1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE OPP

Nipacide OPP

CAS No. : 132-27-4
EC No. : 205-055-6

Synonyms:
132-27-4; Sodium [1,1'-biphenyl]-2-olate; Sodium 2-biphenylate; Sodium o-phenylphenate; 2-Phenylphenol sodium salt; Sodium ortho-phenylphenate; Sodium 2-phenylphenate; Sodium orthophenylphenoxide; Bactrol; Natriphene; o-Phenylphenol sodium; Orphenol; Sodium o-phenylphenol; Sodium 2-biphenylolate; Preventol-ON; Stopmold B; Dowizid A; o-Phenylphenate, sodium; Sodium o-phenylphenoxide; OPP-sodium; 2-Hydroxydiphenyl sodium; Mystox WFA; 2-Biphenylol sodium salt; Dowicide A Flakes; Mil-Du-Rid; Preventol ON extra; Dowicide; o-Phenylphenol, sodium salt; 2-Hydroxybiphenyl sodium salt; Caswell No. 787; Dowicide A; o-Phenylphenate sodium; Sodium o-phenylphenolate; sodium biphenyl-2-olate; Dowicide A & A flakes; Sodium 2-hydroxydiphenyl; Sodium 2-phenylphenoxide; Sodium o-phenylphenyolate; Phenylphenol, sodium salt; UNII-KFV9K7N7UI

TR

Kimyasal adı: Ortho Phenyl Phenate

Açıklama;
Nipacide OPP, düşük toksisiteli bir fungisit ve dezenfektan aktiftir. Nipacide OPP, çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir, ancak öncelikle maya ve mantarlara karşı etkilidir.

Uygulamalar;
Nipacide OPP'nin genel amaçlı dezenfeksiyon için formüle edilmiş dezenfektanlarda aktif madde olarak kullanılması önerilir. Nipacide OPP, yapıştırıcılar ve kalsiyum karbonat bulamaçlarında antifungal aktiviteyi iyileştirmek veya artırmak için de kullanılabilir.

Düzeyleri kullanın;
Nipacide OPP, diğer Klorofenolik aktif maddelerle kombinasyon halinde% 3 ile% 5 arasındaki seviyelerde formüle edilmiş dezenfektanlarda değerlendirilmelidir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide OPP, dezenfektanlarda uygun şekilde formüle edildiğinde geniş bir aktivite yelpazesine sahiptir.

Nipacide OPP bazlı, kombinasyon dezenfektanlar, aşağıdakilerin genel dezenfeksiyonu için önerilir;
• Zeminler ve Duvarlar
• Lavabolar
• Banyolar
• Pisuvarlar
• Atık kapları
• Soyunma odaları

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide OPP, katyonik, noniyonik yüzey aktif maddeler veya doymamış sabunlar içeren formülasyonlarda kullanılmamalıdır. Nipacide OPP'nin uyumluluğu kullanımdan önce kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

EN

Chemical name: Ortho Phenyl Phenate

Description;
Nipacide OPP is a low toxicity fungicide and disinfectant active. Nipacide OPP is effective against a wide range of microorganisms but primarily yeast and fungi. 

Applications;
Nipacide OPP is recommended for use as the active agent in formulated disinfectants for general purpose disinfection. Nipacide OPP can also be used to improve or boost antifungal activity in adhesives and calcium carbonate slurries 

Use levels;
Nipacide OPP should be evaluated in formulated disinfectants at levels between 3% and 5% in combination with other Chlorophenolic actives

Microbiological data;
Nipacide OPP has a broad spectrum of activity when suitably formulated in disinfectants. 

Nipacide OPP based, combination disinfectants are recommended for general disinfection of;
• Floors and Walls
• Sinks
• Bathrooms
• Urinals
• Waste receptacles
• Locker rooms 

Chemical compatibility;
Nipacide OPP should not be used in formulations containing cationic, nonionic surfactants or unsaturated soaps. The compatibility of Nipacide OPP should be checked and evaluated before use 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.