1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LIPASE (LİPAZ)

LIPASE (LİPAZ)

 

CAS No. : 82-76-8
EC No. : 201-438-7

 

Synonyms:

82-76-8;8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid; 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonic acid; Phenylperi acid;N-Phenyl peri acid; 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate; 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic acid; 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid; 8-Anilino-1-naphthalene sulfonic acid; ANS;1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-; Peri acid, phenyl-; 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid; 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonic acid; 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid; ANSA;8-Anilino-1-Naphthalene Sulfonate; 1-Anilino-8-napthalenesulfonate; 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonate; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; 1-Aniline-8-naphthalene sulfonate; Phenyl Peri Acid; Anilinonaphthalenesulfonic acid; 1,8-ANS; UNII-630I4V6051; NSC 1746; CHEMBL285527; CHEBI:39708; 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-anilino-; AK116683; 630I4V6051; BDBM50126831; phenyl-peri acid; 2AN; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid, 98%; Lipase; Phenyl Acid; 2ans; EINECS 201-438-7; 1ow4;ACMC-209pqd; 8-(Phenylamino)-1-naphthalenesulfonic acid; CBMicro_015520; bmse000716; SCHEMBL43158; MLS001066405; DTXSID7058882; BDBM60927; CTK3E8376; FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-; NSC1746; 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonate; HMS2743K15; HMS3604C13; 1-anilino-8-naphthalene sulphonate; 8-anilino-1-naphthalene sulphonate; KS-000011EU; NSC-1746;ZINC1532216; ANW-37619; MFCD00003998; STK372927; 1-anilino-8-naphthalene sulfonic acid; AKOS005447070; 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonate; 1-Phenyl-naphthylamine-8-sulfonic acid; 8-(phenylamino)naphthalenesulfonic acid; 8-anilino-1-naphthalene sulphonic acid; DB04474; MCULE-5203091991; odium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; 1-ANILINO-8-naphthalene sulphonic acid; AC-24646; AS-62589; BP-30140; CC-03988; N-Phenyl-1-naphthylamine-8-sulfonic Acid; N-Phenyl-8-naphthylamine-1-sulfonic acid; OR323280; SMR000184487; T995; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid, 97%; AX8016291; DB-056657; 1-Naphthalenesulfonicacid, 8-(phenylamino)-; A0472; FT-0607353; NS00015093; ST51037127; 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-anilino- (8CI); C11326; C-18712; J-200359; Q4644260; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid magnesium (Salt/Mix); 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid magnesium salt (Salt/Mix); Sodium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; Magnesium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate; Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; 8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid; lıpaz; lipaz; LIPASE; LIPAZE; LIPAZ; LİPAZ; LİPASE; LİPAZE; LİPOZ; LIPOZ; lipoz; lıpoz; LİPOSE; LİPASE; LİPAS; lıpas; lipas; aminoasit; amino acid; AMİNOASİT; AMINO ACID; AMİNO ACİD; AMINOASIT; 82-76-8;8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid; 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonic acid; Phenylperi acid;N-Phenyl peri acid; 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate; 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic acid; 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid; 8-Anilino-1-naphthalene sulfonic acid; ANS;1-Naphthalenesulfonic acid, 8-(phenylamino)-; Peri acid, phenyl-; 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid; 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonic acid; 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid; ANSA;8-Anilino-1-Naphthalene Sulfonate; 1-Anilino-8-napthalenesulfonate; 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonate; 1-anilino-8-naphthalene sulfonate; 1-Aniline-8-naphthalene sulfonate; Phenyl Peri Acid; Anilinonaphthalenesulfonic acid; 1,8-ANS; UNII-630I4V6051; NSC 1746; CHEMBL285527; CHEBI:39708; 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-anilino-; AK116683; 630I4V6051; BDBM50126831; phenyl-peri acid; 2AN; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid, 98%; Lipase; Phenyl Acid; 2ans; EINECS 201-438-7; 1ow4;ACMC-209pqd; 8-(Phenylamino)-1-naphthalenesulfonic acid; CBMicro_015520; bmse000716; SCHEMBL43158; MLS001066405; DTXSID7058882; BDBM60927; CTK3E8376; FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-; NSC1746; 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonate; HMS2743K15; HMS3604C13; 1-anilino-8-naphthalene sulphonate; 8-anilino-1-naphthalene sulphonate; KS-000011EU; NSC-1746;ZINC1532216; ANW-37619; MFCD00003998; STK372927; 1-anilino-8-naphthalene sulfonic acid; AKOS005447070; 1-(Phenylamino)-8-naphthalenesulfonate; 1-Phenyl-naphthylamine-8-sulfonic acid; 8-(phenylamino)naphthalenesulfonic acid; 8-anilino-1-naphthalene sulphonic acid; DB04474; MCULE-5203091991; odium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; 1-ANILINO-8-naphthalene sulphonic acid; AC-24646; AS-62589; BP-30140; CC-03988; N-Phenyl-1-naphthylamine-8-sulfonic Acid; N-Phenyl-8-naphthylamine-1-sulfonic acid; OR323280; SMR000184487; T995; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid, 97%; AX8016291; DB-056657; 1-Naphthalenesulfonicacid, 8-(phenylamino)-; A0472; FT-0607353; NS00015093; ST51037127; 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-anilino- (8CI); C11326; C-18712; J-200359; Q4644260; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid magnesium (Salt/Mix); 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid magnesium salt (Salt/Mix); Sodium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; Magnesium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulphonate; Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate; 8-anilinonaphthalene-1-sulphonic acid; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid; lıpaz; lipaz; LIPASE; LIPAZE; LIPAZ; LİPAZ; LİPASE; LİPAZE; LİPOZ; LIPOZ; lipoz; lıpoz; LİPOSE; LİPASE; LİPAS; lıpas; lipas; aminoasit; amino acid; AMİNOASİT; AMINO ACID; AMİNO ACİD; AMINOASIT;

 

Lipaz
Mülk Adı Mülk Değer Referansı
Lipaz (LIPASE) Moleküler Ağırlık 299,3 g / mol
Lipaz (LIPASE) XLogP3-AA 3.5
Lipaz (LIPASE) Hidrojen Bağı Donör Sayısı 2
Lipaz (LIPASE) Hidrojen Bağı Alıcı Sayısı 4
Lipaz (LIPASE) Dönebilen Bond Sayısı 3
Lipaz (LIPASE) Tam Kütle 299.061614 g / mol
Lipaz (LIPASE) Monoizotopik Kütle 299.061614 g / mol
Lipaz (LIPASE) Topolojik Polar Yüzey Alanı 74,8 Ų
Lipaz (LIPASE) Ağır Atom Sayısı 21
Lipaz (LIPASE) Resmi Ücret 0
Lipaz (LIPASE) Karmaşıklığı 439
Lipaz (LIPASE) İzotop Atom Sayısı 0
Lipaz (LIPASE) Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı 0
Lipaz (LIPASE) Tanımsız Atom Stereo Merkez Sayımı 0
Lipaz (LIPASE) Defined Bond Stereocenter Count 0
Tanımsız Bağ Stereocenter Sayısı 0
Lipaz (LIPASE) Kovalent Bağlı Birim Sayısı 1
Lipaz (LIPASE) Bileşiği Kanonikleştirilmiştir Evet

 

 

Kobay pankreatik Lipaz (LIPASE) ilişkili protein 2 (PDB 1GPL).
Lipaz(LIPASE), lipitlerin ester bağlarının hidrolizini katalizleyen bir enzimdir. Lipazlar (LIPASE) esterazların bir alt sınıfıdır.Lipazlar(LIPASE), çoğu canlıda gıdasal lipitlerin (yani trigliseritlerin) sindirimi, taşınması ve işlenmesinde önemli rol oynarlar. Bazı virüslerde dahi Lipaz (LIPASE) genleri bulunur.

 

 

İçindekiler
1.İşlev ->Lipaz (LIPASE)
2.Yapı ->Lipaz (LIPASE)
3.Fizyolojik dağılım ->Lipaz (LIPASE)
4.İnsanlarda lipazlar ->Lipaz (LIPASE)
5.Endüstriyel kullanımlar ->Lipaz (LIPASE)

 

 

İşlev ->Lipaz (LIPASE)
Çoğu Lipaz(LIPASE) bir lipit substratın gliserol omurgasının belli konumlarında etkir. İnsanlarda sindirim sisteminde yağları sindirmekten sorumlu esas enzim olan pankreatik Lipaz(LIPASE) örneğinde, enzim, yağlarda bulunan trigliseritleri monogliseritlere ve yağ asitlerine dönüştürür.FosfoLipaz ve sfingomiyelinazlar da sayılırsa doğada çok büyük sayıda Lipaz(LIPASE) vardır.

 

 

Yapı ->Lipaz (LIPASE)
Amino asit dizisi bakımından birbirinden farklı çok çeşitli Lipazlar(LIPASE) vardır, bunlar protein yapıları ve katalitik yapıları bakımından incelendiğinde dahi birkaç tipten oluşurlar. Bunların çoğu alfa/beta hidrolaz katlanmasına sahiptirler (bkz resim). Kullandıkları hidroliz mekanizması kimotripsininkine benzer, bir serin nükleofil, bir asit kalıntı (genelde aspartik asit) ve bir histidinden oluşur. Gram negatif bakteriler tarafından üretilen çoğu Lipaz(LIPASE), biyolojik olarak aktif biçimlerine kavuşabilmek için, doğru katlanmalarını sağlayan, kendilerine has bir yardımcı proteine gerek duyarlar.

 

 

Fizyolojik dağılım ->Lipaz (LIPASE)
Lipazlar (LIPASE) gıdasal trigliseritlerin rutin metabolizmasından, sinyal transdüksiyonu ve enflamasyona kadar çok çeşitli biyolojik süreçlerde yer alırlar. Bazı Lipazlar (LIPASE) hücre içinde belli bölmeler ile sınırlıdır, diğerleri ise hücre dışında mekanlarda işlev görürler.Lisozomal Lipaz(LIPASE) durumunda, enzim lizozom denen organele sınırlanmıştır.Başka Lipazlar(LIPASE), pankreatik Lipaz(LIPASE) gibi, hücre dışına salgılanır ve orada gıdasal lipitleri daha basit moleküllere dönüştürürler, vücut tarafından daha kolay emilebilmeleri ve vücut içinde daha kolay taşınabileleri için.Mantar ve bakterilerin salgıladıkları Lipazlar(LIPASE) ortamdaki besinleri daha kolay içlerine alabilmelerini sağlar. Patojenik mikroplarda ise yeni bir konak organizmayı daha kolay istila edebilmeyi sağlar.Bazı arı ve eşekarısı zehirlerinde bulunan fosfolipazlar, sokmanın neden olduğu yara ve enflamasyonun daha etkili olmasını sağlar.Biyolojik membranlar hücrenin parçası oldukları için lipazlar(LIPASE) hücre biyolojisinde önemli rol oynarlar.

 

 

İnsanlarda lipazlar ->Lipaz (LIPASE)
İnsan sindirim sisteminin başlıca lipazları(LIPASE) mide tarafından salgılanan gastrik lipaz(LIPASE) ve pankreas tarafından salgılanan pankreatik lipaz(LIPASE) ve pankreatik lipazla(LIPASE) ilişkili protein 2 (PLRP2)'dır. İnsanlarda ayrıca bunlarla ilişkili birkaç enzim daha vardır, hepatik lipaz(LIPASE), endotel lipaz(LIPASE) ve lipoprotein lipaz(LIPASE) olmak üzere. Bu lipazların(LIPASE) hepsi sindirim sistemi ile ilgili değildir. (bkz. tablo) Name Gen Konum Tarif Bozukluk pankreatik lipaz(LIPASE) PNLIP sindirim sıvısı En iyi enzim etkinliğini elde etmek için pankreatik lipaz(LIPASE), pankreas tarafından salgılanan, kolipaz adlı başka bir proteine gerek duyar[1].Eğer pankreatik lipaz(LIPASE) düzeyleri fazla artarsa pankreatit gelişir ve pankreas iflas eder.lizozomal lipaz(LIPASE) LIPA Lizozomun içi Lizozomal asit lipaz(LIPASE) veya kolesteril ester hidrolaz olarak da bilinir.Kolesteril ester depo hastalığı (CESD) ve Wolman hastalığı Lizozomal lipaz(LIPASE) genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.[2]hepatik lipaz(LIPASE) LIPC endotel Hepatik lipaz, kandaki lipoproteinlerdeki lipitler üzerine etkir, düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL) oluşturur .lipoprotein lipazLPL veya "LIPD"endotel Lipoprotein lipaz, VLDL tarafından taşınan trigliseritleri hidroliz ederek hücrelerin yağ asitleri elde etmelerini sağlar.Lipoprotein lipaz(LIPASE) eksikliği lipoprotein lipaz(LIPASE) genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.[3][4]hormon duyarlı lipaz(LIPASE) LIPE hücre içi gastrik lipaz(LIPASE)/lingal lipaz(LIPASE) LIPF sindirim sıvısı nötür pH'de lipidlerin sindirimine yardım etmek için bebeklerde bulunur. endotel lipaz(LIPASE) LIPG endotel pankreatik lipaz(LIPASE) ilişkili protein 2 PNLIPRP2 veya "PLRP2" sindirim sıvısı pankreatic lipaz(LIPASE) ilişkili protein 1 PNLIPRP1 veya "PLRP1" sindirim sıvısı pankreatic lipaz(LIPASE) ilişkili protein 1; PLRP2 ve Pankreatik lipaz(LIPASE)'a amino asit dizisi olarak çok benzer (üç gen muhtemelen atasal bir pankreatik lipaz(LIPASE) geninin, gen ikileşme olayları ile türediler). Ancak, PLRP1 ölçülebilir bir lipaz(LIPASE) aktivitesinde yoksundur ve işlevi bilinmemektedir, başka memelilerde korunmuş olmasına rağmen.[5][6].Diğer lipazlar(LIPASE) arasında LIPH, LIPI, LIPJ, LIPK, LIPM, LIPN, MGLL, DAGLA, DAGLB, ve CEL sayılabilir.Ayrıca çok sayıda fosfolipaz da vardır ama bunlar her zaman diğer lipazlarla(LIPASE) sınıflandırılmazlar.

 

 

Endüstriyel kullanımlar ->Lipaz (LIPASE)
Mantar ve bakterilerden elde edilen lipazlar(LIPASE) eski çağlardan beri yoğurt ve peynir yapımında önemli rol oynamışlardır. Ancak, bunların yanı sıra, modern uygulamalarda lipazlar(LIPASE) lipitlerin yıkımı için kullanılan ucuz ve çok yönlü katalizörler olarak değerlendirilir. Örneğin, bir biyoteknoloji şirketi, ekmek ürünleri ve çamaşır tozu üretmek ve bitkisel yağları yakıta dönüştürmek gibi amaçlar için rekombinant lipaz(LIPASE) enzimlerini pazarlamaktadır.Yağ sindirimine katılan enzime lipaz(LIPASE) denmektedir. Diğer ismiyle pankreatik lipaz(LIPASE) olarak da bilinen bu enzim pankreas üzerinden sağlanmaktadır. Karın bölgesinin arka kısmında bulunan pankreasın görevi ise, diyet yağlarının belirli oranda bileşenleri üzerinden parçalanmasına yardımcı olmaktır. Bir kanal aracılığıyla pankreas üzerinden salgılanan lipaz(LIPASE), sağlıklı insan vücudundaki değerin yakalanmasına olanak verir. Özellikle lipaz(LIPASE) değerinin düzenli şekilde test edilebilmesi, Pankreas hastalıklarının teşhisi ile beraber organ işlevinin değerlendirilmesinde önemli bir potansiyel eşkil etmektedir. Böylece hastalıklar önlenebilir ve yaşanabilecek olası problemlere karşı önlem alınabilir.Bu doğrultuda sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi noktasındaki lipaz(LIPASE) değeri belli seviyelerde bulunmalıdır. Lipaz(LIPASE) normal değeri ise 10 - 140 aralık birimi olarak öne çıkıyor. Başka birimlerle ölçüm üzerinden ele alındığı zaman ise, 0.17 - 2.3 mckat/L şeklinde ifade edilmektedir. Değişik ölçüm birimleri kullanıldığı için bu değerler laboratuvarlarda farklılık yaratabilmektedir. Ancak ortak şekilde belli bir standardın her insan için lipaz(LIPASE) enzimi üzerinden öne çıktığını söylemek mümkün.Öncelikle yüksekliği açısından ele alındığı zaman lipaz(LIPASE)ın normalin üzerinde bulunması tek başına dahi önemli sorunlar yaratabilmektedir. Vücutta lipaz(LIPASE) yüksekliği ile beraber belli başlı bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar insan sağlığı noktasında ciddi risk potansiyeli teşkil etmektedir. Zaman içerisinde insan sağlığını tehdit eden ve ölümcül sorunlar yaratabilecek bir noktaya çıkarabilmektedir. Tabii lipaz(LIPASE) değerinin tek başına ölçülmesi bu hastalıkları kesin bir teşhis sağlamaz. Bu durum belli başlı bazı sindirim sorunlarının da belirtisi olarak öne çıkabilmektedir. Mutlaka detaylı ve eksiksiz şekilde araştırma yapılarak teknikler ortaya çıkarılmalıdır.Lipaz(LIPASE) değerinin yükselmesi ya da düşmesi çok ciddi hastalıklar ortaya çıkarabilmektedir. Bu hastalıklar zaman içerisinde ölümcül boyuta ulaşabilir. Ancak kişinin kendi gündelik yaşamın içerisinde alabileceği önlemler, lipaz(LIPASE) değerini sağlıklı biçimde vücutta denge bulmasına olanak verir.
- Karaciğer ve pankreası korumak için alkolden uzak durulmalıdır.
- Gün içerisinde mutlaka en az 2 ya da 3 litre kadar su içilmelidir.
- Düzenli şekilde doktor kontrolü sağlanmalıdır.
- Kişisel olarak dokunan ilaçlardan uzak durulmalıdır.
- Sigaradan uzak durulmalıdır.
Bu gibi belli başlı bazı önlemleri almak suretiyle lipaz(LIPASE) değerinin vücut içerisinde dengeli kalmasına olanak verebilirsiniz. Aksi takdirde düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden istenmeyen hastalıklar ile karşı karşıya kalmak mümkün.Lipazlar(LIPASE) (EC.3.1.1.3, triaçilgliserol açil hidrolaz) hayvansal ve bitkisel yağların normal koşullar altında tersinir hidrolizini katalizleyen enzimlerdir. Bunun dışında esterifikasyon, transesterifikasyon gibi reaksiyonları da katalizlemektedir. Bu enzim dünya çapındaki enzim satışlarının sadece %4'lük kısmına sahiptir (Paiva ve arkadaşları, 2000; Balcao ve Malcata, 1998). Burada lipazların(LIPASE) ekonomik açıdan değerinin anlaşılamadığı bariz bir şekilde görülmektedir ve bu çalışmaların sanayiye yansıması için belirli bir süre gerekmektedir. Ayrıca enzimin maliyeti yüksektir. Enzimlerin sanayide kullanımının yaygınlaşmasını engelleyen en önemli nedenler ise düşük dayanım, aktivite ve seçicilikleridir. Bu sebeple, son yıllarda, lipazların(LIPASE) hidroliz ve sentez reaksiyonlarındaki katalitik özelliklerinin geliştirilmesi için bazı kimyasal ve fiziksel işlemlere tabi tutulması gündeme gelmiştir. Buna ilave olarak moleküler biyoloji yolu ile enzimin maliyeti de düşürülebilir. Böylece de genetik özellikleri geliştirilmiş olan lipazın(LIPASE) büyük miktarlarda üretimi sağlanabilir (Villeneuve ve arkadaşları, 2000).Lipazlar hayvansal, bitkisel ve doğal veya genetik olarak iyileştirilmiş mikroorganizmalardan elde edilebilir. Bunların arasından, kolay üretilmesi ve pek çok hidrolitik ve sentetik reaksiyonu katalizlemesinden dolayı en fazla kullanım bulan ise mikrobiyal kaynaklı lipazlardır. Lipaz tarafından katalizlenmiş olan reaksiyonlar doğal metabolik reaksiyonlara benzemesinden dolayı kimyasal reaksiyonlara oranla daha çevre dostu olarak tanımlanırlar. Düşük aktivasyon enerjileri sebebiyle lipazın katalizlediği reaksiyonlar daha düşük sıcaklık ve notral pH gerektirir, enerji gereksinimi düşüktür ve de ürün ve substratlara karşı aktiviteleri çok yüksektir ve bu aktivite özellikle de substrat (yağ)-su ara yüzeyinde en yüksek seviyeye çıkmaktadır. Bu kavram ara yüzey aktivasyonu olarak tanımlanabilir. Bu sebeple, en yüksek aktivitelere, substrat için yüksek yüzey alanına ulaşıldığı emülsiyon sistemlerinde ulaşılmaktadır. Enzimleri kimyasal reaksiyonlardan ayıran en önemli özellikleri seçicilikleridir. Lipazın seçicilik özelliği ise enzimin moleküler özellikleri, substratın yapısı ve enzimin substrata bağlanmasını etkileyen faktörler tarafından kontrol edilir. Lipazların yağ asidi seçiciliği, tıbbi gıdalar için yağ üretimi ve yağın besin değerini arttırmak için yağ asitleri ile zenginleştirmek için kullanılmaktadır.Lipaz spesifikliği üç temel grupta toplanır; pozisyon, substrat ve stereo seçicilik.Bazı lipazlar yağ asitleri ile gliserid arasındaki bağları rasgele parçalar; gliserid molekülünün yerleşimi önemli değildir. Candida rugosa, Cory mebacterium acnes, Chromobacterium spp. Ve Staphylococcus aureus gibi mikroorganizmalardan elde edilen lipazlar bunlara örnek Posisyon seçiciliği olan lipazlar ise sadece sn-1, 3 pozisyonundaki yani dıştaki ester bağlarını parçalar.Bu gruba örnek olarak ise Aspergillus niger, Mucor miehei,Rhizopus arrhizus ve Rhizopus delemar gibi organizmalardan elde edilen lipazlar verilebilir. Bazı lipazlar ise yağ asidinin zincir uzunluğuna göre seçicidir. Mesela, Penicillium cyclopium lipazı uzun zincirli yağ asitlerini parçalarken Aspergillus niger ve Aspergillus delemar lipazları ise kısa zincirli yağ asitlerine seçicilik gösterir. En son olarak ise yağ asidi seçici lipazlar yer alır. Bunlar ise cis-9 pozisyonuna duyarlıdır. Geotrichum candidum lipazı cis-9 pozisyonunda çift bağ içeren uzun yağ asitlerine seçicidir.

 

 

GIDA SANAYİNDE Lipazlar (LIPASE)
Lipaz enzimi gıda sanayi de dahil olmak üzere pek çok sektörde kullanıma sahiptir. Bu enzimin kullanım alanları Tablo 1'de verilmiştir. Son yıllarda doğal ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte gıda sanayinde geleneksel kimyasal işlemler yerine enzimlerin kullanımı gündeme gelmiştir. Günümüzde lipazlar peynir, tereyağı, sos ve çorba gibi birçok ürünün üretiminde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İtalyan peynirlerinde tadın oluşturulması, Çedar peynirinde olgunlaştırmanın hızlandırılması ve işlenmiş mavi peynirde tadın iyileştirilmesi işlemleri lipaz enziminin yardımlarıyla gerçekleştirilir. Lipaz ilavesi ilk olarak kısa-zincirli (C4 C14) yağ asitlerinin salınmasıyla birlikte sabunsu tadın elde edilmesine yol açar. Lipazla kısmen hidrolize edilmiş tereyağı, zenginleştirilmiş kaymaksı tada sahip olup, patlamış mısır, sıvı yağlar, katı yağlar, tahıllar, şekerlemeler, tüketime hazır gıdalar ve unlu mamuller gibi çeşitli gıda maddelerine eklenmektedir. Lipazla modifiye edilmiş kremalar, 
kahve beyazlatıcılarına, şekerlemelere, hamurlara, çorbalara ve unlu mamullere süt tadı katması amacı ile ilave edilmektedir. Süt yağlarının hidrolizi de lipaz tarafından kontrol edilmektedir. Lipaz kullanımına yer veren süt sanayinde, lipaz konsantrasyonu, pH, sıcaklık ve emülsiyon miktardının belirli değerlere ayarlanması spesifik yağ asitlerinin kontrollü salınmasına izin vermektedir. Alışılagelen kimyasal interesterifikasyon işlemiyle yapılması mümkün olmayan bu işlem, aynı zamanda kötü tat oluşturan spesifik yağ asitlerinin de en aza indirilmesini sağlar. Ayrıca farklı kaynaklardan elde edilen lipazlar farklı özellikler ve seçicilik gösterdiğinden, istenilen özellikte ürün elde etmek için lipaz tipinin seçimi çok önem taşımaktadır. Süt yağı besinsel yağların çok önemli bir kaynağı olmakla birlikte, yüksek oranlarda kolesterol ve koroner kalp hastalıklarının artmasının sebebi olarak gösterilen birincil doymuş yağ asidi kalıntıları ihtiva etmesi sebebiyle birkaç yıldır sağlık açısından zararlı olarak görülmektedir. İnsan diyetindeki doymuş asitlerden kaynaklanan sağlık sorunlarının başlıca sorumluları laurik, miristik ve palmitik asitlerder. Bunların tam tersine oleik asit (C18:1), kandaki kolesterol miktarını azaltmaktadır. (Balcao ve malcata, 1998). Bu nedenle, tada yaptığı etkilerin yanında lipaz, yağ asidi kombinasyonlarının değiştirilmesi ve bu yolla besinsel kalitesinin arttırılması amacıyla süt yağının işlenmesinde kullanılmaktadır. Lipaz, lipitlerde bulunan ester bağlarının hidrolizini katalizleyen bir enzim türüdür. Lipazlar canlılarda gıda lipitlerinin sindirilmesi veya taşınması gibi işlevlerde rol oynarlar.

 

 

Lipaz (LIPASE) Nedir?
Vücudumuzda besinlerden alınan yağlar yapı taşlarına kadar parçalanırlar. Böylelikle vücutta kullanılabilir hale gelirler. Bu işlemlerden sorumlu olan enzim lipazdır. Lipaz enzimi ile trikliserid vücuda alınır ve sindirim kanalındaki yağlar yağ asitlerine ve gliserole dönüştürülerek emilir hale gelir. Pankreas tarafından üretilen enzim mile ile omurga arasında yer almaktadır.Lipaz testinde enzimin kan seviyesi normal şartlarda belirli aralıklardadır. Bu enzimin belirli değerler üstüne çıkması veya altına düşmesi durumunda bazı hastalıklar oluşabilir. Bu sebeple düzenli tetkiklerle bakılması gerekir. Normal şartlarda insanların kanlarında az miktarda lipaz enzimi bulunur. Fakat lipaz değerinin gerekenden fazla çıkması halinde bu durum lipaz yüksekliği şeklinde adlandırılır. Lipaz testinin yüksek çıkması kişilerde akut veya kronik pankreatit gibi pankreas hastalıklarının oluşumuna işarettir.

 

 

Lipaz (LIPASE) Kaç Olmalıdır?
Lipaz (LIPASE) testi genellikle pankreas hastalıkları veya başka hastalıkların teşhisi için yapılan bir testtir. Enzimlerin kandaki değerlerini araştırır. Fakat bazı durumlarda test olması gereken değerden daha yüksek veya daha düşük çıkabilir.Sağlıklı insanlarda serum lipaz seviyesi 10-140 U/L aralığında olması gerekmektedir. Test sonucunda serum lipaz değerinin olması gereken bu değerin altında bulunması durumunda pankreas organının işlevini gereken düzeylerde yerine getirmediği veya kistik fibrozis gibi kronik bir hastalığın oluşumu anlamına gelebilir. Fakat kandaki bu düşüş tek başına yeterli olmaz. Test dışında fiziksel muayene de yapılmalı ve teşhis konulmalıdır.Serum lipaz (LIPASE) düzeyinin olması gereken düzeyden yüksek çıkması durumunda ise yine bir sağlık sorununa işaret eder. Lipaz seviyesinin yükselmesi safrakesesi ve pankreas hastalıkları, pankreas kanserleri ve bağırsak hastalıklarına işaret ediyor olabilir. Bu durumda kan testinin yanında radyolojik görüntüleme teknikleri de kullanılarak teşhis konulabilir.
Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri
Serum lipaz (LIPASE) seviyesinin 10-140 U/L değerinin üstünde çıkması durumuna lipaz yüksekliği adı verilir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Lipaz yüksekliği nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
- Safra kesesi enfeksiyonu
- Pankreas kanseri
- Böbrek yetmezliği ve obezite
- Trigliserid yüksekliği
- Mide hastalıkları
Önemli miktarda düşük lipaz seviyeleri pankreatik hücrelere zarar verebilir. Lipaz düşüklüğünün birkaç nedeni bulunmaktadır. Lipaz değerinin düşüklüğü nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
- Kalıtsal faktörler
- Mukus, ter ve sindirim sıvılarını üreten hücreleri etkileyerek salgıların kalınlaşmasına sebep olabilecek bazı genetik hastalıklar

 

 

Lipaz (LIPASE) nedir?
Lipaz, pankreastan salgılanan sıvının içerisinde yer alır ve bu salgı ince bağırsağa iletilerek sindirimin tamamlanmasını sağlar. Sindirim için kullanılan pankreatik lipazın haricinde daha küçük miktarlarda karaciğerde hepatik lipaz, adipoz doku hücrelerinde hormona duyarlı lipazlar, kılcal damarların endotel yüzeylerinde lipoprotein lipazlar da yer alır. Pankreasta üretilen protein yapıdaki lipazın kandaki seviyesi, basit bir kan testi ile kolaylıkla ölçülebilir. Normal şartlarda kanda az miktarda lipaz enziminin bulunması normaldir. Fakat serum lipaz seviyesinin olması gerekenin üzerinde bulunması durumu lipaz yüksekliği olarak adlandırılır ve genellikle akut veya kronik pankreatit gibi herhangi bir pankreas hastalığını işaret eder. Bunun sebebi enzimin pankreastan salgılanması ve pankreasta herhangi bir yara veya inflamasyon bulunması durumunda, salgı bezinden normalin üzerinde lipaz enziminin salgılanmasıdır. Bunun haricinde pankreasın yeterli düzeyde çalışıp çalışmadığı veya pankreas hastalıkları ile karıştırılabilecek diğer hastalıklara yönelik yapılan araştırmalar gibi durumlarda lipaz testi sıklıkla uygulanan kan testleri arasında yer alır.

 

 

Lipaz (LIPASE) testi nasıl yapılır?
Lipaz (LIPASE) testi, kan örneği alınarak basit bir şekilde yapılabilir. Bunun için koldan veya elin üzerinde bulunan herhangi bir uygun damardan iğne yardımıyla kan alınabilir. Alınan kan örneği ile lipaz haricinde farklı kan parametrelerinin de araştırılması mümkündür. Yapılacak olan lipaz testi herhangi bir ciddi risk arz etmez, fakat tüm kan testlerinde olabileceği gibi hassas kişilerde baş dönmesi, bayılma, tansiyon düşüklüğü gibi komplikasyonlar görülebilir. Özellikle iğneden veya kan aldırmaktan korkan kişilerde bu durumlar çok daha yaygın şekilde gözlenir. Buna ek olarak kan örneğini alan sağlık personelinin tecrübesi ve hastanın damar yapısına göre değişmekle birlikte bazı kan testlerinde kan örneğinin alındığı bölgede şişlik, enfeksiyon, kızarıklık, morarma gibi durumlar da gelişebilir. Bu tarz sorunların minimuma indirilebilmesi açısından işlem tamamlandıktan sonra steril bir pamuk kanın alındığı bölgeye 5-10 dakikalık bir süre boyunca bastırılmalıdır.
Lipaz (LIPASE) testinin istenmiş olduğu hastalar, testin daha doğru sonuçlar vermesi açısında 8-10 saatlik bir açlık durumunda olmalıdır. Bu nedenle testin uygulanması için en doğru zaman kahvaltı öncesindeki sabah saatleridir. Ayrıca kullanılan bazı ilaçlar da test sonucunu etkileyebileceğinden lipaz testi yaptıracak olan hastaların sürekli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar konusunda doktoruna bilgi vermesi gerekir.

 

 

Lipaz (LIPASE) testi hangi durumlarda yapılır?
Lipaz (LIPASE) testi tıpta pek çok farklı hastalığa yönelik yapılan araştırmalarda, rutin kontrollerde veya çeşitli semptomların nedenine yönelik yapılan tetkiklerde başvurulan bir kan testidir. Testin en yaygın olarak kullanıldığı alanlar pankreas iltihabı (pankreatit) veya diğer pankreas hastalıklarının araştırılması, pankreas salgı yollarında herhangi bir tıkanıklığın bulunup bulunmadığının araştırılması, kistik fibrozis gibi pankreası da etkileyen kronik hastalıkların tanı ve takip süreçlerinde lipaz testi sıklıkla uygulanır. Bunların yanı sıra hekimler tarafından hastalarda görülen semptomların hangi sağlık sorununa bağlı olarak geliştiğinin araştırılmasına yönelik olarak da lipaz testi, birtakım farklı kan testleri ile birlikte istenebilir. Bunlar çoğunlukla pankreas hastalıklarını işaret eden semptomlar olmakla birlikte en yaygınları şunlardır:

 

 

Mide bulantısı ve kusma
Şiddetli bel ve karın ağrısı,İshal,Ateş,İştah kaybı ve hızlı verilen kilolar,Sürekli yorgunluk hissi ve enerji düşüklüğü
Yukarıdaki durumların haricinde 6 ayda bir veya yıllık olarak uygulanan rutin kan testlerinde de lipaz düzeylerine bakılabilir. Özellikle pankreas hastalıkları açısından risk grubunda yer alan, ailesinde pankreas hastalığı öyküsü bulunan bireyler, diyabet hastaları, safra kesesi taşları ve tıkanıklıkları bulunan hastalar, yüksek kolesterol ve trigliserid düzeylerine sahip bireyler ile obezite hastalarında lipaz testi düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Test sonucunda herhangi bir yüksekliğe rastlanması durumunda daha ileri tetkikler de uygulanarak durumun nedeni belirlenmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.

 

 

Lipaz testi sonuçları nasıl değerlendirilir?
Pankreas hastalıkları ve birtakım farklı hastalıklarının teşhisinde veya pankreasın işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan lipaz testi, enzimin birim hacimdeki kanda yer alan miktarının araştırılması şeklinde yapılır. Sağlıklı bireylerde serum lipaz seviyesi 10-140 U/L aralığında olmalıdır. Yapılan kan testi sonucunda lipaz düzeyinin bu değerin altında bulunması, pankreas organının işlevini yeterli düzeyde yerine getiremediğini veya kistik fibrozis gibi kronik bir hastalığın varlığını işaret ediyor olabilir. Fakat bu gibi durumların belirlenmesinde kandaki lipaz seviyesindeki küçük düşüşlerin tek başına yeterli olmadığı, fiziksel muayene ve daha ileri tanı testleri ile tanının desteklenmesi gerektiği bilinmelidir. Serum lipaz düzeyinin referans aralıklarının üzerinde olması durumu ise genellikle bir sağlık sorununu işaret eder. Lipaz seviyesinin yükselmesinde pankreas hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, pankreas kanserleri, bağırsak hastalıkları, bazı mide hastalıkları ile siroz, çölyak gibi pek çok hastalık rol oynayabilir. Bu nedenle lipaz yüksekliği tespit edilen hastalarda daha ileri kan testleri ile radyolojik görüntüleme teknikleri uygulanarak sorunun kaynağına yönelik detaylı incelemeler yapılmalıdır.

 

 

Lipaz (LIPASE) nasıl düşürülür?
Kandaki lipaz (LIPASE) seviyesi yüksek olan hastalarda kan değerlerinin normale döndürülmesi için, enzimdeki yükselmeye neden olan hastalığa yönelik olarak tedavi uygulanmalıdır. Pankreatit veya kronik hastalıkları bulunan kişilerde bu hastalıklara yönelik olarak uygulanacak olan medikal tedaviye ek olarak birtakım farklı önlemler de alınmalıdır. Obezite sorunu olan kişilerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları, diyet ve düzenli egzersiz ile birlikte ideal kilolarına ulaşmaları sağlanmalıdır. Lipaz yüksekliği bulunan hastalar sigara ve alkol kullanımından mutlaka kaçınmalıdır. Kolesterol ve trigliserid düzeyleri yüksek olan kişilerde hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda kolesterol düşürücü ilaçlar kullanılmalı, buna ek olarak az yağlı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Safra kesesinde taş veya tıkanıklık sorunu yaşayan bireyler hekimlerinin önermesi durumunda vakit kaybetmeden cerrahi operasyonlarını planlamalıdır. Pankreasta kistleri olan hastalarda ise kistlerin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun araştırılmasına yönelik biyopsi ve kan tetkikleri uygulanmalı, tedavi ve takip sürecine yanıt vermeyen tümörler uygun cerrahi teknikler yardımıyla çıkarılmalıdır. Bu durumda çıkarılan tümörler patolojik incelemeye gönderilerek kötü huylu olduğunun tespit edilmesi halinde çevre doku ve organlara yayılım gösterip göstermediği konusunda ileri araştırmalar da uygulanmalıdır.

 

Eğer siz de lipaz (LIPASE) seviyenize uzun zamandır baktırmadıysanız ve rutin bir kan testinden geçmek istiyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurarak hekiminizden size kan testi uygulamasını isteyebilirsiniz. Yapılacak olan tetkikler sonucunda lipaz yüksekliği, düşüklüğü veya herhangi farklı bir faktöre ilişkin bozukluğun tespit edilmesi durumunda daha ileri tanı testlerinin uygulanması sonucunda olası hastalıklarınızın erken dönemde tespit edilerek tedavi edilmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde ileride karşılaşabileceğiniz çok daha ciddi boyutlu sağlık sorunlarının önüne geçerek daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

 


EN

 

 


LIPASE IUPAC Name 8-anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
LIPASE InChI InChI=1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
LIPASE InChI Key FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
LIPASE Canonical SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
LIPASE Molecular Formula C16H13NO3S
LIPASE CAS 82-76-8
LIPASE Related CAS 1445-19-8 (mono-hydrochloride)
LIPASE Deprecated CAS 54784-66-6
LIPASE European Community (EC) Number 201-438-7
LIPASE NSC Number 1746
LIPASE UNII 630I4V6051
LIPASE DSSTox Substance ID DTXSID7058882
LIPASE 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid

 

 

Property Name Property Value Reference
LIPASE Molecular Weight 299.3 g/mol 
LIPASE XLogP3-AA 3.5 
LIPASE Hydrogen Bond Donor Count 2 
LIPASE Hydrogen Bond Acceptor Count 4 
LIPASE Rotatable Bond Count 3 
LIPASE Exact Mass 299.061614 g/mol 
LIPASE Monoisotopic Mass 299.061614 g/mol 
LIPASE Topological Polar Surface Area 74.8 Ų
LIPASE Heavy Atom Count 21 
LIPASE Formal Charge 0 
LIPASE Complexity 439 
LIPASE Isotope Atom Count 0 
LIPASE Defined Atom Stereocenter Count 0 
LIPASE Undefined Atom Stereocenter Count 0 
LIPASEDefined Bond Stereocenter Count 0 
Undefined Bond Stereocenter Count 0 
LIPASE Covalently-Bonded Unit Count 1 
LIPASE Compound Is Canonicalized Yes

 

 

LIPASE Hazard Classes and Categories
Acute Tox. 4 (78.57%)
Skin Irrit. 2 (21.43%)
Eye Irrit. 2 (100%)
STOT SE 3 (14.29%)

 

 

Lipase
A computer-generated image of a type of pancreatic lipase (PLRP2) from the guinea pig. PDB: 1GPL​.A lipase (/ˈlaɪpeɪs/, /-peɪz/) is any enzyme that catalyzes the hydrolysis of fats (lipids).[1] Lipases are a subclass of the esterases.Lipases perform essential roles in digestion, transport and processing of dietary lipids (e.g. triglycerides, fats, oils) in most, if not all, living organisms. Genes encoding lipases are even present in certain viruses.[2][3]Most lipases act at a specific position on the glycerol backbone of a lipid substrate (A1, A2 or A3)(small intestine). For example, human pancreatic lipase (HPL),[4] which is the main enzyme that breaks down dietary fats in the human digestive system, converts triglyceride substrates found in ingested oils to monoglycerides and two fatty acids.Several other types of lipase activities exist in nature, such as phospholipases [5] and sphingomyelinases;[6] however, these are usually treated separately from "conventional" lipases.Some lipases are expressed and secreted by pathogenic organisms during an infection. In particular, Candida albicans has many different lipases, possibly reflecting broad-lipolytic activity, which may contribute to the persistence and virulence of C. albicans in human tissue.[7]

 

 

Contents
1 Structure and catalytic mechanism -> LIPASE
2 Physiological distribution -> LIPASE
3 Human lipases -> LIPASE
4 Industrial uses -> LIPASE
5 Diagnostic use -> LIPASE
6 Medical use -> LIPASE
7 Additional images -> LIPASE
8 See also -> LIPASE
9 References -> LIPASE
10 External links -> LIPASE

 

 

Structure and catalytic mechanism -> LIPASE
A diverse array of genetically distinct lipase enzymes are found in nature, and they represent several types of protein folds and catalytic mechanisms. However, most are built on an alpha/beta hydrolase fold[8][9][10][11] and employ a chymotrypsin-like hydrolysis mechanism using a catalytic triad consisting of a serine nucleophile, a histidine base, and an acid residue, usually aspartic acid.[12][13]

 

 

Physiological distribution -> LIPASE 
Lipases are involved in diverse biological processes which range from routine metabolism of dietary triglycerides to cell signaling[14] and inflammation.[15] Thus, some lipase activities are confined to specific compartments within cells while others work in extracellular spaces.In the example of lysosomal lipase, the enzyme is confined within an organelle called the lysosome.Other lipase enzymes, such as pancreatic lipases, are secreted into extracellular spaces where they serve to process dietary lipids into more simple forms that can be more easily absorbed and transported throughout the body.Fungi and bacteria may secrete lipases to facilitate nutrient absorption from the external medium (or in examples of pathogenic microbes, to promote invasion of a new host).Certain wasp and bee venoms contain phospholipases that enhance the effects of injury and inflammation delivered by a sting.As biological membranes are integral to living cells and are largely composed of phospholipids, lipases play important roles in cell biology.Malassezia globosa, a fungus thought to be the cause of human dandruff, uses lipase to break down sebum into oleic acid and increase skin cell production, causing dandruff.[16]

 

 

Human lipases -> LIPASE
The main lipases of the human digestive system are pancreatic lipase (PL) and pancreatic lipase related protein 2 (PLRP2), which are secreted by the pancreas. Humans also have several related enzymes, including hepatic lipase, endothelial lipase, and lipoprotein lipase. Not all of these lipases function in the gut (see table).Name Gene Location Description Disorder bile salt-dependent lipase BSDL pancreas, breast milk aids in the digestion of fats pancreatic lipase PNLIP digestive juice In order to exhibit optimal enzyme activity in the gut lumen, PL requires another protein, colipase, which is also secreted by the pancreas.[17]lysosomal lipase LIPA interior space of organelle: lysosome Also referred to as lysosomal acid lipase (LAL or LIPA) or acid cholesteryl ester hydrolase Cholesteryl ester storage disease (CESD) and Wolman disease are both caused by mutations in the gene encoding lysosomal lipase.[18]hepatic lipase LIPC endothelium Hepatic lipase acts on the remaining lipids carried on lipoproteins in the blood to regenerate LDL (low density lipoprotein).lipoprotein lipase LPL or "LIPD" endothelium Lipoprotein lipase functions in the blood to act on triacylglycerides carried on VLDL (very low density lipoprotein) so that cells can take up the freed fatty acids. Lipoprotein lipase deficiency is caused by mutations in the gene encoding lipoprotein lipase.[19][20] hormone-sensitive lipase LIPE intracellular gastric lipase LIPF digestive juice Functions in the infant at a near-neutral pH to aid in the digestion of lipids endothelial lipase LIPG endothelium - -pancreatic lipase related protein 2 PNLIPRP2 or "PLRP2" - digestive juice - pancreatic lipase related protein 1 PNLIPRP1 or "PLRP1" digestive juice Pancreatic lipase related protein 1 is very similar to PLRP2 and PL by amino acid sequence (all three genes probably arose via gene duplication of a single ancestral pancreatic lipase gene). However, PLRP1 is devoid of detectable lipase activity and its function remains unknown, even though it is conserved in other mammals.[21][22] -lingual lipase ? saliva Active at gastric pH levels. Optimum pH is about 3.5-6. Secreted by several of the salivary glands (Ebner's glands at the back of the tongue (lingua), the sublingual glands, and the parotid glands) -Other lipases include LIPH, LIPI, LIPJ, LIPK, LIPM, LIPN, MGLL, DAGLA, DAGLB, and CEL. There also are a diverse array of phospholipases, but these are not always classified with the other lipases.

 

 

Industrial uses -> LIPASE
Lipases serve important roles in human practices as ancient as yogurt and cheese fermentation. However, lipases are also being exploited as cheap and versatile catalysts to degrade lipids in more modern applications. For instance, a biotechnology company has brought recombinant lipase enzymes to market for use in applications such as baking, laundry detergents and even as biocatalysts[23] in alternative energy strategies to convert vegetable oil into fuel.[24][25] High enzyme activity lipase can replace traditional catalyst in processing biodiesel, as this enzyme replaces chemicals in a process which is otherwise highly energy intensive,[26] and can be more environmentally friendly and safe. Industrial application of lipases requires process intensification for continuous processing using tools like continuous flow microreactors at small scale.[27][28] Lipases are generally animal sourced, but can also be sourced microbially[citation needed].

 

 

Diagnostic use -> LIPASE
Blood tests for lipase may be used to help investigate and diagnose acute pancreatitis and other disorders of the pancreas.[29] Measured serum lipase values may vary depending on the method of analysis.

 

 

Medical use -> LIPASE 
Lipase can also assist in the breakdown of fats into lipids in those undergoing pancreatic enzyme replacement therapy (PERT). It is a key component in Sollpura (Liprotamase).[30][31]

 

 

Additional images -> LIPASE 
Lipase is an enzyme that breaks down triglycerides into free fatty acids and glycerol. Lipases are present in pancreatic secretions and are responsible for fat digestion. There are many different types of lipases; for example, hepatic lipases are in the liver, hormone-sensitive lipases are in adipocytes, lipoprotein lipase is in the vascular endothelial surface, and pancreatic lipase in the small intestine. Understanding lipase is crucial for understanding the pathophysiology of fat necrosis and is clinically significant in the understanding of acute and chronic pancreatitis. The role of lipase is also crucial in the mechanism of some medications indicated for lowering cholesterol. This review will explore the function, pathophysiology, and clinical significance of the lipase enzyme.[1]
Molecular
The lipase group of enzymes is built on alpha and beta hydrolase folds. They work by employing chymotrypsin-like hydrolysis, which uses a histidine base, a serine nucleophile, and aspartic acid.

 

 

Function -> LIPASE 
Lipase is an enzyme that breaks down triglycerides into free fatty acids and glycerol. Lipases are present in pancreatic secretions and are responsible for fat digestion. Lipases are enzymes that play a crucial role in lipid transport. There are many different types of lipases; hepatic lipases are in the liver, hormone-sensitive lipases are in adipocytes, lipoprotein lipase is in the vascular endothelial surface, and pancreatic lipase is in the small intestine, each serving individual functions. Hepatic lipase in the liver is responsible for degrading the triglycerides that remain in intermediate density lipoprotein (IDL). Hormone-sensitive lipase is found within fat tissue and is responsible for degrading the triglycerides that are stored within adipocytes. Lipoprotein lipase is found on the vascular endothelial surface and is responsible for degrading triglycerides that circulating from chylomicrons and VLDLs. Pancreatic lipase is found within the small intestine and is responsible for degrading dietary triglycerides. [2] Hepatic lipase plays a crucial role in the formation and delivery of low-density lipoprotein(LDL). LDL is formed by the modification of intermediate density lipoprotein in the peripheral tissue and liver by hepatic lipase. These LDL particles are taken up, or endocytosed, via receptor-mediated endocytosis by target cell tissue. LDL serves to ultimately transport cholesterol from the liver to peripheral tissue.[3]

 

 

Pathophysiology -> LIPASE 
Fat necrosis occurs enzymatically and non-enzymatically. In acute pancreatitis, saponification of peripancreatic fat occurs. During traumatic events, such as physical injury in breast tissue, non-enzymatic fat necrosis takes place. This is due to the damage to fat cells causing the release of lipase, leading to triglyceride breakdown, and causing the release of fatty acids. These fatty acids are charged negatively and once released in the bloodstream, bind to positively charged calcium ions. This process of salt formation between negatively charged fatty acids and positively charged calcium ions is called saponification.[4]Histologically, saponified cells appear as dead fat cells outlining the tissue, which do not contain peripheral nuclei. Saponification of the fatty acid and calcium ion combined on hematoxylin and eosin staining appears dark blue. [5]

 

 

Clinical Significance -> LIPASE 
High levels of serum lipase may be indicative of pancreatitis. In the case of acute pancreatitis, diagnosis is based on results with two of the three criteria. The criteria used for diagnosis include acute epigastric pain radiating to the back, increased serum amylase, or increased lipase levels which are up to three times the upper limit of normal serum lipase levels. The latter is a more specific diagnostic marker than amylase or imaging with CT or MRI. Acute pancreatitis is due to autodigestion of pancreas by pancreatic enzymes, causing surrounding edema around the pancreas. Causes of this pathology include excessive ethanol use, gallstones, trauma, mumps, steroids, autoimmune disease, hypertriglyceridemia with levels above 1000 mg/dL, hypercalcemia, ERCP, Scorpion sting, or drugs such as nucleoside reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, or sulfa drugs. Acute pancreatitis can lead to complications including pseudocyst, in which the pancreatic lining is composed of granulation tissue rather than epithelium, necrosis, abscess, infection, hemorrhage, hypocalcemia precipitation of calcium soaps, or organ failure including acute respiratory distress syndrome, shock, or renal failure.[6] Elevated serum levels of lipase and amylase may or may not also be present in chronic pancreatitis, in contrast to acute pancreatitis where serum lipase is almost always elevated. Chronic pancreatitis is due to chronic inflammation, calcification, and atrophy of the pancreas. The primary causes of this pathology include chronic alcohol abuse in adults and genetic predisposition such as cystic fibrosis in children. It can also be due to idiopathic causes. Complications of chronic pancreatitis include deficiency of pancreatic enzymes and pseudocysts. Pancreatic insufficiency usually occurs when there is less than ten percent of pancreatic function remaining, due to a deficiency in pancreatic enzymes contained within the pancreas to digest fats such as lipase. This pancreatic enzyme deficiency leads to clinical manifesions of steatorrhea, as fat is not absorbed properly in the small intestine and it is instead excreted. Because of this inability to absorb fats properly, this can also clinically manifest as fat-soluble vitamin deficiency of vitamins A, D, E, and K. Pancreatic insufficiency can also lead to diabetes mellitus, due to lack of sufficient insulin release from pancreatic tissue. [7] Clinically, orlistat is a medication used for weight loss that acts on lipase. Specifically, this medication inhibits pancreatic and gastric lipases. This inhibition of lipase leads to reduced breakdown and absorption of dietary fats. This can lead to side effects as a consequence of decreased absorption of fats, such as decreased absorption of fat-soluble vitamins A, D, E, and K. Side effects also include abdominal pain, frequent bowel movements or bowel urgency, and flatulence.[8]Some cholesterol-lowering medications act on lipases. Fibrates, such as bezafibrate, gemfibrozil, and fenofibrate, work by activating Peroxisome prolifeator-activated receptor alpha(PPAR-alpha), and upregulating lipoprotein lipase, which leads to a decrease in serum triglyceride levels along with induction of increased synthesis of HDL. Fibrates are clinically indicated primarily for lowering triglycerides. Side effects of fibrates include cholesterol gallstones, rhabdomyolysis, especially if used with statins, and increased LDL.[9]Niacin, or vitamin B3, is another cholesterol-lowering medication that acts on lipase. Specifically, lipase acts to inhibit hormone-sensitive lipase, which leads to inhibition of VLDL synthesis in the liver. Niacin is clinically indicated primarily for increasing HDL levels. Side effects erythema and flushing of the upper body, increased glucose levels, increased uric acid levels, acanthosis nigricans, and pruritus.[10]A lipase test measures the level of a protein called lipase in your blood.Lipase helps your body absorb fats. It's released by the pancreas, a long, flat gland between your stomach and spine.When your pancreas is inflamed or injured, it releases more lipase than usual. Your doctor may want to find out the level of this protein in your blood to find how your pancreas is doing.A lipase test may also be referred to as a serum lipase or LPS.

 

 

What Conditions Can This Test Find?
A doctor will order a lipase test if she suspects that you may have acute pancreatitis -- an inflammation of the pancreas that causes abdominal pain.The following symptoms can be a sign of pancreas inflammation:Severe abdominal or back pain,Fever,Loss of appetite,Nausea The test may also be used to monitor your pancreas if you've already been diagnosed with acute (sudden, severe) or chronic (ongoing) pancreatitis. It can find out whether lipase levels are increasing or decreasing. It can also be used to find out whether a treatment is working well.Sometimes, a lipase test will also be used to monitor other conditions including:Peritonitis (inflammation of the lining of your inner abdominal wall) Strangulated or infarcted bowel (bowel that has restricted blood supply) Pancreatic cyst Cystic fibrosis (an inherited disease in which thick mucus can damage organs) Crohn's disease (inflammation of your digestive tract) Celiac disease (triggered by the protein gluten, your immune system attacks your small intestine)

 

 

How Do I Prepare?
If you have a lipase test scheduled ahead of time, you'll need to fast.You'll likely be asked to stop eating or drinking anything other than water for 8 to 12 hours beforehand.Your doctor may also ask you to stop taking some medications that can affect the test results. Be sure she knows all the prescription medications, over-the-counter meds, and supplements you take.

 

 

What Happens During a Test?
In a lipase test, a lab tech will take a small blood sample. He will likely put a band around your upper arm to help make your veins easier to find.He will then insert a needle into one of your veins. After enough blood goes into a tube, the band will come off and he'll take out the needle. He'll put a bandage on where the needle went in.

 

 

What Do the Results Mean?
A high level of lipase in the blood indicates that you may have a condition affecting the pancreas.Normal levels vary slightly between labs, so you and your doctor will look at the ranges given with your results to figure out how your lipase levels compare with the normal.In acute pancreatitis, levels are often 5 to 10 times higher than the highest reference value. Other conditions can also cause slightly increased lipase levels, including:

 

 

Lipase Tests
Email this page to a friend Print Facebook Twitter Pinterest

 

 

What is a lipase test?
Lipase is a type of protein made by your pancreas, an organ located near your stomach. Lipase helps your body digest fats. It's normal to have a small amount of lipase in your blood. But, a high level of lipase can mean you have pancreatitis, an inflammation of the pancreas, or another type of pancreas disease. Blood tests are the most common way of measuring lipase.
Other names: serum lipase, lipase, LPS

 

 

What is it used for?
A lipase test may be used to:
Diagnose pancreatitis or another disease of the pancreas
Find out if there is a blockage in your pancreas
Check for chronic diseases that affect the pancreas, including cystic fibrosis
Why do I need a lipase test?
You may need a lipase test if you have symptoms of a pancreas disease. These include:
Nausea and vomiting
Diarrhea
Severe back pain
Severe abdominal pain
Fever
Loss of appetite
You may also need a lipase test if you certain risk factors for pancreatitis. These include:
A family history of pancreatitis
Diabetes
Gallstones
High triglycerides
Obesity
You may also be at a higher risk if you are a smoker or heavy alcohol user.

 

 

What happens during a lipase test?
A lipase test is usually in the form of a blood test. During a blood test, a health care professional will take a blood sample from a vein in your arm, using a small needle. After the needle is inserted, a small amount of blood will be collected into a test tube or vial. You may feel a little sting when the needle goes in or out. This usually takes less than five minutes.Lipase can also be measured in urine. Usually, a lipase urine test can be taken at any time of day, with no special preparation needed.

 

 

Will I need to do anything to prepare for the test?
You may need to fast (not eat or drink) for 8-12 hours before a lipase blood test. If your health care provider has ordered a lipase urine test, be sure to ask if you need to follow any special instructions.

 

 

Are there any risks to the test?
There is very little risk to having a blood test. You may have slight pain or bruising at the spot where the needle was put in, but most symptoms go away quickly.There are no known risks to a urine test.

 

 

What do the results mean?
A high level of lipase may indicate:
Pancreatitis
A blockage in the pancreas
Kidney disease
Peptic ulcer
A problem with your gall bladder
A low level of lipase may mean there is damage to cells in the pancreas that make lipase. This happens in certain chronic diseases such as cystic fibrosis.If your lipase levels are not normal, it doesn't necessarily mean you have a medical condition needing treatment. Certain medicines, including codeine and birth control pills, can affect your lipase results. If you have questions about your lipase test results, talk to your health care provider.

 

 


Is there anything else I need to know about a lipase test?
A lipase test is commonly used to diagnose pancreatitis. Pancreatitis can be acute or chronic. Acute pancreatitis is a short-term condition that usually goes away after a few days of treatment. Chronic pancreatitis is a long-lasting condition that gets worse over time. But it can be managed with medicine and lifestyle changes, such as quitting drinking. Your health care provider may also recommend surgery to repair the problem in your pancreas.

 

 

Lipase
lipase (CSL) came out with the highest catalytic activity, thereby suggesting that the catalytic activities depend mainly on the lipase origin.

 

 

Uses
Most people do not need additional lipase. However, people with the following conditions may find lipase supplements helpful.

 

 

Precautions
Side effects may include nausea and stomach upset. High doses of lipase may exacerbate symptoms of cystic fibrosis. Scientists do not know enough about the effects of lipase during pregnancy or breastfeeding, so speak with your doctor before taking lipase.

 

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.