yiyecekler üzerindeki kalıntıların bir sonucu olarak.
16. Bilgisizlik ve çalışmalardaki yetersizlikler nedeniyle, NOEL'leri oluşturmak ve doğrusal alkil benzen sülfonik asit için bir ADI hesaplamak mümkün olmamıştır. Ancak bunu göz önünde bulundurarak
• toksisite, mevcut tüm çalışmalarda yalnızca yüksek doz seviyelerinde görülmüştür
• mutajenite çalışmalarında pozitif bulgu rapor edilmemiştir
• uzun süreli çalışmalar kanserojen etkiler göstermedi,
CVMP, daha fazla toksisite çalışmalarının gerekli olmadığını ve hayvansal kaynaklı gıda maddelerindeki doğrusal alkil benzen sülfonik asit kalıntılarının insan tüketicisi için bir risk oluşturmayacağını değerlendirdi.
17. Emilim, 10 gün boyunca% 2 lineer alkil benzen sülfonik asit içeren ticari meme ucu daldırma ile sağım sonrası işlem gören 8 ineğin üzerinde çalışılmıştır. Plazma örnekleri tedavi sırasında sağımdan hemen önce 2, 4, 6, 8 ve 10. günlerde günde bir kez ve işlemin bitiminden sonra 2, 3, 4 ve 5. günlerde alınmıştır.
tedavi. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit konsantrasyonları, 35 ug / l'lik bir saptama limiti ve 50 ug / l'lik bir miktar belirleme limiti ile doğrulanmış bir HPLC / floresan yöntemi ile ölçüldü. Yöntemin 50 ila 500 µg / l konsantrasyon aralığında plazmada doğrusal olduğu gösterilmiştir. Doğrusal alkil benzen sülfonik asitler, iki numune (125 µg / l ve 53 µg / l) dışında plazma örneklerinde tespit edilmemiştir. Doğrusal alkil benzen sülfonik asitlerin, sonradan daldırma için kullanıldıklarında deriden kan dolaşımına büyük ölçüde emilmediği sonucuna varılmıştır.
18. Sağım sonrası% 2 lineer alkil benzen sülfonik asit içeren ticari meme ucu daldırma işlemine tabi tutulan 8 ineğin sütünde 10 gün süreyle meme daldırma ile kalıntılar belirlendi. Muamele sırasında 2, 4, 6, 8 ve 10. günlerde ve işlemin bitiminden sonra 2, 3, 4 ve 5. günlerde analiz için sağımdan önce süt örnekleri alındı. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit konsantrasyonları, 30 ug / l'lik bir saptama limiti ve 100 ug / l'lik bir miktar belirleme limiti ile doğrulanmış bir HPLC / floresan yöntemi ile ölçüldü. Yöntemin 100 ila 4000 µg / l konsantrasyon aralığında sütte doğrusal olduğu gösterilmiştir. İşlem sırasında, kalıntılar 30 ug / l ila 208 ug / l aralığındaydı. Numunelerin çoğunda konsantrasyon, tespit limitinin veya miktar tayini limitinin altındaydı. Muamelenin sona ermesinden sonra, sütteki kalıntı konsantrasyonları, muamelenin bitiminden 2. günde bir ineğin bir sağılması dışında, 344 ug / l'lik bir konsantrasyon gösteren, harici kontaminasyonun neden olabileceği miktar tayini sınırının altında kalmıştır.
Sonuç ve öneri
2377/90 Sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) Ek II'deki maddelerin dahil edilmesi için Veteriner Tıbbi Ürünler Komitesi tarafından konulan kriterleri ve özellikle aşağıdakileri dikkate alarak:
• toksisite sadece mevcut tüm çalışmalarda yüksek doz seviyelerinde görülmüştür,
• teratojenik etki bildirilmemiştir,
• mutajenite çalışmalarında herhangi bir pozitif bulgu rapor edilmemiştir,
• uzun süreli çalışmalar kanserojen etkiler göstermedi,
• in vitro 128 µg / ml doza kadar insan bağırsağı bakterilerine duyarlılık yoktu,
• 4 µg / ml'ye kadar konsantrasyonlarda ilgili süt kültürleri üzerinde herhangi bir etki yoktu,
• Doğrusal alkil benzen sülfonik asitlerin memeye uygulandıktan sonra sistemik biyoyararlanımı ihmal edilebilir görünmektedir,
• sütte gözlemlenen maksimum kalıntı konsantrasyonları bile toksikolojik veya mikrobiyolojik etkilerin beklenebileceği herhangi bir doz seviyesinin veya konsantrasyonun çok altındaydı; Veteriner Tıbbi Ürünler Komitesi, doğrusal alkil benzen sülfonik asitler için bir MRL oluşturulmasına gerek olmadığı sonucuna varır ve aşağıdaki tabloya uygun olarak 2377/90 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) Ek II'ye dahil edilmesini tavsiye eder: Farmakolojik olarak aktif madde ( s)

 

 

Abeson, üstün temizleme gücüne ve çok çeşitli diğer anyonik, noniyonik ve amfoterik yüzey aktif maddelerle uyumluluğa sahip anyonik bir yüzey aktif maddedir. Asidik ortamlarda deterjan olarak ayrı kullanıma uygun, yüksek verimli çok yönlü yüzey aktif maddedir.
Ara ürün olarak, çok sayıda endüstride, en yaygın olarak sıvı ve toz deterjanlar, ev ve I&I temizleyicileri, çamaşır deterjanları, bulaşık yıkama sıvıları, araba yıkama ürünleri, sert yüzey temizleyicileri vb. Üretiminde kullanılan sülfonatları üretmek için genellikle çeşitli bazlarla nötrleştirilir. Bunların yanı sıra Abeson, tarım, emülsiyon polimerizasyonu, petrol sahası kimyasalları gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda uygulanmaktadır.
Açıklama
Doğrusal alkil benzen sülfonik asit, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve düz zincire sahip olduğu için biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit esas olarak çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil ev tipi deterjanların yanı sıra bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için bir emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır.
Eşanlamlılar LAS; Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit); LABS; Laurilbenzensülfonik Asit; Laurilbenzensülfonat; Doğrusal Alkil benzen Sülfonik Asit; DDBSA; Dodesil Benzen Sülfonik Asit; Dodesil Benzen Sülfonik Asit
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) olarak da bilinen doğrusal alkil benzen sülfonik asit, yaygın olarak kullanılan bir endüstriyel deterjan olan sentetik bir kimyasal yüzey aktif maddedir. Çamaşır tozu, deterjan tozu, yağ sabunu, temizlik tozu ve deterjan kekinde kullanılır.
AÇIKLAMA
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), molekülleri hidrofilik ve hidrofobik bir grupla karakterize edilen anyonik bir yüzey aktif maddedir. Bu uçucu olmayan kimyasal bileşik, sülfonasyon işlemi yoluyla sentezlenir. Sülfonasyon reaktifleri arasında sülfürik asit, klorosülfonik asit, sülfamik asit ve seyreltilmiş sülfür trioksit bulunur.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın özellikleri, alkil zincirinin uzunluğuna bağlı olarak kimyasal ve fiziksel özellikler bakımından farklılık gösterir. Bu, birçok uygulama bulan formülasyonlarla sonuçlanır. Elde edilen yüzey aktif maddeler kimya endüstrisinde su ve mineraller arasındaki teması iyileştirmek için kullanılır.
KULLANIMI
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) esas olarak deterjan endüstrisinde çamaşır tozu, deterjan tozu, deterjan keki, sıvı sabun, yağ sabunu, ovma çubuğu ve temizleme tozu üretiminde kullanılmaktadır. Bu kimyasal, anyonik özel formülasyonlarda uygulama bulur. Böcek ilacı spreylerinin kalitesi ondan iyileştirilebilir.
Doğrusal alkil benzen sülfonik asit, tekstil endüstrisinde yıkama ve merserize etme ajanı olarak kullanılır. Hastalığın yüzey alanı Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) kullanılarak artırılır. Tuvalet sabunlarının köpürtülmesi için diğer yüzey aktif maddelerle birlikte bir ıslatma maddesi ve aynı zamanda bir emülgatör olarak küçük miktarlarda kullanılır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), yüksek etken madde içeriği ve düşük tuz içeriği ve su ile karışabilirliği sayesinde emülsiyonların polimerizasyonunda ve bağlama maddeleri, emülgatörler, zirai herbisitler, evsel ve endüstriyel temizleyiciler üretiminde kullanılır.
ÇEVRE VE GÜVENLİK HUSUSLARI
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) dahil çoğu anyonik yüzey aktif madde, doğası gereği toksik değildir. Bununla birlikte, bu yüzey aktif maddelere uzun süre maruz kalmak, cildi ve diğer hücreleri koruyan lipid membranın bozulması yoluyla cildi tahriş edebilir ve zarar verebilir. Öte yandan, biyolojik olarak parçalanabilirlik, yüzey aktif maddenin hidrofobik hidrokarbon grubu tarafından belirlenir.
AVANTAJLARI
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, düşük maliyeti ve yüksek performansı nedeniyle hacimce en büyük sentetik yüzey aktif maddelerden biridir. Bunun dışında Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), stabil bir toz formuna kurutulabilir. Bu kimyasal biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostudur.
İndirimli bir fiyata fazla Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) stoku satın alın.Ürün Açıklaması
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. LAB Sülfonik Asit, tüm Ev Tipi Deterjan Toz, Kek ve Bulaşık yıkama temizleyicilerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir anyonik yüzey aktif maddedir.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90, nispeten düşük maliyeti, iyi performansı, kararlı bir toz halinde kurutulabilmesi ve biyolojik olarak parçalanabilir çevre dostu olması nedeniyle en büyük hacimli sentetik yüzey aktif maddedir. LAB Sülfonik Asit, tüm Ev Tipi Deterjan Toz, Kek ve Bulaşık yıkama temizleyicilerinin formülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir anyonik yüzey aktif maddedir. Yüksek aktif maddesi, su ile karışabilirliği ve düşük tuz içeriği nedeniyle, Endüstriyel ve Ev tipi sıvı temizleyicilerin formülasyonunda ve ayrıca bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır. .
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90 - Yumuşak Asit Bulamacı, aşağıdakiler için ana hammaddedir:
Deterjan tozu, Deterjan tozu, Deterjan keki, Sıvı Sabun, Temizleme tozu, Ovma çubuğu, Yağ sabunları vb. Formülasyonlarında sentetik deterjan endüstrileri.
Anyonik özel formülasyonlarda kullanılır.
Tekstil endüstrisi gibi diğer endüstrilerde merserize veya yıkama maddesi olarak kullanılır.
Gençlerin yüzey alanını artırmak için kullanılır.
Pasta, Toz ve Sıvı formülasyonları gibi tüm Deterjanlarda ana etken madde olarak
Diğer yüzey aktif maddelerle birlikte az miktarda emülgatör ve ıslatma ajanı olarak köpüklü tuvalet sabunlarında
Pestisitlerde sprey kalitesini artırmak için
Maliyet Faktörü
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90 Sülfonasyon Tesisi Maliyeti, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 96 Sülfonasyon tesisine göre 1/10 oranında olup, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90'ın tüketicilere Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'ya kıyasla rekabetçi fiyatlarla sunulması sonucunda büyük maliyet avantajı sağlar. % 96
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90, tüm Deterjan Tozları için ortak bileşen olan Soda Külü ile reaksiyona girdiğinde Glauber Tuzuna (Sodyum Sülfat) dönüşen% 5-6 Serbest Asit içerir. Bu Glauber Tuzu, Son Ürün, yani Deterjan Tozunun serbestçe akmasına yardımcı olur ve Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 96 ile formüle edilen Deterjanlarda bulunmayan topaklanma önleyici özellikler verir.

 

 

Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), düşük maliyeti, iyi performansı nedeniyle en büyük hacimli yüzey aktif maddedir; çevre dostu. Doğrusal Alkil Benzen sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) üretimi için genellikle alkali benzen doğrusal sülfasyon kullanılır. Bileşenleri: doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit, oksijen, sülfür ve sitrik asit. (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit))
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit | Kullanılan Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit):
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), çoğu ev deterjanı, bulaşık deterjanı, deterjan tozu, temizlik tozu, çamaşır tozu, deterjan keki, sıvı sabun, sabun vb. köpük yapıcı, daha çok formülasyonda temizlik maddesi ve köpürtücü tuvalet sabunu olarak kullanılır. Lineer Alkil Benzen Sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), deterjan endüstrisinde, tekstil endüstrisinde yıkama maddesi olarak, pestisit endüstrilerinde sprey kalitesini artırmak için kullanılmaktadır. Sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) yanıcı değildir ve suda çözünebilir, ancak organik çözücü içinde çözülemez.
Tanım Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit
Tanım Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) İhracat Destinasyonları:
ATDM, Afrika, Avrupa, Güney Amerika, Doğu Asya ülkelerine Sülfonik Asit ihraç etmektedir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) veya Lineer Alkil Benzen Sülfonik asit için güncellenmiş fiyatı istiyorsanız ve daha fazla ayrıntı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın Avantajı:
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel çözünürlük
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) yüksek köpük gücüne sahiptir
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) biyolojik olarak parçalanabilir.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit uygulaması
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), temizleyiciler, hafif deterjan, sert deterjan, Sıvı Sabun, Temizleme tozu, Ovma Çubuğu, Yağ sabunları vb.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), çeşitli deterjan ve emülgatörlerin üretiminde kullanılır. Gençlerin yüzey alanını artırmak için kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), çamaşır tozu gibi tekstil endüstrisinin temizleyicisinde kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) endüstriyel elektronik, deri endüstrisi üretiminde kullanılır.
Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), kağıt yapım endüstrisinde kullanılır.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), bulaşık deterjanı üretiminde kullanılabilir.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit sodyum üretmek için kullanılır.
Uyarı Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik asit, aşırı durumlarda göz, cilt ve akciğer tahrişine ve yanıklara neden olabilir. Bu nedenle, güvenli endüstriyel uygulamalar için mesleki maruziyet limitleri uygulanmalıdır. Sülfonik asit, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) ile çalışırken, size değer vermelisiniz. Doğrusal Alkil Benzen sülfonik asit kullanan işyerinde olduğu gibi, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), kimyasalları serbest bırakmak için yerel havalandırma veya egzoz kullanımıyla kapalı operasyonlara sahip olmalıdır. Bu aşındırıcı unsurla ilgili tüm güvenliği iletmek için çalışma alanındaki uyarı bilgilerine dikkat etmelisiniz.
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit Ürün tanımı
CAS No .: 27176-87-0
Eş anlamlılar: Dodesilbenzen Sülfonik Asit (Boğaz Zinciri); LAS; Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit); Laurylbenzensulfonic Acid;
Laurylbenzensulfonate; n-Dodesilbenzen Sülfonik Asit
Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit, bir bağlama maddesi olarak, bir emülgatör olarak ve ev tipi deterjanların üretiminde geniş bir uygulama yelpazesine sahip sentetik bir yüzey aktif maddedir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Çamaşır sabunu deterjanı için% 96 Doğrusal Alkil Benzen Sülfonik Asit DBSA
Açıklama:
bir çeşit zayıf organik asittir ve suda çözünürlüğü kolaydır. Çamaşır tozu, sivil deterjan temizleyici ve endüstriyel deterjanlarda yaygın olarak kullanılır
% 96 aktif içerik, kahverengi sıvı, kullanıldığında hidroksil sodyum ile nötralize edilmelidir.
Islatma maddesinin endüstriyel uygulamaları, tarımsal herbisitler için emülgatör ve polimerizasyon
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 96 CAS No. 27176-87-0
Deterjan Kimyasal: Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 96 CAS No. 27176-87-0 /
Uygulama
[1] Çamaşır tozu, çamaşır deterjanı ve endüstriyel deterjan için hammadde olarak kullanılır.
[2], çeşitli sıvı ve katı deterjanlar hazırlamak için kullanılan amino pişirme verniği için kürleme katalizörü olarak kullanılabilir.
[3] Doğrusal alkilbenzen sülfonat sodyum tuzu, amonyum tuzu ve etanolamin tuzu üretiminde kullanılır. Deterjanların, ev tipi sıvı deterjanların, endüstriyel deterjanların ve diğer yaygın deterjanların üretimi için ana hammaddedir.

 

 

Bileşenleri: doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit, oksijen, sülfür ve sitrik asit. Doğrusal alkil benzen sülfonik asit, sadece doğrusal alkilbenzenin (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)) sülfonatlanmasıyla ticari olarak hazırlanır. Esas olarak (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)) olarak adlandırılan doğrusal alkil benzen sülfonik asit, sülfonatlı alkilbenzenlerin çeşitli tuzlarını içeren, dünyanın en büyük hacimli sentetik yüzey aktif cismidir. ev deterjanlarında ve çok sayıda endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. New India Detergents Ltd. Şirketler Grubu olarak 20 yıldan bu yana Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)% 90) üretimi yapmaktayız ve kalite standartlarına bağlı kalarak faaliyet alanında lider konuma geldik ve yerel ve küresel pazarlar.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit).
Ürün Adı Dodesilbenzen sülfonik asit, C10-C13 izomerlerinin karışımı Kat No. benzen sülfonik asit, sodyum tuzu Kategori Adı Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) Yapısal Formül Çağrı ...
GİRİŞ:
Bu proje profili detaylı olarak ASİT ÇAMURU üretmek için ünitenin kurulmasını öngörmektedir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), otuz yılı aşkın bir süredir deterjanlarda kullanılan başlıca yüzey aktif madde olmuştur ve bugün yüzey aktif maddeler pazarının önemli bir bölümünü temsil etmeye devam etmektedir. Bu güvenli kullanım geçmişini destekleyen, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) üzerinde yürütülen geniş bir çevresel araştırma arşividir. En iyi çevre bilimcileri ve araştırma ajansları tarafından gerçekleştirilen bu çevre araştırması, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'ya maruz kalmış olabilecek çevrenin hemen hemen her bölümünü incelemiştir. Çalışmalar, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın çevresel olarak kabul edilebilirliğini ve güvenliğini defalarca kanıtlamıştır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın çevre güvenliği, temizleme etkinliği ve maliyet rekabeti nedeniyle, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) dünya çapında 30 yıldır giderek artan bir kullanım deneyimi yaşamıştır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) üretmek için kullanılan malzeme olan Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), yalnızca petrol bi-ürünlerinden - benzen ve kerosenden elde edilen parafinden türetilmiştir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) şu anda dünya çapında deterjanlardaki aktif bileşenlerin üçte birini temsil etmektedir.
Doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit, deterjanların formülasyonunda aktif bir bileşen olan Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın üretiminde kullanılan hammaddedir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), fizikokimyasal mekanizması ile kiri yok eder ve sıvı temizleyicilerde ve tozda en yaygın kullanılan yüzey aktif maddelerden biridir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), deterjan üretiminde 25 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır ve mükemmel kalite / fiyat oranı ile bilinir.
ESASLAR VE TAHMİNLER: -
1. Günde 8 saat, ayda 25 gün ve yılda 300 gün olmak üzere tek vardiya varsayılmaktadır. Verimli makineler ve işçiler de varsayılır.
2. Tam kapasite kullanımına ulaşmak için minimum 2 yıllık süre dikkate alınır
3. İşçilik oranları, geçerli oranlara göredir.
4. Ortalama% 14 faiz oranı dikkate alınır.
5. Tahminler, genel olarak üretim faaliyetinin model tipi için tekno-ekonomik olarak uygun olduğu düşünülen bir üretim kapasitesi için çizilir.
6. Sağlanan bilgiler, üretim faaliyetinin model tipi için geçerli olan standart bir üretim faaliyetine dayanmaktadır.
7. Sağlanan bilgiler, optimum performans düzeyinde geleneksel üretim tekniklerini kullanan standart bir üretim faaliyetine dayanmaktadır.
8. Makine ve teçhizat maliyetleri, hammaddeler ve bitmiş ürünlerin satış fiyatları vb. Genellikle proje profillerinin hazırlanması sırasında geçerlidir ve çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.
9. Profilin sonunda bazı üretici, makine ve ekipman tedarikçileri, hammaddeler vb. İsimler belirtilmiş olsa da, bunlar hiçbir şekilde münhasır veya ayrıntılı değildir.
UYGULAMA TAKVİMİ: -
Türev Doğrusal Alkil benzen Sülfonik Asit, S
% 85-88 asit bulamacının ton başına hammadde tüketimi Lineer alkil benzen Sülfonik Asit 700-750 kg, Sülfonatlama maddesi% 20 oleum 800-900 kg,% 98 sülfürik asit 1100-1200 kg'dır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), hidrofobik ve hidrofilik bir grupla karakterize edilen molekülleri olan anyonik yüzey aktif maddelerdir. Alfa-olefin sülfonatlar (AOS) alkil sülfatlar (AS) da ticari anyonik yüzey aktif cisimlerinin örnekleridir.
Sülfonasyonla üretilen uçucu olmayan bileşiklerdir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), her biri Para konumunda sülfonatlanmış bir aromatik halka içeren, başlangıç ​​materyalleri ve reaksiyon koşulları tarafından belirlenen oranlarda farklı alkil zinciri uzunluklarına (C10 ila C13 veya C14) sahip homologlar ve 2 ila 5-fenil fenil konumsal izomerlerinin karmaşık karışımlarıdır. ve terminal bir (1-fenil) haricinde herhangi bir pozisyonda bir doğrusal alkil zincirine bağlanır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın özellikleri, alkil zincir uzunluğuna göre fiziksel ve kimyasal özelliklerde farklılık gösterir ve çeşitli uygulamalar için formülasyonlar sağlar.
Başlangıç ​​malzemesi Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) (doğrusal alkil benzen Sülfonik Asit), benzenin katalizör olarak hidrojen florür (HF) veya alüminyum klorür (AlCl3) varlığında n-parafinlerle alkilasyonu ile üretilir. Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit), Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın oleum ile kesikli reaktörlerde sülfonasyonu ile üretilir.
Diğer sülfonasyon alternatif reaktifleri, düşen film reaktörlerindeki sülfürik asit, seyreltilmiş sülfür trioksit, klorosülfonik asit ve sülfamik asittir.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) daha sonra istenen tuza (sodyum, amonyum, kalsiyum, potasyum ve trietanolamin tuzları) nötralize edilir.
Yüzey aktif maddeler, yağ ve su veya su ve mineraller gibi polar ve polar olmayan ortamlar arasındaki teması iyileştirmek için ihtiyaç duyulan endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) esas olarak çamaşır tozları, çamaşır sıvıları, bulaşık yıkama sıvıları ve diğer ev temizleyicileri dahil ev deterjanları üretmek için ve ayrıca bir bağlama maddesi olarak ve tarımsal herbisitler için emülgatör olarak ve emülsiyon polimerizasyonunda çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılır.
Stabil olduklarından, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) izole edilebilir, depolanabilir ve bir ticaret ürünü olarak gönderilebilir.
SO3, bir elektron verici grubu içeren herhangi bir organik bileşikle hızla reaksiyona giren agresif bir elektrofilik reaktiftir.
Sülfonasyon, endüstriyel ölçekte gerçekleştirilmesi zor bir reaksiyondur çünkü reaksiyon hızlıdır ve oldukça ekzotermiktir; yaklaşık 380 kJ / kg SO3 (her pound SO3 için 800 BTU) serbest bırakarak reaksiyona girdi.
Çoğu organik bileşik, hızlı reaksiyon ve ısı gelişimi nedeniyle saf SO3 ile temas halinde siyah bir kömür oluşturur.
Ek olarak, reaktanların viskozitesi organik besleme stokundan Lineer Alkil Benzen sülfonik aside dönüştürüldükçe 15 ila 300 kat artar.
Viskozitedeki bu büyük artış, ısının uzaklaştırılmasını zorlaştırır. Oluşan ürünlerin yüksek viskozitesi, reaksiyon kütlesinden ısı transfer katsayısını düşürür.
Reaksiyon kütlesinin etkili bir şekilde soğutulması önemlidir çünkü yüksek sıcaklıklar, istenmeyen yan ürünleri üreten yan reaksiyonları teşvik eder.
Ayrıca, reaktif yapısı nedeniyle herhangi bir fazla SO3 yan reaksiyonlara ve yan ürün oluşumuna katkıda bulunduğundan, SO3'ün organik molar oranının hassas kontrolü önemlidir.
Bu nedenle, ticari ölçekli sülfonasyon reaksiyonları, organik SO3 mol oranının sıkı kontrolüne ve reaksiyon ısısının hızlı bir şekilde uzaklaştırılmasına izin veren özel ekipman ve enstrümantasyon gerektirir.
Sülfürik asit (H2SO4) ve oleum (SO3 - H2SO4) sülfonatlayıcı ajanlar olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Oleum, ağır hizmet deterjanları için alkil benzen ve yağ alkollerini sülfatlamak için kullanılır.
Reaksiyonda su oluştuğu ve ortaya çıkan su oleumu ve / veya sülfürik asidi seyrelttiği için bir denge sürecidir.
Sülfürik asit konsantrasyonu yaklaşık% 90'a düştüğünde sülfonasyon reaksiyonu durur.
Oleum sülfonasyon, toplu veya sürekli bir işlem olarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem, düşük SO3 maliyeti ve düşük sermaye ekipman maliyeti gibi ikili bir avantaja sahiptir.
Bununla birlikte, büyük miktarlarda tepkimeye girmemiş sülfürik asit bırakan bir denge süreci olma dezavantajına sahiptir. Bu atık asit reaksiyon karışımından ayrılmalı ve ardından atılmalıdır.
Oleum ve sülfürik asit, aromatikleri ve alkolleri hem parti halinde hem de sürekli ekipmanda sülfonatlamak için kullanılabilir.
Deterjan alkilatlar için, karıştırmalı, sızdırmaz, cam kaplı veya paslanmaz çelik bir su ısıtıcısı olan, ısıtma ve soğutma için bir provizyona sahip parti ekipmanı kullanılır.
Deterjan alkilat önce reaksiyon kabına eklenir, ardından oleum birkaç saatlik bir süre içinde yavaşça eklenir.
Reaksiyon oldukça ekzotermiktir ve oleum ekleme oranı, reaksiyonun ısısını uzaklaştırma kabiliyeti ile belirlenir.
Optimum ürün kalitesi için sıcaklık 35 ° C'nin altında tutulmalıdır.
Genellikle reaksiyon ısısı, reaksiyon karışımının harici bir ısı değiştiriciden pompalanmasıyla giderilir.
Bir denge reaksiyonu olduğu için, hidrotropların sülfürik asit ile azeotropik sülfonasyonunun özel durumu dışında, büyük miktarda sülfürik asit oluşur.
Sülfonasyon reaksiyonu tamamlandığında sülfürik asit, sülfonatlı deterjan alkilattan su ilave edilerek ayrılabilir.
Su ilavesi (tipik olarak reaksiyon karışımının ağırlıkça yaklaşık% 10'u), Doğrusal Alkil Benzen sülfonik asit ile seyreltilmiş sülfürik asit arasında bir faz ayrılmasına neden olur.
Ayırma genellikle ayrı, cam kaplı bir kapta gerçekleşir ve yaklaşık 10 saatlik bir süre boyunca gerçekleşir.
Ayrıldıktan sonra, Doğrusal Alkil Benzen sülfonik asit, genellikle ayrı bir nötrleştirme kabında sulu sodyum hidroksit ile nötralize edilebilir.
Nötralizasyon dahil toplam parti süresi 15 ila 20 saattir.
Ürün, asit ayrılırsa nötrleştirmeden sonra yaklaşık% 15 sodyum sülfat ve ayrılmamışsa yaklaşık% 60 sodyum sülfat içerir. Ayırma olmaksızın, ürünün uygulaması, yüksek miktarda sodyum sülfatın dolgu maddesi olarak kullanıldığı düşük aktif, geleneksel deterjan tozları ile sınırlıdır.
Sülfonatör:
Çeşitli tipte ticari sülfonatörler mevcuttur.
Film reaktörleri, özellikle oleo kimyasal besleme stoklarından kozmetik kalitede malzemeler üretmek için tüketici ürünleri için deterjan işlemede en yaygın olanlardır.
Bir film reaktöründe, organik besleme stoğu, sürekli bir film olarak reaktörün duvarına (reaksiyon yüzeyi) ekstrüde edilir.
Reaktör tankına organik besleme hızı, oldukça hassas bir kütle akış ölçer ile ölçülür ve değişken hızlı tahrikli bir dişli pompa ile kontrol edilir.
Uygun organik besleme hızı, önceden ayarlanmış kükürt / organik mol oranına bağlıdır. Çok kuru havayla seyreltilmiş SO3, organik materyal tabakasının üzerinden akar.
SO3 organik filme yayılır ve bir Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit) oluşturmak için reaksiyona girer.
Hemen hemen tüm ticari reaktörlerde, hem organik hem de SO3, reaktörün üstünden dibine aynı anda akar.
Reaksiyon ısısı, reaktörün reaksiyon yüzeyinin altındaki soğutma ceketlerinden akan soğutma suyuyla giderilir. Reaktör üzerindeki soğutma ceketleri, reaksiyon ısısının çoğunu giderir.
Reaktörden çıkan ürün, asit giderilerek, soğutmak için bir ısı eşanjöründen pompalanarak ve ardından reaktörün dibine geri döndürülerek anında soğutulur.
Bu soğutma işlemi, Kalsiyum LABSA (calcium LABSA, kalsiyum doğrusal alkil benzen sülfonik asit)'nın yüksek sıcaklıkta tutulma süresini azaltır ve daha iyi ürün kalitesi sağlar.

 

 


Calcium LABSA

 

 

CLASSIFICATION
Anionic Surfactant
DESCRIPTION OF Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)
Linear alkyl benzene sulphonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is an anionic surfactants with molecules characterized by a hydrophobic and a hydrophilic group. Alpha-olefin sulfonates (AOS) alkyl sulfates (AS) are also examples of commercial anionic surfactants. They are nonvolatile compounds produced by sulfonation. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) are complex mixtures of homologues of different alkyl chain lengths (C10 to C13 or C14) and phenyl positional isomers of 2 to 5-phenyl in proportions dictated by the starting materials and reaction conditions, each containing an aromatic ring sulfonated at the para position and attached to a linear alkyl chain at any position with the exception of terminal one (1-phenyl). The properties of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) differ in physical and chemical properties according to the alkyl chain length, resulting in formulations for various applications. The starting material Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) (linear alkylbenzene) is produced by the alkylation of benzene with n-paraffins in the presence of hydrogen fluoride (HF) or aluminium chloride (AlCl3) as a catalyst. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is produced by the sulfonation of LAB with oleum in batch reactors. Other sulfonation alternative reagents are sulfuric acid, diluted sulfur trioxide, chlorosulfonic acid and sulfamic acid on falling film reactors. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) are then neutralized to the desired salt (sodium, ammonium, calcium, potassium, and triethanolamine salts). Surfactants are widely used in the industry needed to improve contact between polar and non-polar media such as between oil and water or between water and minerals. Linear alkyl benzene sulphonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners. Industrial applications of wetting agent, emulsifier for agricultural herbicides and in polymerization.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is prepared commercially by sulfonating linear alkylbenzene (LAB). Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), the world's largest-volume synthetic surfactant, which includes the various salts of sulfonated alkylbenzenes, is widely used in household detergents as well as in numerous industrial applications. The Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) market is driven by the markets for Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), primarily household detergents. Linear alkylbenzene sulfonate was developed as a biodegradable replacement for nonlinear (branched) alkylbenzene sulfonate (BAS) and has largely replaced BAS in household detergents throughout the world.
The pattern of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) consumption demonstrates the overwhelming preference by consumers for liquid laundry detergents in North America, whereas powders continue to be the dominant products in Western Europe, Japan, and China. Comparable and reliable data in other world regions are generally unavailable. In these less-developed world areas, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is essentially used only in laundry powders (particularly in India and Indonesia) and hand dishwashing liquids. The latter are often used as general-purpose cleaners.
The following pie chart shows world consumption of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA):
About 82-87% of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in household detergents, including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids, and other household cleaners. Industrial, institutional, and commercial cleaners account for most of the other applications, but Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is also used as an emulsifier (e.g., for agricultural herbicides and in emulsion polymerization) and as a wetting agent. Very small volumes are also used in personal care applications. Demand in the North American household segment fell sharply in 2000-11, as a result of several developments, including reformulations away from Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) to alternative surfactants because of cost considerations, the greater use of enzymes, and adverse economic conditions that resulted in lower overall surfactant levels in detergents. However, consumption stabilized during 2011-17.
Although consumption of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) will likely stabilize or decline slightly in the highly developed regions, it will increase by 3.0-5.0% in some less-developed regions or countries, such as the Middle East, Africa, India, and China, as well as Southeast Asia. As a result of the rapid growth of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) demand in the Asia Pacific region, demand in the region accounted for over half of global demand in 2017.
The worldwide growth of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) will be negatively impacted by the efforts of detergent manufacturers to reduce the active content in their surfactant formulations, by the shift to liquid detergents in some countries (which benefits competing surfactants), and by less consumer overdosing (particularly in North America with unit dose laundry products, assuming they continue to take some market share from traditional liquid detergents). However, consumption of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) will be positively affected in countries/regions such as India, China, Africa, and the Middle East, where powder detergents are still a very large part of the laundry detergent market.
Linear alkylbenzene sulfonate competes with several other major surfactants for use in household detergents. Some of the competitive surfactants have greater hard-water tolerance and better compatibility with enzymes and are milder than Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA). Historically, however, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) has most often been lower in cost and has had other more favorable properties compared with competing surfactants. During 2002-06, very high crude oil prices made Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) far less competitive than had been true in most years since its introduction. During 2007-11, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) prices tracked more closely those of the competitive surfactants. This led to a more stable pattern of consumption, even as prices for all surfactants continued to be very volatile. From late 2014 through 2017, low crude oil prices helped Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) become more competitive.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)/LAS production is impacted by the supply situation for competing products-mainly alcohol ether sulfates (AES). Shortages in AES supply or its high price has usually favored the use of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)/LAS. In the developing world, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) competes with soaps.
Alkylbenzene sulfonates are a class of anionic surfactants, consisting of a hydrophilic sulfonate head-group and a hydrophobic alkylbenzene tail-group. Along with sodium laureth sulfate they are one of the oldest and most widely used synthetic detergents and may be found in numerous personal-care products (soaps, shampoos, toothpaste etc.) and household-care products (laundry detergent, dishwashing liquid, spray cleaner etc.).[1] They were first introduced in the 1930s in the form of branched alkylbenzene sulfonates (BAS) however following environmental concerns these were replaced with linear alkylbenzene sulfonates (Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)) during the 1960s.[2] Since then production has increased significantly from about 1 million tons in 1980, to around 3.5 million tons in 2016, making them most produced anionic surfactant after soaps.
Contents
1 Branched alkylbenzene sulfonates
2 Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonates
3 Structure property relationships
4 Environmental fate
5 References
Branched alkylbenzene sulfonates
An example of a branched alkylbenzene sulfonate (BAS)
Branched alkylbenzene sulfonates (BAS) were first introduced in the early 1930s and saw significant growth from the late 1940s onwards,[3] in early literature these synthetic detergents are often abbreviated as syndets. They were prepared by the Friedel-Crafts alkylation of benzene with 'propylene tetramer' (also called tetrapropylene) followed by sulfonation. Propylene tetramer being a broad term for a mixture of compounds formed by the oligomerization of propene, its use gave a mixture of highly branched structures.[4]
Compared to traditional soaps BAS offered superior tolerance to hard water and better foaming.[5] However, the highly branched tail made it difficult to biodegrade.[6] BAS was widely blamed for the formation of large expanses of stable foam in areas of wastewater discharge such as lakes, rivers and coastal areas (sea foams), as well as foaming problems encountered in sewage treatment[7] and contamination of drinking water.[8] As such BAS was phased out of most detergent products during the 1960s, being replaced with linear alkylbenzene sulfonates (Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)). It is still important in certain agrochemical and industrial applications, where rapid biodegradability is of reduced importance.
Linear alkylbenzene sulfonates
An example of a linear alkylbenzene sulfonate (LAS)
Linear alkylbenzene sulfonates (LAS) are prepared industrially by the sulfonation of linear alkylbenzenes (Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)), which can themselves be prepared in several ways.[2] In the most common route benzene is alkylated by long chain monoalkenes (e.g. dodecene) using hydrogen fluoride as a catalyst.[9] The purified dodecylbenzenes (and related derivatives) are then sulfonated with sulfur trioxide to give the sulfonic acid.[10] The sulfonic acid is subsequently neutralized with sodium hydroxide.[1] The term "linear" refers to the starting alkenes rather than the final product, perfectly linear addition products are not seen, in-line with Markovnikov's rule. Thus, the alkylation of linear alkenes, even 1-alkenes such as 1-dodecene, gives several isomers of phenyldodecane.[11]
Structure property relationships
Under ideal conditions the cleaning power of BAS and Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is very similar, however Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) performs slightly better in normal use conditions, due to it being less affected by hard water.[12] Within Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) itself the detergency of the various isomers are fairly similar,[13][14] however their physical properties (Krafft point, foaming etc.) are noticeably different.[15][16] In particular the Krafft point of the high 2-phenyl product (i.e. the least branched isomer) remains below 0 °C up to 25% Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) whereas the low 2-phenyl cloud point is ∼15 °C.[17] This behavior is often exploited by producers to create either clear or cloudy products.
Environmental fate
Biodegradability has been well studied,[6][18][19] and is affected by isomerization, in this case, branching. The salt of the linear material has an LD50 of 2.3 mg/liter for fish, about four times more toxic than the branched compound; however the linear compound biodegrades far more quickly, making it the safer choice over time. It is biodegraded rapidly under aerobic conditions with a half-life of approximately 1-3 weeks;[18] oxidative degradation initiates at the alkyl chain.[1] Under anaerobic conditions it degrades very slowly or not at all, causing it to exist in high concentrations in sewage sludge, but this is not thought to be a cause for concern as it will rapidly degrade once returned to an oxygenated environment.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Product Information
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene sulphonic acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties.
Usages of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear Alkyl Benzene sulphonic acid is a batch of organic sulfur compounds that are used in most home detergents, dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid soap, soaps etc. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), sulfonic acid compound is used as a foaming agent, cleaning agent in more formulations and toilet soaps for foaming.
Sulfonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is using in detergent industries, in textile industry as a washing agent, pesticides industries to improve the quality of spray. Sulfonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent.
Application of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Linear alkyl benzene Sulphonic Acid used in the industry to increase the contact of polar and non-polar phases, such as oil, water, or water and minerals. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonate is mainly used for the manufacture of household detergents such as laundry powder, washing liquid, dishwashing liquid and other household cleaners and other industrial uses. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid uses in produce sulfonic acid. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is an additive as a lubricating agent oils and have as corrosion and rust prevention. his product is a very effective intermediate surfactant.

 

 

Characteristics of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid packing
Basekim Chemical Production can supply Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid with drum. Each drum can take 220 kg and 80 drum can easily load in a container. It also depends on customer demands as well.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid is a chemical which is colorless and have viscous properties. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid mainly using in detergent formulations. It is one of the most important and cheapest surfactants in powder formulation and detergent fluids. It has excellent cleansing properties.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid in the formulation of anionic, non-anionic, and amphoteric surfactants, and it is extremely important for its degradability in nature. It is soluble in water and emulsifying agent. Linear Alkyl benzene sulphonic acid is one of the most widely used anionic surfactants due to its low cost, high efficiency and biocompatibility due to its linear chain. This anionic surfactant has hydrophilic and hydrophobic groups. These are non-volatile compounds produced by the sulfonation process. These compounds consist of mixtures of carbon chains of 10 to 14 carbon lengths that are a phenyl group with a sulfonate group
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid application
The properties of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid depend on the length of the alkane chains that give them different functionality. Surfactants are used in the industry to increase the contact of polar and non-polar phases, such as oil, water, or water and minerals. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulfonate is mainly used for the manufacture of household detergents such as laundry powder, washing liquid, dishwashing liquid and other household cleaners and other industrial uses. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid uses in produce sulfonic acid. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is an additive as an lubricating agent oils and have as corrosion and rust prevention. his product is a very effective intermediate surfactant. It is usually neutralized with alkali types and forms sulphonates used in different fields. This product can be used in acidic environments.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid packing
can supply Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid with drum . Each drum can take 220 kg and 80 drum can easily load in a container
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Linear alkyl benzene Sulphonic Acid PACKING
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Specification
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) properties:
Trade Name: Sulfonic Acid
COMMITTEE FOR VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
LINEAR ALKYL BENZENE SULPHONIC ACIDS
SUMMARY REPORT (1)
1. Linear alkyl benzene sulphonic acids (Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)) are anionic surfactants. Linear alkyl benzene sulphonic acids are a mixtures of benzene sulphonic acids containing linear alkyl chains of different lengths (C9: less than 1%, C10: 8 to 16%, C11: 26 to 38%, C12: 26 to 38%, C13: 15 to 27%
and longer than C13: less than 2.5%). The amount of linear alkyl benzene sulphonic acid in the products is 2% and these products are indicated for post-dipping or teat-spraying of dairy cows.
The average dose per teat is assumed to be about 1 ml of the product, which equals to 80 mg of linear alkyl benzene sulphonic acid per cow per milking.
Linear alkyl benzene sulphonic acids are commonly used as cleaning agents (household and personal care products). Linear alkyl benzene sulphonic acid is included as surface active agent in Commission establishing an inventory and a common nomenclature of ingredients employed in cosmetic products. The occupational and environmental exposure to linear alkyl benzene sulphonic acid has been assessed by WHO in 1996: The worldwide consumption of linear alkyl benzene sulphonic acids in 1990 was about 2 million tonnes. Linear dodecyl benzene sulphonic acid, under the synonym sodium dodecyl benzene sulphonate, has been included in 1987 on the food additive list of the Food and Drug Administration (FDA) of the United States of America as a surface active agent in commercial detergents used in washing fruits and vegetables or to assist in lye peeling these products. The tolerance limit has been set on equal to or less than 0.2% in wash water.
2. Hydrophobic and hydrophilic groups of the molecule are both essential for action of surfactants in detergents. According to a published study on the in vitro germicidal activity of teat dips the linear alkyl benzene sulphonic acid-containing product (1.94%) was shown to be completely effective against suspensions of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Streptococcus agalactiae containing bacteria/ml each following a contact time of 2 minutes.
According to a published review document on in vitro studies, the 50% haemolytic concentration for linear alkyl benzene sulphonic acid was 9 mg/l and the 50% inhibitory concentration for prothrombin time was 0.05 mmol/l (16.3 mg/l). Linear alkyl benzene sulphonic acid influenced the thermal denaturation of proteins in vitro indicating protein-linear alkyl benzene sulphonic acid interaction.
3. Pharmacokinetic data are presented based on published reports. In rats, 14C-labelled alkyl benzene sulphonate was administered daily in the diet at a concentration of 1.4 mg/kg feed (dose per kg bw not given) to 12 male Wistar rats (120 to 140 g) for 5 weeks. Radioactivity was mostly excreted in faeces (52%) and in urine (29%) during the 5-week feeding period. After a single intraperitoneal administration of 14C-labelled alkyl benzene sulphonate (384.7 µg/rat), 85% of the dose was excreted during the first 24 hours and 95% within 10 days follow-up period. The main elimination route was via urine (50% of radioactivity), while 35% was excreted into faeces. However, during days 2 to 10 the percentage of radioactivity excreted into faeces was higher than that excreted into urine. No parent compound could be detected in faeces or urine but radioactivity was found in polar metabolites which were not further characterised. In another study, 35S-labelled linear alkyl benzene Sulphonic Acid was administered to male albino rats (Charles River strain, 150 to 200 g bodyweight) as a single per oral dose of 0.6, 1.2, 8 and 40 mg/rat (3 to 5 rats/group). During the 3-day follow-up period, 40 to 58% of radioactivity was excreted in urine and 39 to 56% in faeces. In faeces, the proportion of parent compound was 19% of total radioactivity. About 70% of linear alkyl benzene Sulphonic Acid was absorbed after oral administration. Two urine metabolites chemically close to methyl 4-(4'-methylsulfophenyl)- pentanoate were identified and were found to be a mixture of sulfophenyl butanoic acids and sulfophenyl pentanoic acids. Decomposition of linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulphonate in rats was suggested to occur by ϖ-oxidation followed by catabolism through a β-oxidation mechanism. In vitro studies have not shown any penetration of 14C-labelled linear alkyl benzene sulphonic acid through intact rat or human skin. In in vivo studies in rats, 0.2 ml of 3 mM 14C linear alkyl benzene sulphonic acid (equivalent to 250 µg) was applied on 7.5 cm2 area of skin. These studies revealed deposition of 14C-labelled linear alkyl benzene sulphonic acid on the skin surface and in the upper regions of the hair follicles, however, no penetration of the substance could be detected after an exposure of 15 minutes.
4. The oral toxicity of linear alkyl benzene sulphonic acid is not very high. LD50 values for rats and mice range from 404 to 1525 mg/kg bw and 1575 to 1950 mg/kg bw, respectively. Both species showed diarrhoea and death occurred within 24 hours.
5. Repeated dose toxicity have been carried out using linear alkyl benzene sulphonic acids or their sodium salts containing alkyl chains of different lengths. Repeated dose toxicity has been documented on rats using 5 published articles, one of which was done in rats (60 females and 60 males/group) using only 1 dose level (0 and 100 mg of linear alkyl benzene sulphonic acid (chain length varying between C10 to C14)/l drinking water for 100 weeks). No differences were seen between test and control groups. No NOEL can be established due to deficiencies in the study design.
Wistar rats (about 150 g, 10 per sex and group) received the test product (dishwashing detergent containing linear alkyl benzene sulphonic acid) was mixed into drinking water at corresponding to 0, 0.015, 0.075 and 0.375 ml linear alkyl benzene sulphonic acid/kg bw for 6 months. In the 3rd
group the dose was increased after 9 weeks to 0.563 and again after 8 weeks to 0.75 ml/kg bw for 9 weeks. No differences were seen in haematological urine examinations between control and treated animals. Males showed decreased weight gain in the 3rd dose group, but the change was reversible once the treatment was stopped. Organ weights of the third group animals (5 per sex) killed immediately after the treatment were lower than those of the controls. Only control and the 3rd treatment groups were examined histologically. The animals in 3rd treatment group had small petechial bleedings (kidney, myocardium, lungs) and mucosal necrotis spots in gastrointestinal canal. They also had massive atrophy in adrenal glands and some atrophy in thymus. It is not possible to assess if changes showed correlation with dose or not, because only highest group was studied. No NOEL can be drawn from the study due to limited data available. Albino rats (FDRL strain, 15 animals per sex and group) received linear alkyl benzene sulphonic acid in feed at 0, 50 and 250 mg/kg bw for 12 weeks. Growth responses and food intake, haematological and urinary examinations showed no abnormalities. Histological findings revealed no abnormalities in lower dose group compared with control. Females in higher dose group had higher liver weight to body weight ratio than controls (p<0.01). The lower dose-group of 50 mg/kg bw/day showed no treatment-related changes. No NOEL can be established due to limited data available.
Sprague-Dawley rat (10 animals per sex and group) received linear alkyl benzene sulphonic acid in feed (0, 0.02, 0.1 and 0.5%) for 90 days (corresponding to 8.8, 44 and 220 mg/kg bw). No statistically significant differences were seen in weight gains, food utilisation, haematological and urinary examinations. Organ to body ratios as well as macroscopic and microscopic findings were comparable in treated and control groups. No NOEL can be established due to limited data available. 
Charles River rat (50 animals per sex and group) received linear alkyl benzene sulphonic acid in feed (0, 0.02, 0.1 and 0.5%) for 2 years (dose per kg bw is not given). No statistically significant differences were seen in weight gains and food utilisation during the first 12 weeks. Organ to body ratios did not show any statistically significant differences when control and highest dose group were compared. At 8 months, male rats in 0.02 and 0.1% group had lower liver weight to bw ratios but this was not seen at later time points and never in the highest dose group. Haematological examinations revealed no treatment related changes. No abnormal macroscopic findings were seen and microscopic findings did not differ between the groups. No NOEL can be established due to limited data available. The highest dose (0.5% in feed for 2 years) did not show any treatment-related changes.
A published repeated dose toxicity study has been carried out using 6 to 7 months old Beagle dogs (2 animals per sex and group). A linear alkyl benzene sulphonic acid-containing product (15% linear alkyl benzene sulphonic acid) was administered in doses of 0, 10, 100 and 1000 mg/kg bw daily for 6 months by gavage (corresponding to 0, 1.5, 15, and 150 mg linear alkyl benzene sulphonic acid/kg bw). Lowest dose group showed no treatment-related changes. One female dog in middle dose level group had drooling from the second week forward and one animal regurgitated part of one dose which lead to sedation and decreased appetite. In the highest dose group, 3 to 4 animals had marked salivation. No animals died. In the highest dose group feed intake was moderately reduced. Marked reduction in weight gain was only seen in the highest dose group (more pronounced in females). No changes were seen in blood and urinary tests. Eyes and hearing were normal in all groups. In highest dose group mucosal erosions were found in stomach (mainly in cardia) of one male and one female. Presence of haemosiderosis in spleen was more pronounced in highest dose group. One dog in the same group had small necroses in pancreas and 2 dogs had some iron-free pigment in kidneys. No NOEL can be established due to small number of animals and limited data available. According to a WHO report, minimal effects, including biochemical and histopathological changes in the liver, have been reported in subchronic studies in which rats were administered linear alkyl benzene sulphonic acid in the diet or drinking water at concentrations equivalent to doses greater than 120 mg/kg bw per day. These changes appeared to be reversible. In the absence of the original data, no firm conclusion on the data reported in the WHO report can be drawn.
6. Tolerance in dairy cows was studied using commercial teat dip containing 2% linear alkyl benzene sulphonic acid. The product was used post-milking twice daily for 10 days. The product was well-tolerated.
7. Effects on reproduction have been documented using 2 published articles, one of which described a study in rats (10 females and 10 males/group) using only one dose level of linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulphonic acid (0 and 100 mg/l drinking water). The data provided are too limited for the assessment.
Charles River rat (20 males and 20 females/group) received linear alkyl benzene sulphonic acid in feed (0, 0.02, 0.1 and 0.5% daily) in the 3-generation study (dose per kg bw is not given). No gross abnormalities were noted in pups. Rats of the F1 and F2 generations had similar growth patterns and organ to body weight ratios in control and test groups. No abnormalities were seen in histological examinations. In haematological studies, a statistically significant difference (level of significance not indicated) was seen in red blood cell count between control and females of highest test group. F3-weanlings were normal with respect to growth, organ to body weight ratios, macroscopic and microscopic examinations. Haematological values showed no treatment related trend or pattern in this study. The studies provided showed no indication of any reproduction toxicity. 
8. Teratogenicity data were available from studies conducted using different linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulphonic acids in mouse, rat and rabbit using oral, dermal and subcutaneous administration published in five articles. In two mouse studies the exposure times are not in accordance with the present guidelines. One study in mouse using dermal or subcutaneous administration was carried out using smaller group sizes and exposure times other than recommended in present guidelines. Linear alkyl benzene sulphonic acid (0, 0.2, 2, 300 and 600 mg/kg bw daily) was administered orally to female mice (n = 20), rats (n = 20) (days 6 to 15 of gestation) and rabbits (n = 13) days 6 to 18 of gestation). In all species primary toxic effects in dams were generally associated with disturbance of the gastrointestinal tract (diarrhoea, anorexia, retarded weight gain, weight loss, death). Rabbits were found to be the most susceptible species followed by mice and rats. The two highest dose groups showed maternal toxicity in mice and rabbits resulting in increased foetal loss and reduced litter size. No effects were seen in dams at 2 mg/kg bw in mice and rabbits. In rats, the highest dose caused maternal toxicity also, but did not affect litter parameters. No dose-related trend was seen in foetal weights. No difference was seen in number of major malformations between treated groups and controls. In mice, minor skeletal abnormalities increased to 33.7% in 300 mg/kg bw group compared with 11.7 to 13.3% in controls and lower dose groups. No teratological changes different from controls were seen except an increase in minor skeletal anomalies in 300 mg/kg bw group in mice. From the highest dose group no viable young were available as a result of marked maternal toxicity.
When dermal exposure (linear alkyl benzene sulphonic acid in water) was used in mouse, rat and rabbit, the two highest doses caused severe skin reactions in mice (50 and 500 mg/kg bw) and rabbits (9 and 90 mg/kg bw). The highest dose in rats (60 mg/kg bw) showed also skin irritation: erythema and oedema with peak response on days 4 to 5. Except for the highest dose group in mice, no treatment related effects were seen in dams and litter data. In mice, a significant (p<0.05) increase in embryonic deaths was seen at 50 and 500 mg/kg bw compared with controls. In rats, no significant changes in litter parameters were seen in treated animals. In rabbits, the highest dose group had somewhat higher foetal loss and smaller litter size (statistically not significant). No statistically significant differences in anomalies were seen. The studies provided showed no indication of any teratogenic potential of the substance. 9. When linear alkyl benzene sulphonic acids (C10 to C14) were used (22.2% solution of linear alkyl benzene sulphonic acid, 10 to 200 µl/plate) no mutagenicity was noted in an in vitro test using Salmonella typhimurium TA100 and TA98 assays with and without metabolic activation.
10. No formal carcinogenicity study has been carried out. Published long-term toxicity studies using linear alkyl benzene sulphonic acids have not shown increase in malignancies. Linear alkyl benzene Sulphonic Acid sulphonic acids are not considered to have carcinogenic potential.
11. Ten strains of Escherichia spp. (Escherichia coli) (also aerobic MIC), Bifidobacterium spp, Bacteroides spp. (Bacteroides fragilis), Eubacterium spp, Clostridium spp, Streptococcus spp, Fusobacterium spp, Lactobacillis spp., Proteus spp. and Peptostreptococcus spp. isolated from human faeces had MIC50 and MIC90 values for all species greater than 128 µg/ml in the agar-dilution assay. Bacterial species in human gut are not susceptible for linear alkyl benzene sulphonic acid.
12. The MIC-values for linear alkyl benzene sulphonic acid in milk for Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus and Lactobacillus paracasei was 1.56 µg/ml, for Lactobacillus bulgaricus 0.39 µg/ml and for other Lactobacillus species tested and for Streptococcus thermophilus
0.0078 µg/ml. The study protocol does not define the concentration range studied. Therefore, it is not clear if the lowest MIC values (0.0078 µg/ml) are equal to the lowest concentration tested. In the second study effect of linear alkyl benzene sulphonic acid on dairy cultures was tested by measuring the effect on pH in cultures. The NOEL for Lactococcus lactis subsp. lactis was 4 µg/ml. The NOELs were higher for other bacterial species tested (Lactococcus. lactis subsp. cremoris, Lactococcus lactis subsp.lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris or subsp. dextranicum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus Helveticus, Lactobacillus Delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus Delbrueckii subsp. lactis and Lactobacillus acidophilus). Dairy cultures were not susceptible to linear alkyl benzene sulphonic acid concentrations present in milk.
13. Based on a published review document, batch tests show that human skin can tolerate contact with solutions containing up to 1% linear alkyl benzene sulphonic acid. No sensitisation was induced by linear alkyl benzene sulphonic acid to volunteers.
14. Human and environmental exposure has been assessed by WHO in 1996. In the absence of the original data, no firm conclusion on the data reported in the WHO report can be drawn.
15. Based on limited data available, daily exposure to linear alkyl benzene sulphonic acids in general in humans has been estimated to be about 5 mg/person in which the primary route of human exposure is assumed to be through dermal contact and to a lesser extent from the ingestion via drinking water and as a result of residues on utensils and food originating from cleaning agents and personal care products.
16. Due to lacking information and insufficiencies in the studies provided it was not possible to establish NOELs and calculate an ADI for linear alkyl benzene sulphonic acid. However, considering that
• toxicity has been only seen on high dose levels in all studies available
• no positive findings have been reported in mutagenicity studies
• long-term studies have not shown carcinogenic effects,
the CVMP considered that further toxicity studies were not necessary and that the linear alkyl benzene sulphonic acids residues in foodstuffs of animal origin would not raise a risk for human consumer.
17. Absorption was studied in 8 cows treated post-milking with commercial teat dip containing 2% linear alkyl benzene sulphonic acid for 10 days. Plasma samples were taken once a day at days 2, 4, 6, 8 and 10 just before milking during treatment and at days 2, 3, 4 and 5 after the end of
treatment. Linear alkyl benzene sulphonic acid concentrations were measured by a validated HPLC/fluorescence method with a limit of detection of 35 µg/l and a limit of quantification of 50 µg/l. The method has shown to be linear in plasma at concentration range of 50 to 500 µg/l. Linear alkyl benzene sulphonic acids were not detected in plasma samples except in two samples (125 µg/l and 53 µg/l). It is concluded that linear alkyl benzene sulphonic acids do not absorb through skin in great extend into blood circulation when used for post-dipping.
18. Residues in milk of 8 cows treated post-milking with commercial teat dip containing 2% linear alkyl benzene sulphonic acid by teat dipping for 10 days were determined. Milk samples were taken before milking for analysis at days 2, 4, 6, 8 and 10 during treatment and at days 2, 3, 4 and 5 after the end of treatment. Linear alkyl benzene sulphonic acid concentrations were measured by a validated HPLC/fluorescence method with a limit of detection of 30 µg/l and a limit of quantification of 100 µg/l. The method has shown to be linear in milk at concentration range of 100 to 4000 µg/l. During the treatment, residues were in the range of less than 30 µg/l to 208 µg/l. In most of the samples the concentration was below the limit of detection or the limit of quantification. After the end of treatment residue concentrations in milk were below the limit of quantification except in one milking of one cow at day 2 after the end of treatment showing a concentration of 344 µg/l which could be caused by external contamination. 
Conclusion and recommendation
Having considered the criteria laid down by the Committee for Veterinary Medicinal Products for the inclusion of substances in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 and in particular that:
• toxicity has been only seen on high dose levels in all studies available ,
• no teratogenic effects have been reported,
• no positive findings have been reported in mutagenicity studies,
• long-term studies have not shown carcinogenic effects,
• there was no susceptibility of human gut bacteria up to a dose of 128 µg/ml in vitro,
• there was no effect on relevant dairy cultures in concentrations up to 4 µg/ml,
• systemic bioavailability of linear alkyl benzene sulphonic acids after application to the teat appears to be negligible,
• even maximum residue concentrations observed in milk were well below any dose levels or concentration at which toxicological or microbiological effects may be expected; the Committee for Veterinary Medicinal Products concludes that there is no need to establish an MRL for linear alkyl benzene sulphonic acids and recommends its inclusion in Annex II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 in accordance with the following table: Pharmacologically active substance(s)

 

 

Abeson is an anionic surface active agent with superior detergency and compatibility with a broad range of other anionic, nonionic and amphoteric surfactants. It is highly efficient versatile surfactant suitable for use separately as detergent in acidic environments.
As intermediate it is usually neutralized with various bases to produce sulfonates that are used in numerous industries, most commonly in the production of liquid and powder detergents, household and I&I cleaners, laundry detergents, dishwashing liquids, car wash products, hard surface cleaners etc. Besides these Abeson is applied in various industrial applications such as agriculture, emulsion polymerization, oil field chemicals etc.
Description
Linear alkyl benzene sulphonic acid is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness as it has straight chain. Linear alkyl benzene sulphonic acid is mainly used to produce household detergents including laundry powders, laundry liquids, dishwashing liquids and other household cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
Synonyms LAS;Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA);LABS;Laurylbenzenesulfonic Acid;Laurylbenzenesulfonate;Linear Alkyl benzene Sulphonic Acid;DDBSA;Dodecyl Benzene Sulphonic Acid;Dodecyl Benzene Sulfonic Acid
Linear alkyl benzene sulphonic acid, also known as Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is a synthetic chemical surfactant, which is a widely used industrial detergent. It is used in washing powder, detergent powder, oil soap, cleaning powder and detergent cake.
DESCRIPTION 
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is an anionic surfactant, whose molecules are characterized by a hydrophilic and a hydrophobic group. This nonvolatile chemical compound is synthesized through the process of sulfonation. The sulfonation reagents include sulfuric acid, chlorosulfonic acid, sulfamic acid and diluted sulfur trioxide.
The properties of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), differs in chemical and physical properties based on the length of the alkyl chain. This results in formulations, which finds many applications. The resulting surfactants are used in the chemical industry to improve contact between water and minerals.
USES
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is chiefly used in the detergent industry for the manufacture of washing powder, detergent powder, detergent cake, liquid soap, oil soap, scouring bar and cleaning powder. This chemical finds applications in anionic specialty formulations. The quality of pesticide sprays can be improved from it.
Linear alkyl benzene sulphonic acid is used as a washing and mercerizing agent in the textile industry. The surface area of distempers is increased using Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA). It is used as a wetting agent as well as an emulsifier in small quantities along with other surfactants, for foaming of toilet soaps.
Owing to its high active matter content and miscibility with low salt content and water, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in the polymerization of emulsions and in production of coupling agents, emulsifiers, agricultural herbicides, household and industrial cleaners. 
ENVIRONMENTAL AND SAFETY CONSIDERATIONS
Most anionic surfactants including Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) are nontoxic in nature. However, prolonged exposure to these surfactants, could irritate and damage the skin through the disruption of the lipid membrane, which protects the skin and other cells. On the other hand, the biodegradability is determined by surfactant's hydrophobic hydrocarbon group.
ADVANTAGES 
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is one of the largest synthetic surfactants by volume due to its low cost and high performance. Apart from this, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) can be dried to a stable powder form. This chemical is biodegradable and environmentally friendly.
Buy excess stock of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) for a discounted price.
Product Description
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 90% is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder ,Cake & Dish wash cleaners.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 90% is the largest-volume synthetic surfactant because of its relatively low cost, good performance, the fact that it can be dried to a stable powder and the biodegradable environmental friendliness. LAB Sulphonic Acid is an anionic surfactant widely used in formulation of all ranges of Domestic Detergents Powder ,Cake & Dish wash cleaners. Due to its high active matter , miscibility with water and low salt content , it is also used in formulation of Industrial & Household liquid cleaners as well as in numerous industrial applications like as a coupling agent and as an emulsifier for agricultural herbicides and in emulsion polymerization.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 90% - Soft Acid Slurry is main raw material for:
Synthetic detergent industries in formulation of Washing powder, Detergent powder, Detergent cake, Liquid Soap, Cleaning powder, Scouring Bar, Oil soaps etc.
It is used in anionic specialty formulations
In other industries such as textile industries, it is used as an mercerising or washing agent
It is used to increase the surface area of distempers
As main active matter in all forms of Detergents like Cake, Powder and Liquid formulations
As emulsifier and wetting agent in small quantity with other surfactants in Toilet soaps for foaming
In Pesticides to improve the quality of spray
Cost Factor
Cost of Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 90% Sulphonation Plant is 1/10th as compared to Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 96 % Sulphonation plant thereby giving huge cost advantage as a result of which Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 90% can be offered to consumers at competitive prices vis-a-vis Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 96%
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 90 % has 5-6 % Free Acid which is converted to Glauber Salt (Sodium Sulphate) on reaction with Soda Ash which is the common ingredient for all Detergent Powders. This Glauber Salt helps in keeping End Product i.e Detergent Powder free flowing and imparts anti-caking properties which is absent in Detergents formulated with Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 96 %

 

 

Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is a largest volume surfactant because of its low cost, good performance; environmental friendliness .For the production of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), alkaline benzene linear sulfation is usually used. Its components: linear alkyl benzene Sulphonic Acid, oxygen, sulfur and citric acid. (Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA))
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid| Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) used in:
Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is a batch of organic sulfur compounds that are used in most home detergents, dishwashing detergents, detergent powder, cleaning powder, washing powders, detergent cake, liquid soap, soaps etc. Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), sulfonic acid compound is used as a foaming agent , cleaning agent in more formulations and toilet soaps for foaming. Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is using in detergent industries, in textile industry as a washing agent, pesticides industries to improve the quality of spray. Sulfonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is not inflammable substance and can dissolve in water, but not in organic solvent.
Definition Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Definition Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA)
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Exporting Destinations:
ATDM are exporting Sulphonic Acid to African, European, South American, East Asian countries.ATDM lead to packing and exporting to mention above destinations, under Iran authorization by the best Iranian Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) raw materials in accordance with standard. If you want the updated price for Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) or Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid and knowing more about further details, please contact us.
Advantage of Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA):
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) Excellent solubility even at low temperatures
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) has high power of foam
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is a biodegradable.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid application
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in produce cleansers, light detergent, hard detergent, Liquid Soap, Cleaning powder, Scouring Bar, Oil soaps etc.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in produce various detergents and emulsifiers. It is used to increase the surface area of distempers
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in produce cleaner of textile industry such as washing powder.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in produce industrial electronic, leather industry.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used in produce paper-making industry.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) can be used in produce detergent of dishware.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) is used to produce Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid sodium.
Warning Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), Linear Alkyl Benzene Sulphonic acid is capable of causing eye, skin and lung irritation as well as burns in extreme cases. Thus, occupational exposure limits should be implemented for safe industrial practices. When you work with sulfonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA), you must be caring you. Same as workplace that make use of Linear Alkyl Benzene sulphonic acid, Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) should have enclosed operations with the use of local ventilation or exhaust to release the chemicals. You should be attention to warning information at the work area to communicate all the safety about this corrosive element.
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid Product description
CAS No.: 27176-87-0
Synonyms: Dodecylbenzene Sulfonic Acid (Strait Chain); LAS; Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA); Laurylbenzenesulfonic Acid;
Laurylbenzenesulfonate; n-Dodecylbenzene Sulfonic Acid
Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid is a synthetic surfactant with a wide range of applications like as a coupling agent, as an emulsifier and in the production of household detergents.
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 96% Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid DBSA For Laundry soap detergent
Description:
it is a kind of weak organic acid and easy to dissolve in water. Widely used in washing powder, civil detergent cleanser and industrial detergents
96% active content,brown liquid ,must be neutralized by hydroxyl sodium when use it .
Industrial applications of wetting agent, emulsifier for agricultural herbicides and in polymerization
Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0
Detergent Chemical: Calcium LABSA (Calcium linear alkyl benzene sulphonic acid, Kalsiyum LABSA, CALCIUM LABSA) 96% CAS No. 27176-87-0 /
Application
[1] Used as raw material for washing powder, laundry detergent and industrial detergent.
[2] can be used as a curing catalyst for amino baking varnish, used to prepare various liquid and solid detergents.
[3] It is used for the production of linear alkylbenzene sulfonate sodium salt, ammonium salt and ethanolamine salt. It is the main raw material for the production of detergents, household liquid detergents, industrial detergents and other common detergents.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.