1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

AMPS (2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid)

CAS Numarası: 15214-89-8; 2-Akrililamino-2-metilpropan-1-sülfonik asit; 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit; 2-Akrilamido-2-metilpropansülfonik asit; 2-Akrilamido-2-metil-1-propan sülfonik asit.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik bir monomerdir. 1970'lerde, bu monomeri kullanan en eski patentler akrilik elyaf üretimi için açıldı. Günümüzde, su arıtma, petrol sahası, yapı kimyasalları, tıbbi uygulamalar için hidrojeller, kişisel bakım ürünleri, emülsiyon kaplamalar, yapıştırıcılar ve reoloji değiştiriciler dahil olmak üzere birçok alanda AMPS kullanımını içeren binlerce patent ve yayın bulunmaktadır.
2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (AMPS), The Lubrizol Corporation'ın bir Ticari Markasıydı. Çok çeşitli anyonik polimerlerin kimyasal özelliklerini değiştirmek için kullanılan reaktif, hidrofilik, sülfonik asit akrilik bir monomerdir. 1970'lerde, bu monomeri kullanan en eski patentler akrilik elyaf üretimi için açıldı. Günümüzde, su arıtma, petrol sahası, yapı kimyasalları, tıbbi uygulamalar için hidrojeller, kişisel bakım ürünleri, emülsiyon kaplamalar, yapıştırıcılar ve reoloji değiştiriciler dahil olmak üzere birçok alanda AMPS kullanımını içeren binlerce patent ve yayın bulunmaktadır.

Üretim
AMPS, sülfürik asit ve su varlığında akrilonitril ve izobutilenin Ritter reaksiyonu ile yapılır. Son patent literatürü, bir akrilonitril / sülfürik asit / fosforik asit karışımına sıvı izobuten ilavesi ile yüksek saflıkta (% 99.7'ye kadar) ve iyileştirilmiş verimde (% 89'a kadar, izobütene göre) AMPS üreten toplu ve sürekli prosesleri açıklamaktadır 40 ° C.

Özellikleri
Hidrolitik ve termal stabilite: Geminal dimetil grubu ve sülfometil grubu, amid işlevselliğini sterik olarak engellemek için birleşir ve AMPS içeren polimerlere hem hidrolitik hem de termal stabilite sağlar.
Polarite ve hidrofiliklik: Sülfonat grubu, monomere geniş pH aralığında yüksek derecede hidrofiliklik ve anyonik karakter verir. Ek olarak, AMPS suyu kolaylıkla emer ve ayrıca polimerlere gelişmiş su emme ve taşıma özellikleri kazandırır.
Çözünürlük: AMPS, su ve dimetilformamid (DMF) içinde çok çözünür ve çoğu polar organik çözücüde sınırlı çözünürlük gösterir.

Çözücü Çözünürlüğü (GAMPS / 100 g çözücü)
Su: 150
Dimetilformamid:> 100
N-Metil-2-pirolidon: 80
Metanol: 8.7
İki değerlikli katyon çökelmesinin engellenmesi: AMPS'deki sülfonik asit çok güçlü bir iyonik gruptur ve sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşır. Mineral tuzların çökelmesinin istenmediği uygulamalarda, az miktarda AMPS içeren bir polimerin dahil edilmesi iki değerlikli katyonların çökelmesini önemli ölçüde engelleyebilir. Sonuç, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, çinko, baryum ve krom dahil olmak üzere çok çeşitli mineral tuzlarının çökelmesinde önemli bir azalmadır.

Uygulamalar
Akrilik elyaf: Akrilik, modifiye akrilik, polipropilen ve poliviniliden florür elyaflara bir dizi gelişmiş performans özelliği kazandırılmıştır: boya alıcılığı, nem emiciliği ve statik direnç.
Kaplama ve yapıştırıcı: Sülfonik asit grubu, geniş bir pH aralığında monomerlere iyonik karakter verir. Polimer partiküllerine sabitlenmiş AMPS'den anyonik yükler, polimer emülsiyonunun kimyasal ve kesme stabilitesini arttırır ve ayrıca boya filminden sızan yüzey aktif cisimlerinin miktarını azaltır. Yapıştırıcıların ısıl ve mekanik özelliklerini iyileştirir ve basınca duyarlı yapıştırıcı formülasyonlarının yapışma mukavemetini artırır.
Deterjanlar: Çok değerlikli katyonları bağlayarak ve kir yapışmasını azaltarak yüzey aktif maddelerin yıkama performansını artırır.
Kişisel bakım: Yüksek moleküler ağırlıklı bir AMPS homopolimerine eklenen güçlü polar ve hidrofilik özellikler, cilt bakımı için çok etkili bir kayganlaştırıcı özelliği olarak yararlanılır.
Tıbbi hidrojel: AMPS bir hidrojele girdiğinde yüksek su emme ve şişme kapasitesi, tıbbi uygulamaların anahtarıdır. AMPS'li Hidrojel, tek tip iletkenlik, düşük elektriksel empedans, kohezif mukavemet, uygun cilt yapışması ve biyouyumludur ve tekrar tekrar kullanılabilir ve elektrokardiyograf (EKG) elektrotları, defibrilasyon elektrodu, elektrocerrahi topraklama pedleri ve iyontoforetik ilaç dağıtım elektrotlarında kullanılmıştır. Ayrıca, AMPS'den türetilen polimerler, emici hidrojel ve yara sargılarının yapışkan bileşeni olarak kullanılır. Süper emicilerde monomer olarak yüksek su emme ve tutma kabiliyeti nedeniyle kullanılır. g. bebek bezi için.
Petrol sahası uygulamaları: Petrol sahası uygulamalarındaki polimerler, düşman ortamlara dayanmalı ve termal ve hidrolitik stabilite ve metal iyonları içeren sert suya direnç gerektirmelidir. Örneğin, sondaj işlemlerinde
Petrol sahası kimyası: Bu ürün, petrol sahası kimyası uygulamasında hızla gelişir. Kapsam, petrol kuyusu çimento katkıları, sondaj sıvısı katkı maddesi, asitleştirme sıvısı, kuyu tamamlama sıvısı, sıvı üzerinde çalışma, kırılma sıvısı içerir.
Sentetik elyaf: 2-AMPS-A, bazı sentetik elyafın, özellikle orion ve modakrilik elyafın klorür ile kombinasyon özelliğini geliştirebilen önemli monomerdir, dozaj, elyafın% 1-% 4'ü kadardır. beyaz içeriği, boyama özelliğini, antistatik, havalandırma özelliğini ve alev direncini artırabilir.
Tekstil için uygulama: Akrilamid-2-metilpropan sülfonik asit 、 etil asetat ve akrilik asitin kopolimeri, pamuk ve polyester karışımı kumaşın ideal boyutudur, kullanımı kolay ve çıkarması kolay özelliğe sahiptir. su ile.
Kağıt yapımı: Akrilamid-2-metilpropan sülfonik asidin diğer suda çözünür monomerler ile kopolimeri, bu her türlü kağıt üretim fabrikasında vazgeçilmez kimyasaldır, drenaj yardımcısı olarak kullanılabilir ve jel üzerinde, Kağıdın mukavemeti, aynı zamanda renkli kaplamanın pigment dağıtma maddesi olarak da kullanılabilir.
CAS Number:15214-89-8 ; 2-Acryloylamino-2-methylpropane-1-sulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid; 2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid
2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid (AMPS) is a reactive, hydrophilic, sulfonic acid acrylic monomer used to alter the chemical properties of wide variety of anionic polymers. In the 1970s, the earliest patents using this monomer were filed for acrylic fiber manufacturing. Today, there are over several thousands patents and publications involving use of AMPS in many areas including water treatment, oil field, construction chemicals, hydrogels for medical applications, personal care products, emulsion coatings, adhesives, and rheology modifiers.
2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid (AMPS) was a Trademark name by The Lubrizol Corporation. It is a reactive, hydrophilic, sulfonic acid acrylic monomer used to alter the chemical properties of wide variety of anionic polymers. In the 1970s, the earliest patents using this monomer were filed for acrylic fiber manufacturing. Today, there are over several thousands patents and publications involving use of AMPS in many areas including water treatment, oil field, construction chemicals, hydrogels for medical applications, personal care products, emulsion coatings, adhesives, and rheology modifiers.
Production
AMPS is made by the Ritter reaction of acrylonitrile and isobutylene in the presence of sulfuric acid and water. The recent patent literature describes batch and continuous processes that produce AMPS in high purity (to 99.7%) and improved yield (up to 89%, based on isobutene) with the addition of liquid isobutene to an acrylonitrile / sulfuric acid / phosphoric acid mixture at 40°C.

Properties
Hydrolytic and thermal stability: The geminal dimethyl group and the sulfomethyl group combine to sterically hinder the amide functionality and provide both hydrolytic and thermal stabilities to AMPS-containing polymers.
Polarity and hydrophilicity: The sulfonate group gives the monomer a high degree of hydrophilicity and anionic character at wide range of pH. In addition, AMPS is absorbing water readily and also imparts enhanced water absorption and transport characteristics to polymers.
Solubility: AMPS is very soluble in water and dimethylformamide (DMF) and also shows limited solubility in most polar organic solvents.

Solvent Solubility (gAMPS/100 g solvent)
Water: 150
Dimethylformamide: >100
N-Methyl-2-pyrrolidone: 80
Methanol: 8.7
Inhibition of divalent cation precipitation: Sulfonic acid in AMPS is a very strong ionic group and ionizes completely in aqueous solutions. In applications where the precipitation of mineral salts is undesirable, the incorporation of a polymer containing even a small quantity of AMPS can significantly inhibit the precipitation of divalent cations. The result is a significant reduction in the precipitation of a wide variety of mineral salts, including calcium, magnesium, iron, aluminum, zinc, barium and chromium.

Applications
Acrylic fiber: A number of enhanced performance characteristics are imparted to acrylic, modified-acrylic, polypropylene and polyvinylidene fluoride fibers: dye receptivity, moisture absorbency, and static resistance.
Coating and adhesive: Its sulfonic acid group gives the monomers ionic character over a wide range of pH. Anionic charges from AMPS fixed on polymer particles enhance the chemical and shear stabilities of polymer emulsion and also reduce the amount of surfactants leaching out of paint film.It improves the thermal and mechanical properties of adhesives, and increases the adhesive strength of pressure-sensitive adhesive formulations.
Detergents: Enhances the washing performance of surfactants by binding multivalent cations and reducing dirt attachment.
Personal care: Strong polar and hydrophilic properties introduced to a high molecular weight AMPS homopolymer are exploited as a very efficient lubricant characteristic for skin care.
Medical hydrogel: High water-absorbing and swelling capacity when AMPS is introduced to a hydrogel are keys to medical applications. Hydrogel with AMPS showed uniform conductivity, low electrical impedance, cohesive strength, appropriate skin adhesion, and biocompatible and capable of repeated use and have been used to electrocardiograph (ECG) electrodes, defibrillation electrode, electrosurgical grounding pads, and iontophoretic drug delivery electrodes.In addition, polymers derived from AMPS are used as the absorbing hydrogel and the tackifier component of wound dressings.Is used due to its high water absorption and retention capability as a monomer in superabsorbents e. g. for baby diapers.
Oil field applications: Polymers in oil field applications have to stand hostile environments and require thermal and hydrolytic stability and the resistance to hard water containing metal ions. For example, in drilling operations where conditions of high salinity,[27] high temperature and high pressure are present, AMPS copolymers can inhibit fluid loss and be used in oil field environments as scale inhibitors, friction reducers and water-control polymers, and in polymer flooding applications.
Water treatment applications: The cation stability of the AMPS-containing polymers are very useful for water treatment processes. Such polymers with low molecular weights cannot only inhibit calcium, magnesium, and silica scale in cooling towers and boilers, but also help corrosion control by dispersing iron oxide. When high molecular weight polymers are used, they can be used to precipitate solids in the treatment of industrial effluent stream.
Crop protection: increases in dissolved and nanoparticulatepolymer formulations bioavailability of pesticides in aqueous-organic formulations.
Membranes: It increases water flow, retention and fouling resistance of asymmetric ultrafiltration and microfiltration membrane and is being studied as an anionic component in polymer fuel cell membranes.
Construction applications: Superplasticizers with AMPS are used to reduce water in concrete formulations. Benefits of these additives include improved strength, improved workability, improved durability of cement mixtures.Redispersible polymer powder, when AMPS is introduced, in cement mixtures control air pore content and prevent agglomeration of powders during the spray-drying process from the powder manufacturing and storage.Coating formulations with AMPS-containing polymers prevent calcium ions from being formed as lime on concrete surface and improve the appearance and durability of coating.
Usage:
In the structure of the AMPS there are strong anion and water-soluble sulfur group, shield the amide group and the unsaturated double bond, these make the 2-AMPS-A have the excellent performance. The 2-AMPS-A has the excellent synthesis、adsorptivity、biological activity、surface activity、hydrolytic stability and thermal stability. It can be used in co-polymerization and in addition reaction, it is widely used in water treatment 、oilfield chemicals、chemical fiber、water absorbent material、plastics、paper making、spinning、printing and dyeing、biomedicine、magnetic material and makeup etc.

Water treatment: The 2-AMPS-A monomer homopolymer with the acrylamide 、acrylic acid monomer homopolymer, they could be sludge dehydrating agent in the sewage purification process and preservative of the iron 、zinc、aluminum、cooper、alloy in the closed water circulation system, they also could be used as cleaning and scale inhibitor of heater 、cooling tower、air cleaner、gas-cleaner.
Oilfield chemistry: This product develops rapidly in the application of the oil field chemistry. The scope includs oil well cement admixtures、drilling fluid additive、acidizing fluid、well completion fluid、work over fluid、fracture fluid.
Synthetic fibre: The 2-AMPS-A is the important monomer which could improve the combination property of some synthetic fibre, in particular, the orion and the modacrylic fiber with chloride, the dosage is the 1%-4% of the fiber, it could improve the white content、dyeing property、antistatic、ventilation property and flame resistance.
The application for the textile: The copolymer of the acrylamide-2-methylpropane sulfonic acid 、ethyl acetate and acrylic acid, it is the ideal size of the cotton and the polyester blend fabric, it has the characteristic of easy to use and easy to remove by water.
Paper making: The copolymer of the acrylamide-2-methylpropane sulfonic acid with other water-soluble monomer, this is the indispensable chemical in all kinds of paper making factory, it could be used as the drainage aid and on gel, it could increase the strength of the paper, it also could be used as the pigment dispersing agent of color coating.

AMPS (2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid); CAS: 15214-89-8
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid
SynonymsAMPS;TBAS;ampsna;TBAS-Q;AMPS MONOMER;Lubrizol AMPS;P(DMDAAC/AM/AMPS);ACRYLAMIDO BUFFER;2-Acrylamide-2-methy;LABOTEST-BB LT00012662
CBNumber:CB3470952
Molecular Formula:C7H13NO4S
Formula Weight:207.25
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid Properties
Melting point:195-200 °C (dec.)(lit.)
Density:1.45
vapor pressure :<0.0000004 hPa (25 °C)
refractive index: 1.6370 (estimate)
Flash point:160 °C
storage temp. 2-8°C
solubility >500g/l soluble
pka: 1.67±0.50(Predicted)
form: solution
color: White
Water Solubility: 1500 g/L (20 ºC)
Sensitive: Hygroscopic

2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid Chemical Properties,Uses,Production
Chemical Properties
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid is WHITE POWDER
Uses
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid is an important monomer. Its copolymers or homopolymers with different molecular weight can be widely used in textile, oil drilling, water treatment, papermaking, dying, coating, cosmetics, electronics, etc. because of its unique formular structure—containing sulfonic acid group and unsaturated radical, thus showing excellent properties in many aspects.
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid Preparation Products And Raw materials


2-Acrylamido-2-methylpropane Sulfonic Acid
Commodity Name:2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid, AMPS

CAS Number :15214-89-8

Product Features:AMPS is a reactive, hydrophilic, sulfonic acid acrylic monomer used to alter the chemical properties of a wide variety of anionic polymers.

Applications:
Acrylic fiber
Coating and adhesive
Detergents
Medical hydrogel
Oil field applications
Water treatment applications
Membranes
Construction applications


2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-
2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
27119-07-9
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
UNII-490HQE5KI5
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate
Polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid
2-ACRYLAMIDO-2-METHYLPROPANE SULFONIC ACID
EINECS 239-268-0
490HQE5KI5
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)
2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid
DSSTox_CID_7770
1-Propanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-
DSSTox_RID_78560
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid (AMPS)
DSSTox_GSID_27770
2-(acryloylamino)-2-methylpropane-1-sulfonic acid
J-200043
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propenyl)amino)-
CAS-15214-89-8
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 97%
2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propanesulfonic acid
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% aq.sol.; ca. MW 800,000
ACMC-209d7e
2-Acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid
EC 239-268-0
2-Acrylamide-2-methylpropanesulfonicacid
5165-97-9 (mono-hydrochloride salt)
2-acrylamido-2-methyl propanesulfonic acid
2-acrylamido-2-methyl propyl sulfonic acid
2-acrylamido-2-methyl-propane sulfonic acid
LS-120969
2-Acryloylamido-2-methylpropanesulfonic acid
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 8CI
2-Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 99%
2-Acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid (AMPS)
2-methyl-2-(prop-2-enamido)propane-1-sulfonic acid
2-methyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulfonic acid
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-prope
2-(Acryloylamino)-2-methyl-1-propanesulfonic acid #
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propen-1-yl)amino)-, homopolymer
1-Propanesulfonic acid, 2-methyl-2-((1-oxo-2-propenyl)amino)-, homopolymer
82989-71-7

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.