1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PBTCA

PBTCA

 

CAS No: 37971-36-1
EC No: 253-733-5

 

 


synonyms:
2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit; 2 fosfonobütan 1ü2ü4 trikarboksilik asit; fosfonobütantrikarboksilikasit; fosfono bütan tri karboksilik asit; fosfonobütan trikarboksilik asit; fosfonobütan trikarboksilikasit; 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, sodium salt; 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, trisodium salt; PBTA; PBTC tricarboxylic acid; 2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID; 37971-36-1; PBTC; 2-Phosophonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 2-Phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic acid; 2-Phosphono butane-1,2,4-tricarboxylic acid; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid; 3-Carboxy-3-phosphonohexanedioic Acid; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylicacid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; PBTC; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-, PBTCA; pbtca; PBTC; pbtc; PBTC;PBTCA;PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid PBTC; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; PBTC; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-, PBTCA; pbtca; PBTC; pbtc; PBTC;PBTCA;PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid PBTC; pbtca; PBTCA; 2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit; 2 fosfonobütan 1ü2ü4 trikarboksilik asit; fosfonobütantrikarboksilikasit; fosfono bütan tri karboksilik asit; fosfonobütan trikarboksilik asit; fosfonobütan trikarboksilikasit; 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, sodium salt; 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, trisodium salt; PBTA; PBTC tricarboxylic acid; 2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID; 37971-36-1; PBTC; 2-Phosophonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 2-Phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic acid; 2-Phosphono butane-1,2,4-tricarboxylic acid; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid; 3-Carboxy-3-phosphonohexanedioic Acid; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylicacid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; PBTC; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-, PBTCA; pbtca; PBTC; pbtc; PBTC;PBTCA;PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid PBTC; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; PBTC; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-, PBTCA; pbtca; PBTC; pbtc; PBTC;PBTCA;PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid PBTC; pbtca; PBTCA; pbtca; pbta; Pbtca; Pbta

 

 

 

 

PBTCA'nın Özellikleri:
PBTCA düşük fosfor içeriğine sahiptir, hem mükemmel fosforik asit hem de karboksilik asit grubunun yapısal özelliklerine sahiptir, bu da mükemmel ölçek ve korozyon önleme özelliklerini sağlar.PBTC Yüksek sıcaklıkta anti-ölçek özelliği organofosfinlerden çok daha iyidir. PBTCA çinko tuzu çözünürlüğünü artırabilir, iyi klor oksidasyon toleransına ve iyi kompozit sinerjiye sahiptir.

 

 

Şartname:
Öğeler Endeksi
Görünüş Berrak, renksiz ila soluk sarı sulu çözelti
Aktif asit% 50.0 dk
Fosfor asidi (PO33 olarak -)% 0,5 maks.
Fosforik asit (PO43 - olarak)% 0,2 maks
Yoğunluk (20 ℃) ​​g / cm3 1.27 dak
pH (% 1 su çözeltisi) 1.5 ~ 2.0
Fe, mg / L 10.0 maks.
Klorür mg / L 10.0 maks
Kullanımı:
PBTCA, kireç ve korozyon önleyici olarak yüksek verimli bir maddedir. PBTCA, çinko tuzu ve kopolimer ile kompozit olarak uygun ölçek ve korozyon inhibitörü olarak dolaşan soğuk su sistemi ve petrol sahası dolum suyu sisteminde yaygın olarak kullanılmaktadır. PBTCA, yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve yüksek konsantrasyon indeksi durumlarında kullanılabilir. Lavanta alanlarında şelatlayıcı ajan ve metal deterjan olarak kullanılır.

 

PBTCA genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer Su Arıtma Kimyasalları ile birlikte kullanılır. Tek başına kullanıldığında, 5-15mg / L dozu tercih edilir.

 

PBTCA Paketleme ve Depolama:
200L plastik davul, IBC (1000L), müşterilerin gereksinimi. Gölgeli odada ve kuru yerde bir yıl boyunca saklayın.

 

 

PBTCA'nın Güvenlik Koruması:
Asitlik, Göz ve cilt ile temasından kaçınınız, temas ettikten sonra su ile yıkayın.

 

 

Eş anlamlı:
PBTC; PBTCA; FOSFONOBUTAN TRİKARBOKSİLİK ASİT; 2-Fosfonobutan -1,2,4-Trikarboksilik Asit; 2-Fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilik asit PBTC;

 

 


Önemli
Ozon molekülü ve hidroksil radikali tarafından PBTCA bozunma kinetiği ilk kez araştırıldı.

 

 

PBTCA ozonlaması sırasında fosfor dönüşümü ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

 

Çökelme önleyici özellik değişiklikleri PBTCA ozonlaması sırasında değerlendirildi.

 

 

PBTCA ozonlaması sırasında üretilen transformasyon ürünlerinin çökelmeyi önleme özelliği analiz edilmiştir.

 

 

PBTCA ile mücadelede ozonlama-pıhtılaşma kombinasyon tedavisi önerildi.

 

 


Öz
2-Fosfonobutan-1,2,4-trikarboksilik asit (PBTCA), ters osmoz (RO) sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir antiskalandır. RO konsantresindeki yüksek konsantrasyonu nedeniyle ötrofikasyon riski ve tortulaşmayı önleme özellikleri sonraki tedavileri etkileyebilir, bu nedenle bu maddeleri ortadan kaldırmak için tedavi stratejilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, PBTCA ozonlama ile parçalanmıştır. Sonuçlar, PBTCA'nın, sırasıyla (0.12 ± 0.002) ve (7.83 ± 1.51) × 108Lmol - 1s - 1 ikinci derece oran sabitleri ile ozon molekülleri ve hidroksil radikalleri ile reaksiyona girdiğini göstermektedir. PBTCA'daki (PP) fosfor, PBTCA (PO) ve inorganik fosfor (PI) dışında organik fosfor haline dönüştürüldü; PO ayrıca PI'ye dönüştürüldü. Bu fosfor formlarının konsantrasyonlarındaki değişiklikler model simülasyonu ile araştırılmıştır. Simülasyon, PP'ye PP dönüşüm oranının PI'ya göre 5.5 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. PBTCA alkalin pH değerinde asidik pH değerine göre çok daha hızlı ozonlanmıştır. Bu, farklı miktarlarda ozon molekülleri ve hidroksil radikallerine ve bunların PBTCA ile farklı reaksiyon oranlarına atfedilir. Ayrıca, çökeltilerin miktarları ve morfoloji değişiklikleri ile gösterildiği gibi, ozonlama sırasında çökelmeyi önleme özelliği azaltılmıştır. % 50 anti-çökelme önleyici (AP50) PBTCA konsantrasyonu, ozonlama sırasında değişmedi, bu da ozonlama sırasında üretilen dönüşüm ürünlerinin çökelme önleyici etkileri olmadığını gösterir. PBTCA'daki fosfor ozonlama-pıhtılaşma tedavisi ile giderildi. Toplam fosfor ve inorganik fosfor, bir pıhtılaştırıcı olarak ferrik klorür kullanılarak verimli bir şekilde uzaklaştırıldı. Pıhtılaştırıcılar, floplar oluşturmak için inorganik fosfor ile bağlanma eğilimindeydi. Bu arada, çökelme önleyici etkisi yavaş yavaş giderildiği için flotların toplanması ve çökelmesi daha kolay olmuştur, bu nedenle daha fazla fosfor uzaklaştırılmıştır. Ozonlama ve pıhtılaşma kombinasyonu PBTCA'yı etkili bir şekilde uzaklaştırdı ve aynı zamanda yağış karşıtı özelliği ve fosforu azalttı.

 

2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit pazarının global analizi

Dünya pazarı 2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit (Pbtca), segmentlere göre veriler, bölgelere göre veriler ve verilerin kalitatif analizi gibi yüksek kaliteli verileri içeren gelişmiş teknolojilerin üreticisini temsil eder piyasa değer zincirindeki kilit noktalarda endüstri uzmanlarından ve piyasa katılımcılarından toplanır. Piyasa raporu ayrıca 2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit (Pbtca), 2015-2019 geçmiş verileri, 2020-2025 tahmin verileri ve piyasa fiyatı ve piyasa büyüklüğündeki değişiklikler.

Bu araştırma raporundan bir örnek alın

Araştırma metodolojisi:

2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit (Pbtca) için küresel pazar raporu, pazar büyüklüğü, pay, yükselen trendler, maliyet yapısı ve birleşme ve bölgesel ve küresel pazar kazanımı. Ayrıca piyasa özellikleri, hesaplama ve yatırım fırsatları dahil olmak üzere yatırımların bir analizini sunar. Rapor piyasa eğilimlerini sağlar ve aynı zamanda 2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit (Pbtca) pazarının CAGR'sini tahmin edilen yıllar boyunca tahmin eder. Dünya pazarı en iyi üreticilerin durumunu, stratejilerini, sektördeki paylarını ve satış gelirlerini içerir.

 


Küresel 2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit (Pbtca) pazarı, piyasa riski, hammadde maliyetleri ve ürün erişiminin yanı sıra pazar tedarik zincirinin kapsamlı bir analizini sağlar. Pazar ayrıca bölgesel ve küresel 2-fosfonobutan -1,2,4-trikarboksilik asit (Pbtca) pazarını anlamaya yardımcı olan beş Porter model analiz aracı kullanarak SWOT analizi kullanarak analiz sağlar. farklı pazar zorlukları. Endüstri sadece piyasaya genel bir bakış sunmakla kalmaz, aynı zamanda segmentlerine göre analiz de sağlar.

 

Raporda özelleştirme almak için uzmanlarımıza sormaktan çekinmeyin

Segment tip 25 Kg / varil, 30 Kg / varil, 250 Kg / varil bazında

Uygulama tabanlı segment Devridaim soğutma suyu sistemleri, Petrol sahası dolum suyu sistemi, Diğerleri

Büyüyen pazar talebi, pazarın genişletilmesinden ve pazar gelirlerinin artırılmasından da sorumlu olan yeni pazar yenilikleri üretmektedir. Pazarın yukarı ve aşağı yönünün kapsamlı açıklaması, teknoloji ve üretimdeki son gelişmeler, pazar genişleme planı, pazar odaklı karar almayı ve pazar zorluklarının anlaşılmasını sağlar.

Yüksek Verimli Ölçek İnhibitörü PBTCA / CTOB / 2-Fosfonobutan-1,2,4-Trikarboksilik Asit CAS 37971-36-1

PBTCA düşük fosforik içeriğe sahiptir, mükemmel ölçeği ve korozyon önleyici özelliklerine izin veren fosforik asit ve karboksilik asit grubunun yapısal özelliklerine sahiptir. Yüksek sıcaklık altındaki antiscale özelliği, organofosfinlerden çok daha iyidir. Çinko tuzunun çözünürlüğünü artırabilir, klor oksidasyonuna ve iyi bileşik sinerjisine iyi tolerans gösterir.

PBTCA yüksek verimliliğe sahip kazantaşı ve korozyon inhibitörü ajanıdır. Çinko tuzları için mükemmel stabilizördür. Genellikle sirküle edilen soğuk su sistemlerinde ve petrol kaynaklarında korozyon inhibitörü olarak kullanılır ve çinko tuzları ve kopolimerleri ile kompozitleriyle uyumludur. PBTCA yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve konsatrasyon indexlerinde kullanılabilir. Yıkama alanlarında şelatlaştırıcı ajan ve metal deterjan olarak kullanılır.

PBTCA genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer su arıtma kimyasallarıyla birlikte kullanılır. Tek başına kullanıldığında kullanım dozu 5-15mg/L olmalıdır.

 

 


PBTCA
PRODUCT DESCRIPTION OF PBTCA
PRODUCT

 

PBTCA

CAS #

37971-36-1

SYNONYM

1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; PBTC; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-; 1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-

PBTCA is a high efficient agent as scale and corrosion inhibitor. PBTCA is the excellent stabilizer for zinc salt. It is widely used in circulating cool water system and oilfield refill water system as scale and corrosion inhibitor, suitable to composite with zinc salt and copolymer. PBTCA can be used in situations of high temperature, high hardness, high alkali and high concentration index. In lavation fields, it is used as chelating agent and metal detergent.

 


PBTCA is usually used together with zinc salt, copolymer, organophosphine, imidazole and other Water Treatment Chemicals. When used alone, the dosage of 5-15mg/L is preferred.

 

 

TYPICAL PRODUCT SPECIFICATIONS
MOLECULAR WEIGHT OF PBTCA
270.13

 

COLOR OF PBTCA

colorless to light yellow liquid

NOTES OF PBTCA

Use: ANTICORROSIVE, BUFFERING, CHELATING

CLASS OF PBTCA

 

Specialty Chemicals 
2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid
(PBTC)
CAS No. 37971-36-1

 

Molecular Formula of PBTCA: C7H11O9P Molecular weight: 270.13

Structural Formula of PBTCA:

2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid(PBTC)

 

Properties of PBTCA:
PBTCA has low content of phosphoric, has structural features of both phosphoric acid and carboxylic acid group, which enable its excellent scale and corrosion inhibition properties.PBTCAs antiscale property under high temperature is far better than that of organophosphines. PBTCA can improve zinc salt solubility, has good chlorine oxidation tolerance and good composite synergy.

 

 

Specification:
Items Index
Appearance Clear, colorless to pale yellow aqueous solution
Active acid % 50.0 min
Phosphorous acid(as PO33-)% 0.5 max
Phosphoric acid(as PO43-)% 0.2 max
Density (20℃) g/cm3 1.27 min
pH(1% water solution) 1.5~2.0
Fe, mg/L 10.0 max
Chloride mg/L 10.0 max
Usage:
PBTCA is a high efficient agent as scale and corrosion inhibitor. PBTC is the excellent stabilizer for zinc salt.PBTCA is widely used in circulating cool water system and oilfield refill water system as scale and corrosion inhibitor, suitable to composite with zinc salt and copolymer. PBTCA can be used in situations of high temperature, high hardness, high alkali and high concentration index. In lavation fields, it is used as chelating agent and metal detergent.

 

PBTCA is usually used together with zinc salt, copolymer, organophosphine, imidazole and other Water Treatment Chemicals. When used alone, the dosage of 5-15mg/L is preferred.

 

Package and Storage of PBTCA :
200L plastic drum,IBC(1000L),customers' requirement. Storage for one year in shady room and dry place.

 

 

Safety Protection of PBTCA :
Acidity, Avoid contact with eye and skin, once contacted, flush with water. 

 

 

Synonyms:
PBTC;PBTCA;PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID;2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid;2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid PBTC;

 

 


Highlights
PBTCA degradation kinetics by ozone molecule and hydroxyl radical was investigated for the first time.

 

 

Phosphorus transformation during PBTCA ozonation was elucidated in details.

 

 

Anti-precipitation property changes were evaluated during PBTCA ozonation.

 

 

Anti-precipitation property of transformation products generated during PBTCA ozonation was analyzed.

 

 

Ozonation-coagulation combination treatment was recommended in dealing with PBTCA.

 

 


Abstract
2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid (PBTCA) is an antiscalant that is widely used in reverse osmosis (RO) systems. Because of its high concentration in RO concentrate, eutrophication risk and anti-precipitation properties may affect subsequent treatments, therefore treatment strategies are needed to eliminate such substances. In this study, PBTCA was degraded by ozonation. The results show that PBTCA reacted with ozone molecules and hydroxyl radicals, with second-order rate constants of (0.12 ± 0.002) and (7.83 ± 1.51) × 108 L mol-1 s-1, respectively. The phosphorus in PBTCA (PP) was transformed into organic phosphorus except for PBTCA (PO), and inorganic phosphorus (PI); PO was further transformed into PI. The changes in the concentrations of these phosphorus forms were investigated by model simulation. Simulation showed that the rate of PP transformation into PO was 5.5 times higher than that into PI. PBTCA was ozonated much faster at alkaline pH than at acidic pH. This is ascribed to different amounts of ozone molecules and hydroxyl radicals, and their different reaction rates with PBTCA. Furthermore, anti-precipitation property was reduced during ozonation, as shown by the amounts and morphology changes of the precipitates. PBTCA concentration for 50% anti-precipitation (AP50) did not change during ozonation, indicating that the transformation products generated during ozonation did not have anti-precipitation effects. Phosphorus in PBTCA was removed by ozonation-coagulation treatment. Total phosphorus and inorganic phosphorus were removed efficiently by using ferric chloride as a coagulant. The coagulants tended to bind with inorganic phosphorus to form flocs. Meanwhile, flocs were more easily to aggregate and precipitate as anti-precipitation effect was gradually removed, thus more phosphorus was removed. A combination of ozonation and coagulation removed PBTCA effectively and simultaneously reduced its anti-precipitation property and phosphorus.

 

 

 

 

PBTCA
Analyse globale du marché de l'acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique

 

Le marché mondial Acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique (Pbtca) représente le fabricant de technologies de pointe avec des données de haute qualité telles que des données par segment, des données par région et une analyse qualitative des données qui sont collectées auprès d'experts du secteur et de participants au marché à travers les points clés de la chaîne de valeur du marché. Le rapport sur le marché contient également une étude complète des informations sur le marché de Acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique (Pbtca), des données historiques de 2015-2019, des données de prévision de 2020-2025 et des variations du prix du marché et de la taille du marché.

Obtenir un échantillon de ce rapport de recherche

Méthodologie de recherche:

Le rapport sur le marché mondial de Acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique (Pbtca) fournit une méthodologie de recherche comprenant la taille du marché, la part, les tendances émergentes, la structure des coûts et la fusion et l'acquisition du marché au niveau régional et mondial. Il propose également une analyse des investissements, y compris les caractéristiques du marché et le calcul et les opportunités d'investissement. Le rapport fournit l'évolution du marché et estime également le TCAC du marché Acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique (Pbtca) au cours des années de prévision. Le marché mondial contient le statut des meilleurs fabricants, leur stratégie, leur part dans l'industrie et leurs revenus de vente.

 


Le marché mondial Acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique (Pbtca) fournit une analyse complète du risque de marché, du coût des matières premières et de la portée du produit, ainsi que de la chaîne d'approvisionnement du marché. Le marché fournit également une analyse en utilisant l'analyse SWOT, cinq outils d'analyse de modèle Porters qui aident à comprendre le marché des Acide 2-phosphonobutane -1,2,4-tricarboxylique (Pbtca) au niveau régional et mondial et les différents défis du marché. L'industrie fournit non seulement une vue d'ensemble du marché, mais donne également l'analyse basée sur ses segments.

 

Pour obtenir une personnalisation sur le rapport, n'hésitez pas à demander à nos experts

Segment basé sur le type 25 Kg / baril, 30 Kg / baril, 250 Kg / baril

Segment basé sur l'application Systèmes d'eau de refroidissement à recirculation, Système d'eau de remplissage de gisement de pétrole, Autres

La demande croissante sur le marché produit les nouvelles innovations sur le marché qui sont également responsables de l'expansion du marché et de l'augmentation des revenus du marché. Description complète de l'amont et de l'aval du marché, évolution récente des technologies et de la production, plan d'expansion du marché permet de prendre la décision centrée sur le marché et de comprendre les défis du marché.

Haute Efficacité Inhibiteur D'échelle PBTCA/CTOB/2-Phosphonobutane-1,2, 4-Tricarboxylic CAS D'acide 37971-36-1

PBTCA a le bas contenu de phosphorique, a les caractéristiques structurelles de l'acide phosphorique et du groupe d'acide carboxylique, qui permettent son excellentes échelle et propriétés d'inhibition de la corrosion. Sa propriété d'antiscale sous la haute température est bien meilleure que celle des organophosphines. Elle peut améliorer la solubilité de sel de zinc, a la bonne tolérance d'oxydation de chlore et la bonne synergie composée.

 

 

Spécifications :

 

Articles

Index

Aspect

Espace libre, sans couleur au soluté jaune ple

% acides actifs

50.0-51.0

Acide phosphoreux (comme PO33)%

0,5 maximum

Acide phosphorique (comme PO43)%

0,2 maximum

Densité (20℃) g/cm3

minute 1,27

pH (solution de l'eau de 1%)

1.5~2.0

Fe page par minute

10,0 maximum

Chlorure page par minute

10,0 maximum

Turbidité (NTU)

10,0 maximum

Couleur APHA

30,0 maximum

 

Propriétés de PBTCA:
Le PBTCA a une faible teneur en phosphore, a des caractéristiques structurelles à la fois de l'acide phosphorique et du groupe acide carboxylique, ce qui permet ses excellentes propriétés d'échelle et d'inhibition de la corrosion. Le PBTCA peut améliorer la solubilité du sel de zinc, a une bonne tolérance à l'oxydation du chlore et une bonne synergie composite.

 

 

Spécification:
Index des articles
Aspect Solution aqueuse limpide, incolore à jaune pâle
Acide actif% 50,0 min
Acide phosphoreux (comme PO33 -)% 0,5 max
Acide phosphorique (comme PO43 -)% 0,2 max
Densité (20 ℃) ​​g / cm3 1,27 min
pH (solution aqueuse à 1%) 1,5 ~ 2,0
Fe, mg / L 10,0 max
Chlorure mg / L 10,0 max
Usage:
Le PBTCA est un agent hautement efficace comme inhibiteur de tartre et de corrosion. Le PBTC est l'excellent stabilisateur du sel de zinc. Le PBTC est largement utilisé dans les circuits d'eau froide en circulation et les systèmes de remplissage de gisements pétroliers comme inhibiteur de tartre et de corrosion, adapté au composite avec du sel de zinc et du copolymère. Le PBTCA peut être utilisé dans des situations de température élevée, de dureté élevée, d'alcali élevé et d'indice de concentration élevé. Dans les champs de lavage, il est utilisé comme agent chélatant et détergent métallique.

 

Le PBTCA est généralement utilisé avec le sel de zinc, le copolymère, l'organophosphine, l'imidazole et d'autres produits chimiques de traitement de l'eau. Lorsqu'il est utilisé seul, le dosage de 5 à 15 mg / L est préféré.

 

Emballage et stockage de PBTCA:
Tambour en plastique 200L, IBC (1000L), exigence des clients. Stockage pendant un an dans une pièce ombragée et un endroit sec.

 

 

Protection de sécurité du PBTCA:
Acidité, éviter le contact avec les yeux et la peau, une fois contacté, rincer à l'eau.

 

 

Synonymes:
PBTC; PBTCA; PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLIC ACID; 2-Phosphonobutane -1,2,4-Tricarboxylic Acid; 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid PBTC;

 

 


Points forts
La cinétique de dégradation du PBTCA par la molécule d'ozone et le radical hydroxyle a été étudiée pour la première fois.

 

 

La transformation du phosphore pendant l'ozonation du PBTCA a été élucidée en détail.

 

 

Les changements de propriétés anti-précipitation ont été évalués pendant l'ozonation PBTCA.

 

 

La propriété anti-précipitation des produits de transformation générés lors de l'ozonation PBTCA a été analysée.

 

 

Un traitement combiné à l'ozonation-coagulation a été recommandé pour traiter le PBTCA.

 

 


Abstrait
L'acide 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylique (PBTCA) est un antitartre largement utilisé dans les systèmes d'osmose inverse (RO). En raison de sa concentration élevée en concentré d'OI, le risque d'eutrophisation et les propriétés anti-précipitation peuvent affecter les traitements ultérieurs, des stratégies de traitement sont donc nécessaires pour éliminer ces substances. Dans cette étude, le PBTCA a été dégradé par l'ozonation. Les résultats montrent que le PBTCA a réagi avec les molécules d'ozone et les radicaux hydroxyles, avec des constantes de vitesse de second ordre de (0,12 ± 0,002) et (7,83 ± 1,51) × 108Lmol - 1s - 1, respectivement. Le phosphore contenu dans le PBTCA (PP) a été transformé en phosphore organique à l'exception du PBTCA (PO) et du phosphore inorganique (PI); PO a été transformé en PI. Les changements dans les concentrations de ces formes de phosphore ont été étudiés par simulation de modèle. La simulation a montré que le taux de transformation de PP en PO était 5,5 fois plus élevé que celui en PI. Le PBTCA a été ozoné beaucoup plus rapidement à pH alcalin qu'à pH acide. Cela est attribué à différentes quantités de molécules d'ozone et de radicaux hydroxyles, et à leurs différentes vitesses de réaction avec le PBTCA. De plus, la propriété anti-précipitation a été réduite pendant l'ozonation, comme le montrent les quantités et les changements de morphologie des précipités. La concentration de PBTCA pour 50% d'anti-précipitation (AP50) n'a pas changé pendant l'ozonation, indiquant que les produits de transformation générés pendant l'ozonation n'avaient pas d'effets anti-précipitation. Le phosphore contenu dans le PBTCA a été éliminé par traitement d'ozonation-coagulation. Le phosphore total et le phosphore inorganique ont été éliminés efficacement en utilisant du chlorure ferrique comme coagulant. Les coagulants avaient tendance à se lier au phosphore inorganique pour former des flocons. Pendant ce temps, les flocs étaient plus faciles à s'agréger et à précipiter car l'effet anti-précipitation était progressivement éliminé, donc plus de phosphore était éliminé. Une combinaison d'ozonation et de coagulation a éliminé efficacement le PBTCA et a simultanément réduit sa propriété anti-précipitation et le phosphore.

 

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.