1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ELTESOL SC 40

ELTESOL SC 40 
Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat

 

SODIUM CUMENE SULPHONATE; sodium cumene sulfonate; (1-methylethyl)-benzenesulfonicacisodiumsalt Benzenesulfonicacid,(1-methylethyl)-,sodiumsalt; Sodium cumene sulphatee 40%; (1-METHYLETHYL)-BENZENESULPHONICACID,SODIUMSALT; Natriumcumolsulfonat; sodium 2-phenylpropane-2-sulfonate; Sodium o-cumenesulfonate; UNII-TQE0L6I6W8; Sodium 2-isopropylbenzenesulfonate; TQE0L6I6W8; Benzenesulfonic acid; (1-methylethyl)-, sodium salt; 15763-77-6; Sodium o-cumenesulphonate; o-Cumenesulfonic acid; sodium salt; Sodium 2-isopropylbenzenesulphonate; o-Cumenesulphonic acid; sodium salt; C9H11O3S.Na; SCHEMBL67965; SODIUM CUMENE SULFONATE; CTK4G1284; DTXSID30872318; Benzenesulfonic acid, 2-(1-methylethyl)-, sodium salt (1:1); AKOS015891134; AK550860; M911; Sodium 2-(propan-2-yl) benzene sulfonate; Sodium-4-(1 methyl ethyl) benzene sulfonate; J-524278; Q27290156; Benzene, (1-methylethyl)-, monosulfo deriv., sodium salt; Benzenesulfonic acid,(1-methylethyl)-, sodium salt (1:1); UNII-5798KA13PG component GIPRGFRQMWSHAK-UHFFFAOYSA-M; 71407-44-8;

 

Test Yöntemleri (1), Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonatEltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat AktiflerGB / T 5173 Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar - Direkt iki fazlư titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayiniISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik direkt iki ile belirlenmesi -faz titrasyon prosedürü (2), pHGB / T 6368 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltinin pH tayini - Potansiyometrik yöntemISO 4316 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltilerin pH tayini - Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat otansiyometrik yöntem2, Tehlikeli maddeler indeksleri Test Yöntemleri (1), Ađưr metaller (Pb olarak) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30799 Gưda deterjanlarưnưn test yöntemi - Ađưr metallerin belirlenmesi (2) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30797 Test gưda deterjanlarư yöntemi - Toplam arsenik tayini3, Ek açưklama (a), Fiziksel ve kimyasal indeksler hakkưnda: ilk olarak, karbon atomu dađưlưmư belirtilecektir; ikinci olarak, Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ortalama moleküler ađưrlưk gösterilecektir. (b), Kozmetikte kullanưlan, zararlư maddeler için test edilmelidir; veya mikroorganizmalarư daha fazla test edin. Ana Kullanưmlar1, Tipik uygulamalar Hidrotrop Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat olarak kullanưn Yardưmcư emülsifiye edici ajan, yardưmcư dađưtưcư ajan olarak kullanưn.2, Ev deterjanlarư Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Örneđin: çama₫ưr tozu.3, Endüstriyel temizlik maddeleri Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. 4, Ki₫isel bakưm ürünleri Hidrotrop olarak kullanưn. 5, Evcil Hayvanlar Hidrotrop olarak kullanưn. ELTESOL® SC 40, sodyum sümen sülfonatưn sulu bir çözeltisidir. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diđer bile₫iklerin çözünürlüđünü artưrmak için kullanưlabilir. Ưyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte, çözeltinin bulutlanma noktasưnư yükselterek, daha yüksek sưcaklưklarda berrak sưvưlarưn elde edilmesini sađlayarak köpürme özelliklerinin ve performansưnưn ilave kontrolünü mümkün kưlar. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonlarưn viskozitesini azaltmak için de kullanưlabilir. Test Yöntemleri (1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat AktiflerGB / T 5173 Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar - Direkt iki fazlư titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayiniISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik direkt iki ile belirlenmesi -faz titrasyon prosedürü (2), pHGB / T 6368 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltinin pH tayini - Potansiyometrik yöntemISO 4316 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltilerin pH tayini - Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat otansiyometrik yöntem2, Tehlikeli maddeler indeksleri Test Yöntemleri (1), Ađưr metaller (Pb olarak) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30799 Gưda deterjanlarưnưn test yöntemi - Ađưr metallerin belirlenmesi (2) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30797 Test gưda deterjanlarư yöntemi - Toplam arsenik tayini3, Ek açưklama (a), Fiziksel ve kimyasal indeksler hakkưnda: ilk olarak, karbon atomu dađưlưmư belirtilecektir; ikinci olarak, Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ortalama moleküler ađưrlưk gösterilecektir. (b), Kozmetikte kullanưlan, zararlư maddeler için test edilmelidir; veya mikroorganizmalarư daha fazla test edin. Ana Kullanưmlar1, Tipik uygulamalar Hidrotrop Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat olarak kullanưn Yardưmcư emülsifiye edici ajan, yardưmcư dađưtưcư ajan olarak kullanưn.2, Ev deterjanlarư Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Örneđin: çama₫ưr tozu.3, Endüstriyel temizlik maddeleri Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. 4, Ki₫isel bakưm ürünleri Hidrotrop olarak kullanưn. 5, Evcil Hayvanlar Hidrotrop olarak kullanưn. ELTESOL® SC 40, sodyum sümen sülfonatưn sulu bir çözeltisidir. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diđer bile₫iklerin çözünürlüđünü artưrmak için kullanưlabilir. Ưyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte, çözeltinin bulutlanma noktasưnư yükselterek, daha yüksek sưcaklưklarda berrak sưvưlarưn elde edilmesini sađlayarak köpürme özelliklerinin ve performansưnưn ilave kontrolünü mümkün kưlar. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonlarưn viskozitesini azaltmak için de kullanưlabilir. Test Yöntemleri (1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat AktiflerGB / T 5173 Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar - Direkt iki fazlư titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayiniISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik direkt iki ile belirlenmesi -faz titrasyon prosedürü (2), pHGB / T 6368 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltinin pH tayini - Potansiyometrik yöntemISO 4316 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltilerin pH tayini - Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat otansiyometrik yöntem2, Tehlikeli maddeler indeksleri Test Yöntemleri (1), Ađưr metaller (Pb olarak) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30799 Gưda deterjanlarưnưn test yöntemi - Ađưr metallerin belirlenmesi (2) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30797 Test gưda deterjanlarư yöntemi - Toplam arsenik tayini3, Ek açưklama (a), Fiziksel ve kimyasal indeksler hakkưnda: ilk olarak, karbon atomu dađưlưmư belirtilecektir; ikinci olarak, Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ortalama moleküler ađưrlưk gösterilecektir. (b), Kozmetikte kullanưlan, zararlư maddeler için test edilmelidir; veya mikroorganizmalarư daha fazla test edin. Ana Kullanưmlar1, Tipik uygulamalar Hidrotrop Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat olarak kullanưn Yardưmcư emülsifiye edici ajan, yardưmcư dađưtưcư ajan olarak kullanưn.2, Ev deterjanlarư Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Örneđin: çama₫ưr tozu.3, Endüstriyel temizlik maddeleri Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. 4, Ki₫isel bakưm ürünleri Hidrotrop olarak kullanưn. 5, Evcil Hayvanlar Hidrotrop olarak kullanưn. ELTESOL® SC 40, sodyum sümen sülfonatưn sulu bir çözeltisidir. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat0 Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diđer bile₫iklerin çözünürlüđünü artưrmak için kullanưlabilir. Ưyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte, çözeltinin bulutlanma noktasưnư yükselterek, daha yüksek sưcaklưklarda berrak sưvưlarưn elde edilmesini sađlayarak köpürme özelliklerinin ve performansưnưn ilave kontrolünü mümkün kưlar. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonlarưn viskozitesini azaltmak için de kullanưlabilir. Test Yöntemleri (1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat AktiflerGB / T 5173 Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar - Direkt iki fazlư titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayiniISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik direkt iki ile belirlenmesi -faz titrasyon prosedürü (2), pHGB / T 6368 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltinin pH tayini - Potansiyometrik yöntemISO 4316 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltilerin pH tayini - Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat otansiyometrik yöntem2, Tehlikeli maddeler indeksleri Test Yöntemleri (1), Ađưr metaller (Pb olarak) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30799 Gưda deterjanlarưnưn test yöntemi - Ađưr metallerin belirlenmesi (2) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30797 Test gưda deterjanlarư yöntemi - Toplam arsenik tayini3, Ek açưklama (a), Fiziksel ve kimyasal indeksler hakkưnda: ilk olarak, karbon atomu dađưlưmư belirtilecektir; ikinci olarak, Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ortalama moleküler ađưrlưk gösterilecektir. (b), Kozmetikte kullanưlan, zararlư maddeler için test edilmelidir; veya mikroorganizmalarư daha fazla test edin. Ana Kullanưmlar1, Tipik uygulamalar Hidrotrop Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat olarak kullanưn Yardưmcư emülsifiye edici ajan, yardưmcư dađưtưcư ajan olarak kullanưn.2, Ev deterjanlarư Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Örneđin: çama₫ưr tozu.3, Endüstriyel temizlik maddeleri Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. 4, Ki₫isel bakưm ürünleri Hidrotrop olarak kullanưn. 5, Evcil Hayvanlar Hidrotrop olarak kullanưn. ELTESOL® SC 40, sodyum sümen sülfonatưn sulu bir çözeltisidir. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diđer bile₫iklerin çözünürlüđünü artưrmak için kullanưlabilir. Ưyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte, çözeltinin bulutlanma noktasưnư yükselterek, daha yüksek sưcaklưklarda berrak sưvưlarưn elde edilmesini sađlayarak köpürme özelliklerinin ve performansưnưn ilave kontrolünü mümkün kưlar. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonlarưn viskozitesini azaltmak için de kullanưlabilir. Test Yöntemleri (1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat AktiflerGB / T 5173 Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar - Direkt iki fazlư titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayiniISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik direkt iki ile belirlenmesi -faz titrasyon prosedürü (2), pHGB / T 6368 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltinin pH tayini - Potansiyometrik yöntemISO 4316 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltilerin pH tayini - Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat otansiyometrik yöntem2, Tehlikeli maddeler indeksleri Test Yöntemleri (1), Ađưr metaller (Pb olarak) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30799 Gưda deterjanlarưnưn test yöntemi - Ađưr metallerin belirlenmesi (2) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30797 Test gưda deterjanlarư yöntemi - Toplam arsenik tayini3, Ek açưklama (a), Fiziksel ve kimyasal indeksler hakkưnda: ilk olarak, karbon atomu dađưlưmư belirtilecektir; ikinci olarak, Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ortalama moleküler ađưrlưk gösterilecektir. (b), Kozmetikte kullanưlan, zararlư maddeler için test edilmelidir; veya mikroorganizmalarư daha fazla test edin. Ana Kullanưmlar1, Tipik uygulamalar Hidrotrop Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat olarak kullanưn Yardưmcư emülsifiye edici ajan, yardưmcư dađưtưcư ajan olarak kullanưn.2, Ev deterjanlarư Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Örneđin: çama₫ưr tozu.3, Endüstriyel temizlik maddeleri Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. 4, Ki₫isel bakưm ürünleri Hidrotrop olarak kullanưn. 5, Evcil Hayvanlar Hidrotrop olarak kullanưn. ELTESOL® SC 40, sodyum sümen sülfonatưn sulu bir çözeltisidir. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diđer bile₫iklerin çözünürlüđünü artưrmak için kullanưlabilir. Ưyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte, çözeltinin bulutlanma noktasưnư yükselterek, daha yüksek sưcaklưklarda berrak sưvưlarưn elde edilmesini sađlayarak köpürme özelliklerinin ve performansưnưn ilave kontrolünü mümkün kưlar. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonlarưn viskozitesini azaltmak için de kullanưlabilir. Test Yöntemleri (1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat AktiflerGB / T 5173 Yüzey aktif maddeler ve deterjanlar - Direkt iki fazlư titrasyon prosedürü ile anyonik aktif madde tayiniISO 2271 Yüzey aktif maddeler - Deterjanlar - Anyonik aktif maddenin manuel veya mekanik direkt iki ile belirlenmesi -faz titrasyon prosedürü (2), pHGB / T 6368 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltinin pH tayini - Potansiyometrik yöntemISO 4316 Yüzey aktif maddeler - Sulu çözeltilerin pH tayini - Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat otansiyometrik yöntem2, Tehlikeli maddeler indeksleri Test Yöntemleri (1), Ađưr metaller (Pb olarak) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30799 Gưda deterjanlarưnưn test yöntemi - Ađưr metallerin belirlenmesi (2) Kozmetikler için Güvenlik ve Teknik Standartlar (2015 Sürümü) GB / T 30797 Test gưda deterjanlarư yöntemi - Toplam arsenik tayini3, Ek açưklama (a), Fiziksel ve kimyasal indeksler hakkưnda: ilk olarak, karbon atomu dađưlưmư belirtilecektir; ikinci olarak, Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ortalama moleküler ađưrlưk gösterilecektir. (b), Kozmetikte kullanưlan, zararlư maddeler için test edilmelidir; veya mikroorganizmalarư daha fazla test edin. Ana Kullanưmlar1, Tipik uygulamalar Hidrotrop Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat olarak kullanưn Yardưmcư emülsifiye edici ajan, yardưmcư dađưtưcư ajan olarak kullanưn.2, Ev deterjanlarư Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Örneđin: çama₫ưr tozu.3, Endüstriyel temizlik maddeleri Hidrotrop, antikoagülan, topaklanmayư önleyici ajan olarak kullanưn. 4, Ki₫isel bakưm ürünleri Hidrotrop olarak kullanưn. 5, Evcil Hayvanlar Hidrotrop olarak kullanưn. ELTESOL® SC 40, sodyum sümen sülfonatưn sulu bir çözeltisidir. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Bu ürün bir hidrotrop görevi görür ve diđer bile₫iklerin çözünürlüđünü artưrmak için kullanưlabilir. Ưyonik olmayan yüzey aktif maddelerle birlikte, çözeltinin bulutlanma noktasưnư yükselterek, daha yüksek sưcaklưklarda berrak sưvưlarưn elde edilmesini sađlayarak köpürme özelliklerinin ve performansưnưn ilave kontrolünü mümkün kưlar. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Konsantre yüzey aktif maddelerin ve formülasyonlarưn viskozitesini azaltmak için de kullanưlabilir. Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat

 

 

 

 

Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat
sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Test Methods(1), Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat ActivesGB/T 5173 Surface active agents and detergents-Determination of anionic-active matter by direct two-phase titration procedureISO 2271 Surface active agents -- Detergents -- Determination of anionic-active matter by manual or mechanical direct two-phase titration procedure(2), pHGB/T 6368 Surface active agents - Determination of pH of aqueous solution - Potentiometric methodISO 4316 Surface active agents -- Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat Determination of pH of aqueous solutions -- otentiometric method2, Hazardous substances indexesTest Methods(1), Heavy metals (as Pb)Safety and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30799 The test method of food detergents - Determination of heavy metals(2) AsSafety Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and Technical Standards for Cosmetics (2015 Edition)GB/T 30797 The test method of food detergents - Determination of total arsenic3, Further explanation(a), On physical Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat and chemical indexes: firstly, shall be indicated carbon atom distribution; secondly, shall be indicated average molecular weight.(b), Used in cosmetics, should be test for harmful substances; or furtherly test for microorganisms.Major Uses1, Typical applicationsUse as hydrotrope.Use as auxilialy emulsifying agent, auxilialy dispersing agent.2, Household detergentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat. For example: washing powder.3, Industrial cleaning agentsUse as hydrotrope, anticoagulant, anti-caking agent.4, Personal care productsUse as hydrotrope.5, PetsUse as hydrotrope. ELTESOL® SC 40 is an aqueous solution of a sodium cumene sulphonate. This product acts as a hydrotrope and may be used to increase the solubility of other compounds. In conjunction with non-ionic surfactants it will raise the cloud point Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat of the solution allowing clear liquids to be obtained at higher temperatures, enabling additional control of the foaming characteristics and performance. It may also be used to reduce the viscosity of concentrated surfactants and formulations. Eltesol sc40, eltesol sc 40, eltesolsc40, sodưum cumene sulphonate, sodium cumene sulphonate, sodưum cumene sulfonate, sodium cumene sulfonate, sodưum cumene sulphonat, sodium cumene sulphonat, sodưum cumene sulfonat, sodium cumene sulfonat, sodưum cumen sulphonate, Sodium kümen sülfonat , sodium kümen sülfonat sodium cumen sulphonate, sodưum cumen sulfonate, sodium cumen sulfonate, sodưumcumene sulphonate, sodiumcumene sulphonate, sodưumcumene sulfonate, sodiumcumene sulfonate, sodưum cumenesulphonate, sodium cumenesulphonate, sodưum cumenesulfonate, sodium cumenesulfonate, sodyum kümen sülfonat, sodyum kumen sülfonat, sodyum kümen sulfonat, sodyum kumen sülfonat

 

 

Ataman Kimya A.̃. © 2015 Tüm Haklarư Saklưdưr.