1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

PBTCA

CAS No: 37971-36-1
EC No: 253-733-5

 

Metatags:
PBTCA
2-fosfonobütan-1,2,4-trikarboksilik asit
2 fosfonobütan 1ü2ü4 trikarboksilik asit
fosfonobütantrikarboksilikasit
fosfono bütan tri karboksilik asit
fosfonobütan trikarboksilik asit
fosfonobütan trikarboksilikasit
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, sodium salt
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, trisodium salt
PBTA
PBTC tricarboxylic acid
2-PHOSPHONOBUTANE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID
37971-36-1
PBTC
2-Phosophonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid
1,2,4-Butanetricarboxylic acid, 2-phosphono-
2-Phosphono-1,2,4-butanetricarboxylic acid
2-Phosphono butane-1,2,4-tricarboxylic acid
2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarbonic acid
3-Carboxy-3-phosphonohexanedioic Acid
2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylicacid


PBTCA yüksek verimliliğe sahip kazantaşı ve korozyon inhibitörü ajanıdır. Çinko tuzları için mükemmel stabilizördür. Genellikle sirküle edilen soğuk su sistemlerinde ve petrol kaynaklarında korozyon inhibitörü olarak kullanılır ve çinko tuzları ve kopolimerleri ile kompozitleriyle uyumludur. PBTCA yüksek sıcaklık, yüksek sertlik, yüksek alkali ve konsatrasyon indexlerinde kullanılabilir. Yıkama alanlarında şelatlaştırıcı ajan ve metal deterjan olarak kullanılır.

 

PBTCA genellikle çinko tuzu, kopolimer, organofosfin, imidazol ve diğer su arıtma kimyasallarıyla birlikte kullanılır. Tek başına kullanıldığında kullanım dozu 5-15mg/L olmalıdır.

 

 

PBTCA is a high efficient agent as scale and corrosion inhibitor. PBTCA is the excellent stabilizer for zinc salt. It is widely used in circulating cool water system and oilfield refill water system as scale and corrosion inhibitor, suitable to composite with zinc salt and copolymer. PBTCA can be used in situations of high temperature, high hardness, high alkali and high concentration index. In lavation fields, it is used as chelating agent and metal detergent.


PBTCA is usually used together with zinc salt, copolymer, organophosphine, imidazole and other Water Treatment Chemicals. When used alone, the dosage of 5-15mg/L is preferred.

Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.