1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

LITHIUM HYDROXIDE (LİTYUM HİDROKSİT)

CAS NO: 1310-65-2
EC NO:215-183-4


METATAGS:lithium hydroxide; lithium hydroxide monohydrate; lithium hydroxide, 6Li-labeled; lithium hydroxide; 7Li-labeled; Lithium hydroxide; 1310-65-2; LiOH; Lithium hydroxide (Li(OH)); Lithium hydroxide anhydrous; UNII-903YL31JAS; EINECS; 215-183-4; UN2679; UN2680, Lithium hydroxide, anhydrous; MFCD00011095; Lithiumhydroxid; Lithine; lithiumhydroxide; lithium hyroxide; Lithium hydoxide; Li.HO; U - 4-Chloroaniline; Lithium (2H)hydroxide; Lithium hydroxide, solution; Lithium hydroxide powder, reagent grade; Lithium hydroxide, solution [UN2679] [Corrosive]; Lithium hydroxide, solution [UN2679] [Corrosive]; LİTYUM HİDROKSİT; lityum hidroksit; lithium hidroksit; lityum hydroxide; lityum hydoxıde; lityum hydroxide; hidroksit; lityum

 

Lityum hidroksit ağırlıklı olarak lityum gres üretiminde tüketilmektedir. Popüler bir lityum gres, suya karşı yüksek dayanıklılığı ve yüksek ve düşük sıcaklıktaki kullanışlılığından ötürü genel amaçlı bir yağlayıcı lityum stearattır.
Küçük renksiz kristaller. Sudan daha yoğun. Temas, cildi, gözleri ve mukoza zarlarında ciddi tahrişe neden olabilir. Yutma, solunum ve deri emilimiyle zehirlidir.
KULLANIMI
Adsorbanlar ve emiciler
Ara ürünler
İyon değişim ajanları
Yağlayıcılar ve yağ katkıları
Oksitleyici / indirgeyici ajanlar
Elektrikli ve Elektronik Ürünler
Yağlayıcılar ve Gresler
Oyuncaklar, Çocuk Bahçesi ve Spor Ekipmanları

 


Lithium hydroxide is mainly consumed for the production of lithium greases. A popular lithium grease is lithium stearate, which is a general-purpose lubricating grease due to its high resistance to water and usefulness at both high and low temperatures.
Small colorless crystals. Denser than water. Contact may cause severe irritation to skin, eyes, and mucous membranes. Toxic by ingestion, inhalation and skin absorption.
USES
Adsorbents and absorbents
Intermediates
Ion exchange agents
Lubricants and lubricant additives
Oxidizing/reducing agents
Electrical and Electronic Products
Lubricants and Greases
Toys, Playground, and Sporting Equipment

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.