1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

BENZYL GLYCDYL ETHER (BENZİL GLİSİDİL ETER)


CAS NO:2930-05-4
EC NO:920-007-0


METATAGS:BENZYL GLYCIDYL ETHER; 2-(phenylmethoxymethyl)oxirane; (+); (Benzyloxymethyl)oxirane; (+)-Benzyl glycidyl ether; (R)-Benzyl glycidyl ether; (S)-Benzyl glycidyl ether; 2-[(Benzyloxy)methyl]oxiran [German] [ACD/IUPAC Name]; 2-[(Benzyloxy)methyl]oxirane [ACD/IUPAC Name]; 2-[(Benzyloxy)méthyl]oxirane [French] [ACD/IUPAC Name]; Oxirane, [(phenylmethoxy)methyl]-; Oxirane, 2-[(phenylmethoxy)methyl]- [ACD/Index Name]; ((Phenylmethoxy)methyl)oxirane; (-)-BENZYL (R)-GLYCIDYL ETHER; (Benzyloxymethyl)oxirane; (R)-(-)-;(Benzyloxymethyl)oxirane; (R)-(-)-Benzyl glycidyl ether; (r)-benzyloxymethyl-oxirane; (S)-(+)-Benzyl glycidyl ether; (S)-Benzyloxymethyl-oxirane; [2930-05-4]; 1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane; 100643-27-4 [RN]; 14618-80-5 [RN]; 16495-13-9 [RN]; 2-((Benzyloxy)methyl)oxirane; 2-(Benzyloxymethyl)oxirane; 2-(phenylmethoxymethyl)oxirane; 2930-05-4 [RN]; 2930-05-4,; 2930-05-4;; 2-Benzyloxymethyl-oxirane; 766-36-9 [RN]; 89616-40-0 [RN]; Benzyl (R)-(-)-Glycidyl Ether; Benzyl (S)-(+)-Glycidyl Ether; Benzyl Glycidyl Ether; benzyl-glycidyl ether; BENZYLGLYCIDYLETHER; Epoxy Reactive Diluent; MFCD00068664 [MDL number]; oxiran-2-yl(phenylmethoxy)methane; Oxirane, ((phenylmethoxy)methyl)- (9CI); Oxirane,2-[(phenylmethoxy)methyl]-; Propane, 1-(benzyloxy)-2,3-epoxy-; Benzyl glycidyl ether; 2930-05-4; 2-((Benzyloxy)methyl)oxirane; 2-[(benzyloxy)methyl]oxirane; (Benzyloxymethyl)oxirane; Oxirane, [(phenylmethoxy)methyl]-; Propane, 1-(benzyloxy)-2,3-epoxy-; 1-(Benzyloxy)-2,3-epoxypropane; 2-Benzyloxymethyl-oxirane; 2-(Benzyloxymethyl)oxirane; ((Phenylmethoxy)methyl)oxirane; 89616-40-0; QNYBOILAKBSWFG-UHFFFAOYSA-N; EINECS 220-899-5; SBB060420; BRN 0115279; AK101061; OXIRANE,2-[(PHENYLMETHOXY)METHYL]-; Oxirane, ((phenylmethoxy)methyl)-; (R)-(-)-Benzylglycidylether; (S)-(+)-Benzylglycidylether; (-)-Benzyl (R)-glycidyl ether; benzyl-glycidylether; benzyloxymethyloxirane; benzyl-glycidyl ether; PubChem22384; 2-benzyloxymethyloxirane; ACMC-209cwl, ACMC-209drx; 5-17-03-00016 (Beilstein Handbook Reference); BENZYLGLYCIDYLETHER; AC1L3RTQ; ACMC-2097cc; 2,3-epoxypropyl benzyl ether; KSC492S2D; SCHEMBL153049; 2-(phenylmethoxymethyl)oxirane; 3-benzyloxy-1,2-epoxypropane; 1-Benzyloxy-2,3-epoxypropane; 469785_ALDRICH; [(phenylmethoxy)methyl]-oxirane; (S)-2-(benzyloxymethyl)oxirane; CTK3J2921; oxiran-2-yl(phenylmethoxy)methane; MolPort-000-255-134; (+/-)-2-(phenylmethoxymethyl)oxirane; (-)-(R)-2-[(benzyloxy)methyl]oxirane;; Oxirane, ((phenylmethoxy)methyl)- (9CI)
5-TMP,2Na;Z-DL-Gln-OH;azepan-3-one;PCy3 Pd G2 95%;RARECHEM AK HZ 0049;(r)-o-benzylglycidol;spiro[4.5]decylamine;(R)-(-)-Benzyl glyci;2'O-Me-rC(tac) CPG500;Graphene oxide sheets;benzyl glycdyl ether; benzyl, glycdyl, ether; benzil, glisidil, eter; benzil glisidil eter; phenylmethyloxirane; phenyl, methyl, oxirane; fenil, metil, oksiran; fenil metil oksiran.

 

 

 


Genel açıklama
Benzil glisidil eter, bir glisidil türevidir. Rac - / (R) -benzil glisidil eter, ataktik ve izotaktik doğrusal poli (benzil 1,2-gliserol karbonat) sentezine katılır. Rasemik benzil glisidil eterin Talaromyces flavus tarafından biyokatalitik olarak çözünmesi tarif edilmiştir. Benzil glisidil eterin% 30 ee ile (S) -benzil glisidil etere ve% 40 ee ile (R) -3-benziloksipropan-1,2-diol'e tüm Bacillus alcalophilus hücreleri ile çözülmesi bildirilmiştir. K-, K + (15-kron-5) 2 ile tepkimeye girerek potasyum glisidoksit ve bibenzil

R) - (-) - Benzil glisidil eter Mülkiyet
Kaynama noktası: 130 ° C (0.1 mmHg)
Alfa: -5.4 º (toluen içinde c = 5)
Yoğunluk: 1.077 g / mL, 25 ° C'de (aydınlık)
Kırılma indeksi: n20 / D 1.517 (lit.)
Fp:> 230 ° F
Saklama sıcaklığı : 2-8 ° C
Depolama: 4 ° C'de saklayın


Geçimsizlikler ve Reaktivite
Güçlü oksitleyiciler, aminler, güçlü asitler, güçlü bazlar
Pozlama Rotaları
Teneffüs etme, cilt emilimi, yutma, cilt ve / veya göz teması
Belirtiler
Tahriş gözleri, cilt; Üst solunum sistemi; Cilt hassaslaşması; narkoz; Olası hematopoietik, üreme etkileri; [Potansiyel mesleki kanserojen]
Hedef organlar
Gözler, cilt, merkezi sinir sistemi, hematopoietik sistem, üreme sistemi
Kanser Sitesi
[Hayvanlarda: burun kanseri]

Uygulamalar: [(Fenilmetoksi) metil] oksiran, bir Glisidol (G615700) türevidir. Fenil Glisidil Eter'in analojilerinin in vivo deri hassaslaştırma potensine sahip olduğu ve KeratinoSens'de Nrf2-Bağımlı Lüsiferaz Aktivitesi indükleyebildiği de gösterilmiştir.

Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanan kullanımları: Laboratuvar kimyasalları, Maddelerin imalatı

YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

  Yıkıcı medya
  uygun seçkin medya
  Su spreyi, alkole dirençli köpük, kuru kimyasal veya karbon dioksit kullanın.
  Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
  Karbon oksitler
  İtfaiye için tavsiyeler
   Gerekirse yangın söndürme yönteminde kendi içinden nefes alan alet takın.

Piktogramlar:

Sinyal Kelime: Uyarı
Tehlike Açıklamaları: H302, H315, H319, H335
İhtiyati Beyanlar: P261, P305 + P351 + P338
Parlama noktası: 113 °
RTECS: TX2860000
Risk Tabloları: 36/37/38
Emniyet Beyannameleri: 26-37 / 39

 

 

 

 

General description
Benzyl glycidyl ether is a glycidyl derivative. Rac-/(R)-benzyl glycidyl ether participates in the synthesis of atactic and isotactic linear poly(benzyl 1,2-glycerol carbonate)s. Biocatalytic resolution of racemic benzyl glycidyl ether by Talaromyces flavus has been described. Resolution of benzyl glycidyl ether to (S)-benzyl glycidyl ether with 30% ee and (R)-3-benzyloxypropane-1,2-diol with 40% ee by whole Bacillus alcalophilus cells has been reported. It reacts with K-, K+(15-crown-5)2 to afford potassium glycidoxide and bibenzyl

R)-(-)-Benzyl glycidyl ether Property
Boiling point : 130 °C (0.1 mmHg)
alpha : -5.4 º (c=5 in toluene)
density : 1.077 g/mL at 25 °C(lit.)
refractive index : n20/D 1.517(lit.)
Fp : >230 °F
storage temp. :2-8°C
Storage : Store at 4° C


Incompatibilities & Reactivities
Strong oxidizers, amines, strong acids, strong bases
Exposure Routes
inhalation, skin absorption, ingestion, skin and/or eye contact
Symptoms
irritation eyes, skin; upper respiratory system; skin sensitization; narcosis; possible hematopoietic, reproductive effects; [potential occupational carcinogen]
Target Organs
Eyes, skin, central nervous system, hematopoietic system, reproductive system
Cancer Site
[in animals: nasal cancer]

Applications: [(Phenylmethoxy)methyl]oxirane, is a Glycidol (G615700) derivative. It is also shown that analougues of Phenyl Glycidyl Ether has in Vivo skin sensitizing potency, and is able to induce Nrf2-Dependent Luciferase Activity in the KeratinoSens.

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

FIREFIGHTING MEASURES

Extinguishing media
Suitable extinguishing media
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.
Special hazards arising from the substance or mixture
Carbon oxides
Advice for firefighters
Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.

Pictograms:

Signal Word: Warning
Hazard Statements: H302, H315, H319, H335
Precautionary Statements: P261, P305 + P351 + P338
Flash Point: 113°
RTECS: TX2860000
Risk Statements: 36/37/38
Safety Statements: 26-37/39

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.