1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PVA 2488 (POLİVİNİL ALKOL 2488) (POLYVINYL ALCOHOL 2488)

PVA 2488 (POLYVINYL ALCOHOL 2488) (POLİVİNİL ALKOL 2488)

CAS No: 9002-89-5

EŞ ANLAMLILARI: Ethenol; VINYL ALCOHOL; POLYVINYL ALCOHOL; 9002-89-5; Hydroxyethene; Hydroxyethylene; Ethenol, homopolymer; Gohsenol; Polyviol; Elvanol; Mowiol; Poval; Poly(vinyl alcohol); vinylalcohol; 557-75-5; Alcotex 17F-H; Alkotex; Gelvatol; Rhodoviol; EINECS 209-183-3; Polydesis; Polyvinol; Vinalak; Vinarol; Vinarole; Alvyl; Covol; Lemol; Gohsenol GH; Lamephil OJ; Sloviol R; Kuralon VP; Vinacol MH; Vinarol DT; Vinarol ST; Aracet APV; Enbra OV; Gtohsenol GL 05; Polysizer 173; Cipoviol W 72; Gohsenol AH 22; Gohsenol GH 17; Vinavilol 2-98; Elvanol T 25; Gosenol KH-17; Sumitex H 10; Gelvatol 1-30; Gelvatol 1-60; Kurare Poval 120; Kurare 217; Rhodoviol 4/125; Lemol GF-60; Poval 205S; Alcotex 88/05; Alcotex 88/10; ;Alcotex 99/10; Poval 120; Poval 203; Vinyl alcohol, polymers; Polyviol MO 5/140; Mowiol N 30-88; GLO 5; PVS 4; Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, approx. M.W. 13,000; polyvinylalcohol; Vinol; Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000; Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 124,000; Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000; Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000; Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000; Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000; Poly(vinyl alcohol), 92.0-94.0% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000; Poly(vinyl alcohol), 95.5-96.5% hydrolyzed, M.W. approx. 85,000-124,000; Poly(vinyl alcohol), 98.0%-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 50,000-85,000; Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000; Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000; PVA 008; GH 20; GL 02; PVAL 45/02; PVAL 55/12; Gohsenol NL05; Warcopolymer A 20; EP 160; Vinyl alcohol polymer; FH 1500; Vinylon Film 2000; Vinylon Film 3000; Vinol 125; Vinol 205; Vinol 351; Vinol 523; CH2=CHOH; Polyvinyl alcohol 17-99; Polyvinylacetate, hydrolyzed; M 13/20; Vinylon Film VF-A 2500; PVA 17-99; VPB 105-2; AKOS006229012; Poly(vinyl alcohol) (Fully hydrolyzed-very Low M.Wt.) MW 7.000-10.000; vinil alkol; vinyl alcol; polivinil alkol; poli vinil alkol 24/88; poliviyol; PVA 24/88; PVA 2 4 8 8; PVA 24-88; poli(vinil alkol); hidroksi etilen; hidroksietilen; etenol; eten-ol; hidroksi eten; hidroksieten; etenol homopolimer; polivol; gosenol; polivinol; polivin ol; polivin-ol; polivinil alcol; Acetic Acid Ethenyl Ester co-Polymer with Ethenol; PVAI; PVOH; Poly(Ethenol), Ethenol, homopolymer; PVA; Polyviol; Vinol; Alvyl; Alcotex; Covol; Gelvatol; Lemol; Mowiol; Mowiflex, Alcotex, Elvanol, Gelvatol, Lemol, Mowiol, Nelfilcon A, Polyviol und Rhodoviol; Alcool polyvinylique; POLYVINYL ALCOHOL, BUTYRALDEHYDE ACETAL, SULFONATE, SODIUM SALT; Alcool de polyvinyle; Alcool polyvinylique;
Polivinil alkol (PVA) reçine bir tür ağır polimerdir. Genellikle beyaz veya hafif sarı bir floküle, pul, granül veya toz halinde bir görünümdür.
PVA toksik olmayan, insipid ve kirletici değildir. PVA, iyi kimyasal kararlılığa sahip bir tür suda çözünür reçinedir. Ayrıca iyi yapışma, film oluşturma yeteneği, yalıtım, yağ direnci, aşınma direnci ve gaz bariyer özellikleri vardır ve poliollerin tipik kimyasal özelliklerine sahiptir ve esterifikasyon, eterleştirme, asetizasyon reaksiyonları yapabilir.
Ürün kullanır
1. Tekstil endüstrisinde, esas olarak iplik hamuru, kumaş terbiye ajanları ve vinylon elyaflarının hammaddeleri olarak kullanılırlar;
2. Inşaat ve dekorasyon sektörlerinde, harç çimento katkı maddeleri, iç ve dış duvarlar için boya katkı maddeleri ve kalıplama plaka yapıştırıcılar olarak kullanılabilir;
3. Kimya endüstrisinde, PVF, asetal ve butiral reçineleri üretimi için polimerizasyon emülgatörleri, dispersanlar ve hammadde olarak kullanılabilir;
4. lumbering ve kağıt yapımı endüstrisinde, yapıştırıcılar olarak kullanılabilir;
5. Tarımda, toprak arttırıcı, pestisit yapışma sinerjisti ve PVA filmi olarak kullanılabilir;
6. Petrol sömürüsünde, iyi çimentolama ajanları olarak kullanılabilir.
7. Ayrıca, kozmetik, ilaç, baskı, seramik, çelik, elektronik, elektrokaplama ve benzeri alanlarda da kullanılabilirler.
Ambalaj
Ambalaj: küçük paket: 20/25kgs kağıt torbalar
Toplu paket: toplu çanta başına 600-700kgs
Depolama ve taşıma
Depolama: kapalı iyi havalandırılmış ve kuru bir odada saklanmalıdır. Nem, güneş ışığı ve yağmur pozlama önlemek.
Ulaşım: nakliye sırasında, ambalaj torbalarının zarar görmesini önlemek için ürünler hafifçe hareket ettirilmelidir. Bir ateşle yakalandıklarında, çıplak alevle doğrudan temastan kaçının, yangını söndürmek için herhangi bir yangın söndürücüler kullanın.
Polivinil asetatlardan, asetat gruplarının hidroksil grupları ile değiştirilmesi ile hazırlanan bir polimerdir. Polivinil Alkol (PVA) vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilebilen suda çözünebilen sentetik polimerdir.
PVA doğal bir kimyasal olarak ortaya çıktığı şu zamana kadar tespit edilememiştir.
Hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplara sahiptir. Bundan dolayı bazı üretim süreçlerinde yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.
Bu hammaddenin sınıfları moleküler ağırlık ve hidroliz derecesi sınıfların göre değişir. Moleküler ağırlık genellik çözelti viskozitesi açısından ifade edilir.
Polivinil Alkol'ün yüzey aktif maddeler, ıslatıcılar, köpük gidericiler ve kıvam arttırıcılar ile yapılan emülsiyonları sonucunda mikroorganizmalara karşı savunmasız hale gelmektedir.
Tutkal, reçine ,sünger üretimi ,kağıt veya tekstil sektöründe ara ajan olarak kullanılır.
PEI, nanofiber oluşturma özelliğini arttırmak için polivinil alkol (PVA) ile çözelti haline getirilerek kullanılmıştır. Elektrospinleme işlemine uygun PEI/PVA oranı %10 olarak belirlenerek hazırlanan PVA-PEI çözeltisinden, elektrospinleme yöntemiyle nanofiber yapı üretilmiştir. Ardından PVA-PEI nanofiber yapısının kullanım alanı uygulaması yapılmıştır. PVA-PEI nanofiber yapısına farklı nitelikler kazandırmak ve polimer esaslı nanofiber yapı çeşitliliğine katkıda bulunmak için GO katkısı yapılmıştır. Optimum PVA-PEI-GO oranı 100:10:5 olacak şekilde belirlenerek hazırlanan PVA-PEI-GO çözeltisinden elektrospinleme yöntemiyle nanofiber üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen PVA, PVA-PEI ve PVA-PEI-GO nanofiber yapılarının termal karakterizasyonu termogravimetrik analiz (TGA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ile, yüzey karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobuyla (SEM), yapısal karakterizasyonu Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spektrometresi analizleri ile yapılmış ve birbirleriyle kıyaslanmıştır. v Çalışmanın sonunda, PVA'ya PEI katkısıyla birlikte nanofiberlerin yapısında dallanmanın, çapraz bağlanma yoğunluğunun ve çapların arttığı fakat termal kararlılığın azaldığı görülmüştür. PVA-PEI nanofiber yapısına GO katkısının ise dallanma ve çapraz bağlanma yoğunluğunun daha fazla arttırarak, nanofiber çaplarını küçülttüğü ve termal kararlılığı arttırdığı görülmüştür.
Özellikleri: Polivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.
Kullanım alanları: Diğer reçinelerin hazırlığı için bir başlangıç maddesi olarak kullanılır. Süngerlerin üretiminde kullanılan elastomerlerin bir komponenti olarak kullanılabilir. Bu polimer kağıt veya tekstiller üzerinde yağlar ve makine yağlarına dayanıklılık veren aharlama ajanları olarak kullanılırlar, filmleri solventler veya oksijen tarafından saldırıya dayanıklı yapmak için kullanılır. Polivinil alkol ayrıca yapıştırıcıların, emülsifiyerlerin, süspanse edici ve klınlaştırıcı (kıvam verici) ajanların bir komponenti olarak kullanılabilir. İlaç endüstrisinde, polivinil alkol optalmik yağlayıcı ve viskosite artırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Polivinil alkol, gözlerdeki göz yaşının doğal filmini kalınlaştırır.
Provinil alkol suda çözünen bir etkendir.

Kağıt yapımında Tekstil ve çeşitli kaplamalarda kullanılır.
Beyaz renke sahiptir. Ve kokusu hiç yok denilebilecek kadar yoktur suda çözünebilir.
Provinil alkol (pva) ve sodyum aljinat ile karışımı elektromanyetik ortamlarda nanolif üretimi gerçekleşir.

PVA SLIME YAPIMI
İşlem çok basit iki aşamadan oluşur. Sadece sizi uğraştıracak kısmı PVA çözdürme işlemidir. Onu da bir gün önceden aşağıda belirtilen oranlarda ıslatma işlemi yapıp ertesi gün karıştırma işlemine geçerseniz daha kolay hale getirirsiniz.
1. 1 su bardağı (150 ml) sıcak su (yaklaşık 70 °C ) içerisinde 3 çay kaşığı ( 6 gram) PVA iyice karıştırılarak çözdürülür. Bu işlem biraz zaman alır. Önce PVA yı bu suda bekletip biraz karıştırdak sonra gün aşırı hidratlaşması için bekleyebilirsiniz. Ertesi gün PVA lı suyu tekrar ısıtıp karıştırma işlemine berrak çözelti elde edene kadar devam edebilirsiniz.
2. yarım çay bardağı (37,5 ml) normal sıcaklıktaki su içerisinde 1 çay kaşığından biraz az ( 1,5 gram) boraks (borax) karıştırılarak çözdürülür.
3. Daha sonra 1 Su bardağı PVA solüsyonu ile yarım çay bardağı Boraks solüsyonu ayrı bir kapta birleştirilir ve güzelce karıştırılır. Zaten hemen yapı kazanıp slime halini alacaktır.
PVA 2488 is raw materials of vinylon fibers,construction,paint additives, mainly used in textile,fabric finishing agents

PVA 2499 is mainly used as a warp dressing agent; textile finishing agent and the raw material of vinylon in textile industry; used a s 107/801 glue, an additive of cement and mortar, inner and outer wall paints, and mounding board binder in construction upholstery industry; used as a well-fixing agent in petroleum exploitation; used in cosmetic, printing, medicine and electronic, also can be used in chemical industry, paper industry and agriculture, etc.
Polivinil alkol (PVAL, PVA, PVOH), çoğunlukla polivinil asetatın (PVAC) sabunlaştırılması (hidrolizi) ile üretilen, sarımsı bir toz halinde termoplastik bir malzemedir. Doğrudan sentetik yol mümkün değildir. PVAL hemen hemen bütün susuz organik çözücülere karşı dirençlidir. Kısmen sabunlaştırılmış PVAL kaliteleri yakl. % 13 PVAC içeriği ile suda kolayca çözünür. Sabunlaşma derecesi arttıkça, sudaki çözünürlük azalır.

PVA 'nın özellikleri
Yüksek çekme dayanımı
Esneklik
Su emici
Yağlara ve organik çözücülere karşı dayanıklı
PVA 'nın kullanım alanları
Kağıt üretim ve işleme, kontraplak, sanat levha ve ahşap işleme, emülsifiye edici ve dengeleyici maddeler, inşaat endüstrisi, PVA filmi, baskı ve tekstil
Diğer reçinelerin hazırlığı için bir başlangıç maddesi olarak kullanılır. Süngerlerin üretiminde kullanılan elastomerlerin bir komponenti olarak kullanılabilir. Bu polimer kağıt veya tekstiller üzerinde yağlar ve makine yağlarına dayanıklılık veren aharlama ajanları olarak kullanılırlar, filmleri solventler veya oksijen tarafından saldırıya dayanıklı yapmak için kullanılır. Polivinil alkol ayrıca yapıştırıcıların, emülsifiyerlerin, süspanse edici ve klınlaştırıcı (kıvam verici) ajanların bir komponenti olarak kullanılabilir. İlaç endüstrisinde, polivinil alkol optalmik yağlayıcı ve viskosite artırıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Polivinil alkol, gözlerdeki göz yaşının doğal filmini kalınlaştırır.
Yara iyileşmesi birçok hücre tipleri, büyüme faktörleri ve 1-3 bileşikleri içeren karmaşık, çok aşamalı bir süreçtir. In vivo olarak yürütülen zaman Çünkü bu karmaşıklık, yara iyileşmesi çalışmaları en kapsamlı vardır. In vivo insizyonel, eksizyonel, ölü boşluk dahil olmak üzere akut yara iyileşmesi, çalışma mevcut modeller, ve yanık birçok vardır. Ölü boşluk modelleri yara dokusu oluşumu ve maddelerin etkilerini incelemek amacıyla kullanılan yapay gözenekli implantlar vardır. Yaygın olarak kullanılan ölü boşluk Bazı modellerin polivinil alkol (PVA) süngerler, çelik hasır silindir, genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) malzeme ve Cellstick 1,2 içerir.

Her ölü alan model, malzemenin kompozisyonu ve implantasyon yöntemlerine dayalı kendi sınırlamaları vardır. Çelik hasır silindirli model implantasyonu sonrası infiltrasyon bir lag fazı vardır ve granülasyon dokusu oluşumu Begi önce uzun bir zaman gerektirirns 1. Yara iyileşmesi ileriki aşamalarında en iyi ePTFE modeli 1,4 kullanılarak analiz edilmektedir. Cellstick tipik insan ameliyat yaraları çalışmak için kullanılan ve akışkan 2 sarılır bir silikon tüp model içinde bir selüloz sünger. Süresi ile 5 hayvan dev bir hücre reaksiyonu neden olan bir yabancı cisimlerin tepkisi provoke başlar, çünkü PVA sünger, akut çalışmaları ile sınırlıdır. Diğer malzemelerin aksine, PVA sünger takmak ve çıkarmak, inert ve biyolojik malzemelerden yapılan ve henüz histolojik analiz için 2,5 kesitli olmak için yeterince yumuşak kolaydır.

Yara olarak PVA sünger şifa granülasyon dokusu oluşumu analiz etmek için çok yararlıdır, kollajen depolanması, yara sıvısı kompozisyon ve iyileşme süreci 1,2,5, kimyasal maddelerin etkileri. Yara iyileşmesi niteliklerini geniş bir dizi okuyan içinde kullanımı yanı sıra, PVA sünger, aynı zamanda çalışmaları diğer birçok türde kullanılmıştır. Bu holarak tümör anjiyogenezi, ilaç dağıtım ve kök hücre sağkalım ve engraftman 1,2,6,7 araştırmak için kullanılmıştır. Onun büyük alterability, önceden yaygın olarak kullanılması ve tekrarlanabilir sonuçlar ile, PVA sünger pek çok çalışmada 1,2 için ideal bir modeldir.
Poli (vinil alkol) ( PVOH , PVA veya PVAl ) suda çözünebilen bir sentetik polimerdir. İdeal hale getirilmiş formülü [CH2CH (OH)] n'dir. Kağıt yapımında, tekstilde ve çeşitli kaplamalarda kullanılır. Beyaz (renksiz) ve kokusuzdur. Bazen boncuk olarak veya suda çözelti olarak tedarik edilir.
Her iki poval. Vinil alkolün bir polimerine karşılık gelen bir polimer bileşimi. Genellikle vinil asetatın kostik ile hidrolize edilmesiyle elde edilir. Renksiz şeffaf. Suda çözünür filmler için doğrudan kullanılır, dokuma kumaş terbiye, yapıştırıcılar, emülgatörler ve benzerleri için macun kullanılır, ancak bunların çoğu sentetik fiber vinil için hammaddelerdir.
Poli (vinil alkol) ( PVOH , PVA ya da PVAL ) a, suda - çözünebilir sentetik polimer . Bu idealize formül [CH sahip 2 -CH (OH)] n . Bu kullanılan kağıt yapımı , tekstil atlama boyutlandırma , bir kalınlaştırıcı ve emülsiyon stabilize edici madde olarak, PVAc yapıştırıcı formülasyonları ve kaplamalar çeşitli. Renksiz (beyaz) ve kokusuzdur. Genellikle boncuk veya suda çözelti olarak sağlanır.
PVA, biyouyumluluğu, düşük protein yapışması eğilimi ve düşük toksisitesi nedeniyle çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır. Belirli kullanımlar arasında kıkırdak replasmanları, kontakt lensler ve göz damlaları bulunur . [5] Polivinil alkol, süspansiyon polimerizasyonlarında yardımcı olarak kullanılır . Çin'deki en büyük uygulaması, polivinil asetat dispersiyonları yapmak için koruyucu bir kolloid olarak kullanılmasıdır . Japonya'da ana kullanımı Vinylon elyafı üretimidir . [6] Bu elyaf, kendi kendine yeterlilik nedenleriyle Kuzey Kore'de de üretilmektedir , çünkü onu üretmek için yağ gerekmemektedir. Diğer bir uygulama ise fotoğraf filmidir.[7]

Tıbbi olarak, bir Uterin Fibroid Embolektomisinde (UFE) embolik ajan olarak da kullanılabilir [8]

Polivinil asetaller
Polivinil asetaller , PVA'nın aldehitlerle işlenmesiyle hazırlanır . Butiraldehit ve formaldehit elde polivinil butiral (PVB) ve polivinil formal , sırasıyla, (PVF). Polivinil bütiralin hazırlanması, ABD ve Batı Avrupa'da polivinil alkol için en büyük kullanımdır.


Hazırlık
Çoğu vinil polimerden farklı olarak , PVA, monomer, vinil alkol , tautomer asetaldehite göre termodinamik olarak kararsız olduğundan , karşılık gelen monomerin polimerizasyonu ile hazırlanmaz . Bunun yerine, PVA, polivinil asetat [3] veya bazen asetat yerine format veya kloroasetat grupları ile diğer vinil ester türevli polimerlerin hidrolizi ile hazırlanır . Polivinil esterlerin dönüşümü genellikle etanol ile baz katalizli transesterifikasyonla gerçekleştirilir:

[CH 2 , CH (OAc)] n + C 2 H 5 OH → [CH 2 , CH (OH)] n + C 2 H 5 OAc
Polimerin özellikleri, transesterifikasyon derecesinden etkilenir.

2006 yılında dünya çapında polivinil alkol tüketimi bir milyon metrik tonun üzerindeydi. [6] Büyük üreticiler arasında Kuraray (Japonya, Avrupa ve ABD) ve Sekisui Speciality Chemicals (ABD) yer alırken, Çin anakarasında bir dizi çok büyük üretim tesisi kurmuştur. son on yılda ve şu anda dünya kapasitesinin% 45'ini oluşturuyor.

Yapı ve özellikler
PVA, kristallik gösteren ataktik bir malzemedir . Mikro açısından, esas olarak 1,3-diol bağlar oluşmaktadır [-CH 2 -CH (OH) -CH 2 -CH (OH) -], ancak 1,2-diollerin [CH birkaç yüzde 2 - CH (OH) -CH (OH) -CH 2 -] vinil ester başlangıç maddesinin polimerizasyonu için koşullara bağlı olarak ortaya çıkar. [3]

Polivinil alkol, mükemmel film oluşturucu, emülsifiye edici ve yapışkan özelliklere sahiptir. Ayrıca yağ, gres ve çözücülere karşı dayanıklıdır . Yüksek çekme mukavemeti ve esnekliğinin yanı sıra yüksek oksijen ve aroma bariyer özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte, bu özellikler neme bağlıdır : daha yüksek nem seviyelerinde emilen su, polimerin gerilme mukavemetini azaltan, ancak uzama ve yırtılma mukavemetini artıran bir plastikleştirici görevi görür.

Güvenlik ve çevresel hususlar
PVA yaygın olarak kullanılmaktadır, bu nedenle toksisitesi ve biyolojik bozunması ilgi çekicidir. % 5'e kadar PVA içeren solüsyonlar balıklar için toksik değildir. [3] Yavaş biyolojik bozunur.
Monomer birimlerinden başlayarak polimer birimlerinin elde edilmesine yol açan reaksiyonlara polimerizasyon reaksiyonları denir. Polimerizasyon reaksiyonları temelde iki türlü olabilir.

Step-Reaction (yoğunlaşma)
Chain-Reaction (zincir reaksiyonu)
Örnek: Polivinil alkol ve gelatin, pektine ilave edildiğinde hidroksil grupları pektin zincirindeki -O atomları ve -OH grupları ile zincir yapar

Polimerizasyon bir mürekkep kurutma şeklidir;

b) Kimyevi kuruma

- Polimerizasyon
- Polikondenzasyon
- Oksijenle birleşme (Oksidativ kuruma) Kâğıdın yapısı, kâğıdın yüzeyi, kâğıdın asit
durumu (pH), atölyenin sıcaklığı, segatif miktarı, mürekkebin yapısı ve pigment alabilme kabiliyeti Kurumaya doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden faktörlerdir. Her mürekkebe az da olsa bir miktar segatif konur. Segatifler mürekkebin yapışma hassasiyetini azaltır ve ayrılma özelliğini arttırır. Yani içinde segatif olan mürekkepler, daha çabuk kurur, daha az yapışır ve daha çok yayılır. Bazı mürekkepler, içlerinde yeterli segatif olduğu halde, nemleri fazla olduğundan geç kururlar. Bazıları ise nem miktarı arttığı halde fazla segatife ihtiyaç göstermezler. Esası "Baz" olan pigmentler, esası "Asit" olan pigmentlere oranla daha çabuk kururlar. Sonuç olarak her cins mürekkep ve renkte değişik bir kuruma hassasiyeti vardır. Ayrıca iyi kuruyan bir mürekkep, üst üste iki defa basıldığında, ikincisi birincisinde olduğu gibi aynı hızda kurumaz.
poliol çoklu hidroksil gruplarını içeren bir organik bileşik'tir. "Poliol" teriminin gıda bilimi ile polimer kimyasında kullanımlarında farklı anlamları olabilir. İki hidroksil grubundan daha fazlasına sahip olan molekül polioldur, üç tanelisi - triol ve dörtlüsü - tetroldür. Geleneksel olarak polioller diğer fonksiyonel grupları içeren bileşikleri ifade etmezler.
sınıflandırma
Düşük moleküler ağırlıklı polioller
Düşük moleküler ağırlıklı poliol örnekleri
Pentaerythritol.svg
Pentaerythritol
Xylitol Structural Formula V.1.svg
Xylitol

Şeker alkolleri
Polioller sınıfının birisi olan Şeker alkolleri genellikle şekerlerin hidrojenasyonu ile elde edilirler. Formülü (CHOH)nH2 dür burada n = 4-6‘dır.[1]

Şekerlerden daha az kalori içerdiklerinden şeker alkolleri gıdalara konulur; ancak genelde daha az tatlıdırlar ve sıklıkla çok şiddetli tatlandırıcılarla birleştirilirler. Sakıza da eklenirler çünkü ağızda bakterilerle parçalanmazlar ya da asitlere metabolize olmazlar böylece diş çürümesine neden olmazlar. Maltitol, sorbitol, xylitol, erythritol ve isomalt yaygın şeker alkolleridir.

Polimerik polioller
Polimerik poliol örnekleri
Polyether Polyol Structural Formula V3.svg
polieter poliol

(eter gruplarının oksijen atomları mavi renkle gösterilmiştir.)

Polyester Polyol Structural Formula V.3.svg
polyester poliol
(ester gruplarının oksijen ve karbon atomları maviyle gösterilmiştir.)

Poliol terimi poliol polieterleri ve polyesterler ("polieter poliolleri" ve "polyester poliolleri") için kullanılır. Tipik örneği, polietilen oksit ya da polietilen glikol (PEG) ve polipropilen glikol (PPG)‘dir. Poliol, poliüretan üretiminde diizosiyanat'larla birleşiminde monomer olarak kullanılır.

"Poliol" ifadesi çok sayıda hidroksil grubu içeren polimerlere örneğin polivinil alkol (CH2CHOH)n formülüne sahiptir yani n'nin binlerde olabileceği n alkol grubuna sahiptir. Selüloz poliol pek çok alkol grubuna sahip bir polimerdir ancak genellikle poliol olarak adlandırılmaz.

Terminal hidroksil grupları içeren polimerik bileşikler (polieter polioller ve polyester polioller) ile çoklu hidroksil grupları içeren polimerik bileşikler (örneğin polivinil alkol) arasında bir ayrım yapılmalıdır.

Kullanımı
Polimerik polioller
Polimerik polioller yatak, buzdolabı ve dondurucu için köpük yalıtımı, ev ve otomotiv koltukları poliüretanları, elastomerik ayakkabı tabanları, elyaflar (örneğin Spandex) ve yapıştırıcı yapmak için izosiyanatlar ile reaksiyona girerler.
Düşük molekül ağırlıklı polioller
Poliol gliserol (kırmızı, düşük molekül ağırlıklı poliol) ve fitalik anhidrid'den türetilen ideal alkid reçine'nin yapısı.
Düşük molekül ağırlıklı polioller, çapraz bağlama maddeleri olarak işlev gördükleri polimer kimyası'nda yaygın olarak kullanılır. Alkid reçineleri boyalarda ve döküm kalıplarında kullanılır. Çoğu ticari "yağ bazlı" kaplamada baskın reçine veya "bağlayıcı" dır. Her yıl yaklaşık 200,000 ton alkid reçinesi üretilir. Reaktif monomerlerin ester oluşumu ile bağlanmasına dayanırlar. Ticari alkid reçinelerinin üretiminde kullanılan polioller, gliserol, trimetilolpropan ve pentaeritritoldür.

Nanobilim
Metal nanoparçacıkların hazırlanmasında genellikle "poliol yöntemi" kullanılır. Bu gibi durumlarda, poliol genellikle heksadekanediol ((CH2)16(OH)2) gibi uzun zincirli bir dioldür. Bu tür dioller, nanoparçacıklar için hem indirgeyici hem de yüzey koruyucu ajanlar olarak işlev görür.

Özellikler
Poliol genel terimi sadece kimyasal adlandırma 'dan türetildiğinden ve sadece birkaç hidroksil grubunun varlığını gösterdiğinden tüm poliollere ortak bir özellik atanamaz. Bununla birlikte, polioller oda sıcaklığında genellikle katıya yakın derecede (düşük molekül ağırlıklı olduğunda) oldukça yapışkandırlar(polimerik olduğunda). Bunun nedeni ayrı ayrı moleküller arasında hidrojen bağı oluşmasıdır.
Poli (vinil alkol) suda çözünebilen, renksiz ve kokusuz sentetik bir polimerdir. Kimyasal formülü [CH2CH(OH)]n dir. Bazen boncuk formunda bazende su içinde çözelti halindedir.

Saf sulu çözeltilerde nötr yada hafif asidiktir ve küf oluşumu gösterebilir. pH derecesi 5-8. Güçlü bir hidrofiliktir.

PVA, polivinil asetatın hidroliz edilmesiyle elde edilir. Poliesterlerin çevrilmesi sıklıkla etil alkol ile bir baz katalizörlüğünde transesterifikasyon ile meydan gelir:

[CH2CH (OAc)]n + C2H5OH → [CH2CH(OH)]n + C2H5OAc

Polimerin özellikleri transesterifikasyon derecesine göre değişiklik gösterir.

Polivinil asetatlardan elde edilen bir polimer, asetat gruplarının hidroksil gruplarıyla yer değiştirilmesi sonucunda elde edilir. Farmasötik süngerler ve oftalmik yağlayıcı gibi suni süngerler, kozmetikler ve diğer ürünlerin yüzey kaplamalarının imalatında kullanılır.Kağıt yapımında, tekstilde ve çeşitli kaplamalarda kullanılır.

Plastik endüstrisinde kalıplama bileşikleri, yüzey kaplamaları, benzine dirençli filmler, tekstil ebatları ve terbiye bileşimleri; suni süngerlerin, yakıt hortumlarının. imalatında, ayrıca plastik ve cam baskı mürekkeplerinde, kozmetikte, suda çözünür film ve kaplamada kullanılacak elastomerler verecek şekilde PVA ile birleştirilebilir. Farmasötik endüstride viskozite arttırıcı ajan olarak kullanılmaktadır.

Tıp alanında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Katyonik polivinil alkol hidrojel, kıkırdak protezlerini yağlamak için hazırlanır. PVA ayrıca, elektron ışını altında sulu çözücü içerisinde tamamen hidrolize edilmiş kaliteyi çapraz bağlayarak sentetik kıkırdak olarak kullanımı için araştırmaları yapılmıştır. Pva sünger protez meme implantı olarakta kullanılmıştır.

PVA'nın kimyasal ve fiziksel özellikleri geniş bir kullanım alanına sahiptir: tekstil alanında , yapıştırıcılarda ve polimerizasyon stabilizatörlerinde de uygulama alanı vardır.
polivinil alkol moleküler formül (C) 'nin vinil alkolünün bir polimeridir2'H3OR) n, burada R, H veya COCH'yi temsil eder3. Vinil alkolün dengesizliği nedeniyle, menşeli polivinil asetatın polimerleşmesini sağlayan bir monomer olarak vinil asetat kullanılarak sentezlenir..
Polivinil alkol yapısı, özellikleri, kullanım alanları, riskleri

polivinil alkol moleküler formül (C) 'nin vinil alkolünün bir polimeridir2'H3OR) n, burada R, H veya COCH'yi temsil eder3. Vinil alkolün dengesizliği nedeniyle, menşeli polivinil asetatın polimerleşmesini sağlayan bir monomer olarak vinil asetat kullanılarak sentezlenir..

Daha sonra, sodyum hidroksit varlığında, polivinil asetat esterlerinin bir hidrolizi vardır, asetat yerine oksihidrit grubu (OH) geçerek polivinil alkolü oluşturur. Bu esas olarak 1-3 diol bağından oluşur [-CH2-CH (OH) -CH2-CH (OH) -].

Bu alkol, güçlü gerilmelere dayanabilen, emülsiyon oluşturma ve yapıştırma kapasitesine sahip filmler oluşturabilir. Esnek bir malzeme olmasının yanı sıra, polivinil alkol higroskopiktir ve suda çok çözünür, özellikleri hidrasyon derecesinden etkilenir..

İlk olarak, 1924'te Hermann ve Haehnel tarafından hazırlandı, etanol varlığında potasyum hidroksit ile polivinil asetatın hidrolize edilmesi.
Polivinil alkol, oksijen ve aromalara engel olan tabakaların veya filmlerin imalatında kullanılabilir. Bu, gıda ambalajlarında kullanılmasına izin verdi, bunun ana kullanımıydı, çünkü üretiminin% 30'undan fazlası bu amaç için kullanılıyor.
Tüm bağlantıların basit olduğunu ve bu nedenle karbonların ve oksijenin, hibridizasyona sahip olduğunu unutmayın.3. Bu ne anlama geliyor? Polivinil alkolün zincirlerinin düz olmadıklarını, zikzaklı olduklarını ve H'nin atomlarının yanlarına döndüklerini söylemesi. Aynı OH hidroksil grupları için de geçerli.
olivinil alkol, su molekülleri ve hidrojen bağlarıyla etkileşime girebileceği diğer çözücüler için özel bir afiniteye sahip olan basit ancak dinamik ve polar bir polimer yapısına sahip olabilir: CH (O-H) - OH2.

özellikleri
Fiziksel açıklama
Kokusuz beyaz krem, granül veya tozu
Kaynama noktası
644º F ila 760 mmHg (yaklaşık olarak).

Erime noktası
442º F (ayrışma yaşar).
Ateşleme noktası
175º F (79º C) açık kap.
Suda çözünürlük
Polimerin moleküler ağırlığını azaltarak çözünürlüğü artırarak çözülebilir.
çözünürlük
Etanolde çözünür, fakat diğer organik çözücülerde çözünmez. Petroldeki solventlerde çözünmez. Bitkisel ve hayvansal yağlarda, aromatik hidrokarbonlarda, esterlerde, eterlerde ve asetonda pratik olarak çözünmez.

yoğunluk
1,19 - 1,31 g / cm3.

Buhar basıncı
kararlılık
Depolama koşullarının önerilmesi kararlıdır..
ayrışma
200 ºC'ye kadar ısıtıldığında, keskin ve tahriş edici bir duman yayarak ayrışır..

Viskozite:
4,8 ila 5,8 mPa arasında (ortalama 26,000 ila 30,000 g / mol moleküler ağırlığa karşılık gelen 20 ° C'de% 4 çözelti).

Polivinil alkolün viskozitesine göre farklı dereceleri vardır: süper yüksek (moleküler ağırlık 250.000 - 300000 g / mol), yüksek viskozite (moleküler ağırlık 170.000 - 220.000 g / mol, ortalama viskozite (moleküler ağırlık 120.000 - 150.000 g / mol) ve viskozite düşük (moleküler ağırlık 25.000 - 35.000 g / mol).

Polivinil alkolün viskozitesi ile molekül ağırlığı arasında doğrudan orantılılık vardır..

pH: 5.0 - 6.5 (% 4 çözelti).
uygulamaları
sentetikler
-Polivinil nitrat, nitrik asit esteri ve polivinil alkol gibi diğer polimerlerin sentezi için bir malzemedir. Polivinil nitrat bazı itici gazlarda ve kalıplanabilir patlayıcılarda kullanılır.
Lifler ve levhalar
-Polivinil alkol lifleri, diğer liflerden% 30 daha yüksek bir su emme kapasitesine sahiptir. Bu, elyafın vücutla temas ettiği yerlerde kullanılan pamuğu değiştirmenize olanak sağlar. Polivinil alkolden yapılmış kumaşın dokunsal hissi, yün öncesi yaşanandan nevresimden önceki benzerine kadar değişebilir..
-Polivinil alkollü tabakalar gıda ambalajlarında kullanılır, çünkü oksijen ve aromalara karşı bir engel görevi görebilir. Bu, gıdanın oksidasyona uğramasını ve lezzetini kaybetmesini önler. Buna ek olarak, dışardaki kokuların yemeğin orijinal tadına müdahale etmesini önler.
-Polivinil asetat yapışkanını kalınlaştırmak ve değiştirmek için kullanılır. Çamaşırlarda polivinil alkollü tabakalarla yapılmış zarflarda deterjan salınımını dozlamak için kullanılır.
-Kadın hijyeninin yanı sıra idrar kaçırma için havlular, biyobozunur polivinil alkol filminden yapılmış torbalarla paketlenmiştir. Biyolojik örneklerin, özellikle dışkı örneklerinin toplanmasında fiksatif olarak kullanılır.
Seryum iyonuyla oksidasyonun en önemli özelliği, elektron transferinin indirgenen ajan üzerinde gerçekleşerek serbest radikaller oluşturmasıdır. Böylelikle, eğer indirgeme ajanı nişasta, selüloz veya polivinil alkol gibi polimerik bir madde ise ve oksidasyon vinil monomerinin varlığında gerçekleşiyorsa, polimer ana zinciri üzerinde graft kopolimerler oluşturan serbest radikaller meydana gelir. Bu metod, ana zincir üzerinde yeterli sayıda serbest radikal oluşturduğu için elde edilen graft kopolimer verimi oldukça yüksektir. Diğer bir avantaj ise reaksiyonun oda sıcaklığında kolaylıkla yapılabilmesidir.
Bunların haricinde, polivinilalkol, polietilen oksit ve N-vinil pirolidon gibi hidrofilik polimerler de çözünmeyi önlemek için çapraz bağlar oluşturulduktan sonra, su absorban polimerler olarak kullanılırlar [36]. Son yıllarda, su absorban polimerler üzerindeki çalışmalarda önemli miktarda artış gözlenmiştir. Nişasta-graft kopolimerler, bu çalışmalar içerisinde önemli bir yüzdeye sahiptir.
CAS:9002-89-5
MF:C2H4O
MW:44.05256
EINECS:209-183-3
Melting point:>300 °C
Boiling point:-14.5°C (rough estimate)
Density 1.30
refractive index 1.3810 (estimate)
Flash point:79°C
storage temp. Store below +30°C.
solubility H2O: soluble (hot)
form Powder
color White to cream
PH3.5-7.0 (40g/l, H2O, 20℃)
Water Solubility soluble in hot water
Merck 14,7585
Stability:Stable. Combustible. Dust may form explosive mixtures with air. Incompatible with strong oxidizing agents.
Polyvinyl Alcohol, Reagent, also known as PVA or PVAI, is a synthetic polymer used in textiles, papermaking, and several types of coatings. The Reagent grade denotes that this chemical is the highest quality commercially available and that the American Chemical Society has not officially set any specifications for this material. Spectrum Chemical manufactured Reagent grade products meet the toughest regulatory standards for quality and purity.
Poly(vinyl alcohol) (PVOH, PVA, or PVAl) is a water-soluble synthetic polymer. It has the idealized formula [CH2CH(OH)]n. It is used in papermaking, textile warp sizing, as a thickener and emulsion stabilizer in PVAc adhesive formulations and a variety of coatings. It is colourless (white) and odorless. It is commonly supplied as beads or as solutions in water.
Uses
PVA is used in a variety of medical applications because of its biocompatibility, low tendency for protein adhesion, and low toxicity. Specific uses include cartilage replacements, contact lenses, and eye drops.[5] Polyvinyl alcohol is used as an aid in suspension polymerizations. Its largest application in China is its use as a protective colloid to make polyvinyl acetate dispersions. In Japan its major use is the production of Vinylon fiber.[6] This fiber is also manufactured in North Korea for self-sufficiency reasons, because no oil is required to produce it. Another application is photographic film.[7]

Medically, it may also used as the embolic agent in a Uterine Fibroid Embolectomy (UFE) [8]

Polyvinyl acetals
Polyvinyl acetals are prepared by treating PVA with aldehydes. Butyraldehyde and formaldehyde afford polyvinyl butyral (PVB) and polyvinyl formal (PVF), respectively. Preparation of polyvinyl butyral is the largest use for polyvinyl alcohol in the U.S. and Western Europe.

 

Preparation
Unlike most vinyl polymers, PVA is not prepared by polymerization of the corresponding monomer as the monomer, vinyl alcohol, is thermodynamically unstable with respect to its tautomer acetaldehyde. Instead, PVA is prepared by hydrolysis of polyvinyl acetate[3], or sometimes other vinyl ester-derived polymers with formate or chloroacetate groups instead of acetate. The conversion of the polyvinyl esters is usually conducted by base-catalysed transesterification with ethanol:

[CH2CH(OAc)]n + C2H5OH → [CH2CH(OH)]n + C2H5OAc
The properties of the polymer are affected by the degree of transesterification.

Worldwide consumption of polyvinyl alcohol was over one million metric tons in 2006.[6] Large producers include Kuraray (Japan, Europe, and US) and Sekisui Specialty Chemicals (US), while mainland China has installed a number of very large production facilities in the past decade and currently accounts for 45% of world capacity.


Structure and properties
PVA is an atactic material that exhibits crystallinity. In terms of microstructure, it is composed mainly of 1,3-diol linkages [-CH2-CH(OH)-CH2-CH(OH)-] but a few percent of 1,2-diols [-CH2-CH(OH)-CH(OH)-CH2-] occur, depending on the conditions for the polymerization of the vinyl ester precursor.[3]

Polyvinyl alcohol has excellent film forming, emulsifying and adhesive properties. It is also resistant to oil, grease and solvents. It has high tensile strength and flexibility, as well as high oxygen and aroma barrier properties. However, these properties are dependent on humidity: water absorbed at higher humidity levels acts as a plasticiser, which reduces the polymer's tensile strength, but increases its elongation and tear strength.

Safety and environmental considerations
PVA is widely used, thus its toxicity and biodegradation are of interest. Solutions containing up to 5% PVA are nontoxic to fish.[3] It biodegrades slowly.
Chemical formula (C2H4O)x
Density 1.19-1.31 g/cm3
Melting point 200 °C (392 °F; 473 K)
log P 0.26 [1]
Refractive index (nD) 1.477 @ 632 nm
Flash point 79.44 °C (174.99 °F; 352.59 K)
Lethal dose or concentration (LD, LC):
LD50 (median dose) 14,700 mg/kg (Mouse)
Except where otherwise noted, data are given for materials in their standard state (at 25 °C [77 °F], 100 kPa).
Cold soluble Polyvinyl Alcohol(PVA-2488), organic chemical compound, white flake-shape, flocculent or powder solid, odorless. It can be quickly and fully dissolved in tap water and cold water. However, it can't be dissolved in gasoline, kerosene, vegetable oil, benzene, toluene, dichloroethane, carbon tetrachloride, acetone, vinyl acetate, methanol, glycol and so on. It can be slightly dissolved in dimethyl sulphoxide. PVA is important chemical raw material.

 

2. Product Specifications Parameter:

Item

PVA

Average Polymerization( DP)

1700-1800

 Molecular Weight( Mn)

84000-89000

 Viscosity(cps)

21-26

 Alkalization( mole%)

86-89

 Volatile( wt%)

< 5

 Ash( wt%)

< 0.5

 PH Value

5-7

 Fineness(mesh)

> 120
Polyvinyl alcohol is high polymer with excellent characters to dissolve easily in water but not to dissolve in common organic solvent and organic acids, and with excellent film-forming property,oil resistant, chemical-resistant. It can react with formaldehydes to form polyvinyl acetal.
The PVA production facilities of our company have been perfecting day by day with the long-term absorption and technological transformation on the basis of importing the complete set of technology from European Company. PVA produced by our company is good in performances and stable in quality. It enjoys a great reputation both at home and abroad.
3. Product Applications:

This product is mainly used in internal & external putty, interface agent, ceramic adhesive, gypsum plaster, which can increase the cement, mortar's adhesive, flowing performance effectively, also can slow down cement surface drying time, increasing painting adaptability and prevent the crack of cement coating.

 

4. Product Package and Usage:

25kg Paper Bag. Stored under normal temperature, pay attention not to get wet.

Every 1 ton mortar, 8-10kg usage of this product recommended.
PVA 2488 by Liwei chemical (Sinochem) is fully hydrolyzed, polyvinyl alcohol high polymer grade. Soluble in water while insoluble in organic solvent and organic acids. Exhibits excellent film-forming property, oil resistance, chemical resistance and good stability. It can react with formaldehydes to form polyvinyl acetal. PVA 2488 by Liwei chemical (Sinochem) is recommended for raw materials of vinylon fibers, construction, paint additives, mainly used in textile and fabric finishing agents.
Polyvinyl alcohol (PVA) resin is a high molecular polymer with a chemical formula of (CH2CHOH)n. It is a commonly used adhesive with good film forming properties, bonding properties and thermal stability. Its water solubility is related to the degree of alcoholysis. When the degree of alcoholysis is below 88%, polyvinyl alcohol can be dissolved in normal temperature water; when the degree of alcoholysis reaches 97%, hot water of 60-80 degrees C should be required for dissolution.

Specification Hydrolysis
(mol%)

Viscosity
(cps)

Volatiles
(%)

Ash content(%) PH
1788 86.0-89.0 20.0-26.0 Max 7.0 Max 7.0 5-7
2488 86.0-89.0 44.0-52.0 Max 7.0 Max 7.0 5-7
Physical properties

Appearance: white free-flowing powder, odorless and tasteless.
Solubility: Polyvinyl alcohol powder (PVA) 17-88 and 24-88 type are partially alcoholy-soluble types which can be soluble in room temperature water. It is prohibited to use when the temperature drops to below 0 degree C; when the temperature is below 10 degrees C, sufficient dissolution time is required for dissolution, usually takes 5-10 minutes.
Solution stability: Aqueous solution of low viscosity Polyvinyl alcohol is stable at room temperature and does not deteriorate during storage.
Film Formability: Due to the high adhesion strength between Polyvinyl alcohol molecules, Polyvinyl alcohol is easy to form a film, which has colorless and transparent smooth surface with high mechanical strength and good solvent resistance.

Application field
1, Polyvinyl alcohol can be applied in a variety of wall putty, drymix mortar, gypsum products, tile adhesive. It can effectively increase the adhesion of cement, ash calcium powder and gypsum. It can increase fluidity and slow the surface drying time to prevent product surface from cracking. It is suitable for wall/ceiling finishes and tile pastes.
2, adding 1-2KG of Polyvinyl alcohol with fineness above 300 meshes, into the latex paint production process, can effectively improve the smoothness of the product, improve the film formation and reduce the amount of emulsion used 5-10KG.
3, in the thermal insulation mortar system, 1 KG of Polyvinyl alcohol (160 mesh) has the similar effect of 4-5KG latex powder. In practical application, combine latex powder and Polyvinyl alcohol to use will achieve a better effect.
Eş Anlamlıları: Ethenol; VINYL ALCOHOL; POLYVINYL ALCOHOL; 9002-89-5; Hydroxyethene; Hydroxyethylene; Ethenol, homopolymer; Gohsenol; Polyviol; Elvanol; Mowiol; Poval; Poly(vinyl alcohol); vinylalcohol; 557-75-5; Alcotex 17F-H; Alkotex; Gelvatol; Rhodoviol; EINECS 209-183-3; Polydesis; Polyvinol; Vinalak; Vinarol; Vinarole; Alvyl; Covol; Lemol; Gohsenol GH; Lamephil OJ; Sloviol R; Kuralon VP; Vinacol MH; Vinarol DT; Vinarol ST; Aracet APV; Enbra OV; Gtohsenol GL 05; Polysizer 173; Cipoviol W 72; Gohsenol AH 22; Gohsenol GH 17; Vinavilol 2-98; Elvanol T 25; Gosenol KH-17; Sumitex H 10; Gelvatol 1-30; Gelvatol 1-60; Kurare Poval 120; Kurare 217; Rhodoviol 4/125; Lemol GF-60; Poval 205S; Alcotex 88/05; Alcotex 88/10; ;Alcotex 99/10; Poval 120; Poval 203; Vinyl alcohol, polymers; Polyviol MO 5/140; Mowiol N 30-88; GLO 5; PVS 4; Poly(vinyl alcohol), 98% hydrolyzed, approx. M.W. 13,000; polyvinylalcohol; Vinol; Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000; Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 124,000; Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 145,000-180,000; Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 85,000-120,000; Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000; Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000; Poly(vinyl alcohol), 92.0-94.0% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000; Poly(vinyl alcohol), 95.5-96.5% hydrolyzed, M.W. approx. 85,000-124,000; Poly(vinyl alcohol), 98.0%-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 50,000-85,000; Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000; Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed,M.W. approx. 146,000-186,000; PVA 008; GH 20; GL 02; PVAL 45/02; PVAL 55/12; Gohsenol NL05; Warcopolymer A 20; EP 160; Vinyl alcohol polymer; FH 1500; Vinylon Film 2000; Vinylon Film 3000; Vinol 125; Vinol 205; Vinol 351; Vinol 523; CH2=CHOH; Polyvinyl alcohol 17-99; Polyvinylacetate, hydrolyzed; M 13/20; Vinylon Film VF-A 2500; PVA 17-99; VPB 105-2; AKOS006229012; Poly(vinyl alcohol) (Fully hydrolyzed-very Low M.Wt.) MW 7.000-10.000; vinil alkol; vinyl alcol; polivinil alkol; poli vinil alkol 24/88; poliviyol; PVA 24/88; PVA 2 4 8 8; PVA 24-88; poli(vinil alkol); hidroksi etilen; hidroksietilen; etenol; eten-ol; hidroksi eten; hidroksieten; etenol homopolimer; polivol; gosenol; polivinol; polivin ol; polivin-ol; polivinil alcol; Acetic Acid Ethenyl Ester co-Polymer with Ethenol; PVAI; PVOH; Poly(Ethenol), Ethenol, homopolymer; PVA; Polyviol; Vinol; Alvyl; Alcotex; Covol; Gelvatol; Lemol; Mowiol; Mowiflex, Alcotex, Elvanol, Gelvatol, Lemol, Mowiol, Nelfilcon A, Polyviol und Rhodoviol; Alcool polyvinylique; POLYVINYL ALCOHOL, BUTYRALDEHYDE ACETAL, SULFONATE, SODIUM SALT; Alcool de polyvinyle; Alcool polyvinylique;

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.