1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DIAMMONIUM PHOSPHATE (DİAMONYUM FOSFAT)

DIAMMONIUM PHOSPHATE
CAS NUMBER: 18-46-0

 

7783-28-0; Diammonium hydrogen phosphate; diammonium hydrogenphosphate; DIAMMONIUM PHOSPHATE; Phosphoric acid, diammonium salt; Ammonium phosphate dibasic; Fyrex; Pelor; Akoustan A; Diammonium orthophosphate; Diammonium acid phosphate; Dibasic ammonium phosphate; K2 (phosphate); Diammonium hydrogen orthophosphate; Ammonium phosphate, dibasic; Secondary ammonium phosphate; Hydrogen diammonium phosphate; Coaltrol LPA 445; Phos-Chek 202A; Phos-Chek 259; Ammonium orthophosphate dibasic; Caswell No. 286C; Diammonium hydrogenorthophosphate; Diammonium monohydrogen phosphate; Ammonium monohydrogen orthophosphate; UNII-10LGE70FSU; Ammonium phosphate, secondary; di-Ammonium hydrogen phosphate; HSDB 301; Ammoniumhydrogenphosphate; Ammonium phosphate [NF]; EINECS 231-987-8; Ammonium phosphate ((NH4)2(HPO4)); 10LGE70FSU; ammonium monohydrogen phosphate; AI3-25349; Ammonium hydrogen phosphate solution; Ammonium phosphate (NF); Ammonium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis; Ammonium phosphate, dibasic, 99%, for biochemistry; Ammonium phosphate [USAN]; diazanium hydrogen phosphate; (NH4)2HPO4; di-ammonium phosphate; Phosphoric acid, ammonium salt (1:2); ACMC-1BBLK; DAP, DAPLG; EC 231-987-8; KSC377C4F; Diammonium Phosphate Food Grade; DTXSID6029705; CTK2H7142; KS-000011AS; AKOS015856700; LS-190483; FT-0624618; D02921; Ammonium phosphate, dibasic, 98+%, ACS reagent; J-520228; DİAMMONİUM PHOSPHATE; diamonum fosfat; diammonium phosfate; dıammonıum phosphate; dıammonıum phosfat; diamonyum posfat; DAP;
 
DİAMONYUM FOSFAT (DAP)
Yüksek oranda fosfor içerdiğinden bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişimini hızlandırır ve kök sistemini güçlendirir. Çiçeklenmeyi sağlayarak dane ve meyve tutumunu artırır. Fosfor noksanlığında ürün miktarı ve kalitesinde düşüş meydana gelir. Ekim/dikim ile birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. İlkbaharda ekilecek bitkilerde ekimden hemen önce ve genellikle toprağın 10-15 cm derinliğe gömülmesi uygundur. 
Gübre Ürün İçeriği
%18 Azot (N)
%18 Amonyum Azotu (NH4-N)
%46 Fosfor (P2O5)
Bileşiminde %18 azot (N) ve %46 fosfor (P2O5) ihtiva eder. İçeriğindeki fosforun büyük kısmının suda eriyebilmesi ve azotunda amonyum formunda bulunmasından dolayı toprağa atıldıktan sonra, uygun koşullar (sıcaklık, nem) oluştuğu anda, fosfor ve azot kullanıma hazır olur.
Ayrıca yağış ve sulamanın gereğinden çok olması durumunda azotun amonyum formunda olmasından dolayı azot kaybı yaşanmaz.
Diamonyum fosfat (DAP) gübresi kompoze gübre çeşidi olmakla birlikte, fosforlu gübre gibi kullanılmalıdır. Aşırı fosfor uygulaması sonucunda toprakta fosfor birikimi meydana gelecek olup bu birikim çinko noksanlığına sebep olur. Bu nedenle dengeli gübreleme yapılmasına dikkat edilmelidir.
Diamonyum fosfat (DAP) kullanımında diğer önemli nokta ise uygulama zamanın doğru olmasıdır. Zamanından önce yapılacak uygulama fosforun topraktaki kireç ile birleşerek yararsız hale geçmesine neden olurken, geç yapılacak uygulamalarda ise fosforun toprak yüzeyinde kalacak olmasından dolayı bitkiye yine yarar sağlamayacaktır.
Diamonyum fosfat (DAP) gübresi hububat için uygun bir gübre olup, İç Anadolu da yoğun şekilde tercih edilmektedir. Ayrıca fosfor eksikliğinin yoğun hissedildiği topraklarda bir çok üründe başarı ile uygulanabilmektedir.
Hububat ekimlerinde mibzerle tohum derinliğine ve banda verilerek uygulanmalıdır.
Ayrıca meyve ağaçlarında şubat ve mart aylarında, ilkbaharda ekilecek bitkilerde ise ekimden hemen önce tohum derinliğine uygulanması uygun olacaktır. Diamonyum fosfat (DAP) Gübre
DAP Gübre (Diamonyum Fosfat)
Diamonyum fosfat (DAP) gübre, içeriğinde fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesi bulunan kompoze bir gübredir. Toros Tarım tarafından pazara sunulan 18.46.0 DAP gübre %18 azot (N) ve fosfor pentaoksit (P2O5) olarak %46 fosfor ihtiva eder. İçerdiği azot, amonyum (NH4) formunda olduğundan, özellikle bitkilerin ilk gelişim dönemlerinde oldukça etkilidir. Diamonyum fosfat (DAP) gübre yüksek verimin yanı sıra meyve ve sebzelerde iyi renk oluşumu, aşırı soğuğa ve kuraklığa yüksek tolerans, hastalık ve zararlılara dayanıklılık ve uzun raf ömrü sağlar. Ürünlerin aroma ve lezzetini artırdığı gibi vitamin içeriğini yükseltir.
Diamonyum fosfat (DAP) Gübresinin Yararları
Diamonyum fosfat (DAP) gübre, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bitkinin fosfor ihtiyacını karşılamak amacıyla geniş bir şekilde kullanılır. Bir bitki besin elementi olarak fosfor, bitkinin ilk gelişim dönemlerinde, özellikle kök gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bitkinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan enerji metabolizmasında fosfora ihtiyaç duyulur. DAP gübresinin de içinde yer aldığı fosforlu gübrelerin yeterli miktarda veya uygun derinliğe uygulanmaması durumunda, bitkide fosfor noksanlığı meydana gelir. Bu durum ise verimde ve kalitede büyük düşüşlere neden olur.
Diamonyum fosfat (DAP) gübre, bileşiminde azot bulunduğundan, bitkinin bu ihtiyacına da cevap verir. Ancak taban (toprakaltı) gübresi olarak kullanıldığında bünyesindeki azot miktarı bitkinin ihtiyacının tamamını karşılamayabilir. Bu nedenle taban gübresi olarak Diamonyum fosfat (DAP) tercih edilmesi halinde, üst gübreleme sırasında diğer azotlu gübrelerle bu eksikliğin giderilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle Diamonyum fosfat (DAP) gübresi ile gelen azot miktarı bitkinin ihtiyacını tümüyle karşılamıyorsa, eksik kalan kısım başka azotlu gübrelerle takviye edilmelidir.
Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin içindeki fosfor, topraktaki diğer fosforlu gübrelere göre daha hızlı harekete geçer. Diamonyum fosfat (DAP) gübresi tahıllarda ekim sırasında verilmelidir. Yeterli DAP gübresi verilmediği takdirde kökler zayıf kalır, gelişme yetersiz olur, olgunlaşma gecikir ve bitki bodur kalır. Yaşlı alt yapraklar mor ya da koyu yeşil bir renk alır, verim düşer. Ekimden sonra verilirse toprak yüzeyinde kalacağı için bitkiye bir yararı olmaz. Azotu kolayca toprakta tutunacağından, aşırı yağış veya sulama sonucunda yıkanma ile kayıpları çok düşük olur.
Diamonyum fosfat (DAP) Gübresinin Kullanım Yerleri
Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin içeriğindeki fosforun %90'ından fazlası suda eriyebildiğinden, gerekli rutubeti bulur bulmaz. Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin bünyesindeki fosfor ve azot toprağa geçerek bitkiler tarafından kullanılmaya başlar. Yapılacak toprak analizine ve elde edilmek istenen mahsul miktarına bağlı olarak, bitkinin fosfor ihtiyacını karşılayacak miktarda DAP gübresi kullanılmalıdır. Bitkinin eksik kalan azot ihtiyacı ise başka azotlu gübrelerle karşılanmalıdır.
Diamonyum fosfat (DAP) gübre, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru şekilde verildiği takdirde bütün bitkilerde başarıyla kullanılabilir. DAP gübresi, bünyesindeki fosfor ve azot miktarı bakımından özellikle Orta Anadolu ve geçit bölgelerde yetiştirilecek buğday için çok uygun bir bitki besin maddesidir. 100 kg'sinde yaklaşık 65-70 kg saf bitki besin maddesi olduğundan nakliye, depolama ve işçilikte büyük tasarruf sağlar. Nispi nemin düşük olduğu depolarda senelerce topaklaşmadan saklanabilir.
Hububat ve benzeri bitkiler için Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin sonbaharda, ekimden hemen önce veya ekim esnasında, mibzerle tohum derinliğine ve bant halinde verilmesi en ideal uygulama şeklidir. Mibzerle ekimin mümkün olmadığı hallerde Diamonyum fosfat (DAP) gübresi ekimden hemen önce tarla yüzeyine serpilip, sonra ekim yapılarak gübrenin toprakla karışması temin edilir.
Taban gübrelemede dekara (bölgede alınabilen ürün miktarına ve toprak analizine bağlı olarak) buğday için 13-21 kg; arpa için 9-14 kg; dane ve silajlık mısır için orta ve ağır bünyeli topraklarda 23-37 kg; pamuk için orta ve ağır bünyeli topraklarda 15-20 kg; ayçiçeği için orta ve ağır bünyeli topraklarda 10-15 kg; çeltik için ağır bünyeli (potasyumca zengin) topraklarda 15-22 kg; yerfıstığı için hafif ve orta bünyeli topraklarda 13-18 kg; soya fasulyesi için ağır bünyeli topraklarda 13-18 kg; yonca için 25 kg; soğan için hafif ve orta bünyeli topraklarda 16-22 kg; sarımsak için hafif ve orta bünyeli 10-15 kg DAP gübresi kullanılabilir.
Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin meyve ağaçlarında kışın şiddetine göre şubat ve mart aylarında, ilkbaharda ekilecek bitkilerde ise ekimden hemen önce ve genellikle 10-15 cm derinliğe gömülmesi uygundur. 
Zeytin fidan gübrelemesinde, fidan çukurlarının dip kısmına konulacak toprağa 2-3 litre iyi yanmış hayvan gübresi karıştırılır ve bu karışıma 100-125 gr Diamonyum fosfat (DAP) gübresi ve bir tatlı kaşığı Çinko Sülfat karıştırılır. Bu toprak fidan dikim çukurunun dip kısmına yerleştirilir. Bağ gübrelemesinde, fidan dikim çukurlarının dip kısmına konulacak toprağa, toprağın yapısına göre dere kumu, iyi yanmış hayvan gübresi ve fidan başına (dikim sıklığına göre) 75-100 gr DAP gübresi ile 75-100 gr Potasyum Sülfat karıştırılarak dikim yapılır.
Sert çekirdekli meyvelerde, fidan dikim çukurlarının dip kısmına konulacak toprağa, toprağın yapısına göre dere kumu, iyi yanmış hayvan gübresi ve fidan başına (dikim sıklığına göre) 75-100 gr Triple Süperfosfat (TSP) veya Diamonyum fosfat (DAP) gübresi ile 75-100 gr Potasyum Sülfat karıştırılır. Yumuşak çekirdekli meyvelerde ise aynı şekilde dere kumu ve iyi yanmış hayvan gübresine ek olarak fidan başına 100 gr TSP veya Diamonyum fosfat (DAP) gübresi ile 100 gr Potasyum Sülfat kullanılır. Yarı bodurlarda ise 50 gr TSP veya DAP gübresi ile 50 gr Potasyum Sülfat karıştırılarak dikim yapılır.
Diamonyum fosfat (DAP) Gübresinin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
TSP ile karşılaştırıldığında, DAP gübresinin özellikle pH değeri 7,5'in üzerinde olan kireçli topraklardaki etkinliği daha fazladır. DAP gübresinin bünyesinde bulunan fosforun bir kısmı, bütün fosforlu gübrelerde olduğu gibi kireçli topraklarda bolca bulunan kalsiyum (Ca) ile birleşerek bitkiler tarafından alınamaz forma dönüşür. Ancak bu durumdaki fosfor, zaman içerisinde, toprakta gerçekleşen bazı fizikokimyasal süreçler sonucu tekrar yarayışlı forma dönüşebilir. Bu nedenle, tüm fosforlu gübreler için olduğu gibi, Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin de serpme yöntemiyle uygulanmasından kaçınılmalı ve gübreleme ekipmanları kullanılarak bantlama (çizileme) yöntemi ile uygulanması tercih edilmelidir.
Diğer kompoze gübreler gibi, Diamonyum fosfat (DAP) gübresi de bitkinin etkili kök derinliği ve kök konumu dikkate alınarak, ekim öncesi veya ekimle birlikte uygulanmalı ve karıştırılarak toprak altına ulaşması sağlanmalıdır. Tohum çimlenmesinden (çıkıştan) sonra kullanılması halinde toprağın yüzeyinde kalıp içine karışmayacağından bir etkisi görülmez. Bunun sebebi, uygulanan fosforun yüzeydeki toprak tarafından kuvvetlice tutulması ve bu nedenle daha derinlere hareketinin engellenmesidir. Fosfor, sulama ve yağışlar yardımıyla bir sene içerisinde toprakta en fazla 5-6 cm derinliğe kadar inebilir. Bu nedenle, diğer fosforlu gübrelerde olduğu gibi, bitki köklerinin uygulanan fosfordan en etkin şekilde yararlanabilmesi için Diamonyum fosfat (DAP) gübre uygulamasının tohum ekim derinliğinin 5-6 cm altına yapılması gerekir. Diamonyum fosfat (DAP) gübresi mutlaka ekim öncesi veya ekimle birlikte, uygun derinlikte toprakla karıştırılarak kullanılmalıdır. Diamonyum fosfat (DAP) gübresi %18 azot ve %46 fosfor içerir. Kompoze gübredir ve taban gübresidir. Fosforlu gübre olarak bilinir. İçeriğindeki fosfor suda erir. Bitkinin ilk gelişiminde fosfor çok gereklidir. Diamonyum fosfat (DAP) gübresi serpme atılmamalıdır. Çiziye atılarak kullanılır. Ekim öncesi ve ekimle birlikte kullanılır. Tohum çimlendikten sonra kullanılması etkili değildir. Hububat (buğday, arpa v.s.) için çok uygun gübredir. Ekim sırasında tohum derinliğine uygulanmalıdır. Meyve ağaçlarına şubat mart aylarında verilmelidir. Dönüme 15 kg verilmelidir. Bütün bitkiler için kullanılabilir. 
FOSFORLU GÜBRELERİN (Diamonyum fosfat (DAP)) FAYDALARI: 
Kök teşekkülünü ve büyümesini sağlar. Bitkilerin olgunlaşmasını çabuklaştırır. Mahsulün kalitesini yükseltir. Dane dökümünü önler. Verimi çoğaltır. Bitkinin kuraklığa dayanıklılığını artırır. Bitkinin hastalıklara karşı mukavemetini artırır. Daneler dolgun olur. 
FOSFORLU GÜBRELERİN EKSİKLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN ARAZLAR:
Bitkiler bodur kalır. Dal ve yapraklar tam anlamı ile gelişemez. Saplar zayıf, kök büyümesi ve hububatta sapa kalkma sınırlı olur. Bitki yaprağı kirli yeşil veya kırmızımtırak renkte olur. Meyve ağaçlarında sürgünlerin büyümesi, çiçek ve tomurcuk açma yavaşlar. Verim düşer. Fosforlu gübrelerin fazlalığında bitkiye herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir. 
İÇERİĞİNDEKİ AZOT ;
• Bitkilerin erken olgunluğa erişmesini sağlar.
• Bitkilerin döllenme organlarının tam olarak gelişmesini sağlar.
• Bitkilerin kök gelişimini sağlar.
• Bitkilerin metabolik etkinliğini arttırır.
• Fosfor eksikliğinde bitkinin büyümesi geriler ve bitki koyu yeşil bir renk gösterir.
• Kimi bitkilerde Fosfor noksanlığında yapraklarda mor ve bronz bir renk görünür.
• Bitkiler Fosfor'un tamamına yakın bir bölümünü gelişmelerinin ilk dönemlerinde alır ve bunu çeşitli organlarında biriktirirler. Gelişmenin sonuna doğu Fosfor tohuma veya meyveye aktarılarak orada biriktirilmektedir.
• Diamonyum fosfat (DAP)'ın Fosfor ihtiyacı olan bitkiye uygulanmasından sonra bitkinin eksik kalan azot ihtiyacı diğer gübrelerden tamamlanmalıdır. Örneğin CAN%26 yada AN%33.
DEPOLAMA
-Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
-Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
-Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.
-Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
-Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.
-Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.
-Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
-Uzun süre kullanımlarda eldiven kullanın.
Yüksek fosfor içeriği sayesinde bitkinin fosfor ihtiyacını karşılar. Ayrıca içerisinde bulunan azot ile de bitki ilk çıkışlarına da yardımcı olur.
Dap (Diamonyum fosfat) gübresi iki besinli bir gübredir. Bünyesinde %18 azot, %46 fosfor bulunur. İçeriğindeki azot, amonyum formunda olduğu için özellikle bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde etkilidir. Yapısındaki azot miktarı taban gübresi olarak kullanıldığında bitkinin tüm ihtiyacını karşılayamaz. bunun için taban gübresi olarak Diamonyum fosfat (DAP) kullanıldığında üst gübrelemede bitkinin diğer azotlu gübrelerle desteklenmesi gerekir. Birinci azotlu üst gübre üre, ikincisi ise $$amonyum olmalıdır. Diamonyum fosfat (DAP) 'taki azot,amonyum formunda olduğu için toprakta tutulur. Aşırı yağış veya aşırı sulama durumunda topraktan yıkanma ile azot kaybı olmaz.
Diamonyum fosfat (DAP) gübresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosforlu gübre olarak kullanılmaktadır. Bitki besini olarak fosfor,bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişmesi için elzemdir ve enerji metabolizmasında fosfora çok ihtiyaç vardır. Yeterli miktarda veya uygun derinliğe uygulanmaması durumunda bitkide fosfor noksanlığı görülür; verimde ve kalitede büyük düşüşler olur. Sonbahar veya ilkbahardaki soğuk toprak şartlarında da fosfor alınımı zayıflar.
Diamonyum fosfat (DAP) gübresinin özellikle pH'sı 7.5 üzerinde olan kireçli topraklardaki etkisi TSP (Triplesüperfosfat) oranla daha fazladır. Diğer fosforlu gübrelerde olduğu gibi Diamonyum fosfat (DAP) 'taki fosforun bir kısmı kireçli topraklarda bol miktarda bulunan Kalsiyum (Ca) ile birleşerek bitkiler tarafından alınamaz forma dönüşmektedir. Ancak topraktaki bazı fizikokimyasal süreçler sonucu tekrar yarayışlı forma dönüşebilir. Bu nedenle tüm fosforlu gübrelerin ve DAP gübresinin serpme yöntemi yerine gübreleme ekipmanları kullanılarak bant (çizi) yöntemi ile uygulanması daha faydalıdır. 
Uygulama:
-Azot ve fosfor için her türlü ürün talebi için uygundur, bir tür suda çözünür organik bileşik gübredir, fosfat ve bileşik gübre çeşitlerinin ana yüksek konsantrasyonundan biridir.
-Çoklu bileşik gübre ve BB gübre için ideal temel gübre.
-Bu bitkileri çıkış artırmak için etkili ve ekonomik bitkileri, gibi pirinç, buğday, mısır, sorgum, pamuk, kavun ve meyve, sebze, vb.
-Soilit geliştirmek için. Yaygın kırmızı toprak, sarı toprak, kahverengi toprak, sarı gelgit toprak, siyah toprak, kahverengi toprak, mor toprak, beyaz toprak, vb. özellikle kuzeybatı için uygun, kuzey çin, kuzeydoğusunda ve diğer kuru alanlar.

 

 

DIAMMONIUM PHOSPHATE
Diammonium phosphate (DAP) (chemical formula (NH4)2HPO4, IUPAC name diammonium hydrogen phosphate) is one of a series of water-soluble ammonium phosphate salts that can be produced when ammonia reacts with phosphoric acid. Solid diammonium phosphate shows a dissociation pressure of ammonia. At 100 °C, the dissociation pressure of diammonium phosphate is approximately 5 mmHg. According to the diammonium phosphate MSDS from CF Industries, Inc., decomposition starts as low as 70°C. "Hazardous Decomposition Products: Gradually loses ammonia when exposed to air at room temperature. Decomposes to ammonia and monoammonium phosphate at around 70°C (158°F). At 155°C (311°F), DAP emits phosphorus oxides, nitrogen oxides and ammonia."
Uses
Diammonium phosphate (DAP) is used as a fertilizer. When applied as plant food, it temporarily increases the soil pH, but over a long term the treated ground becomes more acidic than before upon nitrification of the ammonium. It is incompatible with alkaline chemicals because its ammonium ion is more likely to convert to ammonia in a high-pH environment. The average pH in solution is 7.5-8. The typical formulation is 18-46-0 (18% N, 46% P2O5, 0% K2O). DAP can be used as a fire retardant. Diammonium phosphate (DAP) lowers the combustion temperature of the material, decreases maximum weight loss rates, and causes an increase in the production of residue or char. These are important effects in fighting wildfires as lowering the pyrolysis temperature and increasing the amount of char formed reduces that amount of available fuel and can lead to the formation of a firebreak. Diammonium phosphate (DAP) is the largest component of some popular commercial firefighting products. DAP is also used as a yeast nutrient in winemaking and mead-making; as an additive in some brands of cigarettes purportedly as a nicotine enhancer; to prevent afterglow in matches, in purifying sugar; as a flux for soldering tin, copper, zinc and brass; and to control precipitation of alkali-soluble and acid-insoluble colloidal dyes on wool. Diammonium phosphate (DAP) is the world's most widely used phosphorus fertilizer. Diammonium phosphate (DAP)'s made from two common constituents in the fertilizer industry, and its relatively high nutrient content and excellent physical properties make it a popular choice in farming and other industries.
Production of Diammonium Phosphate
Diammonium phosphate (DAP) fertilizers first became available in the 1960s, and DAP rapidly became the most popular in this class of products. Diammonium phosphate (DAP)'s formulated in a controlled reaction of phosphoric acid with ammonia, where the hot slurry is then cooled, granulated and sieved. DAP handles and stores well. The standard nutrient grade of Diammonium phosphate (DAP) is relatively high, at 18-46-0, so fertilizer products with lower nutrient content may not be labeled DAP. The inputs required to produce one ton of Diammonium phosphate (DAP) fertilizer are approximately 1.5 to 2 tons of phosphate rock, 0.4 tons of sulfur (S) to dissolve the rock, and 0.2 tons of ammonia. Changes in the supply or price of any of these inputs will impact DAP prices and availability. The high nutrient content of Diammonium phosphate (DAP) helps reduce handling, freight and application costs. DAP is produced in many locations in the world and is a widely traded fertilizer commodity. 
Agricultural use of Diammonium Phosphate
Diammonium phosphate (DAP) fertilizer is an excellent source of P and nitrogen (N) for plant nutrition. It's highly soluble and thus dissolves quickly in soil to release plant-available phosphate and ammonium. A notable property of DAP is the alkaline pH that develops around the dissolving granule. As dissolving Diammonium phosphate (DAP) granules release ammonium, the seedlings and plant roots nearest the volatile ammonia can be harmed. This potential damage more commonly occurs when the soil pH is greater than 7, a condition that often exists around the dissolving DAP granule. To prevent such damage, users should avoid placing high concentrations of DAP near germinating seeds. The ammonium present in Diammonium phosphate (DAP) is an excellent N source and will be gradually converted to nitrate by soil bacteria, resulting in a subsequent drop in pH. Therefore, the rise in soil pH surrounding Diammonium phosphate (DAP) granules is a temporary effect. This initial rise in soil pH neighboring Diammonium phosphate (DAP) can influence the micro-site reactions of phosphate and soil organic matter.
Management practices of Diammonium Phosphate
Differences in the initial chemical reaction between various commercial P fertilizers in soil become minor over time (within weeks or months) and are minimal as far as plant nutrition is concerned. Most field comparisons between Diammonium phosphate (DAP) and monoammonium phosphate (MAP) show only minor or no differences in plant growth and yield due to P source with proper management. 
Non-agricultural uses of Diammonium Phosphate
Diammonium phosphate (DAP) also acts as a fire retardant. For example, a mixture of DAP and other ingredients can be spread in advance of a fire to prevent a forest from burning. It then becomes a nutrient source after the danger of fire has passed. Diammonium phosphate (DAP) is used in various industrial processes, too, such as metal finishing. And, it's commonly added to wine to sustain yeast fermentation and to milk to produce cheese cultures. 
Most concentrated phosphate-based fertilizer. Diammonium phosphate (DAP) is perfect for any agriculture crop to provide full phosphorus nutrition throughout crop growth and development, as well as a starter dose of nitrogen and low sulphur. Diammonium phosphate (DAP) can be applied in autumn for tilling and in spring during sowing, as well as for pre-sowing cultivation. Dissolving in soil, Diammonium phosphate (DAP) provides temporary alkalization of pH of the soil solution around the fertilizer granule, thus stimulating better uptake of phosphorus from the fertilizers on acid soils. Fertilizer's sulphur also contributes to the better intake of nitrogen and phosphorus by plants. 
Diammonium phosphate (DAP) is the most widely used phosphate fertilizer among growers today. It is manufactured by reacting phosphoric acid and ammonia and contains two ammonia molecules. In alkaline soil conditions, one of the ammonia molecules in Diammonium phosphate (DAP) will revert to ammonia, making it an excellent fit for low pH or alkaline soil. Diammonium phosphate (DAP) itself is alkaline with a high pH, exceeding 7.5.
Nutrients include P2O5 (46%) and ammoniacal nitrogen (18%). Diammonium phosphate (DAP) provides the correct proportion of phosphate and nitrogen needed for farming wheat, barley and vegetables. Diammonium phosphate (DAP) is also applied in the early stage of fruit orchard fertilization. Diammonium phosphate is a granulated fertilizer, with granules in size 5-5 mm (min. 95%). Granules can be white, grey or black (with tones) Diammonium phosphate (DAP) contains 18% of nitrogen in ammonia form and 46% of phosphours as ammonium phosphate (exact formula can differ slightly depending on producer) Ammonia nitrogen is not leached from soil, is slowly uptaken by plants and facilitates phosphorus uptake, limits excessive uptake of potassium. Phosporus form is easy available for soil, also in water deficiency conditions. Diammonium phosphate (DAP) is commonly used universal fertilizer which can be applied for field crops and for vegetables and in orchards.
Diammonium phosphate (DAP) fertilizer is an excellent source of P and nitrogen (N) for plant nutrition. It is highly soluble and thus dissolves quickly in soil to release plant-available phosphate and ammonium. A notable property of Diammonium phosphate (DAP) is the alkaline pH that develops around the dissolving granule.
Granulated universal highly concentrated nitrogen-phosphorus fertilizer. Value of nitrogen and phosphorus 18-47 increases the resistance of plants to adverse environmental factors (drought and frost), and also increases the resistance of plants to disease. High content of phosphorus contributes to the accumulation of sugar in the root crops and fruits. Suitable for all soils and under all kinds of cultures as the basic fertilizer and as feed in the spring and summer period to speed up the ripening of fruits and berries.
Diammonium phosphate (DAP) is used to provide plants with the phosphorus they need. Because it also includes sulfur, it provides plants with their sulfur requirements. If Diammonium phosphate (DAP) does not provide enough sulfur, it should be combined with the necessary amount of sulfur-containing fertilizer. The phosphorus in this fertilizer reacts more quickly than the phosphorus in other fertilizers. The effects last for several years. Diammonium phosphate (DAP) is applied to grain crops at the time of planting. If an insufficient amount of Diammonium phosphate (DAP) is used, the roots will remain weak, development will be insufficient, maturity will be delayed, the plants will remain small, the leaves will take on a purple or dark green color and yield will be low. If it is applied too early, the phosphorus in the fertilizer will mix with the lime and other elements in the soil and lose its effectiveness. If Diammonium phosphate (DAP) is applied after planting, it remains on the surface and has no value to the plant. NP 18-46 is very suitable when it is not necessary to supply potassium to the soil and for crops that are demanding in phosphorus. Ammoniacal nitrogen facilitates the absorption of phosphorus. The phosphorus is totally assimilable by the plants and 95% soluble in water, guaranteeing an excellent agronomic result. It has a residual acidic effect on soils, although initially it has an alkaline reaction, making it very suitable for neutral or basic soils.

 

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.