1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

DİMETİL SÜLFOKSİT

Dimetil sülfoksit, kuvvetli metilasyon ( aynı zamanda sülfonasyon ) ajanıdır. Yüzey aktif ajnlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında ,eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiyonları için ara ürünlerde (ilaç, tarım, böcek zehiri, boya ve finisajda ) kullanılır.
 
Dimetil sülfoksit,  metanol ve sülfürik asidin reaksiyonu sonucu oluşur. Renksiz ve soğana benzer kokusu ile dikkat çeker. 
Ataman Chemicals © 2015 All Rights Reserved.