1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

METHYLENE BIS OXAZALIDINE (grotan OX)

METHYLENE BIS OXAZALIDINE (grotan OX)

CAS NO:66204-44-2


METATAGS;3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]
grotan OX;GROTANOX(R);Methylen-bis(methyloxazolidin);METHYLENE-BIS-(METHYLOXAZOLIDINE);bis(5-Methyloxazolidin-3-yl)Methane;3,3'-Methylenbis(5-methyloxazolidin);N,N'-Methylen-bis(5-methyloxazolidin);Oxazolidine, 3,3-methylenebis5-methyl-;3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine];66204-44-2;3,3'-Methylenebis(5-methyloxazolidine);Oxazolidine, 3,3'-methylenebis[5-methyl-;3,3'-METHYLENEBIS[5-METHYLOXAZOLIDINE];3,3'-methylenebis-[5-methyloxazoldiine];5-methyl-3-[(5-methyl-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1,3-oxazolidine;Grotan OX;W-111267;Oxazolidine, 3,3'-methylenebis(5-methyl-;EINECS 266-235-8;AC1L2TLF;AC1Q70RN;SCHEMBL237576;AMOT0339;DTXSID5051234;CTK5C3620;methylenebis(5-methyloxazolidine);AKOS028108575;3,3-Methylenebis(5-methyloxazolidine);AM85866;FCH2302327;N,N'-Methylen-bis(5-methyloxazolidin);HE040022;HE151002;TX-013020;TX-016603;FT-0697132;3,3'-Methyl ENEBIS[5-Methyl OXAZOLIDINE];grotan OX;metilen bis oksolodin;metilenbis oksolodin;metilen bisoksolodin;metilenbisoksolodin;metilen bis okzolodin;metilenbis okzolodin;metilen bisokzolodin;metilenbisokzolodin;METİLEN BİS OKSOLODİN;METİLENBİS OKSOLODİN;METİLEN BİSOKSOLODİN;METİLENBİSOKSOLODİN;METİLEN BİS OKZOLODİN;METİLENBİS OKZOLODİN;METİLEN BİSOKZOLODİN;METİLENBİSOKZOLODİN;metılen bıs oksolodın;metılenbıs oksolodın;metılen bısoksolodın;metılenbısoksolodın;metılen bıs okzolodın;metılenbıs okzolodın;metılen bısokzolodın;metılenbısokzolodın;metilen bis oksolodin;metilenbis oksolodin;metilen bisoksolodin;metilenbisoksolodin;metilen bis okzolodin;metilenbis okzolodin;metilen bisokzolodin;metilenbisokzolodin;grotanox;grotan ox;GROTAN OX;GROTANOX;Grotan Ox;GrotanOx;3,3-METİLEN BİS ;3,3-METİLENBİS ;3,3-metilen bis;3,3-metilenbis;5-metilenoksolodin;Methylene Bis Oxazalidine;MethyleneBis Oxazalidine;Methylene BisOxazalidine;MethyleneBisOxazalidine;methylene bis oxazalidine;methylenebis oxazalidine;methylene bisoxazalidine;methylenebisoxazalidine;METHYLENE BİS OXAZALİDİNE;METHYLENEBİS OXAZALİDİNE;METHYLENE BİSOXAZALİDİNE;METHYLENEBİSOXAZALİDİNE;METHYLENE BIS OXAZALIDINE;METHYLENEBIS OXAZALIDINE;METHYLENE BISOXAZALIDINE;METHYLENEBISOXAZALIDINE;metilen bis okzolodin ve uygulama alanları;metilenbis okzolodin ve uygulama alanları;metilen bisokzolodin ve uygulama alanları;metilen bis okzolodinve uygulama alanları;metilen bis okzolodin ve uygulamaalanları;metilenbisokzolodinveuygulamaalanları;metilen bis okzolodin ve metal sektörü;metilenbis okzolodin ve metal sektörü;metilen bisokzolodin ve metal sektörü;metilen bis okzolodinve metal sektörü;metilen bis okzolodin vemetal sektörü;metilen bis okzolodin ve metalsektörü;metilenbisokzolodinvemetalsektörü;grotan OX ve uygulama alanları;grotanOX ve uygulama alanları;grotan OXve uygulama alanları;grotan OX veuygulama alanları;grotan OX ve uygulamaalanları;grotanOXveuygulamaalanları;grotan ox ve metal sektörü;grotanox ve metal sektörü;grotan oxve metal sektörü;grotan ox vemetal sektörü;grotan ox ve metalsektörü;grotanoxvemetal sektörü;Grotan OX; 3,3'-Methylenebis(5-methyloxazolidine); Oxazolidine, 3,3'-methylenebis(5-methyl-; 3,3'-methanediylbis(5-methyl-1,3-oxazolidine);3,3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine);3,3'-Methylenbis(5-methyl-1,3-oxazolidin) ;3,3'-Methylenebis(5-methyl-1,3-oxazolidine) ;3,3'-Méthylènebis(5-méthyl-1,3-oxazolidine) ;3,3'-Methylenebis(5-methyloxazolidine);Oxazolidine, 3,3'-methylenebis[5-methyl- [ACD/Index Name];UNII:M01VGS53YW;[66204-44-2];266-235-8 [EINECS];3,3'-methyl enebis[5-methyl oxazolidine];3,3'-methylenebis-[5-methyloxazoldiine];3,3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine;3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine];5-methyl-3-[(5-methyl-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1,3-oxazolidine;66204-44-2 [RN];6805-19-2 [RN];Grotan OX;METHYLENEBIS(5-METHYLOXAZOLIDINE);MFCD04112901;N,N'-Methylen-bis(5-methyloxazolidin);5-methyl-3-[(5-methyl-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1,3-oxazolidine
N,N'-methylene-bis(5-methyloxazolidine);EINECS 266-235-8;5,5'-dimethyl-3,3'-methanediyl-bis-oxazolidine;Grotan OX;3,3'-Methylenebis(5-methyloxazolidine);3,3'-methylenebis-[5-methyloxazoldiine];5,5'-dimethyl-di-(1,3-oxazolidin-3-yl) methane;bis[5-methyl-1,3-oxazolidin-3-yl]methane;1,2-(Methylenedioxy)-4-nitrobenzene3,3'-Methylenbis(5-methyl-1,3-oxazolidin) 3,3'-Methylenebis(5-methyl-1,3-oxazolidine)3,3'-Méthylènebis(5-méthyl-1,3-oxazolidine)3,3'-Methylenebis(5-methyloxazolidine)Oxazolidine, 3,3'-methylenebis[5-methyl-3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]Methylen-bis(methyloxazolidin)N,N'-Methylen-bis(5-methyloxazolidin)Oxazolidine, 3,3-methylenebis5-methyl-grotan OXMETHYLENE-BIS-(METHYLOXAZOLIDINE)GROTANOX(R)3,3'-Methylenbis(5-methyloxazolidin);metilen bis oksazolidin;metilenbis oksazolidin;metilen bisoksazolidin;metilenbisoksazolidin;METILEN BIS OKSAZOLIDIN ;METILENBIS OKSAZOLIDIN ;METILEN BISOKSAZOLIDIN;METILENBISOKSAZOLIDIN ;METİLEN BİS OKSAZOLİDİN ;METİLENBİS OKSAZOLİDİN ;METİLEN BİSOKSAZOLİDİN ;METİLENBİSOKSAZOLİDİN ;metılen bıs oksazolıdın;metılenbıs oksazolıdın;metılen bısoksazolıdın;metılenbısoksazolıdın

 

EC NUMARASI: 266-235-8

Metilen Bis Oksazalidin'in İsimleri ve Tanımlayıcıları
Metilen Bis Oksazalidin Hesaplamalı Tanımlayıcıları
IUPAC Metilen Bis Oksazalidin Adı
5-metil-3 - [(5-metil-1,3-oksazolidin-3-il) metil] -1,3-oksazolidin

Metilen Bis Oksazalidin'in Moleküler Formülü
C9H18N2O2

Metilen Bis Oksazalidin'in Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Metilen Bis Oksazalidin'in Hesaplanan Mülkleri

Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 186.255 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 0
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 4
Dönebilen Bağ Sayımı: 2
Karmaşıklık: 159
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 24.9 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 186.137 g / mol
Tam Kütle: 186.137 g / mol
XLogP3-AA: 0.7
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 13
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 2
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 1

Fiziko-kimyasal özellikler
Renksiz - açık sarı
Sıvı Formu
Koku amin benzeri
Yoğunluk (20 ° C) 1.049 - 1.069 g / ml
Kırılma indeksi (20 ° C) 1.469 - 1.479
Erime noktası / aralığı <-35 ° C
Kaynama sıcaklığı ca. 204 ° C
Parlama noktası (ISO 2719)> 100 ° C
Akış süresi (DIN 53211 - 20 ° C) <15 s
Viskozite (OECD Test Klavuzu 114 - 20 ° C) 21 mPa * s
Her oranda suda çözünürlük (20 ° C)
2004/42 / EC Yönergesine VOC-İçeriği% 100

Petrol ve gaz üretiminde mikrobiyal büyümenin kontrolü için koruyucu

Yüksek biyosidal etkinin geniş, dengeli spektrumu (sülfat indirgeyen bakteriler dahil)
Doğru acil etki ve kalıcı etkinliktedir.
Mikrobiyolojik olarak korozyondan korunma (MIC)
Düşük toksikolojik profil
OECD 306'ya göre tamamen biyolojik olarak parçalanabilir ve biyolojik olmayan birikimler
Hollanda ve İngiliz Offshore Chemical Notification Scheme (OCNS) 'ye göre CEFAS "Gold Banner" sınıflandırması
Norveç Uyumlaştırılmış Offshore Kimyasal Bildirim Formatı'na (HOCNF) göre "Sarı" sınıflandırma
Olağanüstü antikorozyon özellikleri
Çok etkili hidrojen sülfit temizleyicisi
Suda tamamen çözünebilir, aynı zamanda yağda çözünür
Dizel yakıtı için oldukça kabul görmüş koruyucudur.
Yüksek sıcaklık ve yüksek pH'da yüksek etkinlik ve stabilite
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda bile çok iyi depolama istikrarı


Uygulama alanları

Sondaj sıvılarının korunması
Tamamlama ve hidrolik test akışkanlarının muhafaza edilmesi
İş üstü ve paketleme sıvısının muhafaza edilmesi
Enjeksiyon ve üretilen suyun muhafaza edilmesi
EOR'da biyopolimerlerin korunması
Gaz depolama tesislerinin muhafaza edilmesi
Dizel yakıtın korunması
Boru hatlarının Mikrobiyolojik olarak Etkilenmiş Korozyondan Korunması (MIC)

Mikrobiyolojik olarak korozyondan korunma
Geniş, dengeli etki efekti (sülfat indirgeyen bakteriler dahil)
İyi antikorozyon özellikleri
Uzun süreli koruma ile derhal etkili koruyucular
Sülfür temizleyicisi
Suda ve yağda tamamen çözünür
Yüksek sıcaklıkta yüksek etkinlik ve stabilite

 

Grotan OX, petrol ve gazda sondaj sıvılarını ve diğer su bazlı sistemleri korumak için uygundur
Mikrobik kontaminasyona ve korozyona karşı üretim sistemleri. Dozaj olmalıdır
Dozlama pompaları kullanılarak suda veya yağ fazında uygulanır.

 

 

 

 

 

EC NUMBER: 266-235-8

Names and Identifiers of Methylene Bis Oxazalidine
Computed Descriptors of Methylene Bis Oxazalidine
IUPAC Name of Methylene Bis Oxazalidine
5-methyl-3-[(5-methyl-1,3-oxazolidin-3-yl)methyl]-1,3-oxazolidine

Molecular Formula of Methylene Bis Oxazalidine
C9H18N2O2

Chemical and Physical Properties of Methylene Bis Oxazalidine
Computed Properties of Methylene Bis Oxazalidine

Property Name
Molecular Weight: 186.255 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 0
Hydrogen Bond Acceptor Count: 4
Rotatable Bond Count: 2
Complexity: 159
Topological Polar Surface Area: 24.9 A^2
Monoisotopic Mass: 186.137 g/mol
Exact Mass: 186.137 g/mol
XLogP3-AA: 0.7
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 13
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 2
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 1

Physico-chemical properties
Colour colourless - light yellow
Form Liquid
Odour amine-like
Density (20 °C) 1.049 - 1.069 g/ml
Refractive index (20 °C) 1.469 - 1.479
Melting point/range < -35 °C
boiling temperature ca. 204 °C
Flash point (ISO 2719) > 100 °C
Flow time (DIN 53211 - 20 °C) < 15 s
Viscosity (OECD Test Guideline 114 - 20 °C) 21 mPa*s
Water solubility (20 °C) in all proportions
VOC-Content to Directive 2004/42/EC 100 %
Preservative for control of microbial growth in oil and gas production

Broad, balanced spectrum of highly biocidal effect (incl. sulfate-reducing bacteria)
Good immediate effect as well as lasting activity
Prevention of microbiologically influenced corrosion (MIC)
Low toxicological profile
Completely biodegradable according to OECD 306 and non bio accumulating
CEFAS „Gold Banner" classification according to Dutch and British Offshore Chemical Notification Scheme (OCNS)
"Yellow" classification according to the Norwegian Harmonized Offshore Chemical Notification Format (HOCNF)
Outstanding anticorrosion properties
Very effective hydrogen sulfide scavenger
Completely soluble in water as well as soluble in oil
Highly accepted preservative for diesel fuel
High efficacy and stability at high temperature and high pH
Very good storage stability even at low and high temperatures


Fields of application

Preservation of drilling fluids
Preservation of completion and hydrotest fluids
Preservation of work over and packer fluid
Preservation of injection and produced water
Preservation of biopolymers in EOR
Preservation of gas storage facilities
Preservation of diesel fuel
Prevention of Microbiologically Influenced Corrosion (MIC) of pipe lines

Prevention of microbiologically influenced corrosion
Broad, balanced spectrum of effect (incl. sulphate-reducing bacteria)
Good anticorrosion properties
Immediately acting preservative with longterm protection
Sulfide scavenger
Completely soluble in water as well as in oil
High efficacy and stability at high temperature

 


grotan OX is suitable to protect drilling fluids and other water based systems in oil and gas
production systems against microbial contamination and corrosion. The dosing should be
applied by using dosing pumps either in the water or in the oil phase.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.