1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

EDTMPA

EDTMPA Pentasodium Salt of Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid), Antikorozyon özellikleriyle su şartlandırma formülasyonlarında kullanılan katı formlu bir fosforik asit türevidir. Organik bazlı olduğundan, inorganik fosforik asitli türevlerine göre 3 ila 5 kat daha fazla korozyon direnci sağlar.
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.