1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

HEMPA

CAS NUMBER: 5995-42-6
EC NUMBER: 227-833-4

[[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid; [Bis(phosphonomethyl)amino]ethanol; 2-Hydroxyethylbis(phosphonomethyl)amine; ethanolaminedi(methylenephosphonic acid); 2-Hydroxyethyliminodimethanephosphonic acid; 2-Hydroxyethyliminobis(methylene phosphonic acid); HydroxyethylaMino-di (Methylene phosphonic Acid) (HEMPA); Phosphonic acid; (((2-hydroxyethyl)imino)dimethylene)di-; Phosphonic acid; (2-hydroxyethyl)iminobis(methylene)bis-; [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid; Wayplex 61A; (((2-Hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bisphosphonic acid; 2-Hydroxyethylbis(phosphonomethyl)amine; 2-Hydroxyethyliminobis(methylene phosphonic acid); 2-Hydroxyethyliminodimethanephosphonic acid; Ethanolaminedi(methylenephosphonic acid); Phosphonic acid, (((2-hydroxyethyl)imino)dimethylene)di-; Phosphonic acid, (((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bis-; Phosphonic acid, P,P'-(((2-hydroxyethyl)imino)bis(methylene))bis-;{[(2-hydroxyethyl)imino]dimethanediyl}bis(phosphonic acid); 5995-42-6; {[(2-hydroxyethyl)imino]dimethanediyl}bis(phosphonic acid); N-(2-hydroxyethyl)iminobis(methylphosphonic acid); 89187-27-9; HYDROXYETHYLAMINO-DI (METHYLENE PHOSPHONIC ACID); N-(2-Hydroxyethyl)iminobis(methylphosphonic acid) solution

 

 

HEMPA elasyon, ölçek inhibisyonu ve korozyona karşı koruma sergileyen bir organofosforik asittir. Özellikle petrol sahası, deterjan / sabun ve metal işleme vb çözünmüş demir ve kalsiyum düzeyi yüksek su sistemlerine özellikle kullanılır ve son derece yararlıdır. Ayrıca, metanol / su çözeltisi ile uyumludur. Diğer su arıtma kimyasalları ile birlikte iyi derecede sinerjik etki gösterir. HEMPA sarı taşınabilir sıvı olmakla birlikte karakteristik kokuya sahip renksiz bir sıvıdr.

Depolama: Plastik, polietilen: Mağaza dikey temiz ve kuru bir alanda, uyumsuz olduğu materyallerden arınmış bir şekilde tavsiye edilen malzemeden yapılmış bir koteynırda depolanmalıdır.

Fiziksel Görünüş: Açık sarı şeffaf sıvıdır.
Koku: Karakteristik kokuya sahiptir.
pH: 2.0 maksimum % 1 su çözümü
Yoğunluk: 1.20 dk g / ml 20 ° C (68 F).
Su çözünürlüğü: Çözünür

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.