1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LİMONEN (LIMONENE)

CAS no .: 5989-27-5; CAS no .: 138-86-3; Limonene; DL-Limonene; Dipentene; d Limonene; d-limonen; dipenten; limonen, Portakal yağı, Citrus Terpenler; Citrusterpene. Limonen, döngüsel monoterpen olarak sınıflandırılan renksiz sıvı alifatik bir hidrokarbondur ve turunçgil kabuklarının yağındaki ana bileşendir. Doğada daha çok portakal kokusu olarak ortaya çıkan D-izomeri, gıda üretiminde bir aroma maddesidir.
d-Limonene 1995 yılından beri üretilmektedir ve temizlik ve kozmetik ürünlerinde, yiyeceklerde, içeceklerde ve ilaçlarda aroma ve koku katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bir çözücü olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Reçinelerin üretiminde, ıslatıcı ve dispersiyon ajanı olarak ve böcek kontrolünde kullanılır. Avustralya'da yaygın olarak kullanılan uçucu yağların çoğunda, özellikle narenciye yağlarında bulunur. İşyerinde el temizleyicileri, endüstriyel temizleyiciler, yağ gidericiler ve sıyırıcılar gibi ürünler de çözücü olarak limonen içerebilir. Endüstriyel limonen, narenciye kalıntılarının alkali ekstraksiyonu ve buhar damıtma ile üretilir. Bu damıtık,% 90'dan fazla d-limonen içerir.

Limonen, klorlu hidrokarbonlar, kloroflorokarbonlar ve diğer çözücüler için bir ikame olarak kullanılır. Endüstriyel boyamadan önce metallerin yağdan arındırılmasında (% 30 limonen), elektronik endüstrisinde temizlik için (% 50-100 limonen), baskı endüstrisinde temizlik için (% 30-100 limonen) ve solvent olarak boyada kullanılır. . Limonen ayrıca histoloji laboratuarlarında çözücü olarak ve gıda, ev temizlik ürünleri ve parfümlerde aroma ve koku katkı maddesi olarak kullanılır. d-Limonen, insanlarda safra taşı çözücü olarak kullanılmıştır.

d-Limonen ayrıca transdermal ilaç dağıtımını iyileştirmek için bir sorpsiyon hızlandırıcı veya hızlandırıcı olarak kullanılmıştır ve bariyer direncini tersine çevirmek için cilde nüfuz ederek çalışır. D-limonen moleküllerinin ticari karışımları, terpenler olarak adlandırılan diğer limonen formlarını (l-limonen ve d, l-limonen) ve p-kümen gibi ilgili bileşikleri içerebilir.

Bazı çalışmalar limonenin antikanser etkileri olduğunu göstermiştir. Limonen, kanserojenlerin detoksifiye edilmesinde rol oynayan karaciğer enzimlerinin düzeylerini artırır. Glutatyon-S-transferaz (GST) sistemi kanserojenleri ortadan kaldırır. GST sistemi, karsinojenlerin zararlı etkilerinde bir azalmaya yol açan karaciğerde ve ince bağırsakta limonen tarafından teşvik edilebilir. Hayvan çalışmaları, diyetteki limonenin meme tümörü büyümesini azalttığını göstermiştir.
D-limonen, limon benzeri hoş bir kokuya sahip, berrak renksiz hareketli bir sıvıdır.

1-Metil-4- (prop-1-en-2-il) sikloheks-1-ene; 1-Metil-4- (1-metiletenil) sikloheksen; 4-İzopropenil-1-metilsikloheksen; p-Menth-1,8-dien

Alpha-Limonene, Alpha-Limonène, Dipentene, D-Limonene, D-Limonène, L-Limonene, L-Limonène, Limonène, Limoneno, R-Limonene, R-Limonène, S-Limonene, S-Limonène.
CAS Numarası: 138-86-3; 5989-27-5; 5989-54-8

Kimyasal formül: C10H16
Molar kütle: 136.238 g · mol − 1
Görünüş: renksiz ila soluk sarı sıvı
Koku: Turuncu
Yoğunluk: 0,8411 g / cm3
Erime noktası: -74.35 ° C (-101.83 ° F; 198.80 K)
Kaynama noktası: 176 ° C (349 ° F; 449 K)
Suda çözünürlük: Çözünmez
Çözünürlük: Benzen, kloroform, eter, CS2 ve yağlarla karışabilir
CCl4'te çözünür
Kiral rotasyon ([α] D): 87–102 °
Kırılma indisi (nD): 1.4727

dipenten; limonen
dl-Limonen (rasemik)
Limonen
p-Mentha-1,8-dien
CAS no .: 5989-27-5
Mol. formül: C10H16

D-LIMONENE NEDİR?
Turunçgil Terpenleri olarak da bilinen D-Limonen, portakal, limon ve misket limonu gibi tüm yenilebilir turunçgillerden elde edilebilen soğuk preslenmiş soyma yağlarında bulunan ana kimyasal bileşendir. Kabukların ilk preslenmesinden sonra elde edilen yağdan damıtma işlemi ile elde edilir. Limonene'nin iki kimyasal formu, büyük ölçüde portakal kabuklarında bulunan d-Limonen ve büyük ölçüde limon kabuklarında bulunan L-Limonendir. Limonene, adını limon kabuğundaki bu doğal bileşiğin zenginliği nedeniyle "Limon" - Citrus limon - botanik isminden alır.

Geniş yelpazedeki faydalı uygulamaları, d-Limonene'i en önemli doğal Terpenlerden biri haline getirmiştir. Hafif, hoş, kuru ve canlandırıcı tatlı narenciye kokusu ile aromasıyla değerlidir ve terapötik uygulamalar yerine çoğunlukla kokuların yanı sıra yeşil temizlik ürünlerinde kullanılır. NDA’nın d-Limonene Hammaddesi, buharla damıtılmış turunçgil kabuklarından elde edilen ince, berrak, renksiz, yağlı bir sıvıdır. Çoğu ticari ve endüstriyel temizleyiciye göre kullanımı daha güvenlidir, daha etkili çalışır ve daha çevre dostudur.
 
D-LIMONENE NASIL ÇALIŞIR?
D-Limonene, lekeleri, gresi, katranı ve daha fazlasını etkili bir şekilde gidermekle tanınan bir koku ajanı, bir zamk giderme ajanı ve nazik ama güçlü bir temizleyicidir, böylece genellikle klor veya petrol içeren daha popüler solventlerin doğal bir yerini alır. Yumuşaklığı da onu susuz el sabunlarında popüler bir bileşen haline getirmiştir.

D-LIMONENE İÇİN UYGULAMALAR
D-Limonene çevre dostu bir deterjan olarak tam güçte, yani seyreltilmeden kullanılabilir; bununla birlikte, boyalı yüzeylere, pleksiglas, plastik veya cam elyafına doğrudan uygulama önerilmez. Tersine, daha iyi çözünürlük elde etmek için su veya sirke bazları gibi ıslatıcı maddelere eklenebilir. Her iki yöntem de doğal ama aynı derecede etkili endüstriyel güçte "yeşil" bir yüzey dezenfektanı oluşturacak ve ev temizliği için idealdir.

Limonen, döngüsel monoterpen olarak sınıflandırılan renksiz sıvı alifatik bir hidrokarbondur ve turunçgil kabuklarının yağındaki ana bileşendir. Doğada daha çok portakal kokusu olarak ortaya çıkan D-izomeri, gıda üretiminde bir aroma maddesidir. Ayrıca kimyasal sentezde carvone için bir öncü olarak ve temizlik ürünlerinde yenilenebilir bazlı bir çözücü olarak kullanılır. Daha az yaygın olan L-izomeri nane yağlarında bulunur ve çam, terebentin benzeri bir kokuya sahiptir. Bileşik, kozalaklı reçinede, özellikle Pinaceae'de ve portakal yağında bulunan başlıca uçucu monoterpenlerden biridir.

Limonene, adını Fransız limonundan ("limon") alır. Limonen kiral bir moleküldür ve biyolojik kaynaklar bir enantiyomer üretir: ana endüstriyel kaynak olan turunçgil meyvesi, (R) -enantiyomeri olan D-limonen ((+) - limonen) içerir. Rasemik limonen, dipenten olarak bilinir. D-Limonen, ticari olarak turunçgillerden iki ana yöntemle elde edilir: santrifüjlü ayırma veya buharla damıtma.

Kimyasal reaksiyonlar
Limonen nispeten kararlı bir monoterpendir ve yüksek sıcaklıklarda çatlayarak izopren oluşturmasına rağmen ayrışmadan damıtılabilir. Karveol, karvon ve limonen oksit üretmek için nemli havada kolayca oksitlenir. Kükürt ile p-simene dehidrojenasyona uğrar.

Limonen yaygın olarak D- veya (R) -enantiyomer olarak ortaya çıkar, ancak 300 ° C'de dipentene rasemizlenir. Mineral asit ile ısıtıldığında limonen izomerleşerek konjuge dien a-terpinene (ayrıca kolaylıkla p-simene dönüştürülebilir) dönüşür. Bu izomerizasyonun kanıtı, α-terpinen eklentileri ve maleik anhidrit arasında Diels-Alder eklentilerinin oluşumunu içerir.

Çift bağlardan birinde seçici olarak reaksiyon gerçekleştirmek mümkündür. Susuz hidrojen klorür tercihen iki ikameli alkenle reaksiyona girerken, mCPBA ile epoksidasyon üç ikameli alkende meydana gelir.

Başka bir sentetik yöntemde, trifloroasetik asidin Markovnikov ilavesi ve ardından asetatın hidrolizi, terpineol verir.

Biyosentez
Doğada limonen, gösterildiği gibi bir neril karbokatyon veya eşdeğerinin siklizasyonu yoluyla geranil pirofosfattan oluşturulur. Son adım, alken oluşturmak için katyondan bir proton kaybını içerir.

Limonenin en yaygın olarak uygulanan dönüşümü carvone'dur. Üç aşamalı reaksiyon, üç ikameli çift bağ üzerinden bölge seçici nitrosil klorür ilavesiyle başlar. Bu tür daha sonra bir baz ile oksim'e dönüştürülür ve hidroksilamin, keton içeren karvonu vermek için çıkarılır.


Bitkilerde
D-Limonen, çok sayıda iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağacın aromatik koku ve reçinelerinin önemli bir bileşenidir: kırmızı ve gümüş akçaağaç (Acer rubrum, Acer saccharinum), pamuk ağaçları (Populus angustifolia), titrek kavak (Populus grandidentata, Populus tremuloides) sumak (Rhus glabra), ladin (Picea spp.), çeşitli çamlar (örneğin, Pinus echinata, Pinus ponderosa), Douglas göknarı (Pseudotsuga menziesii), karaçam (Larix spp.), gerçek köknar (Abies spp.), baldıran otu (Tsuga spp.) , kenevir (Cannabis sativa spp.), [9] sedirler (Cedrus spp.), çeşitli Cupressaceae ve ardıç çalıları (Juniperus spp.). Portakal kabuğu, portakal suyu ve diğer turunçgillerin karakteristik kokusuna katkıda bulunur. Narenciye kabuğu atığından değerli bileşenlerin geri kazanımını optimize etmek için d-limonen tipik olarak uzaklaştırılır.

Güvenlik ve araştırma
Cilde uygulanan D-Limonen, kontakt dermatitten tahrişe neden olabilir, ancak bunun dışında insanlarda kullanım için güvenli görünmektedir. Limonen, sıvı veya buhar olarak yanıcıdır ve sucul yaşam için toksiktir.


Kullanımlar
Limonen, bir diyet takviyesi olarak ve kozmetik ürünler için bir koku bileşeni olarak yaygındır. Narenciye kabuklarının ana kokusu olan D-limonen, gıda üretiminde ve alkaloidlerin acı tadı maskelemek için bir tatlandırıcı gibi bazı ilaçlarda ve parfümeride, tıraş sonrası losyonlarda, banyo ürünlerinde ve diğer kişisel bakım ürünlerinde koku olarak kullanılır. . D-Limonen ayrıca botanik bir böcek ilacı olarak kullanılır. D-Limonen, organik herbisit "Avenger" da kullanılır. El temizleyicileri gibi temizlik ürünlerine limon veya portakal kokusu vermek (bkz. Portakal yağı) ve yağları çözme özelliği nedeniyle eklenir. Bunun tersine, L-limonen pimsi, terebentin benzeri bir kokuya sahiptir.

Limonen, yenilenebilir bir kaynaktan (portakal suyu üretiminin bir yan ürünü olarak narenciye esansiyel yağı) üretildiği için, yapışkan sökücü veya makine parçalarından yağın çıkarılması gibi temizlik amaçlı bir çözücü olarak kullanılır.
Limonen, yenilenebilir bir kaynaktan (portakal suyu üretiminin bir yan ürünü olarak narenciye esansiyel yağı) üretildiği için, yapışkan sökücü veya makine parçalarından yağın çıkarılması gibi temizlik amaçlı bir çözücü olarak kullanılır. Boya sökücü olarak kullanılır ve aynı zamanda terebentine güzel kokulu bir alternatif olarak da yararlıdır. Limonen ayrıca bazı model uçak yapıştırıcılarında çözücü olarak ve bazı boyalarda bileşen olarak kullanılmaktadır. Limonen içeren hava itici gazlı ticari oda spreyleri, filatelistler tarafından zarf kağıdından kendinden yapışkanlı posta pullarını çıkarmak için kullanılır.

Limonen ayrıca, erimiş filament üretim tabanlı 3D baskı için bir çözücü olarak kullanılır. Yazıcılar model için tercih edilen plastiği basabilir, ancak limonende kolayca çözünebilen bir polistiren plastik olan HIPS'ten destek ve bağlayıcılar dikebilir. Yanıcı olduğu için limonen de bir biyoyakıt olarak kabul edilmiştir.

Dokuları histoloji veya histopatoloji için hazırlarken, D-limonen genellikle susuz örnekler temizlenirken ksilen yerine daha az toksik bir ikame olarak kullanılır. Temizleme maddeleri, alkollerle (etanol veya izopropanol gibi) ve mikroskopi için ince kesitlerin kesilmesini kolaylaştırmak için içine numunelerin gömülü olduğu erimiş parafin mumu ile karışabilen sıvılardır.

Limonen, güçlü bir portakal kokusuna sahip, döngüsel bir terpen olarak sınıflandırılan renksiz bir sıvı hidrokarbondur. Kimyasal sentezde carvone'un öncüsü olarak ve temizlik ürünlerinde yenilenebilir bazlı bir çözücü olarak kullanılır. Limonene adını limondan alır, çünkü diğer turunçgiller gibi limonun kabuğunda da önemli miktarda bu bileşik bulunur ve kokularına katkıda bulunur. Limonen, kiral bir moleküldür ve biyolojik kaynaklar bir enantiyomer üretir: ana endüstriyel kaynak olan narenciye meyvesi, D-li içerir Limonen kozmetik ürünlerde yaygındır. Turunçgillerin (Rutaceae bitki familyası) ana koku bileşeni olarak D-limonen, gıda üretiminde ve bazı ilaçlarda, örneğin acı alkaloidlerde tatlandırıcı olarak kullanılır; botanik böcek ilacı olarak da kullanılır. El temizleyicileri gibi temizlik ürünlerine limon-portakal kokusu vermek için eklenir (bkz. Portakal yağı). Bunun tersine, L-limonen ince, terebentin benzeri bir kokuya sahiptir. Limonen, yenilenebilir bir kaynaktan (portakal suyu üretiminin bir yan ürünü olarak narenciye yağı) üretildiği için, makine parçalarından yağın çıkarılması gibi temizlik amaçlı bir çözücü olarak giderek daha fazla kullanılmaktadır. Aynı zamanda boyalı ahşaba uygulandığında boya sökücü görevi görür. Limonen ayrıca bazı model uçak yapıştırıcılarında çözücü olarak kullanılır. Limonen içeren, hava itici maddeler içeren tamamen doğal ticari oda spreyleri, filatelistler tarafından zarf kağıdından kendinden yapışkanlı posta pullarını çıkarmak için kullanılır. Yanıcı olduğu için limonen de bir biyoyakıt olarak kabul edilmiştir. Limonen, polistireni çözmek için kullanılabilir ve aseton için daha çevre dostu bir ikamedir. Güvenlik Limonen ve oksidasyon ürünleri, cilt ve solunum yolu tahriş edicileridir ve limonen-1,2-oksit (havadaki oksidasyonla oluşur) bilinen bir cilt hassaslaştırıcıdır. Bildirilen tahriş vakalarının çoğu, saf bileşiğe uzun süreli endüstriyel maruz kalmayı içermektedir, örn. yağ giderme veya boyaların hazırlanması sırasında. Bununla birlikte, dermatit gösteren hastalar üzerinde yapılan bir çalışma,% 3'ünün limonene duyarlı hale geldiğini göstermiştir.

Limonen, turunçgillerin kabuklarında ve diğer bitkilerde bulunan bir kimyasaldır. İlaç yapımında kullanılır.

Limonen, obezite, kanser ve bronşit için kullanılır, ancak bu kullanımları destekleyecek iyi bir bilimsel kanıt yoktur.

Yiyeceklerde, içeceklerde ve sakızlarda limonen bir tatlandırıcı olarak kullanılır.

İlaçlarda, tıbbi merhemlerin ve kremlerin cilde nüfuz etmesine yardımcı olmak için limonen eklenir.

İmalatta limonen bir koku, temizleyici (çözücü) ve ev temizlik ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde ve kişisel hijyen ürünlerinde bir bileşen olarak kullanılır.

Limonen
Limonen, kenevirde en bol bulunan terpenlerden biridir ve uçucu yağ fraksiyonunun% 16'sı kadar yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir. Narenciye kabuğunda her yerde bulunan limonen, parfümlerde, ev temizleyicilerinde, yiyeceklerde ve ilaçlarda yaygın olarak kullanılan bir monoterpendir. Limonenin insan ve hayvan çalışmalarında kanıtlanmış çok sayıda tıbbi faydası vardır. Limonen, antioksidan ve antikanser özelliklere sahip olduğu belirlenen bir dizi bitkisel uçucu yağ arasındadır. Limonen bu nedenle kanserin önlenmesi için mükemmel bir diyet kaynağı olarak önerilmiştir (Aggarwal ve Shishodia, 2006)


Portakal yağı, turuncu bir meyvenin (Citrus sinensis meyvesi) kabuğundaki hücreler tarafından üretilen uçucu bir yağdır. Çoğu uçucu yağın aksine, portakal suyu üretiminin bir yan ürünü olarak santrifüjle ekstrakte edilerek soğuk preslenmiş bir yağ elde edilir. Çoğunlukla (% 90'dan fazla) d-limonenden oluşur ve genellikle saf d-limonen yerine kullanılır. D-limonen damıtma yoluyla yağdan çıkarılabilir.

Kompozisyon
Portakal yağı içindeki bileşikler, her farklı yağ ekstraksiyonunda değişir. Kompozisyon, bölgesel ve mevsimsel değişikliklerin yanı sıra ekstraksiyon için kullanılan yöntemin bir sonucu olarak değişir. Gaz kromatografi-kütle spektrometresi ile birkaç yüz bileşik tanımlanmıştır. Yağdaki maddelerin çoğu terpen grubuna aittir ve limonen baskın olanıdır. Uzun zincirli alifatik hidrokarbon alkoller ve 1-oktanol ve oktanal gibi aldehitler ikinci önemli madde grubudur.

Portakal yağı temizleyici olarak kullanılır. Ayrıca Howard's Feed-N-Wax Ahşap Cilası ve Saç Kremi gibi bazı cila cilalarına / cilalarına katkı maddesi olarak kullanılır.

Biyolojik haşere kontrolü
Portakal yağı, biyolojik haşere kontrolü için yeşil pestisitlerde kullanılabilir. Karıncaları öldürebilir ve koku-feromon iz göstergelerini silerek yeniden istilayı bozabilir. [8]

Portakal yağının ayrıca Drywood termitlerini (Incisitermes) kontrol etmek için yararlı olduğu, ancak yok etmediği ve yalnızca onunla doğrudan temas edenleri öldürdüğü bilinmektedir. [9]

İnsanlar için aromaterapi malzemesi
Aromaterapi uygulamasında portakal yağı, "stresi azaltma", "anksiyeteyi" kontrol etme, "gevşeme" sağlama ve "ruh halini kaldırma" gibi çeşitli faydalar sağladığı tarif edilmektedir. Aromaterapi bir sahte bilimdir ve bu iddialar için belirtilen sözde kanıtların çoğu, çift kör veya kontrollü olmayan araştırmalardan gelir.

Tehlikeler
Yağın ana bileşeni olan limonen, koruyucu cilt yağlarını çözdüğü için hafif tahriş edicidir. Limonen ve oksidasyon ürünleri, cildi tahriş edicidir ve limonen-1,2-oksit (havadan oksidasyonla oluşur) bilinen bir cilt hassaslaştırıcıdır. Bildirilen tahriş vakalarının çoğu, saf bileşiğe uzun süreli endüstriyel maruz kalmayı içermektedir, örn. yağ giderme veya boyaların hazırlanması sırasında. Bununla birlikte, dermatit gösteren hastalar üzerinde yapılan bir çalışma,% 3'ünün limonene duyarlı hale geldiğini göstermiştir.

Limonen ayrıca yanıcıdır.

CAS no.: 5989-27-5;CAS no.: 138-86-3;Limonene; DL-Limonene; Dipentene; d Limonene; d-limonene; dipentene; limonene;Orange oil;Citrus Terpenes; Citrusterpene. Limonene is a colorless liquid aliphatic hydrocarbon classified as a cyclic monoterpene, and is the major component in the oil of citrus fruit peels. The D-isomer, occurring more commonly in nature as the fragrance of oranges, is a flavoring agent in food manufacturing.
d-Limonene has been produced since 1995 and has been used as a flavor and fragrance additive in cleaning and cosmetic products, food, beverages, and pharmaceuticals. It is also increasingly used as a solvent. It is used in the manufacturing of resins, as a wetting and dispersing agent, and in insect control. It is present in most of the essential oils commonly used in Australia, particularly citrus oils. In the workplace, products such as hand cleaners, industrial cleaners, degreasers, and strippers may also contain limonene as a solvent. Industrial limonene is produced by alkaline extraction of citrus residues and steam distillation. This distillate contains more than 90% d-limonene.

Limonene is used as a substitute for chlorinated hydrocarbons, chlorofluorocarbons, and other solvents. It is used in degreasing metals (30% limonene) prior to industrial painting, for cleaning in the electronics industry (50–100% limonene), for cleaning in the printing industry (30–100% limonene), and in paint as a solvent. Limonene is also used as a solvent in histology laboratories and as a flavor and fragrance additive in food, household cleaning products, and perfumes. d-Limonene has been used as a gallstone solubilizer in humans.

d-Limonene has also been used as a sorption promoter or accelerant for improving transdermal drug delivery and works by penetrating the skin to reversibly decrease barrier resistance. Commercial mixtures of d-limonene molecules may contain other forms of limonene (l-limonene and d,l-limonene), which are called terpenes, and related compounds such as p-cumene.

Some studies have indicated that limonene has anticancer effects. Limonene increase the levels of liver enzymes involved in detoxifying carcinogens. The glutathione-S-transferase (GST) system eliminates carcinogens. The GST system can be promoted by limonene in the liver and small bowel leading to a decrease in the damaging effects of carcinogens. Animal studies demonstrated that dietary limonene reduced mammary tumor growth.
D-limonene is a clear colorless mobile liquid with a pleasant lemon-like odor.

1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene; 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene; 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene; p-Menth-1,8-diene

Alpha-Limonene, Alpha-Limonène, Dipentene, D-Limonene, D-Limonène, L-Limonene, L-Limonène, Limonène, Limoneno, R-Limonene, R-Limonène, S-Limonene, S-Limonène.
CAS Number: 138-86-3; 5989-27-5; 5989-54-8 

Chemical formula: C10H16
Molar mass: 136.238 g·mol−1
Appearance: colorless to pale-yellow liquid
Odor: Orange
Density: 0.8411 g/cm3
Melting point: −74.35 °C (−101.83 °F; 198.80 K)
Boiling point: 176 °C (349 °F; 449 K)
Solubility in water: Insoluble
Solubility: Miscible with benzene, chloroform, ether, CS2, and oils
soluble in CCl4
Chiral rotation ([α]D): 87–102°
Refractive index (nD): 1.4727

dipentene; limonene
dl-Limonene (racemic)
Limonene
p-Mentha-1,8-diene
CAS no.: 5989-27-5
Mol. formula: C10H16

WHAT IS D-LIMONENE?
D-Limonene, also known as Citrus Terpenes, is the main chemical constituent found in the cold-pressed peel oils that can be derived from all edible citrus fruits, namely oranges, lemons, and limes. After the first pressing of the peels, it is obtained from the resultant oil through the process of distillation. The two chemical forms of Limonene are d-Limonene, which is found largely in orange peels, and L-Limonene, which is found largely in lemon peels. Limonene gets its name from the botanical name for “Lemon” – Citrus limon – due to the richness of this natural compound in lemon peels.

Its wide range of beneficial applications has made d-Limonene one of the most prominent natural Terpenes. With a light, pleasantly dry, and refreshingly-sweet citrusy scent, it is valued for its aroma and is mostly used in fragrances as well as green cleaning products rather than for therapeutic applications. NDA’s d-Limonene Raw Material is a thin, clear, colorless, oily fluid that is derived from steam distilled citrus rinds. It is safer to use, works more effectively, and is more environmentally-friendly than most commercial and industrial cleaners.
 
HOW DOES D-LIMONENE WORK?
D-Limonene is a fragrance agent, a degumming agent, and a gentle yet powerful cleaner that is reputed to effectively remove stains, grease, tar, and more, thus making a natural replacement for more popular solvents, which usually contain chlorine or petroleum. Its mildness has also made it a popular ingredient in water-free hand soaps, in which it is said to not only cleanse but to also leave the hands smelling fresh. When applied to various types of hard surfaces, such as counter tops, windows, mirrors, floors, bath tubs, refrigerators, cars, and electronic items, d-Limonene is reputed to bring a high shine to all cleaned items.
 
APPLICATIONS FOR D-LIMONENE
D-Limonene may be used at full strength, that is without dilution, as an eco-friendly detergent; however, direct application to painted surfaces, plexiglass, plastics, or fiberglass is not recommended. Conversely, it may be added to wetting agents, such as water or vinegar bases, to achieve better solubilization. Either method will make for a natural yet equally effective industrial-strength “green” surface disinfectant that is ideal for household cleaning.

Limonene is a colorless liquid aliphatic hydrocarbon classified as a cyclic monoterpene, and is the major component in the oil of citrus fruit peels. The D-isomer, occurring more commonly in nature as the fragrance of oranges, is a flavoring agent in food manufacturing. It is also used in chemical synthesis as a precursor to carvone and as a renewables-based solvent in cleaning products. The less common L-isomer is found in mint oils and has a piny, turpentine-like odor. The compound is one of the main volatile monoterpenes found in the resin of conifers, particularly in the Pinaceae, and of orange oil.

Limonene takes its name from French limon ("lemon"). Limonene is a chiral molecule, and biological sources produce one enantiomer: the principal industrial source, citrus fruit, contains D-limonene ((+)-limonene), which is the (R)-enantiomer. Racemic limonene is known as dipentene. D-Limonene is obtained commercially from citrus fruits through two primary methods: centrifugal separation or steam distillation.

Chemical reactions
Limonene is a relatively stable monoterpene and can be distilled without decomposition, although at elevated temperatures it cracks to form isoprene. It oxidizes easily in moist air to produce carveol, carvone, and limonene oxide. With sulfur, it undergoes dehydrogenation to p-cymene.

Limonene occurs commonly as the D- or (R)-enantiomer, but racemizes to dipentene at 300 °C. When warmed with mineral acid, limonene isomerizes to the conjugated diene α-terpinene (which can also easily be converted to p-cymene). Evidence for this isomerization includes the formation of Diels–Alder adducts between α-terpinene adducts and maleic anhydride.

It is possible to effect reaction at one of the double bonds selectively. Anhydrous hydrogen chloride reacts preferentially at the disubstituted alkene, whereas epoxidation with mCPBA occurs at the trisubstituted alkene.

In another synthetic method Markovnikov addition of trifluoroacetic acid followed by hydrolysis of the acetate gives terpineol.

Biosynthesis
In nature, limonene is formed from geranyl pyrophosphate, via cyclization of a neryl carbocation or its equivalent as shown. The final step involves loss of a proton from the cation to form the alkene.

The most widely practiced conversion of limonene is to carvone. The three-step reaction begins with the regioselective addition of nitrosyl chloride across the trisubstituted double bond. This species is then converted to the oxime with a base, and the hydroxylamine is removed to give the ketone-containing carvone.


In plants
D-Limonene is a major component of the aromatic scents and resins characteristic of numerous coniferous and broadleaved trees: red and silver maple (Acer rubrum, Acer saccharinum), cottonwoods (Populus angustifolia), aspens (Populus grandidentata, Populus tremuloides) sumac (Rhus glabra), spruce (Picea spp.), various pines (e.g., Pinus echinata, Pinus ponderosa), Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), larches (Larix spp.), true firs (Abies spp.), hemlocks (Tsuga spp.), cannabis (Cannabis sativa spp.),[9] cedars (Cedrus spp.), various Cupressaceae, and juniper bush (Juniperus spp.). It contributes to the characteristic odor of orange peel, orange juice and other citrus fruits. To optimize recovery of valued components from citrus peel waste, d-limonene is typically removed.

Safety and research
D-Limonene applied to skin may cause irritation from contact dermatitis, but otherwise appears to be safe for human uses. Limonene is flammable as a liquid or vapor and it is toxic to aquatic life.


Uses
Limonene is common as a dietary supplement and as a fragrance ingredient for cosmetics products. As the main fragrance of citrus peels, D-limonene is used in food manufacturing and some medicines, such as a flavoring to mask the bitter taste of alkaloids, and as a fragrance in perfumery, aftershave lotions, bath products, and other personal care products. D-Limonene is also used as a botanical insecticide. D-Limonene is used in the organic herbicide "Avenger". It is added to cleaning products, such as hand cleansers to give a lemon or orange fragrance (see orange oil) and for its ability to dissolve oils. In contrast, L-limonene has a piny, turpentine-like odor.

Limonene is used as a solvent for cleaning purposes, such as adhesive remover, or the removal of oil from machine parts, as it is produced from a renewable source (citrus essential oil, as a byproduct of orange juice manufacture). It is used as a paint stripper and is also useful as a fragrant alternative to turpentine. Limonene is also used as a solvent in some model airplane glues and as a constituent in some paints. Commercial air fresheners, with air propellants, containing limonene are used by philatelists to remove self-adhesive postage stamps from envelope paper.

Limonene is also used as a solvent for fused filament fabrication based 3D printing. Printers can print the plastic of choice for the model, but erect supports and binders from HIPS, a polystyrene plastic that is easily soluble in limonene. As it is combustible, limonene has also been considered as a biofuel.

In preparing tissues for histology or histopathology, D-limonene is often used as a less toxic substitute for xylene when clearing dehydrated specimens. Clearing agents are liquids miscible with alcohols (such as ethanol or isopropanol) and with melted paraffin wax, in which specimens are embedded to facilitate cutting of thin sections for microscopy.

Limonene is a colourless liquid hydrocarbon classified as a cyclic terpene possessing a strong smell of oranges. It is used in chemical synthesis as a precursor to carvone and as a renewably-based solvent in cleaning products. Limonene takes its name from the lemon, as the rind of the lemon, like other citrus fruits, contains considerable amounts of this compound, which contributes to their odor. Limonene is a chiral molecule, and biological sources produce one enantiomer: the principal industrial source, citrus fruit, contains D-li Limonene is common in cosmetic products. As the main odor constituent of citrus (plant family Rutaceae), D-limonene is used in food manufacturing and some medicines, e.g., bitter alkaloids, as a flavoring; it is also used as botanical insecticide. It is added to cleaning products such as hand cleansers to give a lemon-orange fragrance (see orange oil). In contrast, L-limonene has a piney, turpentine-like odor. Limonene is increasingly being used as a solvent for cleaning purposes, such as the removal of oil from machine parts, as it is produced from a renewable source (citrus oil, as a byproduct of orange juice manufacture). It also serves as a paint stripper when applied to painted wood. Limonene is also used as a solvent in some model airplane glues. All-natural commercial air fresheners, with air propellants, containing limonene are used by philatelists to remove self-adhesive postage stamps from envelope paper. As it is combustible, limonene has also been considered as a biofuel. Limonene can be used to dissolve polystyrene, and is a more ecologically friendly substitute for acetone. Safety Limonene and its oxidation products are skin and respiratory irritants, and limonene-1,2-oxide (formed by aerial oxidation) is a known skin sensitizer. Most reported cases of irritation have involved long-term industrial exposure to the pure compound, e.g. during degreasing or the preparation of paints. However a study of patients presenting dermatitis showed that 3% were sensitized to limonene.

Limonene is a chemical found in the peels of citrus fruits and in other plants. It is used to make medicine.

Limonene is used for obesity, cancer, and bronchitis, but there is no good scientific evidence to support these uses.

In foods, beverages, and chewing gum, limonene is used as a flavoring.

In pharmaceuticals, limonene is added to help medicinal ointments and creams penetrate the skin.

In manufacturing, limonene is used as a fragrance, cleaner (solvent), and as an ingredient in household cleaning products, cosmetics, and personal hygiene products.

Limonene
Limonene is one of the most abundant terpenes in cannabis, and it may be found in concentrations as high as 16% of the essential oil fraction. Ubiquitous in citrus rind, limonene is a monoterpene commonly used in perfumes, household cleaners, food, and medicines. Limonene has numerous medicinal benefits demonstrated in human and animal studies. Limonene is among a number of plant essential oils that have been identified as having antioxidant and anticancer properties. Limonene has therefore been suggested as an excellent dietary source for cancer prevention (Aggarwal and Shishodia, 2006)


Orange oil is an essential oil produced by cells within the rind of an orange fruit (Citrus sinensis fruit). In contrast to most essential oils, it is extracted as a by-product of orange juice production by centrifugation, producing a cold-pressed oil. It is composed of mostly (greater than 90%) d-limonene, and is often used in place of pure d-limonene. D-limonene can be extracted from the oil by distillation.

Composition
The compounds inside an orange oil vary with each different oil extraction. Composition varies as a result of regional and seasonal changes as well as the method used for extraction. Several hundred compounds have been identified with gas chromatograph-mass spectrometry. Most of the substances in the oil belong to the terpene group with limonene being the dominant one. Long chain aliphatic hydrocarbon alcohols and aldehydes like 1-octanol and octanal are second important group of substances.

Orange oil is used as a cleaner. It is also used as an additive to certain wax finish/polish such as Howard's Feed-N-Wax Wood Polish & Conditioner.

Biological pest control
Orange oil can be used in green pesticides for biological pest control. It can kill ants, and by erasing their scent-pheromone trail indicators disrupts re-infestation.[8]

Orange oil is also known to be useful to control, but not exterminate Drywood termites (Incisitermes.), killing only those who come into direct contact with it.[9]

Aromatherapy material for humans
In the practice of aromatherapy, orange oil is described as providing various benefits, including the possibility of "reducing stress", controlling "anxiety", enabling "relaxation" and "lifting mood". Aromatherapy is a pseudoscience, and much of the purported evidence cited for these claims comes from research which is not double-blinded or controlled.

Hazards
The limonene which is the main component of the oil is a mild irritant, as it dissolves protective skin oils. Limonene and its oxidation products are skin irritants, and limonene-1,2-oxide (formed by aerial oxidation) is a known skin sensitizer. Most reported cases of irritation have involved long-term industrial exposure to the pure compound, e.g. during degreasing or the preparation of paints. However a study of patients presenting dermatitis showed that 3% were sensitized to limonene.

Limonene is also flammable.

Use: Dipentene is a terpene liquid found in various volatile oils such as cardamon, mace, nutmeg , turpentine oil. Dipentene is mainly composed of limonene, beta phellandrene, myrcene and other terpenes. Dipentene is used as a solvent for resins, alkyds and waxes and to make paints, enamels, lacquers and polishes. Dipentine is used as a perfumery composition for soaps, personal care products and cosmetics. It is used as an intermediate for terpene resins, carvone, terylene, and rubber chemicals. It is used as an oils dispersant, metal dryer. It is used as a substitute for chlorinated solvents in degreasing metals for cleaning in the electronic industry and the printing industry while it can also be used as starting material for the synthesis of terpene resin. alpha-Limonene has been used as a gallstone solubilizer in pharmaceutical industry.

Limonene, (+)- is an oral dietary supplement containing a natural cyclic monoterpene and major component of the oil extracted from citrus peels with potential chemopreventive and antitumor activities. Although the mechanism of action has yet to be fully elucidated, limonene and its metabolites perillic acid, dihydroperillic acid, uroterpenol and limonene 1,2-diol may inhibit tumor growth through inhibition of p21-dependent signaling and may induce apoptosis via the induction of the transforming growth factor beta-signaling pathway. In addition, they inhibit post-translational modification of signal transduction proteins, resulting in G1 cell cycle arrest as well as differential expression of cell cycle- and apoptosis-related genes.

Use: Limonene is found in citrus essential oil, the contents can be up to 90%. (-)-Limonene is naturally found in Pine needle oil, Turpentine, Cajeput oil and other essential oils. It appears liquid and has orange smell. It is make from Terpenes of orange oils by the method of fractionation.
(4R)-limonene is an optically active form of limonene having (4R)-configuration. It has a role as a plant metabolite. It is an enantiomer of a (4S)-limonene.

(4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl) cyclohexene
(d)-Limonene
(R)-p-mentha-1,8-diene
(R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene
Translated names
(+)-limonén (sk)
(<I>R</I>)-p-menta-1,8-dien (hr)
(R)-1-metyl-4-(prop-1-én-2-yl)cyklohexén (sk)
(R)-p-menta-1,8-dieen (et)
(R)-p-menta-1,8-dieeni (fi)(R)-p-menta-1,8-dien (no)
(R)-p-menta-1,8-diena (ro)
(R)-p-menta-1,8-dienas (lt)
(R)-p-menta-1,8-diene (it)
(R)-p-menta-1,8-dieno (es)
(R)-p-menta-1,8-dién (hu)
(R)-p-mentadiēns-1,8 (lv)
(R)-p-mentha-1,8-dieen (nl)
(R)-p-mentha-1,8-dien (cs)
(R)-p-mentha-1,8-diène;d-limonène; (fr)
(R)-p-μενθα-1,8-διένιο (el)
(R)-p-мeнта-1,8-диен (bg)
d-limoneen (et)
d-limonen (cs)
d-limonene (pl)
d-limonitas (lt)
d-limonén (hu)
d-limonēns (lv)
d-лимонен (bg)

CAS names
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-
IUPAC names
(+)-Limonene
(+)-Limonene; (+)-(4R)-Limonene; (+)-carvene ...
(+)-p-Mentha-1,8-dien
(4R)-(+)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
(4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
(4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
(4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexane
(4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene
(4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
(4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
(4R)-isopropenyl-1-methylcyclohexene
(R)-(+)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene
(R)-(+)-Limonen
(R)-(+)-para-mentha-1,8-diene
(R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
(R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
(R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
(R)-p-mentha-1,8-diene ; d-limonene
(S)-p-mentha-1,8-diene
1-methyl-4(prop-1-en-2-yl)-cyclonexene
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
1-methyl-4-([1R]-methylethenyl)-cyclohexene
1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
1-méthyl-4-prop-1-èn-2-yl-cyclohexène
4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
4-isopropenyl-1-methylcyclohexene 
4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
BITTER ORANGE E.O.
CYCLOHEXEN,1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)-,(R)
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)-
Cyclohexene,1-methyl-4-(1-methylethenyl)-,(r)
D'-limonene
d-limonene (R)-p-mentha-1,8-diene
D-Limoneno
Limonene
LIMONENE, D-
ORANGE OILORANGE BRAZIL OILCITRUS TERPENES
R)-p-mentha-1,8-diene
R)-p-mentha-1,8-diene, D-Limonene
r-p-mentha-1,8-dien

Trade names
Aceite d-Limoneno de Naranja
Citrus Terpenes; Citrusterpene
CLEARON M105
CLEARON P105
CLEARON P125
Cold Pressed Peel Oil
D'Limonene
D-LIMONENE BRAZIL
LIMONENE-D
NANOLET R1050-CH
ORANGE TERPENES
Piccolyte C115
YS RESIN PX1150(+)-(R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene
(+)-limonene
(-)-limonene
(4R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
(4S)-1-methyl-4-isopropenylcyclohex-1-ene
(D)-limonene
(R)-(+)-limonene
(R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene
1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
4 Mentha 1,8 diene
4-mentha-1,8-diene
AISA 5203-L (+)limonene
cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-
d Limonene; d-limonene; dipentene; limonene
limonene, (+)-
limonene, (+-)-
limonene, (+-)-isomer
limonene, (R)-isomer
limonene, (S)-isomer
D-Limonene
(+)-Limonene
5989-27-5
(R)-(+)-Limonene
(+)-(4R)-Limonene
(+)-carvene
(4R)-Limonene
D-(+)-Limonene
(R)-Limonene
(R)-p-Mentha-1,8-diene
Citrene
(+)-p-Mentha-1,8-diene
(R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
D-Limonen
Carvene
Glidesafe
Glidsafe
Kautschiin
Refchole
(+)-R-Limonene
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-
d-p-Mentha-1,8-diene
(D)-Limonene
Limonene, D-
(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
(+)-Dipentene
(4R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene
(R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene
Biogenic SE 374
(+)-alpha-Limonene
d-Limonene (natural)
d-Limoneno [Spanish]
Limonene, (+)-
(R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
(+)-(R)-Limonene
Hemo-sol
(4R)-(+)-Limonene
UNII-GFD7C86Q1W
MFCD00062991
CCRIS 671
r-(+)-limonene
FEMA No. 2633
EC 7
HSDB 4186
D-1,8-p-Menthadiene
NCI-C55572
EINECS 227-813-5
p-Mentha-1,8-diene, (R)-(+)-
(4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
4betaH-p-mentha-1,8-diene
(+)-1,8-para-Menthadiene
AI3-15191
CHEBI:15382
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (R)-
(R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
(+) Limonene
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)-
(4R)-1-methyl-4-isopropenylcyclohex-1-ene
(R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
(4R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
(+)-Limonene, stabilized with 0.03% tocopherol
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (theta)-
(+)-Limonene, 96%, unstabilized
d-Limoneno
D-limonene [JAN]
(4R)-4-isopropenyl-1-methyl-cyclohexene
Citrus stripper oil
Terpenes and Terpenoids, limonene fraction
Sulfate turpentine, distilled
Dextro-limonene
d limonene
citre ne
65996-98-7
EINECS 266-034-5
D-(+)-Limonen
limonene, (R)-isomer
D-Limonene Reagent Grade
(4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
(4R)-limonene derivatives
EC 227-813-5
CHEMBL449062
PARA-MENTHA-1,8-DIENE
DTXSID1020778
(R)-(+)-Limonene, 95%
(R)-(+)-Limonene, 97%
(R)-(+)-Limonene, >=93%
(R)-(+)-Limonene, analytical standard
SC-65387
CAS-5989-27-5
(4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene
(4R)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohex-1-ene
(R)-(+)-Limonene, primary pharmaceutical reference standard
UNII-9MC3I34447 component XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
(R)-(+)-Limonene, purum, >=96.0% (sum of enantiomers, GC)
(R)-(+)-Limonene, technical, ~90% (sum of enantiomers, GC)
d-Limonene;D-LIMONENE;Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-;D-Limonene

D-limonene
(+)-(R)-Limonene
(+)-Limonene
(4R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene
(R)-4-isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
(R)-(+)-limonene
4βH-p-mentha-1,8-diene
D-(+)-limonene
(4R)-1-methyl-4-isopropenylcyclohex-1-ene
(R)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
(4R)-limonene
(+)-(4R)-Limonene
D-Limonen
(+)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene
(R)-p-mentha-1,8-diene
(R)-(+)-p-mentha-1,8-diene
(±)-Limonene
(±)-(RS)-limonene
(±)-Limonene
(±)-Limonene
1,8-p-Mentadiene
138-86-3 [RN]
1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene
1-Methyl-4-methylethenylcyclohexene
229-977-3 [EINECS]
231-732-0 [EINECS]
4-(1-methylethenyl)-1-methyl-cyclohexene
4-Isopropenyl-1-methylcyclohexen [German] [ACD/IUPAC Name]
4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene [ACD/IUPAC Name]
4-Isopropényl-1-méthylcyclohexène [French] [ACD/IUPAC Name]
6876-12-6 [RN]
7705-14-8 [RN]
a-limonene
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- [ACD/Index Name]
Cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-
Dipentene [Wiki]
DL-p-mentha-1,8-diene
LIMONENE, (-)-
Limonene, (±)-
limonene, (±)-isomer
Limonene, dl-
Mentha-1,8-diene
Mentha-1,8-diene, DL
Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene
Methyl-4-isopropenylcyclohexene
MFCD00062992 [MDL number]
p-mentha-1,8-diene
p-Mentha-1,8-diene, (±)-
p-Mentha-1,8-diene, (±)-
p-Mentha-1,8-diene, (±)-
p-Mentha-1,8-diene, DL-
α-Limonene
(±)-Dipentene
(¤)-LIMONENE
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
(±)-Dipentene
(±)-Limonene
(±)-α-Limonene
(1)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
(plusmn)-limonene
(R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
(S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
1,8(9)-p-Menthadiene
1,8-p-menthadiene
1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene
1-Methyl-4-(1-methylethyl)cyclohexene
1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohex-1-ene
1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene
1-methyl-4-isopropenylcyclohex-1-ene
1-METHYL-4-ISOPROPENYLCYCLOHEXENE
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexene
1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene
4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
4-mentha-1,8-diene
8008-57-9 [RN]
Achilles dipentene
Acintene DP
Biogenic SE 374
Cajeputen
Cajeputene
Carvene
Ciene
citrene
Cyclil decene
Cyclohexene, 1-methyl-4- (1-methylethenyl)-, (±)-
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (±)-
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (±)-
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, homopo
Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethynyl)
Cyclohexene,1-methyl-4-(1-methylethenyl)-
Dipanol
Dipenten
DIPENTENE (±)
Dipentene 200
DIPENTENE 38 PF
Di-p-mentha-1,8-diene
DL-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
dl-Limonene
EC 7
ESSENCE DE PIN PF
Eulimen
Flavor orange
Glidesafe
Glidsafe
Goldflush II
Hemo-sol
Hesperidine
INACTIVE LIMONENE
Kautschiin
Kautschin
menthadiene
MFCD00001558 [MDL number]
NESOL
p-Mentha-1,8(9)-diene
Refchole
Terpodiene
trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
Unitene
α-limonene
β-Limonene
δ-1,8-Terpodiene
δ-1,8-Terpodiene
(+/-)-Limonene
(D) 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene
1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene
1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene
1-methyl-4-isopentyl-1-cyclohexene
1-METHYL-4-ISOPROPENYL-1-CYCLOHEXENE(MAIN COMPONENT)
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene
CYCLOHEXANE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHENYL)-, (R)
dipentene limonene
dipentene, crude
dipentene, limonene
dipentenelimonene
Limonene (AKA 1-methyl-4-(1-methylethyenyl)-cyclohexane)
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.