1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ALUMINIUM DISTEARATE ( ALÜMİNYUM DİSTEARAT)

CAS NO: 300-92-5
EC NO: 206-101-8


METATAGS:aluminum hydroxide dioctadecanoate; aluminum hydroxide distearate; aluminum hydroxydistearate; aluminum, hydroxybis(octadecanoato-.kappa.O)-; aluminum, hydroxybis(octadecanoato-kappaO)-; aluminum, hydroxybis(octadecanoato-O)-; aluminum, hydroxybis(stearato)-; di(octadecanoyloxy)aluminum; hydroxyaluminium distearate; hydroxyaluminum distearate; hydroxybis(octadecanoato-O)aluminum; octadecanoate, aluminum salt (2:1); ALUMINUM HYDROXYDISTEARATE; ALUMINUM, HYDROXYBIS (OCTADECANOATO-.KAPPA.O) -; ALUMINUM, HYDROXYBIS (OCTADECANOATO-O) -; ALUMINUM, HYDROXYBIS (OCTADECANOATOO) ; HYDROXYALUMINIUM DISTEARATE; HYDROXYALUMINUM DISTEARATE; HYDROXYBIS (OCTADECANOATO-O) - ALUMINUM; HYDROXYBIS (OCTADECANOATO-O) ALUMINUM; ALUMINUM HYDROXIDE DISTEARATE; ALUMINUM HYDROXYDISTEARATE; ALUMINUM, HYDROXYBIS (OCTADECANOATO-O) - (9CI; Aluminium distearate,light; Hydroxyaluminum distearate; hydroxybis(octadecanoato-o)-aluminum; ALUMINUM DISTEARATE; ALUMINIUM STEARATE, DI; aluminiumdistearate; Aluminum,hydroxybis(octadecanoato-O)-; Aluminium distearate; aluminumhydroxidedistearate; aluminumhydroxydistearate; Aluminium Distearate; aluminum hydroxide octadecanoate (1:1:2); aluminum trioctadecanoate; octadecanoic acid-aluminum (2:1) hydrate; Aluminyum distearat; allüminyum distearat; aliminyum distearate; alüminyum distearat.

 


Görünüş: Toz
Kullanım Alanları: emülsiyon stabilizatörleri, matlaştırma ajanları, Viskozite kontrol eden maddeler, Petrol ve Gaz: Gaz Kabarcıklarını Dengelemek İçin Sondaj Sıvılarına Katkı
Alüminyum Distearat genellikle birçok hacimde mevcuttur. Yüksek saflıkta, submikron ve nanoparçacık formları düşünülebilir.
Alüminyum Dstearat ayrıca Alüminyum Sabunu olarak da bilinir, öncelikli olarak koyulaştırıcı ve hidrofobik bir ajan olarak çeşitli uygulamalar ve kullanımları vardır. Bu ürünün plastikler, yağ ve gaz katkıları, yiyecek ve içecek ve diğerlerini içerebilen farklı uygulamalarda kullanılması söz konusudur. Bu ürün ya bitkisel ya da içyağlı olabilir.

 


Appearance : Powder
Uses: emulsion stabilisers, opacifying agents, viscosity controlling agents,Oil and Gas: Additive to Drilling Fluids to Release Gas Bubbles
Aluminium Distearate is generally immediately available in most volumes. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered.
Aluminum Distearate, also referred to as Aluminum Soap, has a variety of applications and uses, primarily as a thickener and a hydrophobic agent. there is use of this product in different applications, which can include plastics, oil and gas additives, food and beverage, and various others. This product can be either vegetable or tallow based.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.