1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DOWFAX 20A42

DOXFAX 20A42 Eş Anlamlıları: Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, mükemmel çözücülük, düşük köpük özellikleri, kimyasal stabilite ve diğer değerli performans özelliklerinin uzun bir listesine sahip yüksek performanslı ürünlerdir. Aynı molekülde etilen oksit (EO), propilen oksit (PO) ve / veya butilen oksit (BO) polimerize edilerek üretilirler. Başlatıcı seçimiyle birlikte oksit ilavesinin oranı ve sırası, kimyasal ve fiziksel özellikleri kontrol eder. DOWFAX 20A42 İYONİK OLMAYAN YÜZEY AKTİF MADDE - ÜRÜN ÖZELLİKLERİ DOWFAX 20A42 Noniyonik Yüzey Aktif Madde, oda sıcaklığında düşük akma noktasına sahip berrak, hafif viskoz bir sıvıdır. Düşük köpük özelliğine ve yüksek yüzey aktifliğe sahip olmasıyla verimli bir yüzey aktif maddedir. DOWFAX 20A42 Noniyonik Yüzey Aktif Maddenin Tipik Özellikleri için Tablo 1'e bakın. DOWFAX 20A42 Noniyonik Yüzey Aktif Madde, oda sıcaklığında suda idareli çözünür. Daha yüksek konsantrasyonlarda DOWFAX 20A42 Noniyonik Yüzey Aktif Madde, DOWANOL * DPM Glikol Eter gibi bağlama ajanlarının yardımıyla suda çözülebilir. Bir ortak çözücüye sahip bu yüzey aktif madde çözeltileri, daha yüksek sıcaklıklarda ters çözünürlük gösterir. Bunun meydana geldiği sıcaklıklara bulutlanma noktası denir. Deterjan ve düşük köpük karakteristiği için optimum çalışma sıcaklığı aralığı, bu sistemdeki yüzey aktif maddelerin bulutlanma noktasının +/- 10 ° C'sidir.
Güvenli Kullanım ve İşleme DOW poliglikol ürünlerinin saklanması ve taşınması kolaydır. DOW poliglikollerinin kullanımından önce Güvenlik Bilgi Formlarına başvurulmalıdır. Belirli güvenli kullanım ve kullanım bilgileri için veya bir Dow poliglikol Güvenlik Veri Sayfası elde etmek için, yerel Dow temsilcinizle iletişime geçin.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Ürün yönetimi Dow, müşterilerini ve potansiyel DOW poliglikol kullanıcılarını bu tür ürünler için uygulamalarını insan sağlığı ve çevre kalitesi açısından gözden geçirmeye teşvik eder. DOW poliglikollerinin amaçlanmadıkları veya test edilmedikleri şekillerde kullanılmamasını sağlamaya yardımcı olmak için Dow personeli, müşterilere çevre ve ürün güvenliği hususlarında yardımcı olacaktır.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Benzersiz özellik kombinasyonları formülasyon seçeneklerinizi genişletir DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, mükemmel yüzey aktif madde özelliklerini polieter çözünürlüğü ve geniş moleküler ağırlık aralığı ile birleştirerek formülasyon olasılıklarınızı genişletir. DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, düşük yüzey gerilimi davranışı, katı / sıvı davranışı, geniş bir viskozite aralığı, hidrofob polaritesi, "toprakların" iyi çözünürlüğü, yüksek kimyasal stabilite sunar ve oda sıcaklığında viskoz sıvılardır. Diğer performans odaklı özellikler arasında mükemmel temizleme, ıslatma, düşük köpüklenme, çözündürme, durulama, dispersiyon ve emülsiyonlaştırma davranışları bulunur. Ek olarak, DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler ters suda çözünürlük sergilerler - soğuk suda sıcak suya göre daha fazla çözünürler. Bir çözeltinin bu çözünürlük dönüşümü sergilediği sıcaklık, bulutlanma noktası olarak adlandırılır. Bulutlanma noktasında, yüzey aktif madde molekülü mikrofaz ayrımına uğrar ve çözelti bulanık hale gelir. DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, ters suda çözünürlükleri nedeniyle sulu sistemlerde mükemmel köpük kontrol ajanları oluşturur. DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, bulutlanma noktası açısından geniş bir sıcaklık aralığını kapsadığından ve birçok farklı başlatıcıyla reaksiyona girdiğinden, formülatörler, köpük kontrol formülasyonları için ideal DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddesini seçebilirler. Her DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Madde ürünü, belirli uygulamalarda yararlı olan benzersiz özelliklere sahiptir.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Ürün yönetimi Dow, müşterilerini ve potansiyel DOW poliglikol kullanıcılarını bu tür ürünler için uygulamalarını insan sağlığı ve çevre kalitesi açısından gözden geçirmeye teşvik eder. DOW poliglikollerinin amaçlanmadıkları veya test edilmedikleri şekillerde kullanılmamasını sağlamaya yardımcı olmak için Dow personeli, müşterilere çevre ve ürün güvenliği hususlarında yardımcı olacaktır.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Burada açıklanan uygulamalar, DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin birçok kanıtlanmış kullanımından sadece birkaçını temsil etmektedir. Köpük kontrol ajanları DOWFAX Noniyonik Yüzey aktif cisimleri, ya saf ürünler olarak ya da köpük kontrol formülasyonlarının bileşenleri olarak bir dizi köpük kontrol uygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tipik uygulamalar arasında fermantasyon, gıda işleme, kağıt işleme, kimyasal işleme, asit gazı işleme, madencilik, petrol sondajı ve tekstil işleme yer alır. Deterjanlar ve temizleyiciler DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin düşük köpürme özellikleri, mükemmel yüzey aktiflikleri, kimyasal stabiliteleri ve çözücüleriyle birleştiğinde, onları birçok ev ve kurumsal temizlik formülasyonu için ideal adaylar haline getirir. Ev uygulamaları arasında sert yüzey temizleyicileri, çamaşır deterjanları ve durulama yardımcıları bulunur. DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, ev tipi otomatik bulaşık yıkama deterjanlarında ve durulama yardımcılarında kullanıldığında aşırı köpürmeyi azaltır ve cam eşyaların lekelenmesini en aza indirir.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Diğer kurumsal uygulamalar arasında restoranlar, hastaneler, okullar, oteller ve diğer konaklama işletmelerinde kullanılan temizlik ürünleri bulunur. DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler ayrıca yüksek sıcaklıkta bulaşık makinesi bulaşık yıkama formülasyonları için idealdir. Endüstriyel yüzey aktif maddeler DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin çok yönlülüğü, bunların çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılmasını sağlar. Bunlar, tarımsal formülasyonlardaki ıslatıcı ajanları, su arıtımı için emülgatörleri, formüle edilmiş köpük gidericiler için dağıtıcı yardımcıları ve uyumsuz bileşenler için birleştirme ajanlarını içerir. Diğer uygulamalar DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin performansından yararlanan diğer uygulamalar yapıştırıcılar, seramikler, kimyasal işleme, asit gaz işleme ve tekstil üretimidir.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Alkoksilasyon uzmanlığımız ve benzersiz hammadde tedarikimiz sayesinde Dow, formülasyon seçeneklerinizi önemli ölçüde genişleten özelleştirilmiş çözümler sağlayabilir. Tam spesifikasyonlarınızı karşılamak için özel üretilmiş poliglikoller sunabiliriz veya performans gereksinimlerinize göre türevler önerebiliriz. Poliglikolleri çok çeşitli moleküler ağırlıklara, viskozitelere, biyolojik olarak parçalanabilirliğe, bulutlanma noktalarına veya su ve yağda çözünürlüklere göre üretme esnekliğine sahibiz. Özelleştirilmiş DOW poliglikoller, müşterilere ürünlerini yaratmaları veya iyileştirmeleri ve pazarlarını genişletmeleri için birçok fırsat sağlamıştır. Örneğin, DOWFAX DM-Serisi Sürfaktanlar, petrol ve gaz üretiminde emülsifiye edici maddeler ve sondaj sıvısı katkı maddeleri olarak kullanılan özel üretilmiş yüzey aktif maddelerdir.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Toksikolojik ve eko-toksikolojik profiller - Poliglikoller, yutulduğunda veya cilt maruziyetinde düşük düzeyde akut toksisite sergiler. Su toksisitesi tipik olarak düşüktür ve ürünlerin çoğu biyolojik olarak parçalanabilir. Daha spesifik bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurun. İnert, kararlı - DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, depolama sırasında hidrolize olmaz veya küflenmez. PH kararlıdırlar ve aşındırıcı değildirler. Önerilen raf ömrü iki yıldır. Yüksek performans / maliyet oranı - Düşük kullanım seviyelerinde etkili olmanın yanı sıra, DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler genellikle bir formülasyonda birden fazla işlevi yerine getirerek (örneğin, köpük kontrolü ve emülsifikasyon sağlar), ekonomisini daha da iyileştirir. Mükemmel çözücülük - Poliglikoller çeşitli organik sıvılarda çözünür veya karışabilir. Ayrıca çok çeşitli performans katkı maddeleri ile uyumludurlar. Çok çeşitli bulut noktaları - DOWFAX Noniyonik Yüzey Aktif Maddeler, geniş bir sıcaklık aralığı bulut noktaları sunar. Noniyonik - Bu DOW poliglikol ailesinin yüzey aktif kısmı, görünür iyonik yük taşımaz.
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
DOXFAX 20A42 (Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; 1-ethoxydodecane Alcohols C12-15, Ethoxylated propoxylated; alcohols C12-C15 ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12 - C15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C6-C10 ethoxylated propoxylated; Alkoxylated Fatty Alcohol; ALKOXYLATED LINEAR ALCOHOL; Ethoxylated Alcohol; ETHOXYLATED ALCOHOL SURFACTANT; Polyethoxylated polypropoxylated C12-15 alcohols; 1-ethoxydodecane; ETHOXYLATEC9-11EO3ALCOHOL;C12-15 ethoxylated alcohol;C12-C15 Alcohols ethoxylated propoxylated;Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated;Alkyl-(C12-C15) alcohol, ethoxylated & propoxylated; Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alcohols, C12-15 , ethoxylated, propoxylated (12 mol EO, 6 mol PO average molar ratios); Alkoxyalcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated; Alkoxy alcs., C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Biodac L 6S50; C12-15 alcs., ethoxylated propoxylated; C12-15ethoxylated propoxylated alcs.; Ethoxylated alcohols, C12-15, ethoxylatedpropoxylated; Genapol EP 2552; Genapol EP 2584; Lorodac L 6S50; Novanik 0633A; Oxilube 501; Poly-Tergent S 405LF; Poly-Tergent SLF 18; Synperonic LF/D 25; Synperonic LF/RA 260; Synperonic LF/RA 280; Synperonic LF/RA 290; SynperonicLF/RA 30; Synperonic LF/RA 310; Synperonic LF/RA 40; Trylon 6735; 1-etoksidodekan; alkol; etoksilat; propsilat; etoksile propoksilat; etoksi proksilat; etoksi propoksilat; etoksipropsilat; alkol alkoksilat)
Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.