1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

POLYGLYKOL M 1000

POLYGLYKOL M 1000

CAS No. : 9004-74-4
EC No. : -

Synonyms:
1-Hydroxy-2-methoxyethane; 109-86-4; 2-METHOXYETHANOL; 2-Methoxy-1-ethanol; 3-Oxa-1-butanol; Dowanol EM; Ethanol, 2-methoxy-; Ethylene glycol monomethyl ether; Glycol ether EM; Glycol monomethyl ether; Methoxyethanol; Methoxyhydroxyethane; Methyl cellosolve; Methyl oxitol; Methylglykol; Monomethyl glycol; Poly-Solv EM; Polyglykol M 1000; MPEG 1000

TR

KOMPOZİSYON
Polietilen glikol monometil eter
CAS-Nr .: 9004-74-4
Polyglykol M 1000 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ *)
Polyglykol M 1000 20 ° C'de tutarlılık görsel Balmumu benzeri
Polyglykol M 1000 Hazen rengi% 10 a.i. su içinde (EN 1557) maks. 30
Polyglykol M 1000 pH değeri suda% 5 (DIN EN 1262) 5.0 - 7.0
Polyglykol M 1000 Su içeriği Karl-Fischer (DIN 51777) [%] maks. 0.1
Polyglykol M 1000 OH değeri NIR (Clariant) [mg KOH / g] 53 - 58
Polyglykol M 1000 Molar kütle OH değerinden hesaplandı [g / mol] 970 - 1060
Polyglykol M 1000 Diol içeriği HPLC (Clariant) [alan-%] maks. 2.0

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Polyglykol M 1000, oda sıcaklığında mumsu beyaz ila hafif sarımsı bir katıdır. Ürün suda çözünür ve Aseton ve Metanol gibi yaygın olarak kullanılan organik çözücülerdir. Polyglykol M 1000, yüksek moleküler alkol olarak kabul edilebilir ve bu nedenle alkollerin tipik kimyasal reaksiyonlarını gösterir. OH değeri: Gendorf, "Clariant-NIR" yöntemini kullanır, Clear Lake "Clariant PAE-06" yöntemini kullanır, Coatzacoalcos "Clariant MXBC0024" kullanır

DEPOLAMA
Polyglykol M 1000, ısıtmalı tankerlerde veya çelik varillerde tedarik edilebilir. Polyglykol M 1000, soğuk ve kuru bir yerde kapalı bir kapta saklandığında en az iki yıl saklanabilir.

UYGULAMA
M tipi poliglikoller, çok çeşitli kimyasal reaksiyonlar için kullanılır. İzosiyanatlar ve polyesterlerle, bir uç kapak ve hidrofilik bileşen olarak işlev görürler. Akrilik veya metakrilik asit gibi doymamış monomerlerle reaksiyona girdiklerinde, hidrofilikliği artırmak ve polimerlerin suda dağılma özelliklerini geliştirmek için kopolimerize edilebilen esterler oluşur. Polyglykol M-tiplerindeki düşük diol konsantrasyonu nedeniyle, doymamış organik asitlerle reaksiyon sırasında neredeyse hiç di-ester oluşumu yoktur.

EN

COMPOSITION
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS-Nr.: 9004-74-4
Polyglykol M 1000 PRODUCT PROPERTIES*)
Polyglykol M 1000 Consistence at 20 °C visual Wax-like
Polyglykol M 1000 Hazen colour 10% a.i. in water (EN 1557) max. 30
Polyglykol M 1000 pH value 5% in water (DIN EN 1262) 5.0 – 7.0
Polyglykol M 1000 Water content Karl-Fischer (DIN 51777) [%] max. 0.1
Polyglykol M 1000 OH value NIR (Clariant) [mg KOH/g] 53 – 58
Polyglykol M 1000 Molar mass Calculated of OH value [g/mol] 970 – 1060
Polyglykol M 1000 Diole content HPLC (Clariant) [area-%] max. 2.0

PRODUCT PROPERTIES
Polyglykol M 1000 is a waxy white to slightly yellowish solid at room temperature. The Product is soluble in water and commonly used organic solvents like Aceton and Methanol. Polyglykol M 1000 can be considered as high molecular alcohol and therefore displays typical chemical reactions of alcohols. OH value: Gendorf use the method “Clariant-NIR”, Clear Lake use “Clariant PAE-06”, Coatzacoalcos use "Clariant MXBC0024"

STORAGE
Polyglykol M 1000 can be supplied in heated tank trucks or in steel drums. When stored in a cold, dry place in a closed container Polyglykol M 1000 can be kept for at least two years. 

APPLICATION
M-type polyglycols are used for a wide variety of chemical reactions. With isocyanates and polyesters they act as an endcap and hydrophilic component. When they react with unsaturated monomers like acrylic or methacrylic acid, esters are formed which can be copolymerized to increase hydrophilicity and improve dispersing properties of polymers in water. Due to the low concentration of diols in Polyglykol M- types there is almost no formation of di-esters during the reaction with unsaturated organic acids.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.