1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BIT 20

BIT; BIT 20; Acticide B 20; Proxel GXL; Nipacide BIT 20; 1,2-Benzisothiazolin-3-one cas no :2634-33-5; EC: 220-120-9; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; Benzisothiazolinone, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolone;1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;1,2-benzisothiazolin-3-one; 1,2-Benzisothiazoline-3-one;Benzisothiazolinone

Kullanım
Benzisothiazolinone, bir mikrop öldürücüye ve bir mantar ilacına sahiptir. Koruyucu olarak yaygın olarak kullanılır, örneğin:

emülsiyon boyalar, dolgular, vernikler, yapıştırıcılar, mürekkepler ve fotoğrafik işleme çözümleri
ev temizlik ve araba bakım ürünleri; çamaşır deterjanları, leke çıkarıcılar ve yumuşatıcılar;
endüstriyel ortamlar, örneğin tekstil spin-finisaj çözümleri, deri işleme çözümleri, taze hayvan postlarının ve derilerinin korunması
pestisit formülasyonlarında tarım
çamurlarda ve paketleyici sıvılarda gaz ve petrol sondajı.
Boyalarda, genellikle tek başına veya metilizotiyazolinon ile karışım halinde kullanılır. Ürünlerde tipik konsantrasyonlar, uygulama alanına ve diğer biyositlerle kombinasyona bağlı olarak 200-400 ppm'dir. İsviçre'de yapılan bir araştırmaya göre, 2000 yılında boya, vernik ve kaplamaların% 19'u BIT içeriyordu. Yapıştırıcılar, sızdırmazlık malzemeleri, sıvalar ve dolgulardaki oran o dönemde% 25 olarak gösterildi. Daha sonra 2014 yılında yapılan bir araştırma, ev boyalarının% 95,8'ine kadar kullanımda çarpıcı bir artış olduğunu gösteriyor.


Sağlık tehlikeleri
Yeterli doz ve süre verildiğinde, dermal maruziyet ciltte hassasiyete ve alerjik kontakt dermatite neden olabilir ve cilt ve gözler için tahriş edici olarak sınıflandırılır. Benzisothiazolinone ayrıca havadan temas yoluyla Sistemik Kontakt Dermatit ile ilişkilendirilmiştir.

2012'de, Avrupa Tüketici Güvenliği Bilimsel Komitesi, BIT'nin "hassaslaştırma potansiyelinin endişe verici olduğunu ... İlgili izotiyazolinonlardan gelen hassasiyet tüketiciler için önemli bir sorundur. Bunun nedeni, duyarlılaşmayla ilgili güvenli maruziyet seviyelerinden önce tüketicinin maruz kalmasıdır. Benzizotiyazolinon, metilizotiyazolinona benzer potansiyele sahip hayvan modellerinde bir cilt hassaslaştırıcıdır.Metilizotiyazolinon, kozmetik ürünlerde 100 ppm (% 0.01), tüketicide kontakt alerjiye ve alerjik kontakt dermatite neden olmaktadır. Benzizotiyazolinonun, erkek ve eldivenlerde yaklaşık 20 ppm hassasiyete neden olmuştur.

Görüş ayrıca şu şekildedir: "Duyarlılık açısından kozmetik ürünlerde benzizotiyazolinona güvenli maruziyet düzeylerinin ne olabileceği konusunda bilgi yoktur. Güvenli maruz kalma seviyeleri belirlenene kadar, koruyucu olarak kozmetik ürünlerde benzizotiyazolinon kullanımı veya diğer işlevler için duyarlılaşma ile ilgili olarak güvenli kabul edilemez. "

Daha sonra, 2013 yılında, araştırmacılar, belirli tüketici ürünlerinde Beklenmeyen Duyarlılık İndüksiyon Düzeyinin (NESIL) altında maruziyetlere neden olacak en yüksek BIT konsantrasyonunu türetmeyi amaçlayan bir çalışma yayınladı; yani, normal kullanım cilt hassasiyetinin meydana gelebileceği seviyenin altında bir doz verir. İncelenen ürünler güneş kremi, çamaşır deterjanı, bulaşık sabunu ve sprey temizleyiciydi; hesaplama yoluyla sırasıyla% 0.0075,% 0.035,% 0.035,% 0.021 BIT NESIL elde ettiler. Daha sonra, BIT içeriyor olarak etiketlenen her kategoriden bir temsili ürünün toplu numune analizi yoluyla bir pilot inceleme gerçekleştirdiler. Bulguları, güneş kremi ve bulaşık sabunu için sırasıyla% 0.0009 ve% 0.0027 ile türetilen NESIL'in çok altında tüm BIT konsantrasyonlarını gösterdi ve çamaşır deterjanı ve sprey temizleyici ürünlerinde tespit yok, yani konsantrasyonun tespit limitinde veya altında olduğunu gösteriyor. % 0.0006
Acticide B 20, şeffaf glikol bazlı bir BIT solüsyonudur. Biyosit görevi görür. Tam ıslak durum koruması sağlar. Acticide® B 20, çok çeşitli sulu bazlı ürünlerde kullanılmaktadır.

Proxel GXL by Lonza, 1,2-benzisothiazolin-3-one'ın% 20 sulu dipropilen glikol çözeltisidir. Endüstriyel su bazlı ürünlerin bakteri, maya ve mantar kaynaklı bozulmaya karşı korunmasında kullanılır. Spesifik olmayan bir etki tarzına sahiptir, bu da bakteriyel direncin oluşma ihtimalinin çok düşük olduğu anlamına gelir. Parlamadan kaynar ve aminlerin varlığında stabildir. Ürününüzü yeterince korumak için gereken Proxel® GXL konsantrasyonu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlar, sistemin mikrobiyolojik bozulmaya duyarlılığını, mikroorganizmaların erişebilme derecesini, dahil olan türleri, pH'ı, sıcaklığı ve korumanın gerekli olduğu süreyi içerir. Sentetik polimer emülsiyonlarında, emülsiyon boyalarında, baskı mürekkeplerinde, kağıt kaplama bileşimlerinde kullanıma uygundur. Bu uygulamalar için önerilen dozaj% 0,05-0,15 w / w'dir.

PROXEL GXL, endüstriyel su bazlı ürünlerin bakteri, maya ve mantarlardan kaynaklanan bozulmalara karşı korunması için geniş spektrumlu bir biyosittir.
PROXEL GXL, 1,2-benzisothiazolin-3-one'ın% 20 sulu dipropilen glikol çözeltisidir.
Başvurular
PROXEL GXL, çok çeşitli endüstriyel su bazlı ürünlerde etkilidir. Uygulama alanları şunları içerir:
• Sentetik polimer emülsiyonları
• Emülsiyon boyalar
• Su bazlı yapıştırıcılar
• Ev ürünleri
• Baskı mürekkepleri
• Kağıt kaplama bileşimleri
• Metal işleme sıvıları
• Tarımsal pestisit dispersiyonları
• Sulu mineral ve pigment bulamaçları
• Bant bağlantısı


Tablo 2: Tipik Fiziksel Özellikler
Bileşim Dipropilen glikol ve su içinde 1,2-benzizotiazolin3-on içeren bir çözelti.
Aktif madde:% 20 w / w
Fiziksel form: Sarı-açık kahverengi çözelti
10/25 ° C'de viskozite: 2000/400 mPa · s (Newtonian)
25 ° C'de pH: 13,5
Kaynama noktası: 100 ° C
Depolama kararlılığı -10 ° C'ye kadar normal saklama koşulları altında kararlıdır. Donmuşsa, kullanmadan önce çözülmesini bekleyin ve iyice karıştırın. Aktif madde ısıya dayanıklıdır ve uçucu değildir.
Parlama noktası: Parlamadan kaynar
25 ° C'de yoğunluk: 1.14
Uyumluluk: pH aralığı 4-12 üzerinde uyumlu ve etkilidir. Aminlerin varlığında kararlıdır. Bazı oksitleyici ve indirgeyici maddelerle uyumsuz, ör. pertuzlar, sülfitler.


Kullanılacak Miktar
PROXEL GXL, sisteme mümkün olan en erken süreçte eklenmelidir. Ürününüzü yeterince korumak için gereken PROXEL GXL konsantrasyonu birkaç faktöre bağlıdır. Bunlar, sistemin mikrobiyolojik bozulmaya duyarlılığını, mikroorganizmaların erişebilme derecesini, dahil olan türleri, pH'ı, sıcaklığı ve korumanın gerekli olduğu süreyi içerir.
Tablo 3'te bir dizi konsantrasyon ve uygulama tavsiye edilmektedir; ancak, uygulamanız için en uygun maliyetli dozu belirlemek için bir test programının yürütülmesi tavsiye edilir.
Testte kimyasal uyumluluk / stabilite, bitki hijyen koşulları, ürünün kontaminasyona duyarlılığı ve ilgili tipik organizmalar dikkate alınmalıdır.


Benzizotiyazolon veya proksel olarak da bilinen 1,2-Benzizotiyazol-3 (2H) -one, benzotiyazoller olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir. Bunlar, bir tiyazol halkasına (dört karbon atomlu beş üyeli bir halka, bir nitrojen atomu ve bir sülfür atomu) kaynaşmış bir benzen içeren organik bileşiklerdir. 1, 2-Benzisothiazol-3 (2H) -on, bir katı, hafif çözünür (suda) ve çok zayıf asidik bir bileşik (pKa'sına göre) olarak mevcuttur. Hücre içinde 1, 2-benzizotiyazol-3 (2H) -one esas olarak sitoplazmada bulunur. 1, 2-Benzisothiazol-3 (2H) -one, potansiyel olarak toksik bir bileşiktir.
Benzo [d] izotiyazol-3-on, S atomunun halka füzyon pozisyonlarından birine bitişik konumlandırıldığı, kaynaşmış 1,2-tiyazol ve benzen bisiklik halka iskeletine dayanan organik bir heterobisiklik bileşiktir. Dezenfektan, trombosit agregasyon inhibitörü, çevresel kontaminant, ksenobiyotik, ilaç alerjeni ve duyarlılaştırıcı rol oynar. Organonitrojen heterosiklik bir bileşik ve organik bir heterobisiklik bileşiktir.

Tablo 3: Uygulamalar
Ürün% PROXEL GXL (w / w)
Sentetik polimer emülsiyonları: 0.05-0.15
Emülsiyon boyalar: 0.05-0.15
Su bazlı yapıştırıcılar: 0.05-0.25
Ev ürünleri: 0.05-0.15
Dahil olmak üzere
Çamaşır deterjanları, Kumaş yumuşatıcılar,
Bulaşık yıkama sıvıları, Zemin ve duvar
temizlik solüsyonları, Yüzey temizleme
ürünler, Pencere temizleyicileri,
Yer cilaları ve cilaları, Ayakkabı cilaları
Bant bağlantı bileşikleri: 0.05-0.25
Baskı mürekkepleri: 0.05-0.15
Kağıt kaplama bileşimleri: 0.05-0.15
Metal işleme sıvıları: 0.05-0.18
Tarımsal pestisit ürünleri: 0.05-0.25
Sulu mineral ve pigment bulamaçları: 0.05-0.15
Deri işleme çözümleri: 0.05-0.25
İşleme sırasında taze derilerin ve postların kısa süreli korunması için


BIT; BIT 20; Acticide B 20; Proxel GXL; Nipacide BIT 20; 1,2-Benzisothiazolin-3-one cas no :2634-33-5; EC: 220-120-9; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; Benzisothiazolinone, Benzisothiazolin-3-one, Benzisothiazolone;1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
;1,2-benzisothiazolin-3-one; 1,2-Benzisothiazoline-3-one


Benzisothiazolinone (BIT) is a widely used biocide and belongs to the group of isothiazolinones.


Usage
Benzisothiazolinone has a microbicide and a fungicide mode of action. It is widely used as a preservative, for example in:

emulsion paints, caulks, varnishes, adhesives, inks, and photographic processing solutions 
home cleaning and car care products; laundry detergents, stain removers and fabric softeners;
industrial settings, for example in textile spin-finish solutions, leather processing solutions, preservation of fresh animal hides and skins
agriculture in pesticide formulations
gas and oil drilling in muds and packer fluids preservation.
In paints, it is commonly used alone or as a mixture with methylisothiazolinone. Typical concentrations in products are 200–400 ppm depending on the application area and the combination with other biocides. According to a study in Switzerland, 19% of the paints, varnishes and coatings contained BIT in 2000. The fraction in adhesives, sealants, plasters and fillers was shown at that time as 25%.[3] A later study in 2014 shows a dramatic rise in usage, to 95.8% of house paints.


Health hazards
Given sufficient dose and duration, dermal exposure can produce skin sensitization and allergic contact dermatitis, and is classified as an irritant for skin and eyes. Benzisothiazolinone has also been linked with Systemic Contact Dermatitis via airborne contact.

In 2012, the Scientific Committee on Consumer Safety in Europe found BIT's "sensitising potential is of concern...Sensitisation from related isothiazolinones is an important problem in consumers. This has occurred because there has been consumer exposure before safe levels of exposure relevant to sensitisation have been established. Benzisothiazolinone is a skin sensitiser in animal models with potency similar to methylisothiazolinone. Methylisothiazolinone, at 100 ppm (0.01%) in cosmetic products is causing contact allergy and allergic contact dermatitis in the consumer. Benzisothiazolinone is known to be a sensitiser in man and has induced sensitisation at circa 20 ppm in gloves.

The opinion further states: "There is no information on what may be safe levels of exposure to benzisothiazolinone in cosmetic products from the point of view of sensitisation. Until safe levels of exposure have been established, the use of benzisothiazolinone in cosmetic products as a preservative or for other functions cannot be considered safe in relation to sensitisation."

Later, in 2013, researchers published a study that set out to derive the highest concentration of BIT in certain consumer products that would result in exposures below the No Expected Sensitization Induction Level (NESIL); that is, where normal use would yield a dose below the level at which skin sensitization might occur. The products under consideration were sunscreen, laundry detergent, dish soap, and spray cleaner; by way of calculation they derived BIT NESILs of 0.0075%, 0.035%, 0.035%, 0.021%, respectively. They then performed a pilot examination via bulk sample analysis of one representative product from each category labelled as containing BIT. Their findings showed all BIT concentrations well below the derived NESIL, with 0.0009% and 0.0027% for sunscreen and dish soap, respectively, and no detection in the laundry detergent and spray cleaner products, meaning the concentration was at or below the limit of detection of 0.0006%
Acticide B 20 is a clear glycol based BIT solution. Acts as a biocide. Provides complete wet state preservation. Acticide® B 20 is used in a wide range of aqueous based products.

Proxel GXL by Lonza is a 20% aqueous dipropylene glycol solution of 1,2-benzisothiazolin-3-one. Used for the preservation of industrial water-based products against spoilage from bacteria, yeasts and fungi. It has a non-specific mode of action which means that bacterial resistance is very unlikely to occur. It boils without flashing and is stable in the presence of amines. The concentration of Proxel® GXL required to adequately preserve your product depends on several factors. These include the susceptibility of the system to microbiological degradation, the extent to which micro-organisms can gain access, the species involved, pH, temperature, and length of time for which protection is required. Suitable for use in synthetic polymer emulsions, emulsion paints, printing inks, paper coating compositions. Recommended dosage is 0.05-0.15% w/w for these applications.

PROXEL GXL is a broad spectrum biocide for the preservation of industrial water-based products against spoilage from bacteria, yeasts and fungi.
PROXEL GXL is a 20% aqueous dipropylene glycol solution of 1,2-benzisothiazolin-3-one.
Applications
PROXEL GXL is effective in a wide range of industrial aqueous-based products. Application areas include:
• Synthetic polymer emulsions
• Emulsion paints
• Water-based adhesives
• Household products
• Printing inks
• Paper coating compositions
• Metal working fluids
• Agricultural pesticide dispersions
• Aqueous mineral and pigment slurries
• Tape joint compounds
• Leather processing solutions
Antimicrobial Properties
The levels of PROXEL GXL needed to prevent the growth of problem micro-organisms are listed in Table 1.
MICs do not represent effective use levels but do indicate the broad spectrum of activity of PROXEL GXL.
PROXEL GXL has a non-specific mode of action which means that bacterial resistance is very unlikely to occur.
Detailed information on the mode of action of PROXEL GXL is available on request.

Table 1: Minimum Inhibitory Concentrations (MIC)
Micro-organism PROXEL GXL (ppm)
Bacteria
Bacillus subtilis: 40
Burkholderia cepacia: 80
Enterobacter cloacae: 80
Escherichia coli: 40
Proteus vulgaris: 125
Pseudomonas aeruginosa: 250
Pseudomonas putida: 250
Staphylococcus aureus: 40
Streptococcus faecalis: 40
Streptococcus lactis: 15
Fungi
Alternaria alternata: 700
Aspergillus niger: 350
Aureobasidium pullulans: 350
Chaetomium globosum: 400
Cladosporium cladosporoides: 400
Penicillium notatum: 125
Yeasts
Candida albicans: 200
Rhodotorula rubra: 400
Saccharomyces cerevisiae (turbidans): 250Table 2: Typical Physical Properties
Composition A solution of 1,2-benzisothiazolin3-one in dipropylene glycol and water.
Active agent: 20% w/w
Physical form : Yellow-light brown solution
Viscosity at 10/25°C : 2000/400 mPa s (Newtonian)
pH at 25°C: 13.5
Boiling point: 100°C
Storage stability Stable under normal conditions of storage down to -10°C. If frozen, allow to thaw and stir well before use. Active agent is heat-stable and non-volatile.
Flash point: Boils without flashing
Density at 25°C: 1.14
Compatibility: Compatible and effective over pH range 4-12. Stable in the presence of amines. Incompatible with some oxidising and reducing agents e.g. persalts, sulphites.


Amount to Use
PROXEL GXL should be added to the system as early in the process as possible. The concentration of PROXEL GXL required to adequately preserve your product depends
on several factors. These include the susceptibility of the system to microbiological degradation, the extent to which micro-organisms can gain access, the species involved,
pH, temperature, and length of time for which protection is required.
A range of concentrations and applications is recommended in Table 3; however, it is recommended that a testing programme be undertaken to determine the most costeffective dose for your application.
Testing should take into account chemical compatibility/stability, plant hygiene conditions, susceptibility of the product to contamination, and the typical organisms involved.


1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, also known as benzisothiazolone or proxel, belongs to the class of organic compounds known as benzothiazoles. These are organic compounds containing a benzene fused to a thiazole ring (a five-membered ring with four carbon atoms, one nitrogen atom and one sulfur atom). 1, 2-Benzisothiazol-3(2H)-one exists as a solid, slightly soluble (in water), and a very weakly acidic compound (based on its pKa). Within the cell, 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one is primarily located in the cytoplasm. 1, 2-Benzisothiazol-3(2H)-one is a potentially toxic compound.
Benzo[d]isothiazol-3-one is an organic heterobicyclic compound based on a fused 1,2-thiazole and benzene bicyclic ring skeleton, with the S atom positioned adjacent to one of the positions of ring fusion. It has a role as a disinfectant, a platelet aggregation inhibitor, an environmental contaminant, a xenobiotic, a drug allergen and a sensitiser. It is an organonitrogen heterocyclic compound and an organic heterobicyclic compound.

Table 3: Applications
Product % PROXEL GXL (w/w)
Synthetic polymer emulsions: 0.05-0.15
Emulsion paints: 0.05-0.15
Water-based adhesives: 0.05-0.25
Household products: 0.05-0.15
Including
Laundry detergents, Fabric softeners,
Dish-washing liquids, Floor and wall
cleaning solutions, Surface cleaning
products, Window cleaners,
Floor polishes and waxes, Shoe polishes
Tape joint compounds: 0.05-0.25
Printing inks: 0.05-0.15
Paper coating compositions: 0.05-0.15
Metal working fluids: 0.05-0.18
Agricultural pesticide products: 0.05-0.25
Aqueous mineral and pigment slurries: 0.05-0.15
Leather processing solutions: 0.05-0.25
For the short term preservation of freshly flayed skins & hides during processing

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-benzisothiazolin-3-one
1,2-Benzisothiazoline-3-one

Translated names
1,2,bencisotiazol-3-ona (es)
1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (es)
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT) (es)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (et)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) (et)
1,2-bensisotiasool-3-oon (et)
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on (BIT) (sv)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (fi)
1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT) (fi)
1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (fi)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (da)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) (de)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (no)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one;1,2-benzisothiazolin-3-one (fr)
1,2-benzisothiazole-3(2H)-one (BIT) (fr)
1,2-Benzisothiazolin-3-on (de)
1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (nl)
1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (BIT) (nl)
1,2-benzisotiazol-3(2<I>H</I>)-on (hr)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (no)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (pt)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (BIT) (pt)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (it)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (it)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă (BIT) (ro)
1,2-benzisotiazolin-3-on (hr)
1,2-benzisotiazolin-3-ona (ro)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (hu)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) (hr)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (lt)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) (lt)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (lv)
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) (lv)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (sk)
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) (sk)
1,2-benzizotiazolin-3-on (hu)
1,2-benzizotiazolin-3-onas (lt)
1,2-benzizotiazolin-3-ons (lv)
1,2-benzizotiazolín-3-ón (sk)
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on (BIT) (cs)
1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+ (cs)
1,2-benzoisothiazolin-3-on (cs)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (pl)
1,2-benzoizotiazolin-3-on (pl)
1,2-Benżisotijażol-3(2H)-on (BIT) (mt)
1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (el)
1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT) (el)
1,2-бензизотиазол-3(2H)-oн (bg)
1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) (bg)
1,2-бензизотиазолин-3-oн (bg)

IUPAC names
1 ,2-benzisothiazol-3-(2H)-one
1,2-benzisothiazol-3(2H) -one
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one/1,2-benzisothiazolin-3-one
1,2-benzisothiazol-3-one
1,2-BENZOTHIAZOL-3(2H)-ONE
1,2-Benzothiazol-3-one
2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
Benzisothiazol- 3(2h)-one
benzo[d]isothiazol-3-one
Proxel


Other identifiers
101964-01-6
Other
CAS number
1094749-54-8
Other
CAS number
1148150-72-4
Other
CAS number
1376937-61-9
Other
CAS number
1399460-92-4
Other
CAS number
2634-33-5 
CAS number
40991-37-5
Other
CAS number
54392-14-2
Other
CAS number
552320-00-0
Other
CAS number
613-088-00-6

Index Number
75037-67-1
Other
CAS number
919284-21-2
Other
CAS number
934197-15-6
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
2634-33-5
1,2-Benzisothiazolin-3-one
1,2-benzothiazol-3-one
benzisothiazolone
benzisothiazolinone
Benzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Benzo[d]isothiazol-3-one
Proxel
1,2-Benzisothiazoline-3-one
Proxel PL
Benzo[d]isothiazol-3-ol
2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
1,2-benzisothiazolinone
Nipacide BIT
Proxel AB
Proxel XL 2
1,2-BENZISOTHIAZOL-3-ONE
benzoisothiazol-3-one
1,2-benzoisothiazolin-3-one
1,2-Benzisothiazolone
3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole
IPX
CHEBI:167099
EINECS 220-120-9
EPA Pesticide Chemical Code 098901
1,2-Benzoisothiazoline-3-one
40991-37-5
2,3-dihydro-3-oxo-1,2-benzisothiazole
MLS-0254244.0001
Benzo(d)isothiazol-3(2H)-one
Benzisothiazolin-3-one
Benzocil
Acticide BIT
Canguard BIT
Denicide BIT
Proxel BD
Proxel CF
Proxel TN
Proxel XL
Proxel BDN
Proxel GXL
Proxel Ultra 5
San-aibac AP
Proxel LV-S
Proxel Press Paste
Apizas AP-DS
Acticide BW 20
Bestcide 200K
Nipacide BIT 20
Parmetol B 70
Parmetol D 11
Proxel GXL(S)
Proxel HL 2
Nuosept 485
Nuosept 491
Nuosept 495
Topcide 600
XBINX
Denicide BIT 20N
Koralone B 119
Nipacide BIT 10W
Preventol BIT 20D
Proxel BD 20
Proxel Press Paste D
Troysan 1050
Bioban BIT 20DPG
1,2-benzisothiazole-3(2h)-one
benzisothiazoline-3-one
Canguard BIT 20DPG
SD 202 (bactericide)
Canguard Ultra BIT 20LE
1,2-Benzoisothiazol-3-one
BIT 10W
BIT 20
2-Thiobenzimide
2,3-Dihydrobenzisothiazol-3-one
1,2-Benzothiazolinone
Benzisothiazolone (BIT)
Benzisothiazol-3(2H)-one
1,2-benzothiazol-3(2h)-one
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
1,2-BIT
1,2-Benzisothiazol-3-one (BIT)
1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 97%
CAS-2634-33-5
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, analytical standard
75037-67-1

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one [ACD/Index Name]
1,2-Benzisothiazol-3-ol [ACD/Index Name]
1,2-Benzothiazol-3(2H)-on [German] [ACD/IUPAC Name]
1,2-Benzothiazol-3(2H)-one [ACD/IUPAC Name]
1,2-Benzothiazol-3(2H)-one [French] [ACD/IUPAC Name]
1,2-Benzothiazol-3-ol [German] [ACD/IUPAC Name]
1,2-Benzothiazol-3-ol [ACD/IUPAC Name]
1,2-Benzothiazol-3-ol [French] [ACD/IUPAC Name]
220-120-9 [EINECS]
2634-33-5 [RN]
BENZISOTHIAZOLINONE
Benzisothiazolone [Wiki]
Benzisothiazolone (BIT)
benzo[d]isothiazol-3-one
[2634-33-5]
1,2-BENZISOTHAZOL-3(2H)-ONE
1,2-Benzisothiazol-3-one
1,2-Benzisothiazolin-3-one
1,2-Benzisothiazolinone
1,2-Benzisothiazolone
1,2-benzoisothiazolin-3-one
1,2-Benzoisothiazoline-3-one
1,2-Benzothiazol-3-one
1,2-Benzothiazolinone
119510
2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
2,3-dihydro-3-oxo-1,2-benzisothiazole
'2634-33-5
2-hydrobenzo[d]isothiazol-3-one
2-Thiobenzimide
3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole
54392-15-3 [RN]
75037-67-1 [RN]
9015-68-3 [RN]
Acticide BIT
Benzisothiazol-3(2H)-one
BENZISOTHIAZOLINONE|"1,2-BENZOTHIAZOL-3-OL"
Benzo(D) Isothiazol-3-one
benzo[d]isothiazol-3(2H)-one
Benzo[d]isothiazol-3-ol
Benzoisothiazol-3-one
Benzoisothiazol-3-one|1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one|3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole
BIT
BR-46705
EINECS 220-120-9
Nipacide BIT
proxan
Proxel
Proxel AB
Proxel PL
Proxel XL 2
PROXELCRL

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.