1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE MBM

Nipacide MBM 

CAS No. : 5625-90-1 
EC No. : 227-062-3

Synonyms:
N,N'-Dimorpholinomethane; Dimorpholinomethane; 5625-90-1; 4,4-Methylenedimorpholine; 4,4'-Methylenedimorpholine; N,N'-Methylenebismorpholine; Bismorpholino methane; Morpholine, 4,4'-methylenebis-; 4,4'-Methylenebismorpholine; UNII-7O79DZW79Z; Bis(morpholino-)methan [German]; 4-(morpholin-4-ylmethyl)morpholine; EINECS 227-062-3; MORPHOLINE, 4,4'-METHYLENEDI-; BRN 0111886; AI3-62944; 7O79DZW79Z; W-110051; Dimorpholinomethone; Bis(morpholino-)methan; n,n'-methylene-bis-morpholine; bismorpholinomethane; Contram ST-1; MFCD00023369; bis(4-morpholinyl)methane; N,N\'-Dimorpholinomethane; Oprea1_332757; 4,4'-methanediyldimorpholine; N,N'-Methylene bismorpholine; 4-27-00-00203 (Beilstein Handbook Reference); SCHEMBL536772; DTXSID8052859; CTK8F0506; Bis(4-morpholinyl)methane, 98%; 5672AE; FCH917216; ZINC19324145; 4-[(morpholin-4-yl)methyl]morpholine; AKOS002314380; FS-4049

TR

Kimyasal adı: N, N’- Metilen bis Morfolin

Açıklama;
Nipacide MBM, metal işleme konsantrelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş düşük toksisiteli bir biyosittir. Nipacide MBM, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Mikroorganizmalar hızlı bir oranda büyür ve doğru biyosit kullanılmadan sayılar önemli ölçüde artabilir.

İşlem içi bozulma. Bakteriyel ve fungal kontaminasyonun bir sonucu olarak, metal
çalışma sıvıları şunları gösterebilir:
• Viskozite kaybı
• Gazlanma
• Kötü kokular
• Emülsiyon bölme
• Fonksiyonel sıvıların performans kaybı
• Temizleme gerektiren biyofilmlerle üretim kontaminasyonu
ve üretim kesinti süresi
• Kar kaybı

Uygulamalar;
Nipacide MBM, metal işleme solüsyonu konsantrelerinin korunması için önerilir Nipacide MBM, çok çeşitli bozulma organizmalarına karşı etkilidir ve geniş bir pH ve sıcaklık aralığında etkilidir.

Düzey kullanın;
Nipacide MBM, bitmiş ürünlerde% 2.0 ile% 5.0 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide MBM, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide MBM, endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan çoğu hammadde ile uyumludur. Nipacide MBM uyumluluğu, kullanımdan önce her zaman kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

EN

Chemical name: N,N’- Methylene bis Morpholine

Description;
Nipacide MBM is a low toxicity biocide developed for use in metal working concentrates. Nipacide MBM is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. Microorganisms grow at a rapid rate and without use of the correct biocide, numbers can increase dramatically. 

In-process degradation. As a result of bacterial and fungal contamination, metal
working fluids can exhibit:
• Loss of viscosity
• Gassing
• Bad odors
• Emulsion splitting
• Loss of performance of functional fluids
• Production contamination with bio-films requiring clean down
and production down time
• Loss of profit

Applications;
Nipacide MBM is recommended for preservation of metal working solution concentrates Nipacide MBM is effective against a wide range of spoilage organisms and effective over a wide pH and temperature range. 

Use level;
Nipacide MBM should be evaluated in finished products at levels between 2.0% and 5.0%. 

Microbiological data;
Nipacide MBM has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

Chemical compatibility;
Nipacide MBM is compatible with most raw materials used in the manufacture of industrial products. Nipacide MBM compatibility should always be checked and evaluated before use. 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.