1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

RODINE 31A

RODINE 31A

CAS No.: 7664-93-9
EC No.: 231-639-5

Synonyms:
RODINE 31A; BONDERITE S-AD 31A; 592762; bonderite s ad 31 a; bonderite, s, ad, 31, a; BONDERITE, S, -, AD, 31, A; Known as RODINE 31A; RODİNE 31 A; RODIN 31 A; RODINE, 31, A; RODINE31A; rodine31a; rodine, 31, a; rodine 31 a; bondetire s ad 31 a; RODINE 31A; BONDERITE S-AD 31A; BONDERITE, S-AD, 31A, ACID, INHIBITOR, ADDITIVE HCL Acid Inhibitor; Acid Inhibitor; Sulfuric Acid Inhibitor; Rodine 213 SPL; Rodine 231 SP; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sulfamic Acid Inhibitor; Rodine 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Rodine 31A Corrosion Inhibitors; Rodine 213 Corrosion Inhibitors; Rodine 92B Corrosion Inhibitors; Rodine 213; Phosphoric Acid Inhibitor; 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Rodine 31A; Rodine 2010; BONDERITE S-AD 31A; 1,3-Diethyl-2-thiourea Fatty alcohol, C12-18, ethoxylate; inorganic acids; Solubiliser; non-ionic surfactants; Organic salts; 1,3-Diethyl-2-thiourea; Fatty alcohol, C12-18, ethoxylate; Sulfuric acid; Propan-2-ol;Sodium p-cumenesulphonate; [ISOPROPYL ALCOHOL]; [SHURIC ACID (MIST)]; Sodium p-cumenesulphonate; sülfamik asit inhibitörü rodine 31a tipi; Bonderite S-AD Rodine 31A; Rodine 31A Corrosion Inhibitors; BONDERITE, S-AD, 31A, (RODİNE 31A); Sulfamic Acid Inhibitor (Rodine 31A, Rodine 102); ACID CORROSION INHAcid Inhibitor, Bonderite E-CO DMC; BONDERİT S-AD 31A; 592.762; bonderit ve ilan 31a; bonderit, s, ad, 31, a; BONDERİT, S, -, AD, 31, A; RODINE 31A olarak bilinir; RODİN 31 A; RODIN 31 A; RODINE, 31, A; RODINE31A; rodine31a; rodin, 31, a; rodin 31a; bondeter reklamı 31a; RODINE 31A; BONDERİT S-AD 31A; BONDERİT, S-AD, 31A, ASİT, İNHİBİTÖR, KATKI HCL Asit İnhibitörü; Asit İnhibitörü; Sülfürik Asit İnhibitörü; Rodine 213 SPL; Rodine 231 SP; Rodin 214; Rodin 103; Rodin 52; Rodin 85; Rodin 95; Rodin 57; Rodin 130; Sülfamik Asit İnhibitörü; Rodin 31A; Rodin 102; Rodin 92B; Rodin 31A Korozyon İnhibitörleri; Rodin 213 Korozyon İnhibitörleri; Rodin 92B Korozyon İnhibitörleri; Rodin 213; Fosforik Asit İnhibitörü; 31A; Rodin 102; Rodin 92B; Rodin 31A; Rodine 201; BONDERİT S-AD 31A; 1,3-Dietil-2-tioüre; Yağ alkolü, C12-18, etoksilat; inorganik asitler; Çözündürücü; iyonik olmayan yüzey aktif maddeler; Organik tuzlar; 1,3-Dietil-2-tioüre; Yağ alkolü, C12-18, etoksilat; Sülfürik asit; Propan-2-ol; Sodyum p-cumenesülfonat; [İZOPROPİL ALKOL]; [SHURIC ASİT (MIST)]; Sodyum p-cumenesülfonat; sülfamik asit inhibitörü rodine 31a tipi; Bonderite S-AD Rodin 31A; Rodin 31A orozyon İnhibitörleri; BONDERİT, S-AD, 31A, (RODİNE 31A); Sülfamik Asit İnhibitörü (Rodine 31A, Rodine 102); Asit Korozyonu Solunum Önleyici, Bonderite E-CO DMC; BONDERITE S-AD 31A; 592762; bonderite s ad 31 a; bonderite, s, ad, 31, a; BONDERITE, S, -, AD, 31, A; Known as RODINE 31A; RODİNE 31 A; RODIN 31 A; RODINE, 31, A; RODINE31A; rodine31a; rodine, 31, a; rodine 31 a; bondetire s ad 31 a; RODINE 31A; BONDERITE S-AD 31A; BONDERITE, S-AD, 31A, ACID, INHIBITOR, ADDITIVE HCL Acid Inhibitor; Acid Inhibitor; Sulfuric Acid Inhibitor; Rodine 213 SPL; Rodine 231 SP; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sulfamic Acid Inhibitor; Rodine 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Rodine 31A Corrosion Inhibitors; Rodine 213 Corrosion Inhibitors; Rodine 92B Corrosion Inhibitors; Rodine 213; Phosphoric Acid Inhibitor; 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Rodine 31A; Rodine 2010; BONDERITE S-AD 31A; 1,3-Diethyl-2-thiourea; Fatty alcohol, C12-18, ethoxylate; inorganic acids; Solubiliser; non-ionic surfactants; Organic salts; 1,3-Diethyl-2-thiourea; Fatty alcohol, C12-18, ethoxylate; Sulfuric acid; Propan-2-ol;Sodium p-cumenesulphonate; [ISOPROPYL ALCOHOL]; [SHURIC ACID (MIST)]; Sodium p-cumenesulphonate; sülfamik asit inhibitörü rodine 31a tipi; Bonderite S-AD Rodine 31A; Rodine 31A Corrosion Inhibitors; BONDERITE, S-AD, 31A, (RODİNE 31A); Sulfamic Acid Inhibitor (Rodine 31A, Rodine 102); ACID CORROSION INHAcid Inhibitor, Bonderite E-CO DMC; BONDERİT S-AD 31A; 592.762; bonderit ve ilan 31a; bonderit, s, ad, 31, a; BONDERİT, S, -, AD, 31, A; RODINE 31A olarak bilinir; RODİN 31 A; RODIN 31 A; RODINE, 31, A; RODINE31A; rodine31a; rodin, 31, a; rodin 31a; bondeter reklamı 31a; RODINE 31A; BONDERİT S-AD 31A; BONDERİT, S-AD, 31A, ASİT, İNHİBİTÖR, KATKI HCL Asit İnhibitörü; Asit İnhibitörü; Sülfürik Asit İnhibitörü; Rodine 213 SPL; Rodine 231 SP; Rodin 214; Rodin 103; Rodin 52; Rodin 85; Rodin 95; Rodin 57; Rodin 130; Sülfamik Asit İnhibitörü; Rodin 31A; Rodin 102; Rodin 92B; Rodin 31A Korozyon İnhibitörleri; Rodin 213 Korozyon İnhibitörleri; Rodin 92B Korozyon İnhibitörleri; Rodin 213; Fosforik Asit İnhibitörü; 31A; Rodin 102; Rodin 92B; Rodin 31A; Rodine 201; BONDERİT S-AD 31A; 1,3-Dietil-2-tioüre; Yağ alkolü, C12-18, etoksilat; inorganik asitler; Çözündürücü; iyonik olmayan yüzey aktif maddeler; Organik tuzlar; 1,3-Dietil-2-tioüre; Yağ alkolü, C12-18, etoksilat; Sülfürik asit; Propan-2-ol; Sodyum p-cumenesülfonat; [İZOPROPİL ALKOL]; [SHURIC ASİT (MIST)]; Sodyum p-cumenesülfonat; sülfamik asit inhibitörü rodine 31a tipi; Bonderite S-AD Rodin 31A; Rodin 31A orozyon İnhibitörleri; BONDERİT, S-AD, 31A, (RODİNE 31A); Sülfamik Asit İnhibitörü (Rodine 31A, Rodine 102); Asit Korozyonu Solunum Önleyici, Bonderite E-CO DMC; BONDERITE S-AD 31A; 592762; bonderite s ad 31 a; bonderite, s, ad, 31, a; BONDERITE, S, -, AD, 31, A; Known as RODINE 31A; RODİNE 31 A; RODIN 31 A; RODINE, 31, A; RODINE31A; rodine31a; rodine, 31, a; rodine 31 a; bondetire s ad 31 a; RODINE 31A; BONDERITE S-AD 31A; BONDERITE, S-AD, 31A, ACID, INHIBITOR, ADDITIVE HCL Acid Inhibitor; Acid Inhibitor; Sulfuric Acid Inhibitor; Rodine 213 SPL; Rodine 231 SP; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sulfamic Acid Inhibitor; Rodine 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Rodine 31A Corrosion Inhibitors; Rodine 213 Corrosion Inhibitors; Rodine 92B Corrosion Inhibitors; Rodine 213; Phosphoric Acid Inhibitor; 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Rodine 31A; Rodine 2010; BONDERITE S-AD 31A; 1,3-Diethyl-2-thiourea; Fatty alcohol, C12-18, ethoxylate; inorganic acids; Solubiliser; non-ionic surfactants; Organic salts; 1,3-Diethyl-2-thiourea; Fatty alcohol, C12-18, ethoxylate; Sulfuric acid; Propan-2-ol;Sodium p-cumenesulphonate; [ISOPROPYL ALCOHOL]; [SHURIC ACID (MIST)]; Sodium p-cumenesulphonate; sülfamik asit inhibitörü rodine 31a tipi; Bonderite S-AD Rodine 31A; Rodine 31A Corrosion Inhibitors; BONDERITE, S-AD, 31A, (RODİNE 31A); Sulfamic Acid Inhibitor (Rodine 31A, Rodine 102); ACID CORROSION INHAcid Inhibitor, Bonderite E-CO DMC; BONDERİT S-AD 31A; 592.762; bonderit ve ilan 31a; bonderit, s, ad, 31, a; BONDERİT, S, -, AD, 31, A; RODINE 31A ; RODİN 31 A; RODIN 31 A; RODINE, 31, A; RODINE31A; rodine31a; rodin, 31, a; rodin 31a; bondeter reklamı 31a; RODINE 31A; BONDERİT S-AD 31A; BONDERİT, S-AD, 31A, ASİT, İNHİBİTÖR, KATKI HCL Asit İnhibitörü; Asit İnhibitörü; Sülfürik Asit İnhibitörü; Rodine 213 SPL; Rodine 231 SP; Rodin 214; Rodin 103; Rodin 52; Rodin 85; Rodin 95; Rodin 57; Rodin 130; Sülfamik Asit İnhibitörü; Rodin 31A; Rodin 102; Rodin 92B; Rodin 31A Korozyon İnhibitörleri; Rodin 213 Korozyon İnhibitörleri; Rodin 92B Korozyon İnhibitörleri; Rodin 213; Fosforik Asit İnhibitörü; 31A; Rodin 102; Rodin 92B; Rodin 31A; Rodine 201; BONDERİT S-AD 31A; 1,3-Dietil-2-tioüre; Yağ alkolü, C12-18, etoksilat; inorganik asitler; Çözündürücü; iyonik olmayan yüzey aktif maddeler; Organik tuzlar; 1,3-Dietil-2-tioüre; Yağ alkolü, C12-18, etoksilat; Sülfürik asit; Propan-2-ol; Sodyum p-cumenesülfonat; [İZOPROPİL ALKOL]; [SHURIC ASİT (MIST)]; Sodyum p-cumenesülfonat; sülfamik asit inhibitörü rodine 31a tipi; Bonderite S-AD Rodin 31A; Rodin 31A orozyon İnhibitörleri; BONDERİT, S-AD, 31A, (RODİNE 31A); Sülfamik Asit İnhibitörü (Rodine 31A, Rodine 102); Asit Korozyonu Solunum Önleyici, Bonderite E-CO DMC


RODINE 31A

RODINE 31A, asidik etkiyi engellemeden veya bazı durumlarda verilen işlem veya uygulamada asit etkisini artırmadan metal bileşenlere çevresel asit saldırısının önlenmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
İhtiyaç duyulan Asit İnhibitörünün tipi ve konsantrasyonu, korunacak metalin türüne ve metalin işleneceği koşullara göre belirlenir.
Güvenlik Bilgi Formu
Bonderite S-AD RODINE 31A asit inhibitörü, iç kısım başına 55 gal paketlenmiştir. Bu öğe için IDH numarası 593979'dur.
IDH numarası: 592762 Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A, RODINE 31A olarak bilinir
Sayfa 1/6
1. ÜRÜN VE ŞİRKET KİMLİĞİ
Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A olarak bilinir
RODİN 31A
IDH numarası: 592762 Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A, RODINE 31A olarak bilinir
Sayfa 2/6
Sınıflandırma, OSHA Tehlike İletişim Standardına (29 CFR 1910.1200) uygundur ve Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Sisteminin (GHS) hükümleriyle tutarlıdır.
IDH numarası: 592762 Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A, RODINE 31A olarak bilinir
Sayfa 3/6
Yanıcı / Patlayıcı limitleri - üst: Uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Uygulanamaz
Tutuşabilirlik: Uygulanamaz
Buharlaşma hızı: Belirlenmedi
Suda çözünürlük: Tam
Dağılım katsayısı (n-oktanol / su): Belirli değil
VOC içeriği: Uygulanamaz
Viskozite: 223 cp
Bozunma sıcaklığı: Mevcut değil.
IDH numarası: 592762 Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A, RODINE 31A olarak bilinir
Gözle temas: Bu ürün, gözleri ciddi şekilde tahriş eder ve yanıklar ve körlük dahil geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir.
IDH numarası: 592762 Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A, RODINE 31A olarak bilinir
Sayfa 5/6
IDH numarası: 592762 Ürün adı: BONDERITE S-AD 31A, RODINE 31A olarak bilinir
Hcl Asit İnhibitörü; Rodine 213 SPL; Rodine 213 SF; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Sülfürik Asit İnhibitörü; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sülfamik Asit İnhibitörü; RODINE 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Sitrik Asit İnhibitörü; RODINE 31A; Fosforik Asit İnhibitörü; HEDP Asit İnhibitörü; EDTA Asit İnhibitörü; Rodine 2010; Asidik Olmayan Bobin Temizleyici; Asit İnhibitörü; Rodine 103 NPF; Su Arıtma Kimyasalları; Kazan Şartlandırma Kimyasalları; Soğutma Kulesi Kimyasalları; RO Kimyasalları; Atık Su Arıtma Kimyasalları; İçme Suyu Arıtma Kimyasalları; Kireç ve Korozyon Önleyici; Temizleyiciler ve Dezenfektanlar; Dezenfektan ve Dezenfektan; Biyositler; Temizleme Kimyasalı; Yağ Giderici Kimyasallar; Kireç Çözücü Kimyasallar; Fümigasyon; Metal İşleme Kimyasalları; Isı Transfer Sıvıları; Propilen Glikol; İnhibe Edilmiş Propilen Glikol; Mono Etilen Glikol; İnhibe Edilmiş Etilen Glikol; Tuzlu Su Korozyon Önleyici; PCM ve Ötektik; Soğutucu ve Soğutucu Katkı Maddeleri; Performans Kimyasalları; Asit Korozyon Önleyici (Rodine); Klima Kimyasalları; Toz Bastırıcı; Yangın geciktirici; Buharlaşma Geciktirici; Çamaşır Kimyasalları
çeşitli uygulamalar için farklı tipler ve kullanım sıcaklıkları. Örneğin RODINE 31A, RODINE 102 Type vb. İçin
BONDERITE S-AD 31A
RODINE 31A olarak bilinir
özellikler ve faydalar
Belgeler ve İndirmeler
özellikler ve faydalar
BONDERITE S-AD 31A
Endüstriyel temizleyici - birçok asit, asit karışımları ve şartlı olarak hidroklorik asit için kahverengimsi, klorür içermeyen sıvı inhibitörü.
RODINE 31A, kompleks alkil piridinler, 1, 3, dietil tiyoüre asidik bir karışımını içeren bir alifatik nitrojen korozyon inhibitörüdür. Çeliği, pirinci ve bakırı, fosforik, sülfürik, sülfamik, asetik oksalik, formik ve sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımlarına karşı ve şartlı olarak hidroklorik asit için korur. Klorürsüz bir inhibitördür.
RODINE 31A, aşağıdaki maksimum sıcaklıklara kadar tamamen etkilidir: -
RODINE 31A, 35 kg (yaklaşık 32 litre) ve 220 kg (yaklaşık 198 litre) HDPE kavanoz ve varillerde mevcuttur.
Bu ürün orijinal kaplarında serin ve kuru bir yerde, ısı kaynaklarından, alevlerden ve direkt güneş ışığından uzakta saklanmalıdır. Daha fazla ayrıntı ve raf ömrü için lütfen Teknik Veri Sayfasına, Etikete ve MSDS'ye bakın.

Banyoyu konsantre asitleme asidi ile yenilemek için, CHEMTEX'S RODINE 31A, 100 kg konsantre asitleme asidi başına 0,6 ila 2,3 kg (0,5 ila 2,0 litre) oranında dozlanmalıdır.

- Özel Kimyasal Ürün Tedarikçileri
RODINE 31A Korozyon Önleyici, baz metaller üzerindeki asit saldırısını etkili bir şekilde sınırlar
Karmaşık alkil piridinleri, 1,3, dietil tiyoüre'nin asidik bir karışımı ile tasarlanan RODINE 31A, pirinç, çelik ve bakıra sülfürik, fosforik, sülfamik, formik asit, asetik oksalik saldırılarına karşı koruma sağlayan alifatik bir nitrojen korozyon inhibitörü olarak hizmet eder. asit, sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımları ve şartlı olarak hidroklorik asit için. RODINE 31A Korozyon Önleyici, kendisini klorürsüz bir inhibitör olarak sunar. Maksimum 180 derece F çalışma sıcaklığına sahip sıvı bir formülasyondur. Mükemmel asitleme sağlar ve korozyonun önlenmesine yardımcı olmak için metal yüzeyi değiştirir.
Bu asidik korozyon, metal yüzeylerde nemin, oksijenin ve asidik kirleticinin mevcudiyetinin yayılmasıyla yönlendirilen elektro-kimyasal bir işlem olarak işlev görür. Bu, asit inhibitörlerinin baz metal üzerindeki asit saldırısını sınırlandırmaya yardımcı olması ve böylece çeşitli endüstriyel sektörlerde ekonomik kaybın azaltılmasına yardımcı olma ihtiyacına yol açar. Kullanılan asit inhibitörünün tipi ve konsantrasyonu, genellikle korunacak metalin tipi ve özelliklerine ve metalin işleneceği koşullara göre belirlenir. RODINE 31A Corrosion Inhibitor, metalleri organik ve mineral asitler tarafından korozyona karşı özel olarak koruyan bir asit inhibitörüdür.

Kimyasal tedarikçilerinin en büyük çevrimiçi rehberi olan ChemEqual, RODINE 31A Korozyon Önleyici veya diğer asit korozyon önleyici ürünlerin ticareti ile ilgilenen tedarikçilerin bir listesinden oluşur.

Fiziksel Durum Sıvı, Toz
Sunulan Sülfamik Asit Önleyici, sülfamik asidin ısı transfer yüzeyleri üzerindeki etkisinin kirecini çözmek için üstün bir şekilde kullanılır. Sülfamik Asit Önleyici kapsamına dahil olan ürün RODINE 31A, Rodine 102, Rodine 92B, vs.'dir. Bu formülasyon, plakalı eşanjörlerin mükemmel temizliğini sağlamak için üstün kaliteli korozyon önleyiciler ve ıslatma ajanlarının eklenmesiyle hazırlanır.
 
RODINE 31A'nın temizleme kazanları, kağıt yapımı, buhar üretim ekipmanları, soğutma suyu sistemi ve ısı eşanjör sistemleri için hassas pH değerine sahip olduğu toz formülasyondur. RODINE 31A İnhibitör serisi, metal kaybında azalma, duman önleme, hidrojen gevrekleşmesini azaltma ve mükemmel temizlik gibi benzersiz özellikleriyle büyük ölçüde tanınmaktadır.
Metal yüzeyin sitrik asit gibi korozif organik asitlerden korunması için uygun olarak kullanılan RODINE 31A Sitrik Asit İnhibitörü. Citric Acid Inhibitor altında ikram edilen ürün RODINE 31A'dır. Bu inhibitörler, korozyona karşı mükemmel koruma sağlamak için yüksek kaliteli korozyon inhibitörlerinden oluşur.
imal edilmiş ürün RODINE 31A, kompleks alkil piridinler, 1, 3, dietil tiyoüre asidik bir karışımını içeren bir alifatik nitrojen korozyon inhibitörü olarak hizmet eder. Çeliği, pirinci ve bakırı, fosforik, sülfürik, sülfamik, asetik oksalik, formik ve sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımlarına karşı ve şartlı olarak hidroklorik asit için korur. Klorürsüz bir inhibitördür.

Sitrik Asit İnhibitörü
RODİN 31A

işlenmiş ürün - RODINE 31A, kompleks alkil piridinleri, 1, 3, dietil tiyoüre'nin asidik bir karışımını içeren bir alifatik nitrojen korozyon inhibitörü olarak hizmet eder. Çelik, pirinç ve bakırın sülfürik, fosforik, sülfamik, asetik oksalik, formik ve sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımlarına karşı korunmasına ve şartlı olarak hidroklorik asit için yardımcı olur. RODINE 31A Klorürsüz bir inhibitördür. Korozyonu önlemek için metal yüzeyin modifiye edilmesine yardımcı olur ve mükemmel asitleme sağlar. Çoklu asitler için tek bir ürün olarak hizmet eder ve tüm asit konsantrasyonlarında kolayca çözünür.Chemtex, RODINE 31A ürününün üretiminde uzmanlaşmış OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı bir şirkettir. Ayrıca Hindistan'da tesisi bulunan, dünyanın en ünlü RODINE 31A ihracatçısı arasında yer almak üzere kurulmuştur. İyi kalite RODINE 31A tedarikçisi aramanız burada sona ermektedir.

RODINE 31A Asit Önleyici
Formüle edilmiş ürün Rodine 31A, kompleks alkil piridin, 1,3, dietil tiyoüre'nin asidik bir karışımı ile tasarlanmıştır. Çeliğe, pirince ve bakıra fosforik, sülfürik, sülfamik, asetik oksalik asit, formik asit, sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımlarının saldırısına karşı koruma sağlayan alifatik bir nitrojen korozyon inhibitörü ve şartlı olarak hidroklorik asit için görev yapar. Rodine 31A, kendisini klorürsüz bir inhibitör olarak sunar. Mükemmel asitleme sağlar ve korozyonun önlenmesine yardımcı olmak için metal yüzeyi modifiye eder.
RODİN 31A

Sülfamik Asit Korozyon Önleyici (RODINE 31A, Rodine 102)
1 Ton (Min. Sipariş)
sülfamik asit korozyon inhibitörü RODINE 31A rodine 102
ÖZELLİKLER
RODINE 31A Marka: Bonderite
RODINE 31A Ticari Adı: S-AD Rodine
RODINE 31A Serisi: 31A
RODINE 31A Ürün Tipi: Asit Önleyici
RODINE 31A Ürün Formu: Sıvı
RODINE 31A Paket Tipi: Tambur
RODINE 31A Koli Ölçüsü: 225 KG / 55 gal
RODINE 31A Maksimum Çalışma Sıcaklığı: +180 ° F
Saklama Koşulları: 14 ° F ila 104 ° F Arasında saklayın; Serin, İyi Havalandırılmış Bir Alanda Saklayın
Paket Miktarı: İç başına 55 gal
Bonderite S-AD RODINE 31A asit inhibitörü, iç kısım başına 55 gal paketlenmiştir. Bu öğe için IDH numarası 593979'dur.
RODINE 31A ürünü, kompleks alkil piridinleri, 1, 3, dietil tiyoüre'nin asidik bir karışımını içeren bir alifatik nitrojen korozyon inhibitörü olarak hizmet eder. Çeliği, pirinci ve bakırı, fosforik, sülfürik, sülfamik, asetik oksalik, formik ve sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımlarına karşı ve şartlı olarak hidroklorik asit için korur. Klorürsüz bir inhibitördür.
Temel Özellikler ve Faydalar
Korozyonu önlemek için metal yüzeyini değiştirir Çoklu asitler için tek ürün Mükemmel asitle temizleme sağlar Klorür içermez Tüm asit konsantrasyonlarında kolayca çözünür RODINE 31A - Baz metallere asit saldırısını sınırlandırmak için Korozyon Önleyici Karmaşık alkil piridinlerin asidik bir karışımı, 1, 3-dietil tiyoüre ile formüle edilmiştir RODINE 31A, pirinç, çelik ve bakır metallere sülfürik, fosforik, sülfamik, formik asit, asetik oksalik asit, sitrik asit, bisülfat çözeltisi ve bunların karışımlarının saldırısına karşı koruma sağlayan ve şartlı olarak hidroklorik asit için alifatik bir nitrojen korozyon inhibitörü olarak hizmet eder. çözümler. RODINE 31A Korozyon Önleyici, kendisini klorürsüz bir inhibitör olarak sunar. Maksimum 180 ° F çalışma sıcaklığına sahiptir. Mükemmel asitleme sağlar ve korozyonun önlenmesine yardımcı olmak için metal yüzeyi modifiye eder.
Endüstride kullanılan metallerin kireçlenme ve paslanmaya karşı korunmasında asidik arıtma önemlidir. Bu asit muamelesi çoğunlukla kireç ve pasın ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için çeşitli şekillerde gerçekleştirilir, ancak bunun yerine ve genellikle aşındırıcı özellikler sergiledikleri için metallerin aşınmasını tetikler. Bu işlem sadece metal özelliklerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda asit çözelti ile asitlemeden sonra baz metallerin kaybına da neden olur. Asidik Korozyon genellikle asidik bileşikler tarafından malzemenin kademeli olarak aşınmasına neden olur.
Bu asidik korozyon, nemin, oksijenin difüzyonu ve metal yüzeylerde asidik kirleticinin mevcudiyeti ile yönlendirilen elektrokimyasal bir süreçtir. Bu, baz metal üzerindeki asit korozyonunun sınırlandırılmasına yardımcı olmak için asit inhibitörlerinin gerekliliğini ortaya çıkarır, böylece çeşitli endüstriyel sektörlerde ekonomik kaybın azaltılmasına yardımcı olur. Kullanılan korozyon önleyicinin türü ve konsantrasyonu, genellikle korunacak metalin türü ve özelliklerine ve metalin işleneceği koşullara göre belirlenir. RODINE 31A Corrosion Inhibitor, metalleri organik ve mineral asitlerle korozyondan korumak için özel olarak bir asit inhibitörüdür.
Özellikleri:
Çoklu asitler için tek ürün
-Mükemmel asitleme yapılmasına yardımcı olur
-Korozyonu önlemek için metal yüzeyi değiştirir
-Klorür içermez ve tüm asit konsantrasyonlarında kolayca çözünür
RODINE 31A Korozyon Önleyici veya diğer asit korozyon önleyici ürünlerin ticareti ile ilgilenen geniş bir üretici ve tedarikçi veri tabanından oluşan kimyasal tedarikçilerinin en büyük çevrimiçi dizinidir.
rodine-31a-korozyon inhibitörü
Yayınlanan Korozyon Önleyici, Kategorize
Tagged ChemEqual klorürsüz inhibitör Korozyon İnhibitörü RODINE 31A
yorum Yap

Rodine Acid Inhibitor, asit inhibitörleri için dünya çapında standartlara hizmet etmek üzere tasarlanmış bir dizi asit korozyon inhibitörüdür. Baz metalleri asidik korozyondan etkin bir şekilde korumak için özel olarak sentezlenirler. Rodine Asit Önleyici ürünler, metallerin Hidroklorik, Hidroflorik, Sülfürik, Fosforik, Sülfamik ve organik asit karışımları gibi asitlere karşı korozyonunu engeller. Bu aralıkta altı çizilen en yaygın ürünler arasında Rodine 213, Rodine 213 Spl, RODINE 31A, Rodine 103, Rodine 103 NF, Rodine 92B, Rodine 130 ve çok daha fazlası bulunur.


RODINE 31A

RODINE 31A is specially designed to help in the prevention of the environmental acid attack on metal components without hampering the acidic effect or in some occasions even enhancing the acid effect in the given process or application. 
The type and concentration of the Acid Inhibitor needed is determined by the type of metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. 
Safety Data Sheet
Bonderite S-AD RODINE 31A acid inhibitor is packaged 55 gal per inner. The IDH number for this item is 593979.
IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A
Page 1 of 6
1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
Product name: BONDERITE S-AD 31A known as
RODINE 31A
IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A
Page 2 of 6
Classification complies with OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) and is consistent with the provisions of the United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS).
IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A
Page 3 of 6
Flammable/Explosive limits - upper: Not applicable
Autoignition temperature: Not applicable
Flammability: Not applicable
Evaporation rate: Not determined
Solubility in water: Complete
Partition coefficient (n-octanol/water): Not determined
VOC content: Not applicable
Viscosity: 223 cp
Decomposition temperature: Not available.
IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A
Eye contact: This product is severely irritating to the eyes and may cause irreversible damage including burns and blindness.
IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A
Page 5 of 6
IDH number: 592762 Product name: BONDERITE S-AD 31A known as RODINE 31A
Hcl Acid Inhibitor; Rodine 213 SPL; Rodine 213 SF; Rodine 214; Rodine 103; Rodine 52; Rodine 85; Sulfuric Acid Inhibitor; Rodine 95; Rodine 57; Rodine 130; Sulfamic Acid Inhibitor; RODINE 31A; Rodine 102; Rodine 92B; Citric Acid Inhibitor; RODINE 31A; Phosphoric Acid Inhibitor; HEDP Acid Inhibitor; EDTA Acid Inhibitor; Rodine 2010; Non-Acidic Coil Cleaner; Acid Inhibitor; Rodine 103 NPF; Water Treatment Chemicals; Boiler Treatment Chemicals; Cooling Tower Chemicals; RO Chemicals; Waste Water Treatment Chemicals; Drinking Water Treatment Chemicals; Scale and Corrision Inhibitor; Cleaners and Disfinfectants; Disinfectant and Sanitizer; Biocides; Cleaning Chemical; Degreasing Chemicals; Descaling Chemicals; Fumigation; Metal Treatment Chemicals; Heat Transfer Fluids; Propylene Glycol; Inhibited Propylene Glycol; Mono Ethlene Glycol; Inhibited Ethylene Glycol; Brine Corrosion Inhibitor; PCM & Eutectics; Coolant & Coolant Additives; Performance Chemicals; Acid Corrosion Inhibitor (Rodine); Air Conditioning Chemicals; Dust Suppressant; Fire Retardant; Evaporation Retardant; Laundry Chemicals
different types for various applications and their using temperature. For e.g RODINE 31A, RODINE 102 Type etc.
BONDERITE S-AD 31A
Known as RODINE 31A
Features and Benefits
Documents and Downloads
Features and Benefits
BONDERITE S-AD 31A
Industrial cleaner - brownish, chloride-free liquid inhibitor for many acids, mixtures of acids and, conditionally, for hydrochloric acid.
RODINE 31A is an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor.
RODINE 31A is completely effective up to the following maximum temperatures:-
RODINE 31A is available in 35kgs (32ltrs approx.) and 220kgs (198ltrs approx.) HDPE jars and barrels.
This product should be stored in original containers in cool and dry place, away from sources of heat, flame and direct sunlight. Please refer Technical Data Sheet, Label and MSDS for more details and shelf life.

For replenishment of bath with concentrated pickling acid, CHEMTEX'S RODINE 31A should be dosed at the rate of 0.6 to 2.3kgs (0.5 to 2.0ltrs) per 100kgs of concentrated pickling acid.

- Speciality Chemical Product Suppliers
RODINE 31A Corrosion Inhibitor effectively limits the acid attack on base metals
Designed with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1,3, diethyl thiourea, RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to brass, steel and copper against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, formic acid, acetic oxalic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. RODINE 31A Corrosion Inhibitor presents itself as a chloride free inhibitor. It is a liquid formulation with a maximum operating temperature of 180 deg F. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to aid in the prevention of corrosion.

This acidic corrosion serves as an electro-chemical process which is directed by the diffusion of moisture, oxygen and availability of acidic pollutant on the metal surfaces. This leads to the requirement of acid inhibitors to aid in limiting the acid attack on base metal, thereby helping in to reduce the economic loss in various industrial sectors. The type and concentration of the acid inhibitor used is generally derived by the type and properties of the metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. RODINE 31A Corrosion Inhibitor is an acid inhibitor specifically protecting metals from corrosion by organic and mineral acid.

ChemEqual, being the largest online directory of chemical suppliers, consists of a list of suppliers that deal with trading of RODINE 31A Corrosion Inhibitor or other acid corrosion inhibitor products.

Physical State Liquid, Powder
Sulfamic Acid Inhibitor, offered, is superlatively utilized for descaling the impact of sulfamic acid over heat transfer surfaces. The product which are included under Sulfamic Acid Inhibitor are RODINE 31A, Rodine 102, Rodine 92B, etc. This formulation is prepared by the addition of superior qualitative corrosion inhibitors and wetting agents for ensuring excellent cleaning of the plate exchangers.
 
It is a powder formulation that RODINE 31A is available with precise pH value for cleaning boilers, paper making, steam generation equipments, cooling water system and heat exchanger systems. RODINE 31A The inhibitor range is extensively recognized for its unique attributes like reduction in metal loss, fume prevention, hydrogen embrittlement reduction, and excellent cleaning.
Citric Acid Inhibitor that is RODINE 31A suitably used for preventing the metal surface from the corrosive organic acid like citric acid. The product which are catered under Citric Acid Inhibitor is RODINE 31A. These inhibitors are composed of high quality corrosion inhibitors to provide excellent protection from corrosion.
manufactured product RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor.

Citric Acid Inhibitor
RODINE 31A

processed product- RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that contains an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It helps in the protection of steel, brass and copper against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. RODINE 31A It is a chloride free inhibitor. It helps to modify the metal surface to prevent corrosion and imparts excellent pickling. It serves as a single product for multiple acids and is easily soluble with all acid concentrations.Chemtex is an OHSAS 18001, ISO 9001 and ISO 14001 certified company that specializes in the manufacturing of RODINE 31A product. It is also established to be among world's renowned RODINE 31A exporter having its facility in India. Your search for good quality RODINE 31A supplier ends here.

RODINE 31A Acid Inhibitor
formulated product Rodine 31A has been designed with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1,3, diethyl thiourea. It serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to steel, brass, and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic acid, formic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. Rodine 31A presents itself as a chloride free inhibitor. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to aid in the prevention of corrosion.
RODINE 31A

Sulfamic Acid Corrosion Inhibitor (RODINE 31A, Rodine 102)
1 Ton (Min. Order)
sulfamic acid corrosion inhibitor RODINE 31A rodine 102
SPECIFICATIONS
RODINE 31A Brand: Bonderite
RODINE 31A Trade Name: S-AD Rodine
RODINE 31A Series: 31A
RODINE 31A Product Type: Acid Inhibitor
RODINE 31A Product Form: Liquid
RODINE 31A Package Type: Drum
RODINE 31A Package Size: 225 KG / 55 gal
RODINE 31A Maximum Operating Temperature: +180 °F
Storage Condition: Store Between 14°F to 104°F; Store in a Cool, Well-Ventilated Area
Package Quantity: 55 gal per inner
Bonderite S-AD RODINE 31A acid inhibitor is packaged 55 gal per inner. The IDH number for this item is 593979.
product RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor containing an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3, diethyl thiourea. It protects steel, brass and copper against the attack of phosphoric, sulfuric, sulfamic, acetic oxalic, formic and citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid. It is a chloride free inhibitor.
Key Features and Benefits
Modifies metal surface to prevent corrosion Single product for multiple acids Imparts excellent pickling Chloride free Easily soluble with all acid concentrations RODINE 31A - Corrosion Inhibitor to limit acid attack on base metals Formulated with an acidic blend of complex alkyl pyridines, 1, 3-diethyl thiourea, RODINE 31A serves as an aliphatic nitrogen corrosion inhibitor that provides protection to brass, steel and copper metals against the attack of sulfuric, phosphoric, sulfamic, formic acid, acetic oxalic acid, citric acid, bisulfate solution and mixtures thereof and conditionally for hydrochloric acid solutions. RODINE 31A Corrosion Inhibitor presents itself as a chloride free inhibitor. It has a maximum operating temperature of 180°F. It imparts excellent pickling and modifies the metal surface to help in the prevention of corrosion.
Acidic treatment is important in providing protection to the metals used in the industries against scaling and rusting. This acid treatment is mostly carried out variously to assist in the eradication of scale and rust but instead & often triggers abrasion of metals as they exhibit corrosive properties. This process not only influences the metal properties but also causes loss of base metals after acid solution pickling. Acidic Corrosion often causes gradual wearing off of material by acidic compounds.
This acidic corrosion is an electrochemical process which is directed by the diffusion of moisture, oxygen and availability of acidic pollutant on the metal surfaces. This brings about the requirement of acid inhibitors to aid in limiting the acid corrosion on base metal, therefore helping reduce the economical loss in several industrial sectors. The type and concentration of the corrosion inhibitor used is generally derived based on the type and properties of the metal to be protected and the conditions under which the metal is to be treated. RODINE 31A Corrosion Inhibitor is an acid inhibitor specifically to protect metals from corrosion by organic and mineral acids
Features:
-Single product for multiple acids
-Helps in imparting excellent pickling
-Modifies metal surface to prevent corrosion
-Chloride free and is easily soluble with all acid concentrations
is the largest online directory of chemical suppliers, consisting of a vast database of manufacturers & suppliers that deal with trading of RODINE 31A Corrosion Inhibitor or other acid corrosion inhibitor products.
rodine-31a-corrosion-inhibitor
Posted in Corrosion Inhibitor, Uncategorized
Tagged ChemEqual chloride free inhibitor Corrosion Inhibitor RODINE 31A
Leave a comment

Rodine Acid Inhibitor is a series of acid corrosion inhibitors designed to serve worldwide standards for acid inhibitors. They are specially synthesized to provide protection to base metals from acidic corrosion effectively. Rodine Acid Inhibitor products inhibit the corrosion of metals against acids like Hydrochloric, Hydrofluoric, Sulfuric, Phosphoric, Sulfamic, and organic acids blends. The most common products underlined in this range include Rodine 213, Rodine 213 Spl, RODINE 31A, Rodine 103, Rodine 103 NF, Rodine 92B, Rodine 130, and many more.
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.