1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ACUMER 3100

ACUMER 3100, soğutma suyu sistemlerinde üstün bir fosfat ve çinko stabilizatörü ve kazanlarda mükemmel bir demir ve çamur dispersanıdır. Acumer 3100, kireç önleyici / korozyon önleyici su arıtma formülasyonları için Fosfatlar ve çinko stabilizatörüdür. Ayrıca, akrilik polimerlerin başarısız olduğu yerlerde çözünür demirin varlığında mükemmel verimlilik gösterir. Demir oksitler için mükemmel dağıtıcıdır. # İçme suyu için NSF-60. Ölçek Kontrolü / İnhibisyon: Kalsiyum Karbonat, Kalsiyum Fosfat / Fosfonat, Demir Oksit Dağılımı

Kullanım Alanları:
Endüstriyel su arıtma
Faydaları:
Soğutma devreleri, kazanlar ve RO üniteleri dahil çeşitli uygulamalar için mükemmel ölçek engelleme.

Ölçek Kontrolü / İnhibisyon: Kalsiyum Karbonat, Kalsiyum Fosfat / Fosfonat, Demir Oksit Dağılımı

Uygulama: Kazanlar, Soğutma Suyu, Membranlar
Fosfor içermez: Evet
İçme Onayı: Evet


ACUMER ™ 3100 terpolimer, üç fonksiyonel grup içerir: güçlü asit (sülfonat), zayıf asit (karboksilat) ve geniş bir çalışma koşulları yelpazesi altında çoğu partikül için optimum dağılım sağlayan bir noniyonik:
• ACUMER 3100 karboksilat grupları en çok partikül yüzeylerine çekilir ve partiküller üzerinde güçlü dağıtıcı emilimine izin verir.
• ACUMER 3100 sülfonat grupları, partikül yüzeyine yalnızca zayıf bir şekilde çekilir ve partiküllerin daha büyük partiküller halinde toplanmasını önlemek için geri itme sağlamak için bir miktar artık negatif yük tutar ve bu da tüp yüzeylerinde ve düşük akışlı alanlarda çökelebilir ve birikebilir.
• ACUMER 3100 noniyonik gruplar, partiküller arasında sterik itme sağlayarak dispersiyonu daha da artırır.
Dağılım
Verim
ACUMER ™ 3100 polimeri, özellikle hem kurutulmuş hem de hidratlanmış demir oksit, hidroksiapatit ve kalsiyum karbonatı dağıtmak için olağanüstü bir dağıtıcıdır. Aynı zamanda fosfat, fosfonatlar ve çinko gibi korozyon önleyiciler için mükemmel bir stabilizatördür.


Önerildi
Uygulamalar
• Soğutma suyu programlarında kullanılabilen dispersan ve stabilizatör ACUMER 3100 terpolimer, aşırı yüksek veya düşük Ryznar İndeksleri, yüksek demir konsantrasyonları, sisteme arıtma olarak eklenen yüksek seviyelerde çinko veya fosfat gibi zorlu soğutma suyu koşullarında mükemmeldir. ACUMER 3100, özellikle
gelişmiş tamamen organik programlar. Ürün, olağanüstü dağılma özelliği sayesinde mükemmel ısı transferini koruyabilir ve ayrıca organik korozyon inhibitörlerinin metal yüzeyler üzerinde film oluşumunu kontrol ederek korozyonun önlenmesine yardımcı olur.
• Kazan çamurunun kontrolü
ACUMER 3100 terpolimer, kazan çamurunun eşsiz kontrolünü sağladığı için kazan suyu arıtma formülasyonları için tercih edilen üründür. Polimer, blöf sırasında uzaklaştırılması için demirin kalsiyum ve fosfat içeren çamurlarla kolayca taşınmasını mümkün kılar. Üstün demir oksit dağıtıcı ACUMER 3100, kondens dönüş hattındaki hidratlı demir oksidi kontrol etmek için özellikle tavsiye edilir.
Termal / Hidrolitik
istikrar
ACUMER ™ 3100 terpolimer, yüksek sıcaklık, basınç ve pH koşulları altında sulu çözelti içinde bozulmaya karşı oldukça dirençlidir. Bir güvenlik önlemi olarak ACUMER 3100, 900 psig'den daha yüksek basınçta çalışan kazanlar için önerilmez. ACUMER 3100, hidrolize de çok dayanıklıdır. Ürün kaybetmez
ortam sıcaklığında 6 ay pH 13.5'te depolamadan sonra performans kabiliyeti. Onay ACUMER ™ 3100, 06-KG-66 referansına göre kazanlarda kullanım için TUV onaylıdır.Su arıtımı için Demir Oksit Dağıtıcı Terpolimer stabilizatörü ve dağıtıcı
Açıklama

ACUMER 3100, stresli soğutma suyu sistemlerinde üstün bir fosfat ve çinko stabilizatörü ve kazanlarda mükemmel bir demir ve çamur dispersanıdır.

Su Arıtmada Kullanılır

Soğutma suyu
Kazanlar
endüstriyel ters ozmoz membranı anti-scalant
Avantajlar

Kullanım, olası kirlenme durumlarını önler ve maksimum ısı transferini sağlar
Mükemmel kazan çamuru dağıtıcısı
Olağanüstü demir kireç önleyici ve demir oksit dağıtıcı
Çinko, fosfatlar ve fosfonatlar gibi korozyon önleyicileri stabilize eder
Tipik Özellikler

Bu özellikler tipiktir ancak spesifikasyonları oluşturmaz.

Görünüm Biraz pusluya kadar berrak çözelti
Kimyasal Yapı Karboksilat / Sülfonat / Noniyonik fonksiyonel terpolimer
Ortalama Moleküler Ağırlık 4500 (Mw)
Toplam Katı Madde (%): 43.5
Aktif Katılar (%): 39.5
olduğu gibi pH (25 ° C'de): 2,5
Kütle yoğunluğu (25 ° C'de): 1.20
Viskozite Brookfield (25 ° C'de mPa.s / cps): 500
Nötralizasyon: Her g ACUMER 3100 için 0,13 g NaOH (% 100)
Kimya ve Etki Şekli
ACUMER 3100 terpolimer üç fonksiyonel grup içerir: güçlü asit (sülfonat), zayıf asit (karboksilat) ve geniş bir çalışma koşulları yelpazesi altında çoğu partikül için optimum dağılım sağlayan bir noniyonik:

Karboksilat grupları en çok parçacık yüzeylerine çekilir ve parçacıklar üzerinde güçlü dağıtıcı emilimine izin verir.
Sülfonat grupları, partikül yüzeyine yalnızca zayıf bir şekilde çekilir ve partiküllerin toplanmasını önleyen itme sağlamak için bir miktar artık negatif yük tutar.
Karboksilat grupları en çok parçacık yüzeylerine çekilir ve parçacıklar üzerinde güçlü dağıtıcı emilimine izin verir.
Sülfonat grupları, partikül yüzeyine yalnızca zayıf bir şekilde çekilir ve partiküllerin daha büyük partiküller halinde toplanmasını önleyen itme sağlamak için bir miktar artık negatif yük tutar ve bu da tüp yüzeylerinde ve düşük akış alanlarında çökelebilir ve birikebilir.
İyonik olmayan grupları, parçacıklar arasında sterik itme sağlayarak dağılmayı daha da artırır.
Dispersan Performansı

Özellikle hem kurutulmuş hem de hidratlanmış demir oksit, hidroksiapatit ve kalsiyum karbonatı dağıtmak için diğer polimer türlerinden çok daha üstün olan olağanüstü bir dağıtıcıdır. Aynı zamanda fosfat, fosfonatlar ve çinko gibi korozyon önleyiciler için mükemmel bir stabilizatördür.

Uygulamalar

Tüm soğutma suyu programlarında kullanım için dispersan ve stabilizatör
Son derece yüksek veya düşük Ryznar İndeksleri, yüksek demir konsantrasyonları, sisteme arıtma olarak eklenen yüksek seviyelerde çinko veya fosfat gibi en zorlu soğutma suyu koşullarında üstündür. ACUMER 3100, özellikle gelişmiş tamamen organik programlarda tavsiye edilir. Ürün, üstün dağılma özelliği sayesinde mükemmel ısı transferini koruyacak ve ayrıca organik korozyon inhibitörlerinin metal yüzeyler üzerinde film oluşumunu kontrol ederek korozyonun önlenmesine yardımcı olacaktır.
Kazan çamurunun kontrolü
ACUMER 3100 terpolimer, kazan çamurunun eşsiz kontrolünü sağladığı için kazan suyu arıtma formülasyonları için tercih edilen üründür. Polimer, blöf sırasında uzaklaştırılması için demirin kalsiyum ve fosfat içeren çamurlarla kolayca taşınmasını mümkün kılar. Üstün demir oksit dağıtıcı ACUMER 3100, kondens dönüş hattındaki hidratlı demir oksidi kontrol etmek için özellikle tavsiye edilir.
Termal / Hidrolitik Kararlılık

ACUMER 3100 terpolimer, yüksek sıcaklık, basınç ve pH koşulları altında sulu çözelti içinde parçalanmaya karşı oldukça dirençlidir. Bir güvenlik önlemi olarak ACUMER 3100, 900 psig'den daha yüksek basınçta çalışan kazanlar için önerilmez.

ACUMER 3100, hidrolize de çok dayanıklıdır. Ürün, ortam sıcaklığında 6 ay pH 13,5'te depolandıktan sonra performans kabiliyetini kaybetmez.


ACUMER 3100 Terpolimer
Anti-Ölçekli Biriktirme
"Gerilmiş" Soğutma Suyu Koşulları
ACUMER 3100, karboksilat / sülfonat / noniyonik fonksiyonel bir terpolimerdir. Üstün bir dağıtıcıdır ve
tüm soğutma suyu programlarında kullanım için stabilizatör. Diğer polimerler "stresli" koşullar altında başarısız olduğunda,
ACUMER 3100, sistemde mükemmel ısı transferi ve düşük korozyon oranları sağlayacaktır. Besleme suyunda doğal olarak oluşan veya arıtma yoluyla verilen yüksek seviyelerde kalsiyum, demir, fosfat veya çinko içeren soğutma sularında “stresli” koşullar bulunur. Bu dolaşan sular ya çok
Düşük veya çok yüksek Ryznar Endeksi, çünkü ACUMER 3100 ölçeklenme veya korozyon sorunu olan sularda iyi performans gösterir. Mükemmel bir kireç önleyici maddedir ve ayrıca korozyon önleyiciler için stabilizatördür.
fosfat ve çinko.
ACUMER 3100, kalsiyum, demir ve kaolin içeren parçacıklı maddeleri dağıtacak ve ısı transfer yüzeylerine yapışmasını önleyecektir. Bu terpolimer ayrıca fosfonatların ve çinkonun çökelmesini de önler
metal yüzeyinde bu korozyon inhibitörlerinin kontrollü film oluşumuna izin vermek ve böylece düşük korozyon oranlarını korumak için yüksek miktarlarda kalsiyum, demir veya alkalinite içeren su dolaşımında.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
ACUMER 3100 terpolimerin tipik fiziksel özellikleri Tablo 1'de listelenmiştir.
TABLO 1
TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER
(Bunlar şartname teşkil etmez)
Toplam Katı Madde, yüzde 43,5
Aktif Katılar, yüzde 39.5
Moleküler Ağırlık 4500
Brookfield Viskozitesi, cps. 200
Özgül Ağırlık 1.2
Toplu Yoğunluk, lbs./gal. (g / cc) 10 (1.2)
pH 2.5
Lbs. (Kg) NaOH (% 100) 0.13'ü nötralize etmek için

Test Koşulları: Test Koşulları:
Ca + 2, CaCO3 olarak 200 ppm Fe2O3: 700 ppm
Aktif Polimer: 3 ppm Dinlenme Süresi: 4 saat
KİMYA VE EYLEM MEKANİZMASI
ACUMER 3100 terpolimer üç fonksiyonel grup içerir: güçlü asit (sülfonat), zayıf asit (karboksilat) ve geniş bir çalışma koşulları yelpazesi altında çoğu partikül için optimum dağılım sağlayan bir noniyonik.
Üç işlevsellik arasında, ACUMER 3100 karboksilat grupları en çok partikül yüzeylerine çekilir ve partiküller üzerinde güçlü dispersan adsorpsiyonuna izin verir. ACUMER 3100 sülfonat grupları, soğutma suyu devresindeki benzer şekilde yüklü partiküllerin itilmesini sağlamak için partikül yüzeyine yalnızca zayıf bir şekilde çekilir ve bir miktar artık negatif yük tutar. Bu itme, partiküllerin daha büyük partiküller halinde toplanmasını önler, bu da tüp yüzeylerinde ve düşük akışlı alanlarda çökebilir ve birikebilir. ACUMER 3100 noniyonik gruplar, parçacıklar arasında sterik itme sağlayarak dispersiyonu daha da artırır.
ACUMER 3100 is a superior phosphate and zinc stabilizer in stressed cooling water systems and an excellent iron and sludge dispersant in boilers.Acumer 3100 is Phosphates and zinc stabilizer for anti-scale / anti-corrosion water treatment formulations. Also demonstrates excellent efficiency in the presence of soluble iron where acrylic polymers
 fail. Excellent dispersant for iron oxides. # NSF-60 for potable water. Scale Control / Inhibition: Calcium Carbonate, Calcium Phosphate / Phosphonate, Iron Oxide Dispersion

Uses:
Industrial water treatment
Benefits:
Excellent scale inhibition for a variety of applications including cooling circuits, boilers and RO units.

Scale Control / Inhibition: Calcium Carbonate, Calcium Phosphate / Phosphonate, Iron Oxide Dispersion

Application: Boilers, Cooling Water, Membranes
Phosphorus Free: Yes
Potable Approval: Yes


ACUMER™ 3100 terpolymer contains three functional groups: strong acid (sulfonate), weak acid (carboxylate) and a nonionic that provide optimal dispersancy for most particules under
a broad range of operating conditions:
• ACUMER 3100 carboxylate groups are most strongly attracted to particles surfaces, allowing strong dispersant absorption onto particles.
• ACUMER 3100 sulfonate groups are only weakly attracted to the particle surface and retain some residual negative charge to provide repulsion preventing particles from
aggregating into larger particles which can settle and deposit on tube surfaces and low flow areas.
• ACUMER 3100 nonionic groups further enhance dispersancy by providing steric repulsion between particles.
Dispersancy
Performance
ACUMER™ 3100 polymer is an exceptional dispersant, especially for dispersing both dried and hydrated iron oxide, hydroxyapatite and calcium carbonate. It is also an excellent
stabilizer for corrosion inhibitors such as phosphate, phosphonates and zinc.


Suggested
Applications
• Dispersant and stabilizer that can be used in cooling water programs ACUMER 3100 terpolymer excels in harsh cooling water conditions, such as extremely
high or low Ryznar Indexes, high iron concentrations, high levels of zinc or phosphate added as treatment to the system. ACUMER 3100 is particularly recommended in
advanced all-organic programs. The product can maintain excellent heat transfer by its exceptional dispersancy and, in addition, will help corrosion inhibition by controlling film
formation of the organic corrosion inhibitors onto metal surfaces.
• Control of boiler sludge
ACUMER 3100 terpolymer is the product of choice for boiler water treatment formulations as it provides unsurpassed control of boiler sludge. The polymer makes it possible to
easily transport iron with calcium and phosphate containing sludges for removal during blowdown. Superior iron oxide dispersant, ACUMER 3100 is particularly recommended to
control hydrated iron oxide in condensate return line.
Thermal/Hydrolytic
Stability
ACUMER™ 3100 terpolymer is highly resistant to breakdown in aqueous solution under conditions of high temperature, pressure and pH. As a safety measure ACUMER 3100 is
not recommended for boilers operating at pressure greater than 900 psig. ACUMER 3100 is very resistant to hydrolysis as well. The product does not lose its
performance capability after storage at pH 13.5 for 6 months at ambient temperature. Approval ACUMER™ 3100 is TUV approved for use in boilers under the reference: 06-KG-66Iron Oxide Dispersant Terpolymer stabilizer and dispersant for water treatment
Description

ACUMER 3100 is a superior phosphate and zinc stabilizer in stressed cooling water systems and an excellent iron and sludge dispersant in boilers.

Used in Water Treatment

Cooling Water
Boilers
industrial reverse osmosis membrane anti-scalant
Advantages

Use avoids potential fouling situations and maintains maximum heat transfer
Excellent boiler sludge dispersant
Exceptional iron scale inhibitor and iron oxide dispersant
Stabilizes corrosion inhibitors such as zinc, phosphates, and phosphonates
Typical Properties

These properties are typical but do not constitute specifications.

Appearance Clear solution to slightly hazy
Chemical Nature Carboxylate/Sulfonate/Nonionic functional terpolymer
Average Molecular Weight 4500 (Mw)
Total Solids (%): 43.5
Active Solids (%): 39.5
pH as is (at 25°C): 2.5
Bulk density (at 25°C): 1.20
Viscosity Brookfield (mPa.s/cps at 25°C): 500
Neutralization: 0.13g of NaOH (100%) per g of ACUMER 3100
Chemistry and Mode of Action
ACUMER 3100 terpolymer contains three functional groups: strong acid (sulfonate), weak acid (carboxylate) and a nonionic that provide optimal dispersancy for most particules under a broad range of operating conditions:

It’s carboxylate groups are most strongly attracted to particles surfaces, allowing strong dispersant absorption onto particles.
It’s sulfonate groups are only weakly attracted to the particle surface and retain some residual negative charge to provide repulsion preventing particles from aggregating into larger particles which can settle and deposit on tube surfaces and low flow areas.
It’s nonionic groups further enhance dispersancy by providing steric repulsion between particles.
Dispersancy Performance

It is an outstanding dispersant, far superior to other types of polymers especially for dispersing both dried and hydrated iron oxide, hydroxyapatite and calcium carbonate. It is also an excellent stabilizer for corrosion inhibitors such as phosphate, phosphonates and zinc.

Applications

Dispersant and stabilizer for use in all cooling water programs
It excels in the harshest of cooling water conditions, such as extremely high or low Ryznar Indexes, high iron concentrations, high levels of zinc or phosphate added as treatment to the system. ACUMER 3100 is particularly recommended in advanced all-organic programs. The product will maintain excellent heat transfer by its superior dispersancy and, in addition, will help corrosion inhibition by controlling film formation of the organic corrosion inhibitors onto metal surfaces.
Control of boiler sludge
ACUMER 3100 terpolymer is the product of choice for boiler water treatment formulations as it provides unsurpassed control of boiler sludge. The polymer makes it possible to easily transport iron with calcium and phosphate containing sludges for removal during blowdown. Superior iron oxide dispersant, ACUMER 3100 is particularly recommended to control hydrated iron oxide in condensate return line.
Thermal/Hydrolytic Stability

ACUMER 3100 terpolymer is highly resistant to breakdown in aqueous solution under conditions of high temperature, pressure and pH. As a safety measure ACUMER 3100 is not recommended for boilers operating at pressure greater than 900 psig.

ACUMER 3100 is very resistant to hydrolysis as well. The product does not lose its performance capability after storage at pH 13.5 for 6 months at ambient temperature.


ACUMER 3100 Terpolymer
The Anti-Scale Deposition for
“Stressed” Cooling Water Conditions
ACUMER 3100 is a carboxylate/sulfonate/nonionic functional terpolymer. It is a superior dispersant and
stabilizer for use in all cooling water programs. When other polymers fail under “stressed” conditions,
ACUMER 3100 will maintain excellent heat transfer and low corrosion rates in the system. “Stressed” conditions are found in cooling waters containing high levels of calcium, iron, phosphate, or zinc either, naturally occurring in the feedwater or introduced via treatment. These circulating waters may have either a very
low or a very high Ryznar Index since ACUMER 3100 performs well in waters with either a scaling or corrosion problem. It is an excellent anti-scalant agent and, also, a stabilizer for corrosion inhibitors such as
phosphate and zinc.
ACUMER 3100 will disperse particulate matter containing calcium, iron, and kaolin and prevent their adhesion to heat transfer surfaces. This terpolymer also prevents the precipitation of phosphonates, and zinc
in circulating water with high amounts of calcium, iron, or alkalinity, to allow controlled film formation of these corrosion inhibitors at the metal surface and, thus, maintain low corrosion rates.
PHYSICAL PROPERTIES
The typical physical properties of ACUMER 3100 terpolymer are listed in Table 1.
TABLE 1
TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
(These do not constitute specifications)
Total Solids, percent 43.5
Active Solids, percent 39.5
Molecular Weight 4500
Brookfield Viscosity, cps. 200
Specific Gravity 1.2
Bulk Density, lbs./gal. (g/cc) 10 (1.2)
pH 2.5
Lbs. (Kg) NaOH (100%) to neutralize 0.13

Test Conditions: Test Conditions:
Ca+2, as CaCO3 200 ppm Fe2O3: 700 ppm
Active Polymer: 3 ppm Settling Time: 4 hours
CHEMISTRY AND MECHANISM OF ACTION
ACUMER 3100 terpolymer contains three functional groups: strong acid (sulfonate), weak acid (carboxylate), and a nonionic that provide optimal dispersancy for most particulates under a broad range of operating conditions.
Among the three functionalities, ACUMER 3100 carboxylate groups are most strongly attracted to particle surfaces, allowing strong dispersant adsorption onto particles. ACUMER 3100 sulfonate groups are only
weakly attracted to the particle surface and retain some residual negative charge to provide repulsion of similarly charged particles in the cooling water circuit. This repulsion prevents particles from aggregating into
larger particles which can settle and deposit on tube surfaces and low flow areas. ACUMER 3100 nonionic groups further enhance dispersancy by providing steric repulsion between particles.
This multi-functional action contrasts sharply to other dispersants, such as polyacrylic acid or polymethacrylic acid, having only carboxylate functionality which can become strongly attached to certain particles, leaving little residual negative charge available to provide dispersancy. Other polymers, such as SSMA
can provide better dispersancy than PAA or PMAA on some particle substrates, but do not have the nonionic group which allows ACUMER 3100 terpolymer to function on a broader range of potential foulants.
DISPERSANCY PERFORMANCE
ACUMER 3100 terpolymer outperforms polymaleic acid and competitive polymers under cooling water conditions


Acumer 3100 is an excellent phosphate and zinc stabilizer in stressed cooling water systems and a superior iron and sludge dispersant in boilers.

Advantages of Acumer 3100
Use avoids potential fouling situations and maintains maximum heat transfer
Excellent boiler sludge dispersant
Exceptional iron scale inhibitor and iron oxide dispersant
Stabilizes corrosion inhibitors such as zinc, phosphates, and phosphonates
Used In Water Treatment
Cooling Water
Boilers


Usage:
3100 carboxylate-sulfonate nonionic terpolymer can be used as a scale inhibitor for circulating cool water and boiler water, for phosphate, zinc ion and ferric in particular. When IR-3100 used alone, the dosage of 10-30mg/L is preferred. When used in other fields, the dosage should be determined by experiment.
Dispersant and stabilizer that can be used in cooling water programs. 3100 terpolymer excels in harsh cooling water conditions, such as extremely high or low Ryznar Indexes, high iron concentrations, high levels of zinc or phosphate added as a treatment to the system. IR-3100 is particularly recommended in advanced all-organic programs.
This carboxylate-sulfonate nonionic terpolymer can maintain excellent heat transfer by its exceptional dispersancy and. In addition, IR-3100 will help corrosion inhibition by controlling film formation of the organic corrosion inhibitors onto metal surfaces.
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.