1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

GENAPOL LRO

GENAPOL LRO

CAS No.: 68891-38-3
EC No.: 500-234-8

Synonyms:
GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Sodium Laureth Sulfate; Poly(oxy-1,2-ethanediyl); .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-; C12-14-alkyl ethers; sodium salts (68891-38-3);  68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols C12-14 (even numbered) ethoxylated (<2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5EO); ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 1 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Online dossier; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (1EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated , sulfates, sodium salts; AES - Alcohols C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; CAS 68891-38-3; 500-234-8_Alcohols, C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 0737 FETTALKOHOLETHERSULFAT, NA-SALZ C12-14 2 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 500-234-8; Sodium Laureth Sulfate; ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 2 EO; C12-14 AES Na; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-C14(even numbered), ethoxylated, sulphates, sodium salts (<2,5 EO); Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO); Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; Alcohols C12-14 even numbered linear ethoxylated (1- 2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Composition 39; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 500-234-8; Composition 47; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; EC_500_234_8__Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; SLES; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Sodium Laureth Sulphate; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; EC 500-234-8; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; 68891-38-3; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Sodium Laureth Sulfate; Poly(oxy-1,2-ethanediyl); .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-; C12-14-alkyl ethers; sodium salts (68891-38-3);  68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols C12-14 (even numbered) ethoxylated (<2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated, sulfates, sodium salts (< 2.5EO); ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 1 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Online dossier; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (1EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated , sulfates, sodium salts; AES - Alcohols C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; CAS 68891-38-3; 500-234-8_Alcohols, C12-14, ethoxylated (1-2,5 EO) sulphated, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 0737 FETTALKOHOLETHERSULFAT, NA-SALZ C12-14 2 EO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 500-234-8; Sodium Laureth Sulfate; ZSI Sodium C12-14 Alkyl Ether Sulphate (AES) 2 EO; C12-14 AES Na; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-C14(even numbered), ethoxylated, sulphates, sodium salts (<2,5 EO); Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (> 1 < 2.5 mol EO); Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; Alcohols C12-14 even numbered linear ethoxylated (1- 2.5 EO) sulfates sodium salts; Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Composition 39; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; 500-234-8; Composition 47; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; EC_500_234_8__Alcohols, C10-16, ethoxylated, sulfates, sodium salts; SLES; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Sodium Laureth Sulphate; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2EO); Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14(even numbered), ethoxylated < 2.5 EO, sulfates, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; 68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Alkyl ether sulfate C12-14, ethoxylated, sodium salt; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Linear(C12-C14)alkanol, ethoxylated, sulfated, sodium salt; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; EC 500-234-8; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Alcohols, (C12-14), ethoxylated, monoethers with sulfuric acid, sodium salts; 68891-38-3; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; Polyethylene glycol mono-C12-14-alkyl ether sulfate sodium salt; 68891-38-3; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-hydroxy-, C12-14-alkyl ethers, sodium salts; GENAPOL LRO; genapol lro; Genapol LRO


GENAPOL LRO

Tensioactif en pâte Genapol LRO
SULFATE D'ETHER
La pâte Genapol LRO est un surfactant de base utilisé dans les produits de soins personnels, les produits de soins industriels et à domicile ainsi que dans les applications de protection des cultures.
Avantages
Stabilité de la mousse
Sans conservateur
Traitement à froid
Tolérant à l'eau dure
Excellente capacité de dispersion du savon à la chaux
Très bonne compatibilité cutanée
La pâte Genapol LRO est un tensioactif de base utilisé dans les produits de coiffure, les shampooings, les savons liquides et les produits de douche.

C'est également un agent mouillant / adjuvant standard pour les mélanges en cuve et les formulations SL d'herbicides solubles dans l'eau comme le glufosinate. De plus, il est utilisé comme agent mouillant dans les SC ou les WG.

Il est utilisé comme émulsifiant pour la polymérisation en émulsion dans des dispersions d'acyrlate et d'acétate de vinyle.

La pâte Genapol LRO est également utilisée dans les applications industrielles et de soins à domicile suivantes:
Nettoyage des produits laitiers et des aliments
Lave-vaisselle à la main
Nettoyage de surface dure
Nettoyants industriels
Liquides de lessive
Lessive en poudre et onglets
Nettoyage des toilettes et hygiénique
Lavage de véhicules
Prétraitements
Pâte Genapol LRO
Entreprise:
Nom INCI:
Le sulfate de laureth de sodium
DOCUMENTS
Fiche technique Genapol LRO Paste
MSDS
Personal Care met sa documentation à disposition dans les régions indiquées ci-dessous:
Genapol LRO Paste est un tensioactif anionique qui fournit une action nettoyante et un effet dégraissant pour l'industrie cosmétique. C'est également l'un des agents moussants les plus efficaces. Il peut produire des shampooings avec une très bonne tolérance cutanée et peut être combiné avec des matières premières qui ont des effets lustrés de perles et de soie. Une excellente action nettoyante est obtenue en combinant ce produit avec un agent mouillant puissant.

Genapol LRO
Les produits Genapol LRO combinent des propriétés d'émulsification et de mouillage peu moussantes qui en font le premier choix pour de nombreuses formulations sans NPE comme mulsifiant, agent mouillant et adjuvant.

Les Genapol LRO sont insensibles aux constituants de dureté de l'eau et largement résistants aux produits chimiques habituels dans des concentrations d'application normales. Comme tous les dérivés d'éther de polyglycol, les grades Genapol LRO ont une stabilité limitée aux agents oxydants qui dégagent du chlore de sorte que leur utilisation est limitée à une application dans des solutions diluées. La préparation de mélanges hautement concentrés d'agents oxydants ou réducteurs et de dérivés d'éther de polyglycol n'est pas possible.

Avantages
Superbes capacités de mouillage
Propriétés dégraissantes et émulsifiantes marquées
Fonction du produit
Miscibilité
En tant que tensioactifs non ioniques, les grades Genapol LRO peuvent être utilisés avec d'autres produits quelle que soit leur ionicité.

Solubilité
La solubilité des grades Genapol LRO dans l'eau, comme celle de la plupart des tensioactifs non ioniques, dépend de leur degré d'éthoxilation.

Point de nuage
Le point de trouble des grades Genapol LRO, comme celui de tous les dérivés de polyglycol éther, est un indicateur fiable de leur degré d'éthoxilation.

Propriétés tensioactives
Les propriétés tensioactives des grades Genapol LRO, comme leur solubilité, dépendent largement du degré d'éthoxilation.

Effet mouillant
L'effet mouillant augmente avec le degré d'éthoxilation pour atteindre un optimum dans Genapol LRO facilement soluble dans l'eau. Le pouvoir mouillant de Genapol LRO est particulièrement marqué dans la plage de basses températures.

Tension superficielle
La capacité d'abaisser la tension superficielle de l'eau est également liée au degré d'éthoxilation. Les grades les plus efficaces sont Genapol LRO et Genapol LRO. L'effet sur la tension superficielle de l'eau diminue à mesure que le degré d'éthoxilation augmente.

Propriétés de nettoyage
Les grades Genapol LRO sont réputés pour leurs excellentes propriétés de nettoyage. Alors que Genapol LRO a une action dégraissante très forte et qu'il est préféré lorsque la contamination liée à la graisse doit être éliminée, Genapol LRO est principalement utilisé pour éliminer la contamination pigmentée.

Moussant
La capacité moussante des grades Genapol LRO varie de modérée à faible selon le degré d'éthoxilation. Genapol LRO a le moins tendance à mousser. La capacité de moussage augmente légèrement avec l'augmentation de la teneur en éthylène glycol mais n'égale pas celle des composés tensioactifs anioniques.

Genapol LRO pa 0230
GENAPOL LRO pa 0240
Genapol LRO PA / 165 kg PE- Tambour, toit ouvert
Genapol LRO pa / Tankcontainer
Pâte GENAPOL LRO
GENAPOL LRO Pâte (LV) / PE- Deckel 0165
Pâte GENAPOL LRO 0170
GENAPOL LRO Pâte MB RT
Pâte Genapol LRO RT
GENAPOL LRO Paste S0500
Échantillon de pâte GENAPOL LRO 0050
Pâte Genapol LRO / PE-Cont. 1000
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.