1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAMIN S 150

GENAMIN S 150

CAS No.: 99241-69-7

Synonyms:
GENAMIN S 150; Ethanol, 2,2'-[(octadecylimino)bis(2,1-ethanediyloxy)]bis-; GENAMIN S 150; 2,2'-[(Octadecylimino)bis(2,1-ethanediyloxy)]diethanol; Nissan Nymeen S215; GENAMIN S 150; 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl-octadecylamino]ethoxy]ethanol; Nissan Nymeen S215; GENAMIN S 150


GENAMIN S 150

Bölüm Fonksiyonel Kimyasallar
Genamin S 150
Kimyasal teknoloji endüstrisi için yüzey aktif madde
Kompozisyon
15 mol EO içeren stearilamin
Ürün özellikleri *)
Aktif madde içeriği
yaklaşık 100 %
20 ° C'de görünüm
sarıdan kahverengiye, sıvı
pH (DIN EN 1262),% 1 sulu çözelti, 20 ° C
9 - 11
20 ° C'de çözünürlük
Suda% 1: berrak
Mineral yağda% 10: bulanık
Ksilen içinde% 10: şeffaf
Glikolde% 10: şeffaf
50 ° C'de Yoğunluk (DIN 51757)
yakl. 1.00 g / cm³
50 ° C'de viskozite (DIN 53015)
yakl. 60 mPas
50 ° C'de kırılma indisi (DIN 53491)
yakl. 1.459
Akma noktası (DIN / ISO 3016)
yakl. 5 ° C
Parlama noktası (DIN / ISO 2592)
yakl. 300 ° C
Alkalin sayısı, (mg KOH / 1 g amin)
59 - 63
Kireç sabunu dispersiyon gücü (DIN 53903)
yakl. % 3
Yüzey gerilimi (DIN 53914)
yakl. 43 mN / m
Daldırma ıslatma yeteneği 25 ° C'de 100 s (DIN 53901)
> 10 g / L
Bölüm Fonksiyonel Kimyasallar
 Genamin S 150
Ekim 2005
Ò = sayfa 2 / 4'e göre tescilli ticari marka
GmbH
Bölüm Fonksiyonel Kimyasallar
D-65926 Frankfurt am Main
Diğer Genamin S sınıfları
Genamin S 020 özel
Genamin S 080
Genamin S 100
Genamin S 120
Genamin S 200
Genamin S 250
Yağlı amin etiloksilatlar
Yüzey aktif yağlı amin etoksilatlar, etilen oksidin yağlı amin üzerindeki etkisiyle elde edilir. Reaksiyon, aşağıdaki genel denklem ile basitleştirilmiş şekilde özetlenebilir:
Yağ amini Etilen oksit Yağ amini etoksilat
x + y = n eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı
Yağlı aminlere etilen oksit ilavesi sonucunda terminal hidroksil gruplu dihidrik alkoller üretilir. Uygun koşullar altında bunlarla daha fazla reaksiyon mümkündür. Dahası, köprü nitrojeni kuaternize edilebilir.
Yağlı amin etoksilatlar, prensipte bazik yapıdadırlar, asitlerle tuzlar oluştururlar ve sulu çözelti içinde alkali reaksiyona sahiptirler. Yüzey aktiviteleri göz önünde bulundurulduğunda, bu nedenle katyonik bileşiklerle sınıflandırılmaları gerekir ve onlar gibi sağlam oldukları kanıtlanır.
Bununla birlikte, çoğu göstergeye karşı ve ayrıca diğer uygulamalarda iyonik olmayan yüzey aktif maddeler gibi davranırlar ve dahası, eklenen etilen oksit zinciri o kadar uzun olur.
Fiziksel ve kimyasal özellikleri ve özellikle yüzey aktif olanlar, büyük ölçüde, hidrofobik yağlı amin radikalinin moleküldeki hidrofilik çözünür poliglikol zincirlerine oranıyla belirlenir. Poliglikol zincirlerinin uzunluğu, yağlı amin molekülü başına eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı ile belirtilir ve aynı zamanda etoksilasyon derecesi olarak da bilinir.

Hem başlangıçtaki yağlı amin tipi hem de etilen oksit miktarı rastgele seçilebildiği için, hidrofilik / hidrofobik dengeyi değiştirmek için iki olasılık vardır. Her ikisi de Genamin ürün serisinin üretiminde kullanılmıştır. Bu, her biri farklı bir yağ aminine dayanan ve ilgili kod harfleriyle ayırt edilen dört gruptan oluşur:
C = Hindistan cevizi yağlı amini
doymuş C8-C18 yağlı aminler, ağırlıklı olarak C12-C14
O = Oleylamin
ağırlıklı olarak doymamış C18 yağlı aminler
S = Stearilamin
doymuş C16-C18 yağlı aminler
T = İçyağı yağlı amin
doymuş ve doymamış C16-C18 yağlı aminler
Bu aminlerin her biri için çok aşamalı bir etoksilasyon serisi mevcuttur ve eklenen etilen oksit moleküllerinin sayısı ek bir son ek, örn. Yağ amini molekülü başına 25 mol etilen oksit için 8, 15 için 150 ve 250 için 080.
Tüm soneklerdeki son sıfır, tüm sınıfların pratik olarak% 100 aktif madde içerdiğini gösterir. Yaygın etoksilasyon dereceleri 2, 5, 8, 20 ve 25 mol etilen oksit içeren Genamin dereceleridir. Özel amaçlar için daha dar bir aralık gerekliyse, bu, komşu ürünlerin karşılık gelen karışımlarının formüle edilmesiyle kolayca elde edilebilir. Ancak bazen, daha uzaktaki ürünlerin karışımları daha da iyi etkiler üretir. Prosedür, olağan karıştırma kuralını kullanmak ve amin sayılarını hesaplama için bir temel olarak kullanmaktır. Ayrıca, tüm üretim partileri alındığında, herhangi bir etoksilasyon derecesi üretilebilir.
Tamamen homojen karışımlar elde etmek için 50 - 60 ° C sıcaklıkların kullanılması tercih edilir. Sulu seyreltmeler üretilirken de bu sıcaklığın muhafaza edilmesi tavsiye edilir. Belirli konsantrasyon aralıklarında (genellikle% 70 ila 40 aktif madde arasında), soğuk suda yavaş çözünen jelatinimsi hidratların oluşması önlenir.
Uygun durumlarda, çözündürücüler (alkoller, glikoller, vb.) İlave edilerek jel durumu ortadan kaldırılabilir. Bulanık çözelti oluşturan ürünlerden kararlı, yanıcı olmayan, daha yüksek seyreltmeler üretilecekse bunlar da uygundur.
Prensip olarak sudaki çözünürlük artan etoksilasyon derecesi ile artar. Hafif etoksillenmiş ürünler oda sıcaklığında sadece orta derecede dağılabilir ve bu nedenle emülsiyonlara benzeyen bulanık çözeltiler oluşturur. Orta ve daha yüksek etoksillenmiş ürünler, berrak bir çözelti oluşturmak için çözülür.

Diğer yandan, suda çözünürlük yükselen sıcaklıkla azalır. Bu nedenle, doğal olarak berrak çözeltilerde bile bazen bulanıklık oluşabilir, örneğin seyreltmeler hazırlanırken önerilen çalışma sıcaklığı olan 50 - 60 ° C korunursa.
Bu, normalde ne ileri işlemeyi ne de sonraki kullanımı engelleyen tersine çevrilebilir bir fiziksel fenomendir. Çözümler soğudukça yeniden netleşir. Daha yüksek etoksillenmiş bileşikler, sulu çözeltide kaynama noktasına kadar bulanıklık göstermez. Bununla birlikte, bunlarla da, sıcaklık limiti büyük miktarlarda elektrolitler, özellikle nötr tuzlar veya alkaliler tarafından az veya çok azaltılır.
Yağ aminleri gibi, Genamin sınıfları da özellikle konsantre formda cilt ve mukoza zarları üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, ürünler işlenirken uygun koruyucu önlemler alınmalıdır.
Genamin sınıfları, noniyonik ve diğer katyonik yüzey aktif maddelerle koşulsuz olarak birleştirilebilir. Ancak anyonik ürünlerle uyumluluk her durumda kontrol edilmelidir.
Genamin sınıfları, genel uygulama konsantrasyonlarında çoğu kimyasala karşı büyük ölçüde dirençlidir ve pratik olarak sert suya kayıtsızdır.
Spesifik yüzey aktif özellikleri, onları kimyasal teknoloji endüstrisi için değerli hammaddeler ve karıştırma bileşenleri haline getirir. Örneğin uygundurlar. boyama ve diğer tekstil yardımcı maddelerinin, mineral yağların imalatı için
katkı maddeleri, bitki koruma ürünleri, pestisitler, kozmetik başlangıç ​​malzemeleri ve bağlayıcı maddeler, detayları aşağıda verilmiştir.
bu veri sayfasının kapsamı dışında.
Sahip olabileceğiniz teknik sorularla ilgili olarak size memnuniyetle tavsiye ve bilgi sunacağız.
Ürün kullanımı
Genamin sınıfları, noniyonik ve katyonik yüzey aktif maddelerde her türle kombine edilebilir. Anyonik ile uyumluluk
ürünler her durum için kontrol edilmelidir. Genamin sınıfları, kullanılan tipik konsantrasyonlarda çoğu kimyasala karşı dirençlidir. Su sertliğine karşı duyarsızdırlar.
Spesifik yüzey aktif özellikleri, onları kimya teknik endüstrisi için değerli bazlar ve katkı maddeleri haline getirir.
Tekstil yardımcı maddeleri (ör. Boyama ürünleri), mineral yağ katkıları, mahsul koruma üretiminde kullanılabilirler.
ürünler ve pestisitler, kozmetik ve yapıştırıcılar için hammaddeler. Bunun ötesinde başka kullanımlar da var.
Bu broşürün kapsamı. Teknik detaylar konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarız.
Bu bilgiler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünlerimiz ve kullanımları hakkında genel notlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, belirli bir uygulama için uygunluklarında açıklanan ürünlerin belirli özelliklerini garanti ettiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Mevcut tüm sınai mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin kalitesi Genel Satış Koşullarımız kapsamında garanti edilmektedir.


GENAMIN S 150

Division Functional Chemicals
Genamin S 150
Surfactant for the chemical-technological industry
Composition
Stearylamine with 15 mol EO
Product properties *)
Active substance content
about 100 %
Appearance at 20 °C
yellow to brown, liquid
pH (DIN EN 1262), 1 % aqueous solution, 20°C
9 – 11
Solubility at 20 °C
1 % in water: clear
10 % in mineral oil: turbid
10 % in xylene: clear
10 % in glycol: clear
Density (DIN 51757) at 50 °C
approx. 1.00 g/cm³
Viscosity (DIN 53015) at 50 °C
approx. 60 mPas
Refractive index (DIN 53491) at 50 °C
approx. 1.459
Pour point (DIN/ISO 3016)
approx. 5 °C
Flash point (DIN/ISO 2592)
approx. 300 °C
Alkaline number, (mg KOH/1 g amine)
59 - 63
Lime soap dispersing power (DIN 53903)
approx. 3 %
Surface tension (DIN 53914)
approx. 43 mN/m
Dip-wetting ability 100 s at 25 °C (DIN 53901)
>10 g/L
Division Functional Chemicals
 Genamin S 150
October 2005
Ò= registered trademark by page 2/4
GmbH
Division Functional Chemicals
D-65926 Frankfurt am Main
Other Genamin S grades
Genamin S 020 special
Genamin S 080
Genamin S 100
Genamin S 120
Genamin S 200
Genamin S 250
Fatty amine ethyloxylates
The surface-active fatty amine ethoxylates are obtained by the action of ethylene oxide on fatty amine. The reaction can be represented in summary simplified form by the following general equation:
Fatty amine Ethylene oxide Fatty amine ethoxylate
x + y = n number of molecules of ethylene oxide added
As a result of the addition of ethylene oxide to the fatty amines, dihydric alcohols with terminal hydroxyl groups are produced. Under suitable conditions further reactions with these are possible. Moreover, the bridge nitrogen can be quaternized.
Fatty amine ethoxylates are in principle basic in nature, form salts with acids and have an alkaline reaction in aqueous solution. In view of their surface activity they must therefore be classified with the cationic compounds and, like them, prove to be substantive.
Nevertheless, they often behave like nonionic surfactants towards many indicators and also in other applications, and all the more so the longer the added ethylene oxide chain is.
Their physical and chemical properties, and especially the surface-active ones, are determined largely by the ratio of the hydrophobic fatty amine radical to the hydrophilic solubilizing polyglycol chains in the molecule. The length of the polyglycol chains is indicated by the number of molecules of ethylene oxide added per molecule of fatty amine and is also known as degree of ethoxylation.

Since both the type of initial fatty amine and the amount of ethylene oxide can be chosen arbitrarily, there are two possibilities for modifying the hydrophilic/hydrophobic balance. Both have been employed in producing the Genamin product range. This consists of four groups, each of which is based on a different fatty amine and is distinguished by corresponding code letters:
C = Coconut fatty amine
saturated C8-C18 fatty amines, predominantly C12-C14
O = Oleylamine
predominantly unsaturated C18 fatty amines
S = Stearylamine
saturated C16-C18 fatty amines
T = Tallow fatty amine
saturated and unsaturated C16-C18 fatty amines
A multistage ethoxylation series is available for each of these amines, and the number of added molecules of ethylene oxide is expressed by an additional suffix, e.g. 080 for 8, 150 for 15 and 250 for 25 moles of ethylene oxide per molecule of fatty amine.
The last zero in all suffixes indicates that all grades contain practically 100 % active substance. Common degrees of ethoxylation are Genamin grades with 2, 5, 8, 20 and 25 moles of ethylene oxide. If for special purposes a narrower range is required, this can easily be achieved by formulating corresponding blends of neighboring products. Sometimes, however, blends of more distant products produce even better effects. The procedure is to use the usual mixing rule and to employ the amine numbers as a basis for calculation. Moreover, when entire production batches are taken, any degrees of ethoxylation can be produced.
To obtain completely homogeneous blends, it is preferable to employ temperatures of 50 – 60°C. It is recommended that this temperature should be also maintained when aqueous dilutions are produced. In certain concentration ranges (usually between 70 and 40 % active substance) the occurrence of gelatinous hydrates, which are slow to dissolve in cold water, is avoided.
In suitable cases the gel state can be eliminated by adding solubilizers (alcohols, glycols, etc.). These are also appropriate if stable, non flammable, higher dilutions are to be produced from products that form a turbid solution.
In principle the solubility in water rises with increasing degree of ethoxylation. The slightly ethoxylated products are only moderately dispersible at room temperature and therefore form turbid solutions resembling emulsions. The medium and higher-ethoxylated products dissolve to form a clear solution.

On the other hand, the solubility in water decreases with rising temperature. Therefore turbidity can occasionally occur even in inherently clear solutions, for example if the recommended working temperature of 50 – 60°C is maintained when dilutions are prepared.
This is a reversible physical phenomenon that normally impairs neither further processing nor subsequent use. The solutions become clear again as they cool. Higher-ethoxylated compounds display no turbidity in aqueous solution up to boiling point. However, with these too the temperature limit is depressed to a greater or lesser extent by large quantities of electrolytes, especially neutral salts or alkalis.
Just like the fatty amines, the Genamin grades, especially in concentrated form, have a corrosive effect on the skin and mucous membranes. The appropriate protective measures must therefore be taken when the products are processed.
Genamin grades can be combined unreservedly with nonionic and other cationic surface-active substances. Compatibility with anionic products must however be checked in each case.
The Genamin grades are largely resistant to most chemicals in the common application concentrations and are practically indifferent to hard water.
Their specific surface-active properties make them valuable raw materials and mixing components for the chemicaltechnological industry. They are suitable e.g. for the manufacture of dyeing and other textile auxiliaries, mineral oil
additives, crop protection products, pesticides, cosmetic starting materials and bonding agents, details of which are
beyond the scope of this data sheet.
We will gladly offer advice and information on any technical questions you may have.
Product use
Genamin grades can be combined with all types at nonionic and cationic surfactants. The compatibility with anionic
products must be checked for each case. The Genamin grades are resistant to most chemicals at typical concentrations used. They are insensitive to water hardness.
Their specific surface active properties make them valuable bases and additives for the chemical technical industry.
They can be used to manufacture textile auxiliaries (e.g. products for dyeing) mineral oil additives, crop protection
products and pesticides, raw materials for cosmetics and adhesives. There also other uses which are beyond the
scope of this brochure. We will be pleased to give you advice on technical details.
This information is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties of the products described on their suitability for a particular application. Any existing industrial property rights must be observed. The quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale.
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.