1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

ACUMER 3100

acumer 3100; ACUMER 3100; ACUMER3100; acumer3100; 3100; akumer 3100; akumer3100; AKUMER 3100; AKUMER 3100; TH 3100; TH3100; th 3100; th3100; dispersant; DİSPERSANT; DISPERSANT; dıspersant; sıtabılızan; SITABILIZAN; STABİLİZAN; stabilizan; karboksılat; karboksilat; KARBOKSILAT; karboksılat; KARBOKSİLAT; SULFONAT; SÜLFONAT; sülfonat; sulfonat; NANYONIK; NANIONIC; NANİONİC; nanyonik; fonksiyonel; fonksıyonel; FONKSIYONEL; FONKSİYONEL; terpolımer; TERPOLIMER; TERPOLİMER; Terpolimer; DISPERSAN; DİSPERSAN; dıspersan; dispersan; sıtabılızant; SITABILIZANT; SİTİBİLİZANT; sitabilizant; stabilizant

cas no : 40623-75-4


Acumer 3100, kuvvetli asit grubu olarak sülfonat, zayıf asit grubu olarak karboksilat ve noniyonik fonksiyonel gruplar içeren terpolimer bir kimyasaldır. Acumer 3100, soğuk su şartlandırma işlemleri için iyi bir inhibitör ve disperse edicidir.  Acumer 3100, Kuru ya da yaş ferrik oksitlerde skala inhibitörü olarak kullanılmaktadır.
Acumer 3100, geniş operasyon koşullarında ve kimyasal işlemlerde optimum dipersiyon sağlamak amacıyla kullanılabilir. Acumer 3100 kopolimer iki fonksiyonel grup birleştirir: Kuvvetli asit (sülfonat) ve aşağıdaki farklı mekanizmalarla optimum kireç / dağıtıcı verimliliği sağlarken zayıf asit (karboksilat) grubuyla da
yüzeyler üzerinde birikmesini önler; çökelen kristaller veya diğer inorganik partikülleri önler aktivitesi dağıtabilme yeteneğine sahiptir.  Sülfonat grupları parçacıklar üzerine adsorbe karboksilat gruplarının negatif yük artırmak ve daha sonra tarafından, tüp yüzeyleri ve düşük akım alanlarda yerleşmek ve Daha büyük parçacıklar halinde toplayarak bunları önlemek, parçacıklar arasındaki itmeyi güçlendirir. Düşük çözünürlüklü inorganik tuzların çökelmesini azaltır eşik etkisi ile çözünürlüğün iyileştirilmesini sağlar. Yüzeylere iyi uymayan ve kolayca temizlik işlemleri sırasında kaldırılabilir küçük, düzensiz, kolayca kırık kristaller vermek üzere büyüyen inorganik tuz kristali deforme kristal modifikasyonunu önler. Çalışma koşulları geniş bir kapsamda çoğu parçacıkların optimum dağıtma özelliği sağlayan güçlü asit (sülfonat), zayıf asit (karboksilat) ve bir iyonik olmayan: Acumer 3100 terpolimeri üç fonksiyonel grup içerir. Acumer 3100 soğuk su tedavisi için iyi bir ölçek önleyici ve dağıtıcı olduğunu. Kuru ya da hidre edilmiş demir oksit için iyi bir inhibisyon bulunur. Acumer 3100 tüm organik dağıtıcı ve ölçek inhibitörüdür. Ayrıca, fosfat ve fosfinik tuzu korozyon önleyicinin stabilizatör olarak kullanılabilir.

Kullanım Yöntemleri:

Acumer 3100, özellikle fosfat, çinko iyonu ve demir için, soğuk su ve kazan besleme suyu dolaştırmak için ölçekli inhibitörü olarak da kullanılabilir.
Tek başına kullanıldığında, 10-30mg / L dozaj tercih edilir. Diğer alanlarda kullanıldıklarında dozaj deney ile miktar tespit edilmelidir.

Ambalaj ve Depolama:

Gerektiği gibi normal 200L bir plastik tambur içinde, IBC (1000L) de kullanılabilir. Gölgeli ve kuru bir yerde depo edilebilir.

Kullanım alanları şunlardır:

-Su şartlandırma operasyonları
-Oksit tipli bileşiklerde skala inhibisyonu
-Dispersant ve stabilizanlar
-Karboksilat/Sülfonat/Noniyonik fonksiyonel terpolimer


Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.