1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

NIPACIDE BCP

Nipacide BCP. 

CAS No. : 120-32-1
EC No. : 204-385-8

Synonyms:
2-Benzyl-4-chlorophenol; 120-32-1; Clorophene; Clorofene; Chlorophene; O-BENZYL-P-CHLOROPHENOL; Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)-; 4-Chloro-2-benzylphenol; Neosabenyl; Septiphene; Benzylchlorophenol; Bio-Clave; Santophen 1; 5-Chloro-2-hydroxydiphenylmethane; Santophen I germicide; p-Chloro-o-benzylphenol; Santophen I; Santophen 1 flake; Santophen 1 solution; Ketolin H; Ketolin-H; Orthobenzylparachlorophenol; Orthobenzyl-p-chlorophenol; 2-benzyl-4-chloro-phenol; o-Benzylchlorophenol; 4-Chloro-2-(phenylmethyl)phenol; Clorophene [USAN]; Caswell No. 083; Sentiphene; Clorofenum [INN-Latin]; Clorofeno [INN-Spanish]; NCI-C61201; Phenol, 4-chloro-2-benzyl-; UNII-7560BB0BO3; CCRIS 6205; 4-Chloro-alpha-phenyl-o-cresol; HSDB 5179; 4-Chloro-.alpha.-phenyl-o-cresol; o-Cresol, 4-chloro-alpha-phenyl-; 4-Chloro-alpha-phenyl-ortho-cresol

TR

Kimyasal adı: 2-Benzyl-4-Chlorophenol

Açıklama;
Nipacide BCP, düşük toksisiteli bir pul dezenfektandır. Nipacide BCP, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, maya ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkilidir. Uygun şekilde formüle edildiğinde, Nipacide BCP ayrıca bir dizi virüse karşı aktivite sergiler.

Uygulamalar;
Nipacide BCP'nin, genel amaçlı dezenfektanlar için tek başına veya örneğin hastane kullanımı gibi daha kritik dezenfeksiyon ihtiyaçları için trifenolik karışımın bir parçası olarak kullanılması önerilir. Nipacide BCP, sert yüzey temizleyicilerinde de kullanılabilir.

Düzeyleri kullanın;
Nipacide BCP, formüle edilmiş dezenfektanlarda% 3-10 arasındaki seviyelerde değerlendirilmelidir; bu son kullanımda, nihai uygulama alanına bağlı olarak tipik olarak 1:40 ila 1: 120 oranında su ile seyreltilebilir.

Mikrobiyolojik veriler;
Nipacide BCP, aşağıdaki MIC verileriyle gösterilen geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir.

Formülasyon Önerileri;
Nipacide BCP'nin hindistancevizi yağı sabunları veya anyonik yüzey aktif maddeler gibi doymuş sabunlar ile kullanılması önerilir. Nipacide BCP, formülasyonların stabilitesini azaltma eğiliminde olduklarından katyonik veya noniyonik yüzey aktif maddelerle birlikte kullanılmamalıdır, bu da azalmış aktivite ile sonuçlanır.

Nipa BCP Nane Dezenfektanı, 1:64 seyreltme oranında gram + ve ve gram-ve bakterilere karşı etkili olduğu kanıtlanmış genel amaçlı bir dezenfektandır. Suda çözünür, süt beyazı bir emülsiyon oluşturur.

Nipa BCP Nane Dezenfektanı özellikle aşağıdakilerin genel dezenfeksiyonu ve koku giderimi için tavsiye edilir;
• Zeminler ve Duvarlar
• Lavabolar
• Banyolar
• Pisuvarlar
• Atık kapları
• Hastane ve hasta odaları
• Soyunma odaları

Kimyasal uyumluluk;
Nipacide BCP, katyonik, noniyonik yüzey aktif maddeler veya doymamış sabunlar içeren formülasyonlarda kullanılmamalıdır. Nipacide BCP'nin uyumluluğu kullanımdan önce kontrol edilmeli ve değerlendirilmelidir.

EN

Chemical name: 2-Benzyl-4-Chlorophenol

Description;
Nipacide BCP is a low toxicity flake disinfectant active. Nipacide BCP is effective against a wide range of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria, yeast and fungi. When suitably formulated, Nipacide BCP also exhibits activity against a number of viruses.

Applications;
Nipacide BCP is recommended for use, either, alone for general purpose disinfectants or as part of a triphenolic blend for more critical disinfection needs for example hospital use. Nipacide BCP can also be used in hard surface cleaners. 

Use levels;
Nipacide BCP should be evaluated in formulated disinfectants at levels between 3-10%, which in final use would further be diluted typically 1:40 to 1:120 with water, depending on the final application area.

Microbiological data;
Nipacide BCP has a broad spectrum of activity which is demonstrated by the following MIC data. 

Formulation Recommendations;
Nipacide BCP is recommended for use with saturated soaps such as coconut oil soaps or anionic surfactants. Nipacide BCP should not be used with cationic or nonionic surfactants as these tend to decrease the stability of formulations, resulting in lowered activity. 

Nipa BCP Mint Disinfectant is a general purpose disinfectant, proven effective against gram +ve and gram –ve bacteria at a 1:64 dilution rate. It is soluble in water forming a milky white emulsion 

Nipa BCP Mint Disinfectant is especially recommended for general disinfection and deodorizing of;
• Floors and Walls
• Sinks
• Bathrooms
• Urinals
• Waste receptacles
• Hospital and sickrooms
• Locker rooms 

Chemical compatibility;
Nipacide BCP should not be used in formulations containing cationic, nonionic surfactants or unsaturated soaps. The compatibility of Nipacide BCP should be checked and evaluated before use 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.