1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HYDROXYL AMMONIUM SULPHATE (HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT)HAS

HYDROXYL AMMONIUM SULPHATE (HİDROKSİL AMONYUM SÜLFAT)

CAS NO: 10039-54-0


METATAGS;bis(Hydroxylammonium) sulfate;Oxyammonium sulfate;HAS;HAS1;HuHAS1;HA synthase 1;Hydroxylammonium;Oxammonium sulfate;Oxyammonium sulfate;Hydroxyamine sulfate;hydroxylmine sulfate;bis;(hydroxylammonium);Hydroxylamine sulfate (2:1);Bis(hydroxylamine) sulfate;bis(hydroxyammonium) sulfate;Hydroxylamine neutral sulfate;Hydroxylamine, sulfate (2:1);EINECS 233-118-8;UN2865;Hydroxylamine, sulfate (2:1) (salt);hydroxyazanium sulfate;hydroxyl ammonium sulfate;AC1L2NPU;hydroxyl ammonium sulphate;hydroxyl-ammonium sulphate;DSSTox_CID_5424;bis(hydroxyazanium) sulfate;DSSTox_RID_77780;DSSTox_GSID_25424;UNII-49KP498D4O;CHEMBL3183215;DTXSID2025424;CTK5I5417;VGYYSIDKAKXZEE-UHFFFAOYSA-L;49KP498D4O;Hydroxylamine sulfate, 99% 25g;Tox21_202730;LS-320;NCGC00091929-01;NCGC00260278-01;IN001862;CAS-10039-54-0;Hydroxylamine sulfate [UN2865] [Corrosive];Hydroxylamine sulfate [UN2865];hidrokail amonyum sülfat;hidroksil amonyum sülfat;hydroxyl ammonıum sulphate;hydroxyl ammonium sülfat;HIDROKSI AMMONIUM SULPHATE;HİDROKSİ AMONYUM SÜLFAT;HIDROKSI AMONYUM SULFAT;HİDROKSİAMONYUMSÜLFAT;HYDROXYLAMMONIUMSULPHATE;HIDROKSIAMONYUMSULFAT;HYDROXYLAMAONYUMSULFAT;TEKSTİL UYGULAMALARI;tekstil uygulamaları;hidroksi amonyum sülfat ve tekstil uygulamalrı;hidroksiamonyumsülfatvetekstiluygulamalrı;hidroksiamonyumsülfatvemetaluygulamaları;hydroxylamounyumsatış;hidroksiamonyumsülfatneredesatılır;hidroksiamonyumsülfarnerelerdekullanılır;hydroxylammoniumsulphateandapplication;hidroksiamonyumsülfatmsds;hidroksiamonyumsülfattds;hydroxylammoniumsulphatemsds;;HİDROKSİl AMONYUM SÜLFAT;HİDROKSİlAMONYUM SÜLFAT;HİDROKSİl AMONYUM SÜLFAT;HİDROKSİlAMONYUMSÜLFAT;hidroksil amonyum sülfat;hidroksilamonyum sülfat;hidroksil amonyumsülfat;hidroksilamonyumsülfat;HYDROXYL AMMONIUM SULPHATE;HYDROXYLAMMONIUM SULPHATE;HYDROXYL AMMONIUMSULPHATE;HYDROXYLAMMONIUMSULPHATE;hydroxyl ammonium sulphate;hydroxylammonium sulphate;hydroxyl ammoniumsulphate;hydroxylammoniumsulphate


Hidroksil Amonyum Sülfatın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Hidroksil Amonyum Sülfatın Hesaplanan Özellikleri

Özellik adı
Moleküler Ağırlık: 164.132 g / mol
Hidrojen Bağımı Bağışlayıcı Sayısı: 4
Hidrojen Bağ Alıcı Sayısı: 6
Dönebilen Bond Sayısı: 0
Karmaşıklık: 64.2
Topolojik Polar Yüzey Alanı: 184 A ^ 2
Monoizotopic Kütle: 164.01 g / mol
Tam Kütle: 164.01 g / mol
Bileşik Canonicalized: true
Resmi Şarj: 0
Ağır Atom Sayısı: 9
Tanımlı Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımsız Atom Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmış Bond Stereocenter Sayısı: 0
Tanımlanmamış Bond Stereocenter Sayısı: 0
İzotop Atom Sayısı: 0
Kovalent Bağlı Birim Sayısı: 3

Hidroksil Amonyum Sülfatın Moleküler Ağırlığı
164,14


Hidroksil Amonyum Sülfatın Moleküler Formülü
(NH2ÜH) 2.H2SO4

H8N2O6S

Hidroksil Amonyum Sülfatın Kimyasal Özellikleri
Beyaz kristaller veya toz

Hidroksil Amonyum Sülfat Kullanımı
Aldehitler ve ketonların saflaştırılması için kullanılır; Suda cıva ve gümüş tespiti için reaktif; indirgen madde.

Hidroksil Amonyum Sülfatın Genel Tanımı
Renksiz kristal katı. Temas, cildi, gözleri ve mukoza zarlarında ciddi tahrişe neden olabilir. Yutulduğunda toksik olabilir.

Hidroksil Amonyum Sülfatın Hava ve Su Reaksiyonları
Suda çözünür.
Reaktivite Profili
Sülfürik asit dumanları yangınlarda oluşabilir . Katı Hidroksilamin sülfat 170 ° C'ye ısıtıldığında patlar. Hidroksilamin ile temas ettiğinde sodyum tutuşabilir.

Hidroksil Amonyum Sülfatın Sağlık Tehlikesi
Toz teneffüs edilmesi veya yutulması, siyanoz, methemoglobinemi, konvulsiyonlar ve komaya özgü sistemik zehirlenmelere neden olabilir. Gözlerle veya deriyle temas tahrişe neden olur.

Hidroksil Amonyum Sülfatın Yangın Tehlikesi
Özel Yanma Tehlikesi Ürünleri: Yangında sülfürik asit dumanı oluşabilir.

 

 

 

 


Chemical and Physical Properties of Hydroxyl Ammonium Sulphate
Computed Properties of Hydroxyl Ammonium Sulphate

Property Name
Molecular Weight: 164.132 g/mol
Hydrogen Bond Donor Count: 4
Hydrogen Bond Acceptor Count: 6
Rotatable Bond Count: 0
Complexity: 64.2
Topological Polar Surface Area: 184 A^2
Monoisotopic Mass: 164.01 g/mol
Exact Mass: 164.01 g/mol
Compound Is Canonicalized: true
Formal Charge: 0
Heavy Atom Count: 9
Defined Atom Stereocenter Count: 0
Undefined Atom Stereocenter Count: 0
Defined Bond Stereocenter Count: 0
Undefined Bond Stereocenter Count: 0
Isotope Atom Count: 0
Covalently-Bonded Unit Count: 3

Molecular Weight of Hydroxyl Ammonium Sulphate
164.14


Molecular Formula of Hydroxyl Ammonium Sulphate
(NH2OH)2.H2SO4

H8N2O6S

Chemical Properties of Hydroxyl Ammonium Sulphate
white crystals or powder

Uses of Hydroxyl Ammonium Sulphate
Used as to purify aldehydes and ketones; reagent for mercury and silver detection in water; reducing agent.

General Description of Hydroxyl Ammonium Sulphate
Colorless crystalline solid. Contact may cause severe irritation to skin, eyes, and mucous membranes. May be toxic by ingestion.

Air & Water Reactions of Hydroxyl Ammonium Sulphate
Water soluble.
Reactivity Profile
Sulfuric acid fumes may form in fires. Solid Hydroxylamine sulfate explodes when heated to 170°C., . Sodium ignites on contact with hydroxylamine.

Health Hazard of Hydroxyl Ammonium Sulphate
Inhalation of dust or ingestion may cause systemic poisoning characterized by cyanosis, methemoglobinemia, convulsions, and coma. Contact with eyes or skin causes irritation.

Fire Hazard of Hydroxyl Ammonium Sulphate
Special Hazards of Combustion Products: Sulfuric acid fumes may form in fires.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.